De lessen voor Corona tijden van Philip Roth’s Nemesis

“Je hebt een geweten en een geweten is een waardevol iets maar niet als je er door gaat denken dat jij schuldig bent aan zaken die ver buiten jouw verantwoordelijkheid vallen”

-Philip Roth, Nemesis

Onlangs beluisterde ik de Nemesis van Philip Roth op mijn werk. Een prachtige roman over een waargebeurde Polio uitbraak in New Jersey tijdens de Tweede Wereldoorlog. Roth laat de vertwijfeling, de angst, de onzekerheid en het wantrouwen zien van mensen die in zoń polio uitbraak leven maar hij laat ook de moed zien en hoe anders de mensen destijds in het leven stonden.

Nu zijn we al zwaar overspannen als er een grote groep bejaarden overlijdt door een zwaar griepvirus laat staan dat er een virus zou rondwaren waaraan vooral kinderen zouden sterven. De hippe, bakfiets soja, control freak moeders zouden zich, alleen bij de gedachte al, de haren uit de kop trekken en massaal van een brug afspringen.

Het laat natuurlijk zien hoe de samenleving veranderd is naar een maakbare samenleving waarin de dood, gelukkig maar, steeds minder bij het leven is gaan horen in Westerse samenlevingen.

Dat is natuurlijk een grote vooruitgang te noemen maar toch maak ik me wel zorgen over onze samenleving als ik de reactie op het Corona gebeuren bekijk.

Je ziet nu mensen die zichzelf, uit panische angst voor de onzichtbare vijand, compleet isoleren. Ze gaan zelfs zo ver dat ze hun eigen kinderen niet meer knuffelen of kussen. Ze gaan of mogen niet meer naar hun hoogbejaarde vader of moeder en houden keurig overal 1,5 meter afstand. Ik krijg het idee dat dit soort mensen rijp zijn voor de slacht. Zo kan je toch niet leven?

Laten we wel zijn, het leven is een dodelijke ziekte en we besmetten elkaar al duizenden jaren met ziektes. Hoeveel bejaarde mensen zijn er al overleden door een liefdevolle kus van hun eigen kinderen of kleinkinderen? Zoń virus is immers snel overgebracht.

Je kan alleen een gelukkig en gezond leven leiden als je accepteert dat bepaalde risicoś bij het leven horen. Natuurlijk is het verstandig om bij het oversteken van de weg naar links en rechts te kijken maar dan kijken we geen honderd keer heen en weer omdat het anders onmogelijk wordt om die weg over te steken. Een mens moet het leven aangaan en de sprong in het diepe wagen om überhaupt normaal te kunnen leven. Als je als mens, gaat bedenken wat je allemaal kan overkomen en als je alle risicoś wil uitsluiten wordt het leven onleefbaar.

“Angst ontmand je, angst degradeert je. Leren minder angst te hebben...dat is onze taak”

-Philip Roth, Nemesis

Hoeveel psychische schade heeft dit Corona gedoe wel niet aangebracht bij miljoenen mensen die nu helemaal panisch zijn om iemand een hand te geven en denken dat als je te dicht bij iemand komt dat je dan een dodelijk virus te pakken hebt?

Hoeveel mensen zijn in psychische problemen gekomen door de sociale isolatie om nog maar te zwijgen over de enorme economische schade? Hoeveel bedrijven zullen er failliet gaan en hoeveel psychische schade zal dat aanrichten? Hoeveel huwelijken zullen extra onder druk komen te staan door financiële problemen?

“Hij werd er door geraakt hoe levens ontsporen en hoe machteloos wij zijn tegenover de krachten van het lot. En wat is de rol van God in dit alles?”

-Philip Roth, Nemesis

Ze hebben het wel eens over de grootste of beste generatie en dan hebben ze het over de generatie van de mensen die in WO2 vochten en leefden. Het was een generatie die psychisch gezien denk ik tien keer sterker was als de generaties die na WO2 zijn geboren.

Hard werken, accepteren, op de kiezen bijten, trouw, doorzettingsvermogen, angst overwinnen. Dat zijn termen die ik bij die generatie vind passen en die nu op veel mensen die nu leven niet meer van toepassing zijn.

Onze samenleving zal daar ook een grote rol in spelen. Ik denk dat de druk die veel partners voelen om fulltime te gaan werken, met tophypotheken op de nek, het wegbrengen van kinderen naar crèches en de totale hectiek van hun levens er toe leiden dat mensen sneller overspannen raken.

Een ander groot verschil is dat veel mensen in deze tijd in God nog zoute bonen geloven. Ze zijn stuurloos en waaien met alle spirituele winden mee. Voor sommige mensen is dat goed en de onafhankelijkheid van de kerk is voor veel onafhankelijk denkende mensen ook heel goed geweest maar voor het gros van de mensen is het juist goed dat ze een beetje spirituele houvast hebben en gemeenschapszin in bijv. een kerk.

Destijds was het overlijden van mensen nog gegrondvest in een grotere betekenis en konden mensen nog met levensvragen terecht bij een kerk die overal een antwoord op had en na de dood zou het allemaal goed komen. Dat is nog eens een mooi toekomstperspectief.

Dus mensen….laten we de draad weer oppakken. Laat u niet regeren door angst. Durf te leven…

Schouders eronder. Hoppa!!!


Illuminati Internationaal

Datum: 11 Oktober 2019

Locatie: Ergens in Zwitserland

Spreker: De Verlichte

Welkom,

U weet allemaal waarom we hier bij elkaar zijn. We zijn op een punt aangekomen dat we de problemen niet langer vooruit kunnen schuiven. We hebben dat jaren kunnen doen door het ongelimiteerd bijdrukken van geld en het verlagen van de rente maar de koek is op. De rekening moet worden betaald. Natuurlijk gaan wij die rekening, zoals altijd, niet zelf betalen. Die rekening betaalt het gepeupel. Wij zorgen dat we er op tijd uitspringen. We dumpen onze aandelen pakketten voordat de koersen op de beurs gaan dalen. En daarna kopen we alles weer lekker goedkoop op.

We weten allemaal dat onze banken op omvallen staan, dat Italië en Spanje failliet zijn en dat de EU op het punt staat om uit elkaar te vallen, dat de staatsschuld van de V.S. niet meer te handhaven is, dat de dollar waarschijnlijk binnenkort geen wereldmunt meer zal zijn en dat China haar economie jarenlang kunstmatig heeft laten groeien.

Het blijft natuurlijk van essentieel belang dat de centralisatie van macht gecontinueerd wordt in de toekomst.

Er zijn nu veel rechtse populisten die veel stemmen trekken en een gevaar zijn voor de globalisering en open grenzen.

Deze populisten zullen nooit instemmen met een nieuw reddingsplan voor zuid Europese landen en het redden van de banken.

In het verleden hebben we vaak oorlogen gebruikt om onze belangen te dienen maar die oorlogen hadden zoń enorme impact op de samenlevingen dat we die weg liever niet meer bewandelen tot het echt nodig is.

Gelukkig hebben we een plan kunnen bedenken dat, met de steun van ons allemaal en een goede samenwerking, een ongekend succes kan worden. Een plan waarmee we dezelfde schok teweeg kunnen brengen en dezelfde resultaten kunnen bereiken als met een oorlog.

De afgelopen jaren hebben we wereldwijd een paar zware griepgolven gehad en wetenschappers voorspellen dit seizoen weer een zware griepgolf en wij gaan op de golven van deze griep meeliften. Onze vrienden in de media en politiek gaan een gigantische paniek organiseren onder de bevolking van de aarde. De afvaardiging uit China heeft al aangegeven dat ze het startpunt willen zijn voor een wereldwijde griep pandemie. Wetenschappers hebben een Corona griepvirus gecreëerd dat voornamelijk hoogbejaarde mensen aanvalt.

We laten het eerst een paar maanden in China rondwaren en de Chinese overheid zal inzetten op het onder quarantaine stellen van tientallen miljoenen mensen. Vervolgens laten we groepen mensen uit China naar Italië reizen om de ziekte daar te verspreiden. Italië is hier mee akkoord gegaan. Ze brengen dit offer omdat hun land moet worden gered door de Noord Europese landen. De media en politici zullen de paniek die ontstaat uitbuiten en het gebrek aan informatie in ons voordeel uitspelen. We gaan in diverse landen diverse maatregelen nemen om te zien en te leren hoe we de burgers zo goed mogelijk kunnen beheersen, controleren en bespelen.

Doordat de angst en paniek die er ontstaat zal er een grote financiële en economische crisis ontstaan. Veel mensen zullen eisen dat er quarantaine maatregelen worden genomen en dat zal er voor zorgen dat heel veel bedrijven niet meer kunnen functioneren. De wereldeconomie zal in een recessie komen.

Door het Coronavirus zal er een zekere mate van solidariteit ontstaan onder een groot deel van de Europese bevolking en daardoor zal er steun komen voor politici die Italiaanse en Spaanse schulden willen overnemen. Ook kunnen we door dit virus onze balansen zuiveren van alle financiële rotzooi die we er de laatste decennia op hebben gedumpt. We krijgen de kans om weer met een schone lei te beginnen doordat we alle schuld op het Corona virus kunnen gooien.

Een ander voordeel is dat we kunnen aandringen op verplichte vaccinaties en het afschaffen van contant geld. Contant geld heeft als nadeel dat het niet of nauwelijks te traceren is en daardoor kunnen we minder goed in de gaten houden waar mensen zijn en wat ze met hun geld doen. Ook missen we, zolang er contant geld bestaat, miljarden aan belastingen door zwarte markten en zwart werk.

De door ons verspreidde angst zal er voor zorgen dat mensen zich makkelijker laten vaccineren en ook onderling er bij elkaar op gaan aandringen om te vaccineren. Niet vaccineren zal meer en meer als asociaal worden gezien en mensen zullen gaan eisen dat niet gevaccineerden niet meer mee kunnen doen in de samenleving.

Ook zullen onze politici aandringen op nog meer Europese samenwerking. Er moet een Europees leger komen dat de Europese grenzen gaat bewaken en de fundamenten voor een Europese superstaat moeten nu verder worden opgebouwd.

In de V.S., hebben de medewerkers van de president aangegeven dat ze akkoord gaan met het redden van de banken en het financiële systeem in ruil voor een herverkiezing van de president.

Als dit goed uitpakt dan kunnen we deze angst voor virussen verder uitwerken en in de toekomst in gaan zetten voor verdere maatregelen die de privacy en de vrijheid van burgers beperken zodat we de burgerij nog beter kunnen beheersen en controleren.

Ook zal er door het Coronavirus een discussie losbarsten over de omgang met ouderen in de zorg en zal de kijk op euthanasie veranderen. Door de enorme impact die het redden van groepen ouderen nu heeft gehad op de samenleving en economie zal de vraag worden gesteld hoe ver we moeten gaan om ouderen te behandelen en wat het leven van een bejaarde waard is voor de samenleving.

We zitten al jaren in onze maag met de babyboomgeneratie, die een grote druk op de samenleving zullen leggen doordat ze gemiddeld steeds ouder worden en daardoor langer gebruik maken van pensioengelden en gezondheidszorg.

Verder rekenen we er op dat er een spirituele opleving komt na Pasen 2020 omdat dan de meeste landen hun burgers weer meer vrijheid gaan geven en mensen dankbaar zijn dat ze het overleefd hebben en door de pandemie meer over dood en leven gaan nadenken en er achter komen dat ze een leeg bestaan leiden zonder God.

Die mensen gaan zich weer aansluiten bij kerkgenootschappen, moskeeën, synagogen etc. en wij kunnen die mensen daardoor weer beter controleren.

Oke mensen, bedankt voor uw aanwezigheid. Ik hoef u niet te vertellen dat dit allemaal strikt geheim is. U krijgt de details nog te horen via u districtshoofden.

Lucifer zij met u.


Corona dagboek

deel 4

woensdag 25 maart 2020

Het is prachtig mooi weer, veel zon. Prachtige kleuren en een fris windje. Een groot deel van de Nederlandse bevolking schreeuwt inmiddels om een complete lockdown. Ze eisen dat de overheid hen opsluit en al hun rechten afneemt om ze te beschermen tegen deze verschrikkelijke onzichtbare vijand.

Het is toch schokkend om te zien hoe makkelijk mensen te bespelen zijn en hoe makkelijk mensen hun rechten en privacy opeisen voor een beetje schijnveiligheid.

Als FvD stemmer sta ik inmiddels meer aan de kant van GroenLinkser Femke Halsema dan aan de kant van Wilders of Baudet, die een complete lockdown eisen. Ik vermoed dat zij een graantje willen meepikken van de babyboomgeneratie en stemmen willen wegplukken bij 50 plus. Hoewel Baudet en Wilders natuurlijk geprezen kunnen worden voor hun voortvarendheid met betrekking tot Corona, zijn ze mijns inziens in hun conclusies compleet doorgeslagen en hebben ze eigenlijk tot voor kort niet beseft hoe zoń lockdown er in hakt in een samenleving.

Door de situatie in Italië en de verhalen in Italië moest ik denken aan het boek Gomorra van Roberto Saviano. Daarin vertelt hij over de naaiateliers van de maffia in Italië. Het blijkt dat er een soort luchtbrug is tussen Noord Italië en Wuhan, de plaats waar het virus ontstond.

Noord Italië werd daardoor geofferd voor de god van globalisering.

De cijfers laten mijns inziens zien dat we te maken hebben met massahysterie. Laten we alle Corona doden eens leggen naast het griepseizoen van 2018/19 toen in Nederland 9400 kon betreuren. 9400 oversterfte. Daar komen dus de normale griepdoden bij. Ongeveer 11.000 griepdoden dus. Ongeveer 500 doden per week van een griepseizoen.

Werd Nederland toen afgesloten? Waren we in paniek? Kwam er een lockdown? Nee, we kunnen in diverse krantenartikelen lezen dat de ziekenhuizen en ICś in die periode overbelast waren. Ik lees zelfs in een Volkskrant artikel van 1 november 2019 dat de zorg zich had voorbereid op een horror griepseizoen...blijkbaar hebben ze het nog onderschat want ze kunnen nog geen 2000 mensen bergen op de ICś in Nederland.

De regering Rutte heeft schandalig gefaald. Ze hebben de zorg uitgekleed terwijl de ziekenhuizen het seizoen van 2017/18 al niet eens aan konden.

Wat ook wel vreemd is zijn de griepgolven die we in de laatste 50 jaar hebben gehad. Ze kwamen vaak uit China...en ze waren vooral gevaarlijk voor jongeren.

Toen hadden we teveel jongeren en nu teveel ouderen en het vreemde is dat dit virus vooral ouderen dood.

Ook opvallend dat een van de eerste exponenten van de globalisering, de zijderoute was tussen Italië en China. Ook nu zien we dat op die zijderoute de zwaarste besmettingen waren. China, Iran, Italië…


Corona dagboek

Deel 3

21 maart 2020

Het hele Corona gebeuren is een beetje bezonken. Wat blijft liggen is de realisatie dat veel mensen net schapen zijn en hoe makkelijk mensen te verleiden zijn door overheden om de meest rigoureuze maatregelen te accepteren.

Angst is soms een goede en soms een slechte raadgever. Wat het in dit geval is moet nog blijken. Ik heb natuurlijk als amateur bloggertje natuurlijk makkelijk praten maar ik begin me steeds meer af te vragen of de sop de kool wel waard is…

Baudet vroeg 28 januari een spoeddebat aan en als ze vanaf dat moment hadden gezorgd dat er genoeg testen, IC bedden en beademingsapparatuur waren dan hadden we onze economie en samenleving op een redelijke manier open kunnen houden en waren de consequenties veel kleiner geweest.

Daarnaast is er weinig discussie over de cijfers en wat die cijfers ons nu eigenlijk precies vertellen. Ik heb me een klein beetje verdiept in de sterftecijfers en griepcijfers maar ik kom op dit moment eigenlijk tot de conclusie dat een lockdown eigenlijk onzin is.

Ieder jaar krijgen 10% van alle mensen griep en daarvan gaat ongeveer 0,2% dood. Dat zijn voor het overgrote deel hoogbejaarden of mensen die al een andere ziekte hadden.

Je praat dan in Nederland over 3400 mensen en er gaan jaarlijks in Nederland zo’n 150.000 mensen dood.

In Italië gaan bij 0,2% 12.000 mensen dood aan griep. Op dit moment zijn er 4000 mensen overleden en daar moet je bij bedenken dat er ook allerlei andere griepsoorten tussen zitten.

We kunnen dus nog niet overzien wat de cijfers betekenen. Er lopen miljoenen mensen rond in Europa die dit virus al onder de leden hebben en er niets of nauwelijks iets van hebben gemerkt. Die mensen worden niet meegenomen in de berekeningen en de sterftecijfers.

Het is dus zeer waarschijnlijk, zoals de Duitse dokter Wolfgang Wodarg zegt, dat we te maken hebben met een zwaar griepseizoen waarvan we er in het verleden wel meer hebben gehad en dat de cijfers eigenlijk verkeerd worden geïnterpreteerd.

De PVV en FvD roepen al een hele tijd op tot een complete lockdown van de samenleving. Ik begrijp natuurlijk de insteek maar ik vermoed dat de gevolgen van een lockdown misschien wel negatiever uitpakken, vooral op de lange termijn, dan de positieve korte termijn resultaten.

Het gekke is natuurlijk dat bijv. verkeerd medicijngebruik de derde doodsoorzaak in de wereld is en daar gaan dus jaarlijks miljoenen mensen aan dood maar is daarover iemand in paniek? Nee, we lezen het en accepteren het als iets dat bij het leven hoort. Per jaar belanden in Nederland 27.000 mensen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik en velen van hen overlijden daardoor.

Land op slot en we gaan niet verder voordat dit is opgelost. Nee hoor...niets aan de hand.

Nu overlijden er een paar duizend mensen aan een griepsoort, waarvan meer dan de helft waarschijnlijk zou zijn overleden aan een andere griepsoort, en heel Nederland is in paniek. Nu snap ik dat het virale aspect een grote rol speelt in de angst maar van een afstandje bekeken is het toch vreemd.

Ik blijf er van overtuigd dat dit virus misbruikt wordt. Onze elite ziet voor hun ogen een project afbrokkelen waar ze al honderden jaren aan bouwen, namelijk een wereld met open grenzen en een wereldregering en daarom creëren ze nu grote paniek en zaaien ze angst om de wereldbevolking in een richting te dwingen die het niet wil. Vroeger gebruikten ze daar oorlogen voor en zoals we zien is dit een veel makkelijker middel om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Veel minder slachtoffers en toch meer resultaat.

Na WO1 en WO2 veranderde de wereld en die wereld gaat nu weer veranderen.


Corona dagboek

Dag 2

18 maart 2020

Ik ben het gezeik over Corona een beetje zat merk ik. Iedereen heeft een mening over de juiste aanpak en de enige die me echt aansprak was de Engelse. Namelijk het sociaal isoleren voor drie maanden van alle mensen die direct gevaar lopen. Dat lijkt me ook de enige logische oplossing en dan kan de maatschappij nog enigszins normaal functioneren.

Het lijkt ondertussen wel of er allerlei mensen zijn, die net als destijds voor de Eerste Wereld Oorlog, wel op een lekkere crisis zitten te wachten. Zoals bijv. die mensen die in Amsterdam, zonder dat er een lockdown is, al uit het raam gaan hangen om liedjes met elkaar te zingen. Even lekker Italië en China na apen met z’n allen.

Het grote probleem in ons land en de meeste andere westerse landen is dat er niet genoeg IC bedden zijn en niet genoeg beademingsapparatuur. Als we dat wel hadden dan was die hele crisis situatie in feite overbodig en konden we enigszins normaal doorgaan met ons leven en kon de economie blijven draaien.

De heer Rutte heeft er onder zijn bezielende leiding voor gezorgd dat de gezondheidszorg is uitgekleed. Nog niet zo lang moesten nog 70.000 mensen in de zorg worden ontslagen. Let wel, met in het vooruitzicht een baby boom generatie en een vergrijzende bevolking, dus ieder normaal denkend mens kon zien dat er een grote vraag naar zorg zou komen. De achtergrond van die ontslagen was denk ik simpel. Ze moesten van wat ongunstige contracten af en konden mensen op een goedkopere manier weer aannemen.

Op Urk zijn nu ook de eerste gevallen bekend geworden en ik denk dat de meeste Urkers het virus niet al te serieus nemen. Urkers zijn erg sociaal en familiair en mogen graag met elkaar samenkomen onder het genot van…

Als we de doemdenkers moeten geloven zullen er dus op Urk nog aardig wat slachtoffers vallen onder de bejaarden. Laten we hopen dat het allemaal meevalt.

Een beetje het gezonde verstand gebruiken, meer kunnen we niet doen. Godspeed….


Corona dagboek

Dag 1

Dinsdag 17 maart 2020

Gister heeft premier Rutte uitgelegd wat de strategie van de overheid is om het Corona virus te bestrijden. Ze gaan voor de groepsimmuniteit en proberen de besmetting te verspreiden over een zo groot mogelijke periode om op die manier de gezondheidszorg te kunnen ontlasten. Meer dan 7 miljoen mensen keken naar zijn toespraak. Dergelijke cijfers zijn normaal gesproken alleen weggelegd voor voetbalwedstrijden op een WK. Rutte is een hele aardige, sociale man. Het probleem is alleen dat hij een geboren leugenaar is. Het lijkt wel of hij de liefdesbaby is van VVD coryfeeën Terpstra en Wiegel en dat hij na zijn geboorte is opgevoed in een speciaal VVD opvoedkamp waar hij werd klaargestoomd om Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven te dienen. Voor de liefde heeft hij geen tijd. Hij is getrouwd met Nederland.

Hij liegt ons al jaren voor en heeft de gewoonte om zo vlak voor verkiezingstijd even wat stoere praat uit te slaan en daar trappen dan al die onnozele ondernemertjes van Nederland weer in. Vervolgens zet hij de grenzen wagenwijd open, ondertekend iedere oprisping uit Brussel en gaat mee in ieder plan wat links Nederland naar voren brengt.

Deze Rutte moet ons nu door een gigantische crisis loodsen. Onze economie en het financiële stelsel zal naar de knoppen gaan en dat komt mooi uit want dat systeem was aan alle kanten al kapot gemaakt door het Neoliberalisme. Een systeem dat nog overeind gehouden werd door lage rentes en bakken met fictief geld. Een systeem dat in haar maag zit met Italië en Spanje en met spookbanken als de Deutsche bank die allemaal op omvallen staan en de enige manier om Europa dan nog te redden was als Nederland en Duitsland vele miljarden zouden ophoesten om de zaak nog te redden. Daar zijn de Nederlanders en Duitsers denk ik niet toe bereid. Met andere woorden het financiële stelsel en de EU. stonden voor een afgrond maar het Coronavirus vormt nu een brug naar de overkant.

Veel bedrijven zullen failliet gaan en economisch gezien gaan we een zware tijd tegemoet maar het mooie is dat we de zaak daarna weer kunnen opbouwen. De overheid en banken zullen de crisis aangrijpen voor een grote reset. De banken en failliete overheden zullen opnieuw worden gered en krijgen de kans om zich te ontdoen van alle shitzooi die ze de laatste decennia op de balansen hebben gezet.

Grote verliezer zal de burger weer zijn die via extra belastingen alles weer moet ophoesten. Wellicht zal de EU ook nog gaan azen op de honderden miljarden uit de Nederlandse pensioenpotjes.

Scenario 1. Er komt meer internationale samenwerking en er wordt nog meer soevereiniteit opgegeven door door de natiestaten. Er komt een nieuwe financieel systeem en de EU wordt een verenigde staten van Europa.

Scenario 2. Mensen komen meer en meer tot besef dat open grenzen en globalisering eigenlijk meer nadelen heeft dan voordelen. Waarom alle productie van belangrijke goederen en diensten naar China? Waarom moeten wij onze cultuur opofferen voor het multicultureel ideaal en de massa immigratie? En waarom krijgen wij steeds minder democratie door het overdragen van macht naar de EU? Waarom moeten mensen uit andere landen onze arbeid doen voor een appel en een ei en waarom staat de gemiddelde Nederlandse burger al tientallen jaren stil als het om koopkracht gaat?

De terugkeer naar de natiestaat zal het einde van de EU betekenen.

De keuze tussen deze twee scenario's zal wat mij betreft de grootste test zijn waar het Coronavirus ons voor zal stellen.

Ondertussen regeert de angst en worden we als mensen voor situaties geplaatst die nog nooit eerder in de geschiedenis, op deze manier, hebben plaatsgevonden. Landen om ons heen gaan voor een complete lockdown, mensen worden verplicht thuis te blijven en mogen zich niet straffeloos op straat bewegen. Het is alsof we in een Stephen King roman zijn beland en dat een geheimzinnig, onzichtbare vijand de hele dag op ons zit te loeren bij iedere stap die we buiten de deur doen.

Bij ons op het werk is iedereen er nog aardig nuchter onder en verbazen we ons over de tijd waarin we leven. Een tijd waarin zelfs de kerken dicht gaan. Ik vermoed dat dit een unicum is in de 2000 jaar dat het christendom bestaat.

Een zuster van me, die als psycholoog werkt, stuurde via de Wapp dat de helft van haar afspraken zijn afgezegd. Het schijnt zo te zijn dat mensen in tijden van nood, crisis, oorlog veel minder last hebben van depressies...dat u in interessante tijden mogen leven...


De gevolgen van het Corona virus

Enkele maanden terug werd een filmpje naar buiten gebracht door een NGO die een soort oefening hielden met een wereldwijde pandemie waarin een uitbraak van het Corona virus als uitgangspunt werd genomen.

Enkele weken later was het zo ver. In de stad Wuhan greep het Corona virus om zich heen. De Chinese overheid zou uiteindelijk een half miljard mensen onder quarantaine stellen.

Nu zie ik dat wel vaker in de pop media dat bepaalde gebeurtenissen worden voorspeld in films, series of boeken. 9/11 werd bijv. in veel films en series voorspeld. Vooral de serie ‘The Simpsons’ heeft er patent op om bepaalde voorspellingen te doen. Zo voorspelden ze het presidentschap van Trump op een hele directe wijze, de aanslagen op de twin towers op 11 september en het Corona virus op een cruiseschip. De vraag is dan altijd, was dat stom toeval, werd het voorspeld door mensen die er bij betrokken waren of op enige manier kennis van dit soort zaken hebben of hebben gebeurtenissen in de geschiedenis een bepaald effect op de wereld, op de energie, zenden ze een bepaalde frequentie uit die in alle richtingen van de tijd gaat, naar verleden en toekomst? Misschien bent u wel bekend met de multiversum theorie waarin men er vanuit gaat dat er vele universums zijn waarin op ieder moment alles gebeurd wat kan gebeuren. De tijd is daarin geen lijn maar een punt.

De vraag is dus of een grote gebeurtenis iets uitzendt naar het universum en daarom signalen uitzendt naar mensen in het verleden of de toekomst en dat mensen daarom bijv. in een aflevering van The Simpsons een verwijzing naar 9/11 maken of zoals nu dat een organisatie die aan de miljarden van Bill Gates zijn verbonden, een filmpje maken over het Coronavirus en een wereldwijde pandemie.

Gates is al decennia lang verbonden aan vaccinatieprogramma´s en heeft deze programma’s hoog op zijn prioriteitenlijstje heeft staan.

As above so below is een welbekende term in de wereld van de geheime genootschappen. De omgekeerde wereld met een omgekeerde moraal. Veel van die genootschappen hebben zich verbonden aan lucifer/satan en hebben een Gnostische visie op deze wereld. De god van het christendom is in hun eigenlijk een slavendrijver die baas is over deze wereld. Een slechte wereld waaraan je moet ontsnappen. Je moet zelf God worden en het juk van de christelijke God van je afgooien.

Het is voor de doorsnee sterveling moeilijk te geloven dat er mensen op deze wereld zijn die geen moeite hebben met het vermoorden van miljoenen mensen, ook al hebben ze natuurlijk de voorbeelden van Stalin, Hitler, Mao en Genghis Khan waar ze iets van kunnen leren. Wij kunnen ons niet voorstellen dat er mensen zijn die willens en wetens een virus op de mensheid zouden loslaten of een meewerken aan een plan om vliegtuigen in de WTC torens te laten vliegen.

Er zijn satanisten onder ons die geloven dat goed en slecht uitwisselbare begrippen zijn die geen enkele inhoud hebben. Iets wat goed is kan ergens anders een negatieve invloed hebben. Verder kijken ze puur naar het grote plaatje en interesseert het ze niet dat er zich op persoonlijk niveau grote dramas afspelen en dat mensen slachtoffer worden van hun plannetjes.

Laten we er eens vanuit gaan dat het Coronavirus moedwillig de wereld in is geholpen. Deze Satanisten werken volgens het verdeel en heers principe en het Probleem, Reactie, Oplossing systeem.

De Satanisten hebben een doel voor ogen. Namelijk een totale overheersing van de wereld.

Om dat doel te bereiken creëren ze een crisis om mensen een duw in de rug te geven. De meeste mensen zijn moeilijk voor veranderingen te porren maar als er ramp is, een oorlog of zoals nu een noodsituatie door een virus dan zijn mensen veel sneller geneigd om mee te gaan in zaken waar ze normaal niet in mee zouden gaan.

Om de baas over de wereld te worden heb je het volgende nodig. Ondermijning van de natiestaten en een meer gecentraliseerd gezag, een wereldmunt binnen 1 financieel systeem, een wereldreligie en een vijand.

Het gevolg van een wereldwijde pandemie zal zijn.

1 Meer internationale samenwerking om de ziekte te kunnen bestrijden.

2 Door een wereldwijde economische crisis komt er een mogelijkheid om het huidige financiële systeem aan te passen en een aanzet te geven tot complete afschaffing van contant geld waardoor de elite nog meer controle over burgers en het geld van burgers krijgt.

3 Het virus en de angst voor het virus zal een aanzet zijn tot verplichte vaccinaties voor iedere wereldburger.

4 Het virus past binnen de Co2 theologie die alle mensen verbindt met moeder aarde en net als co2 een onzichtbare vijand is die we met z’n allen moeten bestrijden. Deze levensvisie zal voor veel mensen een aanzet zijn om alle geloven gelijk te schakelen en zich meer internationaal verbonden te voelen.

5 Deze pandemie is voor veel overheids functionarissen de ideale test om te kijken hoe mensen reageren op bepaalde maatregelen van de overheid en hoe ver ze daarin kunnen gaan.

(Ik hoop dat ik er naast zit en dat het virus juist leidt tot een inzicht dat globalisering en open grenzen een gevaar zijn voor de natiestaat en dat kleinschaligheid beter is voor democratie dan centralisering)

Een ander punt is welke gevolgen het virus heeft voor de onderling contacten van mensen, nu zelfs, door sommige experts, wordt aangeraden om je kinderen niet meer te kussen en de contacten tussen man en vrouw ook tot een minimum te beperken. Heeft dit een permanente invloed op een generatie mensen en de manier waarop ze met elkaar omgaan?

Ook gaat er nu een generatie mensen opgroeien met een onnatuurlijke angst voor bacteriën en virussen en door het leven gaan met een permanente smetvrees.

We leven in interessante tijden en de wereld streeft af op een grote economische crisis die misschien voor grote veranderingen zal zorgen en het klimaat creëert waarin bepaalde wetten en veranderingen makkelijker kunnen worden doorgedrukt.

Het balletje dat we al meer dan tien jaar voor ons uitschoppen begint te stoppen met rollen en we zullen de consequenties moeten dragen van een economie waarin maar grenzeloos geld is gepompt en een economie die vol zit met gebakken lucht. We hebben niets geleerd van 2008,

Onze westerse overheden hebben China tot de wereldmarkt toegelaten en van China de fabriek van de wereld gemaakt waardoor de westerse arbeiders genoegen moesten nemen met stagnerende lonen en de winsten van bedrijven maar bleven stijgen. Een maatschappij waar iedereen tegen lage rentes geld kon lenen, waardoor de huizenprijzen en het vermogen kunstmatig omhoog ging. Een bankensysteem dat ongegeneerd, zonder beperkingen door de overheid, kon profiteren en miljarden kon verdienen en toen het misging werden ze uit de penarie geholpen door de belastingbetaler.

Een economie die drijft op fictieve resultaten op de beurzen en geleend geld...dat moet wel misgaan en dat gaat het nu.

Het Coronavirus is de vonk in het kruidvat...laten we hopen dat we er nog iets goeds uit voortkomt.


Schone lucht en een religieuze leegte

Soms gaat er wel eens een lichtje bij je branden en dan denk je dat je de wereld of een onderdeel daarvan begrijpt. Vaak ben je die gedachte ook zo weer kwijt of zie je het grotere verband niet meer.

Zo’n lichtje ging er ook bij me branden toen ik naar de podcast van de Max Weekendshow zat te luisteren. Die hadden een gast die vaak in de woestijngebieden in Noord Afrika kwam en het nu specifiek over de Sahel had. Het was hem opgevallen dat het daar de laatste jaren steeds groener was geworden. Zeg maar een van de gebieden op de wereld die profiteren van klimaatverandering. Die klimaatverandering in de Sahel kwam volgens wetenschappers doordat de lucht in Europa steeds schoner werd…en daardoor werd de zon minder weerkaatst door deeltjes van luchtvervuiling en werd de gemiddelde temperatuur in Europa hoger.

Gevolg was dat er meer regen in de Sahel viel en het daar dus groener werd.

Met andere woorden die opwarming zou wel eens helemaal niets met een toename van co2 te maken kunnen hebben en dat hebben enkele slimme jongens aan zien komen.

In de jaren 70/80 was er veel luchtvervuiling, ongeveer hetzelfde als wat je nu in China en India ziet waar de temperaturen dan ook dalen. Volgens de Club van Rome gingen we hier in Europa destijds zelfs een nieuwe ijstijd tegemoet. Toen er echter strenge maatregelen werden genomen om de luchtvervuiling tegen te gaan hebben enkele slimme mensen wellicht zien aankomen dat de aarde hier zou gaan opwarmen.

Kennis is macht

Zoals de priesters van de Azteken kennis hadden van de eerst volgende zonsverduistering, zo had onze elite kennis van een toekomstige opwarming, die een logisch gevolg was van hun eigen beleid.. De priesters van de Azteken kregen enorm veel macht over het volk omdat ze wisten wanneer er weer een zonsverduistering zou plaatsvinden. Als dat dan ook gebeurde en de priesters wisten de zonnegoden dan ook weer gunstig te stemmen met hun bezweringen en offers, dan waren ze natuurlijk de helden van het volk en waren ze weer verzekerd van totale macht over dit volk.

Ook nu zien we elementen van de Azteken terug in de manier waarop onze elites met ons omgaan. Ze hebben een zekere voorkennis en een andere kennis die niet te controleren is.

Ze weten dat de aarde gaat opwarmen door een combinatie van toenemende zonneactiviteit en schone lucht en ze hebben daarvoor een verklaring met co2 uitstoot die wetenschappelijk niet te controleren valt. Het is een kwestie van geloof en om de zonnegoden gunstig te stemmen moeten we onze economische voorspoed opofferen aan de Goden.

Tegelijkertijd mogen ze in China, Vietnam en India nog wel onbeperkt uitstoten en produceren. Het is allemaal zo doorzichtig als het maar kan. Ze gebruiken co2 als excuus om complete industrieën te kunnen verplaatsen naar lage loon landen.

De meeste van ons denken nog in termen van landen en volken maar onze elites denken allang niet meer zo. Zij zien de hele wereld als hun speelveld. Het is een grote boerderij en wij zijn het vee. Ze verplaatsen wat koetjes, kalfjes, fabriekjes en wat poppetjes om zodoende meer geld op te kunnen strijken. Ze kunnen in elke willekeurige stad op de wereld wonen. Ze hebben niets meer met het land, de grond en de natiestaat.

Wat misschien nog wel het meest cynische aan dit hele verhaal is dat de olie industrie mede achter de co2 lobby zit. Zij zien hun prijzen daardoor alleen maar omhoog gaan.

In de jaren 60/70 van de vorige eeuw bracht de olie industrie al verhalen naar buiten over Peak Oil...de olieproductie zou zo rond het jaar 2000 een piek bereiken en daarna inzakken. Daar bleek natuurlijk niets van te kloppen maar het was wel goed bedacht om het gevoel van schaarste te creëren.

Ook nu zien we dat de olie industrie, zon en wind energie promoot en aan de andere kant een lobby voert tegen kernenergie. Ze weten dat zon en wind nooit een concurrent zal zijn en ze kunnen op die manier nog tientallen jaren doorgaan met het oppompen van olie voor goede prijzen.

Een andere reden waarom het co2 verhaal zo goed aanslaat in Europa en de V.S. is het feit dat de westerse mens steeds minder religieus is en niet meer is aangesloten bij een kerkgenootschap. Daardoor zijn veel westerlingen stuurloos geworden en proberen ze zich vaak wanhopig vast te houden aan iedere vage nieuwe spirituele beweging die langs komt razen.

In het Midden Oosten, Azië en Afrika zijn de mensen veel meer verbonden met een religie en die religie heeft nog veel macht over deze mensen en daar slaat dit hele co2 verhaal ook niet of nauwelijks aan.

Het hele co2 verhaaltje viel lekker in Europa waar mensen meestal een christelijke achtergrond hebben maar er praktisch gezien niets meer mee doen maar wel nog vaak gebukt gaan onder een zeker Gereformeerd schuldgevoel.

Er ontstond een soort nieuwe religie waarin mensen de schuld op zich nemen voor hun co2 zonden en boete doen door economische vooruitgang in te leveren.

Het grootste voordeel van de nieuwe co2 religie is het feit dat als je er eenmaal in gelooft en je bent van mening dat er iets drastisch moet veranderen in de maatschappij dat er dan internationale samenwerking nodig is om daadwerkelijk iets te kunnen bereiken.

De uitwerking van het Nederlandse co2 beleid stelt niets voor op wereldschaal en dat is precies wat deze internationale kliek wil bereiken.

Het co2 geloof is het vehikel waarop de uiteindelijke Europese superstaat en nog verder in de toekomst, de wereldregering, meelift.

Ze hebben dus Schone lucht en een religieuze leegte gebruikt om meer macht en controle over mensen te krijgen. Het is typisch PRO (Probleem, Reactie, Oplossing) beleid. Je creëert een probleem, namelijk opwarming van de aarde, er komt een reactie in de samenleving van co2 gelovigen en je biedt ze direct ook de oplossing, namelijk meer internationale samenwerking om co2 uitstoot tegen te kunnen gaan.


CRISPR het einde van Homo Sapiens?

We staan als mensheid op de drempel van de grootste revolutie uit de menselijke geschiedenis en bijna niemand weet het…

CRISPR is een techniek waarmee we biologische entiteiten kunnen veranderen. Planten, dieren, mensen kunnen genetisch worden aangepast door veranderingen aan te brengen in het DNA.

Ik hoorde iemand zeggen in een documentaire over dit onderwerp:”Het is vrijwel onmogelijk om de koper en verkoper uit elkaar te houden” en zo is het ook altijd gegaan. Nu praten we nog over regulering en het wettelijk verbieden van bepaalde toepassingen op dit gebied maar de potentie van deze techniek is zo groot dat het bijna onmogelijk is om het tegen te houden.

Het zal in de nabije toekomst mogelijk worden om erfelijke ziektes weg te nemen, om supermensen te creëren, om een supersoldaat, die bestand is tegen pijn en vermoeidheid te scheppen. De mogelijkheden zijn ontelbaar en als je een erfelijke ziekte in de familie hebt dan zullen velen maar wat blij zijn met deze techniek...ook heel begrijpelijk natuurlijk. Ook zullen er allerlei mogelijkheden ontstaan om het verouderingsproces van mensen tegen te gaan maar wat voor gevolgen zal dat allemaal op de mens hebben die we nu kennen?

Als we nu naar de mens kijken dan wordt het bestaan, het karakter en de moraal van mens eigenlijk bepaald door het feit dat we ziek worden, verouderen, lijden en sterven…

Dat heeft invloed op hoe we naar onszelf kijken en hoe we naar andere mensen kijken. Het zorgen voor anderen, het omkijken naar anderen en het begrip hebben voor anderen vormt de mens op een positieve manier. Het haalt vaak het beste in ons naar boven. Niet alles draait om presteren, perfectie of efficiëntie. We besteden nu nog veel tijd, aandacht en geld aan mensen die het minder hebben getroffen. Ouderen, zieken, geestelijk en lichamelijk gehandicapten en we vinden het ook normaal dat die zorg er is.

De dood maakt het leven belangrijk. Denk maar eens na welke invloed het op je leven zou hebben als je bijvoorbeeld 500 jaar oud zou kunnen worden. Menselijk relaties zullen onherroepelijk veranderen. Veel zaken worden minder urgent. Je zal mindere druk voelen om een studie te halen of veel minder ambitieus zijn in je plannen voor een nieuw bedrijf. Je zal veel minder geneigd zijn om je hele leven bij een partner te blijven en je zal minder druk ervaren om leuk of lief tegen andere mensen te doen want de dreiging van dood en ziekte is veel minder aanwezig. Mensen zullen veel onverschilliger worden en minder betrokken zijn want alles is minder belangrijk geworden. Het leven zal haar glans in zekere zin verliezen.

Wat nu als deze nieuwe CRISPR technieken helemaal vrij worden gegeven? Wat zijn dan de gevolgen?

De eersten die zullen profiteren van deze techniek, die in het begin nog duur zal zijn, zijn rijke mensen en zij zullen dus een voorsprong krijgen en misschien daardoor zal er al een soort super ras ontstaan.

De techniek zal steeds goedkoper worden en meer en meer mensen zullen er gebruik van maken. Baby’s zullen genetisch worden geperfectioneerd en erfelijke ziektes worden weggenomen. Er zal steeds raarder tegen natuurlijk zwangerschappen worden aangekeken. Dat is iets voor de paupers. Seks is voor de lol en kinderen worden gemaakt in een laboratorium. Binnen enkele generaties zal de moraal van de mens veranderen. Er zal steeds minder begrip, geduld en barmhartigheid zijn voor ziektes en gehandicapte mensen want dat wordt gezien als een eigen verantwoordelijkheid. De samenleving zal kouder en killer worden en het gevoel van humor zal steeds verder afnemen want humor en de menselijke gebreken zijn nauw met elkaar verbonden.

Mensen zullen meer en meer geestelijke klachten krijgen omdat hun natuur niet meer in balans is met de wereld om zich heen.

Religie zal meer en meer op de achtergrond komen te staan en veel mensen zullen zichzelf als goden gaan beschouwen.

Ik denk dat CRISPR het einde van de mensheid zal betekenen. De mens zoals we die nu nog kennen zal niet meer als een soort cocon zijn geweest voor de vlinder die we zullen voortbrengen. De mens 2.0….een genetisch gemanipuleerde, cyborg die de oude mens zal uitroeien.

En misschien is dat wel alles waartoe we ooit op deze aarde zijn gekomen. Het voortbrengen van een nieuwe stap in de evolutie of is het toch de God van liefde die het laatste woord zal hebben?


Globalisering en de Toren van Babel

Ik beluisterde onlangs het boek van Dan Carlin ‘The end is always near’. U kent Carlin misschien van zijn fantastische podcast serie ‘Hardcore History’. Hij vertelde in het boek over de opkomst en ondergang van beschavingen. Vaak wordt er heel dramatisch gedaan over de ondergang van een beschaving maar het leven gaat gewoon door en misschien is een terugval qua economie en techniek niet altijd even erg als wij denken. Ook vertelt hij over wereldwijde epidimieen en de enorme impact die dergelijke ziektes op de wereld geschiedenis hebben gehad. Hij en andere historici denken dat de zwarte pest, die in de Middel Eeuwen dood en verderf zaaide, misschien wel een oorzaak is van het ontstaan van politieke macht voor een nieuwe politieke onderklasse. Er stierven zoveel mensen dat de maatschappij helemaal werd ontwricht en er openingen in het machtsvacuüm ontstonden.

Carlin schrijft over Visigoten, Kelten, Franken, Germanen, Perzen, Romeinen, Karel de Grote, Caesar, de atoombom etc.

De grote rode draad in dit verhaal is wat mij betreft het feit dat als groepen mensen gaan reizen dat dan de pleuris uitbreekt. Als culturen samenkomen gaat het mis.

De Vikingen gaan zwerven en ze zaaien dood en verderf. De Ottomanen zoeken machtsuitbreiding en de pleuris breekt uit. De mongolen gaan op rooftocht en helpen miljoenen mensen aan hun eind en wat nemen ze mee op al die reizen….ziektes.

Het is algemeen bekend dat de zwarte pest vooral zo kon uitbreiden vanwege mensen die gingen reizen. Waren het niet de Europeanen die allerlei ziektes meenamen naar Amerika waardoor vele miljoenen mensen het leven lieten en waren het niet de soldaten die er voor zorgden dat de Spaanse griep zich zo kon verspreiden over de wereld tijdens WO1?

Globalisering

Ook nu zien we de negatieve gevolgen van globalisering. We vinden het aan de ene kant wel leuk dat we dingen van over de hele wereld kunnen bestellen en dat we makkelijk op vakantie kunnen naar het buitenland en daar met euro’s kunnen betalen maar wegen de voordelen tegen de nadelen op?

Een enorme influx van arbeidsmigranten en werkschuwe figuren die een enorme aanslag vormen op de culturen waar ze in terechtkomen. Honderdduizenden fabrieken zijn er in het westen gesloten om ze in China en andere lage lonen landen weer op te bouwen om vervolgens goedkope producten weer in te laten voeren. Qua democratie heeft de globalisering ook een enorme negatieve invloed gehad. Mensen krijgen steeds minder over hun eigen woonomgeving te zeggen omdat de grote beslissingen over hun levens duizenden kilometers verderop worden gemaakt. Internationale verdragen zijn veel belangrijker geworden dan nationale wetten en daardoor hebben mensen het idee dat ze de grip op hun levens verliezen. Vrij verkeer van goederen en mensen, open grenzen, het klinkt allemaal heel leuk maar in de praktijk werkt het niet.

Dat zien we ook nu weer met de uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda zaak. Daaruit komt duidelijk naar voren dat Europese wetten van hoger belang is dan de Nederlandse wet en dat ons politiek systeem een monster heeft gecreëerd tegen de Nederlandse soevereiniteit. De Nederlandse deep state heeft landverraad gepleegd en ons overgeleverd aan Brussel. Het land zal nu meer en meer onbestuurbaar worden doordat allerlei kleine groepjes rechtszaken zullen gaan aanspannen die hun eigen kleine belangen dienen maar niet gesteund worden door een meerderheid van de Nederlandse bevolking. Ongekozen rechters gaan daardoor meer en meer op de stoel van de politici zitten en de democratie zal daardoor meer en meer een farce worden.

De uitwisseling van ideeën en wetenschap is helemaal prima en het handelen met andere naties is broodnodig maar daarvoor hoef je niet je eigen cultuur, wetten en nationale belangen op te geven. De globalisering zorgt voor het ontstaan van een mono cultuur waarbij we in ieder grote stad van de wereld dezelfde cultuur en winkels gaan waarnemen. Niets multi cultureels aan. Die multicultuur is er alleen maar op gericht om uiteindelijk de mono cultuur te kunnen faciliteren en alle macht in handen van een kleine, schatrijke elite te kunnen leggen.

Toren van Babel

In de bijbel staat het verhaal van de Toren van Babel. Op het eerste gezicht een nogal vreemd verhaal. De mensheid spreekt een taal en ze willen de krachten bundelen. Ze beginnen een toren te bouwen die tot in de hemel moet reiken maar God steekt daar een stokje voor door hun taal te verwarren zodat ze elkaar niet langer kunnen begrijpen. God ziet blijkbaar in het spreken van een taal en het vormen van een volk een gevaar omdat de mensheid dan te machtig zou worden.

Klinkt nogal vreemd en kinderachtig op het eerste gezicht maar misschien zit er wel een zekere wijsheid in het hele verhaal, namelijk een waarschuwing tegen de globalisering. Misschien willen de makers van dit verhaal ons wel waarschuwen voor de negatieve gevolgen van een cultuur, een volk, een taal, want dat is natuurlijk de onherroepelijke uitkomst van de globalisering.

De technische en economische samenwerking heeft ons veel goeds gebracht maar aan de andere kant wordt ook duidelijk uit het boek van Carlin dat veel mensen geen doel meer hebben in hun leven. Ze raken de verbinding met familie, geloof, dorp, stad, natuur en land kwijt en voelen zich compleet nutteloos in deze technocratische maatschappij. Vroeger was het leven zwaarder, gingen mensen eerder dood, waren er veel meer ziektes maar was het doel en de zin van het leven veel duidelijker.

Carlin haalt de ontwikkeling van techniek in oorlogen aan als voorbeeld dat we eigenlijk wat dat betreft een stap terug hebben gedaan in de beschaving.

Voor de Tweede Wereldoorlog was het eigenlijk not done om burgerslachtoffers te maken maar tegen het eind van WO2 gingen alle remmen los. Complete steden werden vernietigd tijdens bombardementen die er op gericht waren om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken.

De burger was ineens een legitiem doelwit geworden.

Diezelfde techniek zal er voor zorgen dat overheden steeds meer controle over haar burgers krijgt en dat we steeds minder privacy krijgen en uiteindelijk zal de artificiële intelligentie het einde van de mensheid zoals we die nu kennen betekenen.

Dat noemen we dan vooruitgang...een vooruitgang die ons einde zal betekenen.


De Deep State

Het boek ‘The Power Broker’ van Robert Caro gaat over Robert Moses, een stadsplanner die achter de schermen de baas van New York was. De beste man is nooit gekozen door ook maar een stemmer in een democratische verkiezing maar toch was hij decennia lang de persoon die bijna alles bepaalde in New York.

Dat soort mensen worden vaak over het hoofd gezien door het grote publiek. In iedere dorp, stad of land kennen we deze figuren die tientallen jaren achter de schermen aan de touwtjes trekken. Ze zien ministers en burgemeesters komen en gaan en vormen de ruggengraat van de overheid. Een overheid die eigenlijk niet zo zit te wachten op democratie omdat ze langdurige verbindingen aangaan met bedrijven en internationale akkoorden tekenen die niet zo maar weer even kunnen worden opgezegd. Er moet immers sprake zijn van een zekere continuïteit.

In de V.S. zagen en zien we dat heel duidelijk toen Trump aan de macht kwam. Er was door meerdere Democratische en Republikeinse presidenten een beleid ingezet dat globalisering, de Parijs akkoorden en regime change in het MIdden Oosten steunde maar plotseling kwam de outsider Trump aanzetten en die wist tot overmaat van ramp ook nog te winnen. Vanaf de eerste dag werd besloten dat ze van deze lastpak af moesten. De deep state begon geruchten te verspreiden over de Russische connecties van Trump en de aan hen gelieerde media begon een haatcampagne die nog nooit is vertoond in de geschiedenis. Omdat Trump en de mensen achter hem, waarschijnlijk toch wat slimmer en sluwer is dan ze denken, komt hij keer op keer weg met de aantijgingen aan zijn adres en het grote publiek begint er nu ook een beetje doorheen te prikken. De deep state heeft haar krediet verspeelt en het begint meer en meer duidelijk te worden dat ze met een coup bezig zijn.

Ook in Nederland zien we een dergelijke Deep State achtige bestuurslaag van ambtenaren, officieren van Justitie, geheime diensten, politie en rechters die eigenlijk achter de schermen de dienst uitmaken. Je kan duidelijk merken dat dit internationaal georiënteerde mensen zijn die internationale belangen boven nationale belangen stellen. Ze volgen de agenda van co2 reductie en andere klimaat en milieu doelen, doen er alles aan om de multiculturele samenleving te promoten, willen de open grenzen koste wat kost bewaren en lopen aan de leiband van de Navo.

Politici als Wilders en Baudet worden op allerlei manieren tegengewerkt en politiek uitgeschakeld door ze buiten formatiebesprekingen te houden.

Ook betaald de regering, via subsidies, miljoenen aan allerlei protest groepen in de samenleving, Je moet dan natuurlijk wel aan bepaalde voorwaarden voldoen zodat de regering jouw groepje als nuttige idioten kan gebruiken. Op deze manier kan de deep state de oppositie controleren. Neem bijv. zo’n links radicaal groepje als KOZP. Die voldoen aan alle normen van de deep state omdat ze een minderheid zijn, dus minder gevaarlijk, ze kleurlingen zijn dus zielig, multicultureel zijn, internationaal georiënteerd zijn en daarmee voldoen ze aan de doelstellingen van de Deep State want die gebruiken een verdeel en heers strategie en daarvoor zijn minderheden ideaal geschikt.

Een club als Pegida, die voornamelijk bestaan uit autochtone, witte mensen en tegen de gevaren van de Islam demonstreren, die krijgen geen cent subsidie, want onderdeel van een meerderheid van de Nederlandse bevolking en tegen open grenzen.

Al eeuwen lang worden we geregeerd door een groep mensen die levenslang op bepaalde posities zitten en enkele adellijke families. Ze kennen elkaar van de feestjes, de studenten verenigingen en de vrijmetselarij.

Democratie is een farce aan het worden in Nederland. We zien keer op keer dat uitslagen van referenda werden genegeerd en dat de mening van de meerderheid er niet meer toe doet. Een meerderheid van Nederland is er op tegen dat grote groepen immigranten hier naar toe komen maar toch gaat het al decennia lang gewoon door. Een meerderheid is tegen het veranderen van de Sinterklaas traditie maar toch gebeurd het. Een meerderheid was tegen een associatieverdrag met de Oekraïne maar toch komt dat er. Een meerderheid was tegen de Europese grondwet maar toch wordt die doorgevoerd. Een meerderheid is tegen verregaande klimaat maatregelen maar toch wordt er keer op keer niet naar die meerderheid geluisterd en daar kan je dus aan zien dat onze democratie kapot is.

De internationale belangen van de Deep State zijn belangrijker dan die van de meerderheid van de burgers van de natiestaten.

In de V.S. waren de globalisten in paniek na de winst van Trump omdat hij tijdens de verkiezingen een aantal zaken had beloofd aan zijn kiezers. America First was de slogan en een van de eerste zaken die Trump veranderde waren de Internationale handelsverdragen die volgens hem sterk in het nadeel waren van de V.S en iedereen die een beetje logisch kan nadenken zag dat hij gelijk had. Als er namelijk, in de 15 jaar voor Trump, 60.000 fabrieken de poorten sluiten in de V.S. en die fabrieken weer openen in China, daar vervolgens voor een appel en een ei zaken produceren en dat zonder importheffing weer kunnen invoeren in de V.S. dan snap je dat er iets goed mis is.

Ook voor de media was Trump een ware plaag.. Voor het eerst was er een president die schijt had aan de media en ze overal voor uitmaakte en voor het eerst had de media geen macht over een kandidaat.

De deep state was in paniek. Ze hadden jaren gebouwd aan een internationaal systeem dat gebaseerd was op steeds minder en open grenzen, waarin mensen en producten zoveel mogelijk vrij konden rondreizen en waarin de gevestigde media bepaalde hoe de mensen dachten. Daar kwam een streep door met de opkomst van internet toen steeds meer mensen zelf het nieuws gingen brengen, zelf het nieuws gingen becommentariëren en alternatieve visies op de samenleving, economie en politiek gingen geven. De macht van de media nam verder en verder af en dat leidde er zelfs toe dat de dochter van Zbigniew Brzezinski, Mika, in haar programma op MSNBC uitriep: “het is ons werk om te controleren wat mensen denken”

De wanhoop van de media is nu zo groot geworden dat ze samenwerken met social media bedrijven om ongewenste meningen te censureren. De dieep state is in paniek omdat ze het narratief niet meer beheersen.


Deep State Pedo Netwerken

Deep State figuren blijken vaak betrokken te zijn bij allerlei foute clubjes die meer dan eens gelinkt kunnen worden aan pedo netwerken. Neem de VVD die binnen haar rangen aardig wat figuren herbergt die op de een of ander manier met pedofiele in aanraking zijn gekomen. De bekendste is natuurlijk Joris Demmink maar figuren als Ed Nijpels en Korthals Altes waren faciliterend bezig en wilden bijv. seks vanaf 12 jaar legaliseren.

In 1991 stemden bijna alle partijen er voor om seks tussen 12 en 16 alleen strafbaar te maken als er een klacht van een betrokkene of wettelijke vertegenwoordiger kwam.

Voorzitter van Groenlinks Herman Meijer wilde, buiten misbruik en geweld om, alle wettelijke beperkingen afschaffen op seksueel gebied.

Bram van der Lek van de PSP en Hein Roethof van de PVDA vonden dat er niet zo zwaar moest worden getild aan pefofilie en dat we daarin wettelijk veel te ver waren doorgeschoten en dominee Visser uit Rotterdam vond dat het mastuberen van kinderen door een lieve pedofiel geen kwaad kon.

Een PVDA commissie genaamd “Overheid en seksuele integriteit” wilde, in 1995, kinderen vanaf 12 jaar zelf laten beslissen of dat pornografisch materiaal van henzelf strafwaardig was.

Deze commissie, waarin pedoseksuelen goed vertegenwoordigd waren, wilden eigenlijk gewoon hun ‘speelruimte’ vergroten. Een van die pedofiele commissieleden, Theo Sandfort, was zelfs van mening dat baby’s het fijn vinden als er met hen werd gevreeen…

Er zitten in de top van rechterlijke macht (de Haagse pedo rechters) en justitie (officier van justitie Vincent Leenders) en in de hele deep state zit een netwerk van pedofielen die elkaar de hand boven het hoofd houden.

Internationaal zien we steeds meer pedo netwerken aan het licht komen. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk Jeffrey Epstein, die chantage materiaal verzamelde van rijke en bekende mensen en zelf ook verzot was op jonge meisjes. Zijn goede vriend Prins Andrew bracht onlangs zichzelf en het Britse koningshuis nog in verlegenheid met een bizar interview over de beschuldigingen van het misbruik van minderjarige meisjes. Beetje vreemd aangezien het Britse koningshuis wel eerder te maken had met pedofielen en hun desondanks alle eer en onderscheidingen gaf. Denk bijv. aan de Britse tv persoonlijkheid Jimmy Saville, die decennialang kinderen misbruikte, terwijl heel veel mensen er van af wisten en de bisschop Peter Ball.

Dan heb je natuurlijk nog het bekende Franklin schandaal in de V.S. waarbij grote namen in de Amerikaanse politiek werden beschuldigd van het misbruiken van pleeg en wees kinderen in Omaha, Nebraska.

Bij Marc Dutroux zagen we ook iemand die kinderen ontvoerde voor hooggeplaatse pedo netwerken maar die hooggeplaatste figuren ontsprongen allemaal de dans omdat ze werden gedekt door vriendjes binnen de rechterlijke macht en justitie en politie.

En onlangs kwam de cult leider en goede vriend van Oprah Winfrey, John of God nog in het nieuws toen bleek dat hij er een baby fokprogramma op na hield op afgelegen boerderijen in Brazilië en de baby’s verkocht op de zwarte markt. De moeders werden na tien jaar baren vermoord.

Verder hebben we nog het Vaticaan dat vol zit met pedoseksuelen en zelfs een bepaalde aantrekkingskracht uitoefent op dit soort mensen omdat ze in een vertrouwelijke en machtige positie verkeren waarin ze makkelijk kinderen kunnen manipuleren. Honderdduizenden kinderen zijn inmiddels slachtoffer geworden van pedoś binnen de Rooms Katholieke kerk.

Kannibalisme en pedo netwerken

Uit de verhalen over Pizza gate en de Podesta mails kwam een verontrustend beeld naar voren over onze elite. Ik weet niet hoe het met u kennissenkring is gesteld maar ik ken persoonlijk niemand die aan spirit cooking doet en kunst verzameld van naakte jongens en kannibalistische taferelen. De laatste decennia zijn er natuurlijk tientallen pedo schandalen geweest en vaak zijn daar hooggeplaatste figuren bij betrokken. De vraag komt dan boven, waarom machtige mensen zo vaak bij dit soort pedo zaken betrokken zijn?

Ik denk dat de meest voor de hand liggende theorie is dat seks met minderjarigen het grootste taboe is in de westerse samenleving en dat deelname aan dergelijke misdaden een soort inner circle creëert, waarin mensen macht en kracht halen uit het doorbreken van het grootste taboe en daarin ligt ook de gedachte dat regels en wetten alleen gelden voor het gepeupel. Zeden en moraal zijn voor de plebs. Machtige mensen bepalen zelf de regels. Ook is de inner circle daardoor gigantisch chantabel. Als iemand uit de school klapt, komt de betrokkenheid bij pedo seks op straat te liggen en mede daarom volgen de leden van de inner circle de uitgestippelde koers.

Dat aspect wordt mooi weergegeven in de tv serie ‘True Detective’ waarin de twee hoofdrolspelers op het spoor komen van een pedofielen netwerk dat zich tot de hoogste kringen uitstrekt. Enkele laaggeplaatste figuren werden uiteindelijk gepakt maar de grote jongens bleven buiten schot. Dat deed me denken aan de Dutroux zaak waarin er ook vertakkingen waren tot in de hogere kringen maar deze elitaire pedofielen ook buiten schot werden gehouden. In True Detective zien we ook steeds de driehoeksvorm en de spiraal terug komen en die vormen zagen we onlangs ook terug in combinatie met pedo seksuelen die deze tekens zouden gebruiken om herkenbaar te zijn als iemand die van jonge jongens houdt. Dat kwam naar buiten in Wikileaks file over een gehackt FBI bulletin uit 2007.

Een ander aspect is kannibalisme. De mens staat aan de top van de voedselketen maar als je nog een stapje hoger wil komen moet je dus mensen eten…dan sta je pas echt aan de top. In het boek “Mummies, cannibals and vampires” van Dr. Richard Sugg, is te lezen dat de upper class van Europa tot eind 18e eeuw, vooral vanuit medicinaal oogpunt, regelmatig mensenvlees aten of lichaamsdelen of sappen tot zich namen in medicinale vorm. Van oudsher bestaat natuurlijk al het idee dat het doden en eten van je vijand een zekere magische kracht aan de kannibaal geeft. Er wordt beweerd dat door de angst of de situatie van het slachtoffer waar in het slachtoffer zich bevindt, er een zeer hoog adrenaline gehalte in het bloed zit, wat dan weer een positief effect zou hebben op de kannibaal.

Onlangs kwam de oprichter van Paypal, Peter Thiel, nog in het nieuws dat hij geloofde dat het gebruik van bloed van jonge mensen een gunstig, verjongend effect op oudere mensen zou hebben.

In de film ‘Fear and Loathing in Las Vegas’ naar het boek van Hunter S. Thompson, zien we de twee hoofdpersonen Adrenochrome nuttigen. Volgens de advocaat van Thompson, die zegt het goedje, als betaling te hebben gekregen van een groep satanisten, is Adrenochroom de adrenaline van een levend mens die doodsangsten uitstaat of wordt gemarteld. Volgens de overleveringen moeten veel hooggeplaatsten verslaafd zijn aan dit goedje.

Ook kennen we het gebruik van mensenoffers in oude culturen en religies. Tot op de dag van vandaag wordt er tijdens het Heilig Avondmaal in christelijke kerken een ritueel opgevoerd waarbij het lichaam van Jezus wordt gegeten en zijn bloed wordt gedronken. Dit heeft heden ten dage voor vrijwel iedereen een spirituele betekenis maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we ook hierin een verwijzing zien naar de machten die door de eeuwen heen een zekere kracht haalden uit mensenoffers en het drinken van bloed.

Het beste voorbeeld hiervan zijn natuurlijk de Azteken die jaarlijks duizenden mensen offerden om de goden gunstig te stemmen. Het vlees en bloed van de geofferden werd geconsumeerd door de Azteken die geloofden dat ze op die manier zouden delen goddelijke krachten.

De Franse seriemoordenaar Gilles de Rais, een gelauwerde, steenrijke high society ridder die honderden kinderen op gruwelijke wijze vermoorde in de 13 eeuw, was er volgens de overleveringen van overtuigd dat hij door middel van Satanische en Alchemistische rituelen, waarbij hij delen van de kinderlichamen gebruikte, goud kon creëren uit andere metalen. Of het aantal vermoorde kinderen echt klopt, werd o.a. door Aleister Crowley ernstig betwijfeld. Hij stelde dat de kerkleiders uit waren op de bezittingen van de Rais en dat ze hem daarom sterk overdreven misdaden in de schoenen schoven.

Hoe het ook zij, er lijkt, in hogere kringen de gedachte te bestaan dat men zich machtiger, sterker en gezonder kan maken door middel van pedo seksuele praktijken, het drinken van jong mensen bloed en het eten van mensenvlees. Of er aan die gedachte een diepere kennis ten grondslag ligt is mij niet bekend maar het zou me niets verbazen als het inderdaad wetenschappelijk aantoonbaar is dat deze zaken een positief effect hebben op het menselijk lichaam maar waarschijnlijk ook een zeer negatieve invloed hebben op de menselijke geest…


Het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen, maar het moet voorwaarts worden geleefd.

-Kierkegaard-

Sterven

Het einde van een tijdperk. Mijn vader is overleden en dan ga je als mens toch wat meer nadenken over jezelf, je sterfelijkheid en je rol in dit leven en je wordt vooral erg sentimenteel. In de dagen na zijn overlijden heb ik vaak een traantje weggepinkt bij mooie fotoś of een mooi stukje muziek, die tijdens het veelvuldig Wapp contact met mijn broer en zusters, aan elkaar werden doorgestuurd. We vertellen elkaar verhalen en anekdotes en lachen veelvuldig over episodes uit het leven van vader en moeder. We komen tot de conclusie dat het misschien niet altijd de meest perfecte ouders waren maar ze waren wel zeer kleurrijk en dat is ook wat waard.

Va was de laatste van het gezin die nog in leven was. Ze hebben met z’n allen een groot nageslacht achtergelaten en hun Bubbe genen, de goede en slechte, veelvuldig doorgegeven.

Als op een middag ook een aantal oomzeggers van me op bezoek zijn bij va dan valt me op welke belangrijke plaats humor inneemt in een familie. Iedere familie heeft weer haar eigen humor. Bij onze familie kan iedereen smakelijk lachen om de meest grove grappen, terwijl ze je, merk ik, bij andere families, zonder een spoor van een glimlach, verbijsterd aankijken.

Ik zie twee oomzeggers die zo een kopie zijn van mezelf en mijn broer en de vrouwelijke oomzeggers zijn zo weer kopieën van mijn zusters. Mooi om te zien hoe de karaktereigenschappen en familie humor doortrekken in de geslachten en misschien ook wel triest dat negatieve eigenschappen ook weer worden doorgegeven…

Het is nu alweer meer dan een week geleden dat ik hoorde dat mijn vader een hersenbloeding had gekregen. Ik dacht eerst dat het wel meeviel. Misschien een Tia of zo maar toen ik hem s middags zag liggen in z’n kamer in Het Dok, aan een kant verlamt, merkte ik gelijk dat het niet meer zo lang zou duren. Hij herkende me gelukkig nog wel. Ik gaf hem een kus op zijn voorhoofd en dat voelde als een afscheid. Het was goed zo.

Ik begreep van de dokter ook dat het nu snel afgelopen zou zijn. Twee dagen later ging het ineens heel snel en verliet onze vader, op 92 jarige leeftijd, dit aardse lichaam met zijn familie om zich heen.

Ik ben helemaal niet zo close met mijn familie maar op dergelijke momenten is het toch fijn dat je met broer, zusters, zwagers, schoonzus en mijn lieve vrouw samen bent en samen, met hulp van Jelle en Douwe van de DEL, alles kan regelen voor de begrafenis.

Tussen de bedrijven door hoor je wat verrassende verhalen over het leven van mijn vader en capriolen die ze allemaal met hem hebben meegemaakt.

Uiteindelijk blijft de liefde over en wegen de mooie herinneringen toch op tegen de slechte.

Va was een ‘stuffien’ maar hij was wel oens stuffien.

Zijn geloof hield hem altijd overeind en hielp hem door moeilijke tijden. We konden tijdens een mooie begrafenis dienst afscheid van hem nemen en lieten hem achter op het kerkhof bij onze moeder waar hij onder de tekst ‘Herboren in de eeuwigheid’ begraven ligt

We zijn nu wezen maar we hoeven gelukkig niet naar een weeshuis. We hebben allemaal de liefde om ons heen van onze kinderen en partners maar je gaat toch onherroepelijk denken dat jezelf nu de volgende generatie bent die aan de beurt is. Hoe ga ik er mee om als ik straks niet meer voor mezelf kan zorgen en ben ik klaar om afscheid te nemen en mensen en dingen los te laten? Hoe sta ik religieus in het leven, welke waarde heeft mijn visie op het leven en ben ik wel goed voor mijn naasten?

Ik ga er zelf altijd vanuit dat ik hier ben gekomen zonder dat ik me daar druk om maakte en dat ik ook wel weer weg zal gaan zonder dat ik me daar druk over hoef te maken. Meer als je best kan je niet doen en dat probeer ik dan ook. Niet echt een hoogdravende filosofie maar je moet het leven denk ik ook niet te ingewikkeld maken. Een licht in de duisternis zijn is misschien wel het hoogst haalbare. Opstaan tegen onrecht, tegen groepsdruk, tegen wreedheid, tegen dommigheid en onwetendheid, tegen sleur, tegen kleurloosheid, tegen religieuze of seculiere druk, tegen leugens.

Urk

Bij een sterfgeval ervaar je dan ook direct weer de kracht van een dorp als Urk. De betrokkenheid valt als een warme deken over je heen. Honderden mensen komen eerst bij het ‘Urker’ condoleren langs ons heen. Ik had m’n zusters even ingelicht dat het misschien handiger zou zijn als we het condoleren voor de begrafenis op de Urker, drive through, manier zouden doen en na de begrafenis op de vreemde, file manier, doen.

Urkers hebben er een hekel aan als je moet wachten op zo’n vreemde die uitgebreid gaat knuffelen en bijpraten in een condoleance rij. Dat werkte gelukkig goed al kreeg ik wel even last van een social overkill toen we nog condoleances in ontvangst moesten nemen na de begrafenis. Mijn zusters en broer wonen allemaal aan de wal en ik zag heel wat onbekende gezichten voorbijkomen die me uitlegden wat ze voor relatie hadden met broer of zusters. Het valt me dan ook altijd weer op dat ‘vreemden’ vaak veel hartelijker en socialer zijn dan de gemiddelde Urker maar dat Urkers in praktisch opzicht, pannetje soep, cake, etc. misschien weer meer hun medeleven kunnen uiten. Urkers zijn denk ik over het algemeen wat nuchterder.

Het Dok

Onze vader kon enkele jaren terug, na een operatie, niet meer voor zichzelf zorgen en we besloten dat Het Dok voor alle partijen de beste oplossing was. Dat bleek een schot in de roos te zijn.

Op de rouwkaart werden de verzorgenden daar als engelen omschreven en dat was denk ik een goede typering. Met veel geduld en liefde deden ze hun werk en va voelde zich er al heel snel thuis.

Vader veranderde al heel snel van een intelligente, eigengereide man in een een lieve, dementerende bebe en gelukkig voelden de verpleegsters/verplegers in het Dok vanaf dag een zekere genegenheid voor hem. Aan Joop Berkhout en zijn lieve vrouw had hij de afgelopen jaren hele goede buren en met Joop kon va veel van zijn interesses delen.

Een van de mooiste momenten vond ik toen de bewoners van het Dok afscheid namen van mijn vader. Eerst kwam Louwe Gnodde op zijn kenmerkende wijze, zittend in een rolstoel en zichzelf voortbewegend met zijn benen, de kamer binnen geschuifeld en nam met een stil gebed afscheid. Hij heeft bij mń vader in de klas gezeten en vertelt altijd dat hij dankzij een persoonsverwisseling tussen va en hem overging. Hij kreeg de cijfers van m’n vader en andersom. Even later kwam er een stoet van mensen, allemaal slecht ter been of in een rolstoel op gang om afscheid te nemen. Mensen die nog bij hem hadden gevaren, bij hem in de klas hadden gezeten of altijd met hem aten in het restaurant. Het moet moeilijk voor hen zijn om dat te zien. Ze maken het bijna iedere maand mee en de dood loert daar altijd om de hoek maar ze blijven dapper doorleven en dat is misschien het enige wat er op zit. Dapper doorleven of zoals Gerard Reve zei: ‘Moedig Voorwaarts’.

Dit stuurde een vriend van mijn oudste zuster aan haar.

Liefde gaat niet dood

Mensen wel

Dus als alles wat van me over blijft

Liefde is

Geef me dan weg

― Merrit Malloy


Het gaat weer lekker in Nederland en de wereld.

Afgelopen weken hoorden we, dankzij de onthullingen van RTL 4 over het Wilders proces, dat de scheiding der machten in Nederland een wassen neus is. Verder wisten we natuurlijk al dat de NPO een verlengstuk is van de overheid maar het is toch iedere keer weer schrikken als dat zo duidelijk wordt als de afgelopen weken, wanneer je ziet dat de gevestigde talkshows eigenlijk geen belang hebben bij de schending van het Trias Politica en zich meer druk maken om het politieke theater in Engeland maar terloops het politieke drama in Nederland verzwijgen. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt is natuurlijk een keiharde waarheid. Dat zien we ook in de wetenschappen, waar zogenaamde onderzoeken, worden betaald door het bedrijfsleven en u raad het al, met de producten van de opdrachtgever is nooit iets mis. Met de publieke omroep is het al niet veel anders. Het lijkt of ze bij de NPO doodsbenauwd zijn voor de partijen die in het kabinet zitten omdat die wel eens de honingpot met miljoenen aan subsidies zouden kunnen afpakken.

Diezelfde media is natuurlijk de buikspreekpop van de overheid en loopt daarom in de pas als het om klimaatbeleid gaat. Er is geen discussie meer mogelijk of het nu wel een goed idee is om miljarden te besteden op basis van aannames, computermodellen en toekomst projecties die voor de rest weinig met wetenschap hebben te maken. Aan de talkshow tafels zitten allemaal mensen die het met elkaar eens zijn en omdat ze heilig geloven in co2 opwarming, de multiculturele samenleving, open grenzen, globalisering en vooral tegen Trump en Boris Johnson zijn, mogen ze keer op keer aanschuiven om het liberale evangelie te verkondigen.

Het lijkt mij dat een talkshow verschillende meningen tegenover elkaar moet zetten en de kijker zelf moet laten uitvogelen wie er het dichtst bij de waarheid zit maar dat mag niet bij de gevestigde media. We worden getrakteerd op de schoonzoon van Nancy Pelosi die ons even een onafhankelijk gaat vertellen over de partij van zijn schoonmoeder en op iedere scheet die Trump laat wordt gereageerd met veel dedain maar Democraten kunnen hun eigen moeder vermoorden of de waterleiding van New York vergiftigen zonder dat ze daar in de Nederlandse media aandacht aan schenken.

Jeroen Pauw heeft zijn stokpaardje weer van stal gehaald, namelijk de IS gezinnen die toch echt moeten terugkeren naar Nederland want die zijn zo zielig. Het zal zo ondertussen de 15e uitzending zijn waarin hij aandacht aan dit onderwerp besteed. Laten we hopen dat er nooit meer een IS aanslag komt maar als die er komt dan mag je toch hopen dat Jeroen Pauw een van de eerste slachtoffers zal zijn.

Stikstof

Nederland heeft het akkoord van Parijs ondertekend en moet daarom aan zich zelf opgelegde stikstof en co2 normen voldoen. Maar omdat Nederland klimaat koploper wil zijn doen we er nog even een schepje bovenop en verlagen de stikstofnormen waardoor heel Nederland in de problemen komt. Een of andere linkse D66 rechter heeft besloten dat Nederland zich aan de normen moet houden en Nederland ligt plat. Te idioot voor woorden maar onze Nederlandse elite heeft zich op het pad van Agenda 21 bewogen, een door de VN opgesteld manifest dat stelt dat de bewoners van deze aarde allemaal in steden moeten gaan wonen in kleine, op elkaar gestapelde appartementjes en de grond en landerijen allemaal opgekocht worden door natuurorganisaties. Nederland moet een grote randstad worden. Achter de milieu en klimaat beweging zitten cynische machten die het maar om een ding te doen is en dat is complete controle over de mensheid.

We tuinen er met z'n allen in en blijven maar stemmen op partijen als de VVD, CDA, PVDA, CU, D66, Groenlinks die met z'n allen onder één hoedje spelen en na een debat in de Tweede Kamer gezellig bij elkaar komen in heren en dames clubjes om te bespreken hoe ze het volk voor de gek houden.

Politie/justitie

Het wordt ook steeds duidelijker dat ons politieapparaat, justitie en het OM niet goed functioneren. Dat doen ze al decennia niet maar het is blijkbaar zo’n lomp en log instituut dat er al meerdere ministers hun nek hebben gebroken op het spekgladde ijs van dit ministerie.

De politietop heeft al jaren haar zinnen gezet op het keihard aanpakken van kleine overtredingen maar verzuimd zaken aan te pakken die er echt toe doen. Een van de meest gehoorde uitspraken tegenover de politie in Nederland is: “ga boeven vangen” en dat meestal na een kleine verkeersovertreding. Hieruit komt een zeker onbegrip over de prioriteiten van de politie naar voren. We zien en lezen continu over dieven, inbrekers, drugs maffioso, overvallers, moordenaars, pedoseksuelen, verkrachters en moordenaars die, als ze al gepakt worden, er met een lage straf van af komen en daarnaast horen en lezen we iedere keer dat de misdaad in Nederland minder wordt en het aantal aangiftes daalt. Tegelijkertijd horen we dan de de politietop haar dienders opdracht geeft om misdaden op een bepaalde manier te kwalificeren die gunstig zijn voor de politie. Aan de andere kant geven mensen aan dat ze geen aangifte meer doen van inbraken etc. en de politie die aangiftes zelfs ontmoedigen. Geen wonder dus dat de misdaadcijfers zo gunstig zijn voor de politie en politiek. Als je een oplossingspercentage van nog geen 10% hebt en mensen zien het nut van aangeven niet meer dan kunnen de gevangenissen dicht. De keizer heeft zeg maar geen kleren aan.

Ook blijkt de onderwereld steeds meer te infiltreren in de bovenwereld en heeft de politie steeds minder grip op de drugsmaffia in Nederland. Er zijn in Nederland hele wijken die hun dagelijks brood, vaak naast een uitkering, verdienen met drugs gerelateerde zaken. Het gaat om vele miljarden en die verdwijnen weer geruisloos in de Nederlandse economie. Dat ons dagelijkse of wekelijkse snuifje en het belachelijke drugsbeleid van de overheid vele mensenlevens ruïneren zal ons een zorg zijn als we maar aan onze kick komen. Aan de ander kant kan de overheid natuurlijk veel problemen voorkomen door alle drugs te legaliseren en zich meer te richten op de verslavingszorg.

Daarnaast lijkt de politie ook enorm te heulen met de Islam en doen ze er alles aan om moslims te pleasen. Misschien komt dat voort uit een of andere tactiek ter voorkoming van moslimterrorisme maar dat zorgt wel voor een rechtsongelijkheid in de samenleving en een niet wenselijke toenadering tussen staat en godsdienst.

Het idee kwam trouwens bij me naar boven dat de justitie in Nederland misschien zelfs wel samenwerkt met bijv. de Mocro maffia om op die manier terroristische aanslagen te voorkomen. Het blijkt dat de Nederlandse overheid de drugsmaffia sinds 2005 een beetje haar gang laat gaan. Er lag geen prioriteit op de bestrijding. Misschien was er wel een deal met de mocro maffia. Wij laten jullie met rust als jullie ons informatie geven over terroristen.

Zou niet de eerste keer zijn dat overheden dergelijke afspraken maken met misdadigers.

Denk bijv. aan de Amerikanen met de Italiaanse maffia samenwerkten om Sicilie en Italie te veroveren of Whitey Bulger die in Boston zijn gang kon gaan als hij maar informatie leverde over andere maffia bendes en in Mexico werkt de overheid samen met bepaalde drugskartels om andere kartels te kunnen aanpakken.

Links/rechts

Vroeger had je echte linkse en rechtse partijen die qua standpunten lijnrecht tegenover elkaar stonden. Die partijen zijn gefuseerd in het midden en volgen nu allemaal dezelfde neoliberale filosofie waarin het kapitalisme en de milieubeweging samengaan. De arbeider en midden klassen zijn niet meer van belang en zijn alleen nog maar een sta in de weg. Daarom stemt de middenklasse wereldwijd ook massaal op populistische partijen. De neoliberale elite heeft een wereldbeeld, waarin een staatloze onderklasse, de arbeid verricht voor een internationale elite, die daarvan de vruchten plukt.

Het kapitalistische systeem zoals we dat nu kennen staat op omvallen en de multinationals en banken zien in de groene beweging een uitweg om de zaak te redden.


We zijn met de Euro in een huwelijk verzeild geraakt met een zuid Europese snol die ons aan alle kanten bedonderd en Zuid Europa zit met een Noord Europese psychopaat

opgezadeld die zuid Europa aan alle kanten naait. We houden elkaar gegijzeld. Wij betalen de rekening van het begrotingstekort en de grote schulden van zuid europa en zij moeten boeten voor ons handel overschot en tekort aan schulden.

Het economische systeem kan alleen nog overeind worden gehouden door een lage rentestand waardoor veel geld uitgeven en veel lenen de nieuwe norm moeten worden. De enige redding lijkt nu de uitgifte van groene obligaties en groene investeringen die de wereldeconomie weer een boost moeten geven.

Daarom zie je nu ook dat al die multinationals en banken het klimaat gebeuren zo aan het pushen zijn. Groen is een business model geworden voor de multinationals waar ze hun imago mee willen oppimpen en en daarnaast goed geld mee kunnen verdienen.

Immigranten

Ondertussen begrijpen sommige politici er niets van dat de lonen maar niet willen stijgen terwijl het toch zogenaamd zo goed gaat met onze economie. Wiebes wil nu een stimuleringsfonds oprichten terwijl er toch een hele simpele methode is om de economie te stimuleren en dat is verlaging van de loonbelasting. Het is blijkbaar nog niet bij Wiebes en consorten opgekomen dat de lonen misschien niet zo stijgen omdat er ontzettend veel concurrentie is op de arbeidsmarkt van goedkope arbeidsmigranten uit Oost Europa.

Ondertussen wordt de immigratie crisis maar niet opgelost vanwege politieke onwil en vuile politieke spelletjes. Zo hoorde ik van de week dat Duitsland en Frankrijk, ondanks gigantische

kosten, criminaliteit en terreurdreiging, bereid zijn om alle immigranten uit Italië over te nemen. Dit alleen maar om Salvini dwars te zitten. Ze zijn namelijk bang dat deze EU criticus aan de macht gaat komen. Ze offeren dus het welzijn van hun eigen bevolking op en

riskeren een nog grotere aanzuigende werking, in het belang van hun eigen politieke spelletjes en hun angst voor het populisme.

Dan hebben we nog de dreiging van een Derde Wereldoorlog in het MIdden Oosten. De spanningen tussen nemen daar maar toe. Aan de ene kant Israël, de V.S. en Saoedi Arabië en aan de andere kant, Iran, Syrië en Rusland.

De V.S. coalitie probeert met allerlei false flag aanvallen een oorlog uit te lokken. Tot nu toe weten beide partijen het hoofd nog enigszins koel te houden maar het is wachten op een grote misser. Gevolg: olieprijzen sky high, vele doden en vluchtelingen. Het draait allemaal om de macht over Centraal Azië en de belangrijkste handels en olie routes van deze wereld.  

Als je al niet cynisch was zou je het er toch zeker van worden.


Verspreidde een Zuid Afrikaans militaire organisatie het Aids virus?

De documentaire ‘Cold Case Hammarskjold gaat over de moord op V.N secretaris Dag Hammerskjold.

Hammerskjold was in 1961, met zijn team, in de Congo op vredesmissie toen zijn vliegtuig door een straaljager uit de lucht werd geschoten. Althans dat zeggen ooggetuigen. Het officiële verhaal is dat het een ongeluk was vanwege technische problemen. Het vreemde was dat Hammerskjold zonder brandwonden werd gevonden terwijl zijn reisgenoten allemaal onherkenbaar verbrand waren. Ook had Hammarskjold een speelkaart in de boord van zijn nek zitten. De schoppenaas die vaak werd gebruikt door speciale moord teams van de CIA.

Dag Hammerskjold was een zeer gerespecteerde diplomaat, die op geheel eigen wijze zijn christelijke geloof voorleefde. Hij zat waarschijnlijk enkele westerse diensten, zoals de CIA en MI5, dwars en die hebben hem en 15 medepassagiers, naar alle zekerheid, laten omleggen door de belgische piloot Jan van Risseghem.

De CIA, bleek na een verzoek, een opname van vlucht gesprekken van Risseghem in haar bezit te hebben maar wil die niet vrijgeven vanwege staatsveiligheid…

Al direct komt de Zuid Afrikaanse militaire huurlingen groep SAIMR naar voren die gelinkt worden met de moord op Hammarskjold. De meeste leden van dit huurlingen leger wilden niet praten en diverse leden waren al vermoord maar er was een man, Alexander Jones, die wel graag iets kwijt wilde. Zijn verhaal was schokkend.

Hij vertelde dat hij betrokken was bij diverse coups, oorlogen en moorden in Afrika maar het ergste was misschien nog wel dat ze het Aids virus hadden verspreid via vaccinatie programma’s om zoveel mogelijk zwarten te doden. De naam Alexander Jones doet nog wel vermoeden dat hij misschien zit te zwammen maar aan de andere kant wijst zijn hele verhaal op inside kennis en je gaat jezelf toch ook niet beschuldigen van massamoord als je niet enorme wroeging hebt over je daden.

Hij vertelt ook dat Hammerskjold werd vermoord omdat hij een gevaar vormde voor de belangen van westerse bedrijven die op grote schaal, zeer goedkope grondstoffen uit de Congo en andere delen in Afrika plunderden. Hammerskjold wilde een systeem bedenken waarin de Afrikaanse landen zelf konden beslissen en beschikken over hun natuurlijke grondstoffen. Dit plan had de Afrikaanse geschiedenis en levensstandaard in positieve zin kunnen veranderen maar dat lag natuurlijk niet lekker bij de psychopaten die deze wereld achter de schermen besturen.

Het is niet de eerste keer dat deze beschuldigingen, over het verspreiden van virussen, naar buiten komen. Al eerder waren er bewijzen dat bijv. het poliovaccin miljoenen mensen heeft besmet met kanker virussen. Meestal gebeurde dit onbewust maar soms ook bewust.

Als het om miljarden gaat dan kijken sommige mensen niet zo nauw.

Dankzij het werk van Mads Brügger en Goran Björkdahl staat de aanslag op het vliegtuig van Hammerskjold weer op de agenda en heeft de VN weer een onderzoek gestart naar deze kwestie.


Once Upon a Time in Hollywood

Het was lang geleden dat ik zo opgewonden was om een film te gaan bekijken. Eerlijk gezegd vind ik bijna alle films van het dertien in een dozijn kaliber. De laatste film die ik echt heel graag wilde zien was ‘No Country for Old men’ en dat is meteen ook mijn favoriete film aller tijden.

Naast het feit dat het de nieuwe Tarantino is sprak het onderwerp van OUATIH me ook erg aan. De Manson family en de moord op Sharon Tate, haar ongeboren baby en twee huisgenoten fascineert me al heel lang, ook omdat er rondom deze moord en de Manson family heel veel verschillende complottheorieën rondwaren. Tate was getrouwd met Roman Polanski die in die theorieën ook een grote rol speelt. Polanski mag al decennia lang niet meer in de V.S. komen omdat hij seks had met minderjarige meisjes. Wat dat nu precies is met Joodse mannen en jonge meisjes (Polanski, Allen, Epstein) is misschien een mooi onderwerp voor een ander keer.

Van Manson wordt gezegd dat hij connecties met de CIA en het MK Ultra project had en dat hij meewerkte om de hippiebeweging, die fel tegen de Vietnam oorlog waren en voor vrije drugs en vrije seks, kapot te maken. Ook werd hij in geassocieerd met de maffia en satanisten in Hollywood.

Een ander onderwerp van de film is de spaghetti western en dat waren die films die ik vroeger als kind het meest heb gezien. Met mijn vader, broer en vrienden keken we naar Terence Hill, Clint Eastwood, Bud Spencer en Charles Bronson. Dat waren nog echte kerels, die in langgerekte, prachtig gefilmde scènes de slechteriken opspoorden en koud maakten.

Wat me ook wel aanspreekt is dat de legende van Bruce Lee belachelijk wordt gemaakt. Ik denk dat Tarantino zich al heel lang aan die legende ergert en als filmkenner misschien meer weet over deze man en daarom maar even de gelegenheid te baat nam om het kung fu genre en de zogenaamd onoverwinnelijk kung fu meesters belachelijk te maken.

Ik zat laatst met mijn zoon naar Apocalyps Now te kijken en het viel ons op hoe mooi alles was gefilmd. Dat de kleuren zo mooi en helder waren en dat er toen nog veel massa scènes waren met grote sets die je nu bijna nooit meer in films ziet

Once Upon a Time in Hollywood heeft die kwaliteiten ook. Het is op een schitterende manier gefilmd en je krijgt heimwee naar de dagen van de Spaghettiwesterns toen mannen nog mannen waren en niet van die cisgender, soja sukkels.

Tarantino lijkt ook een boodschap te hebben over de rol van vrouwen en mannen in deze maatschappij. Hij lijkt te willen vertellen dat mannen een fysieke kracht en macht hebben over vrouwen en dat vrouwen een seksuele macht hebben over mannen. Dat zijn open deuren maar in deze MeToo tijd lijkt Tarantino, die bevriend is met Weinstein, te willen zeggen dat vrouwen daar ook zelf een rol in spelen door mannen te verleiden. Op een gegeven moment geeft de stuntman, gespeeld door Brad Pitt, een lift aan een van de Manson familie meiden, die hem een pijpbeurt aanbiedt. Hij vraagt hoe oud ze is en gaat niet op haar voorstel in. Hij, een oudere man, moet donders goed op zijn tellen letten om deze verleidelijke meid te kunnen weerstaan.

Ook is een van de boodschappen dat mensen wat liever voor elkaar moeten zijn en elkaar moeten helpen.

De hoofdpersonages zijn allemaal mensen die om andere mensen geven en niet onverschillig zijn en die houding leidt tot het verrassende einde van de film.

Het lijkt of Tarantino wil aangeven dat de Manson moorden een kantelpunt waren van een wereld van mensen die nog naar elkaar omkeken en een wereld waar in de jaren 70 het egoïsme de overhand kreeg.

Al met al een geslaagde filmavond met een ouderwets goede film. Het enige nadeel van de film is dat het verhaal eigenlijk nergens op slaat maar dat mag de pret niet drukken.

9/10


Kreeg Jeffrey Epstein een aanbod dat hij niet kon weigeren

In de film The Godfather deel 2 krijgt Frank Pentangeli bezoek van de raadsman van de Corleoneś. Frank heeft de zaak verraden en om te voorkomen dat hij nog meer schade aanricht voor de rechter, wordt hem een aanbod gedaan dat hij niet kan weigeren. Ze praten over samenzweerders tegen de Romeinse keizers die, wanneer het complot mislukte, de kans kregen om hun families goed achter te laten door zelfmoord te plegen. Geld, goederen en huizen mochten ze dan houden.

Daar moest ik aan denken toen het bericht kwam dat Jeffrey Epstein dood was gevonden in zijn cel. As sinds hij enkele weken terug werd opgepakt waren er veel mensen bezorgd om zijn welzijn. Bij veel mensen leefde al het idee dat hij vermoord zou worden omdat hij te gevaarlijk was voor de machtigen der aarde en prompt de dag nadat er allerlei documenten werden vrijgegeven over de criminele activiteiten en seksfeesten van Epstein, zou deze man zelfmoord hebben gepleegd.

Zelfs bij veel mensen die helemaal niets moeten hebben van complottheorieën en ging nu een lichtje branden...dit was toch wel heel toevallig.

Natuurlijk zullen er nu ook weer genoeg figuren in de media zijn die het op toeval schuiven, depressiviteit en slecht toezicht van incompetente bewakers maar de meeste mensen met enig logisch denkvermogen zullen toch concluderen dat een plus een twee is.

Het is een eeuwenoude truc. Je wil mensen graag je macht hebben en vooral machtige mensen want die kunnen zaken in jouw voordeel veranderen. Geheime diensten gebruiken daarom prostituees, drugs en kinderen om mensen te chanteren.

Stel je bent een opkomende politicus. Je macht binnen de partij neemt toe en je wordt uitgenodigd op een feestje bij een rijke olieboer. Het begint gezellig, veel drank, veel mooie mensen. Je voelt je een beetje licht in je hoofd worden en je komt bij bewustzijn op een bed met een paar mooie vrouwen om je heen. Je gaat snel naar huis en liegt tegen je vrouw over wat er is gebeurd.

Enkele jaren later ben je de partijleider en moet er een beslissing komen over belasting op energie. Je wordt benaderd door enkele mannen die je duidelijk maken dat je heel goed naar hen moet luisteren. Ze laten je foto’s en videobeelden zien waarop je jezelf herkent. Je hebt seks met onbekende vrouwen en dan zie je dat je seks hebt met een meisje of jongen van hooguit dertien jaar. Je schrikt je dood. De mannen maken je duidelijk dat deze beelden naar buiten komen als je niet precies doet wat zij willen. Je moet zorgen dat de olie industrie een goede deal krijgt in Nederland.

Epstein was denk ik iemand die voor geheime diensten belastend materiaal verzamelde over beroemde, rijke en machtige mensen om ze op die manier te kunnen chanteren.

De geheime diensten en de machtige mensen die gechanteerd konden worden wilden nu van hem af omdat ze allemaal in de problemen konden komen als Epstein een boekje open zou doen in ruil voor strafvermindering.

De geheime diensten staan er gekleurd op als naar buiten komt dat ze prostitutie netwerken (met minderjarigen) organiseren en beheren om mensen te chanteren en de het belang van de gechanteerde mensen spreekt voor zich.

Het volgende is denk ik gebeurd. Epstein werd te kennen gegeven dat zijn familie, broer, vader, moeder, neven, nichten, geliefden etc. iets zou overkomen als geen zelfmoord zou plegen. Misschien werd er gedreigd met martelingen en andere zaken en misschien zou zijn familie nog een mooie som geld meekrijgen van zijn vermogen als hij mee zou werken.

Voor Epstein werd duidelijk dat de enige rationele optie zelfmoord zou zijn. De bewakers van de maximum security gevangenis werden bedreigd en omgekocht en zo geschiedde het dat Epstein de kans kreeg om zichzelf van het leven te beroven of hij werd daar nog even bij geholpen door iemand die door moest gaan voor gevangenisbewaarder.

Het zal nog even onrustig blijven maar uiteindelijk zal deze zaak doodbloeden. Enkele kleine onderknuppels zullen geslachtofferd worden en de grote jongens zullen de dans weer ontspringen en doorgaan met hun seksfeesten, occulte offers en pedo praktijken.

De gevestigde media zal er alles aan doen om de grote jongens te beschermen en alles zal blijven zoals het was. De status quo moet beschermd worden.


MH 17...een geopolitiek schimmenspel

Deze week kwam een nieuw rapport van het JIT naar buiten waarin ze drie Russen en een Oekraïner beschuldigen van het neerschieten van MH 17. De aanklacht is moord. Waarom moord? Omdat het geen oorlogshandelingen waren. Het JIT erkent namelijk niet dat er een oorlog gaande was in Oost Oekraïne. Wat het dan wel was is mij volkomen onduidelijk want het had toch alles weg van een oorlog. Twee partijen die eilkaar bestoken met wapens, waarvan de ene een proxy oorlog voert voor de belangen van Rusland en de andere een proxy oorlog voert voor de belangen van de NAVO. Volgens het JIT is het oorlogsrecht alleen van kracht als twee landen officieel uitspreken dat ze in oorlog zijn. Als we aan die definitie moeten voldoen dan zijn de oorlogshandelingen van Nederland in Irak en Syrië ook niet rechtsgeldig en dan kan de familie van burgerslachtoffers door Nederlandse bombardementen ook Nederlandse F16 piloten gaan aanklagen.

Of wat dacht u van het neerhalen van vlucht 655 uit Iran door een Amerikaans marineschip in 1988, waarbij 290 mensen om het leven kwamen. Volgens deze manier van denken moeten die Amerikaanse marine mensen ook worden aangeklaagd. Ook hier ging het volgens de Amerikanen om een fout maar de V.S. was op dat moment niet in oorlog...dus volgens de denktrant van het JIT moeten die gasten ook berecht worden voor moord.

Ik denk wel te snappen waarom het JIT dit zo speelt. Het JIT wil namelijk de landen die verantwoordelijk zijn voor de vliegroute, die ze bewust over een oorlogsgebied lieten lopen omdat het goedkoper was, buiten spel houden. Het JIT heeft het over moord en een niet erkende oorlog om o.a. de Nederlandse verantwoordelijken de dans te lagen ontspringen, want als het immers geen oorlog was dan kunnen zij ook niet worden aangesproken over het feit dat ze MH17 over een oorlogsgebied lieten vliegen.

Het JIT mag mij wel eens gaan uitleggen wat de Russen voor baat hadden bij het neerhalen van MH17.?Ik geloof niet dat die rebellen bewust een burger vliegtuig hebben neergehaald om vervolgens de veroordeling van de hele wereld over je heen te krijgen met op de koop toe allerlei economische sancties. De enigen die enig voordeel bij dit verhaal kunnen hebben zijn de Oekraïne en de NAVO.

Wat er ook is gebeurd. Of Oekraïne er achter zat, of de NAVO er achter zat of dat het een fout was van Russische rebellen. Het mag duidelijk zijn dat het JIT onderzoek aan alle kanten rammelt. Het grootste probleem is natuurlijk dat een van de verdachte landen, de Oekraïne, een veto recht heeft over de uitkomsten van het JIT onderzoek.

Dat Rutte denkt op die manier de onderste steen denkt boven te krijgen zegt genoeg over welke politieke belangen dit onderzoek moet dienen.

Het is toch kenmerkend dat alle normale protocollen voor een crimineel onderzoek bij grote gebeurtenissen, zoals moord op JFK, MLK, RFK, 9/11, MH17 etc etc. steeds weer met voeten worden getreden. In al deze gevallen worden er smerige spelletjes gespeeld door geheime diensten die bepaalde belangen moeten dienen en daardoor een normaal en objectief onderzoek aan alle kanten tegenwerken.

Het 'toevallig uitstaan' van de radar beelden doet met denken aan bewakingscamera's die ook altijd net uitstaan als er iets belangrijks gebeurd, zoals bij de dood van Diana in de tunnel in Parijs of de inslag van een vliegtuig in het Pentagon op 9/11, waar ook geen enkel videobeeld is te zien van een vliegtuig, terwijl het Pentagon een van de best bewaakte gebouwen ter wereld is.

Dit zaakje stinkt en het blijft stinken...zoveel is zeker.


Nederland Bananenrepubliek?

Dat Nederland steeds meer een bananen republiek zou zijn horen we met grote regelmaat maar dat komt niet overeen met de lijstjes van deze wereld waarin Nederland steevast bovenaan meedraait als het om economie, geluk, onderwijs, etc. gaat. Waar komt dan toch die perceptie vandaan? Is het populistisch gelul of zit er een kern van waarheid in?

Doordat we het hier relatief zo goed hebben worden we in feite in slaap gesust door de Nederlandse elite die al decennia lang een soort status quo in stand houdt en elkaar baantjes, subsidies en macht toeschuift. Dat is in feite het partij kartel waar Baudet het altijd over heeft en dat partijkartel zou je nog kunnen aanvullen met adellijke families die hier al eeuwen aan de touwtjes trekken.

Deze politieke en adellijke elite heeft een bepaald toekomstbeeld van Nederland en iedereen die een stok tussen de spaken van het wiel dreigt te steken wordt kapot gemaakt.

Dat doen ze via het buitensluiten van opstandige figuren in de politiek en ze maken dit soort figuren via de media continu zwart zodat ze nooit echt iets kunnen veranderen.

Nederland moet een multi cultureel, open grenzen land blijven omdat de elite zo aan de macht kan blijven onder het motto verdeel en heers. Ze zaaien verdeeldheid door allerlei culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen uit te spelen en ze houden de arbeider klein door het open grenzen beleid, wat er voor zorgt dat er een grote aanwas van goedkope arbeid is van mensen die geen eenheid kunnen vormen.

Klokkenluiders

Op bestuurlijk gebied dekken ze elkaar en eventuele klokkenluiders worden kaltgestelt. Het belangrijkste is dat we met z'n allen net doen alsof we een perfect werkende democratie hebben maar ondertussen worden referenda genegeerd en wordt de trias politica met voeten getreden door deals tussen politici, het OM en de rechterlijke macht. Allemaal vrienden clubjes van mensen die elkaar vanaf de studentenvereniging kennen en een old boys/girls netwerk hebben opgezet waarin ze elkaar belangen dienen en dekken.

Mensen die het deksel van de doofpot halen worden zogenaamd beschermd maar in de praktijk genegeerd, niet serieus genomen en als een gevaar gezien voor het status quo. Ze worden op alle mogelijke manieren tegengewerkt en als de politiek dan besluit om een klokkenluiders huis op te richten wordt dat huis geïnfiltreerd door de AIVD en dat laatste verbaasd me natuurlijk niets als je bedenkt dat Nederland de meeste telefoontaps plaatst van de hele wereld en al onze internet informatie doorspeelt aan de NSA.

Vorige week kwam de Groene Amsterdammer met een groot artikel naar buiten over de vuurwerkramp in Enschede van mei 2000. Daarin vertelt klokkenluider Paul van Buitenen dat de bestuurlijke elite van Nederland elkaar zit te beschermen en het deksel op de doofpot houdt en de verantwoordelijkheid niet willen nemen voor wat er werkelijk mis ging in Enschede en dat landelijke en regionale besturen eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de ramp maar dat niet willen erkennen. Ook willen ze de blusprotocollen van de brandweer niet veranderen en daardoor kunnen er nog steeds situaties voorkomen die leiden tot een zelfde soort vuurwerkramp. Onschuldige mensen werden koste wat kost aangepakt door de politie en veroordeeld door de rechter om de overheid buiten schot te houden.

Er spelen altijd grotere belangen. Dat hoorde ik van de week nog in een podcast over het Monster van Atlanta. Een moordenaar die in Atlanta in de V.S. 30 mensen, waaronder 25 kinderen zou hebben vermoord. Er is bewijs dat hij met 2 moorden iets te maken zou kunnen hebben maar voor de rest is er geen bewijs. Dan komen de belangen om de hoek kijken. Eind jaren 70,begin jaren 80 stonden de rassenverhoudingen in het zuiden nog steeds op scherp. Atlanta had net haar eerste zwarte burgemeester en politie commissaris en niemand zat te wachten op een rassenoorlog. Er waren namelijk sterke aanwijzingen dat blanke racisten iets met de moorden hadden te maken. Om van het gezeik af te zijn werden alle onopgeloste moorden van die periode maar in de schoenen van de zwarte Wayne Williams geschoven. Probleem opgelost en zo gaat dat natuurlijk heel vaak. Er ontstaan problemen en de mensen die er voor verantwoordelijk zijn houden elkaar uit de wind of proberen de waarheid te verdoezelen om een groter doel te dienen.

Ik durf te stellen dat de meerderheid van Nederland tegen het immigratie en vluchtelingen beleid is dat nu al 40 jaar wordt uitgevoerd maar toch veranderd er niets. Hoe komt dat? Ik denk dat er een grote groep bestuurders, rechters en ambtenaren van linkse snit is die zich niets aantrekken van de meerderheid van Nederland en de lucratieve vluchtelingen stroom niet willen dempen omdat er dan een hele asiel industrie zonder werk komt te zitten. Als we de grenzen dicht gooien zou dat betekenen dat Nederland op termijn weer wordt gedomineerd door de oorspronkelijke Nederlanders en die zijn voor de elite, als groep, gevaarlijker als ze een eenheid gaan vormen. Want goed opgeleid, financieel onafhankelijker en mondiger.

Nep democratie

Ook zagen we vorige week dat Opstelten waarschijnlijk onder een hoedje met het O.M speelde om Wilders een proces aan te smeren. Ze zagen Wilders als iemand die hen voor de voeten liep en zagen dit als een mooie manier om van hem af te komen.

Pim Fortyun werd vermoord door een activist die sinds de moord door de rechters en het OM in de watten is gelegd als dankbaarheid voor bewezen diensten. Theo van Gogh werd vermoord door iemand die in de gaten werd gehouden door de AIVD. Jan Maat werd belachelijk gemaakt en aanslagen op zijn partij en vrouw werden niet serieus genomen. Willem Oltmans werd jarenlang zwart gemaakt door de Nederlandse overheid en zo gaat het met iedereen die tegen de consensus ingaat.

Ook is er een groep pedoseksuelen die op machtige posities zitten, vaak rechters, die keer op keer de dans ontspringen omdat ze waarschijnlijk belastende en zeer gevoelige informatie bezitten over andere hooggeplaatste figuren in Nederland. Bekende voorbeelden zijn Joris Demmink en de Haagse rechters.

Onlangs werd Peter Siebelt nog geïnterviewd door Jan Roos die een verontrustend beeld naar voren bracht van Nederland. Volgens hem is er een soort linkse maffia ontstaan in Nederland met korte lijntjes tussen politiek, krakers, linkse terroristen, moslims, dieren activisten, de milieu beweging, NGO's en het koningshuis. Voor deze linkse maffia geld een andere wetgeving dan de rest van Nederland. Dat zie je bij demonstraties, dat zie je bij discriminerende politieke uitspraken en dat zie je bij straffen (zie Volkert van der Graaf en Ra Ra terroristen.)

Deze linkse maffia, heeft via het poldermodel een soort overeenkomst weten te sluiten met de financiële en economische grootmachten van Nederland, over de koers die Nederland moet gaan varen. Een koers die uiteindelijk zal leiden tot het afschaffen van Nederland en de Nederlander.

Ik ben er van overtuigd dat als er een echte, directe democratie in Nederland zou zijn dat de grenzen dan dicht zouden gaan, dat het afgelopen was met het klimaatakkoord en er veel minder sprake zou zijn van een machtsoverdracht naar de E.U. Maar goed, daar is dus geen sprake van en de machtthebbers van dit land hebben het systeem zo dichtgetimmerd dat dergelijke populaire meningen weinig tot geen kans maken om ooit te worden doorgevoerd.

Inderdaad de gemiddelde Nederlander heeft het economisch gezien nog heel goed maar laat u geen zand in de ogen strooien want Nederland is dan misschien op het eerste oog niet zo corrupt maar als je wat verder kijkt dan is Nederland, op een wat meer subtiele manier vaak net zo corrupt en ondemocratisch als vele bananen republieken.


Muziek...een portaal naar het verleden en de toekomst

Enkele jaren terug zag ik de documentaire "Alive Inside". Die gaat over demente bejaarden die, opgesloten in hun eigen lichaam, weer tot leven worden gewekt door muziek uit hun jeugd. Het is echt fascinerend om te zien hoe half dode, kasplanten weer helemaal opbloeien na het horen van hun favoriete muziek uit de tijd dat ze nog jong en energiek waren.

Mijn vader die nu ook het dementeren is, zie je ook steeds verder wegzakken in zichzelf. Hij doet niet meer mee aan gesprekken, hoort of begrijpt het meeste niet meer en laat steeds meer zaken los die hem vroeger nog erg interesseerden.

Een van die zaken is muziek. Wij werden vroeger op zondagmorgen altijd gewekt met muziek. Een teken dat we ons moesten klaar maken voor het ontbijt en de kerk. Meestal was dat, tenminste in mijn herinnering, de muziek van "The Young Messiah" door de New London Chorale al wisten mijn zusters er ook nog wel eens een nummer van de Poppies tussen door te wirgen als mijn vader zich stond te scheren.

Mijn vader en moeder waren allebei dol op muziek. Ze zijn ook nog wel eens naar een concert van The New London Chorale geweest in Ahoy. Mijn moeder was altijd erg gek op de muziek van Vicky Brown en de Sound of Music maar het was vooral mijn vader die bijna iedere week wel een nieuwe Lp of Cd kocht. Vaak koren en klassiek maar soms ook wel moderner en ook sopranen of gospel.

Omdat mijn vader nog weinig stof heeft en veel herhaald, was mijn oudste zuster maar eens wat muziek met hem gaan beluisteren op Youtube en al snel zaten ze samen "Ik wandel in het licht met Jezus" te zingen. Die link met het verleden was er dus nog wel.

Ik vroeg hem vandaag of hij nog wel eens naar muziek luistert en hij gaf aan dat hij dat eigenlijk niet meer deed. "Vroeger was je altijd zo gek op muziek", zei ik, waarop m'n vader zei: "ja dat klopt". Hij sloeg z'n ogen naar het plafond en zei even later: "Joy of man's desiring"

Dat kwam er zomaar even uitfloepen. Hij weet de namen van kinderen vaak niet meer goed en weet sowieso bijna niets meer van vroeger. Zo was er laatst een documentaire over de verzetsstrijder Johannes Post en zijn gezin op tv. Vader was altijd een grote bewonderaar van Johannes Post en noemde zijn kotter, de UK 57, ook Johannes Post. In 1973 kwam de weduwe van Post naar Urk toe om de kotter van va te dopen.

Daar weet hij nu dus niet meer van af maar zo uit het niets komt dan "Joy of man's desiring" naar boven uit de krochten van zijn hersenen. Kun je nagaan wat voor een impact muziek op de mens heeft.

Va eet iedere zondag bij ons en omdat mijn vrouw erg lekker kan koken, doe ik altijd de afwas en zet dan meestal een muziekje op. M'n vader zit dan nog een beetje mijn geknaak aan het aanrecht gade te slaan. Laatst draaide ik "Salve Regina" van All Angels...na een tijdje draaide ik me om van het aanrecht en zag dat mijn vader een traantje plengde..."dat lijken wel engelen", zei hij....