Het gaat slecht met de Nederlandse burger

We leven in een mooi land waar we veel zaken goed geregeld hebben. Er is weinig echte armoede, er zijn weinig daklozen, we hebben goed te eten, kunnen nog naar een ziekenhuis al wordt dat ieder jaar minder met toenemende gezondheidszorgkosten, we kunnen bijna allemaal nog op vakantie en we hebben weinig tot geen last van natuurrampen. Al met al weinig tot niets te klagen in vergelijking met de meeste andere landen op deze aardkloot. Toch gaat het niet goed met onze rechten als burgers. Er broeit wat. Mensen beginnen wakker te worden en krijgen in de gaten dat onze overheid minder en minder bezig is met de belangen van de meerderheid van de Nederlandse staatsburgers. Het enige wat een volksopstand nog tegenhoud is de economische voorspoed.

Al eeuwen zijn er elites die samenzweren tegen de burger. Zij zien de wereld als een boerderij en wij zijn het vee. Zij maken onderling afspraken die puur in hun eigen belang zijn. Je ziet de laatste jaren het percentage van de totale bezittingen van de 1% toenemen ten opzicht van de rest van bevolking. De 1% elite heeft nu 50% van alle bezittingen op de wereld in handen en daarvan bezitten 42 miljardairs meer dan 3,7 miljard armste mensen van de wereld.

Ze komen bij elkaar in Davos, de Bilderberg conferenties, etc. en maken daar afspraken over hoe de wereld zo gevormd kan worden dat hun belangen worden gediend. Daarbij maken ze gebruik van een lobby apparaat dat miljarden euro’s kan gebruiken om bepaald beleid in westerse landen op poten te zetten. De democratie en de nationale regeringen zijn instrumenten in hun handen. Ook de media wordt door de miljarden dollars en euro’s gevormd naar hun wil.

Het Marrakesh verdrag is een mooi voorbeeld. De westerse elite wil een wereld zonder grenzen want daardoor kunnen ze hun producten overal tarief vrij verplaatsen en kunnen ze gebruik maken van een leger van lage loon slaven die ze op allerlei manier kunnen uitbuiten. De natiestaat moet verdwijnen omdat mensen zich binnen een staat nog kunnen verzetten tegen wetten en regels en met elkaar saamhorig kunnen optreden tegen onrecht. In een wereld zonder natiestaten, zonder grenzen ben je niets. Je bent een van de miljarden wereldburgers. Van saamhorigheid en solidariteit is dan geen sprake meer. Je kunt je dan als burger niet meer verzetten.

De toekomst die onze elite voor zich ziet is er een waarin weerloze, apathische burgers van de wieg tot het graf, compleet gecontroleerd worden. Wonen op een vierkante meter in grote stedelijke, op elkaar gepropte betonbakken. Bezit bestaat niet meer. Geld bestaat niet meer. U heeft geen eigen huis of grond. Alles is van de staat. Het gezin als hoeksteen van de samenleving zal worden weggevaagd. Kinderen worden via de staat geboren binnen een streng gereguleerd systeem. Een sociaal beoordelingssysteem geeft u krediet en beoordeeld of u wel of niet in aanmerking komt voor bepaalde privileges. Homoseksualiteit en transseksualiteit zullen meer en meer de norm worden omdat de man vrouw relatie en het gezin leidt tot autonome mensen die zelf de touwtjes in handen willen hebben. Autonome mensen willen zelf een huis en land bezitten en zelf bepalen wat daar de regels zijn. De toekomstige mens zal een van de staat afhankelijke eenling zijn.

Dat Marrakesh verdrag is dus weer een stap in die richting. En dat verdrag laat weer erg mooi zien over hoeveel wij als burgers nog te zeggen hebben. Een elite heeft het verdrag voorbereid en ons nauwelijks geïnformeerd over de gevolgen van dat verdrag. Het zou allemaal niets voorstellen en slechts een niet bindend verdrag zijn. Waarom dan überhaupt dat verdrag tekenen? Het is aan de ophef op sociale media en de PVV en FvD te danken dat er nu überhaupt over wordt gesproken in de Tweede Kamer maar anders was het er zo doorheen gejast.

Bijna iedere burger met een beetje gezond verstand weet nu ondertussen wel dat de Multi culturele samenleving een fiasco is en massa immigratie ons land naar de knoppen zal helpen. De mensen die positief praten over immigratie beginnen over de vergrijzing. Vergrijzing, ja..so what? Dat gaat ons geld kosten maar is dat erg? Immigratie kost ons nog veel meer geld en de samenhang in de samenleving gaat er ook nog door naar de kloten. Onze elite kijkt niet meer naar burgers. Hun maakt het niet uit of Jaap Bruinsma in Coevorden woont of dat Mohammed Said daar zijn ding doet. Zij zien alleen nog maar wereldburgers. Zij hebben niets met de Nederlandse cultuur en de oorspronkelijke bewoners van Nederland. De westerse elites zijn in hun hoofd al wereldburgers.

De verdragen met hun internationale vriendjes zijn veel belangrijker dan de wil van het Nederlandse volk. Dat zie je ook terug in de Zwarte Piet discussie. De wil van de meerderheid en oude culturele gebruiken tellen niet meer. Het gaat puur om mensenrechten verdragen en de belangen van gekwetste minderheden. De autochtone meerderheid wordt als een gevaar gezien. Het referendum werd in Nederland afgeschaft. Lastig zo’n democratische meerderheid die ook zo maar een mening hebben over van alles en nog wat. Je ziet dat rechters autochtonen harder aanpakken. Er ontstaat een rechtsongelijkheid die er op gericht is om de gevoelens van de autochtone meerderheid de kop in te drukken.

Je ziet dat mensen die illegaal in Nederland verblijven, meerdere panden kraken en een verblijfsvergunning krijgen. Je ziet illegalen die roven en stelen en binnen enkele uren weer op straat staan en niet het land kunnen worden uitgezet omdat Nederland vast zit aan allerlei internationale verdragen. Je ziet dat Pegida demonstraties op allerlei manier worden tegengewerkt en dat demonstraties van minderheden op allerlei manieren worden gefaciliteerd. Je ziet dat Turken een weg mogen blokkeren en Friezen niet. Je ziet dat Marokkanen een demonstratie van Pegida met intimidatie en geweld mogen tegenhouden en dat voetbalsupporters dat niet bij anti zwarte piet demonstraties mogen doen. Er is dus sprake van rechtsongelijkheid.

Werken

Als klap op de vuurpijl moeten we nu ook nog harder gaan werken volgens het CPB. Dat we al meer dan twintig jaar stil staan en er qua koopkracht niets op vooruit zijn gegaan, komt volgens het CPB omdat we niet productief genoeg zijn. Er zijn natuurlijk verklaringen die meer logisch zijn. Wat dacht u ten eerste van de invloed van alle Oostblokkers die hier voor een habbekrats aan het werk zijn, op de positie van de Nederlandse arbeider. Dat is niet de schuld van de Oostblokkers, die over het algemeen hardwerkende mensen zijn maar wel de schuld van onze politici die verdragen tekenen die deze mensen toestaan om hier te komen werken.

Het CPB zegt dat ondanks de grote vraag naar werknemers de lonen toch vrijwel gelijk zijn gebleven. Ja, gek hé…als je een blik Polen open kan trekken. Als dat aanbod van Oostblok arbeid er niet was dan kan je als Nederlandse werknemer je eisen natuurlijk flink omhoog schroeven. Dan zijn er de laatste jaren steeds meer Nederlandse flexwerkers bijgekomen. Er stonden steeds minder werknemers onder vast contract. Meer en meer ZZPérs en andere flexwerkers die er samen met de teloorgang van de vakbonden voor zorgen dat de positie van de vast contract arbeider steeds minder sterk wordt.

Verzorgingsstaat

Het sociale vangnet wordt ook steeds kleiner. De instroom van vluchtelingen, immigranten en illegalen, die weinig tot niets bijdragen aan de Nederlandse economie en vooral veel geld kosten en daarnaast de Baby Boomers die de pensioen gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zorgen er voor dat de verzorgingsstaat zoals we die kennen onbetaalbaar wordt. Van Baby Boomers die meestal hun hele leven hard hebben gewerkt kan ik het natuurlijk wel hebben dat die ons geld gaan kosten maar van groepen mensen die van buitenaf komen, een huis krijgen, gratis gezondheidszorg en een uitkering en dan vervolgens buitensporig veel gebruik maken van allerlei uitkeringen, kan ik dat een stuk minder goed hebben. De arbeidsparticipatie en de arbeidsmoraal van deze nieuwe ‘Nederlanders’ is over het algemeen beneden peil en de gedachte die onze elite had over de instroom van immigranten blijkt niet te kloppen. Men gaat er namelijk vanuit dat als iemand op bijv. zijn twintigste jaar naar Nederland komt en dan direct gaat werken, dat die persoon dan veel goedkoper is dan een autochtoon persoon die tot zijn twintigste vaak alleen maar geld kost qua kinderbijslag, studiefinanciering etc. In de praktijk blijkt dat toch niet zo te werken.

Het gaat dus goed met de economie maar niet goed met de Nederlandse burger. De autonomie van de gemiddelde Nederlander kalf af, we worden meer en meer in een internationaal korset geperst en we worden meer en meer slaaf van een overheid die ons compleet wil controleren…blij vooruitzicht dat mij streelt…of kunnen we het tij nog keren? Moeten we misschien eens uit onze voorgekookte, comfortabele leventjes stappen en de strijdbijl gaan oppakken om weer echte vrije mensen te worden die ook echt iets te zeggen hebben over onze eigen woonomgeving en zelf de regels en wetten bepalen met een echte lokale, democratische meerderheid?


Bubbe Zeezicht

Een kleine geschiedenis van mijn vader en moeder

Daar zit hij dan achter een tafel in het Dok. Mijn vader is 91 jaar geworden. Hij is in het begin stadia van de dementie beland en kijkt tevreden en lachend voor zich uit. Hij hoort slecht en is zeer slecht ter been. Ik zeg tegen hem: “Ik hoop dat je nu eindelijk eens je verstand krijgt”, hij lacht. Hij kan altijd al smakelijk lachen. Hij beweegt zich, met een scootmobiel, nog regelmatig met mooi weer voort over Urk waar hij dan geniet van het haven en vuurtoren gebied en rijdt dan op de terugweg nog vaak even bij het graf van onze moeder langs. Hij zit nog vaak met mijn broers of zusters, die hem regelmatig komen opzoeken, op een een bankje bij de vuurtoren. Enkele huizen naast de vuurtoren groeide hij op in een groot gezin, bij een hele lieve, humoristische moeder en een karaktervolle, weinig humoristische vader voor wie hij zijn hele leven enorm veel respect en ontzag heeft gehad. Een intelligente man die je, aldus mijn vader, voor honderd procent kon vertrouwen maar niet iemand die erg gevoelig was voor tere kinderzieltjes.

Onze vader trouwde laat, rond zijn dertigste, met onze moeder die toen een jaar of 23 was en thuis haar moeder had geholpen met het grootbrengen van de vele kinderen en later nog een opleiding voor verpleegster had gedaan. Mijn opoe was een heel lief mens met twee rechterhanden en opa was een hardwerkende visser en kottereigenaar die net als mijn bebe actief was in het kerkelijke en politieke leven op Urk.

Huwelijk en geloof

M’n va en moe lagen qua geloof redelijk op een lijn en waren ondanks hun dagelijkse gekibbel en vele ruzies toch ook vooral erg gek op elkaar. Ze kregen 7 kinderen en waren meer dan 50 jaar getrouwd, maakten allebei de Tweede Wereld Oorlog mee, maakten armoede mee en maakten ook rijkdom mee. Ze zagen de wereld veranderen. Telefoon, radio, film, auto’s, televisie, vliegtuigen, video recorder, dvd, mobiele telefoon, internet…de wereld kwam in een stroomversnelling qua techniek maar ook de ethiek en moraal van de mensen veranderde. Vanuit teveel regeltjes en teveel stijfheid sloeg de maatschappij eind jaren 60 van de vorige eeuw over naar teveel vrijheid en te weinig regels. Het was denk ik moeilijk voor die generatie om dat allemaal in goede banen te leiden binnen de gezinnen en de conflicten met kinderen, die snakten naar vrijheid en een eigen leven, waren vaak onvermijdelijk.

Onze vader was nog echt een strijder voor het WARE Gereformeerde geloof. Hij zat met enkele strijders in organisaties als “Schrift en Getuigenis” en “Waarheid en Eenheid” en was er heilig van overtuigd dat ze de Gereformeerde kerk moesten beschermen tegen vrijzinnigen die de zaak van binnenuit aan het kapot maken waren. Ik heb mede leren typen doordat ik de vele ingezonden stukken van vader moest overtypen, die hij in een voor velen onleesbaar handschrift tot in de late uurtjes zat te schrijven.

Zijn studeerkamer stond vol met boeken, die vooral over de Gereformeerde leer gingen en meestal een christelijke achtergrond hadden of met de Tweede Wereld Oorlog hadden te maken. Hij was een echte autodidact. Toen we vorig jaar zijn huis leeghaalden omdat het verkocht werd wisten we niet wat we met alle paparassen en boeken aanmoesten. Tijdens het opruimen dacht ik regelmatig dat ik met een soort heiligschennis bezig was omdat ik zo achteloos al die papieren weggooide. Daar ging een leven en een geschiedenis weg in een container of naar Waypoint.

Eerst enkele jaren smit geweest bij Jelle de Smit maar toen zijn zeeziekte overwonnen en bij zijn vader en broers aan boord beland wat uiteindelijk leidde tot kotter eigenaar en schipper. Met de UK 57 had hij soms moeilijke tijden, als er bijv. weer een motor in elkaar draaide maar kon over het algemeen goed zijn geld verdienen en kon de kotter eind jaren 80 goed verkopen en het kwantum goed verhuren. Ik hoorde later van mensen die bij vader hadden gevaren dat ze het qua financiën en sociale aspecten altijd goed hadden op de UK 57 maar dat het qua eten vaak nogal karig was. Onze moeder had de neiging om de helft van het boodschappen briefje dat door de kok werd aangeleverd, door te krassen en omdat zij zelf veel gezondheidsproblemen had, was ze altijd bezig met de nieuwste gezondheidstrends en was dan niet te beroerd om die bij de bemanning van de UK 57 op te dringen. De evangelisatie drang zat er op vele fronten in. Ze waren allebei geheelonthouders. Folderen en collecteren voor de drank bestrijding en een hartgrondige hekel aan roken. Ze maakten door die fundamentalistische houding ook wel eens vijanden maar over het algemeen konden ze met de meeste mensen wel goed opschieten. Ze hadden ook vaak vrienden van buiten Urk, die ze vaak ontmoeten in kerken buiten Urk of uitnodigden als ze op Urk naar de kerk gingen.

Vrienden en familie

Lilly uit Amsterdam, een markante, deftige dame, die mijn moeder ontmoette toen ze werd geopereerd aan vochtproblemen in haar arm die ze had opgelopen toen haar lymfklieren waren weggehaald na een operatie. Een weduwe uit Amsterdam, die uit een ongelovig milieu kwam maar toch regelmatig bij ons over de vloer kwam en met mijn ouders mee naar de kerk ging. Na haar overlijden werd haar uitvaartdienst op ludieke wijze geleid door Schoenmaker/dominee Klaas de Boer. Die had ze een keer zien preken en zijn manier van doen en preken sprak haar wel aan. Dan had je nog de Noya’s uit Venlo. Een Molukse familie die we ontmoeten op vakantie en waar ze hun leven lang contact mee hebben gehouden. Mijn moeder verteld dat ik als klein jongetje bij vader Noya op schoot zat en met mijn vinger over zijn wang ging om vervolgens naar mijn vinger te kijken of er wat op zat.

Mijnheer en mevrouw Westra een stel uit Emmeloord waarvan de vrouw bijna al mijn zusters en broer typeles had gegeven. Toen mevrouw Westra haar man overleed ging ze vaak op zondag middag naar de Bethelkerk op Urk om daarna bij ons brood te gaan eten. Een intelligente en bijzondere vrouw die een mooi maar ook tragisch leven had gehad ondermeer omdat drie kinderen van haar zelfmoord hadden gepleegd.

Dan had je nog de Mollen. Hele vriendelijke en gezellige mensen uit Emmeloord die mijn vader en moeder hadden ontmoet doormiddel van de liefde voor het varen. Ze waren van de zware stempel maar dat stond een vriendschap niet in de weg. Onze ouders en de mollen hadden allebei een prachtige kruiser waarmee ze jarenlang heel Nederland hebben doorgevaren.

Zo zijn er nog heel wat mensen van buiten Urk waar mijn ouders jarenlang goede contacten mee hebben onderhouden. Ze mochten er graag op uittrekken.

Ook op Urk hadden ze vele vrienden en bekenden. Vader kon het vooral goed vinden met zijn broers Jan en Klaas, vrienden Louw en Hendrik Post en zijn zusters Tiemp en Kaat. Moeder kon het goed vinden met haar zusters en broers maar omdat mijn moeder vaak nogal eigengereid en koppig was waren er ook regelmatig ruzies maar dat kwam uiteindelijk altijd wel weer goed. Ik logeerde vaak bij tante Mina of tante Corrie. Twee lieve en bijzondere tantes waar het altijd goed toeven was.

Ome Jan of ome Grote, zoal hij beter bekend stond, was ook een graag geziene gast bij ons thuis. Zijn stopwoordje “tjong” gebruik ik nog vrijwel iedere dag. Dat “tjong” kwam er meestal heel enthousiast uit als mijn vader iets over het nieuws vertelde. Hij schreef brieven naar allerlei wereldleiders die hij dan Gods zegen meegaf.

Oom Klaas was een humoristische, gezellige man die net als va bovenop het nieuws zat en maatschappelijk erg betrokken was. Vriend Louw was de man die iedere zondag in de Bethelkerk de wet op prachtige wijze voorlas en vriend Henderik was een soort Archie Bunker die met gevatte opmerkingen en veel humor het leven en het nieuws verwoorde.

Willy en Piet Snoek waren goede vrienden met wie ze het, ondanks het wat meer vrijzinnige karakter van Willy en Piet, toch altijd goed konden vinden. Piet was in mijn beleving een hele gezellige, lieve, goedlachse man en Willy een gezellige, intelligente en charmante vrouw.

Tante Tiemp werd een begrip in ons gezin. Vaak logeerden of aten we daar en we gingen er bijna iedere week wel op de koffie. Tante Tiemp was begiftigd met een lief karakter en een heerlijke, cynische humor en vooral veel zelfspot. Haar koek en taarten waren een begrip binnen ons gezin. Ome Geert was een lieve, vriendelijke man die altijd een soort keuterboer was geweest en altijd belangstellend was. Op het laatst van zijn leven plaagden we hem nog wel eens. Hij trilde toen heel erg en als hij dan op visite bij ons kwam dan deden we z’n kopje helemaal tot aan de rand vol met thee of koffie wat natuurlijk gegarandeerd leidde tot overstromingen waarbij wij dan als ramptoeristen lachend toekeken.

Kerk

Op kerkelijk gebied hebben va en moe roerige tijden gekend waarbij ze uiteindelijk bij hun eigen Gereformeerde kerk weggingen omdat ze vonden dat de Gereformeerde kerk afdwaalde van de ware Gereformeerde leer. Ik herinner me vele discussies en briefwisselingen van mijn vader. Regelmatig werden stukken van hem geplaatst in landelijke dagbladen en plaatselijke weekbladen. Het probleem was dat hij formeel gezien misschien wel gelijk had maar dat religie natuurlijk voor een belangrijk deel uit andere factoren bestaat en dat vergat hij nog wel eens. Van een van die briefwisselingen in Trouw is zelfs nog een boekje uitgegeven genaamd “Het hek is van de dam” Je had in die periode een enorme strijd tussen vrijzinnige en behoudende types. Mannen als Kuitert, Karel en Nico ter Linden en aan de andere kant figuren als mijn vader. Vader reageerde op een stuk van H.S. Versnel, die het zoenoffer van Jezus niet letterlijk nam, met een grote advertentie in Trouw en dat bleef niet onopgemerkt.

Als je tegen vader inging dan was een van zijn vaste tegenwerpingen: “daar moet je de achtergronden van kennen”, waarmee hij suggereerde dat wij eigenlijk geen mening konden hebben over zaken waar we geen verstand van hadden. Als we het echt niet kunnen winnen in een discussie gebruiken wij deze dooddoener als broers en zusters nog wel eens lachend tegen elkaar.

De schoonheid en de troost

Onze moeder overleed in 2012 op 78 jarige leeftijd. Ik mis haar nog vaak. Ik kon altijd heel goed mijzelf bij haar zijn. Ondanks haar in marmer gegoten standpunten kon ze andere mensen toch heel goed los en vrij laten. Ze maakte zich nooit zo druk. Ze was heel relaxt en kon zich goed overgeven aan de situatie. Heel veel geduld. Ze lag veel in ziekenhuizen en was zonder dat ze het wist een van de eerste westerlingen die mindfullness en zen boeddhisme in de praktijk bracht als ze weer eens weken plat moest liggen. Nadat ze borstkanker kreeg heeft ze vele vrouwen geholpen en van informatie voorzien die door dezelfde ziekte werden getroffen.

Ik moest altijd lachen als ze een verhaal vertelde want die konden voor mijn gevoel wel weken duren. Ik zei dan half in: “moeder even de korte, snelle versie” maar dat resulteerde meestal in het weer opnieuw beginnen van het verhaal. Ze was een eigengereide vrouw die voor haar mening durfde op te komen en voor de duivel niet bang was.

Ik kom nu zelf in een fase van het leven dat dingen veranderen. Je lichaam wil vaak niet meer zoals je dat zelf wil. Je lichaam begint af te takelen. Met sporten word je een parodie op jezelf. Je wordt grijs en kaal. Vanochtend op een bankje uitkijkend over het Ijsselmeer, een prachtig bewegend schilderij waarvan de wolken, vogels, schepen en schuimkoppen van plaats veranderen, begon ik na te denken over het leven en het leven van mijn ouders. Als ik mijn vader nu zie en dat hij door zijn dementie eigenlijk veel leuker en liever is geworden. Een beminnelijke en dankbare man, terwijl hij vroeger vaak moeilijk te plezieren was en soms lastig in de omgang. Mijn ouders gingen op een gegeven moment ieder zondag bij ons eten en het gebeurde met enige regelmaat dat mijn vader dan dol de deur uitstapte en weg reed met de auto na een uit de hand gelopen discussie met mij. Mijn moeder bleef dan gewoon eten en ik bracht mijn moeder dan na het eten thuis waarbij ik nog even naar binnen wipte. We gaven elkaar dan een hand. “Bubbedrift”, je kent het wel en “wie zichzelf overwint is sterker dan die een stad inneemt” zeiden we en dan was het weer goed.

Toch vreemd dat je blijkbaar eerst je verstand en de scherpe kanten van je karakter moet verliezen om je meest charmante en lieve kanten de ruimte te kunnen geven. Mijn vader is z’n hele leven strijdbaar geweest. Altijd een scherpe mening. Een trotste, ijdele man. Toen hij 88 werd wilde hij nog steeds niet op een scootmobiel. “Dat is voor oude mensen”, zei hij dan.

Waar strijden we eigenlijk voor in dit leven? Ik heb ook overal een mening over en ik weet alles heel goed voor een ander maar het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat we allemaal in softe watjes veranderen die de hele dag maar dankbaar glimlachen en alles maar goed vinden. Om vrijheid voor jezelf te creëren heb je pit en karakter nodig en zal je voor jezelf op moeten komen. “Als jezelf geen plan hebt dan word je onderdeel van iemand anders z’n plan”, zei Terence Mckenna.

Waarheen, waarvoor? Hebben we een doel en wat is onze oorsprong? Mijn vader en moeder wisten hun hele leven zeker dat die vragen worden beantwoord door de Bijbel en het christendom.

Ikzelf denk dat het antwoord op die vragen niet belangrijk is maar dat de reis die je in het leven maakt en de vragen die je stelt belangrijker zijn dan het doel en de antwoorden. Je moet het avontuur aangaan en het geluk zoeken. Ik zie daarin ook een overeenkomst met het verhaal van “de verloren zoon” uit de Bijbel. God, de vader laat de verloren zoon, de gepassioneerde, onverstandige en avontuurlijke kant van de mens, los om het avontuur aan te gaan, de zogenaamde reis van de held, die we ook van Joseph Campbell kennen. Tijdens die reis moet een mens ervaring opdoen en zichzelf leren kennen. Positieve en negatieve kanten komen dan naar boven drijven. In diezelfde mens zit ook de serieuze zoon, die overal teveel over nadenkt, behoudend en negatief is. Alles rationeel beschouwd. Het is natuurlijk de kunst om die twee kanten in evenwicht te brengen. De liefde van de vader voor zijn kinderen is zo groot dat hij ze los laat om uit vrije wil weer terug te kunnen keren.

De levens van mijn ouders hadden zin omdat ze het avontuur zijn aangegaan. Ze zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Hebben liefgehad, soms gehaat, hebben gewerkt en geluierd, hebben gelooft en getwijfeld, hebben gewonnen en verloren, hebben zeven kinderen groot gebracht. Kortom ze hebben geleefd. Het ware beide geen makkelijke personen. Het waren echte mensen vol lek en gebrek zoals mijn vader vaak zei maar is dat niet wat het mens zijn juist mooi en interessant maakt?

Het einde van een mensenleven draait om overgeven en loslaten. Als ik mijn vaders gerimpelde handen zie dan zie ik daarin de geschiedenis van zijn leven. Met die handen heeft hij gespeeld, gewerkt, liefgehad, geslagen, gevochten, geaaid, geknuffeld, geschreven. Een leven vol fouten, een leven van vallen en opstaan maar vooral een leven dat de moeite waard was en een ode aan de schoonheid en de troost is.


De Oorlog om uw wereldvisie

Magie is de wereld naar je hand zetten…Magie is het op een zodanige manier manipuleren van de publieke opinie dat mensen zich gaan gedragen naar jouw visie.

De grootmeester van het P2 loge, Licio Gelli, sprak in 2003 tegen een Italiaanse krant de volgende woorden over P2 lid Berlusconi:
Elke morgen spreek ik met mijn geweten en die dialoog maakt me kalm. Ik kijk naar het land, lees de krant en denk:
“Alles wordt realiteit, stukje voor stukje, beetje voor beetje. Om eerlijk te zijn, zou ik er copyright rechten op moeten aanvragen. Justitie, TV, publieke orde. Ik schreef er dertig jaar terug al over. Berlusconi is een bijzondere man, een man die handelt. Dit is wat Italië nodig heef: niet een man van woorden maar een man van daden.”

De adviseur van Bush, Karl Rove, sprak de volgende woorden:
"wij creëren onze eigen realiteit, wij maken de geschiedenis en alles wat jullie kunnen doen is ons bestuderen"

Dit zijn voorbeelden van moderne magiërs. Mensen die de wereld naar hun hand zetten en de slag winnen om het wereldbeeld van de mensheid.

Veel moderne mensen denken dat magie en occultisme geen rol meer spelen in de moderne tijd maar niets is minder waar. Magie en occultisme speelden een grote rol in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en spelen ook nu nog een grote rol.

Wij worden onbewust gemanipuleerd door allerlei symbolen in de media en in de media worden we dagelijks betoverd door magische spreuken. In het Engels betekent het woord spellen (spell) naast spellen ook een betovering. Woorden hebben macht en doormiddel van gedachten en woorden kunnen we deze wereld veranderen.

In het boek over Diane Fortune, The magical battle of Britain, lezen we over een groep occultisten die onder leiding van Diane Fortune wekelijks bezweringen uitspreken en occulte rituelen uitvoeren om daarmee Nazi Duitsland te verzwakken. Een van de doelen was het bespelen van de visie van het Britse volk waarbij ze spraken van een Worldview War. Ze gingen zelfs zo ver dat ze de geesten van mythologische figuren, die een belangrijke rol speelden in de Engelse geschiedenis, gingen oproepen om te gaan strijden tegen de Nazi’s. Ook werden onder leiding van Ian Flemming, de schrijver van de Bond verhalen, diverse occulte operaties uitgevoerd. Zo was er een door Aleister Crowley geregisseerd occult ritueel in Ashdown Forrest in Zuid Engeland waar honderden figuranten aan meewerkten en dat later bekend werd als Operatie Mistletoe.

The Nine

In 1952 vond in de Amerikaanse staat Maine een seance plaats waaraan negen personen deelnamen onder leiding van een Indiase man genaamd D.G. Venod die contact zocht met de oude goden van de Egyptenaren. De seance vond plaats in een boerderij van Andrije Puharich die contacten had met de CIA en voor hen paranormale experimenten uitvoerde binnen een organisatie die de Round Table heette en werd opgezet door vrijmetselaar en vice president Henry Wallace, die ook verantwoordelijk was voor de vrijmetselaars symbolen op de Amerikaanse dollar biljetten.

De groep van negen bestond uit:
Henry and Georgia Jackson, Alice Bouverie, Marcella Du Pont, Carl Betz, Vonnie Beck, Arthur and Ruth Young and Andrija Puharich.

Arthur M. Young, de uitvinder van de Bell helikopter en zijn vrouw Ruth die bevriend was met Lee Harvey Oswald en zijn vrouw Marina. Zij zorgde o.a. dat Oswald een baan kreeg bij de Texas School book depository.

De rest van de groep waren allemaal figuren uit de Amerikaanse high society en bijna allemaal hadden ze op de een of andere manier contacten met de CIA. Via de seances maakten ze contact met de 9 Egyptische goden en waren ze op de een of andere manier betrokken bij MK Ultra en het vinden van psycho actieve stoffen die poorten moesten openen naar andere dimensies en contacten moesten stimuleren met andere dimensies.

Bedenk je eens in dat een groep invloedrijke en hoog aanzien staande Nederlanders een dergelijke groep op zou richten in deze tijd. Ze zouden van het ene op het andere moment niet meer serieus worden genomen maar de top van de elite gelooft blijkbaar in occulte zaken terwijl de regionen daar onder vaak niets met religie en occultisme van doen willen hebben.

Hollywood

De heilige bossen of hout van de heilige boom die verwijzen naar de rituelen van de druïden. Druïden die mensen betoverden met hun illusies en rituelen en ook nu zien we in Hollywood een industrie die mensen betoverd en beïnvloed met illusies en magische bezweringen.

De films die we zien hebben een bewuste en onbewuste invloed op ons. Toen ik een jaar of achttien was moest ik altijd lachen als mensen in christelijke kringen waarschuwden voor bepaalde films en televisie series. Ik vond dat altijd bekrompen en kortzichtig. Natuurlijk overdreven die christenen vaak en draafden ze door in hun moralisme maar ik vraag me wel eens af hoeveel invloed films nu daadwerkelijk hebben op onze maatschappij. Hoeveel jonge mannen zijn bijv. op het criminele pad beland door films als Scarface, The Godfather en Goodfellas. Goodfellas was altijd een van mijn favoriete films en iedere keer als ik die film zag kreeg ik de neiging om ook iets crimineels te gaan doen want die Henry Hill uit Goodfellas was toch een goeie pik. Hij was wel een boefje natuurlijk maar wel een leuke boef en ze hadden het ook zo gezellig met elkaar die maffia mannen. Hoeren, snoeren, snuiven, zuipen, gokken. Die levensstijl wordt in dat soort films enorm geromantiseerd.

Hetzelfde zie je nu gebeuren naar aanleiding van de serie Narco waar de eerste seizoenen over het leven van Pablo Escobar gaan. Die man wordt door ontzettend veel jonge mannen op een voetstuk gezet en zijn bekendste huurmoordenaar (die meer dan 200 mensen persoonlijk vermoorde) is nu een nationale bekendheid in Columbia en toeristen vragen hem om een foto met handtekening.

Kortom Hollywood heeft een enorme invloed op de wereld en de manier waarop wij naar de wereld kijken maar met welke boodschap wil Hollywood ons indoctrineren? Er wordt ons een wereldbeeld opgedrongen waarin buitenechtelijke seks, scheidingen, homoseksualiteit, transgenders, drugs en alleenstaande ouders heel normaal zijn. Dat begint al met Disney die in Duckstad allemaal hoofdfiguren rond heeft lopen als Donald Duck, Mickey Mouse, Guus Geluk, Oom Dagobert, Willy Wortel etc. die als volwassen mensen allemaal alleenstaand zijn of zoals Donald Duck alleenstaand met de zorg van 3 neefjes. (de moeder is waarschijnlijk een heroïne prostituee die haar kinderen bij broer Donald heeft gedropt) Ik kan mezelf niet aan de indruk onttrekken dat hier een onderbewuste boodschap achter zit.

Die boodschap is dat het gezin als hoeksteen van de samenleving moet verdwijnen en dat we als mensen allemaal een grote familie moeten worden onder de hoede van de overheid die alles voor ons beslist en ons compleet controleert.

We kennen natuurlijk ook allemaal de innige banden tussen Hollywood en defensie. Die twee werken regelmatig samen. Hollywood kan dan gebruik maken van militair materieel en piloten, soldaten etc. en defensie kan een draai geven aan verhalen en haar propaganda loslaten in Hollywood films.

Films en de media over het algemeen worden gebruikt om verhalen en gebeurtenissen te spinnen en dat is natuurlijk niets anders dan de oorlog om onze blik op de wereld.

Rakettechnologie en Occultisme

Het is denk ik ook opvallend dat rakettechnologie lijkt samen te gaan met belangstelling voor occultisme. Dat zagen we natuurlijk bij de Nazi wetenschappers en ook bij de belangrijkste persoon voor het Amerikaanse raket technologie programma, Jack Parsons. Jack Parsons was goed bevriend met Aleister Crowley en Ron L. Hubbard en was zijn hele volwassen leven bezig met occulte rituelen. Zou het kunnen dat de occulte belangstelling van dit soort mensen hen in contact bracht met andere dimensies en dat ze daardoor bepaalde kennis konden verwerven die hen in staat stelde om dergelijke baanbrekende uitvindingen te doen?

De occulte en historische belangstelling van de Nazi’s was natuurlijk sowieso opmerkelijk. Expedities die zochten naar de Heilige Graal, de holle aarde, Atlantis en allerlei magische voorwerpen die de Nazi’s machtiger moesten maken.

Waren de Nazi’s gestoord om in dergelijke zaken te geloven of wisten ze misschien meer dan de gemiddelde sterveling op deze aarde en kan je misschien je voordeel doen met occulte en magische krachten?

Dit laatste komt ook naar voren in de tv serie die nu over Jack Parsons is gemaakt genaamd “Strange Angel”


Last van een te groot hart

In het Urkerland stond een column over een brandstichting/vernieling bij een pizzeria in Wijk 2 en daar zouden de letters PVV op een muur zijn aangebracht. Ieder weldenkend mens keurt dergelijke laffe daden af. De columnist had denk ik last van een overdosis Tweede Wereld Oorlog na een mei maand vol oorlogs en holocaust films want in de column werd er van alles bijgesleept. Van Kristalnacht tot concentratiekampen. Een nogal overtrokken reactie omdat het ten eerste nog helemaal niet bekend is wie de daders zijn en het dus ook nog uit een andere hoek kan komen en om nu na een brandstichting al de kritstalnacht kaart te gaan trekken lijkt me toch sterk overdreven aangezien we hier in een vrij land leven waar asielzoekers, immigranten vaak nog meer rechten hebben dan de autochtone bevolking en het onze regering zelfs niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers, die straffeloos diverse panden kraken, het land uit te zetten.

Het is helemaal belachelijk als je bedenkt dat het juist de immigranten en asielzoekers zijn die voor veel overlast en criminaliteit zorgen en een enorme druk leggen op uitkeringen en andere sociale voorzieningen. Dat zijn gewoon feiten. Om dan aan te komen met vergelijkingen met de Tweede Wereld Oorlog is eigenlijk lachwekkend. Veel van de immigranten die ons land binnen komen zijn moslim en laat nou juist die groep bovenmatig anti Semitisch zijn en laat nou juist door die groep het aantal anti semitisme gevallen sterk zijn toegenomen in onze samenleving.

Je hoeft er trouwens niet raar van op te kijken dat het geweld tegen de pizzaboer uit een hele andere hoek komt. Het komt regelmatig voor dat zogenaamde slachtoffers van discriminatie zelf dingen in scene zetten of dat bijv. linkse mensen, rechtse mensen en vice versa, in een kwaad daglicht willen stellen en het kan ook nog een soort pizza oorlog zijn. Bijv. een concurrent die niet zo blij is met deze zaak. Onlangs was er nog een zaak in de V.S. waarbij linkse mensen bedreigingen tegen Joodse instellingen in de schoenen van Trump aanhangers probeerden te schuiven. Daarvoor werden een Joodse jongen en een zwarte man opgepakt die de bedreigingen hadden uitgevoerd.

Ik lees het Urkerland bij mijn vader en dan lees ik vaak een column van een persoon die met grote regelmaat asielzoekers ophemelt. Het zijn in zijn ogen allemaal hardwerkende helden die niet de waardering krijgen die ze verdienen. Nu zitten er natuurlijk hardwerkende helden tussen maar de cijfers spreken ook deze columnist tegen. Van asielzoekers blijkt het overgrote deel na een aantal jaren in ons land te hebben verbleven nog niet aan het werk te zijn, de taal vaak niet machtig te zijn en slecht te integreren. Dat zijn cijfer die je gewoon bij het CBS kan opvragen. Met een door liefde verblinde naïviteit deze mensen gaan ophemelen en denken dat je de hele werled op je nek kan nemen is in mijn ogen nogal dom. Dit soort ‘goede’mensen heeft een aanzuigende werking op asielzoekers en de samenleving kan de brokken opruimen als het misgaat. Toenemende criminaliteit en een toenemende aanslag op ons sociale stelsel is het gevolg en dan zijn dit soort naïevelingen niet aansprakelijk voor de gevolgen van hun grote hart.

Het probleem is denk ik dat dit soort columnisten last heeft van minimaal twee dingen. Ten eerste een te groot hart en ten tweede een soort christelijk schuldgevoel wat hen er toe drijft om iedere vorm van logisch verstand uit het raam te gooien ten bate van het voeden van die twee zaken. De rest van de samenleving wordt de dupe van een doorgedraaide vorm van naastenliefde die uiteindelijk resulteert in culturele zelfhaat en zelfmoord.

De multi culturele samenleving is voortgekomen uit eigenbelang van werkgevers die goedkope arbeid zochten en een globalistische visie op de wereld die open grenzen promoot. Het gevolg is dat westerse samenlevingen steeds minder homogeen worden en steeds asocialer.

Je zou je als Urker kunnen afvragen waarom wij op veel lijstjes, in positieve zin, bovenaan staan in Nederland. Komt dat misschien omdat we een hechte, homogene samenleving hebben, waarin nu nog weinig allochtonen een plaats hebben? Meer nationaliteiten leidt tot minder sociale cohesie was een van de conclusies van een rapport van de WRR dat deze week verscheen.

Ik hoor regelmatig dat er op Urk door dominees stemadviezen worden gegeven of gewaarschuwd tegen bijv. de PVV. Op zich nogal vreemd omdat die partij uiteindelijk misschien meer zal betekenen voor het christendom in Nederland dan alle zogenaamd christelijke partijen bij elkaar. Zij zijn namelijk, samen met Forum voor Democratie, de enigen die de echte problemen durven te benoemen en daar ook niet om heen draaien.

Veel christelijke partijen denken nu nog een soort bondgenoot te hebben in de moslims, misschien omdat die op veel gebieden hetzelfde over het leven denken en grote waarde hechten aan vrijheid van godsdienst/onderwijs maar op de lange duur zullen de christelijke partijen zichzelf daarmee in de voet schieten.

Ieder mens is gelijkwaardig en zomaar iemand haten omdat hij of zij een ander kleurtje heeft of een ander geloof heeft is in mijn ogen stompzinnig maar het is nog stompzinniger als je als mens de gevaren om je heen niet ziet of niet wil zien.

Laten we daarom normaal en gastvrij met onze gasten op Urk omgaan maar laten we ook erkennen dat immigratie en andere culturen onze samenleving er niet beter op maken en de PVV en Forum voor Democratie zijn wat dat betreft poortwachters die we moeten koesteren. Als je zo graag andere culturen wil zien ga dan lekker op vakantie.

Om na alle negatieve voorbeelden om ons heen het paard van Troje nog te gaan binnen halen zou wel heel dom zijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Zijn Israel en Saoedie Arabie de schoothondjes van een Angelsaksische elite?

We zien de laatste tijd een escalatie ontstaan tussen Iran en Israel. Israel is natuurlijk al jaren, voor en achter de schermen, in oorlog met Iran maar de laatste tijd zie we dat Israel steeds meer aanvallen uitvoert in Syrië en die zijn zeer waarschijnlijk gericht tegen Hezbollah. Ook de huidige bondgenoot van Israel, Saoedie Arabie vecht in Jemen tegen Sjiieten en we zien dat zowel Israel als Saoedie Arabie in Syrië rebellen groepen steunen die tegen Assad vechten. Sjiieten en Soennieten maken elkaar al eeuwen het leven zuur en Israel denkt daar nu garen bij te kunnen spinnen doormiddel van een verdeel en heers tactiek. De veelal Joodse Neo Conservatieven in de V.S., hameren er onophoudelijk op dat de V.S. Iran en Syrië moet uitschakelen. Zo weten we bijv. dat de huidige veiligheidsadviseur van Trump, John Bolton, een grote voorstander is van een oorlog met Iran. John Bolton is zelf van Joodse afkomt en we weten dat veel van Trumps andere adviseurs en zijn schoonzoon ook van Joodse afkomst zijn. Dan heb je natuurlijk de onophoudelijke lobby van AIPAC en andere Joodse lobby organisaties die congres leden financieel steunen voor hun campagnes maar daar wel iets voor terug verlangen namelijk dat ze te allen tijde de belangen van Israel voorop stellen. Tel daarbij op dat Joden zwaar oververtegenwoordigd zijn in Hollywood en de grote media bedrijven en dus een enorme invloed hebben op de publieke opinie.

Als je dat zo leest en ik garandeer u dat ik al deze beweringen met feiten kan onderbouwen, dan krijg je al snel de indruk dat Israel een spelletje speelt met de V.S. en de V.S. misbruikt voor haar eigen belangen. Toch geloof ik daar niet zo erg in. Ik denk namelijk dat de belangen van de Israel in het verlengde van de belangen van de V.S. liggen en dat het Westen Israel op een bepaalde manier misbruikt.

christenen tegen moslims

De geschiedenis leert ons dat Europeanen en Arabieren al eeuwen met elkaar overhoop liggen. De moslims veroverden Spanje en werden bij Frankrijk tegengehouden door christelijke legers en datzelfde zagen we gebeuren bij de grens met Hongarije en later, in 1683, moesten de moslim legers tegengehouden worden bij Wenen en dan hadden we natuurlijk nog de kruistochten en de strijdt om de Middellandse Zee met de Berbers en Ottomanen.

Begin vorige eeuw werd voor het eerst olie ontdekt in het Midden Oosten en het begon toen bij velen wel te dagen dat het bezit van olie een enorme machtsfactor zou worden. Het is dan misschien ook niet vreemd om te bedenken dat westerse machten zich destijds hebben voorbereid op een groot moslim kalifaat met enorme olie en gas voorraden. Zijn ze toen misschien al gestart met het verdeel en heers principe en hebben toen de plannen misschien al bedacht voor een Israëlische/Saoedische staten die als een soort splijtzwammen het Midden Oosten en de Arabische wereld zouden verdelen?

Op zich niet zo’n gekke gedachte aangezien het Ottomaanse rijk toen nog oppermachtig was in die regio.

Christenen en Joden hebben sinds de Tweede Wereld Oorlog een bepaalde alliantie gevormd. Het Ottomaanse rijk werd na de Eerste Wereld Oorlog gereduceerd tot een schim van wat het ooit was geweest. Het Midden Oosten werd volgens het Sykes-Picot verdrag verdeeld en later werd de staat Israel gesticht. Sindsdien oefenen de V.S., Engeland en Frankrijk grote invloed uit op het merendeel van het Middellandse Zee gebied. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien niet zo te zijn maar als het er op aan komt is die invloed er nog steeds. We zagen dat o.a. bij Libië, waar Frankrijk een vies spelletje speelde en we zien dat nu weer gebeuren in Syrië. Iran is sinds het onafhankelijk wilde worden en de olie inkomsten ten bate van de Iraanse staat wilde gebruiken, een paria geworden in de internationale wereld en bij Irak zagen we dat onafhankelijkheid ook niet werd gewaardeerd. Toen Saddam afstand wilde doen van de dollar en koos voor de Euro en meer zijn eigen gang wild gaan werd dat direct afgestraft. Andere grote olie producenten, zoals Saoedie Arabie en de golfstaten lopen allemaal braaf aan de leiband van de V.S. en andere westerse landen.

Je kunt dus stellen dat het plan goed heeft uitgepakt. De Arabische wereld is een verdeelde wereld waarin bijna iedereen met elkaar overhoop ligt.

Misschien is het een zegen dat we bespaard zijn gebleven voor een groot Arabisch rijk met enorme grondstof voorraden maar aan de andere kant is het natuurlijk enorm cynisch te noemen dat miljoenen mensen de dupe werden en worden van deze geo politieke spelletjes.

The Carter Doctrine

De Carter Doctrine stelt dat de V.S. ten allen tijde toegang moet hebben tot goedkope olie en de adviseur van Carter, Zbigniew Brezezinski stelde dat wie controle over Centraal Azië had, controle over de wereld zou hebben want daar liggen de belangrijkste handelsroutes en de belangrijkste olie en gas lijnen. Het lijkt daarom voor de hand liggend dat de V.S. er alles aan doet om die regio onder controle te houden of te krijgen.

Of waren het misschien toch de Joden die de macht van de westerse landen misbruiken ten bate van hun eigen Groter Israel plan. Werken ze misschien 1op1 samen met het westen of misbruikt het westen Israel. Een kip en ei verhaal?

Het westen tegen Rusland

Uiteindelijk kan je natuurlijk stellen dat iedere conflict op deze wereld in feite proxy oorlogen zijn tussen de V.S. en Rusland en wellicht dat China daar de laatste jaren nog een beetje tussen is komen zitten.

Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Iran, Libië, Syrië, de oorlogen in Zuid en Midden Amerika, conflicten in Indonesië, Cambodja, Tsjetsjenië, Georgië, Oekraïne, Balkan oorlogen, de vele conflicten in Afrika. Het waren in principe, op de voor of achtergrond, allemaal conflicten tussen het westen en Rusland.

En wellicht zien we in de huidige heropleving van de koude oorlog ook een teken van de macht van de Joden. Joden hebben een conflict met Rusland omdat zij onder Poetin heel veel Joodse oligarchen het land heeft uitgezet. Oligarchen die in de jaren 90 tijdens de overgang van communisme naar kapitalisme, heel slim inspeelden op de omwenteling en dankzij hun onderlinge contacten stinkend rijk werden. Deze oligarchen werkten samen met de V.S. en het westen leek even, dankzij Jeltsin, een westers gezinde regering aan de macht te helpen maar Poetin stak daar eind jaren 90 een stokje voor. Deze aan het westen gelinkte Joodse oligarchen zinnen op wraak en doen er alles aan om het westen tegen de Russen op te stoken.

We kunnen wel stellen dat de wereld een breiwerk is van belangen en machten en dat Rusland en de V.S. daarin een hoofdrol vervullen maar dat wil niet zeggen dat mindere machten als Israel en Saoedie Arabie niet op een bepaalde achterbakse manier de grote broer naar voren schuiven om hun eigen belangen te dienen.

Maffia bazen zijn immers ook vaak slimme, gewetenloze kleine mannetjes die grote, domme, stoere mannen het vuile werk laten opknappen.

Angelsaksische elite

De grote vraag blijft dan ook, zijn de westerse elite degenen die aan de touwtjes trekken of zijn de Joden en Arabieren ons te slim af?

Ik denk niet dat de Joden en Arabieren ons te slim af waren omdat documenten uit 1916 precies aantonen wat de plannen van de Angelsaksische elite waren met de Arabische/Islamitische wereld.

Uit de memo’s van T.H. Lawrence aan de geheime dienst van Engeland blijkt de ware aard van de geo politieke plannen van Engeland.

In januari 1916 schreef Lawrence over de Arabische opstand; ‘beneficial to us because it marches with our immediate aims, the break up of the Islamic ‘bloc’ and the defeat and disruption of the Ottoman Empire, and because the states [Sherif Hussein] would set up to succeed the Turks would be … harmless to ourselves … The Arabs are even less stable than the Turks. If properly handled they would remain in a state of political mosaic, a tissue of small jealous principalities incapable of cohesion’.

Kort samengevat.

“Ons doel is het opbreken van de Arabische eenheid en het verslaan van het Ottomaanse rijk” en “Als we dit goed aanpakken dan ontstaat er een politiek verdeelde groep van jaloerse prinsdommen die niet in staat zijn tot samenwerking”

Bijna iedereen kent de film ‘Lawrence of Arabia’ wel waarin Peter O Toole T.E. Lawerence speelt die een groep Arabische nomaden gebruikt om de Ottomanen te saboteren en te verslaan. Een romantisch beeld van iemand die uit een soort liefde voor de Arabieren hen helpt de Ottomanen te verslaan. De werkelijkheid is natuurlijk dat T.E. Lawrence de Arabieren manipuleerde om via hen de Britse belangen te dienen.

Engeland zette Sherif Hussein in het zadel van een gebied wat nu Saoedie Arabie is en verbond zich daarmee met de Soennitische wereld en zorgde daarmee dat ze controle hadden over het overgrote deel van de Islamitische wereld omdat de heilige stad Mekka binnen de grenzen van de Saoedies lag.

Er werd een verbond gesloten waarbij de Angel Saksische machten beloofden olie af te nemen en Saoedie Arabie te beschermen en daar tegenover beloofde Saoedie Arabie dat ze goedkope olie zouden leveren, die olie verkopen in dollars, wat natuurlijk de basis is voor het petro-dollar systeem, wapens zou kopen van die Angel Saksische machten en het geld dat ze met de olie zouden verdienen bij Angel Saksische banken zou onderbrengen.

Een andere heilige stad Jeruzalem kwam na het verslaan van de Ottomanen ook in hand van Engeland.

In 1914 had Engeland al een toezegging (Balfour verklaring) aan de Joden gedaan dat ze zich in zou zetten voor een Joodse thuis staat in Palestina.

Met de stichting van een Joodse thuis staat loste Engeland een probleem op dat ook nog gunstige bijwerkingen had voor het doel van Engeland, het opbreken van de Arabische eenheid.

Engeland en Europa konden een groep lastige, vaak communistische, Joden kwijt, die Europees georiënteerd waren en een eigen godsdienst hebben waardoor ze als een soort splijtzwam in de Arabische regio konden fungeren.

Engeland kreeg te maken met veel Joodse economische immigranten uit Oost Europa en die waren, mede vanwege hun vaak communistische ideeën, niet zo populair bij de Britse overheid en de Britse overheid steunde dan ook de zionistische beweging om van die groep links georiënteerde Joden af te komen. Op die manier kwamen twee idealen bij elkaar. De Joodse thuis staat en de invloed en macht die de Engelsen wilden uitoefenen over het Midden Oosten.

Het is ook opvallend dat er bij christenen, die voor 1900 niets van Joden moesten hebben, in eens ook een zionistische beweging ontstond die vooral werd gevoed door het uitgeven van de Scofield Bijbel die Bijbelse teksten op een zionistische manier interpreteerde. Voor die tijd waren de Christenen nog het volk van God. Dat volk was de verzameling van mensen die geloofden dat Jezus voor hun zonden aan het kruis was gestorven. Heden ten dage gelooft een groot deel van de christenen dat de Joden het volk van God zijn en dat er voor hen een ‘speciale’ uitzonderings positie is. Die omschakeling heeft alles te maken met de zionistische propaganda van de evangelische bewegingen in de V.S. en Europa en die propaganda speelt de zionistische beweging enorm in de kaart.

Derde Wereld Oorlog

Vrijmetselaar Albert Pike zou in een brief uit 1871 hebben geschreven over drie wereldoorlogen waarvan de derde wereld oorlog er een zou zijn tussen de zionisten en Islamieten. Die Derde Wereld Oorlog lijkt al te zijn begonnen en zal misschien op stoom komen als Israel en Iran elkaar officieel de oorlog gaan verklaren.

Probeert de Amerikaanse deep state misschien de zaak te manipuleren door eerst een atoomverdrag met Iran af te sluiten om daarmee de Iraniers de kans te geven om een atoomwapen te kunnen ontwikkelen zodat er een machtsbalans ontstaat tussen Iran en Israel en daardoor Iran sneller geneigd zal zijn om Israel aan te vallen, waardoor de Angel Saksen een goede reden hebben om voor eens en voor altijd af te kunnen rekenen met Iran?

Zit de Angel Saksische deep state Israel te pushen om een oorlog te beginnen zodat de Angel Saksische elite daarna op de puinhopen van het Midden Oosten en Centraal Azië kan beginnen met de laatste fase van een Nieuwe Wereld Orde?

Het zou me niets verbazen aangezien de angel Saksische elite ook voor WW1 en WW2 zaten te pushen om een verenigd Europa te creëren en die oorlogen waren uiteindelijk de gebeurtenissen die iedereen over de streep trokken. Orde uit chaos…

Wij kunnen ons misschien moeilijk voorstellen dat er wereldleiders zijn die beslissingen nemen die miljoenen doden en vluchtelingen tot gevolg hebben. De meeste wereldleiders zijn echter aanhangers van een Gnostische visie op de wereld en zien de wereld als de schepping van de duivel. Zij kijken anders tegen het kwaad aan dan de meeste mensen en zien geen verschil tussen kwaad en goed. In hun ogen zijn kwaad en goed twee wegen die naar hetzelfde doel leiden en om dat grote doel te bereiken zullen er nu eenmaal mensen moeten worden opgeofferd. Geen omelet zonder gebroken eieren. Deze wereld is een wereld waar je aan moet ontsnappen en door herinneringen en kennis uit vorige levens te gebruiken kan je zover komen dat je niet meer reïncarneert en de uitgang vindt.

Er worden dus miljoenen pionnen opgeofferd aan dit wereldbeeld in een schaakspel waarin de mens zelf uiteindelijk God moet worden.


De terreur van de minderheid

Ik werd onlangs gevraagd om mee te doen aan het radio programma “Kwesties”. Een zwager van me presenteert het programma en aangezien het programma deze keer over Urk ging en het programma op zondag plaats vond en veel Urker prominenten dan niet wilden meewerken, was de keuze voor mij makkelijk gemaakt. Helaas liep het programma een beetje in de soep door technische problemen maar het onderwerp van deze aflevering, over de plek van Urk in de wereld, of Urk zich misschien niet wat meer moet gaan aanpassen en over hoeveel ruimte er voor minderheden is binnen de homogene, christelijke Urker samenleving, dwong me om weer eens over Urk na te denken en de vraag waarom Urk altijd zo in de spotlights staat?

Het gaat volgens mij om een strijdt tussen twee werelden. Aan de ene kant de wereld van de “nieuwe” mens. De mens die zelf God wil worden en zelf bepaald of hij/zij/zer een man of een vrouw is, zelf over leven en dood gaat met abortus en euthanasie en een wereld waarin de rechten van het individu boven alles gaan en geschiedenis alleen nog een rol speelt als men er als slachtoffer uit naar voren komt zodat ze daar politiek gezien een slaatje uit kunnen slaan. Zij worden gesteund door een media, waarvan meer dan 70% zegt links te stemmen en krijgen alle ruimte in talkshows en kranten, waar ze omringd worden met allemaal gelijk gestemde geesten, die allemaal geloven in de positieve effecten van globalisering en open grenzen en allemaal geloven in de positieve effecten van de multi culturele samenleving en allemaal denken dat de aarde ophoudt te bestaan als we niet snel iets aan de co2 uitstoot van mensen doen. We gaan in Nederland gebukt onder de terreur van minderheden. Een goed georganiseerde minderheid is veel invloedrijker dan een slecht georganiseerde massa en daarom krijgen die kleine groepjes actievoerder zo buitenproportioneel veel aandacht. Ze worden ook nog eens gesteund door een overwegend linkse media en een meerderheid aan leraren, rechters en overheidsfunctionarissen die zeggen links te stemmen. Door die steun van de media krijg je als argeloze kijker en luisteraar het idee dat minstens 50% van de Nederlanders bestaat uit homoseksuelen en transgenders en dat bijna heel Nederland pro Islam is, tegen zwarte piet is en zeehelden van hun sokkel willen stoten.

Ik dacht altijd in een democratie te leven maar “de meerderheid beslist” is hier al lang niet meer aan de orde en misschien is dat ook wel nooit zo geweest. Het gaat in Nederland om het managen van minderheden tegenover de gevaren van de massa zodat er niet teveel reuring komt in de maatschappij en we allemaal lekker veilig samen kunnen leven en daarnaast moeten natuurlijk de economische belangen van de multi nationals zo goed mogelijk worden verdedigd tegenover concurrenten uit het buitenland. De stem van de meerderheid telt dus niet. Alleen in verkiezingstijd gaan ze allemaal een beetje popi jopi zitten doen om u de indruk te geven dat ze u begrijpen en nu toch echt iets gaan doen aan de immigratie problematiek, open grenzen en uw loonstrookje. Als de stemmen binnen zijn wordt u gewoon weer keihard genaaid door een elite die u totaal niet serieus neemt.

Een linkse meerderheid domineert dus de discussie maar aan de andere kant staat volgens mij 70% van de Nederlandse samenleving die zichzelf helemaal niet erkennen in het beeld dat door de media wordt geschetst. Die leven in een hele andere wereld waarin je zelden tot nooit in aanraking komt met homoseksuelen of transgenders of linkse actievoerders. Hier op Urk geloven ze voor het grootse deel nog in een God die over het leven beschikt en hier is het leven nog heilig. Op Urk is het gezin nog de hoeksteen van de samenleving en staat hard werken in hoog aanzien (laagste werkeloosheid van Nederland). Urk laat de kracht zien van een homogene, christelijke maatschappij, waarin mensen nog voor elkaar klaar staan, waar ongelofelijk veel vrijwilligers werk wordt verricht, waar mensen het meest aan goede doelen geven van heel Nederland, waar mensen nog met elkaar trouwen (laagste scheidingspercentage van Nederland) en natuurlijk heeft Urk ook negatieve kanten, zoals een vaak bekrompen, eenzijdige christelijke visie op het leven maar volgens officiële cijfers schiet, qua negativiteit, alleen het drankgebruik en vandalisme boven het landelijk gemiddeld uit.

Je zou dus eigenlijk kunnen stellen dat Nederland, qua samenleving, misschien meer op Urk en minder op de Randstad zou moeten gaan lijken. Van de Randstad horen we, buiten economische successen om, nooit zoveel goede verhalen. Liquidaties, veel werkeloosheid, veel misbruik van uitkeringen, veel allochtonen die oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit, geweld tegen homoseksuelen

Politiek en overheid

Op Urk zien we politici als een stel lastposten die keer op keer weer allemaal irritante wetjes verzinnen waar we in het bedrijfsleven weer allemaal last van hebben. Natuurlijk moet er toezicht zijn op voedselveiligheid en veiligheid op de werkvloer maar in Den Haag en vooral Brussel weten ze van geen ophouden. Er is een hele industrie ontstaan van mannetjes en vrouwtjes die iedere keer weer nieuw onzinnige regeltjes verzinnen en het meest irritante is nog dat je wel met ze moet samenwerken omdat de afnemers bepaald certificaten eisen en zonder certificaat geen afname. Het gaat voor 100% om dezelfde producten maar er moet een stempeltje op. Een soort regeltjes maffia die zichzelf in stand houdt.

Ook de visserij heeft natuurlijk de laatste decennia te maken met een doorgeschoten regelgeving. Linkse agenda punten hebben het vissen steeds moeilijker gemaakt en vissermannen moeten meer en meer voldoen aan allerlei duurzaamheids en milieu eisen en daarnaast zien we als Urkers de gevolgen van een doorgedraaide co2 lobby die een, met miljarden subsidie gefinancierd, ijzeren gordijn van windmolens om Urk hebben gezet. Iedere onafhankelijke expert weet dat windenergie een doodlopende weg is maar die feiten mochten niet baten. Al eerder werd Urk genaaid met de verdeling van grond in de polder en toen de afsluitdijk werd dichtgemaakt bedachten de beleidsmakers dat Urkers maar naar Drenthe moesten vertrekken omdat op Urk toch geen toekomst meer lag.

Je kunt je dus afvragen wat heeft Urk ooit gehad aan politici en de politiek in het algemeen? Je hebt er eigenlijk alleen maar last van. Geen wonder dus dat er een groot wantrouwen tegen autoriteiten en politici is op Urk. Ons is namelijk nooit gevraag of we instemden met het binnenhalen van miljoenen mensen uit andere culturen en er is ons ook nooit iets gevraagd over het opgaan in een verenigd Europa. Je kunt natuurlijk wel stellen dat een meerderheid van de mensen in Nederland steeds op partijen heeft gestaan die voorstanders waren van een multi culturele samenleving en een verenigd Europa maar die partijen hebben dit altijd slim gespeeld. Het ging altijd met kleine stapjes en immigratie was altijd tijdelijk en voor we er erg in hadden waren het voldongen feiten.

Immigratie is leuk voor een elite die geld genoeg heeft en banen waarin ze geen concurrentie hoeven te duchten van laagopgeleiden uit andere landen maar een vloek voor mensen die in volksbuurten moeten samenleven met culturen die totaal niet bij de onze passen en mensen die er hele andere normen en waarden op na houden en dan ook nog in de fabriek te horen krijgen dat ze geen loonsverhoging krijgen omdat een Oostblokker het allemaal veel goedkoper kan doen.

De slecht georganiseerde massa leeft dus met de terreur van een goed georganiseerde minderheid.

Gelukkig hebben we op Urk nog een broertje dood aan dat soort minderheden maar we moeten wel scherp blijven want ook hier moeten we verplicht bepaalde hoeveelheden vluchtelingen opnemen. Ik hoor in de wandelgangen wel eens dat Urker dominees oproepen om niet op partijen als de PVV of Forum voor Democratie te stemmen omdat die niet christelijk zijn maar ik vraag me dan af wie er meer voor het christendom in Nederland betekenen? Het CDA, de SGP en de Christen Unie werken er namelijk al decennia lang aan mee dat hier hele horden moslims binnenkomen en ze schromen niet om, zoals de CU nu weer laat zien, met anti christelijke partijen als D66 samen te werken in een kabinet. Ook de SGP liet zich de laatste jaren als het sletje van Rutte behandelen door steeds weer het kabinetsbeleid te blijven steunen in ruil voor…??? Zeg het maar. Die zogenaamd christelijke partijen bereiken dus geen ene sodemieter. Abortus, euthanasie, koopzondagen en de instroom van moslims gaat allemaal door zonder dat de christelijke partijen een strobreed in de weg leggen. Wat dat betreft betekenen de PVV en Forum voor Democratie dus eigenlijk meer voor het christendom omdat die beseffen wat het christendom voor onze cultuur heeft betekend en zij willen die cultuur beschermen.

Kortom. Urk moet Urk blijven maar Urk zal ook wat slimmer moeten worden met betrekking tot het opkomen voor eigen belangen. Een full time lobbyist die continu de belangen van Urk bewaakt in de Provincie, Den Haag en Brussel zou niet verkeerd zijn. Verder moeten we nu eens echt werk gaan maken  van een eerlijk en realistisch horeca beleid. Voor de rest gaat het eigenlijk prima met Urk. Gewoon zo doorgaan en we moeten ons niet teveel aantrekken van de terreur van de minderheid.

Oh ja…en er moet natuurlijk een Chinees komen. Want wat is een Urker zonder Chinees eten?

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Nepnieuws en de gevestigde media

 “De geschiedenis zal me gunstig gezind zijn omdat ik die zelf ga schrijven”

                                      -Winston Churchill-

Churchill is de laatste tijd weer prominent in beeld. Hij was natuurlijk altijd al populair maar nu is hij te zien in meerdere tv series en films. Hij werd ondermeer meesterlijk vertolkt door John Lithgow in The Crown en door Gary Oldman in Darkest Hour. Er wordt een beeld neergezet van een onverschrokken ijzervreter en humorist zonder wie de wereld verloren zou zijn geweest in de strijd tegen Hitler. Dat is het beeld dat westerse historici graag van hem neerzetten. Het andere beeld is dat van de oorlogzuchtige racist, die gifgasbommen gebruikte, die door zijn fouten tijdens WO1 duizenden mensen de dood in joeg, die alles deed om het grote Britse rijk in stand te houden en fel tegen was op vredesonderhandelingen met de Nazi’s wat er natuurlijk indirect toe leidde dat miljoenen mensen de dood vonden. Die laatste Churchill kent bijna niemand maar zo werkt ons westerse systeem. Als je aan bepaalde westerse normen voldoet, westerse normen en waarden promoot en de westerse globaliserings politiek steunt dan deug je en word je voor de rest alles vergeven.

Ben je bijv. zwart en conservatief (Ben Carson) dan moeten ze je niet maar zwart en pro globalisering (Obama)dan ben je de top of de bill. Ben je vrouw en conservatief (Marie Le Pen) dan tel je ook niet mee maar ben je vrouw en pro globalisering (Hillary Clinton) dan zie ze alles door de vingers.

Geschiedenis en nieuws worden al zo lang als de wereld bestaat gebruikt en misbruikt door alles en iedereen. Neem nu de recente demonstraties in Iran. Als Islam criticus kan ik begrijpen dat die mensen onder de Islamitische dictatuur weg willen maar aan de andere kant weet ik ook dat westerse machten al decennia lang onrust zaaien in Iran en de gehele Islamitische wereld. Kleine minderheden worden opgestookt met geld en wapens en de belofte dat ze na de revolutie boven Jan zijn. (zie o.a. operatie Ajax) Iraanse geleerden en generaals werden vermoord door commando teams. Iran werd aangevallen met het Stuxnet computer virus. Hezbollah is een door Iran gesteunde organisatie en de grootse vijand van Israel en Iran staat in het lijstje van 7 landen die de V.S. heeft gerangschikt in de as van het kwaad, dus je hoeft niet echt hoogbegaafd te zijn om te kunnen concluderen dat Iran een doelwit van de V.S. is.

Nepnieuws

Veel westerse leiders en partijen willen iets gaan ondernemen tegen nepnieuws. Iedereen met een grammetje gezond verstand kan begrijpen wat dit voor consequenties gaat hebben namelijk censuur tegenover groepen in de samenleving die onze overheid niet zo ziet zitten. Kritische tegengeluiden zullen steeds minder een stem krijgen en op die manier kan onze overheid haar plannetjes lekker doordrukken zonder al te veel tegenwerking. Je zult bijv. zien dat feiten die de open grenzen ideologie of het geloof in de opwarming van de aarde tegenspreken, heel snel in het laatje van nepnieuws zullen belanden.

Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis en propaganda dan weet je ook dat ieder land op deze wereld gebruik maakt van propaganda. Onze westerse leiders willen ons doen laten geloven dat alleen landen als Rusland met propaganda bezig zijn en dat de Russische media niet te vertrouwen zijn ten opzichte van onze westerse media, die zeg maar voor bijna 100% de waarheid zouden spreken. Natuurlijk is de pers in het westen nog redelijk vrij maar veel mensen vermoeden denk ik niet dat er innige banden zijn tussen de overheid en de media en dat ook in het westen allerlei hogere belangen vaak een grote rol spelen in het vaak vertekende nieuws wat wij te horen en te zien krijgen.

New York Times

De New York Times zou wat dat betreft een soort ijkpunt voor de journalistiek zijn. Als het in de NYT staat dan is het echt waar. Nog steeds denken veel mensen uit de vooral wat hoger opgeleide kringen dat dit waar is.  

Luister bijv. eens naar het verhaal van James Risen, een journalist die voor de NYT werkte en in 2004, dus ver voor Snowden, via een bron te horen kreeg dat de Amerikaanse overheid massaal haar eigen burgers afluisterde. Hij schreef daar een verhaal over en legde dat voor aan de directeur van de NSA, die natuurlijk alles ontkende maar wel even een bevriende redacteur bij de NYT belde die er voor zorgde dat het verhaal van Risen niet werd geplaatst.

Even daarvoor had de NYT er wel aan meegewerkt dat de V.S. in 2003 Irak binnenviel door het verhaal van de massa vernietigings wapens te steunen terwijl diverse bronnen aangaven dat dit niet klopte. Risen werd op alle mogelijke manieren tegengewerkt door de Bush en Obama regeringen en werd daarbij in zijn zoektocht naar de waarheid net zo hard tegengewerkt door zijn eigen krant.

Church Commissie

Iedereen kent ondertussen ook het verhaal van de Church commissie. Een commissie die in de jaren 70 van de vorige eeuw al tot de volgende conclusie kwamen over de samenwerking tussen de CIA en de gevestigde media. In het rapport van de Church commissie staat:

“The CIA currently maintains a network of several hundred foreign individuals around the world who provide intelligence for the CIA and at times attempt to influence opinion through the use of covert propaganda. These individuals provide the CIA with direct access to a large number of newspapers and periodicals, scores of press services and news agencies, radio and television stations, commercial book publishers, and other foreign media outlets.”

“Approximately 50 of the [Agency] assets are individual American journalists or employees of U.S. media organizations. Of these, fewer than half are "accredited" by U.S. media organizations ... The remaining individuals are non-accredited freelance contributors and media representatives abroad ... More than a dozen United States news organizations and commercial publishing houses formerly provided cover for CIA agents abroad. A few of these organizations were unaware that they provided this cover.”

De CIA heeft dus een grote vinger in de media pap en dan kunnen we het ook nog even hebben over de rol die het Amerikaanse leger en de CIA spelen in Hollywood, want het is bekend dat er een innige samenwerking is tussen die partijen. Hollywood producers krijgen toegang tot middelen van het Amerikaanse leger maar daar moet wel iets tegenover staan en dat is meestal gewoon pure propaganda voor het Amerikaanse leger. Je zou kunnen stellen dat Hollywood films de beste wervings methode is voor het Amerikaanse leger om jongens te manipuleren om soldaat te worden.

Nep nieuws is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is alles wat verzwegen wordt door onze media om toch maar vooral te voldoen aan de consensus realiteit die de westerse elite ons dicteert. De media is willens en wetens medeplichtig aan moord, genocide en alle andere ellende die bij oorlog hoort.

Oekraïne/Syrië

Neem nu de Oekraïne. De westerse pers kiest er voor om de hele kwestie daar op een bepaalde manier te belichten. Rusland is de grote boosdoener, die corrupte heersers steunt en daarom kwam het Oekraïense volk in opstand, waarbij ze werden beschoten op het Maidan plein door handlangers van de regering en MH17 werd expres neergehaald door aan Rusland gelieerde rebellen. Dat is de consensus in de westerse media. Je kunt net zo makkelijk het volgende verhaal vertellen dat minstens net zo’n waarheidsgehalte heeft als het eerste. Namelijk dat westerse machten zitten te stoken in Oekraïne zodat ze meer westers gezind worden. Daarbij werden ondermeer Neo Nazi’s gesteund. De schoten op het Maidan plein werden hoogstwaarschijnlijk afgevuurd door aan westerse machten gelieerde figuren uit Georgië. De Estlandse minister van buitenlandse zaken sprak daarover in een opgenomen telefoon gesprek met de minister van buitenlandse zaken van de EU Catherine Ashton. Hij zegt o.a. “Janoekovitsj zat niet achter de sluipschutters op het Maidan plein maar iemand van de nieuwe coalitie”. De Oekraïne is zelf onderdeel van het onderzoek naar MH-17 en saboteert ieder onderzoek dat in de richting wijst van West Oekraiense betrokkenheid bij het neerschieten van MH-17.

En zo kunnen we naar ieder groot nieuws evenement kijken met een andere bril dan de consensus bril van het westen. Ik denk nog even aan Syrië waar de consensus was dat Assad met enkele trouwe volgelingen tegen de rest van het Syrische volk vocht. De waarheid was echter dat Syrië op een lijstje stond van de V.S en Israel waarvan de Hezbollah gezinde overheid moest verdwijnen. Ook Saoedie Arabie en Quatar steunden die machtswisseling. Saoedie Arabie omdat ze Sjiieten en Iran haten en Quatar omdat ze een grote gasleiding wilden aanleggen die moest concurreren met een gasleiding uit Iran. Extremistische moslim rebellen werden gesteund met wapens, informatie en geld door o.a. de V.S. en Israel en diezelfde landen waren verantwoordelijk voor de opkomst van ISIS. Dat verhaal kregen wij echter via de gevestigde media nooit te horen.

Nep nieuws is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is alles wat verzwegen wordt door onze media om toch maar vooral te voldoen aan de consensus realiteit die de westerse elite ons dicteert. De media is daarom willens en wetens medeplichtig aan moord, genocide en alle andere ellende die bij oorlog hoort.

Het zou veel meer moeten gaan over de context van gebeurtenissen die we totaal niet meekrijgen in het nieuws wat ons wordt voorgeschoteld. Er wordt in ons nieuws zelden tot nooit verwezen naar eerdere gebeurtenissen. Het zijn allemaal op zich zelf staande evenementen terwijl dat natuurlijk grote onzin is. Objectieve journalistiek laat een verhaal van meerde kanten zien.

Een goed journalistiek verslag zou de gebeurtenissen in het perspectief van de geschiedenis moeten plaatsen en de kijker moeten wijzen op het grote plaatje waardoor mensen een veel genuanceerder beeld krijgen van de wereldproblematiek.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Een update voor christelijke naastenliefde

‘Heb uw naaste lief als u zelf’ is een tekst uit de Bijbel waar je te pas en te onpas mee om je oren wordt geslagen en deze tekst wordt door veel christenen beschouwd als een  van de kernteksten in de Bijbel.

Persoonlijk denk ik dat het tijd wordt voor een nieuwe kijk op die tekst omdat ik merk dat je naaste lief hebben als jezelf de lading niet meer dekt. Ten eerste kom je voor het probleem te staan van hoeveel je van jezelf houdt en hoeveel waarde je aan jezelf en je eigen normen en waarden hecht. Als je bijv. een of andere tokkie bent die tot diep in de nacht zit te zuipen met keiharde muziek aan, dan zal je weinig tot geen last ervaren van je buren. Terwijl iemand die zelf extreem veel rekening met een ander houdt dat ook verwacht van zijn naaste.

Het komt denk ik meer neer op de uitleg die ik een keer hoorde over het verhaal uit de Bijbel waarin Jezus zegt dat je ‘de andere wang moet toekeren’. Vaak wordt dat uitgelegd als dat je een soort passieve, pacifistische houding zou moeten aannemen, niet direct je geduld moet verliezen en niet agressief worden maar je gerust nog een keer moet laten slaan. Een andere versie waar ik meer mee kan is het inzicht dat iemand die zijn andere wang toekeert zijn of haar hoofd draait zodat je meer gaat kijken vanuit het standpunt van je tegenstander. Probeer je in te leven in de gedachtewereld en gevoelens van andere mensen en misschien leer je dan iemand beter begrijpen. Het toekeren van je andere wang impliceert ook dat je niet met je moet laten sollen. Je geeft iemand twee kansen, want je hebt immers maar twee wangen en daarna wordt het misschien zaaks om wat stringentere maatregelen te gaan nemen. Christenen draven vaak door in naastenliefde en zien een Eskimo aan de andere kant van de wereld ook als naaste terwijl de definitie van naaste in het woordenboek toch vrij duidelijk is, namelijk: “personen die dicht bij iemand staan, mensen waar een goede band mee is”. In het engels hebben ze het zelfs specifiek over een buurman. Je naaste liefhebben is een handige regel om er voor te zorgen dat de onderlinge relaties goed blijven en de leefbaarheid in kleine gemeenschappen zo optimaal als mogelijk is.

De term naastenliefde komt in de Bijbel naar voren in de vraag van een geleerde: “wie is dan mijn naaste?” Jezus vertelt vervolgens het verhaal van de Barmhartige Samaritaan waarin iemand die van Jeruzalem naar Jericho reist, wordt overvallen en gewond wordt achtergelaten. Een vrome priester en een Leviet laten hem aan zijn lot over maar een Samaritaan helpt hem op alle mogelijke manieren. De zogenaamde vreemdeling is dus meer zijn naaste dan de Leviet en de priester, die veel dichter bij hem zouden moeten staan.

Het probleem is dat de ‘naaste’ een compleet verkracht begrip is geworden in deze geglobaliseerde wereld. Natuurlijk moet ik een Eskimo, die bij mij in de straat wordt overvallen en gewond achterblijft, zo goed mogelijk helpen. Dat is normale medemenselijkheid maar moet ik ook mensen gaan opvangen uit Syrië? Is dat ook mijn naaste als die mensen ook in de regio kunnen worden opgevangen? Wat heeft het voor zin om jaarlijks tienduizenden mensen te gaan opvangen die hier meer naar toe lijken te komen uit economische overwegingen en in vele gevallen niet geneigd zijn zich aan te passen aan de cultuur van Nederland? Ook hebben dit soort migranten met een Islam achtergrond heel vaak een negatieve invloed op de Nederlandse maatschappij met oververtegenwoordiging in criminaliteit en uitkeringen en een negatieve invloed op de rechten van vrouwen en homoseksuelen. Wat heeft het toelaten van dergelijke bevolkingsgroepen, die uit landen hier duizenden kilometers vandaan komen, met naastenliefde te maken? Is dat niet meer een uiting van naïviteit en domheid van onszelf en zit er achter het binnenlaten van miljoenen vreemdelingen niet een hele andere politieke bedoeling?

Een andere bekende tekst is die waar wordt opgeroepen om ‘Je vijand lief te hebben’. Ieder redelijk mens kan begrijpen wat er met deze tekst wordt bedoeld. Het is natuurlijk zo onnatuurlijk als het maar kan maar je kunt begrijpen dat je vijanden op een gegeven moment moet vergeven en proberen lief te hebben om te voorkomen dat je in een vicieuze cirkel van haat en wraak terecht komt. Een andere kant van het verhaal is dat veel moderne christenen daardoor totaal weerloos zijn geworden. In deze wereld moet je ook bereid zijn om je eigen cultuur, samenleving, gezin, familie, religie te beschermen tegen echte vijanden die proberen jou manier van leven kapot te maken en totaal niet van plan zijn om de autochtone cultuur of religie enige ruimte te geven omdat ze een agressieve en fundamentalistische kijk op het leven hebben waarin geen plaats is voor andersdenkenden.

Het is mijns inziens tijd voor een andere visie op die teksten uit de Bijbel. Een goed advies, in het verlengde van de Bijbel, aan ieder mens op deze aarde zouden denk ik de volgende 4 leefregels zijn.

1 Probeer in alle redelijkheid, zoveel mogelijk rekening te houden met je naaste.

Dat houdt in dat je, tot in het redelijke, probeert mee te denken met je buren en familie om de samenleving zo leefbaar mogelijk te houden. Houdt rekening met buren qua geluids en stank overlast laat in de avond en de nacht. Denk na over wat jou leefwijze voor impact heeft op je omgeving en bedenk je dat er mensen zijn die jou voorkeuren totaal afkeuren. Een goede stelregel is dat je daarbij gewoon, samen met je gezin, de Nederlandse wet, als uitgangspunt neemt. Bijv. tussen 10 uur s’avonds en 7 uur s’ochtends geluidsoverlast voorkomen.

2 Wees zoveel mogelijk vriendelijk, bescheiden, behulpzaam en beleefd maar laat niet over je heen lopen en vergeet niet je gezonde verstand te gebruiken, een vijand is vaak ook gewoon echt een vijand.

Dit spreekt natuurlijk voor zich. Je moet wel goed zijn maar niet gek. Durf ook ergens voor te staan en bedenk dat je niets voorstelt zonder je vrijheid, gezin, familie en cultuur. Dat zijn zaken die het waard zijn om voor te vechten maar vergeet daarnaast niet om te allen tijde zoveel mogelijk een liefdevol en hulpvaardig mens te blijven.

3 Een goed leven bestaat voornamelijk uit liefde geven en liefde ontvangen, sta open voor het mysterie en de schoonheid van het leven, wees vergevingsgezind en laat je hart niet vergiftigen met haat.

De kern van het leven is de liefde en om een goed en gelukkig leven te kunnen leven is liefde een noodzaak. Om goed te kunnen leven moet je ook mensen kunnen vergeven en je niet laten regeren door haat. Haat vreet je op en een bekende uitspraak is dat iemand die je haat, in jouw hoofd woont zonder dat ze daar huur voor betalen. Dat betekent ook dat je mensen een kans moet geven. Iemand bij voorbaat al haten vanwege huidskleur, religie of achtergrond is mijns inziens nogal stompzinnig. Veel mensen verzanden in materialisme en verafgoden de wetenschap waarbij ze vergeten dat wetenschap geen enkel bevredigend antwoord heeft op de meest belangrijke vragen in dit leven.

4 Kies enkele waardevolle principes en hou je daar aan vast maar kijk uit voor een teveel aan principes. Daar word je alleen maar vervelend van voor jezelf en vooral je omgeving.

Ik merk dat veel mensen in de westerse wereld doelloos en stuurloos leven en daardoor waaien ze met alle winden mee en zijn ze ten diepste ziels ongelukkig. Ergens voor staan is belangrijk en het helpt als je jezelf dan kan vasthouden aan een geloof, gezin of werk maar een valkuil voor veel mensen is dat ze doorslaan in hun eigen geloof en daarom met hun principes en regeltjes een plaag worden voor hun omgeving. U kent ze wel de fundamentalistische religieuze mensen, bureaucraten en linkse actie voerders.

Ik denk dat we met deze regels in ons achterhoofd een heel eind komen…

De beste wensen en een gelukkig nieuw jaar.

Dominee Bubbe