Het is toch overduidelijk…de Nederlandse overheid is in oorlog met een groot deel van haar eigen burgers.

Alle crisissen waarin we nu verkeren worden door onze overheid zelf gecreëerd.

Door middel van klimaatbeleid, stikstofbeleid, massa immigratie, corona maatregelen maken ze onze economie en samenleving kapot.

We worden al jaren geterroriseerd door een sekte die het einde van de wereld voorspellen als we niet allemaal stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en minder gaan consumeren maar ondertussen hele andere agenda's hebben.

De mensen van deze groene sekte hebben zich over heel Nederland verspreid. Het overgrote deel van de Tweede Kamer is er lid van en ze zitten in alle gemeenteraden van ons land waar ze hun menshatende gif verspreiden.

Hun hele wereldbeeld is gebaseerd op een ideologie die totaal geen enkele logische basis kent.

De Gecreëerde Crisissen

Ze willen iedereen van de fossiele brandstoffen hebben en en alles en iedereen moet stroom gaan gebruiken. Ten eerste moet die stroom opgewekt worden en daar gaat het al mis want die stroom kan alleen opgewekt worden als we fossiele brandstoffen gebruiken…er zijn namelijk nog geen goede alternatieven. Vervolgens blijkt nu dat het stroomnet al die nieuwe gebruikers niet aan kan. Als auto's en bedrijven massaal meer stroom nodig hebben en er massaal stroom wordt teruggeleverd aan het net door zonnepanelen dan zal je er eerst voor moeten zorgen dat het stroomnet dit allemaal aankan en dat is dus niet gebeurd.

Zie daar gecreëerde crisis nummer 1..

Onze politici voeren over de hele wereld oorlogen en steken overal onze neus in. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk Oekraïne waar de NAVO een hele dubieuze rol heeft gespeeld in het ontstaan van die oorlog en we houden die oorlog ook nog eens in stand door de Oekraïne te steunen met allerlei wapens en informatie.

Vervolgens doen ze net of heel Nederland achter die oorlog staat en dat we de consequenties samen moeten dragen.

Door al die oorlogen in Irak, Afghanistan, LIbië, Syrië en de Oekraïne zijn allemaal vluchtelingenstromen op gang gekomen die we dan weer op moeten vangen want ons asielbeleid werkt al decennia lang voor geen ene meter en we hebben open grenzen.

Zelfs criminele veilige landers kunnen we niet terugsturen.

Vervolgens gaan ze dan klagen over een woningnood in Nederland. Ten eerste mag je niet bouwen vanwege stikstof en ten tweede laten ze per jaar zo'n honderd duizend immigranten Nederland binnen komen die een enorme aanspraak maken op het sociale vangnet, oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit en werkloosheid en ook allemaal woonruimte moeten hebben.

Gek he dat alles vastloopt…

Zie daar gecreëerde crisis nummer 2

Onze politici ondertekenen allerlei internationale verdragen waarin ze zich committeren aan co2 en stikstof reductie. De Nederlandse politici doen daar nog een schepje bovenop door zwaardere eisen te stellen voor stikstof en dat in wetgeving vast te leggen, waarna ze vervolgens via een eentweetje met de rechter en natuurorganisaties 'gedwongen' worden, wat ze eigenlijk heel goed uitkomt, om stikstofreductie uit te voeren. Die stikstof hebben ze alleen maar nodig om grond van boeren te kunnen onteigenen zodat ze daarmee andere plannetjes kunnen uitvoeren.

Zie daar gecreëerde crisis nummer 3

De Nederlandse politici kiezen ervoor om het gasveld in Groningen dicht te gooien. Aan de ene kant begrijpelijk maar is er ooit geprobeerd om de Groningers echt goed en snel schadeloos te stellen en iedere Groninger goed te compenseren, zoals bijv. een flinke korting op gas?

Daarnaast kiezen Nederlandse politici ervoor om de belasting op olie en gas enorm te verhogen waarmee ze hun eigen burgers enorm naaien en Nederlanders de duurste benzine in de wereld gebruiken. De Nederlandse overheid zet daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven onder druk en Nederlandse gezinnen houden minder geld over om aan andere zaken te kunnen besteden.

Zie daar gecreëerde crisis nummer 4

Ook kiezen onze politici ervoor om lockdowns in te stellen vanwege een vermeende corona pandemie.

We hebben een overheid die voor 2020 de zorg enorm had afgeschaald terwijl we al jaren last hadden van flinke griep epidemieën en de bevolking enorm vergrijsd. Het aantal IC bedden werd enorm verkleind waardoor we het laagste aantal IC bedden in Europa kregen.

Toen corona begon werden medicijnen die in de eerste lijn goed resultaat geven verboden voor huisartsen en alles werd gericht op het massaal vaccineren met een experimenteel mrna vaccin en het massaal testen van de bevolking.

Er is geen sprake van voortschrijdend inzicht en nog steeds wil de overheid nauwelijks leren van haar fouten…tenminste als het fouten zijn en geen opzet…want dat is mijns inziens ook nog maar de vraag.

Door dit beleid en de lockdowns is ernorm veel schade aangericht in de maatschappij en de economie.

Zie daar gecreëerde crisis nummer 5

Allemaal zaken die voorkomen hadden kunnen worden door politici met enig gezond verstand en zonder dubbele agenda´s. Politici die het belang van de Nederlandse burger vooropstellen.

Een meerderheid van Nederland stemt op partijen die dit beleid mogelijk hebben gemaakt met als consequentie dat we onze eigen kinderen en kleinkinderen armer maken en er voor zorgen dat zij minder vrijheid kennen dan wij gekend hebben.
Kan de massa de realiteit veranderen?

Soms lees je van die dingen die iets bij je losmaken…een aha erlebnis. Het kan uit een roman komen, een film, een podcast, een tweet of zoals in dit geval uit een stripboek.

Ik ben een groot stripliefhebber en na Roel Dijkstra, Rob van de Rovers, Kuifje, Roodbaard, de Brokkenmakers, Alex, Trigië en Asterix en Obelix in mijn jeugd ben ik sinds een jaar of twintig weer in de stripboeken gedoken. Ik kwam erachter dat er heel veel meer serieuze stripboeken zijn. Echt volwaardige verhalen over geschiedenis en natuurlijk de verstripping van romans. Ook is er in de stripboek wereld veel plaats voor complottheorieën.

Onlangs verscheen een serie genaamd “The Department of Truth”

Het gaat over een onderdeel van de Amerikaanse overheid die het narratief moet bepalen wat wij als burgers meekrijgen. Ons moet de waarheid worden gevoed die de overheid het beste uitkomt. Dat is zeg maar de rode draad van de stripboek serie.

De schrijver van de teksten en de bedenker van het verhaal is James Tynion IV en hij heeft een verhelderende kijk op de wereld van de complottheorieën, religie en symbolen.

Het eerste inzicht waar ik al een tijdje mee loop is hoeveel invloed hebben wij als mensen zelf of de wereld en de realiteit. Ik bedoel dan niet mijn eigen leven, want dat lijkt me logisch maar meer de samenleving en het wereldbeeld in het algemeen.

Als heel veel mensen in iets geloven…wordt het dan realiteit? Krijgt dan iets een bepaalde lading energie, verandert er een bepaalde frequentie?

“Hoe meer mensen ergens in geloven des te realistischer wordt het en de realiteit zal meer richting die kant neigen”

“Als maar genoeg mensen geloven dat de wereld plat is dan wordt die wereld ook plat”

Een Intrigerende gedachte die suggereert dat de werkelijkheid niet vaststaat maar maakbaar is en in lijn met de relativiteitstheorie die stelt dat de waarheid relatief is.

Symbolen

Vervolgens zien we iemand van de Deep State die een rookie uitlegt hoe de wereld in elkaar zit en hoe belangrijk magie is het bepalen van ons wereldbeeld.

“De persoon geeft persoonlijke betekenis maar de maatschappij en de geschiedenis geven diepere betekenis aan een idee”

“Dat is waarom een idee meer wordt dan een idee alleen, hoe het zich in ons onderbewustzijn vastklampt”

“Een toverstok brengt de suggestie van een phallus voort omdat het op een penis lijkt. Als jij er naar kijkt maak je die connectie en door de eeuwen heen maken veel mensen die connectie waardoor die betekenis sterker wordt”

Van de oermens die met een stok ging rondlopen en zich als alwetende wijze voordeed naar de Harry Potter met zijn toverstok waar magie uitspuit…

Deze 2 zijn direct met elkaar verbonden door symboliek, tijd en geschiedenis.

Deze symbolen maken snelkoppelingen in onze hersenen en ons onderbewustzijn die door de eeuwen heen in de mens zijn ingebakken.

Religie

Verschillende maatschappijen en culturen hadden verschillende religies maar alles bij elkaar hadden ze dezelfde symbolen met dezelfde betekenissen…zoals bijv. de zon, het water en…de penis.

Mensen die rond reisden kwamen er achter dat verschillende volken verschillende goden hadden maar dat ze bijv. wel de allemaal de zon aanbaden waardoor ze tot de conclusie kwamen dat de symbolen misschien krachtiger waren dan de goden.

De Magiërs zijn degenen die begrepen dat het om de macht van de symbolen draait.

Op een gegeven moment doet het christendom haar intrede die veel van de heidense wereld verwerkt in haar religie.

Tot die tijd was het vrijwel overal normaal dat iedereen andere goden had en dat werd ook geaccepteerd.

Toen het christendom de boventoon voerde werd anders geloven verboden en kreeg de kerk enorme macht over mensen.

Binnen de elite en handelsklasse bleven mensen de heidense symbolen onderwijzen en doorgeven en dat resulteerde uiteindelijk in de Vrijmetselarij.

Eerst was de vrijmetselarij misschien een redelijk onschuldig toegang oord voor andersdenkenden, vrijdenkers en anders geaarden en hebben ze geheime rituelen, geheimhouding en toegangscodes om zichzelf te beschermen tegen de katholieke kerk maar deze geheime club begon meer en meer een sinistere aard te krijgen door hun invloed en macht in de hoogste kringen. Ook werden ze verdacht van zwarte magie en duivelsaanbidding.

De Media

Aleister Crowley vat de hele theologie van de magiërs samen als “Doe wat je wil” en manifesteer je wil in de wereld door het gebruik van symbolen.

Deepstate man: “Alles is met elkaar verbonden. Het is een samensmelting van kennis en symbolen met macht en als je die kracht gebruikt dan kan je de wereld veranderen”

De Deepstate man geeft dan een voorbeeld hoe hij dit in de praktijk doet.

Als bijv. veel mensen geloven in de platte aarde dan zorg ik ervoor dat er, dankzij mijn contacten bij alle mediabedrijven, heel veel te zien is op tv over de aarde als bol vanuit de ruimte gezien. Verhalen over het internationale ruimtestation en de lancering van satellieten en dan mixen we wat onderbewuste boodschappen er doorheen. Bijv een porno scène van een tiende van een seconde en daarmee maken we de link met seks waardoor mensen onderbewust de ronde aarde en seks met elkaar gaan linken in hun brein als ze precies diezelfde scène weer terugzien bij het kijken naar porno op internet is het zaadje gepland in hun brein en is onze missie geslaagd.

Ik heb zo het vermoeden dat dit erg dicht bij de werkelijkheid komt.

Velen van ons zullen Operatie Mockingbird kennen waar de CIA moest toegeven dat ze in alle grote kranten en mediabedrijven contacten hadden die ze verhalen toespeelden.

Ik ben er van overtuigd dat er symbolen in onze hoofden worden gepland via tv/radio/internet programma's en reclame doormiddel van boodschappen aan ons onderbewustijzn.
IJsbreker Gladio , Gladio 2.0 en 3.0

Zonder de Bolsjewieken hadden we nooit van Hitler gehoord en was er geen Tweede Wereld Oorlog geweest. Die stelling durf ik wel aan. Een stelling die de gemiddelde geschiedenis liefhebber nogal vreemd in de oren zal klinken maar dat komt misschien omdat de gemiddelde geschiedenis liefhebber niet verder kijkt dan zijn of haar neus lang is. Als je klakkeloos aanneemt wat er in de geschiedenisboekjes staat en zelf niet logisch leert nadenken over zaken als oorzaak en gevolg en niet wil inzien dat de geschiedenis door de overwinnaars wordt geschreven en je niet verdiept in alternatieve visies op de geschiedenis, dan zal je nooit begrijpen hoe de wereld echt in elkaar zit.

Geschiedenis is politiek bedrijven. Uit geschiedenis spreken voorkeuren en vooringenomen stellingen. Als je over geschiedenis praat, moet je eigenlijk ook altijd met theorieën werken om tot een logische volgorde van oorzaak en gevolg te komen en om tot een logische volgorde te komen moet je soms bepaalde zaken achterwege laten en dan is er vaak geen ruimte meer voor objectiviteit en nuance. Dat is iets wat de meeste geschiedkundigen nooit openlijk zullen toegeven.

Ons beeld van de wereld wordt meestal bepaald door een consensus realiteit. Die consensus realiteit zien we vooral terug in de geschiedenisboeken en het geschiedenis onderwijs. Ondanks flinterdun bewijs, pleegde Hitler zelfmoord, werd Kennedy vermoord door Oswald en was Osama Bin Laden het brein achter 9/11. Al zijn er voor een andere kijk op deze geschiedkundige gebeurtenissen bergen bewijs, dan nog blijven de poortwachters van onze consensus realiteit zich halsstarrig vastbijten in de visie op de geschiedenis die politiek gezien het best valt te verkopen aan een westers publiek.

Hitler was de badboy van de Tweede Wereldoorlog, die 6 miljoen Joden vermoorde, de Amerikanen waren de grote helden. Dat is de simpele kijk die veel mensen op WO2 hebben. Dat Japan in 1937 al China binnenviel, dat er vanaf 1936 in Spanje al een oorlog woedde tussen communisten en fascisten, dat de Sovjet Unie Finland al was binnengevallen in 1939 en bijna tegelijkertijd met Duitsland Polen binnenviel en niet te vergeten dat het Bolsjewisme al tot miljoenen doden en concentratiekampen had geleid ver voor de Tweede Wereldoorlog, dat de geallieerden zich ook massaal schuldig maakten aan oorlogsmisdaden en zelf mede schuldig waren aan het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog, wordt voor het gemak door veel geschiedkundigen maar even vergeten.

Volgens de geschiedenisboeken begon Hitler WO2 maar volgens de Russische geschiedkundige Viktor Suvorov was het Stalin die de stukken op het bord dusdanig plaatste dat een oorlog onvermijdelijk werd. Volgens hem wilde Stalin Duitsland gebruiken als een soort ijsbreker voor de wereldrevolutie en begonnen de Nazi’s met operatie Barbarossa omdat er een inval van de Sovjets op handen stond.

Daar heeft hij sterke argumenten voor. Hij stelt dat de tanks en vliegtuigen die Stalin voor WO2 massaal liet bouwen aanvalswapens waren. De tanks werden massaal gebouwd om supersnel op goede wegen te kunnen rijden. Het waren lichte tanks die een snelheid van 100 km per uur konden halen omdat de rupsbanden verwijderd konden worden en de tanks dan op gewone banden konden rijden. Aangezien Duitsland en West Europa (buiten de V.S. om) de enige gebieden in de toenmalige wereld waren waar goede wegen waren, lijkt het logisch dat die tanks voor dat gebied bedoeld waren. De sovjet vliegtuigen waren van zeer goede kwaliteit, hadden een goede bepantsering en bewapening en de opleiding van de piloten was gericht op het vernietigen van gronddoelen en dus niet op het verdedigen van het luchtruim. Volgens Suvorov was het Molotov Ribbentroppact, het niet aanvalsverdrag tussen de Sovjet Unie en Duitsland, een grote fout van Hitler. Hij gaf de Sovjets daarmee respijt en raakte zelf verstrikt in conflicten met west Europese landen. Het plan van Stalin was er op gericht om de westerse machten elkaar te laten afmaken waarna de Sovjets Europa zouden binnenvallen. De Nazi’s waren zich echter bewust van het feit dat Stalin Duitsland wilde aanvallen en waren hem een stap voor. Op 22 juni 1941 begonnen de Nazi’s met operatie Barbarossa en versloegen met groot gemak de Russische legers, die zich hadden klaargemaakt voor een aanval en verdedigend gezien dus weinig voorstelden. Vlak voor Moskou werden de Nazi legers tot stilstand gebracht en door vooral tactische blunders werden de Nazi’s vanaf februari 1943 teruggedrongen. Het is opvallend dat de geallieerden vanaf dat moment zich pas echt met de oorlog begonnen te bemoeien. Het lijkt net op ze hoopten dat de Nazi’s de Sovjets af zouden maken om zodoende het communisme en de Russische beer een grote slag toe te brengen.

De afloop is bekend. De Nazi’s werden verslagen en de Geallieerden kwamen bij Berlijn tegenover hun nieuwe vijand, de Sovjets, te staan. Vanaf dat moment begon een hoofdstuk van de geschiedenis dat voor iedere middelbare school scholier verplichte kost zou moeten zijn, namelijk de opkomst van paramilitaire organisatie Gladio. Waarom? Omdat Gladio je veel duidelijk maakt over hoe onze wereld in elkaar zit en welke partijen er tegen elkaar strijden, welke tactieken ze gebruiken en er achter de schermen van iedere regering ook nog een schaduw regering opereert.

Gladio

Iedereen die een beetje is ingevoerd in de samenzweringstheorieën weet denk ik wel dat Gladio een soort verzetsgroep vertegenwoordigd die in het geval van een inval door de Sovjet Unie, gewapend verzet moesten plegen. In de praktijk was het echter meer een soort rechtse terroristische organisatie die door heel Europa, de opkomst van linkse bewegingen tegen ging en zelfs terroristische aanslagen, ontvoeringen en moorden uitvoerden onder valse vlag om die vervolgens in de schoenen van communisten en socialisten te schuiven.

De 2e wereldoorlog was eigenlijk het gevolg was van een strijd tussen de communisten en de fascisten die al veel eerder begon dan de inval door de Nazi’s en Sovjets in Polen in 1939. Het fascisme was denk ik een reactie op het communisme. De kerk, de adel en industriëlen voelden, niet ten onrechte, het gevaar van het communisme en begonnen daarom groeperingen te steunen die later bekend zouden worden als fascisten. Na de overname door de Bolsjewisten in Rusland was het wel duidelijk wie er het slachtoffer zouden worden van een communistische revolutie in Europa. De koningshuizen, de adel, de industriëlen en de kerk waren zich donders goed bewust wat er met hun evenbeelden in Rusland was gebeurd en ze zaten er niet op te wachten om zelf het slachtoffer te worden. Daarom werd Hitler denk ik ook stilletjes gesteund door veel koningshuizen en industriëlen en de kerk legde hem ook geen strobreed in de weg en na de tweede wereldoorlog werden heel wat hooggeplaatste Nazi’s via Katholieke smokkelroutes naar veiliger oorden vervoerd.

Het is 1945, Europa ligt in puin en in heel wat landen staan de communisten in hoog aanzien omdat ze een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzetswerk. De elite van Europa laat er geen gras over groeien en al direct aan het einde van de oorlog wordt er alles aan gedaan om het communisme in Europa in te dammen. Communisten werden nog net even, voordat ze door de Geallieerden werden bevrijd, door diezelfde geallieerden verraden aan de Duitsers. Een bekend voorbeeld in Nederland is de verzetsgroep rond Hannie Schaft (Velser affaire) en direct na de bevrijding van Griekenland begonnen de Engelsen een oorlog tegen de Griekse communisten. Ook in Italië ontstond er een anti communistisch verbond tussen de maffia, het Vaticaan en geallieerden. Er moest koste wat kost voorkomen worden dat communisten aan de macht zouden komen in Europa en daarom werden dan ook vanaf de eerste dag dat de Nazi’s waren verslagen, diezelfde Nazi’s in dienst genomen om leiding te geven aan ondergrondse rechtse groeperingen die de opkomst van het communisme moesten chanteren. Is het toevallig dat al die Nazi’s in Zuid Amerika terecht kwamen en daar anti communistische dictaturen steunden? We staan er niet zo vaak bij stil maar aan het eind van de tweede wereldoorlog stond de westerse wereld en het militaire samenwerkingsverband de NAVO, dat later ontstond, ideologisch en tactisch gezien, niet zo ver van de Nazi’s af die ze hadden verslagen. In Griekenland kwam een rechtse dictatuur aan de macht, in Portugal en Spanje waren fascisten aan de macht en de Fransen pasten in Algerije en Vietnam tactieken toe waar Himmler trots op geweest zou zijn en de Amerikanen, die via operatie Paperclip allerlei Nazi’s voor hen lieten werken, waren over de hele wereld bezig om communisten en socialisten een kopje kleiner te maken. Het vierde rijk was volop in bedrijf. Zogenaamd waren de Nazi’s verslagen en kon de wereld opgelucht ademhalen en kon er een periode van vrijheid en vrede aanbreken maar wereldwijd werden in de decennia daarna nog miljoenen communisten over de kling gejaagd.

Af en toe dreigden de Gladio boys een stapje te ver te gaan en konden er op het laatste nippertje staatsgrepen worden afgewend in o.a. Italië en Frankrijk. In Frankrijk was het de paramilitaire organisatie OAS die banden had met Gladio, die in 1961 een staatsgreep wilde plegen in Algerije en later diverse aanslagen pleegde, die allen mislukten, op Charles de Gaulle, de Franse president. In Italië vonden in 1968 en 1970 bijna staatsgrepen plaats en werden daarna diverse moorden en bomaanslagen gepleegd met honderden doden en gewonden tot gevolg. Na de moord op premier Aldo Moro en de bomaanslag op het station van Bologna was de maat vol en werden de banden tussen deze misdaden en de regering steeds duidelijker. Het was de Italiaanse premier Andreotti die in 1990 voor het eerst openlijk toegaf dat er een paramilitaire organisatie bestond onder de naam Gladio, waardoor uiteindelijk bijna alle andere West Europese landen ook toegaven te hebben deelgenomen aan deze organisatie. Andreotti werd zelfs nog veroordeeld vanwege nauwe banden met de maffia en zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op een journalist, die voor Andreotti, lastige onthullingen zou doen over de moord op Aldo Moro. In hoger beroep werd hij hier later van vrijgesproken maar de verdenkingen bleven altijd aan hem kleven.

Even doorspoelen naar anno nu. Is het een gekke gedachte dat er nu misschien een Gladio 2.0 actief is in de vorm van een paramilitaire organisatie die moslims opzettelijk laat radicaliseren en hen de mogelijkheid geeft om aanslagen te plegen? Zou heel goed mogelijk zijn dat na het communisme, nu de Islam als het nieuwe grote gevaar wordt gezien en dat er daarom valse vlag aanvallen worden gecreëerd om er voor te zorgen dat er in de samenleving een anti Islam stemming komt en daardoor rechts weer aan de macht komt?

Het is wel duidelijk dat het een ongrijpbaar fenomeen is en dat we zodanig worden bespeeld dat we door de bomen het bos niet meer zien. Onlangs wist ik nog zeker dat het Marxisme het grote kwaad was maar deze fascisten spelen overduidelijk ook vieze spelletjes.

Moeten we kiezen tussen twee kwaden of is die keuze nu juist onderdeel van het probleem en worden we tegen elkaar opgezet door partijen die belang hebben bij deze eeuwige tegenstellingen en is het überhaupt wel mogelijk om je aan deze tegenstellingen te onttrekken? Het is toch ontegenzeggelijk waar dat er werkelijke tegenstellingen zijn tussen bijv. have en have nots en dat de strijd om macht en geld een wezenlijk onderdeel is van het menselijk bestaan? Misschien is die strijdt zelfs wel de basis van onze vrijheid. In een zogenaamde perfecte, utopische wereld zouden we allemaal als makke schaapjes achter elkaar aan moeten lopen om er voor te zorgen dat we allemaal in vrede met elkaar zouden kunnen samenleven. De onderlinge strijd is dus misschien niet het probleem maar meer de manipulaties van derden die over de rug van miljoenen slachtoffers hun zakken vullen.

Oekraïne Gladio 3.0

Zien we nu in de Oekraïne een soort Gladio 3.0 aan het werk? Ook in de Oekraïne is jarenlang gewerkt door het westen en de NAVO om milities te trainen die de wapens moeten oppakken tegen de Russen. We zien weer dezelfde rechts extremistische, fascistische beginselen die we ook zagen bij veel Gladio groepen in o.a. Italië, Griekenland en België. Ook nu zien we false flag aanvallen die in de schoenen van Russen worden geschoven.

Nog steeds zijn dezelfde machten met elkaar aan knokken om de wereldmacht…ze krijgen een andere naam, een ander petje en een andere leider maar ze vertegenwoordigen dezelfde elite die al eeuwen met elkaar de degens kruist.
Fuck de Nederlandse en Urker jeugd

Ik werk veel met arbeidsmigranten. Onlang stond ik met een Syriër, een Afghaan, een Pool en een Moldaviër te werken en ik dacht bij mezelf…dit lijkt wel het begin van een slechte mop.

Meer dan de helft van de werknemers bij ons bedrijf bestaat uit arbeidsmigranten.

Over het algemeen aardige mensen en er zitten ook veel goede werkers tussen. Al is het 10x makkelijker en gezelliger om met een Nederlander te werken die de taal, cultuur en humor begrijpt.

De communicatie is gigantisch frustrerend. Ze spreken vaak geen engels of Duits, laat staan Nederlands, wat tot veel problemen op de werkvloer leidt.

Het probleem ligt echter niet bij deze arbeidsmigranten, immigranten of asielzoekers. Dat zijn mensen, net als jij en ik die het geluk zoeken en een betere situatie voor zichzelf en hun kinderen.

Het probleem ligt bij onze politici en werkgevers. Laat ik vooropstellen dat er natuurlijk ook goede werkgevers zijn die hier niet aan meewerken en hun personeel heel goed behandelen. Dus ik wil niet alles over 1 kam scheren. Voor degenen die het aangaat zullen we maar zeggen.

Vanaf de jaren 60 hebben ze ons land vol laten stromen met immigranten, die zogenaamd alleen een paar jaar kwamen werken maar uiteindelijk bleef het grootste deel plakken.

De werkgevers hadden er even van geprofiteerd en daarna werden de problemen op de samenleving afgewend.

Wij konden met z’n allen de uitkeringen betalen en moesten leven met toenemende criminaliteit en terrorisme.

De negatieve impact op onze welvaartsstaat en ons zorgstelsel is enorm geweest.

De arbeid migrant heeft een negatief effect op de vakbonden gehad en de lonen van de gewone werkman. Daarom zijn al die grote bedrijven ook zo voor massa immigratie.

Nederland werd rijker maar de gemiddelde Nederlander kon alleen nog meedraaien doordat man en vrouw allebei gingen werken en alle goedkope shit uit China.

We kampen nu met een grote woningnood. Onze kinderen moeten jaren wachten op een woning of zichzelf zeer diep in de schulden steken. Bouwen is lastig vanwege het idiote stikstof beleid van onze overheid en dan hoor ik net die eikel van een Bruls op de tv zeggen dat er noodwetten moeten worden gemaakt om de tienduizenden vluchtelingen te huisvesten. Er zullen gedwongen vluchtelingen opgenomen moeten gaan worden.

Dus eerst werd de grondwet aan de kant geschoven door corona noodwetten en nu krijgen we noodwetten voor huisvesting voor vluchtelingen. Tel daar de idiote klimaatwetgeving bij op en ik vraag me af wat onze democratie nog voor stelt?

Ook op Urk hebben we nu veel deugers die het belang van Oekraïense vluchtelingen veel belangrijker vinden dan het welzijn van Urk en onze Urker kinderen.

Door de komst van duizenden arbeidsmigranten naar Urk heeft de Urker al veel nadeel ondervonden. Het zal de eigenaren van veel Urker visbedrijven aan de reet roesten.

Ze hebben eerst half Urk weggejaagd richting zorg, bouw, supermarkt en tapijt fabriek en kunnen tegen een Urker,, die om loonsverhoging kom, zeggen:” rot maar op, ik bel WerckPost wel op voor een Roemeen.”

Dit soort arbeidsbureaus maken misbruik van arbeidsmigranten en laten ze voor iedere klapscheet betalen zodat ze deze mensen lekker kunnen uitknijpen.

Ik werkte met een Bulgaarse jongen die na een maand werken nog een groot bedrag moest bijbetalen. Reiskosten, huur (met 8 man in een huisje), voorschot, fietshuur etc.

Hij liet me zijn loonstrook zien en keek me moedeloos aan. Hij kon niet begrijpen dat je na een maand, 60 uur in de week, werken ook nog geld moest toebetalen. Ik kon het ook niet begrijpen aangezien een arbeidsmigrant 18,50 euro per uur kost.

De komst van de arbeidsmigranten heeft er ook voor gezorgd dat er tientallen huizen op Urk tot aan de nok zijn gevuld met deze mensen, met alle gevolgen voor buren en de huizenprijzen op Urk.

Het is eigenlijk een grote fuck you aan onze Urker jeugd.

Het deugen en veel geld verdienen, waar links Nederland de laatste decennia zo groot mee zijn geworden, begint ook aardig wortel te schieten op Urk.

Er komen, om te beginnen, 200 Oekraïners op Urk. Hoeveel van deze mensen gaan nooit meer weg? Wat voor gevolgen heeft het voor de huizenmarkt op Urk, voor de arbeidsmarkt, voor de uitkeringen, voor criminaliteit etc.

Veel Urkers, hebben door al het gedeug, geen tijd om hierover na te denken maar ik hoop dat SGP, HvU, CDA en CU daar wel eens eerlijk over na gaan denken. Al vrees ik het ergste want diezelfde werkgevers zitten ook weer in de top van deze partijen.
"Toch jammer dat al die mensen die weten hoe ze het land moeten besturen het te druk hebben met het rijden van taxi's en het knippen van haar"

  • George Burns

Gemeenteraadsverkiezingen Urk 2022

Het is donderdag 17 maart. Ik sta bij FvD op de lijst en we moeten onze wonden likken. Geen zetel behaald bij de verkiezingen gister.

We hebben uiteindelijk geen deuk in een pakje boter kunnen slaan.

We hebben denk ik onderschat hoe het stemmen op Urk werkt.

Op Urk zijn familie en de kerk nog steeds heel belangrijk. Dat is normaal gesproken hartstikke mooi maar bij de gemeenteraadsverkiezingen laat het ook een schaduwzijde van ons dorp zien.

Je mag dit schrijven beschouwen als de analyse van een slechte verliezer maar ik ben voor mezelf even aan het opschrijven hoe ik denk dat stemmen op Urk werkt.

Ten eerste zijn er heel veel jongeren die zich niet interesseren voor politiek en niet snappen dat ze invloed kunnen uitoefenen op bijv. het horecabeleid en het wel of niet organiseren van feesten op Urk tijdens koningsdag of Oud en Nieuw en die vergeten dat partijen in de gemeenteraad invloed kunnen uitoefen op de burgemeester om bijv. wel of niet boa's in te zetten om bijv. corona maatregelen te handhaven.

Ze geven hun stem aan hun vader of moeder die vervolgens de traditionele partijen stemmen en daarmee stemmen deze jongeren, via hun ouders, vaak tegen hun eigen belangen.

Dan heb je een percentage die gewoon worden omgekocht. Iedereen op Urk kent daar de voorbeelden van. Vooral Hart voor Urk is hier een ster in. Laat ik er maar niet omheen draaien.

Dan heb je de factor kerk. Veel mensen stemmen volgens de politieke richtlijnen van hun kerkgenootschap. Reformatorisch dan stem je SGP. Ben je iets lichter refo dan ga je voor HvU. Vrijgemaakt dan stem je CU. Gereformeerd/Hervormd dan is het CDA of CU.

Als er dan ook nog dominees zijn die op de kansel politieke adviezen geven dan is het voor veel mensen duidelijk.

Dan is er de factor familie. Heel veel mensen stemmen op een oom, tante, broer of zus. Niet omdat ze achter de standpunten van de partij van die persoon staan maar puur omdat het familie is.

Daarom hebben de meeste partijen ook van die achterlijk lange kandidatenlijsten. Slim natuurlijk en logisch dat ze er gebruik van maken maar daar zou toch paal en perk aan moeten worden gesteld.

Laat ik voorop stellen dat het plaatsen van Baudet op de lijst van Fvd Urk ook een politieke truc was en dat zouden ze dan misschien gelijk ook moeten verbieden.

Dan heb je daarnaast nog mensen die weloverwogen en principieel op een partij stemmen omdat ze vinden dat die partij de beste standpunten heeft en vinden dat die wereldvisie van die partij het beste bij hun past.

Wat mij betreft zijn de mensen van deze laatste groep de enige echte kiezers.

Wat me ook opviel is dat heel veel mensen geen flauw benul hebben waar ze over praten en zeer eenzijdig worden geïnformeerd. Als het bijv. over de landelijke standpunten van partijen gaat weten veel mensen niet waar ze over praten.

Verder vind ik het vreemd dat plaatselijke afdelingen van landelijke partijen, blijkbaar zo ver van de landelijke partij kunnen afstaan.

Ik sta persoonlijk voor 99,99% achter het landelijke beleid van de FvD maar ik vraag me af hoe ze dat bij het CDA op Urk hebben bijv. Staan ze op Urk ook achter de abortuspil, de corona pas, vaccinatiedwang, klimaatbeleid, stikstofbeleid etc.?

Bij ChristenUnie hetzelfde laken en pak.

Urk heeft gekozen en kiest voor 4 jaar Reformatorische politiek met SGP en HvU als grootste partijen.. Qua corona beleid ben ik blij dat de SGP de grootste is geworden maar in een dorp met, naar verhouding, de meeste jeugd van Nederland is het slecht nieuws voor het horecabeleid dat die partijen zo groot zijn geworden.

Na twee jaar corona had ik meer stemmen verwacht voor FvD. Urk was voor het grootste deel wappie tijdens deze periode. Op social media werd veel gedeeld over het World Economic Forum en de Great Reset. Filmpjes van Baudet en van Meijeren werden veelvuldig gedeeld en heel veel mensen op Urk prikten door de Covid bubbel heen.

Toch hebben veel mensen de stap naar FvD niet durven maken en hebben toch voor zekerheid gekozen met de SGP. Een soort FvD light met een zwaar Refo sausje.

Afijn…we moeten het accepteren. Even slikken en weer doorgaan.

Denk niet dat er in de nabije toekomst veel ruimte zal zijn voor FvD of PVV op lokaal niveau en ik vraag me dan ook af of het zin heeft om door te gaan met FvD Urk zolang de familie en kerk nog zoveel macht uitoefenen op het stemgedrag.

Ik ga daar eens goed over nadenken.
De puurste vorm van macht

Ik zag een mooi artikel voorbij komen van OffGuardian via ZeroHedge dat gaat over de vraag hoe het kan dat, wereldwijd, zoveel mensen de maatregelen van de overheden volgen terwijl ze voor het overgrote deel volledig onlogisch lijken te zijn en we constant worden voorgelogen door de overheid over Covid, vaccinaties etc.

“Het Covid narratief is gestoord en onlogisch en misschien is dat juist wel de bedoeling want mensen dwingen je leugens te geloven nadat je toegeeft dat je liegt is misschien wel de puurste vorm van macht”, schrijft Kit Knightly.

Verder.

“Je kan mensen niet controleren met de waarheid omdat je de waarheid niet kan besturen” en “Ware macht krijg je door mensen bang te maken voor iets dat niet bestaat en hun zo ver krijgen dat ze iedere redelijkheid loslaten om zichzelf te beschermen voor het verzonnen gevaar”

Ook..”Macht is het verscheuren van de menselijke geest en die weer vormen naar eigen inzicht”

“Je kan de loyaliteit en mate van hypnose van mensen echt goed testen, als je ze vertelt dat het gevaar is geweken maar dat ze zich toch nog aan de regels moeten houden”

“Misschien is dat het punt. Het verhaal hoeft niet geloofwaardig te zijn. De regels hoeven niet zinvol te zijn…ze zijn gemaakt om gehoorzaamd te worden”

Het gaat om controle over de realiteit van andere mensen.

Ik wil dit graag verbinden aan het begrip “Revelation of the method” of in het Nederlands “Het openbaren van de methode”.

Dat houdt kort gezegd in dat een bepaald deel van de elite, die een Gnostische visie of misschien zelfs meer Luciferiaanse visie op de wereld hebben, hun plannen van te voren bekend maken aan de massa.

Ze stellen bijv. in internationale documenten van het WEF, de VN, WHO dat ze de democratie om zeep gaan helpen om de aarde te redden. Dat staat openlijk vermeld op websites, in boeken etc en de gedachte van deze Luciferianen is dat hun slachtoffers akkoord gaan met hetgeen hen overkomt. Op die manier zijn ze zelf schuldig omdat ze het laten gebeuren en er niets tegen doen.

Het is een soort ritueel belachelijk maken van de slachtoffers, wat deze Luciferianen weer extra macht geeft.

In die zin past het dus bij het verhaal in OffGuardian…ik vertel wat ik ga doen, ik zeg dat ik lieg maar alsnog gehoorzaam je…

De elite gelooft dat ze zelf bovenaan de ladder van de menselijke evolutie staan en daaronder staat de kudde schapen.

Ze hebben een sociaal darwinistische visie op de wereld en ze hebben een systeem gecreëerd waarin mensen met psychopathische eigenschappen excelleren en daarnaast hebben ze een visie op de wereld waarin ze niet kijken op een paar eieren die kapot gemaakt moeten worden om een omelet te maken. Het doel eindigt ten allen tijde de middelen. Een paar miljoen doden of vluchtelingen? Geen probleem…want, zo redeneren ze, uiteindelijk genereert hun acties een wereld waar bijv. geen oorlog meer is en dat moet dan per saldo wel een paar miljoen mensenlevens mogen kosten.

Het Doel Heiligt de Middelen

Wij kunnen als mensen met een redelijk ontwikkeld geweten niet begrijpen dat je honderdduizenden mensen, bedrijven, de toekomst en het geluk van kinderen opoffert voor een hoger doel maar dat lijkt precies te zijn wat er nu aan de hand is.

Een elite die een agenda wil doordrukken. Een agenda waarin wij digitale wereldburgers moeten worden. Een digitale identiteit en digitaal geld zijn daarbij van wezenlijk belang.

Om dat doel te bereiken hebben ze het volgende bedacht:

1 Angst zaaien doormiddel van een griepvirus.

2 Een noodsituatie creeren die lockdowns moeten verantwoorden

3 Zonder de noodsituatie en lockdowns worden geen experimentele vaccins goedgekeurd

4 Zonder vaccins kunnen ze geen Covid paspoorten verantwoorden

5 Dankzij het covid paspoort hebben ze de ideale opstap naar de digitale identiteit en het totale digitale geld. Alles (gezondheid, werk, je uitgaven, stemmen, leefstijl, reizen etc.) wordt via je digitale ID aan elkaar gekoppeld en je hebt burgers, in theorie, volledig onder controle.

We worden dan wereldburgers in een totaal materialistisch systeem waarin wetenschap God is en uiteindelijk iedere spirituele gedachte verbannen zal worden.

Rudolf Steiner waarschuwde daar al voor in 1917

Hij voorspelde dat er een vaccin zou worden uitgevonden waarmee kinderen op zeer jonge leeftijd mee ingeënt zouden worden en dat er voor zou zorgen dat ze iedere spirituele connectie compleet kwijt zouden raken en alleen nog maar de fysieke wereld zouden kunnen waarnemen.

We zien in de huidige tijd dat vooral de mensen die een echt, diep geloof in God hebben, niet angstig gemaakt kunnen worden en zich niet laten vaccineren.

De elite ziet deze mensen als een gevaar voor hun Nieuwe Wereld Orde.

Een hogere macht dan de overheid is een gevaar voor die overheid.
“God en de duivel vechten in het hart van de mens"

-Fjodor Dostojevski

In den beginne was het woord en het woord was God…

Deze tekst uit Johannes 1 geeft aan hoe belangrijk het woord is. In het Engels kennen ze het woord “spell” dat spellen betekent maar het betekent ook toverspreuk.

Met woorden en gedachten kan je de wereld veranderen, kan je de aanzet geven tot oorlogen, kan je iets positiefs scheppen of iets negatiefs creëren.

De tekst uit Johannes impliceert dat ook God de wereld creëerde door middel van woorden en gedachten.

Onlang bekeek ik een aantal films en las boeken over dystopische werelden om toch nog eens te kijken wat ik ervan kon opsteken in vergelijking met de Covid dystopie waarin we nu leven.

Ik las een prachtige graphic novel van 1984, zag een redelijke tv serie van Brave New World, zag de matige film The Giver, die gaat over een wereld waarin bepaalde woorden, emoties, muziek, boeken, geschiedenis verboden zijn en hetzelfde zien we in de zeer slechte film, van het boek Fahrenheit 451, dat verwijst naar de temperatuur waarbij papier ontbrand. Fahrenheit 451 gaat ook over een wereld waarin boeken verboden zijn en de geschiedenis aan alle kanten is aangepast aan de belangen van de zittende macht.

Opvallend aan al deze boeken en films is dat ze suggeren dat machthebbers, politici vaak utopische wereldbeelden hebben en dat hun plannen uiteindelijk eindigen in een dystopische wereld waarin de vrijheid van meningsuiting en diversiteit van meningen en gedachten niet wordt gewaardeerd en zelfs als gevaarlijk wordt beschouwd voor het algemeen belang. Het woord wordt als een virus gezien dat onwelgevallige denkbeelden verspreid en de maatschappij daarmee ziek maakt.

Dat laatste zien we in deze tijd ook duidelijk naar voren komen. Je hoort steeds meer geluiden van politici, journalisten en burgers die er voor pleiten dat andere geluiden geweerd worden op grote platforms, zoals de sociale media, kranten en televisie.

Alle andere geluiden en meningen worden onder de noemer nepnieuws weggezet en het volk wordt opgeroepen om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen het virus. De koppen moeten dezelfde kant op, het is oorlog en we moeten ons conformeren naar het algemeen belang. We moeten ons zelfs laten vaccineren, terwijl we zelf nauwelijks enig risico lopen, voor een ander, zodat een 90 jarige oma een maand langer kan leven…

In schril contrast met deze dystopische werelden zag ik onlang de documentaire “Lourdes” over mensen met allerlei aandoeningen die zichzelf en hun geloof een steuntje in de rug geven met hun bezoek aan Lourdes.

Het meest indrukwekkend aan de documentaire vond ik een vader die met zijn zoon naar Lourdes ging om te bidden voor zijn andere zoon die ernstig ziek was en niet lang meer te leven had. Op een gegeven moment zien we de vader bidden. Hij vraagt om steun om zijn zoon te kunnen loslaten…"help ons te acceperen dat hij ons zal verlaten , neem hem in Uw beschermende handen"...

Dat raakte me diep..ten eerste vanwege mijzelf, wat ik er zelf van kan leren en mijn eigen kleine probleempjes die in het licht van deze mensen totaal niets voorstellen maar ook in het licht van de afgelopen 2 jaar waarin mensen niet accepteren dat hoogbejaarde mensen overlijden en dat in schril contrast met deze vader die, met hulp van God en zijn geloof, probeert te accepteren dat zijn 2 jarige zoon komt te overlijden.

De documentaire laat zien hoe belangrijk religie en geloof zijn en dat we een groot deel van het mysterie en de ware religie zijn kwijtgeraakt in deze wereld waarin de wetenschap een afgod is geworden en mensen het eeuwige leven op aarde zoeken.

We moeten accepteren dat dood en lijden een wezenlijk en belangrijk onderdeel van het leven zijn en dat die zaken ons als mensen vormen. We zijn geen koude, kille perfecte robots maar zondige, kwetsbare schepsels die in vrijheid zijn geboren en zelf beslissingen willen nemen, soms tegen ons eigen belang in.

Dostojevski zegt in “Aantekeningen uit de onderwereld” dat utopisten geloven dat geen mens bewust tegen zijn eigen belang in handeld. Dostojevski gelooft daar niets van en ziet talloze voorbeelden van mensen die tegen hun eigen belang in handelen omdat ze vrije keuzes willen maken.

Dostojevski moet niets hebben van al die types die een utopia beloven. Hij gelooft dat mensen altijd hun eigen zin zullen doen en zoeken…”je eigen verkeerde weg inslaan is beter dan de goede weg van een ander te volgen”...”alles wat een mens nodig heeft is een onafhankelijke wil, wat die onafhankelijkheid ook mag kosten of waar het ook mag leiden”.

Dostojevski is een persoon die de menselijke ziel enorm goed begreep en hij zegt dan ook dat de mens die alles heeft wat zijn hartje begeert dan uiteindelijk toch weer problemen gaat zoeken puur en alleen om het leven toch een persoonlijke draai te kunnen geven.

Dat is iets wat de Utopisten maar niet willen begrijpen. De menselijke natuur heeft goed en kwaad nodig en een vrije wereld kan ook niet zonder goed of kwaad en de keuze die wij daar als mens in kunnen maken.

“De mens is een mysterie dat ontrafeld moet worden en als je je hele leven bezig bent dat mysterie te ontrafelen heb je je tijd niet verspild want ik bestudeer dat mysterie omdat ik een mens wil zijn"

- Fjodor Dostojevski
Tijdlijn naar de Tirannie van ex Pfizer wetenschapper

Interessante tijdlijn op weg naar de Nieuwe Wereld Orde voor mensen die er in geloven dat Covid opzettelijk de wereld is ingebracht door het bijv. vanuit het laboratorium in Wuhan rond te laten gaan.

Het rondgaan van het virus en de maatregelen zijn er dan op gericht om een bepaalde agenda versneld uit te kunnen voeren. Die agenda’s zijn VN agenda 2030 en The Great Reset agenda van het WEF.

Wellicht kunt u het niet bevatten dat overheden een virus laten rondgaan dat vele honderdduizenden doden veroorzaakt maar u moet niet vergeten dat de Chinese en Russische overheid alleen al meer dan 50 miljoen doden op hun geweten hebben in de vorige eeuw. De Amerikaanse overheid kijkt ook niet op een dode meer of minder gezien de vele onwettelijke oorlogen die ze gevoerd hebben in o.a. Irak en Vietnam en daarnaast de experimenten die uitvoerden op Indianen en de zwarte bevolking in de V.S.

Op 1 dag werden in Tokyo zo’n 100.000 burgers vermoord door bombardementen van de Amerikanen en met de atoombom werden in 1 klap zo’n 80.000 burgers vermoord in Hiroshima en over de Nazi’s hoeven we het al helemaal niet te hebben...die hadden al helemaal geen waarde op het menselijk leven. Mensen zijn voor dit soort psychopaten de eieren die ze breken om een omelet te bakken en we moeten niet vergeten dat het systeem dat we op deze aarde hebben uitermate geschikt is voor psychopaten. Dit soort mensen komen meestal bovendrijven in bedrijven en de politiek en ze zijn tot alles in staat om hun doelen te bereiken.


De Tijdlijn naar Tirannie door Mike Yeadon (voormalig medewerker van Pfizer)


Fase 1: Simuleer een bedreiging en zorg dat er angst wordt gecreëerd. (december 2019 - maart 2020)


Zorg voor een pandemie in China.


Zorg ervoor dat duizenden oude mensen sterven.


Vergroot het aantal zieken en sterfgevallen.


Verkondig vanaf het prille begin dat alleen vaccinaties de mensheid kunnen redden.


Focus alle aandacht op covid-19.


Het resultaat zal algehele paniek zijn.


Fase 2: Zaai het onkruid en zorg voor verdeling (maart 2020 - december2020)


Stel meerder onnodige, vrijheidsbeperkende en ongrondwettelijke dwingende maatregelen in.


Verlam de handel en economie.


Observeer hoe de meerderheid zal gehoorzamen en een minderheid zal dwarsliggen.


Demoniseer de dwarsliggers en creëer een horizontale scheiding.


Zorg dat de leiders van de dissidenten geen platform krijgen.


Bestraf ongehoorzaamheid.


Zorg dat de PCR test gemeengoed wordt.


Zorg voor verwarring met betrekking tot gevallen, geïnfecteerden, zieken, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.


Verbiedt alle effectieve behandelingen.


Fase 3: Kom met een verraderlijke en dodelijke oplossing (december 2020 – juni 2021)


Biedt iedereen een gratis vaccin aan.


Beloof bescherming en een terugkeer tot normaal.


Stel een (vaccinatie) doel voor het bereiken van groepsimmuniteit.


Doe net alsof een deel van de economie hersteld is.


Verberg cijfers over bijwerkingen en sterfgevallen van vaccins.


Doe voorkomen alsof de bijwerkingen “natuurlijke” gevolgen zijn van het virus en de ziekte.


Doe voorkomen alsof varianten natuurlijke mutaties van het virus zijn.


Verantwoordt de instandhouding van de dwingende maatregelen door de drempel voor groepsimmuniteit steeds te verhogen.


Bestraf artsen die “illegale behandelingen” uitvoeren die mensen beter maken.


Het resultaat zal zijn twijfel en het gevoel verraden te zijn bij gevaccineerden, terwijl tegenstanders ontmoedigd zullen raken.


Fase 4: Installeer apartheid en de QR code (juni 2021 – oktober 2021)


Zorg dat er tekorten aan goederen ontstaat.


Introduceer de coronapas (QR code) om de gevaccineerden te belonen en de dwarsliggers te bestraffen.


Zorg voor een apartheidsmaatschappij waarbij gevaccineerden en ongevaccineerden tegen elkaar opgezet worden.


Haal het recht om te mogen werken of studeren weg bij de ongevaccineerden.


Haal basisrechten weg bij ongevaccineerden.


Laat ongevaccineerden betalen voor PCR testen.Resultaat zal zijn de eerste fase van digitale controle, verarming van tegenstanders.


Fase 5: Zorg voor chaos en Martial Law (november 2021 – maart 2022)


Zorg voor grote tekorten van goederen en voedsel.


Zorg dat de economie verlamd raakt en dat er fabrieken en winkels gesloten worden.


Laat het aantal werkelozen exploderen.


Zorg voor een derde prik (boostershots).


Zorg voor meer doden onder ouder mensen.


Introduceer verplichte vaccinaties voor iedereen.


Zorg dat de mythe van varianten, de effectiviteit van het vaccin en de groepsimmuniteit wordt uitvergroot.


Demoniseer alle antivaxxers en houdt hen verantwoordelijk voor alle doden.


Arresteer de leiders van de dwarsliggers.


Zorg dat iedereen een digitale identiteit krijgt (QR code): geboorteakte, identiteitsdocument, paspoort, rijbewijs, verzekeringsbewijs.


Stel Martial Law in om de tegenstanders uit te kunnen schakelen.


Resultaat zal zijn de tweede fase van digitale controle. Gevangenis voor of opruiming van tegenstanders.


Fase 6: Schrap alle schulden en zorg dat geld verdwijnt (maart 2022 – september 2022)


Zorg dat dat de economische, financiële- en aandelenmarkt in elkaar stort en dat banken failliet gaan.


Zorg dat de klanten betalen voor het faillissement van de banken en gebruik daarvoor het geld op hun rekening.


Activeer de Great Reset.


Geld zoals wij dat kennen verdwijnt.


Schrap schulden en leningen.


Introduceer de digitale portemonnee.


Neem land en grond in beslag.


Alle niet goedgekeurde medicijnen worden verboden.


Maak duidelijk dat er een plicht is voor halfjaarlijkse of jaarlijkse vaccinaties.


Zorg voor voedsel rationering en een dieet op basis van de Codex Alimentarius.


Breidt de maatregelen uit naar derdewereldlanden.


Resultaat: derde fase van digitale controle. De gehele wereld is nu onderdeel van de New World Order.

Squid Game uitgelegd…

(pas op...spoilers)

Bijna iedereen heeft het er over...de nieuwe Koreaanse hit serie van Netflix.

Het is een intrigerende serie die misschien 2 afleveringen korter had moeten zijn maar het is zeker de moeite waard.

Veel mensen vallen over het extreme geweld in de serie of focussen zich op de occulte symboliek en zien daar een gevaar in voor onze jeugd.

Ik zag zelf een meer positieve boodschap in de serie.

De serie gaat over mensen, die op allerlei manieren in de problemen zijn gekomen en grote schulden hebben. Ze worden benaderd en gevraagd mee te doen aan een spel waarmee ze veel geld kunnen verdienen.

Veel mensen gaan overstag en worden naar een eiland gebracht waar ze in een soort gevangenis terechtkomen waar ze kinderspelletjes moeten spelen. Het probleem is alleen dat iedereen die verliest ook wordt geëxecuteerd. Ten alle tijde mogen de deelnemers stoppen met het spel, als daar een meerderheid van de spelers voor is en terugkeren naar hun levens.

Dat laatste is belangrijk...mensen die bekend zijn met het occulte, satanisme en de Illuminati weten dat de Satanisten ons duidelijk moeten maken wat ze van plan zijn. Iedereen, die zich een beetje verdiept in films, boeken, politiek, occultisme en geo politiek kan dus kennis nemen van de plannen en als de massa dan niet tegen die plannen ingaan dan stemmen ze er dus mee in en zijn dan zelf verantwoordelijk voor wat komen gaat. Wie oren heeft die hore...het gaat er zeg maar om dat je niet ziende blind bent en horende doof.

In Squid Game zie je dit thema dus ook terugkomen in het feit dat mensen zelf weer terugkomen en zelf weer mee gaan doen met de spelletjes. Ze stemmen daarmee dus in met de spelletjes die met hen worden gespeeld. Net als wij allemaal instemmen met de overduidelijke plannen van bijv. het World Economic Forum of de VN die al jaren van te voren aangeven wat ze van plan zijn.

Een ander aspect is de terugkerende sleur in het leven die wordt gesymboliseerd door de trappen van Escher. De tekeningen van zijn trappen zijn na gemaakt in de serie en het symboliseert een trap die nergens naar toe gaat. Je loopt de hele tijd hetzelfde vierkantje.

De maatschappij is natuurlijk voor velen ook een sleur van werken, eten, slapen, weekend en het herhaalt zich weer. Veel mensen ontkomen niet aan deze sleur omdat ze vast zitten in schulden en het gezinsleven en het lijkt erop dat de elite mensen ook in die draaimolen wil vasthouden zodat de elite die al eeuwen aan de macht is ook aan de macht kan blijven.

Ook lijkt de serie te impliceren dat veel mensen zich als robots gedragen. De handlangers van de baas van het spel zijn gekleed in rode overalls met maskers waarop een cirkel, driehoek of vierkant staan. De makers van de serie lijken te willen impliceren dat de handlangers een soort knoppen zijn op de Playstation controller die je kan indrukken om ze een bepaalde actie te laten uitvoeren. Ook zie je hier de hiërarchie die natuurlijk ontstaat als je mensen uniformen aantrekt en labels geeft. Als mensen bij de ene groep horen zijn ze vaak in staat om andere groepen te ontmenselijken.

Aan het eind van de serie zijn er nog 3 spelers over. Ze zitten met elkaar aan een driehoekige tafel op een vloer van zwarte en witte vierkanten.

Die zwart witte vloer symboliseert het dualisme in de wereld maar ook het feit dat we een soort schaakspel spelen met elkaar. Sommige mensen zijn pionnen ander politieke leiders bijv. een paard of loper en de elites bepalen de zetten. De driehoek symboliseert o.a. de hiërarchie in de samenleving. De elite aan de top en onderaan de grote massa.

De hoofdpersoon is een wat sullige, slappeling die een puinhoop van zijn leven heeft gemaakt. Hij woont nog bij z’n moeder, is gescheiden hij ziet zijn dochter nog amper.

Toch heeft hij wel een goede moraal en een goed karakter. Hij is een van de weinige spelers die tot aan het eind zijn moraal en principes weet vast te houden. Eerlijk duurt het langst lijkt hier de boodschap te zijn.

Als de hoofdpersoon na het eindspel uit de auto wordt gegooid in zijn thuisstad is het eerste wat hij ziet het kruis van Jezus en hij ontvangt gratis eten van een oude moeder van een vriend die omgekomen is in het spel. De boodschap lijkt hier te zijn...richt je ogen op het kruis en help je naaste.

Uiteindelijk wint hij dus een gigantisch bedrag waarmee hij veel goeds kan doen maar hij veracht zichzelf en weigert het geld aan te raken. Zijn moeder is intussen in eenzaamheid gestorven en hij ziet het geld dat hij heeft gewonnen als bloedgeld.

Uiteindelijk komt hij terecht bij de organisator van het spel. Het blijkt de oude man te zijn die ook in het spel meedeed.

De miljardair die op sterven ligt, legt uit dat rijke mensen op een gegeven moment nergens meer plezier uit halen en dan maar zulke spelletjes gaan bedenken om het leven toch wat aangenamer en spannend te maken. Het kijken vond deze miljardair ook al niet meer leuk dus ging hij voor de kick ook maar zelf meedoen met het spel om zodoende ook iedereen te kunnen manipuleren.

Ze kijken samen uit het raam en zien een zwerver op straat liggen die het gevaar loopt dood te vriezen. Ze doen een weddenschap. De winnaar van het spel gelooft nog in het goede van de mens en is er van overtuigd dat de zwerver wordt gered maar de oude miljardair is cynisch en ziet alleen het slechte. De zwerver wordt geholpen...

De oude man was nummer 1 in het spel en de hoofdrolspeler nummer 456., de llaatste deelnemer van het spel. Vele eersten zullen de laatsten zijn...

Uiteindelijk overwint het goede.

Net als in het werk van Cormac McCarthy waar je steeds wordt geconfronteerd met je eigen keuzes en de uiteindelijke effecten van die keuzes maar daarnaast ook het belang van het vuur brandend houden. Het vuur wat in deze zin het goede symboliseert.

In de serie True Detective zien we 2 detectives. De een een zondige, christen die er een puinhoop van maakt maar wel in de kern het goede zoekt en bedoeld.

Daarnaast zijn collega. Een atheïst en pure rationalist die über cynisch is maar ook het goede zoekt.

Uiteindelijk staren ze aan het eind van de serie naar de hemel. De atheïst en cynicus lijkt te zijn bijgedraaid. Er is een vonkje geloof gaan branden bij hem. Op de opmerking dat er meer duisternis lijkt te zijn dan licht, zegt hij: hoe langer je naar de donkere hemel kijkt hoe meer lichtjes je ziet.

Het licht overwint het duister.

Dat is denk ik ook de boodschap van Squid Game.
Afghanistan en de Linkse deugers

De terugtrekking van troepen uit Afghanistan laat op heel veel vlakken zien in wat voor een gestoorde wereld we leven.

Die hele oorlog was vanaf het begin een grote fout en misdadig. Het was zogenaamd een reactie op 9/11 maar de Amerikanen waren al veel langer van plan om Afghanistan binnen te vallen. Een normale reactie was een groot wereldwijd FBI/CIA onderzoek geweest naar de daders van de aanslagen op 9/11. Dat ligt natuurlijk nogal moeilijk omdat het echte verhaal niet naar buiten mag komen. Het officiële verhaal zit vol met gaten en de familieleden van veel slachtoffers eisen al jaren een nieuw onderzoek. Die waarheid mag natuurlijk niet aan het licht komen want dat zou het einde betekenen van de Amerikaanse politieke elite.

Maar laten we aannemen dat het officiële verhaal klopt, waarom werd Bin Laden dan niet gezocht voor de aanslagen op 9/11 door de FBI? Hij stond op de most wanted lijst en daar stond niet bij vermeld dat ze hem voor die aanslagen zochten.

Waarom een oorlog beginnen tegen Afghanistan terwijl het overgrote deel van de zogenaamde terroristen op 9/11 uit Saoedi Arabië kwamen?

Maar goed er lagen andere geopolitieke belangen aan ten grondslag. Ik denk dan met name aan Olie, gas, heroïne en andere grondstoffen en de routes van de olie en gas pijplijnen die heel belangrijk zijn.

De Afghanen zeiden vanaf het begin: “de Amerikanen hebben de wapens, wij hebben de tijd.” Miljarden zijn er in geïnvesteerd en dat heeft de wereldwijde militair industrieel complex natuurlijk geen windeieren gelegd. Ook de banken zullen er flink van geprofiteert hebben net als de drugskartels en de CIA die veel operaties financiert met drugsgeld.

Duizenden westerse militairen kwamen om het leven, tienduizenden raakten gewond. Tienduizenden Afghanen kwamen om. Een generatie werd verwoest.

Ze zouden de achterlijk Afghanen wel even opstuwen in de vaart der volkeren maar helaas hadden de meeste Afghanen daar zelf geen belang bij en geef ze eens ongelijk als buitenlanders je dat gaan opdringen met een wapen onder je neus.

Afijn, na 20 jaar, honderden miljarden, tienduizenden verwoeste levens waren de Amerikanen eindelijk zo slim om te vertrekken. De exit strategie roept veel vragen op. Waarom ze het op deze manier hebben gedaan is mij een raadsel maar de uitkomst was uiteindelijk niet veel anders geweest denk ik.

Ze hebben voor tientallen miljarden aan wapens achtergelaten. Is er een deal gemaakt met de Taliban door de Biden regering? Vast wel. Wellicht dat er in ruil voor toegang tot grondstoffen, routes voor olie en gasleidingen, opium etc een afspraak is gemaakt dat dat de Amerikanen hun wapentuig, helikopters en vliegtuigen zouden achterlaten. Alvast een vooruitbetaling voor nog niet geleverde goederen en diensten?

Zou een slimme manier zijn om later geen verdachte transacties te hoeven verklaren voor zakendeals tussen de V.S. en de Taliban.

Linkse deugers en de rechtse populisten

Leuk om te zien hoe er dan in Nederland wordt gereageerd op de hele situatie in Afghanistan.

Het eerste wat mij opviel was dat de media zeer terughoudend was met kritiek op de Amerikaanse president Biden.

Ik weet zeker dat als Trump dit op deze manier had gedaan dat ze hem avond aan avond helemaal hadden afgemaakt.

Daarnaast is het weer aandoenlijk om de linkse deugers zo heerlijk te zien deugen over de ruggen van de Nederlanders die straks naast hem moeten wonen.

We kampen met een enorm woningtekort in Nederland. Sommigen moeten langer dan 10 jaar op een wachtlijst staan en dan komen er weer karrevrachten Afghanen binnen die binnen no time een huis krijgen.

Het gekste is misschien nog wel dat er blijkbaar honderden Nederlandse Afghanen op vakantie waren naar Afghanistan...dus..ze vluchten eerst uit Afghanistan omdat het daar niet veilig is. Ze krijgen hier een verblijfsvergunning, zo’n 30% van hen werkt hier in Nederland en de rest houdt de hand op en dan gaan ze op vakantie naar het land waaruit ze zijn gevlucht...daar zakt toch je broek van af. Wat voor een belachelijk systeem hebben we met elkaar opgebouwd dat mensen, die duizenden kilometers ver weg wonen, hier naar toe komen. Ze komen uit een hele andere cultuur met hele andere normen en waarden. Een ander klimaat, andere gewoontes, andere omgang met vrouwen, homo ś, vrijheid etc. en dat moet dan hier in Nederland gaan wonen. Het is al 50 jaar te bezopen voor woorden. Vang vluchtelingen op in de regio. Betaal de omringende landen om ze op te vangen maar welke debiel nu nog niet begrijpt dat het naar Nederland halen van honderdduizenden immigranten een slecht idee is moeten ze door de Taliban laten stenigen.

Er worden in Nederland vluchtelingencentra neergeklapt in kleine dorpjes waar de komst van een paar honderd vluchtelingen enorme invloed heeft op de leefomgeving en vaak voor veel spanningen zorgt. De asielzoeker kan eindeloos blijven procederen, er is een legioen aan advocaten die stinkend rijk worden dankzij deze vluchtelingen en de samenleving zit vaak opgescheept met grote groepen uitgeprocedeerde, kansloze immigranten die de ene na de andere diefstal of inbraak doen en het land niet uitgezet worden.

Een groot deel van de statushouders gaat nooit helemaal meedraaien met onze samenleving. Ze werken in de meeste gevallen niet, ze doen meestal niet aan vrijwilligerswerk, ze passen zich vaak slecht aan, leren de taal vaak slecht. Ze kosten de samenleving miljarden. Uitkeringen, toeslagen, subsidie, gezondheidszorg etc. zonder dat ze ooit iets hebben bijgedragen aan deze maatschappij.

Dat is de harde realiteit. Een realiteit waar we nu al 50 jaar getuige van zijn en de linkse kerk doet net of het allemaal niet waar is. Ze noemen het xenofoob en populistisch gelul van kleinzielige, domme mensen.

Daarnaast heb je natuurlijk de echte vluchtelingen, die dankbaar zijn, de taal leren en hard werken. Dat soort mensen worden de dupe van het systeem en de onwil van veel van hun eigen landgenoten. Zij krijgen ten onrechte een slechte naam.

Laat duidelijk zijn...de oorsprong van dit probleem ligt bij de politici die de massa immigratie goedkeuren en niet snappen dat het geen enkel nut heeft om al die mensen naar hier te verplaatsen. Tenzij je natuurlijk andere plannen hebt. Bijv. verdeeldheid zaaien in de samenleving of zorgen voor goedkope illegale arbeid of dat je het blanke burger blok uit elkaar wil slaan of dat je helemaal af wil van blanke mensen of dat het je lange termijn toekomstbeeld is dat er helemaal geen verschillende rassen meer bestaan of dat je het economische groeimodel in duigen ziet vallen en dat je daarvoor steeds weer een nieuwe aanwas van immigranten nodig hebt.

Positieven afsluiter

Aan de andere kant was het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan ook wel weer een bemoediging met betrekking tot Corona.

Ik las een verhaal van Brandon Smith over wat we kunnen leren van Afghanistan met betrekking tot de Covid Tirannie die we wereldwijd aanschouwen.

Het leert ons dat mensen die gemotiveerd zijn, nationalistisch, een standvastig geloof hebben en idealistisch zijn, niet te verslaan zijn. Zelfs niet door het machtigste land op deze wereld.

De militaire en technische overmacht kan nog zo groot zijn maar het is niet bestand tegen een grote groep mensen die principieel in het leven staan en vasthouden aan die principes, normen en waarden.
“Sobibor begon in het Vondelpark”

Je mag van veel mensen geen vergelijkingen maken met de periode voor de Tweede Wereldoorlog als het om de corona discussie gaat.

Veel mensen kennen de geschiedenis blijkbaar niet zo goed en snappen niet dat de Nazi dictatuur niet met Sobibor begon. Het begon met kleine wetjes en regeltjes die de vrijheid en grondrechten van veel mensen beperkten. “Sobibor begon in het Vondelpark” betekent dat het begon met kleine pesterijtjes. Joden mochten niet meer op banken in het Vondelpark zitten, “Verboden voor Joden.” Nu gaat het niet om een ras of religie maar om de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van demonstratie en de autonomie over het eigen lichaam. Grondrechten die in deze tijd met voeten worden getreden of zwaar onder druk staan.

In het totalitaire communistische systeem in Rusland was het niet anders. Ook daar begon het klein en lieten mensen van alles over zich heenkomen onder het mom van: : ach, het zal zo wel over zijn. Nog een paar maanden de kiezen op elkaar. Zo slecht zijn mensen niet. Ze hebben het beste met ons voor.”

De beroemde Russische schrijver Alexander Solzjenitsyn had spijt als haren op z’h hoofd dat ze het zo ver hadden laten komen. Dat ze niet eerder gezegd hadden van: “tot hier en niet verder”. Dat ze eerder de moed hadden gehad om in opstand te komen tegen het totalitaire systeem. Dan hadden ze het misschien in de kiem kunnen smoren.

Over die spijt schreef hij het volgende:

“We maalden en dachten later in de kampen nog vaak: hoe zou het gelopen zijn als alle beveiligings ambtenaren, als ze een arrestatie moesten doen, niet zeker waren geweest of ze levend teruggekomen waren en s avonds afscheid hadden genomen van hun families voor ze aan het werk gingen?

Of gedurende perioden van massa arrestaties, bijv. in Leningrad, toen een kwart van de gehele bevolking daar werd gearresteerd, niet simpel alles maar hadden geaccepteerd en afgewacht, vol angst voor iedere bonk op de deur maar begrepen hadden dat ze niets te verliezen hadden en in de hallen van hun appartementencomplexen een hinderlaag hadden gelegd met een stuk of zes mensen met bijlen, hamers en poken of wat ook maar voor handen lag?

De organen zouden al snel een tekort aan personeel en transport hebben gehad en de vervloekte machine zou, ondanks de bloeddorst van Stalin, al snel tot stilstand gekomen zijn.

Als, als….maar we hadden de vrijheid niet lief genoeg en nog erger...we hadden geen besef van de werkelijke situatie.

We verdienden gewoon simpelweg alles was ons daarna overkwam.”

  • Aleksandr Solzheni

De Goelag Archipel zou voor iedereen die op de middelbare school zit, verplicht leesvoer moeten zijn. Het boek geeft mooi weer hoe een duivels systeem een volk en een mens kapot kan maken. Hoe de geest van een volk op een subtiele manier in slaap wordt gesust en hoe mensen, families tegen elkaar worden opgestookt. Een compleet onzinnig en vaak compleet onlogisch systeem dat iedere eigen wil en elk initiatief stuk slaat.

Miljoenen mensen werden in Rusland geëxecuteerd na schijnprocessen of afgevoerd naar de Goelag kampen waar ze ook vaak om het leven kwamen door de slechte omstandigheden, het zware werk en de slechte voeding.

Toen Hitler zijn eerste slachtoffers nog moest maken hadden de Bolsjewieken in Rusland al miljoenen doden op hun geweten. Solzhenitsyn vraag zich in de Goelag kampen af waarom ze niet eerder tegen het systeem in opstand zijn gekomen. Een vraag die hem zijn hele leven dwars zou blijven zitten.

Ook het boek ‘Verhalen uit Kolyma’ van Varlam Shalamov vertelt op schitterende wijze over het leven in de Goelag kampen, waar je van iedere menselijkheid wordt ontdaan in een systeem waarin logica, moraal, principes, eer en geweten geen enkele rol meer spelen.

Alleen zij overleven die het meeste geluk hebben, de beste connecties hebben, het meest vals spelen,

Shalamov schrijft:

“De arrestaties in de jaren 30 waren totaal willekeurig slachtoffers die onder het mom van een klasse oorlog werden gearresteerd voor het versterken van het socialistische systeem..

De professoren, vakbondsleiders, soldaten en arbeiders die de overvolle gevangenissen vulden hadden niets om zichzelf mee te verdedigen op persoonlijke eerlijkheid en naïviteit na en dat waren precies de kwaliteiten die het de taak van de rechterlijke macht makkelijker maakte in plaats van moeilijker..

De afwezigheid van van een verenigend ideaal ondermijnde de morele opstand van de gevangenen. Ze waren geen vijanden van de overheid nog staats criminelen en ze stierven zonder te weten waarom ze moesten ze sterven.

Hun zelfvertrouwen en bitterheid werden nergens door gesteund.

Ze stierven eenzaam in de witte woestijn van Kolyma van honger, kou, werk, mishandelingen en ziektes.

Ze leerden onmiddellijk om elkaar niet te verdedigen of te steunen en dat was precies het doel van de autoriteiten. De zielen van de overlevenden waren zwaar gecorrumpeerd en hun lichamen waren niet geschikt voor lichamelijke arbeid.”

Een totaal lamgeslagen bevolking die alleen nog maar het eigen hachje denkt. Een bevolking die niet meer in opstand durft te komen.

Nu is het natuurlijk niet helemaal terecht als je de situatie in Rusland of Duitsland uit de jaren 30/40 van de vorige eeuw met onze samenleving gaat vergelijken in Corona tijden maar er valt wel zeker iets van te leren.

Zoals Solzhenitsyn en Shalamov allebei aangeven is het noodzakelijk dat je in vroeg stadium in opstand komt tegen onrecht. Het begint klein.

De Fabian Society is een socialistische beweging waarvan o.a. HG Wells en Bernard Shaw lid waren. De beweging werd vernoemd naar de Romeinse generaal Fabius Maximus die er een tactiek van de lange adem op na hield. Hij omsingelde een vijand soms maanden, sneed hun toevoer routes af en wachtte af. Het symbool van de Fabian society zijn een wolf in schaapskleren en een schildpad. Heel langzaam zaken veranderen in de maatschappij. Degene met de langste adem wint. Niet gelijk het onderste uit de kan willen. Het kan wel een paar decennia duren.

Zo gaat het nu ook in onze westerse samenlevingen. Langzaam, stapje voor stapje worden we een bepaalde richting ingeduwd. Een richting die eindigt in centralisatie van macht en controle over burgers.

Dit Corona tijdperk biedt overheden heel veel mogelijkheden om burgers te controleren, om wetgeving te veranderen.

We moeten daarom nu ontzettend alert zijn. Ik ben totaal niet koningsgezind maar Alexander sprak een hele mooie zin uit tijdens de laatste dodenherdenking.

“Sobibor begon in het Vondelpark”

Dingen beginnen klein en groeien uit tot iets verschrikkelijks omdat mensen wegkijken, niet dapper durven zijn, niet opkomen voor hun principes en niet opkomen voor de zwakken in de samenleving.

Het is in deze tijd ook heel belangrijk dat je ergens voor staat. Laat je leven niet regeren door angst.

Aan ons dus de taak om te leren van onze voorouders, van Solzjenitsyn en Shalamov en het niet zo ver te laten komen. We kunnen er nu nog wat aan doen.

In beginsel proberen we het natuurlijk op een vredelievende manier al zal het niet lang duren voor we genoodzaakt zijn om over te stappen op zwaardere middelen als de overheid niet wil luisteren. Als een meerderheid er voor kiest om je grondrechten af te pakken, rechten die je van je schepper bij je geboorte hebt meegekregen, dan ben je genoodzaakt om voor die rechten op te komen. Goedschiks of kwaadschiks.

Hoe kunnen we de overheid verslaan?

1 Vorm een belangengroep in je woonwijk, in je dorp, in je stad. Vorm een groep met collega’s op je werk zodat jullie samen eventuele maatregelen kunnen aanvechten.

2 Maak een lijst van alle politici en bestuurders in je directe omgeving.

Bestuurders van scholen, bejaardentehuizen etc.

Benader deze mensen persoonlijk. Eerst per e mail en social media. Als ze niet willen luisteren, probeer ze dan zo vriendelijk mogelijk, persoonlijk te benaderen.

Probeer ze voor je zaak te winnen en wijs ze op jou achterban die op hen kan stemmen.

3 Maak ze ook goed duidelijk dat je hen persoonlijk verantwoordelijk zal houden voor eventuele, anti democratische of totalitaire maatregelen in je gemeente of bij je kind op school.

4 Maak zo veel mogelijk geluid op social media. Speel in op sentimenten die er onder de bevolking leven.

5 Vorm samen een juridisch front. Klaag de overheid aan als ze je vrijheid beperken.

Probeer zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een advocaat en laat die bepaalde overheidsinstanties aanklagen.

Qua corona maatregelen kan je het beste de noodzaak en urgentie van de maatregelen in twijfel trekken. De overheid is dan genoodzaakt om te bewijzen dat hun maatregelen, op dat moment, gerechtvaardigd zijn.

6 Maak een lijst van bedrijven, winkels, restaurants, bestuurders die ongevaccineerden discrimineren en zorg ervoor dat deze mensen worden geboycot door de groep.

Laat je geld spreken.
Geachte leden van de Urker gemeenteraad, burgemeester en wethouders.

Hoe zit het met het voortschrijdend inzicht met betrekking tot Corona en zijn jullie bereid om een standpunt in te gaan nemen met betrekking tot Corona?

Zijn jullie bereid om in het najaar van 2021 om weer allerlei maatregelen te gaan invoeren om besmettingen in te gaan dammen? Weer de kerken dicht, scholen dicht, horeca dicht, sporthal dicht, geen contactsporten, mondkappen dragen, avondklok etc...hebben jullie nog iets geleerd het afgelopen anderhalf jaar of misschien zijn jullie het wel roerend eens met de maatregelen of willen jullie dat het misschien nog allemaal veel strenger moet? Geef dat dan eens eerlijk aan want aan eerlijkheid ontbreekt het in de Urker gemeenteraad. Mijn indruk is dat jullie allemaal maar een beetje meehobbelen en meedrijven met de stroom. Bang om politiek beschadigd te raken, bang voor kritiek uit Den Haag, bang voor kritiek uit de landelijke partij. Bang voor de eigen carrière.

Zelfs de lokale partijen durven geen duidelijk standpunt in te nemen en trekken de keutel vaak direct terug als er kritiek komt. Dat zagen we bijv. bij Hart voor Urk toen de teststraat in de brand werd gestoken.

Hart voor Urk en de PVV stelden terechte vragen over het innemen van een positie met betrekking tot het invoeren van een Avondklok.

Waarom is het zo moeilijk om je rug recht te houden als lokale partij? Wat hebben jullie te verliezen? Sta voor je principes en accepteer de consequenties. Zo moeilijk is het niet.

Als ik vind dat een avondklok verkeerd is dan veranderd het afbranden van een teststraat daar toch helemaal niets aan? Je kan die brandstichting natuurlijk afkeuren maar het een staat los van het ander. Politici laten zich veel te makkelijk opdraaien door de media en willen graag dat iedereen hun aardig vind want dan krijgen ze nog meer zeteltjes maar waar we eigenlijk op zitten te wachten in de samenleving zijn politici die de rug recht houden. Principiële mensen die de Nederlandse grondwet en de vrijheid van de burger hoog in het vaandel hebben staan. Die de belangen van de Nederlandse burger dienen en niet via slinkse wijze allerlei internationale verdragen doorvoeren over klimaat, duurzaamheid, massa immigratie en pandemieën.

Op Urk zijn we bijv. ook overgestapt op gasloze wijken. Heeft de Urker daar belang of voordeel bij? Nee, dat heeft puur te maken met subsidie stromen die zogenaamde duurzaamheid en co2 reductie willen doordrammen in Nederland en de gemeente Urk doet daar ook aan mee.

Wij hebben nu een wethouder, waarvan ik weet dat hij van de hoed nog de rand weet als het om vaccinaties gaat maar desondanks zit hij toch het covid vaccinatieprogramma van de overheid te promoten en doet hij er alles aan dat zoveel mogelijk Urkers zich laten vaccineren.

Zijn dit soort mensen ook aansprakelijk als het om bijwerkingen van zo’n experimenteel vaccin gaat en is hij op de hoogte van het feit dat deze manier van werken in strijd is met de code van Neurenberg?

SGP Urk, Hart voor Urk, PVV Urk, CDA Urk, CU Urk en Gemeentebelangen wat is jullie standpunt precies?

Gaan jullie komend najaar weer mee met de stroom en gaan jullie weer corona maatregelen handhaven of geven jullie een duidelijk signaal aan Den Haag en de landelijke politiek dat jullie inmiddels tot andere inzichten zijn gekomen en dat jullie het niet langer verantwoord vinden dat Urker kinderen, Urker pubers, Urker ondernemers en opgesloten bejaarden de dupe worden van het, ook wetenschappelijk gezien, totaal niet verantwoorde beleid dat de overheid het afgelopen anderhalf jaar heeft gevoerd?

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen lijkt het me erg belangrijk dat jullie daar een standpunt over gaan innemen.

De parallelen tussen onze samenleving en 1984

In 1984 van George Orwell schrijft Winston Smith in zijn dagboek: “Vrijheid is de vrijheid om te zeggen dat twee keer twee vier is...daaruit komt al het andere voort”

In deze dystopische roman zien we een samenleving waarin iedere burger continu in de gaten wordt gehouden door techniek, medeburgers, familie maar vooral zichzelf.. Er is een nieuwe taal bedacht die burgers moet hersenspoelen en de geschiedenis wordt aangepast naar het belang van de partij.

Iedereen die de lijn van de partij ingaat verdwijnt uit de samenleving.

De logica is uit de samenleving verdwenen. Als de partij stelt dat twee keer twee vijf is dan moet je daar in meegaan.

Ook tijdens de corona crisis zagen we dat de logica meer en meer verdween uit de samenleving. De overheid probeerde ons totaal onlogische zaken op te leggen, zoals het niet samenkomen in de buitenlucht. Mensen werden meer en meer opgesloten in hun eigen woning en de overheid vertikte het om van verversing van lucht een thema te maken. Zaken als afstand houden, een avondklok, mondkappen waarvan de werking niet bewezen was etc. Allemaal zaken waar ook achteraf van bleek dat ze niet of nauwelijks invloed hadden op de verspreiding van een virus maar vooral gericht waren op gedragsverandering en ook meer dienden als gedragsexperiment.

Logisch nadenken en het niet klakkeloos opvolgen van de overheid werd verdacht...zelfs als dom ervaren. Wappies, tokkies etc. die zelf dingen denken te begrijpen en na een jaar informatie opzoeken zo arrogant zijn om zelf conclusies te trekken over vaccinaties en virussen….hoe durven ze...denken moet je overlaten aan een paard of liever aan specialisten.

Iedereen met 2 hersencellen kon na een jaar talkshows kijken zien dat die zogenaamde specialisten en virologen ook zomaar wat zaten te lullen en elkaar vaak tegenspreken. Ze hadden vaak financiële belangen en zitten met een dubbele pet hun verhaal te doen.

Ik durf te stellen dat mijn mening, na een jaar zelfonderzoek, net zoveel waard is als de mening van Ab Osterhaus. Het voordeel van mijn mening is dat ik er niets aan verdien en dat ik het algemeen belang in de gaten houd. Bij Ab Osterhaus moet je al twijfelen aan zijn financiële belangen en de man is alleen maar dan ook puur en alleen bezig met virologische modellen en zijn eigen vakgebied en het is gebleken dat hij er al heel vaak naast zat.

Dus waarom zou ik de mening van deze dierenarts boven die van mezelf stellen?

Ook op het gebied van co2 reductie en massa immigratie wordt zelf nadenken als een vorm van egoïsme en als asociaal gezien. De wetenschap is het er immers over eens? Hoe kan je dan nog een andere mening hebben?

We hebben nu nog de vrijheid om logisch te denken, te praten en te schrijven. Ik kan dat nu nog doen op Twitter en mijn eigen website maar voor hoelang nog?

Overheden zijn wereldwijd bezig om het door het bestempelde “FakeNews” van het net en vooral de sociale media te weren. Ze bedoelen daarmee iedereen die tegen het narratief ingaat van open grenzen, massa immigratie, opwarming door c02, Covid 19 is een verschrikkelijke pandemie, lGQBT is heilig etc.Daarvoor nemen ze dan zogenaamde factcheckers in dienst die het ministerie van de “WAARHEID” moeten vormen. Ook dat kennen we natuurlijk uit de roman van George Orwell.

We zijn nu nog vrij al wordt nu langzaamaan begonnen met het wereldwijd invoeren van een Corona Paspoort waardoor mensen die niet gevaccineerd of getest zijn, de toegang geweigerd kan worden tot landen, gebouwen, festivals, restaurants, bioscopen etc. en een meerderheid van de Nederlanders, als je de polls moet geloven, lijkt het daarmee eens te zijn.

Wel lullig natuurlijk voor al die Nederlanders die zich hebben laten vaccineren om er achter te komen dat de beloofde vrijheid en de werkzaamheid van het vaccin toch niet gegarandeerd kunnen worden en dat ze nu ziek worden van andere varianten en eigenlijk ook nog besmettelijk zijn…

veel mensen durven niet toe te geven dat ze een foute beslissing hebben gemaakt en vaak puur uit gemakzucht, onverschilligheid of volgzaamheid de beslissing hebben genomen om zich te laten vaccineren met een experimenteel vaccin, dus gaan ze nu afgeven op de wappies die zo slim waren om er niet in te trappen. Hun agressie is misschien meer een uiting van frustratie over hun eigen dommigheid.

Het is nu allemaal de schuld van de wappies en die moeten boeten. Die mogen niet meer meedoen en we gaan onherroepelijk richting een tweedeling in de maatschappij.

De overheid, gaat net zoals in Israël nu al het geval is, naar buiten brengen dat de ongevaccineerden het probleem zijn en dat zij verantwoordelijk zijn voor nieuwe lockdowns.

Iedereen moet 2x per jaar gevaccineerd worden voor steeds weer nieuwe varianten. Het maakt ook niet meer uit of de ziekenhuizen leeg zijn, het gaat nu om besmettingen. Niemand mag meer besmet zijn. Ook zie je nu een verschuiving naar het fenomeen Long Covid. Een nogal vaag begrip van mensen die dezelfde symptomen hebben als mensen die vroeger een longontsteking hadden.

In Nieuw Zeeland en Australië zijn ze helemaal van de ratten besnuffeld. Daar zijn de machthebbers nog gestoorder en is de bevolking nog schaapachtiger is. Daar worden nu om de haverklap miljoenen mensen opgesloten vanwege enkele honderden besmettingen en 1 hoogbejaarde tachtiger die overlijdt…

In 1984 leest Winston Smith het boek van de grote vijand van de Partij Emmanuel Goldstein die daarin eerlijk uitlegt hoe je het beste macht kan uitoefenen over mensen en hoe je die macht kan behouden. Het boek is waarschijnlijk geschreven door leden van de partij en Goldstein is waarschijnlijk een fictief figuur die is gecreëerd om een soort gecontroleerde oppositie te vormen.

In het boek wordt gesteld dat er altijd 3 klassen zullen zijn. De hoge klasse, de middenklasse en de onderklasse.

De hoge klasse zal er alles aan doen om op die positie te kunnen blijven, terwijl de middenklasse aan hun poten zaagt en hetzelfde zal worden als ze eenmaal de macht hebben overgenomen. De onderklasse zal altijd hetzelfde zijn omdat ze alleen maar bezig zijn met overleven en geen tijd hebben om zich bezig te houden met revolutie.

Het belangrijkst is om de mensen te hersenspoelen. Mensen moeten zichzelf gaan censureren en corrigeren zodat ze GoedDenkers worden. Dat zijn partijleden die van nature het goede denken en daarbij de juiste emoties tonen.

Als er ook maar het begin van een verkeerde gedachte naar boven komt dan zijn deze partijleden in staat om die gedachten direct stop te zetten.

Een goed partijlid kan ook ZwartWit denken. Dat betekent dat je jezelf kan wijsmaken dat zwart wit is en andersom.

De basis van de macht van de partij is het DubbelDenken. Dan kan je twee tegenovergestelde gedachten en waarheden tegelijkertijd voor waar aannemen.

De tegenstelling is de basis onder de macht van de partij.

Het ministerie van Vrede houdt zich bezig met oorlog, dat van Waarheid met leugens, het ministerie van Overvloed met honger en het ministerie van LIefde met martelingen.

Ze doen er alles aan om de familiestructuur van mensen kapot te maken maar ze noemen de grote leider Grote Broer.

Onze eigen Grote Broer in Nederland is Rutte...hij waait met alle winden mee om aan de macht te blijven. Wat naar links, stukje naar rechts en de zogenaamde oppositie partijen weten van pure machtslust niet wat ze moeten doen om bij Rutte in een goed blaadje te komen.

Liegen is ook geen enkel probleem meer. In de NIeuwPraat van Rutte noem je dat geen actieve herinnering hebben en duizenden mensen kapot maken of multinationals bevoordelen is heel normaal geworden.

We hebben met elkaar een samenleving gecreëerd waar het ieder voor zich is. Als we ons vakantietje maar hebben en er maar een nieuwe leasebak voor de deur staat en een achterstraat met een overkapping van 50.000 euro.

Na ons de zondvloed. Waar maak je je druk om is het nationale credo.

Het verdeel en heers spel wordt perfect uitgevoerd door Rutte en consorten en zij zorgen ervoor dat de elite die al honderden jaren aan de macht is in Nederland ook gewoon aan de macht kan blijven.

Intussen creëren we samen een samenleving waar de Partij in 1984 jaloers op zou zijn.

Wij bespioneren onszelf en onze apparaten gaan ons bespioneren. Telefoons, koelkasten, lantaarnpalen, smart meters, wifi punten.

Binnenkort kan je geen stap meer zetten zonder dat je wordt gedetecteerd en alle informatie over onszelf zetten we op de sociale media.

De natte droom van iedere dictator en van ieder totalitair systeem.

Ons totalitaire systeem wordt echter gedisnyficeerd. Dat houdt in dat we een leuke, lieve vorm van totalitarisme krijgen. Via psychologische oorlogsvoering gaan we overal zelf in mee. Het is gemakkelijk, het is veilig en we doen het voor elkaar.

De Winston Smith van 2030 stapt s ochtends uit zijn bed. Moet dan eerst zijn temperatuur, bloed en zuurstof waarden meten met z’n smartphone, die gelijk doorgeeft aan de werkgever dat Winston gezond is en van bed is gegaan. Het koffiezet apparaat begint al te lopen, de toaster maakt alvast wat brood klaar. De koelkast geeft intussen aan de supermarkt doordat de melk op is.

Winston stapt naar buiten waar hij op het hele traject gevolgd wordt door smart technologie in lantaarnpalen.

Helaas kan Winston dit voorjaar niet op wintersport omdat hij te weinig sociale krediet punten heeft gescoord. Hij heeft op de sociale media enkele mensen beledigd en hij is te kritisch geweest op de plaatselijke overheid. Daardoor krijgt hij geen vergunning om te reizen. Z’n baas heeft hem ook al gewaarschuwd dat hij zijn leven moet beteren omdat enkele klanten al hebben geklaagd over de sociale uitingen van Winston.

Als je alles volgens de agenda van de partij doet en niet nadenkt dan is het leven goed maar iedereen die tegen die agenda in gaat wordt het leven zuur gemaakt.

Democratie bestaat niet meer. Al die meningen van verschillende mensen waren een gevaar voor het belang van de gehele samenleving. We moesten met elkaar de wereld redden van pandemieën, Co2 en terrorisme...de partij zorgt voor ons en weet wat goed voor ons is.
Clown Wereld

(Het wereldwijde Milgram experiment)

We leven intussen in een wereld waar de logica ver te zoeken is.

Mensen lijken verder een geheugen te hebben dat niet verder teruggaat dan de laatste keer dat ze naar de wc zijn geweest en we hebben geen leiders, bestuurders of politici (op een enkeling na) die de moed hebben om tegen de stroom in te zwemmen en te staan voor principes, normen en waarden en vooral onze grondrechten en vrijheid.

Links, rechts, hoogopgeleid, laagopgeleid, oud, jong, gelovig, ongelovig...het lijkt of ze allemaal achter de rattenvanger van Hamelen aanlopen richting de afgrond.

Vroeger kwam links op voor de rechten van de arbeider en waren ze tegen het grootkapitaal. Nu strijdt links zij aan zij met grote multi nationals en miljardairs en trekken ze samen op in organisaties die BLM, LGBT and Woke gezever steunen en hele bossen kappen om ze in biomassacentrales te verbranden. De arbeider waar ze eens voor opkwamen woont nu tussen duizenden immigranten in een achterstandswijk en de baan van die arbeider is overgenomen door oostblokkers. Zij worden geronseld door arbeidsbureaus die daar stinkend rijk van worden. Zelf verdienen de arbeidsmigranten een paar euro en ze worden gebruikt om de positie van de Nederlandse arbeider te ondermijnen.

Links wil dat Nederland co2 neutraal wordt en de arbeider waar ze vroeger voor stonden, gaat dat duizenden euro’s kosten.

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld maar er moeten steeds meer mensen bij komen om de grote illusie in stand te kunnen houden. Gigantisch huizentekort...weet je wat we doen...we laten er nog een paar honderdduizend immigranten in Nederland bij komen. Hebben de grote bouw jongens ook werk en blijft het zaakje nog even draaien.

Grote grijze golf...babyboomers? Weet je wat we doen? Afschalen die zorg, weg met die zorgmedewerkers en al die overbodige IC bedden. Die zorg dat moet een groot verdienmodel worden net als in de V.S. waar ze miljoenen en miljarden verdienen aan zorg, medicijnen, operaties. Zo’n IC bed moet natuurlijk wel geld opleveren.

En dat bij een belastingdruk van rond de 70%...dan mag je toch verwachten dat bepaalde zaken gewoon goed zijn geregeld?

Het is niet voor niets dat de Nederlander momenteel op de veertiende plek staat als het om koopkracht in de EU gaat.

Het ligt natuurlijk ook niet alleen aan links want het waren de grote rechtse jongens die zo graag al die arbeiders naar Nederland wilden halen. Ze hadden er profijt van en de problemen werden op de samenleving afgeschoven.

De rechtse jongens hebben hun ziel aan de duivel verkocht, zich overgegeven aan globalisering, open grenzen, massa immigratie en co2 klimaatbeleid.

De hele wereld moet nu gevaccineerd worden. Er wordt een vaccinatie paspoort systeem uitgerold voor reizen en toegang tot evenementen, precies zoals voorspelt door de complot denkers en anders moet je jezelf laten testen om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van onze samenleving.

Het is nu zover gekomen in de V.S, dat linkse mensen hun mondkap niet meer af willen doen, terwijl de verplichtingen zijn opgeheven, omdat ze anders bang zijn om voor Trump supporter te worden aangezien.

Uit een onderzoek bleek dat Democraten in de V.S. het het aantal mensen dat overleden was aan Covid 19 gigantisch overschatten. Ze krijgen dus blijkbaar verkeerde informatie in hun bubbel en zijn daardoor onredelijk angstig.

41% van de Democraten was van mening dat 50% van de mensen die Covid kregen opgenomen moesten worden in het ziekenhuis.

De zeer linkse talkshow presentator Bill Maher besteedde daar aandacht aan in zijn show.

Zoals is gebleken uit eerdere experimenten uit de jaren 60/70, zoals het Milgram experiment, is het overgrote deel van de bevolking zeer volgzaam en doet 80% van de mensen precies, zonder onderzoek of kritisch nadenken, wat er van hun verwacht wordt door de overheid. Als een autoriteitsfiguur een opdracht geeft dan voeren ze die zonder na te denken uit. Het overgrote deel van de mensen die deelnamen aan dit experiment waren niet te beroerd om testpersonen dodelijke schokken toe te brengen.

Ook de zogenaamde slimme mensen, de hoogopgeleiden, lopen klakkeloos achter de leiders aan en vertrouwen in de goede bedoelingen zonder enige kritische noot of een blik op het verleden.

Ik citeer uit een artikel in de Elsevier over hoogopgeleiden:

“Wie naar de universiteit gaat, loopt het risico daar tot conformist te worden opgeleid. Hoger opgeleiden vallen niet graag uit de boot. Lager opgeleiden worden minder geleid door wat je geacht wordt te vinden”...

Met andere woorden hoogopgeleiden willen graag deugen en vinden het heel belangrijk wat een ander van hen vindt.

Ze stemmen ook veel vaker Groenlinks, D66 dan gemiddeld en dat terwijl ze gemiddeld ook veel vaker verre reizen maken met het vliegtuig.

Toch maken ze zich ook heel erg druk om immigratie en klimaatbeleid. Gelukkig hebben ze zelf vrijwel nooit last van immigranten in hun eigen woonbuurten of scholen.

De scheiding tussen slim en dom is wat mij betreft helemaal weggevallen tijdens de corona crisis. Het gaat om logisch kunnen denken maar vooral ook durven denken en af durven te wijken van de norm. In deze tijd kom je veel verder met een nuchter boerenverstand dan een universitaire titel.

Urk en een alternatieve samenleving

Ook op Urk zien we mensen massaal, vanuit het hele land, naar sporthal een plaatselijke sporthal komen om zich te laten prikken.

Want als iedereen is geprikt dan kunnen we weer terug naar normaal…

Ze vinden het heel logisch dat je een experimenteel vaccin neemt, waarin een hele nieuwe techniek wordt gebruikt en ze vinden het heel normaal dat het vaccin slechts enkele maanden is getest en dat de bijwerkingen en de effecten op lange termijn niet duidelijk zijn.

Je doet het voor een ander zeggen ze dan. Bullshit...de groep die gevaar loopt bij Covid is allang gevaccineerd en het is ook al aangetoond dat vaccinaties het besmetten van anderen niet tegenhoudt...een kul argument dus.

Maar goed….als de mensen maar op vakantie kunnen gaan toch. De rest is allemaal bijzaak.

Ook mensen die al Covid 19 hebben gehad en een anti stoffen test hebben gedaan moeten zich alsnog laten vaccineren of laten testen…

Daaruit blijkt natuurlijk de kwade opzet achter het geheel.

Het vaccineren is een belangrijk onderdeel van de Great Reset. Als je namelijk ieder jaar alle mensen op de wereld kan laten vaccineren tegen corona, influenza of wat anders dan hebben die mensen op een gegeven moment geen natuurlijke immuniteit meer en worden ze afhankelijk van de staat en dat is wat onze overheden uiteindelijk willen...complete controle over mensen, geld, grondstoffen, boeren, vissers, handels routes.

De menselijke gezondheid is de ideale manier om mensen onder controle te krijgen. Dat is nu wel gebleken.

We waren onderdeel van het grootste gedragsexperiment uit de geschiedenis en onze leiders hebben de laatste anderhalf jaar heel erg veel opgestoken over hoe ze ons kunnen manipuleren en controleren.

Ga er maar vanuit dat het oude normaal, waar het normaal was dat mensen griep kregen en ziek waren, niet meer terugkomt.

Vanaf nu lokale lockdowns, scholen om de haverklap dicht, veel thuis onderwijs in de winter, mondkappen verplicht op veel plekken tijdens het winterseizoen, jaarlijkse griep en corona vaccinaties.

De grote massa doet mee en stelt niet of nauwelijks vragen, gaan niet demonstreren en houden zich aan de regels. Ze stemmen nog massaal op VVD, CDA, PVDA, Groenlinks, SP, D66, CU en al die andere partijen die het corona beleid hebben gesteund.

Er was maar een echte vrijheids partij, de FvD maar die werd direct kaltgestellt, zwart gemaakt en van binnenuit beschadigd.

Je moet dus tot de logische conclusie komen dat er ongeveer een miljoen mensen in Nederland zijn die het helemaal niet eens zijn met het corona beleid.

Zo’n 6% van de totale bevolking. Dan heb je natuurlijk ook nog mensen die uit principe niet op Baudet stemmen. Dus laten we zeggen dat 10% van de bevolking tegen de maatregelen is.

Op Urk, waar ik woon, is dat denk ik 80% van de bevolking, in meerdere of mindere mate, tegen de maatregelen maar ook hier is de politiek geneigd om met Den Haag mee te gaan al hebben we op Urk nog niets te klagen over het algemeen als je het vergelijkt met de meeste andere gemeenten van Nederland.

Democratie gaat ons dus niet redden omdat we nooit een meerderheid zullen krijgen.

Normaal gesproken moet je jezelf aanpassen aan de meerderheid maar als die democratie besluit om grondrechten en vrijheden te beperken dan wordt het denk ik je plicht om in opstand te komen tegen die democratie. Een democratie is immers alleen waardevol als het bepaalde grondrechten en vrijheden waarborgt?

We zullen dus zoals Baudet al aangaf, een alternatieve samenleving moeten inrichten.

Voor onszelf opkomen. Plaatselijke bestuurders en politici keihard aanpakken. Winkels steunen die ons steunen. Mensen die onze vrijheden waarborgen steunen en ze anders afstraffen.

We laten onze vrijheid niet nog een keer afpakken door de clowns uit Den Haag en al die slapjanussen in besturen die uit lijfsbehoud, carrière doelen en conformisme meehobbelen met beleid waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn.

Fuck de Clowns...
Ufo’s en de vloek van techniek

Tegenwoordig is het bon ton om over Ufo’s te praten sinds het Pentagon de laatste maanden allerlei filmpjes naar buiten brengt over ongeïdentificeerde vliegende objecten.

Zijn het geheime wapens van de V.S,, Rusland of China? Zijn het buitenaardse wezens? Zijn het interdimensionale wezens? Komen ze uit de aarde zelf of is er een betere, logische verklaring? Wie zal het zeggen maar het feit is dat er heel veel complottheorieën rondom het fenomeen Ufo’s zijn.

Soms heb je van die complottheorieën die gewoon leuk zijn om over na te denken. Theorieën die je niet helemaal of helemaal niet gelooft.

Een van die theorieën is de UFO theorie van de filosoof en theoloog Carl Raschke. Hij stelt dat het UFO fenomeen een uiting is van parallelle dimensies waarin wezens wonen die ons willen beïnvloeden.

Ze willen onze cultuur kapot maken, het zijn een soort duivels die leven op negatieve energie en techniek gebruiken om ons kapot te maken.

Heel erg ver gezocht of zit er wellicht een bepaalde kern van waarheid in als het over de invloed van techniek gaat?

Zijn UFO theorie komt hier op neer dat sinds het incident in Roswell in 1947, waar een UFO zou zijn gecrasht, de mensheid een enorme sprong vooruit heeft gemaakt qua techniek. Een andere verklaring is natuurlijk dat we net een wereldoorlog achter de rug hadden waarin honderden miljoenen werden geïnvesteerd in technieken die de vijand moesten verslaan maar laten we even met Raschke meegaan.

Stel dat de Amerikaanse overheid ineens buitenaardse techniek in handen kreeg en dat die techniek een gigantische boost gaf aan de wereldeconomie.

Raschke stelt dat veel van de techniek die we nu gebruiken volkomen zinloos is en niets toevoegt aan het geluk van mensen. Wat zijn we wijzer geworden van de computer en de smartphone? Het leven is misschien wat makkelijker geworden maar zijn we er ook beter of gelukkiger van geworden?

Technieken die de mens echt vooruit brachten waren meestal een verlengstuk van de mens zelf. Een bril, een gehoorapparaat, een hamer, een zaag. etc.Het riool was een vooruitgang, hygiëne was een vooruitgang, bepaalde landbouw technieken waren een vooruitgang, veel medische technieken zijn een zegen maar zijn we echt zoveel wijzer geworden van vliegtuigen, tanks, atoombommen, automatische machinegeweren, smartphones, gps, televisie etc?

Hij stelt dat de techniek de mens sinds Roswell niet meer echt vooruit heeft geholpen.

Sinds Roswell, dus sinds 1947, is er een enorme piek ontstaan in het aantal echtscheidingen, drugsgebruik, depressies, ontkerkelijking en andere negatieve aspecten die de samenleving ontwrichten.

Het doet me denken aan de woorden van Marshall Mcluhan. “Het medium is de boodschap” en “Eerst ontwikkelen we gereedschap en dan ontwikkelt het gereedschap ons”

Misschien zijn wij wel in dienst van de techniek in plaats van andersom.

Verder stelt Raschke dat UFO’s onze kijk op het leven hebben veranderd. Het impliceert voor veel mensen namelijk dat we helemaal niet zo bijzonder zijn.

Eerst waren we het middelpunt van het universum en geschapen door God. Het meest bijzondere schepsel op de meeste bijzonder planeet van het universum.

Sinds Galileo zijn we niet meer het middelpunt van het universum, sinds Darwin zijn we geen bijzonder schepsels meer maar een toevallige uiting van de evolutie en door de UFO hebben we het idee dat er andere buitenaardse schepsels zijn die veel intelligenter zijn dan ons.

Al die zaken zijn er op gericht om de mens naar beneden te halen.

In die zin heeft Raschkin dus wellicht een punt dat veel techniek en wetenschap een uiting zijn van duivelse krachten die mens en haar cultuur teniet willen doen.

Techniek als werktuig van de duivel…

Tegelijkertijd kan je daar de invloed van de media bij optellen. Is die invloed positief of negatief geweest?

Hoeveel drugskartels zijn ontstaan nadat een paar stoere, kansarme jongens voor het eerst naar Scarface, Goodfellas of The Godfather keken?

Het is bekend dat figuren als Charles Manson, de moordenaar van John Lennon en de persoon die de aanslag op Reagan uitvoerde, bij de uitvoering van hun daden, geïnspireerd werden door boeken. Manson door Stranger in a strange land van Robert Heinlein en de andere twee door Catcher in the Rye van Salinger.

We worden vaak zonder dat we het weten of in de gaten hebben beïnvloed en geïnspireerd door boeken, films, televisie, radio, techniek, mensen etc.

Onze elite weet dat ook en er is een groep op deze wereld die heel goed snappen dat het menselijk brein mede schepper is van de realiteit op basis van wat we wel of niet geloven van wat echt is of niet. Dit proces wordt versterkt als het wordt ingebed in het publieke bewustzijn. Ze projecteren wat zij willen in jouw bewustzijn zodat jij voor hen bepaalde zaken gaat bewerkstelligen. Doormiddel van trauma, angst etc beïnvloeden ze en voeden ze ons bewustzijn.

Ted kaczynski, de Unabomber, schreef een manifest over techniek en de invloed die techniek heeft op onze samenleving. Hij was er heilig van overtuigd dat techniek het grote kwaad was en probeerde daarom via bomaanslagen een anti technologische revolutie op gang te brengen.

Het vreemde is dat veel technici die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van raketten en vliegtuigen, op een of andere manier zelf aangeven contact te hebben gehad met wezens uit andere dimensies.

Zo was Jack Parsons, de uitvinder achter het Amerikaanse raket programma, een persoon die via allerlei occulte rituelen contact zocht met andere dimensies. Hij was lid van de OTO een religie die werd opgericht door Aleister Crowley, de bekende occultist, satanist.

Ook de uitvinder Nicolas Tesla gaf aan dat hij contact had met andere dimensies en dat hij via dat contact allerlei uitvindingen deed.

Tegenwoordig bestaan er al Quantum Computers. In een normale computer vinden reken processen plaats met bits die een 1 of een 0 vertegenwoordigen. Een Quantum computer werkt met Qubits die tegelijkertijd een 1 en een 0 vertegenwoordigen. Daardoor gaat de rekenkracht van dit soort computers gigantisch vooruit ten opzichte van de oude computers.

Ga je dat combineren met Artificiële intelligentie dan kom je al snel terecht bij een soort levensvorm die door de mens gecreëerd is maar al snel over de mens kan gaan heersen en ons gaat zien als een soort aap of mier. Het grote gevaar is dan natuurlijk dat die kunstmatige intelligentie ons ook gaat behandelen als een mier en compleet onverschillig tegenover ons lot staat. Hoeveel mieren hebben wij ieder persoonlijk wel niet over de kling geholpen zonder daar 1 seconde over na te denken?

Geordie Rose, eigenaar van D Wave Quantum computers gaf in 2017 een toespraak over wat Quantum computers voor invloed gaan uitoefenen op onze maatschappij.

Quantum in zichzelf is een indicatie van diverse mogelijkheden die tegelijkertijd plaatsvinden en ook afhangen van het feit of ze wel of niet worden waargenomen.

Er is volgens hem wetenschappelijk bewijs voor de multiversum theorie en dat we er rekening mee moeten houden dat de quantum theorie bewijst dat er tegelijkertijd duizenden parallele dimensie zijn. Wij zijn in principe ook een soort bit die tegelijkertijd een 1 en een 0 is en in verschillende dimensies op verschillende manieren leven.

Techniek is dus misschien wel een soort parasiet die zijn gastheer en vrouw overneemt.
Blij dat ik op Urk woon

Op 5 mei j.l. kwam het nieuws tot ons dat er per 1 juni een corona paspoort wordt ingevoerd. Ook hoorde ik Kuipers bij Op1 zeggen dat er in het najaar weer nieuwe covid varianten kunnen komen die weer voor veel besmettingen kunnen gaan zorgen.

Half Nederland laat zich dus vaccineren voor een virus waarvan ze, grotendeels, niet of nauwelijks last zullen krijgen en met dat vaccin kan je nog steeds besmettelijk zijn en aan het eind van het jaar werkt het vaccin waarschijnlijk niet meer...koek koek.

Ook draagt een meerderheid in Nederland een mondkap waarvan de werking tegen dit virus wetenschappelijk niet is aangetoond en zijn ze in de media constant bezig om iedereen bang te houden of bang te maken.

In een jaar tijd zijn ze er in geslaagd om de visie op virussen van een groot deel van de bevolking compleet te veranderen.

Influenza achtige virussen hoorden bij het leven. Je ging natuurlijk niet recht in iemands gezicht hoesten maar iedereen accepteerde dat tijdens het winter en herfst seizoen, mensen verkouden waren en ziek werden. Jaarlijks overleden duizenden ouderen aan de griep. Dat was normaal, want je moet tenslotte toch ergens aan doodgaan.

Een oud boertje zei eens dat als niemand zou doodgaan dat we dan allemaal recht op staand moesten gaan slapen.

Maar goed we moeten dus samenleven met een grote groep Nederlanders die compleet zijn doorgedraaid en geen enkele besmetting meer accepteren.

Ze geloven dat de heilige graal, het vaccin, hen het eeuwige leven gaat geven en dat het vaccin de enige, ware weg naar de vrijheid is.

Het is voor mij verbijsterend om te zien hoe makkelijk mensen accepteren dat de overheid vrijheid en grondrechten afpakt en blijkbaar denken dat het een gunst van de overheid is dat ze uberhaupt vrijheid en grondechten mogen hebben.

Voor deze mensen is het citaat, "wie veiligheid verkiest boven vrijheid, is geen van beide waard", perfect van toepassing. Het zijn mensen met een slavenmentaliteit en tevreden slaven zijn de grootste vijanden van de vrijheid.

Ze vinden het heel normaal dat hun kinderen psychisch worden beschadigd op school en in een sociaal isolement belanden. Het is naast, het co2 geloof, een nieuwe deug religie, waarin mensen die van God los zijn, zichzelf goed kunnen voelen. Ze offeren zelfs hun kinderen op voor de babyboomers cultus. Alles voor de oudjes, want zij moeten tot de laatste seconde kunnen genieten van hun oude dag…

Ik herinner me een gesprek met een arts, toen mijn vader 85 jaar was en een operatie moeste ondergaan, hij raadde ons aan om een niet reanimatie verklaring te tekenen, want iemand die op die leeftijd nog gereanimeerd moest worden had daarna nog weinig kwaliteit van leven. Een verstandige opmerking van die dokter. Dat beleid is er al vele jaren in Nederland maar nu moeten we alles op alles zetten om mensen in bejaardenhuizen te redden. Let wel. Tegenwoordig woon je gemiddeld zo’n anderhalf jaar in een bejaardenhuis voor je naar de eeuwige jachtvelden gaat.

Verder moet er nu een corona paspoort komen. Iets wat de complotdenkers een jaar terug al zeiden maar die werden uitgelachen.

Er gaat een test samenleving komen en ook nu geloven de de toevals denkers weer dat het tijdelijk is. Ze zijn nog steeds niet in staat om de agenda achter dit hele gebeuren te zien.

Ze snappen niet dat, als het aan onze overheid ligt, het oude normaal niet meer terugkomt.

Vanaf nu is het normaal dat mensen beperkingen krijgen opgelegd als er weer een influenza/corona golf is, dat we mondkappen moeten dragen, afstand houden, ieder jaar sowieso 1x een vaccinatie en geen grote groepen meer bij elkaar mogen komen in het herfst/winterseizoen...tenzij je kan aantonen dat je getest en gevaccineerd bent. Voor die mensen zal er veel meer mogelijk zijn en daarmee gaat de overheid langzamerhand het grootste deel van de bevolking dwingen om mee te doen met testen en vaccineren.

Urk

Gelukkig woon ik op Urk denk ik dan. In dit soort tijden merk je hoe mooi het is dat je een eigen christelijke cultuur hebt met sterke familiebanden. Mensen staan hier, over het algemeen, nog redelijk nuchter in het leven.

We zullen ons als Urkers dan ook moeten wapenen tegen de gekte uit Den Haag.

Misschien is dit wel een grote kans voor Urk om een soort toevluchtsoord te worden voor mensen uit heel Nederland. Die hier naar toe komen om te zien dat er ook nog normaal geleefd kan worden en waar je nog normaal, zonder test, vaccinatie of mondkap, naar de winkel, restaurants, cafe's, barren, kerken etc kan gaan.

Misschien gaat die houding Urk, qua toerisme, nog veel geld opleveren...en gaan veel mensen in Nederland beseffen dat de oude, Nederlandse cultuur, met het oog op de multiculturele, open grenzen samenleving, zo gek nog niet was.

Want dat is wellicht het probleem. We zijn als Nederlanders tegen elkaar uitgespeeld. Het verdeel en heers systeem is tot in perfectie uitgewerkt en daarom krijgen we geen honderdduizenden mensen meer op het Malieveld om te protesteren tegen deze overheid.

De globalisering heeft ons verdeeld. Er zijn winnaars en verliezers van het neoliberale systeem en daartussenin zitten dan nog allerlei culturele en religieuze verschillen.

Het is wappies tegen deugers, woke tegen conservatief, links tegen rechts, groenen tegen boeren, oud tegen jong, gelovig tegen ongelovig, gevaccineerd tegen niet gevaccineerd, zwart tegen blank etc.

En Rutte en co blijven lachen en hevelen onder het mom van co2 reductie en corona steeds meer macht over naar internationale organisaties en multinationals.

Het is voor deze internationale elite makkelijk scoren in de los zand samenleving waar principes, kritisch nadenken en zelfonderzoek als onwenselijk, dom en asociaal worden beschouwd.

Ik heb wel eens gehoord dat christenen zich moeten gedragen als parachutisten in vijandig gebied en ik denk dat wij als Urkers ons flink achter de oren moeten krabben in hoeverre we mee moeten meegaan met deze overheid, waarvan steeds duidelijker wordt dat ze internationale heren en agenda’s dienen.

Het zou goed zijn dat we als Urkers deze zomer de zaken eens op een rijtje gaan zetten om een beleid uit te gaan stippelen voor het najaar.

Hoe wil Urk met corona omgaan? Hoe willen we dat onze ouderen worden behandeld in bejaardenhuizen? Welke risico’s willen we aanvaarden? In hoeverre is het omgaan met corona de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger? Hoe gaan verenigingen met corona om in het najaar van 2021?

Laten we als burgers om de tafel gaan zitten met de burgemeester, wethouders, leiders van de politieke partijen, schooldirecteuren, directeur van de Talma, bedrijvenkring Urk, etc.

Laten we onze eigen koers varen en niet achter het kabinet aangaan waarvan inmiddels wel duidelijk is dat ze in God nog zure peren geloven en het algemeen belang van Nederland niet voor ogen hebben.

Loat Urk em er buuten ouwen is in dit geval een goed advies.
Jacques Attali...de weg naar de Nieuwe Wereld Orde

(“Een pandemie zou een dergelijke constructieve angst kunnen bewerkstelligen.”)

Hieronder enkele citaten uit interviews die Attali in het verleden gaf. Attali is een voormalig adviseur van de Franse president Mitterand, directeur van de Europese bank en prominent Vrijmetselaar.

“In de toekomst moeten we een manier vinden om de bevolking te reduceren. We zullen beginnen met de ouderen, omdat, zo gauw je boven de 60/65 jaar komt, mensen langer leven dan ze produceren en de maatschappij veel kosten. Van de zwakken en nuttelozen die niets doen voor de maatschappij zullen er steeds meer komen.

Euthanasie zal een essentieel onderdeel zijn van toekomstige samenlevingen. We kunnen natuurlijk mensen niet gaan executeren of in kampen op zetten. We zullen van ze af komen door het wijs te maken dat het voor hun eigen bestwil is.

Een te grote bevolking die eigenlijk grotendeels overbodig is, is ook economisch niet rendabel. Sociaal gezien is het ook beter voor de mens om direct tot stilstand te komen in plaats van langzaam af te glijden.

We zullen iets vinden om de depopulatie te veroorzaken. Bijv. een pandemie die alleen bepaalde mensen raakt of een gigantische economische crisis. Een virus dat alleen de oude of dikke mensen raakt. Uiteindelijk zullen de zwakken er aan ten onder gaan en de domme of angstige mensen zullen erin geloven en schreeuwen om een medicijn

We zullen een behandeling klaar hebben liggen die tevens de oplossing van het probleem is.

De idioten zullen zichzelf selecteren en vrijwillig naar de slachtbank gaan.”

“Door de eeuwen heen werden oorlogen beslist door het inzetten van nieuwe wapens en de prijs die er op het leven van de eigen soldaten stond. In hun tijd maakten, de boogschutters van Crecy, de tanks uit de Eerste Wereldoorlog en de atoomwapens van de Tweede Wereld Oorlog het verschil.

In alle tijden kwamen nieuwe wapens ten tonele. De propellor kwam voort uit de hefboom, tanks uit de auto en telegraaf, radio, energie, de atoombom en het internet kwam voort uit technologische ontwikkelingen voor de strijdkrachten.”

“In de komende 50 jaar zullen er nieuwe technologieen ontwikkelt worden door de militaire industrie voordat ze op de civiele markt terecht komen. Deze wapen zullen voonramelijk gericht zijn op controle van burgers. Robots en drones zullen als voorpost dienen die vanuit vijandelijk gebied informatie doorgeven. Software zal de toekomstige omstandigheden waarin het gevecht plaats zal vinden, zo goed mogelijk voorspellen.

Nieuwe strijdkrachten zullen nauwgezet samenwerken met simulatie en controle eenheden Gevechten zullen eerst compleet gesimuleerd worden in 3D modellen en de uiteindelijke gevechten worden uitgevoerd door robots. Elektronische systemen zullen in staat zijn om communicatie systemen te vernietigen met E-bommen en daardoor de tegenstander doof en blind maken

Andere wapens , chemisch, biologisch, bacterieel , elektronisch of via nanotechnologie zullen worden ontwikkeld.

Wetenschappers zullen naar meer macht streven. Chemische wapens zullen zo precies zijn dat ze leiders uit kunnen schakelen zonder dat iemand het in de gaten heeft. Pandemieën kunnen ten allen tijde worden gecreëerd en complexe genetische wapens kunnen eerdaags worden ingezet tegen specifieke etnische groeperingen.

Nanorobots, zo klein als stof, bekend als grijs slijm, kunnen undercover missies uitvoeren en cellen in het menselijk lichaam aanvallen. Wanneer de kloon technieken op dieren verder zijn gevorderd, kunnen we missies uitvoeren met gekloonde dieren...levende dierlijke bommen uit een nachtmerrie.

Deze wapens zullen niet alleen ontwikkeld worden door overheden maar ook door particulier bedrijven, die, voor hun producten, ook op zoek zullen gaan naar een markt.

Deze wapens zullen toegankelijk zijn voor kleine naties, non staten, piraten, huurlingen, terroristen, maffia. In de nabije toekomst kan je al makkelijk een E bom maken voor 400 dollar.

Dit soort massa vernietigingswapen zullen meer en meer beschikbaar zijn voor diverse groepen, waardoor ze in staat zullen zijn om grotere groepen mensen te doden.

Tot slot, het allerbelangrijkst blijft het overtuigen van de burgers en daardoor zullen de belangrijkste wapens, propaganda, communicatie en intimidatie blijven…”

“De geschiedenis leert ons dat de mensheid zich alleen echt ontwikkeld als ze doodsbang is. Verdedigingsmechanismen worden dan uitgeschakeld, soms ontoelaatbaar (het uitzonderen van zondebokken en het ontstaan van totalitaire systemen), soms onbelangrijk (om afleiding te zoeken), soms efficiënt (therapeutische mechanismen die oudere morele principes vervangen).

Als de crisis eenmaal achter ons ligt, zal de mensheid deze mechanismen verenigen met individuele vrijheid en ze op laten gaan in een democratisch gezondheidsprogramma.

Een pandemie zou een dergelijke constructieve angst kunnen bewerkstelligen.

“Zelfs al zou de pandemie mild zijn, wat we mogen hopen, moeten we wel de lessen leren voor de volgende pandemie toeslaat.

Preventieve controle mechanismen en procedures moeten worden gecreëerd voor de distributie van medicijnen en vaccins.

Daarom moet er een wereldpolitie, een wereld voorraad en een wereldbelasting worden gecreëerd.

We zouden dan veel sneller, dan alleen om economische redenen, een wereldregering kunnen creëren.”
Van Duitse Wonderwapens naar het Vierde Rijk

Het einde van de Tweede Wereldoorlog is een van de meest fascinerende episodes uit de menselijke geschiedenis en over die periode bestaan tot op de dag van vandaag nog veel misverstanden. Vanwege politieke redenen zijn veel gebeurtenissen uit die tijd tot staatsgeheimen verklaard en daarom is er bij veel mensen weinig bekend over deze interessante periode uit de geschiedenis.

Atoombom

Een goed voorbeeld is de geschiedenis van de atoombom. Jarenlang is ons geleerd dat de Duitsers nog niet zo ver waren met hun atoomprogramma maar recentelijk is naar voren gekomen dat de Amerikanen zonder de Duitsers nooit een atoombom op Hiroshima hadden kunnen gooien. De eerste atoombom was waarschijnlijk een Duitse bom. Met Duits uranium en Duitse ontsteking timers kreeg het atoomprogramma van de Amerikanen een boost en het lijkt waarschijnlijk dat de Duitsers in 1944 al een atoombom hebben getest bij Ludwigslust en al eerder zou een tactische atoombom zijn gebruikt in de slag om Kursk in Rusland waar ooggetuigen verklaarden dat een Russisch bataljon werd weggevaagd met een Duitse superbom en er sprake was van een groot gebied waarin geblakerde lijken lagen, bomen waren afgeknapt en alle munitie was ontploft. De Duitsers kwamen wellicht tot de conclusie dat een atoombom eigenlijk niet geschikt is als aanvalswapen omdat de eigen soldaten ook door de radioactieve wolk werden besmet en de Russen direct gingen dreigen met Chemische wapens als die ‘Superbom’ nog een keer werd ingezet. De enige wijze waarop een dergelijke bom nog enig effect zou hebben was om die te gebruiken op bijv. Londen of New York maar ze waren dan ook weer bang dat een dergelijke oorlogsmisdaad gigantische repercussies tot gevolg zou hebben. Verder leken de Duitsers hun peilen meer gericht te hebben op het ontwikkelen van een waterstofbom omdat je dan minder last hebt van radioactieve straling en de bommen veel krachtiger zijn.

Nazi wetenschappers na WO2

Na de oorlog verdwenen natuurlijk veel Duitse wetenschappers naar de V.S. en Rusland en er was aan het eind van de oorlog zelfs een ware wedloop gaande tussen de V.S. en Rusland om de beste wetenschappers te kunnen gevangen nemen.

Na WO2 zagen we dan ook ineens heel veel bekende Duitse wapens, zowel aan Amerikaanse als aan Russische kant, die in een nieuw jasje werden gestoken. De eerste slimme bommen waren gebaseerd op de Fritx X, een radiografisch bestuurde bom, de Kalasjnikov die gebaseerd was op de Duitse STG 44, de B2 bommenwerpers waren gebaseerd op Horten Ho 229, de eerste helikopters waren van Duitse makelij en de eerste straaljagers waren Duits en werden gekopieerd door de Geallieerden en het meest bekende voorbeeld is natuurlijk het Amerikaanse ruimteprogramma dat door Werner von Braun werd geleid op basis van Duitse raket technologie.

UFO

De Nazi’s bleken ook al te beschikken over vliegende schotel achtige vliegtuigen en het is natuurlijk opmerkelijk te noemen dat direct na WO2 een dergelijke schotel crashte bij Roswell in de V.S. De meest logische verklaring lijkt mij dat de Amerikanen verder waren gegaan met de UFO experimenten van de Nazi’s en om dat te verbloemen werd het Alien verhaal de wereld in geholpen.

Het was natuurlijk sowieso, hoewel ook begrijpelijk, nogal discutabel dat de Amerikanen allerlei wapens en technieken gebruikten die tot stand waren gekomen met de hulp van honderdduizenden dwang arbeiders en de dood van tienduizenden van hen. Ik vraag me wel eens af wie er aan de haal is gegaan met de experimenten van de Nazi dokters. Misschien hebben de aantekeningen van bijv. Mengele wel geleid tot de genezing of dood van duizenden mensen. Hetzelfde geldt voor de experimenten van de Japanners in Noord Oost China op duizenden gevangenen. Die gingen vaak nog een paar stappen verder dan de Nazi experimenten. In Unit 731 werden onder leiding van generaal Shiro Ischi de meest verschrikkelijke experimenten uitgevoerd. Zo werden bijv. alleen de armen van gevangenen bevroren om ze daarna stuk te slaan met een sloophamer, waardoor de armen verbrijzelden en in stukken op de grond vielen. Unit 731 was opgezet om chemische en biologische experimenten uit te voeren en te testen op gevangen en dorpen in China. Al met al kwamen zo’n 300.000 mensen om door deze experimenten. In het Unit 731 complex sowieso al 10.000. De verantwoordelijken kregen na de oorlog immuniteit van de V.S. en hun gegevens van de experimenten verdwenen in Amerikaanse handen.

Er zijn ook sterke aanwijzingen dat Nazi dokters als Mengele meewerkten aan MK Ultra. MK Ultra was een programma van de CIA waarin zaken als hersenspoelen, het beïnvloeden van het wereldbeeld van mensen, het ondervragen/martelen en beïnvloeden van mensen doormiddel van drugs, een grote rol speelden.

Aan het eind van WO2 gebruikten tientallen oorlogsmisdadigers de Duitse wonderwapens als onderpand voor hun vrijheid en het feit de Geallieerden daar op in gingen is natuurlijk ook niet echt opmerkelijk te noemen

Viktor Schauberger

Een man die niet in de categorie oorlogsmisdadigers viel en werd gedwongen om voor de Duitsers te werken was de Oostenrijkse boswachter Viktor Schauberger. Deze inspirerende man gebruikte de natuur als basis voor zijn technische ontwerpen. Zo keek hij bijv. naar een steur die stroomopwaarts tegen een watervalletje opzwemt en hij vroeg zich af hoe het nou kon dat die Steur ondanks de tegenstroom toch omhoog kwam. Hij ontdekte dat er een opstuwende kracht ontstaat door de vorm van het lichaam van de steur en de bewegingen die de steur daarmee maakte. Verder ontdekte Schauberger dat er achter bijna iedere kracht in de natuur een soort centrerende, spiraal achtige beweging en vorm schuil gaat die zich laat vertalen in de gouden ratio van 1,618.

Schauberger was van mening dat explosies onnatuurlijk en dat de warmte die explosies veroorzaken een ineffectieve energie vorm zijn en dat implosies verkoelende, natuurlijke krachten waren die veel meer energie opbrachten dan dat ze gebruikten.

Schauberger zou zogenaamde Vortex motoren hebben ontwikkeld voor de Nazi’s waarmee ze UFO achtige vliegtuigen aan dreven die zich voortbewogen doormiddel van lucht en water en eigenlijk alleen maar brandstof gebruikten om goed op gang te komen. Aan het eind van de oorlog werden de ontwerpen vernietigd, uitgeruild of meegenomen door de Geallieerden.

Ik denk dat Schauberger in de categorie van wetenschappers als Tesla valt die door hun radicale visie op wetenschap en techniek een gevaar vormden voor het establishment dat haar geld had geïnvesteerd in Energie en olie multinationals en alle bedrijven om die industrie heen die daar doormiddel van bijv. transport of het produceren van plastic, geld aan verdienen en er daarom alles aan deden en doen om radicale nieuwe technieken, die niet of nauwelijks olie gebruiken, uit te bannen.

Rakettechnologie en Occultisme

Het is denk ik ook opvallend dat rakettechnologie lijkt samen te gaan met belangstelling voor occultisme. Dat zagen we natuurlijk bij de Nazi wetenschappers en ook bij de belangrijkste persoon voor het Amerikaanse raket technologieprogramma, Jack Parsons. Jack Parsons was goed bevriend met Aleister Crowley en Ron L. Hubbard en was zijn hele volwassen leven bezig met occulte rituelen. Zou het kunnen dat de occulte belangstelling van dit soort mensen hen in contact bracht met andere dimensies en dat ze daardoor bepaalde kennis konden verwerven die hen in staat stelde om dergelijke baanbrekende uitvindingen te doen?

De occulte en historische belangstelling van de Nazi’s was natuurlijk sowieso opmerkelijk. Expedities die zochten naar de Heilige Graal, de holle aarde, Atlantis en allerlei magische voorwerpen die de Nazi’s machtiger moesten maken.

Waren de Nazi’s gestoord om in dergelijke zaken te geloven of wisten ze misschien meer dan de gemiddelde sterveling op deze aarde en kan je misschien je voordeel doen met occulte en magische krachten?

Het Vierde Rijk

Werd de V.S., vanwege een bepaalde bewondering voor de Nazi’s, misschien ongewild een soort Vierde Rijk? Duitse militairen en wetenschappers infiltreerden, doormiddel van operatie Paperclip, in grote getale in het Amerikaanse leger, de geheime diensten en de wetenschap en daardoor werd het Amerikaanse deep state misschien op een bepaalde manier geNazificeert.

Veel gevechts en ondervragings tactieken werden overgenomen en het menselijk leven leek na WO2 nog minder waardevol voor het Amerikaanse leger als voor die oorlog. Het militair industrieel complex werd groter en groter en steeds belangrijker voor de Amerikaanse economie waardoor de V.S. eigenlijk in een constante staat van oorlog moest verkeren om haar economie nog enigszins staande te kunnen houden.

Het was allemaal wat beschaafder als de Nazi’s maar in principe had de V.S. het stokje overgenomen in de strijd tegen het communisme. Het enige verschil was dat er een zekere vrijheid van meningsuiting was en dat er geen mensen massaal werden vermoord in concentratiekampen maar voor het overige was de V.S. niet te beroerd om miljoenen mensen om te brengen (bombardementen etc.) in de oorlogen die ze sinds 1945 hebben gevoerd. Het communisme werd te vuur en te zwaard bestreden net als de Nazi’s het Bolsjewisme hadden bestreden en de V.S verloor daardoor meer en meer haar vermeende onschuld.

We zien dat ook in het ontstaan van Operatie Gladio en het samengaan van de Amerikaanse en Duitse geheime diensten. Al tijdens WO2 maakten bepaalde elementen binnen de Amerikaanse overheid afspraken met groepen binnen het Derde Rijk, die inzagen dat het Bolsjewisme of communisme een veel groter gevaar vormd dan de Nazi’s.

Daaruit ontstond na WO2 operatie Gladio en een soort fascistisch wereldwijd netwerk dat werd gefinancierd door drugs geld. In eerste instantie heroïne uit Azië dat via Italië naar de V.S. werd gesmokkeld en doorverkocht. Met dat geld werden wereldwijd anti communistische organisaties gefinancierd en werden anticommunistische acties uitgevoerd.

Diverse oorlogsmisdadigers van de Nazi’s, zoals bijv. Klaus Barbie en Reinhard Gehlen werden gerekruteerd om organisatie op te zetten die in het geval van een communistische overname van Europa, een verzetsorganisatie moesten opzetten. Door heel Europa werden verborgen wapendepots gecreëerd en groepen gecreëerd. Later werden deze groepen gebruikt voor terroristische aanslagen in de Italie. In Italië was de communistische partij erg groot en dreigde daar meerdere keren aan de macht te komen. Een samenwerking van de CIA, het Vaticaan en de maffia wist dat te voorkomen. Ze gebruikten daar o.a het Gladio netwerk voor. De Italiaanse premier Andreotti moest, na een bomaanslag op het treinstation van Bologna en de vondst van bewijslast tegenover Gladio, toegeven dat zo’n netwerk bestond. Door heel Europa, ook in Nederland, kwamen deze netwerken in de jaren tachtig/negentig van de vorige eeuw aan het licht.

Vietnam/Kennedy’s/Martin Luther King

Ik denk dus dat het hard valt te maken dat er na WO2 een soort rechts conservatieve, anti communistische beweging het westen beheerste, die koste wat kost, wilde voorkomen dat communisten voet aan de grond zouden krijgen in het westen.

Eerst de Korea oorlog, een militair industrieel complex dat steeds machtiger werd en ook steeds belangrijker voor de Amerikaanse economie werd. Deze krachten en machten zagen Vietnam als een ‘goede’ oorlog. Ten eerste om het communisme te stoppen maar ook om heel veel geld te verdienen via wapens en drugs. De Kennedy’s, John en Bobby, probeerden dit tegen te houden maar werden vermoord. Toen Martin Luther King zich tegen deze oorlog ging keren werd hij ook vermoord.

Er waren toen echte kapitalistische diehards die echt voor 100% geloofden dat ze goede strijd voerden en zich waarschijnlijk ook nog geestelijk gesteund voelden in hun strijd tegen het communisme, want de communisten waren immers antichristelijk en anti religieus.

Dat deze strijd ten koste ging van miljoenen mensenlevens was blijkbaar geoorloofd als het om het behoud van de de goede kapitalistische normen en waarden ging. Misschien hadden ze nog wel gelijk ook en waren we anders onder het juk van het communisme terechtgekomen...wie zal het zeggen.
DE OGEN VAN DE DUIVEL

Veel mensen willen er liever niet over nadenken of er iets van zien. Ze weten dat kinderporno en kinderprostitutie bestaan maar negeren het.

Soms komt het bovendrijven en wordt het onder onze neus geduwd, zoals het geval was met bijv. de Dutroux zaak en Robert M. die kinderen misbruikte op een kinderdagverblijf in Amsterdam en materiaal daarvan verspreide.

Iedereen is dan in rep en roer en spreekt er schande van.

Helaas zijn deze zaken het topje van de ijsberg en staat Nederland bekend als een doorvoerland voor kinderporno.

De documentaire “Eyes of the devil” van Patryk Vega geeft een schokkend beeld van kinderporno netwerken in Europa. Hij spreekt moeders die hun kinderen aanbieden aan handelaren en de handelaren zelf over hoe deze wereld in elkaar steekt en werkt.

Het komt ongeveer hier op neer.

Er is een professionele organisatie die kinderen regelt voor speciale huizen in Europa. In Europa zijn er zo’n vier van dat soort huizen/bordelen. 1 in België, 1 in Duitsland en 1 in Polen. (de andere werd niet genoemd).

De organisatie benaderd labiele, zwakbegaafde, egoïstische, drugsverslaafde, beschadigde vrouwen die zwanger zijn of al kinderen hebben. Dit gebeurd voornamelijk in Oost Europa.

Deze vrouwen worden geestelijk bewerkt om hun kinderen op te geven voor geld. Bij veel van dit soort vrouwen die ze op het oog hebben lukt dat ook. De handel bestaat uit 2 componenten. De eerste is prostitutie voor pedofielen en de tweede is handel in organen en vaak gaan die twee uiteindelijk dan weer samen. Als de moeders akkoord gaan dan vangen ze 5 tot 10 duizend euro voor deze kinderen.

De kinderen worden naar speciale ‘oppassers’ gebracht en vanaf hun vierde worden ze naar een van de bordelen in Europa gebracht.

Daarvoor krijgen ze eerst een andere identiteit. Ze worden zogenaamd geadopteerd door een moslimgezin. Deze moslims nemen ze mee naar een Arabisch land (meestal Egypte) waar ze heel gemakkelijk andere papieren en een andere identiteit kunnen krijgen.

Volgens de mensensmokkelaar waren de pedo bordelen in Europa ook in handen van moslims. (De personen in de film zijn overigens allemaal van Poolse afkomst).

De kinderen gaan vervolgens weer terug naar Europa. Ze hebben nu een nieuwe identiteit en het oude kind en de oude identiteit is verdwenen.

De mensensmokkelaar geeft aan dat ze moeders gebruiken die hun kind opgeven voor geld omdat het ontvoeren van kinderen te veel risicoś met zich meebrengt.

De kinderen gaan vanaf hun derde/vierde jaar naar het bordeel waar ze regelmatig seks hebben op afspraak met klanten. De kinderen krijgen drugs toegediend als er een klant komt. Meestal is er dan nog geen penetratie. Dat is alleen weggelegd voor de VIP klanten. Dat zijn speciale klanten die heel veel geld betalen om een kind ook dood te maken tijdens de seks.

De klant geeft dat van te voren aan en er is in het pedo bordeel een speciale steriele kamer waar het vermoorde kind dan ook gelijk ontdaan kan worden van organen, die voor zover nog bruikbaar, ook weer worden doorverkocht.

De mensensmokkelaar heeft het over steenrijke klanten die vaak met privé vliegtuigen overkomen.

Vanaf een jaar of zeven is er ook sprake van geslachtsgemeenschap door ‘normale’ klanten met de kinderen.

De oudere kinderen worden apart gehouden van de hele jonge kinderen en ze worden tot een jaar of 13 gebruikt. Ze zijn dan zo verknipt en verslaafd aan drugs en zo psychisch beschadigd dat ze niet meer normaal kunnen functioneren. Ze worden dan afgemaakt.

De mensensmokkelaar sprak ook duidelijk over een Satanistische component binnen dit pedo netwerk.

Te triest voor woorden deze documentaire en wij zijn als mensen, die van onze kinderen houden en voor hen zorgen, ons niet of nauwelijks bewust wat voor psychopaten er in onze steden en dorpen wonen, die geen enkel mededogen hebben met een kind en die kinderen alleen maar zien als een seksobject, handel, geld. Totaal gevoelloze mensen (satanisten) die wereldwijd, vele duizenden kinderlevens kapot maken.
Wat ons staat te wachten

Op niet al te lange termijn gaan we kennis maken met een digitale munt en kunnen we alleen nog maar digitaal betalen. We krijgen een digitaal betaalsysteem waarbinnen alles aan elkaar wordt gekoppeld. Je medische gegevens, je financiële gegevens, eventuele overtredingen/bekeuringen, je politieke voorkeur, je vaccinaties, je locatie etc.

Het oude financiële systeem is failliet en zal vervangen worden door een systeem waarbinnen iedereen nog meer afhankelijk wordt van de overheid.

De overheid gaat bepalen dat je alleen nog maar kan handelen als je klimaatbewust zaken doet, als je diversiteit op de werkvloer serieus neemt.

Iedereen krijgt een basisloon. Dat is natuurlijk te weinig om van te leven. Mensen die zich niet gedragen zoals de overheid het wil, bijv. omdat u zich niet laat vaccineren, zullen gekort worden op het basisloon. Door het basisloon zullen de gemiddelde uurlonen die werkgevers betalen naar beneden gaan en dat zullen vooral de multinationals toejuichen want de belastingen worden toch opgehoest door de middenstand.

De centrale bank heeft complete controle over u. U kunt geen belasting meer ontduiken. De bank weet altijd waar u bent en wat u koopt. Als u zich misdraagt kan de bank u saldo blokkeren. De bank kan er ook voor zorgen dat u bepaalde zaken niet meer kunt kopen. Zoals sigaretten, wapens, vuurwerk, drugs, drank, vet, suiker of goud.

  

Via biotechnologie zullen de overheid en multinationals alles over u te weten komen en zij gaan zich met uw levensstijl bemoeien.

Uw menstruatiecyclus, uw seksuele activiteit, gebruik van rookwaar, alcohol en medicatie, uw hartslag, uw ademritme, uw zuurstofgehalte, fysieke beweging, uw humeur, de inhoud van uw koelkast, uw eetpatroon en natuurlijk ten allen tijde uw locatie.

De overheid gaat uw immuunsysteem overnemen. Doordat mensen zich meer en meer laten inenten zal het natuurlijke immuunsysteem steeds zwakker worden. Mensen zullen daardoor afhankelijk worden van meerdere jaarlijkse vaccinaties.

Er zal meer en meer conformiteit van u geëist worden. Het individu zal minder belangrijk worden en China zal meer en meer als voorbeeld gaan dienen.

U kunt zich alleen nog begeven in grote groepen als u kunt aantonen dat u gezond bent en niet besmettelijk.

Al deze regels gelden alleen voor normale burgers...niet voor illegalen, die kunnen gewoon de hele wereld over en hoeven nergens aan te voldoen. Zij dienen namelijk het verdeel en heers doel, zorgen voor afbraak van vakbonden en lage lonen.

Landbouwgrond wordt meer en meer onteigend. Mensen moeten in mega steden gaan wonen waar ze makkelijker te controleren zijn en goederen, diensten en energie makkelijker te centraliseren zijn.

Hitler, Stalin en Mao hadden de techniek niet om u compleet te controleren. Die techniek is er nu wel.

Welkom in het nieuwe Normaal.
Hoe nu verder?

Ik ga er vanuit dat er de komende maanden meer en meer corona maatregelen opgeheven zullen worden al zullen we aan de andere kant zien dat we in een test maatschappij terechtkomen en dat er waarschijnlijk een Covid paspoort wordt ingevoerd.

Ook zijn we, ben ik bang, nog lang niet van die achterlijke mondkap af.

Waar ik met het meest zorgen om maak is...hoe gaan we na de zomer reageren op nieuwe griepgolven.

Ik vermoed namelijk, dat als het aan een groot deel van de Nederlandse bevolking en politiek ligt, dat lockdowns een jaarlijks terugkerend fenomeen gaan worden.

Het is natuurlijk zeer opvallend dat binnen een jaar tijd griepgolven niet meer bij het leven horen. We leven er al zeker tienduizend jaar mee maar er is een groep in onze samenleving die er van overtuigd zijn geraakt dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met die besmettingen. Alleen nul besmettingen is nog goed genoeg en anders alles op slot.

Dit is een cruciale zomer waarin we als samenleving moeten gaan besluiten hoe we verder gaan met onze samenleving en onze omgang met virussen.

Het lijkt me daarom een goed idee dat overal in Nederland, in ieder dorp, in iedere stad, denktanks georganiseerd worden waarin politici, ondernemers, ouders, burgers, jongeren, ouderen, onderwijzers, burgemeesters, wethouders met elkaar in overleg gaan.

Het kan toch niet zo zijn dat we hier nog een keer in trappen?

Ik ben een beetje klaar met de afschuif politiek op Urk. Hoezo hebben wij niets te zeggen over hoe het er in ons dorp aan toe gaat als het om vrijheid en grondrechten gaat?

Moeten we na de zomer weer accepteren dat ondernemers kapot gemaakt worden, dat de glans van het leven van onze kinderen verdwijnt, dat onze kinderen geen normaal en goed onderwijs meer krijgen, dat onze ouders worden opgesloten in bejaardenhuizen, dat we onze vrijheid ernstig wordt beknot en we na een bepaald tijdstip niet meer buiten mogen komen.

Hoe staat Urk tegenover dwang of indirecte dwang tot vaccineren en testen?

Hoe staan we tegenover een vaccinatiepaspoort?

Het wordt tijd dat we als Urker burgers eens een duidelijke afspraak maken met onze politieke vertegenwoordigers.

Het zou toch van de zotten zijn dat het overgrote deel van de Urker bevolking tegen de corona maatregelen is maar dat we dan vertegenwoordigd worden door politici, schoolbestuurders, etc. die allemaal net doen of ze grote steun uit de samenleving hebben?

In wat voor democratie leven we als de wil van het volk wordt genegeerd?

Daarom, hoe gaan we verder met Urk en Nederland..want dit nooit meer wat mij betreft.
De lessen van Princhard

Het was me het weekje wel. De AvondKlok gaat er af, hoorde ik dinsdagochtend…

Eindelijk dacht ik. Een rechter die wetten aan de grondwet toetst.

S Avonds om 9 uur stond ik met een groep Urkers te toeteren op de haven in mijn auto uit protest tegen de avondklok...want die was nog steeds van kracht.

Ik moest op de haven aan het boek “Reis naar het einde van de nacht” van Louis Ferdinand Celine denken.

Celine is een van de beste maar ook meest cynische schrijvers die ik ken en hij vertelt daarin ook het verhaal dat hij, nadat hij gewond is geraakt aan het front tijdens WO1, in een kliniek terecht komt waar hij een zekere Princhard leert kennen die even zijn ongezouten mening geeft over de maatschappij en het leven.

De mening van Princhard (hieronder weergegeven) is nog steeds van kracht. In feite is er niet veel veranderd in honderd jaar tijd. Nog steeds schijt de elite op het volk. Er is een schijn van democratie maar in feite leven we in een lobbycratie. Een systeem waarin kleine, rijke clubjes het voor het zeggen hebben. Democratie is de wil van de meerderheid maar die wil wordt zelden tot nooit gevolgd want waar is de wil van de meerderheid als het om corona maatregelen, klimaatbeleid, immigratie, EU etc. gaat? U zult zeggen: “ja maar je kan toch stemmen? Ja oke dan stemmen we. Wat gebeurt er dan? Een meerderheid van Nederland stemt zogenaamd rechtse partijen en we krijgen uiteindelijk een links beleid op allerlei terreinen. De VVD is zogenaamd voor de souvereiniteit van Nederland en voor een strenger immigratiebeleid. De laatste 10 jaar is een recordaantal immigranten Nederland binnengekomen en zitten we tot onze nek in de EU.

Ik weet zeker dat, mochten er referenda over de genoemde onderwerpen komen, de meerderheid tegen het huidige beleid stemt.

Het systeem dat we hebben functioneert niet meer. Het partijenstelsel, het koningshuis, de scheiding der machten. Het is allemaal een grote show om te verdoezelen dat een internationale elite, met internationale belangen aan de touwtjes trekt.

Het gaat niet om het belang van het Nederlandse volk. Het gaat om het belang van de Nederlandse multinationals en de belangen van een elite die heilig in globalisering geloven.

Dat er geen scheiding van machten in Nederland is werd deze week weer pijnlijk duidelijk toen er binnen 2 uur een hoger beroep was geregeld en toen de rechter werd gewraakt er binnen no time een uitspraak was waarna de rechtszaak verder ging en de rechter aangaf alleen naar de procedures te kijken maar de staat toch, via Van Dissel, drie kwartier over de inhoud mocht praten.

Vervolgens hebben we dan een 2e kamer die als een hondje achter Rutte aan huppelt, omdat ze hopen in het kabinet te komen en een 1e kamer die haar taak niet serieus neemt en vanwege politieke belangen, kritiekloos instemt met de spoedwet die er even met superspoed doorheen wordt gejast terwijl de rechtbank nog bezig is een uitspraak te formuleren over de eerste wet, die wettelijk gezien niet door de beugel kon.

Wat zegt dat over onze democratie? Ik geloof er niet meer in. Dit is een farce. Hier kan iemand die zichzelf serieus neemt niet meer aan mee doen.

We staan op een keerpunt in onze geschiedenis en ik ben bang dat dit steeds meer de vorm van een burgeroorlog zal gaan aannemen. We worden gedwongen om onszelf en onze kinderen te verdedigen tegen een overheid die onze grondrechten en vrijheden aantast.

Hoe kan je nog in democratie en verkiezingen geloven als we worden bestuurd door mensen die de grondwet en onze vrijheden niet meer serieus nemen?

Je kan beter een dictator hebben die het volk onderdrukt en veracht dan deze bureaucraten die zogenaamd het beste met ons en onze gezondheid voor hebben...dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Dan weet je dat er niets anders op zit dan je doodvechten. Dit soort klootzakken sussen je in slaap met mooie praatjes en financiële injecties en vage, onzekere toekomstbeelden.

Hieronder de rede van Princhard uit “Reis naar het einde van de nacht”

Princhard:

“Natuurlijk, we zijn gewend om dagelijks onnoemelijke ploerten te bewonderen die door de hele wereld om hun rijkdom naar de ogen gekeken worden en die een leven leiden dat bij nadere beschouwing iedere dag weer uit een lange reeks misdaden blijkt te bestaan, maar die mensen genieten roem, eer en macht, hun misdrijven worden door de wetten gerechtvaardigd, terwijl je altijd weer ziet, hoe ver je ook in de geschiedenis teruggaat –en je weet dat ik die verduveld goed ken- dat de dader van een licht diefstal, vooral als hij wat armzalig eten steelt, zoals brood, ham of kaas, zich onvermijdelijk de openlijke verachting van alle mensen op de hals haalt, dat hij zonder pardon door de gemeenschap uitgestoten en zwaar gestraft wordt, automatisch zijn eer verliest en door onuitwisbare blaam getroffen wordt, en wel om twee redenen, in de allereerste plaats omdat de dader van zulke misdrijven doorgaans arm is, en dit is op zichzelf als een fundamentele schande, en vervolgens omdat zijn daad een soort van stilzwijgend verwijt aan de gemeenschap is.

Zo wordt de diefstal van een arme donder een gemene wraak van het individu op de maatschappij, begrijp je… Waar zou dat heen moeten? Je moet maar eens opletten dat kleine diefstallen in alle oorden met uiterste strengheid worden gestraft, niet alleen om de maatschappij te beschermen, maar vooral ook als een ernstige waarschuwing aan alle arme sloebers, dat ze hun plaats moeten weten en in hun kaste moeten blijven, dat ze zich koest moeten houden en zich er opgewekt bij neer leggen om eeuwenlang, eindeloos, van ellende en honger te creperen..

Tot nu toe bezaten kruimeldieven echter een voorrecht in de Republiek, hun werd de eer ontzegd de vaderlandse wapens te dragen. Maar van morgen af aan gaat dit veranderen, van morgen af aan zal ik, dief, mijn plaats in het leger weer innemen… Zo luiden de order… Van hogerhand is besloten om dat wat ze ‘m’n ogenblik van verstandsverbijstering’ noemen, door de vinger zien, en nu komt ’t mooiste, uit achting voor wat ze ‘de eer van mijn familie’ noemen.

Wat edelmoedig! Nou vraag ik je, kerel, wordt mijn familie straks doorzeefd met kogels, zowel Duitse als Franse, als een vergiet?.. Nee, alleen ik, nietwaar, helemaal in m’n eentje! En als ik dood ben, zal de eer van mijn familie me dan weer uit de dood opwekken?...

Kom nou, ik zie m’n hele familie al, als de oorlog voorbij is…Zoals alles voorbij gaat… Ik zie ze op mooie zondagen al vrolijk rondhuppelen op het weer zomerse grasveld.. Terwijl, drie voet eronder, het ontgoochelde vlees van mij, hun pappie, druipend van de wormen en nog viezer dan een kilo stront op 14 juli, schitterend ligt weg te rotten… De akker van de onbekende boer mesten, dat is het ware lot van een waar soldaat! Och man! Ik verzeker je dat deze wereld er uitsluitend op uit is om iedereen te verneuken! Jij bent jong. Ik hoop dat deze paar minuten vol wijsheid je jaren bij zullen blijven! Luister goed naar me, kerel; als ze ’t hebben over: Het medelijden met het lot, met de omstandigheden van de arme mieter…’, laten dat deze woorden, die in vurige letters boven alle moordende schijnheiligheid van onze maatschappij schitteren, een uiterst belangrijk teken aan de wand voor je zijn, waar je niet meer zomaar aan voorbij mag gaan zonder het belang ervan in te zien. Hoor, ik zeg jullie, arme donders, altijd de lul in ’t leven, geslagen, uitgeperst, eeuwig en altijd zwetend, ik waarschuw jullie dat als de groten van deze aarde interesse voor jullie beginnen te krijgen, dan is ’t omdat ze op het slagveld gehakt van jullie willen maken… Dat is het teken… ’t Kan niet missen… ’t Begint met liefde voor het volk. Lodewijk XIV die trok zich tenminste geen zak van het brave volk aan, vergeet dat niet. Lodewijk XV ook niet. Hij veegde er z’n gat mee af. Natuurlijk was het leven in die tijd niet prettig, het leven van de arme sloeber is nooit prettig geweest, maar ze werden niet zo hardnekkig en verbeten om zeep geholpen als nu door onze tirannen. De kleine man, zeg ik je, wordt alleen met rust gelaten als hij wordt veracht door de groten, die uitsluitend uit eigenbelang of sadisme aan het volk kunnen denken… De filosofen, mag ik je daar nog op attent maken nu we ’t er toch over hebben, die zijn ermee begonnen het brave volk van alles wijs te maken.. Het volk dat alleen zijn catechismus kende! Ze zouden ’t wel opvoeden, beweerden ze.. Nou! Ze hadden heel wat waarheden te onthullen.! Prachtige! Frisse! Schitterende! Je duizelde ervan! Zo is’t! begon het brave volk te zeggen, zo is ’t precies! Zo is ’t helemaal! Daar gaan we allemaal voor sterven! ’t Volk wil alleen maar sterven! Zo zijn de mensen nu eenmaal. ‘Leve Diderot!’hebben ze gebruld en toen ‘Bravo Voltaire!’Dat zijn nog ’s filosofen! En ook nog leve Carnot, die zo mooi overwinningen in elkaar kon knutselen! En leve iedereen! Dat zijn tenminste knapen die ’t braven volk niet in onwetendheid en bijgeloof laten verrekken! Zij wijzen ’t de weg naar de vrijheid! Ze maken ’t zelfstandig! En ze hebben niet stilgezeten! Iedereen moet eerst de krant kunnen lezen! Dat is onze redding! Godverdomme! En snel! Geen analfabeten meer! Die kunnen we niet meer gebruiken! Alleen maar burgersoldaten! Die stemmen! Die lezen! En die vechten! En die marcheren! En kushandjes werpen! In dat tempo werd ’t braven volk gauw goed rijp. Het enthousiasme over ’t afwerpen van ’t juk moet toch ergens goed voor zijn, waar of niet? Danton stond niet voor Jan Lul zo mooi te praten. Met wat gebrul dat raak was 't dat je ’t nu nog hoort, had hij in een handomdraai ’t brave volk gemobiliseerd! En dat betekende ’t eerste vertrek van de eerste bataljons geëmancipeerde bezetenen! De eerste stemmende en vlagdronken klootzakken die Dumouriez met zich meevoerde om zich te laten doorzeven in Vlaanderen! Dumouriez zelf, die te laat aan dit ongekend nieuw idealistische spelletje had deelgenomen, had achteraf toch maar liever poen, hij deserteerde. ’t Was onze laatste huurling… Soldaatje spelen voor niets, dat was wat nieuws.. Zo nieuw dat Goethe, al was hij dan Goethe, z’n ogen uitwreef toen hij in Valmy kwam. Bij het zien van die haveloze vurige cohorten die zich spontaan kwamen laten afslachten door de koning van Pruisen voor de verdediging van de gloednieuwe vaderlandslievende fictie, kreeg Goethe het gevoel dat hij nog heel wat te leren had. ‘Van nu af aan, galmde hij schitterend, helemaal overeenstemmend met zijn talent, begint een nieuw tijdperk!’En hoe! Daar het systeem uitstekend werkte, ging men daarna helden in serie afleveren, die hoe langer hoe minder kostten omdat het systeem steeds beter werd. Iedereen heeft zich er wel bij bevonden. Bismarck, de beide Napoleons, Barres net zo goed als de amazone Elsa. De godsdienst van de vlag verving prompt die van de hemel, een oude wolk, door de Hervorming al aan flarden gerukt en al lang gecondenseerd tot episcopale spaarpotten. Vroeger was het mode, als je fanatiek was, te roepen: ‘Leve Jezus! OP de brandstapel met de ketters!’ Maar ja, er waren niet zoveel ketters en ’t waren vrijwilligers..

Terwijl we nu zo ver zijn dat onafzienbare horden zich geroepen voelen om mee te doen als er geschreeuwd wordt: ‘Aan de galg met alle lammelingen! Met alle slappe tinussen! Me de onnozele lezers! Met miljoenen tegelijk, hoofden rechts!’ De kerels die niemand aan flarden willen schieten, niemand om zeep willen helpen, die stinkende pacifisten, die moeten we in hun kladden grijpen en vierendelen! We zullen ze duizend gore doden laten sterven! En om ze manieren bij te brengen halen we eerste hun darmen uit hun lijf, hun ogen uit hun kassen en de jaren uit hun stinkend kwijlerig leven! Creperen moeten ze bij legioenen en nog eens bij legioenen, in de pan gehakt worden , leegbloeden, stikken in gifgassen, en dat alles om het vaderland dierbaarder, vrolijker en lieflijker te maken! En als er nog tuig bij is dat deze sublieme dingen niet wil begrijpen, moeten ze zich maar onmiddellijk laten begraven met de anderen, nee, toch maar niet samen met ze, maar helemaal aan het eind van het kerkhof, onder een onterend grafschrift voor lafaards zonder idealen, want deze schoften hebben hun grandioos recht verloren op een stukje schaduw van het monument dat bij aanbesteding door de gemeente op het middenpad is opgericht voor de fatsoenlijke doden, en ook hebben ze het recht verloren iets op te van vangen van de echo van de minister, die zondag weer bij de prefect komt pissen om na het middageten bewogen z’n smoel open te doen boven de graven..”
Een gewaarschuwd mens telt voor twee…

Laat ik eens even een kleine voorspelling doen voor de rest van het jaar 2021.

Zo richting de verkiezingen op 17 maart 2021 komen er meer en meer versoepelingen van de corona maatregelen.

De VVD wordt weer de grootste en gaat weer dezelfde coalitie vormen met CDA, D66, CU.

FVD gaat verrassend naar 8 zetels in plaats van 4 in de peilingen.

De maatregelen worden naar de zomer toe steeds verder afgebouwd maar mondkappen en afstand houden worden nog vastgehouden als maatregel.

Veel kleine bedrijven vallen om en worden opgekocht door de grote jongens. Het bedrijfsleven wordt voor een groot deel afhankelijk van de overheid.

De overheid geeft alleen nog steun als je aan bepaalde klimaateisen en diversiteit eisen voldoet.

De overheid geeft toestemming voor het gebruik van een Covid paspoort voor winkels, theaters, festivals, bioscopen en vliegtuigmaatschappijen.

Ook komt er toestemming om op grote schaal te gaan testen op middelbare scholen en sneltesten voor toegang tot festivals, restaurants, discotheken.

Het kabinet komt met het voorstel om cash geld af te schaffen en overal in Nederland wordt het 5G netwerk uitgerold.

Na de zomer komt er weer een nieuwe influenza, corona, golf en de overheid heeft de zorg nog steeds niet op orde. Er zijn nog steeds te weinig IC bedden.

U wordt opgeroepen om u te melden voor de Covid 20 vaccinatie.

Groepsvorming en grote toeschouwers aantallen worden verboden en restaurants, bioscopen, discotheken, theaters mogen naar het aantal vierkante meters een maximaal aantal mensen herbergen.

Wie naar een ander land gaat wordt bij het instappen in het vliegtuig om de laatste Covid update gevraagd. Alleen als u gevaccineerd of getest bent mag u verder reizen.

Als je per auto reist door Europa zonder een Covid test of vaccin riskeer je een boete van 10.000 euro.

Echte volledige lockdowns komen niet meer voor maar de overheid blijft gebruik maken van terugkerende maatregelen.

Dit wordt dan het echte Nieuwe Normaal...als we niets doen.

Wat Gaan We Doen?

Het is al bijna een jaar geleden dat Nederland te maken kreeg met Corona maatregelen. Niemand kan nu nog zeggen dat ze te weinig informatie hebben over het virus en de invloed van lockdowns, avondklokken en corona maatregelen op de samenleving.

Als we na de zomer weer te maken krijgen met nieuwe corona maatregelen die onze vrijheid en grondrechten ernstig beperken dan hebben we dat aan onszelf te danken.

We zullen onze landelijke en lokale politici ter verantwoording moeten roepen en ze flink achter de broek moeten gaan zitten.

De lokale politici verschuilen zich achter het verhaal dat ze alleen maar landelijk beleid moeten uitvoeren en dat ze er ook allemaal niets over hebben te zeggen.

Ik verwacht van lokale politici dat ze mijn grondrechten en vrijheden beschermen en dat ze opkomen voor mijn belangen.

Ze kunnen hun stem laten horen tegenover Den Haag en via de media bezwaar maken tegen disproportioneel beleid dat tegen principes en geweten in gaat.

Dat is toch het minste wat wij van onze volksvertegenwoordigers kunnen verwachten.

Ook is het misschien een goed idee om ons als bezorgde burgers te verenigen en juridische bijstand in de arm te nemen tegen de overheid.

Als er weer nieuwe maatregelen komen...direct een kort geding tegen de staat beginnen. Laat een rechter nieuwe maatregelen eerst maar eens toetsen aan de grondwet.

Ook moeten we er voor zorgen dat de Corona Wet gedumpt wordt en zeker niet verlengd.

Er moeten duidelijke afspraken komen over hoe wij als Nederlanders in de toekomst omgaan met virussen, epidemieën en pandemieën.

Deze Corona Crisis was wat mij betreft eenmalig en de grootste blunder uit de wereldgeschiedenis.
Politiestaat Urk

De burgemeester van Urk kreeg afgelopen week op zijn kop van de koning, Rutte en de landelijke media en daarom heeft deze man zonder eigen mening maar besloten om van Urk een politiestaat te maken.

Overal strenge controle, groepsvorming verboden, fouilleren, cameratoezicht etc.

Omdat enkele jongeren vernielingen aanrichten, moet nu heel Urk boeten…

Je creëert een probleem, er komt een reactie en de oplossing is een politiestaat.

Ik weet dat een heel groot deel van Urk het absoluut niet eens is met de Corona maatregelen. In ken maar heel weinig mensen die er echt volledig achter staan.

De meeste mensen zijn meelopers en voelen zich niet geroepen om er tegen in opstand te komen maar dat wil niet zeggen dat ze de burgemeester en wethouders steunen in dit verhaal.

Afgelopen week buitelden de deugUrkers weer over elkaar heen om over hun eigen dorp heen te kotsen. Ze schaamden zich zo verschrikkelijk...want stel je voor dat mensen buiten Urk een verkeerde kijk van ons dorp krijgen.

Ik zal jullie uit de droom helpen. Die verkeerde kijk hebben ze al jaren en dat zal ook niet veranderen.

De rechts conservatieve, blanke, christelijke mens is namelijk uit de mode.

In Nederland hebben ze meer begrip voor een moslim die zijn vrouw in een boerka achter zich aan laat lopen dan voor een Urker die naar de kerk gaat.

Urkers zijn achterlijke visboeren en cokesnuivers.

Je kan nog zoveel positieve lijstjes over Urk maken. Dat we het laagste werkloosheidscijfer van Nederland hebben, laagste zorgkosten, meeste geld overmaken aan goede doelen etc.

Maakt allemaal niet uit want Urkers hebben het verkeerde profiel.

Mag je dan niet kritisch op Urk en de Urker zijn? Natuurlijk wel...maar zie het wel in het juiste perspectief en trap niet in dat valletje van de media. Want als je het goed beschouwd dan doen we het zo verkeerd nog niet op Urk in vergelijking met de rest van Nederland.

De Urker moet opgevoed worden

Op Urk en buiten Urk wonen mensen die hier geboren zijn maar zich altijd al schamen voor de ietwat achterlijke Urker en de Urker denkbeelden.

Ik ken ze persoonlijk ook goed. Ex Urkers die de Urker cultuur met afkeer beschouwen en met hun superieure intellect de Urker aanschouwen. Ze krijgen natuurlijk ook vaak de ruimte in het plaatselijke sufferdje. Dat plaatselijke sufferdje is namelijk van mening dat ze de Urker bevolking moeten opvoeden om echte, beschaafde Nederlanders te worden.

Nederlanders die van massa immigratie, vaccineren, open grenzen en de EU houden.

Als je het analyseert. Wat gebeurde er dan eigenlijk? Een kleine groep jongens steekt een keet in de brand.

Daarom heen honderden mensen die normaal protesteren tegen een maatregel die zeer ingrijpend is in de persoonlijke levenssfeer van heel veel mensen en de persoonlijke vrijheid van iedere Nederlander beknot..

Waar is de ophef over in de Urker gemeenteraad? Over de avondklok? Over de vrijheidsberoving? Over de enorme impact van de corona maatregelen op ondernemers, kinderen en jong volwassenen? Nee...ze schamen zich diep voor een groep vandalistische jongeren. Verder komen ze niet.

Wat een inkopper. Tuurlijk keur je brandstichting af maar daar hoef je toch een heel dorp niet voor af te rekenen? Ze laten zich in de luren leggen door de landelijke media en vinden de blik van buiten belangrijker dan hun eigen mening.

Ik schaam me diep dat we zo’n gemeenteraad en zo’n burgemeester hebben die niet voor de eigen bevolking durft op te komen. Die schijt hebben aan grondrechten.

De burgemeester zegt gewoon tegen mensen die actie willen voeren tegen de Corona Maatregelen dat protesteren pas weer mag na Corona...briljant.

Acht het is maar het demonstratierecht...wat zou het.

Als je er over nadenkt...er is op Urk zover ik weet 1x eerder een demonstratie geweest. Dat was tegen de windmolens. Bij dat dossier heeft de Urker gemeenteraad toen ook jaren liggen slapen om pas in actie te komen toen het te laat was. CDA was trouwens vanaf het begin gewoon voor.

Vorige week was dus de 2e demonstratie in de Urker geschiedenis...en de 3e, een lampion en fakkeloptocht met kinderen, werd dit weekend verboden door de burgemeester. Want er dreigden enorme gevaren. De jeugd zou namelijk wel eens de lampionoptocht kunnen aanvallen...er zouden groepen van buiten Urk komen.

Het paste gewoon niet in het politiestaat plaatje van de burgemeester, politie en wethouders omdat ze dan de ME niet even lekker los kunnen laten gaan op de demonstranten.

In de politiek houden zich alleen maar bezig met beeldvorming in de media. Over principes en grondrechten praten ze niet.

Elkaar vliegen afvangen en politieke spelletjes spelen...daar zijn ze goed in. Kinderachtig niveau. Elkaar aanvallen op woorden...want daar zijn ze in deze politiek correcte tijd ook erg goed in. Een burgemeester oproepen om de avondklok te negeren wordt gezien als opruiing.

Het zou mij enorm verbazen als CDA, CU en SGP nog veel stemmen gaan krijgen op Urk.

CDA en CU staan landelijk voor afbraak van visserij en landbouw, voor massa immigratie, voor klimaatbeleid en voor strenge corona maatregelen.

Je zou wel gek zijn als je daar als Urker nog op gaat stemmen.
De kindhaters en rellen in Nederland

We leven in een gestoorde wereld en een gestoord land. We leven samen met mensen die de slavenmentaliteit omarmen, die al hun rechten opgeven aan een overheid die liegt en bedriegt en duizenden mensen kapot heeft gemaakt door de toeslagenaffaire en met maandenlange lockdowns en coronamaatregenlen nog eens tienduizenden mensen, gezinnen, ondernemers, kinderen, jongeren kapot maakt.

Als je daar tegen in opstand komt ben je een Wappie, een idioot, een Tokkie...het is namelijk bon ton om alles te accepteren wat de overheid en politie doen.

Ze sluiten jongeren al bijna een jaar op en maken de levens van jongeren kapot. Alles wat het leuk maakt om jong te zijn wordt ze ontnomen en dan vinden de intelligentsia en politici van Nederland het raar dat er duizenden mensen in opstand komen, gaan protesteren of lopen rellen.

Martin Luther King zei: ‘relschoppen is de taal van de ongehoorden’...

Naar de jeugd is het afgelopen jaar niet geluisterd...het is net of ons land is overgenomen door gefrustreerde kind en jongeren haters. Vaders, moeders, opa’s, oma’s die stiekem al jaren een hekel hebben aan hun eigen kroost en hun eigen kleinkinderen.

Ze zeggen feitelijk ik vind het heel normaal dat mijn kind of jongvolwassene depressief raakt, achterop loopt met een opleiding, geen relatie krijgen, geen seks hebben, niet naar feesten gaan, de hele dag thuis zitten, niet meer sporten, niet meer op vakantie gaan etc.

Zelf hebben ze een mooi leven achter de rug, alles gedaan. Ieder jaar drie keer op vakantie, alle barren van Nederland gezien, gefeest, geen seizoen overgeslagen met sporten...een leven in vrijheid geleefd en wat verwachten deze kindhaters van hun kinderen en kleinkinderen? Dat ze anderhalf jaar (minimaal) van hun leven opgeven zodat opa wat minder risico loopt om corona te krijgen.

Daarna zouden ze eventueel weer naar een festival of discotheek mogen, als die nog niet failliet zijn maar dan moeten ze zich wel eerst laten testen en vaccineren. Ze vinden het heel normaal dat hun kinderen zich vanaf nu voor iedere keer dat ze op vakanties gaan, een stadion bezoeken voor een popconcert of voetbalwedstrijd, zich moeten laten testen.

Het zullen je ouders/grootouders maar zijn. Ze hebben hun hele leven geaccepteerd dat griep en corona bij het leven hoorden en dat besmettingen normaal waren en nu gaan ze de levens en vrijheid van hun eigen kinderen aantasten voor hun eigen angstpsychose.

Die angstpsychose heeft er voor gezorgd dat hun bewustzijn is vernauwd en daardoor kunnen ze niet meer open en eerlijk naar de wereld kijken.

Welke normale opa zou nou tegen zijn kleinkinderen zeggen: ‘Kleinkinderen, jullie moeten allemaal anderhalf jaar van jullie leven in de wachtstand zetten zodat opa wat minder risico loopt om corona te krijgen’...misschien dat Charles Manson of een seriemoordenaar het over zijn lippen zou krijgen tegen z’n kleinkinderen maar iedere opa of oma die echt van de kleinkinderen houdt zou dat niet uit de strot krijgen.

Rellen op Urk/Urker politiek

Toen bekend werd dat er waarschijnlijk een avondklok zat aan te komen, was de maat vol voor veel Urkers. Een grote groep Urkers vond de maatregelen al maanden lang belachelijk maar tot nu toe was de spreekwoordelijke druppel nog niet gevallen.

Diverse Urker partijen, PVV, Hart voor Urk en SGP, gaven al aan dat ze het niet eens waren met de avondklok en maakten duidelijk dat wat hen betreft handhaven van de avondklok geen prioriteit moest hebben op Urk. Duidelijk en eerlijk gesproken. Dit werd door sommige personen en andere politieke partijen direct met opruiing verward...wat natuurlijk een heel vreemd uitgangspunt is want waarom zouden politici de burgemeester niet kunnen aanzetten tot het niet handhaven van de avondklok. En waarom zou een politicus niet naar eer en geweten tegen een bepaalde wet mogen zijn? Als iets tegen je principes en geweten ingaat dan zou het raar zijn om niet tegen zo’n wet in te gaan.

Maar eer, geweten, principes zijn zeldzame begrippen geworden in de politiek. Alles draait om framing, politieke belangen, coalitie afspraken, hoe kom ik in de media, partij discipline.

Als er dan iemand zijn eerlijke mening geeft en opkomt voor de burgers dan wordt die direct kaltgestellt en komen er telefoontjes uit Den Haag. Vervolgens worden er direct excuses gemaakt en de mening wordt bijgesteld. Niet omdat die mening is veranderd maar het partijbelang en de reputatie weet je...

Op de vraag hoe de ChristenUnie Urk en het CDA Urk over deze kwestie denken, kwam geen antwoord. Zij mochten natuurlijk niet afwijken van de landelijke richtlijnen en moesten zich schikken.

Het was op dat moment natuurlijk slim geweest als de Urker overheid contact had gezocht met de Urker jeugd en duidelijk naar voren hadden gebracht dat ze niet of nauwelijks zouden handhaven.

Naderhand werd er met de wolven in het bos gehuild. Keihard optreden was het devies.

Ik snap natuurlijk dat de burgemeester van Urk in een lastig parket zit. Hij komt onder druk te staan van de media en Den Haag en blijf dan maar eens je rug recht houden. In een emotionele bui verklaarde hij Urk de oorlog. Om zijn toekomst veilig te stellen is het natuurlijk nodig dat hij zich schikt naar de Haagse mores want anders kan hij de mooie baantjes in de toekomst wel vergeten.

De beste man heeft tot nu toe natuurlijk weinig geluk gehad. Dat je op zo’n moment (coronacrisis en grote jeugd) naar Urk moet komen en dan ook nog slecht wordt voorgelicht over de Urker volksaard. Hij kan het nu ook bijna niet meer goed doen.

Demonstratie

Er werd door een grote groep Urkers afgesproken om een stille tocht door Urk te gaan lopen op het moment dat de avondklok zou ingaan. Naast het feit dat het corona technisch een compleet achterlijke regel lijkt te zijn en het er op lijkt dat de overheid aan het proberen is hoe ver ze kunnen gaan met dit gedragsexperiment en hun controle, is het pure feit dat je mensen gaat verbieden om naar buiten te gaan, natuurlijk een dystopisch en dictatoriaal gebeuren.

Ik hoorde iemand op Twitter zeggen de lucht is van iedereen en niemand kan het je verbieden om onder Gods hemel te lopen...

Op Urk waren veel mensen er klaar mee. Er waren 2 groepen. De ene groep ging met auto’s over de haven protesteren en de andere groep ging een stille tocht houden.

Wij kwamen om kwart voor 9 op het haventerrein aan waar honderden mensen en auto’s aanwezig waren. Er hing een gezellige sfeer.

De stille tocht werd gelopen en de auto’s reden door Urk maar helaas hadden enkele personen in de tussentijd een gebouwtje van de GGD in brand gestoken. Vanaf dat moment was wel duidelijk waar de media op zou duiken. En inderdaad, de media wist natuurlijk te vermelden dat het alleen maar ging om jeugdige relschoppers. De 98% normale demonstranten werden met alle gemak aan de kant geschoven door de vertolkers van de waarheid.

Het gekke is dat bijna alle journalisten in Nederland vinden dat zij het patent op de waarheid hebben, terwijl minstens de helft van de bevolking in een hele andere realiteit leven als het gaat om globalisering, klimaat, corona, immigratie etc. Zij, de journalisten, zien zichzelf als hoeders van de waarheid en zij zijn de enigen die over de juiste informatie beschikken. De rest is fake news.

Inmiddels weten heel veel mensen dat de informatie van de gevestigde media niet meer overeenkomt met de werkelijkheid die zij ervaren.

Geest uit de fles

De avondklok was voor veel Nederlanders blijkbaar een breekpunt want door heel Nederland ontstonden demonstraties en rellen.

De frustraties van maandenlang thuis zitten en maandenlange corona maatregelen kwamen er uit. Het draagvlak leek in een keer weg bij veel mensen die tot het moment van de avondklok nog wel geneigd waren om nog enigszins mee te gaan in de gekte.

Het kabinet dat vorige week onderuit ging na een toeslagen affaire waaruit naar voren kwam dat het hele politiek systeem een farce is. Een Tweede en Eerste kamer die hun werk niet goed doen. Vrijwel alleen bezig zijn met partijpolitiek en verzaken de regering te controleren.

Rechters en de pers die onder een hoedje spelen met de overheid en toezichthouders die zich koest houden omdat ze anders geen subsidies meer krijgen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de NPO die leven van overheidsgelden.

Dit was de analyse van Pieter Omtzigt, die er duidelijk genoeg van had om dit vieze spelletje nog langer mee te spelen.

Het is voor iedereen die de politiek in Nederland volgt wel duidelijk wie er aan de touwtjes trekken...dat zijn de multinationals en die betalen miljoenen aan lobbyisten om de Nederlandse politiek te beïnvloeden en bieden de politici baantjes aan in het draaideursysteem.

De kiezer mag 1x in de zoveel jaar een kruisje zitten maar er veranderd niets.

Een links liberale kliek bepaald al decennia wat er hier in Nederland gebeurd en maakt internationale afspraken met een groep mensen die belangen hebben bij verregaande globalisering, klimaatbeleid, massa immigratie, open grenzen, etc.

En dan vraagt die arrogante elite zich maar af hoe het nou kan dat heel veel Nederlanders niet meer mee willen doen, zich niet gehoord voelen en barstensvol frustraties zitten nadat ze maandenlang worden opgesloten en zien dat hun eigen toekomst en de toekomst van hun kinderen kapot wordt gemaakt.

Ik zou al die Nederlanders, die nog wel achter deze regering en overheid staan willen vragen om nog eens heel goed hun eigen principes, normen en waarden onder ogen te zien.

Het probleem is waarschijnlijk dat ze die allang kwijt zijn.Verzet Plegen

Bij ons thuis stonden veel boeken over de Tweede Wereldoorlog in de boekenkast. Ik herinner me een groene encyclopedie serie, die ik een tijd lang vrijwel dagelijks las, met daarin heel veel foto’s over de slagvelden, zeeslagen en oorlogsmisdaden, die me allemaal enorm fascineerden.

Een ander boek dat er uitsprong was ‘Nacht und Nebel’ van Floris Bakels. Een boek met een rood kaft en daarop de titel met grote grijze letters. Dat boek maakte grote indruk op me. Ik herinner me een scène waarin een gevangene in het kamp wordt opgehangen maar doordat de gevangene te lang was brak zijn nek niet en werd hij gewoon maar laten hangen en zijn doodstrijd duurde daardoor wel een half uur of zo...als kleine jongen blijft je dat wel bij.

Nacht und Nebel, begreep ik later, sloeg op de status van de gevangene. Een Nacht und Nebel gevangene moest eigenlijk verdwijnen. Bakels was het vuurpeloton misgelopen maar moest maar verpieteren, zonder contact met de buitenwereld, in een werkkamp.

Bakels had al vroeg in de oorlog een aversie tegen de Nazi’s en wist dat het goed mis was toen bepaalde beroepsgroepen een ariërverklaring moesten hebben. Hij kwam daar direct tegen in opstand en sloot zich ook aan bij het verzet.

Bakels werd verraden. Hij werd in 1942 s ochtends vroeg opgepakt. Eerst naar een gevangenis, toen naar kamp Amersfoort en uiteindelijk naar een concentratiekamp in de Vogezen, via diverse andere kampen, waarin veel van zijn vrienden overleden door vlektyfus, ondervoeding, zware arbeid en mishandelingen, belandde hij uiteindelijk vlak voor de bevrijding in Dachau. Daar werd hij ook bevrijd. Na een lange, tocht van 13 dagen belandde hij uiteindelijk weer thuis in Nederland.

Ik heb altijd bewondering gehad voor dit soort mensen, die, ondanks dat ze een gezin hadden, toch verzet pleegden tegen de Nazi’s. Ze waren bereid de ultieme prijs te betalen voor hun principes, normen en waarden.

Mijn vader behoorde denk ik tot een groep mannen in Nederland die net te jong waren tijdens de oorlog om daadwerkelijk in actie te komen en daaraan ook een soort frustratie hebben overgehouden. Zoals bekend, waren er na de oorlog ineens miljoenen Nederlanders die in het verzet hadden gezeten. In werkelijkheid waren de meeste Nederlanders niet zo heldhaftig en hadden de meeste Nederlanders het te druk met overleven, het zorgen voor het eigen gezin of het verraden van andere mensen.

Het gaat te ver om deze tijd met de Tweede Wereldoorlog te vergelijken maar toch zie ik wel parallellen met die tijd. We hebben nu geen bommen, kogels en honger maar er is wel sprake van een grote vrijheidsbeperking. Er is een soort gouden kooi gecreëerd waarin iedereen zijn normale leven opgeeft en online verder leeft.

Vrijheid is een concept dat je goed moet onderhouden. Het is als een plant die je iedere dag water moet geven. Veel mensen begrijpen niet dat je vrijheid niet krijgt maar dat je vrijheid neemt. Je moet er voor vechten en het gebruiken om het niet dood te laten gaan.

Heel veel mensen hechten zeer weinig waarde aan vrijheid. Dat blijkt wel als je ziet waar ze nu al toe bereid zijn en welke rechten en vrijheden ze op willen geven voor een laag risico virus als Covid 19.

Stel je voor wat ze op gaan geven als het mortaliteitscijfer een paar procent omhoog gaat, dan offeren ze hun kinderen aan Rutte om zichzelf te redden,

De angst regeert. Het is niet de God des levens die nu centraal staat in de wereld maar de duivel (het kwaad), de vijand van de mens. Het zijn allemaal wetten en maatregelen die, de schijn hebben voor het leven op te komen maar volledig tegen het leven ingaan.

Geen contact, afstand, geen seks, geen kinderen krijgen, niet samenkomen...het is er allemaal op gericht om letterlijk en figuurlijk afstand te creëren. En het kwaad in deze wereld is gebaat bij afstand. Het kwaad krijgt energie van eenzame ouderen, kinderen die psychisch in de knoop komen, huwelijken die stranden, mensen die hun baan verliezen en jongeren die vereenzamen en alleen nog maar online leven.

Dit zijn enkel van de maatregelen die er sinds maart 2020 zijn ingevoerd.

1 Afstand houden

2 Handen ontsmetten

3 Mondkap

4 Beperkt bezoek thuis

5 Beperkt bezoek in bejaardentehuizen/ziekenhuizen

6 Winkels dicht.

7 Demonstratie Verbod

8 Bioscopen/theaters dicht

9 Discotheken/nachtclubs dicht

10 Barren/restaurants/cafés dicht

11 Festivals afgezegd.

12 Beperkt reizen

13 Alleen reizen met vaccin

14 Beperkt kerkbezoek

15 Niet zingen in groepen

16 Geen samenscholingen

17 Niet met andere mensen in 1 auto.

18 Scholen dicht

19 Beperkt bezoek aan begrafenissen.

20 Geen handen geven.

21 Avondklok

Het gaat tegenwoordig niet om een dictator die met veel oorlogsgeweld zijn wil opdringt aan een volk maar het is een subtiele vorm van een dictatuur, die mensen, via een zogenaamd democratisch proces en angst zaaien via de media, een bepaalde richting op duwt.

Wie de media beheerst heeft de macht en dat is nu meer dan ooit duidelijk geworden.. Zonder de media, die al bijna een jaar lang, driekwart van Nederland, zit te bestoken met overheidspropaganda en angstporno, was het Rutte nooit gelukt om al die maatregelen en de corona wet erdoor te krijgen.

Dit is geen Big Brother maar meer Brave New World. Mensen worden bang gemaakt en onder controle gehouden via een medische en farmaceutische dictatuur.

In Brave New World is iedereen gelukkig door een pilletje, je leeft online en alle risico’s worden uitgesloten.

Vanaf 2021 mag niemand meer besmet raken en gaat de overheid de zorg voor uw immuunsysteem overnemen. Ik denk dat het de bedoeling is dat we net als het computersysteem van Microsoft om de zoveel tijd een virus update gaan krijgen die ons moet beschermen tegen de laatste virussen. Doordat u steeds meer afhankelijk wordt van vaccins zal uw eigen immuunsysteem steeds slechter worden.

Als de overheid, Big tech en de farmaceutische industrie compleet inzicht krijgen in uw biomedische data dan bent u feitelijk hun slaaf geworden.

Heel veel mensen hebben er allemaal geen moeite met de maatregelen. Het is immers maar voor een paar weken, Je doet het voor een ander. Samen gaan we dit virus verslaan etc.

Die paar weken is nu inmiddels al bijna een jaar en deze mensen hebben niet in de gaten dat ze stapje voor stapje een bepaalde richting op worden geduwd.

Ze geloven heilig in techniek, wetenschap en de overheid. Ze geloven ook heilig in de maakbaarheid van de samenleving en het controleren en beheersen van de natuur en creëren daardoor een nieuwe Toren van Babel en ook deze toren zal door de hoogmoed van de mens omvallen.

Het zijn tevreden slaven en zoals Eschenbach zei: “Tevreden slaven zijn de meest verbitterde vijanden van de vrijheid”

De Amerikaanse dominee Martin Luther King zei:

“Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect.”

Die les van de waarde van vrijheid moeten we blijkbaar steeds opnieuw leren en de levens en acties van verzetsmensen als Floris Bakels en Hannie Schaft getuigen daar ook nu nog van.“Politiek taalgebruik is ontworpen om leugens waarheidsgetrouw en respectabel te laten klinken en een schijn van soliditeit te geven aan pure lucht”

-George Orwell

“Het is helaas waar dat het meeste kwaad wordt gedaan door mensen die nooit een besluit nemen om goed of kwaad te doen”

-Hannah Arendt

Geachte Gemeenteraad, burgemeester, wethouders van Urk, bestuurders van scholen, artsen, bestuurders van verenigingen, directeuren..

(Als u geen belang hebt bij het lezen van een groot stuk...scroll dan even door naar wat wij van u verwachten in deel 2)

Ik ben maar zo vrij om hier namens een grote groep Urkers te spreken die zich zorgen maken over de gevolgen van de Corona maatregelen voor de samenleving.

Laat ik vooropstellen dat ik respect heb voor alle mensen die zich inzetten voor een vereniging, een politieke partij of de samenleving in het algemeen en ik begrijp dat het voor mij vaak makkelijk praten is vanaf de zijlijn maar in dit geval is enige kritiek en controle denk ik op z’n plaats.

Urkers zijn over het algemeen niet echt activisten maar ik merk wel dat heel veel mensen het met me eens zijn.

Daarom dit schrijven en deze oproep.

(Deel 1)

Crisis?

We hebben in de 11e maand van de crisis niet het idee dat het nog om volksgezondheid gaat maar meer over controle en het doordrammen van financiële, economische, duurzame en technocratische agendapunten.

Corona lijkt nu gebruikt te worden als middel om de EU te redden, het financiële systeem, dat zo goed als failliet was, te redden en om te schakelen naar een nieuw systeem met alleen digitaal geld, het implementeren van Agenda 21/2030 en de Grote Reset van het World Economic Forum.

Van een ieder die daar nog aan twijfelt, zou ik graag willen horen hoe het kan dat, met de kennis van nu over dit virus, vrijwel alle landen over de hele wereld hetzelfde spelletje meespelen, dezelfde woorden gebruiken, dezelfde maatregelen invoeren, grondrechten en vrijheden met voeten treden en allemaal honderden miljarden uitgeven om dit virus te bezweren?

Al tientallen jaren worden wereldwijd afspraken gemaakt tussen wereldleiders, NGO’s en multinationals over welke weg ze willen volgen in de wereld, op bijeenkomsten van de VN, op klimaattoppen, bij de NAVO, bij de Bilderberg Conferentie, bij het World Economic Forum en meer van dat soort internationale centra van de macht.

We zien bijv. al jaren een gigantische push als het om klimaatbeleid gaat terwijl een meerderheid van de burgers daar echt niet voor is.Om dergelijk beleid door te voeren heb je in ieder land mensen nodig op sleutelposities. De onderknuppels die volgen wel omdat ze niet echt op de hoogte zijn van het einddoel of bang zijn dat hun baantje op de tocht staat of geen promotie krijgen.

De media speelt in dit alles een zeer kwalijke rol als aanjager van angst en verspreider van overheidspropaganda. In vrijwel alle gevallen zonder enige kritische noot. De angst en tegenstellingen worden dan ook nog weer eens aangewakkerd door de sociale media en de ramp is compleet. Media hebben alleen maar belang bij angst en negativiteit omdat het scoort. Ze willen clicks. Daarnaast krijgt de media nog geld uit allerlei subsidie potjes en zijn ze ook nog eens bang om adverteerders te verliezen. De hoofdredacteur van de Volkskrant gaf in het begin van de corona crisis al aan dat ze geen andere geluiden lieten horen in de Volkskrant en de overheid te volgen in haar beleid want anders liepen we het risico dat de mensen zich niet aan de maatregelen zouden houden. Deze niet journalistieke houding zagen we bij vrijwel alle kranten en tv programma’s terug. Kritiek, andere meningen en feiten werden geweerd omdat we in een oorlog zaten tegen het virus. De koppen moesten allemaal dezelfde kant op.

Is het ooit in de geschiedenis voorgekomen dat Big Tech, alle grote bedrijven, de media, de overheid, de NGO’s het allemaal met elkaar eens waren over een onderwerp? Nu ik het zo zeg...ja...bij andere onzichtbare vijanden zoals Co2 en terrorisme.

Gezondheid, klimaat en terrorisme worden gebruikt om democratische processen over te slaan in het belang van onze veiligheid.

Veel mensen zeggen nu: “ik ben geen complotdenker” en daarmee is de discussie gesloten. Wie wel verbanden ziet is heden ten dage een Wappie. Dat zijn meestal mensen die wel onderzoek doen en vaak heel veel kennis over bepaalde zaken hebben. De toevals denkers zeggen dan dat je dat moet overlaten aan specialisten, wetenschappers, journalisten, virologen etc. want die zijn alleen in staat om dergelijke materie te begrijpen. Ze vinden zichzelf en anderen te dom en je moet natuurlijk altijd de overheid vertrouwen.

Ik vraag me wel eens af of dergelijke mensen überhaupt wel eens een geschiedenisboek hebben gelezen? Moord op Caesar, Watergate, Wannsee Conferentie, Iran Contra Affaire, Libor Affaire, Irak leugens etc. etc. Mao, Pol Pot, Stalin, Hitler en vele andere voorbeelden van overheden die niet te vertrouwen waren.

Ik kan er natuurlijk helemaal naast zitten met de Corona crisis. Het kan natuurlijk ook allemaal het gevolg zijn van de menselijke aard, van groepsdenken, van conformeren, van menselijk falen en het kan allemaal puur toeval zijn...maar dat betekent dan eigenlijk dat we bestuurd worden door idioten…

Oplossing

Er is maar 1 oplossing om uit deze crisis te komen volgens onze overheid en het OMT en alle wereldleiders.

De hele wereld moet worden gevaccineerd. Alle andere medicijnen, zoals Ivermectine in combinatie met zink, vitamine C,D of Hydroxychloroquine, zijn aan de kant geschoven. Ook is er vanaf maart 2020 vrijwel niets gedaan om de capaciteit in de ziekenhuizen te verhogen. Alle plannen en adviezen van mensen buiten het OMT zijn in de wind geslagen. Er was en bleef maar 1 oplossing. We moeten allemaal gevaccineerd worden voor een virus waaraan 99,75% van de mensen die het krijgen NIET doodgaan…

Dat het om een nieuwe techniek van vaccineren gaat die nog nooit eerder op mensen is toegepast en dat dit vaccin binnen enkele maanden is goedgekeurd terwijl dat normaal een jaar of acht duurt, mag de pret niet drukken. Als het plan komt voor 3 speciale covid ziekenhuizen in Nederland en een ondernemer met het aanbod komt om een Zorgschip te leveren met personeel, dat 600 covid patiënten kan opnemen, dan moeten ze aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen en word het weggewuifd maar dit vaccin moet en zal er hoe dan ook zo snel mogelijk komen.

Dit zaakje stinkt aan alle kanten...daar hoef je geen Sherlock Holmes voor te zijn.

Mensen raken werkloos, bedrijven moeten de deur sluiten, kinderen krijgen psychische klappen, mensen raken geïsoleerd, kinderen leren dat andere mensen gevaarlijk zijn, je moet afstand houden, een mondkap opdoen waarvan de werking niet is vastgesteld, een vaccin nemen waarvan de werking en de bijwerkingen niet zijn vastgesteld, dan heb je onbetrouwbare pcr testen die er voor zorgen dat mensen onnodig thuis zitten en bedrijven, ziekenhuizen een personeelstekort hebben en dat alles om de oorlog te winnen tegen een virus dat qua mortaliteitscijfer niet anders is dan een zware griep. Voor mensen onder de 70 jaar is het zelfs minder gevaarlijk dan de normale griep.

We hebben ouderen, vaak tegen hun eigen wil, geïsoleerd waardoor mensen in de laatste fase van hun leven niet of nauwelijks bezoek kregen en de nabijheid van hun partner en kinderen moesten missen op hun sterfbed. Daarna mochten sommige mensen niet eens bij de begrafenis van hun partner zijn waar ze misschien 50 jaar lief en leed mee hadden gedeeld.

De maatregelen zijn erger gebleken dan de kwaal.

Jongeren die een deel van hun leven missen. Al 11 maanden niet die vrijheid kennen die wij wel gekend hebben. Ze mogen niet reizen, feesten, naar school gaan, meedoen aan sportcompetities. Ze zijn letterlijk de kinderen van de rekening.

De kerken willen zich graag aanpassen aan de wereld en daardoor gaan de meeste kerken mee in de Corona maatregelen. Mondkapjes bij binnenkomst en uitgaan, maximaal dertig mensen, geen samenzang etc. Wettelijk gezien hebben ze alle recht om, net als een jaar geleden een kerkdienst te houden met maximum capaciteit maar ze zijn bang voor kritiek vanuit de maatschappij en vele kerkgangers zijn, bang gemaakt door de media, als de dood zo bang om naar de hemel te moeten gaan en vinden een verwaarloosbaar klein risico belangrijker dan het eren van God. Het handelsmerk van de kerk was duizenden jaren lang dat ze hoop en troost bood in tijden van lijden en dood en de mensen een toekomstperspectief gaf met een hiernamaals. Het aardse leven was immers slechts een nietig moment in de eeuwigheid.

Natuurlijk snappen wij ook dat zwakkeren en bejaarden net zoveel recht hebben om te leven als iedereen en dat we die mensen ook zoveel mogelijk moeten helpen en nabij moeten zijn. Dat nabij zijn is misschien nog wel belangrijker dan het uitsluiten van iedere besmetting maar dat moet niet ten koste gaan van de rest van de Nederlanders die nauwelijks of geen risico lopen.

We kunnen niet in een wereld leven waarin we ieder risico uit willen sluiten.

In 2009 heeft de WHO, vlak voor de Mexicaanse Griep, de definitie van een pandemie veranderd. Eerst moest er voor een pandemie sprake zijn van een aanzienlijk aantal sterfgevallen. Nu is er al sprake van een pandemie als er een griepvirus rondgaat in meerdere regio’s in de wereld.

De bewijzen en cijfers kan iedereen opzoeken. Het gaat om een mortaliteitscijfer van 0,23% van de mensen die ziek worden door Covid. Voornamelijk mensen die ouder dan tachtig jaar zijn. De gemiddelde levensverwachting in Nederland is 81 jaar. De gemiddelde leeftijd van de mensen die aan Covid overlijden is 83 jaar.

Het einde is nog niet in zicht. De overheid blijft aan deze koers vasthouden omdat ze andere doelen voor ogen hebben. Pas tegen de zomer zullen ze de maatregelen opheffen en na de zomer komen ze weer met dreigementen voor nieuwe maatregelen, waardoor de burgers nog meer in een mal worden geperst die hen uiteindelijk moet vormen tot perfect, controleerbare burgers.

(Deel 2)

Wat verwachten wij van de Urker politiek?

Wij snappen heel goed dat de Urker politiek, wethouders, burgemeester ook onderdeel zijn van een groter systeem en dat ze opdrachten krijgen van hun meerderen in de provincie en Den Haag.

Dat gezegd hebbende, zijn wij van mening dat er een punt komt waarop politici, wethouders, burgemeesters zeggen: “tot hier en niet verder”. Hier gaan mijn principes boven het beleid van de overheid. Nu gaat mijn GEWETEN spreken.

Als er ooit een punt is geweest in de Nederlandse geschiedenis dan is dat nu wel. Dit is een situatie de we nog nooit eerder hebben meegemaakt in de wereldgeschiedenis. Dit is HET moment dat jullie moeten zeggen STOP. Hoe zit het met de grondrechten van de Urkers? Kunnen wij die nog waarborgen? Is het gerechtvaardigd dat de corona maatregelen de burgerrechten van de Urkers ondermijnen? Kunnen wij hier nog met een schoon geweten achter staan?

Wij denken dat je daar GEEN ja op kan antwoorden.

Wij hopen dan ook dat jullie goed bij jullie zelf te rade gaan en overdenken in wat voor tijd we leven. Dit is geen tijd om af te wachten. Dit is een tijd waarin je keuzes moet maken.

Staan jullie voor de vrijheid en grondrechten van de Urkers of werken jullie mee aan het meer en meer inperken van die vrijheid en grondrechten vanwege een zwaar overdreven gezondheidscrisis die dit kabinet zelf heeft veroorzaakt?

Laat jullie van meerdere kanten voorlichten over vaccins, PCR testen, mortaliteitscijfers, risicogroepen, Agenda 21/30, De Grote Reset van het World Economic Forum zodat jullie een goed beeld krijgen van wat er speelt en jullie, met die informatie, goede beslissingen kunnen nemen.

Wij, die een groot deel van de Urker bevolking vertegenwoordigen, rekenen op jullie en we hopen dat jullie garant staan voor onze vrijheden en grondrechten.

Wat verwachten we van de Urker school besturen, bestuurders en leraren?

Wij verwachten van leraren en schoolbestuurders dat het kind, de student voorop staat binnen de school. Daar lijkt nu geen sprake van te zijn. Het dragen van een mondkap op de middelbare school in de gangen is wetenschappelijk gezien compleet onzinnig en is niets meer dan een gedragsexperiment en het tevreden stellen van enkele onderwijzers die een onrealistische angst hebben voor dit virus.

Het ergste is dat jullie die laatste groep belangrijker lijken te vinden dan de belangen van het kind, die door dit gedragsexperiment een psychische opdonder krijgen. Ze leren namelijk dat andere mensen gevaarlijk zijn. Ze leren van autoriteitsfiguren een onredelijke angst aan voor een laag risico virus en veel kinderen zullen hierdoor ook een vorm van smetvrees oplopen.

Kinderen leren dat ze besmettelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor het besmetten van andere mensen. Sommigen gaan zelfs zo ver om ze de dood van anderen in de schoenen te schuiven doordat ze zich onverantwoordelijk zouden gedragen.

Een Schoolbestuur en een schoolbestuurder moet er voor zorgen dat het KIND VOOROP staat en niet de leraar.

Wij verwachten ook van de Urker schoolbesturen dat zijn niet nog meer maatregelen gaan invoeren op de Urker scholen. Wij willen niet dat onze kinderen als test objecten worden gebruikt. Er gaan nu geluiden op over het testen van schoolkinderen op Covid 19. Wij pikken dit niet en gaan u er ook persoonlijk op aanspreken als u als bestuurder meegaat met het invoeren van dergelijke maatregelen.

Wij verwachten ook dat u onze kinderen weer gewoon les gaat geven. Als u zo bang bent voor dit virus dan bent u misschien ook niet geschikt om les te geven aan kinderen. U bent dan ook een slecht voorbeeld. Ga wat anders doen, zoek ander werk maar val normale mensen en onze kinderen niet lastig met uw angst psychose.

Wat verwachten we van de Urker huisartsen?

Wij willen dat de Urker huisartsen mensen in risicogroepen, in een vroeg stadium, gaan behandelen met medicijnen waarvan in de medische wetenschap al is gebleken dat die zeer effectief werken tegen Covid 19.

De combinatie van Ivermectine, Zink, Vitamine C en Vitamine D3 is wereldwijd een succesformule gebleken waarvoor weinig aandacht is in de reguliere media.

Wij verwachten dat de Urker huisartsen hier desondanks ook kennis van hebben genomen en deze middelen in een vroeg stadium voorschrijven of gaan voorschrijven.

Wat verwachten wij van de Urker sportclubs

Stel alles in het werk om de gemeente Urk zo ver te krijgen dat ze sportaccommodaties openen en open houden. Waarom werd bijv. de Hobbyvoetbal competitie stil gelegd? Dit was gezien de feiten die op dat moment al bekend waren over corona, geheel onzinnig. Waarom konden volwassen mensen niet zelf beslissen of ze aan een sportcompetitie meededen en daarna eventueel in de buitenlucht nog van een biertje/frisdrank genieten. Bij het hobbyvoetbal is geen sportkantine, zijn geen douches...alles geschiedt in de buitenlucht.

Bestuurders moeten er vanuit gaan dat de leden van hun sportclubs zelf oud en wijs genoeg zijn om te kunnen beslissen over hun eigen gezondheid.

Als je alle risico’s wil uitsluiten ga je sowieso niet op een sport. Je kan door je enkel gaan, je been, neus of arm breken, een hersenschudding oplopen etc.

Het is daarom volstrekt onzinnig om als bestuur dit soort verantwoordelijkheden op je te gaan nemen.

Wat verwachten wij van de bestuurders van bejaardenhuizen

Wij zijn dankbaar dat jullie onze ouderen verzorgen. De meesten van ons hebben meegemaakt hoe goed die zorg op Urk is en hoe goed het verzorgend personeel met ouderen omgaat.

Het beleid wordt bedacht door het bestuur/directie van de Talma en die zijn naast het feit dat ze goede zorg organiseren, ook verantwoordelijk voor het isoleren van mensen. Tijdens de eerste lockdown hebben zich ook op Urk veel tragische zaken voorgedaan in de Urker bejaardenhuizen. Getrouwde mensen die elkaar nog nauwelijks konden opzoeken of elkaar konden aanraken. Mensen die hun familie niet om zich heen hadden op het sterfbed, zeer beperkt bezoek etc.

Dit alles gebeurde waarschijnlijk vanuit de beste bedoelingen. De directie van de Talma wil niet dat er een grote corona uitbraak komt maar daarmee schieten ze hun doel voorbij. Een bejaardenhuis is tegenwoordig een plek waar je gemiddeld gezien iets langer dan twee jaar woont voordat je sterft. Het is al een plek voor de laatste fase. Je gaat daar alleen naartoe als je van alles en nog wat mankeert. Geef die bejaarden en hun familie zoveel mogelijk de keuze om wel of niet te isoleren. Daarmee voorkom je heel veel leed. Juist in die levensfase is het contact met de familie het meest belangrijk. Dus bedenk even goed wat het belang is van de cliënten van de Talma en dat kan misschien soms wel eens schuren met de reputatie van de Talma...

Ook moet jullie alle werknemers op geen enkele manier, direct of indirect, gaan dwingen om een vaccin te nemen. Deze vaccins zijn nog niet eerder gebruikt, de gevolgen en bijwerkingen zijn nog onduidelijk en de werking en inhoud van het vaccin wordt nog zeer betwist.

Wat verwachten van ondernemers en directeuren

Wij verwachten van de ondernemers en directeuren dat zij zich niet meer laten meeslepen met allerlei belachelijke regels en eerst eens zelf gaan nadenken. Ga niet voorop lopen met het handhaven van regels. Laat je personeel niet testen voor corona. Dat leidt alleen maar tot onnodige onrust en je geeft het kabinet voeding om nog meer maatregelen door te voeren.

Laat mensen die ziek zijn gewoon uitzieken en zorg dat ze ook uit kunnen zieken door ze goed door te betalen.

We snappen dat jullie ook onder grote druk staan en allerlei boetes kunnen verwachten als jullie je niet aan de regels houden maar het zou jullie sieren als jullie met een bedrijvenvereniging of winkeliersvereniging achter elkaar gaan staan. Probeer samen een beleid af te spreken, steun elkaar, betaal samen eventuele boetes.

Gooi die winkels, restaurants, barren weer open en steun elkaar. Wat hebben jullie nog te verliezen? Als jullie hier immers in mee blijven gaan dan werken jullie mee aan je eigen ondergang.

Boven alles...als je het hier min of meer mee eens bent...wees als bestuurder dapper, durf je nek uit te steken. Durf tegen de stroom in te gaan....dit is geen tijd om passief langs de lijn te blijven staan,

Alvast bedankt,

Bezorgde UrkersHet Nieuwe Systeem

Catherine Austin Fitts legt in het onderstaande interview heel goed uit hoe overheden/grote bedrijven Corona gebruiken om bepaald beleid en agenda's door te voeren.

Kort gezegd komt het hierop neer.

De dollar was altijd de wereldwijde reservemunt waarom het globale financiële systeem draaide. Dat financiële systeem is de laatste veertig jaar leeggeroofd door een groep financiële piraten, die nu leiding geven aan de grote banken en financiële instellingen.

Sinds 2008 is het financiële systeem en de dollar officieel failliet en wordt het nog levend gehouden door de enorme geldstromen die overheden in het systeem pompen.

Er moet dus dus een nieuw systeem komen maar de overheden vertellen je niet wat dit systeem precies inhoudt omdat er dan geen mens meer zou intrappen.

Er komt een digitaal transactiesysteem. Cash geld wordt afgeschaft. De Corona Crisis wordt gebruikt om dit systeem in te voeren. Hoe krijg je mensen zo ver om vrijwillig naar de slachtbank te lopen? Je moet ze bang maken met onzichtbare vijanden...Corona, Co2, terrorisme.

Ondertussen helpt de media mee door de verdeel en heers tactiek kracht bij te zetten, verdeeldheid te zaaien en angst te verspreiden.

De lockdowns zorgen ervoor dat mensen niet meer kunnen samenkomen, zich niet meer vergaderen en zich isoleren en alles online doen waardoor ze nog makkelijker te controleren zijn. Bijna alle betalingen vinden via de pinpas of online plaats waardoor alle transacties te volgen zijn. Er wordt naar een complete centralisatie van politieke en economische controle toegewerkt.

Doormiddel van de lockdowns en de gigantische schulden die daardoor ontstaan, zijn het midden en kleinbedrijf volledig afhankelijk van de overheid geworden en kunnen grote bedrijven makkelijk de markt en kleine bedrijven overnemen.

Politiek gezien proberen ze op deze manier in de V.S. ook het populisme de nek om te draaien omdat populisten hun donaties vaak via het midden en kleinbedrijf krijgen. Grote bedrijven steunen partijen die de globalisering steunen.

Black Lives Matter demonstraties en het grote geld

Catherine heeft met haar bedrijf onderzoek gedaan naar de rellen en vernielingen tijdens de BLM demonstraties.

De rellen vonden voor het overgrote deel (34 van 37 steden) plaats in de buurt van een centrale bank en in een buurt waar mensen met minder inkomen woonden. Zogenaamde Opportunity Zones. Dat zijn zones waar investeerders bepaalde belasting voordelen hebben.

Wat is nu het geval. De winkels in die zones werden voor een groot deel gesloopt of in de fik gestoken. De eigenaren hadden door de lockdowns al financiele problemen en de verzekering vergoed niet 100% van de schade...gevolg...grote investeerders konden goedkoop vastgoed opkopen met een belastingvoordeel.

De 1% profiteerden dus enorm van de BLM rellen.

Transhumanisme

Iedereen die met de bijbel is opgevoed kent “Het teken van het beest”. Zonder dat teken kan je niet kopen en verkopen.

Hetzelfde gaan we nu zien in een wereld waarin de mens en techniek steeds meer samengaan, privacy niet meer bestaat en de overheid alles van je weet.

Je wordt 24/7 gevolgd en de overheid kan zelfs je gedachten en bewustzijn controleren

Er komt een sociaal krediet systeem en de overheid weet altijd en overal waar je bent. Al je financiële transacties zijn bekend en de overheid gaat bepalen of, wanneer en hoe ver je mag reizen.

Er komt een 24/7 controle systeem waarin lichaam en geest worden gedigitaliseerd.

De techniek maakt het mogelijk dat een klein aantal mensen grote massa’s mensen controleren.

Moderne slaven.

Slavernij

De slavernij was het meest winstgevende systeem ooit. Het was zelfs nog winstgevender dan drugs en olie. Banken in Engeland gaven destijds leningen waarin slaven het onderpand waren. Daar werd veel mee gefraudeerd en er kwamen steeds meer slavenopstanden zoals in Haïti waardoor de slavenhandel uiteindelijk niet meer zo voordelig was.

Door de nieuwste technieken en communicatie systemen is het nu wel mogelijk om de slaven en robots 24/7 te controleren.

De globalisten zien mensen als economische producten, als grondstoffen voor een product.

Ik zie mensen als een vrije geesten onder een goddelijke autoriteit.

Dit soort globalisten zien zichzelf als God en de meeste mensen als Untermenschen.

Zelf zijn ze bezig een soort Breakwaway Society te creëren. Ze kunnen binnenkort dankzij de bio technologie 150 jaar oud worden en door steeds meer robotisering hebben ze niet meer zoveel arme mensen nodig.

Trump/wapens

De globalisten willen van Trump af omdat hij het spelletje niet meespeelt. Hij is te onberekenbaar. Zonder Corona hadden de Democraten en globalisten nooit gewonnen...

Om het nieuwe systeem succesvol te kunnen doorvoeren zullen de Democraten er alles aan doen om het wapenbezit in de V.S. af te schaffen. De elite daar is doodsbenauwd voor de honderden miljoenen Amerikanen die wapens bezitten.

Wie zijn ZE?

De werkelijke macht achter de schermen is in handen van steenrijke multi miljardairs en de grote multinationals. Zij bepalen in grote lijnen het reilen en zeilen op deze wereld. Ze willen overal dezelfde regels en een wereld zonder grenzen zodat zij zo makkelijk en goedkoop mogelijk hun producten wereldwijd kunnen slijten.

Het gaat om een samengaan van Big Tech, de media, Big Pharma en de centrale banken.

De Ruimte

Uiteindelijk zullen degenen die de eerste ruimtewapens beheersen ook de wereld beheersen.

De wereldmacht behoort toe aan de mensen die de vaarroutes en de ruimte beheersen.Kerst 2020

Kerst is een feest van hoop, een feest van een nieuwe boodschap in de christelijke traditie.

Onze Germaanse voorouders vierden in deze tijd het Zonnewendefeest. Ook een feest van hoop. De kortste dag van het jaar en het moment dat de zon (of zoon) weer meer ruimte krijgt...hoop op een nieuwe lente.

Dit jaar zijn we veel over elkaar te weten gekomen. De bokken en de schapen zijn gescheiden. Veel complottheorieën zijn uitgekomen en er is ons veel duidelijk geworden over de mens en hoe makkelijk mensen te bespelen zijn, waarbij angst de grootste aanjager is.

Ook is weer eens duidelijk geworden hoeveel waarde mensen nu daadwerkelijk hechten aan bepaalde normen, waarden en principes.

Ik ben er achter gekomen dat een groot deel van Nederland heel weinig op heeft met democratie, demonstratierecht, vrijheid van meningsuiting, recht op vergadering, vrijheid van godsdienst etc.

Er zijn voor mij veel mensen door de mand gevallen. Collega’s, familie, vrienden...het is niet dat ik ze niet meer moet of niets meer met ze te maken wil hebben maar ik zal denk ik altijd in mijn achterhoofd houden hoe ze zich nu gedragen. Ik denk dan: “met jou ga ik liever niet een oorlog in”...ik vertrouw die mensen niet meer zo erg. Ik hou ze vanaf nu op m’n dooie wagen.

Een zeer groot deel van de Nederlandse bevolking bestaat uit principeloze, opportunisten. Veel meer dan ik al ooit vermoedde.

Tot die conclusie ben ik gekomen in 2020.

Toch een leerzaam jaar wat dat betreft...al word je er natuurlijk niet echt vrolijk van.

2021

Laten we hopen dat bij een groot deel van de Nederlanders, die nog steeds heilig geloven in deze overheid, de schellen van de ogen gaan vallen in 2021 al bieden de vooruitzichten niet veel hoop.

De roep om verplichte vaccinatie wordt groter, er wordt voorspeld dat er groene en rode mensen komen. De groene mensen zijn gevaccineerd en kunnen dat laten zien op hun telefoon. De rode mensen worden uitgesloten van reizen, concerten, sportwedstrijden, theaters, bioscopen etc.

Er gaan al stemmen op om vanaf maart iedere Nederlander 1x in de maand te laten testen.

Met andere woorden, we blijven nog wel een tijdje in deze gekte meedraaien zolang een meerderheid van de bevolking hier in mee blijft gaan en hun stem niet duidelijk laat horen.

Je zal zien dat mensen steeds meer tegen elkaar worden opgezet. Coronadeugers vs. Wappies, Christenen vs. Atheïsten, Pro vaccinatie vs. Anti vaccinatie, links vs. rechts, autochtoon vs. allochtoon, complotdenkers vs toevaldenkers, boeren vs groenen, zwart vs blank etc.

De verdeel en heers tactiek die al duizenden jaren oud is wordt hier momenteel ook weer perfect toegepast.

Tegen de coronadeugers zou ik willen zeggen: “Wees niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos”...niemand houdt van heilige boontjes...zelfs God niet, zoals blijkt uit deze tekst uit Prediker.

Voor het overige zou ik iedereen willen oproepen om eens bij jezelf te rade te gaan en na te denken wat je principes nu precies zijn. Wat vind je echt belangrijk in dit leven?

Wat zijn de normen en waarden de jij zo belangrijk vind dat je er voor zou willen sterven?

Wat zijn de principes waarvan jij zegt dat je het enorm belangrijk vindt dat ze worden doorgegeven aan je kinderen en kleinkinderen?

Dit is een tijd waarin iedereen keuzes moet maken. Wat vind je belangrijk en wat voor wereld wil je voor je kinderen en kleinkinderen nalaten. Vind je het belangrijk dat hun vrijheid en grondrechten gegarandeerd zijn of vind je het belangrijker dat ze geen kleine risico’s meer lopen en dat ze als hoogbejaarde mensen niet meer mogen sterven aan griep of corona?

Om met Dante af te sluiten.

“De meest duistere plaatsen in de hel zijn gereserveerd voor die mensen die in tijden van morele crisis neutraal blijven”

-Dante Alighieri


Mooie feestdagen toegewenst.

Dominee Bubbe.Protesteren in Corona Tijden, CDA'ers en de Kerk...

“Ga eens op de IC’s kijken” en “Corona is geen griepje”, waren toch wel de klassieke one liners die ik naar mijn hoofd geslingerd kreeg tijdens een klein protest tegen de Corona maatregelen en de lockdown gister.

Het overgrote deel van de mensen was positief. Ik kreeg zelfs nog een chocoladereep en een flesje sinaasappelsap van wat lieve mensen.

Ook ontstond op Twitter een kleine discussie tussen wat Urker gemeenteraadsleden in hoeverre ik nu wel of niet het recht had om daar mijn mening te gaan geven.

Een van die politici, die nu statenlid is voor het CDA, Johan van Slooten, vond dat ik een hele dikke middelvinger opstak naar alle corona patiënten, hun familie en zorgmedewerkers…

Nu is het natuurlijk opvallend dat deze CDA’er denkt te weten hoe alle corona patiënten en hun familie denken. Een groot deel zou het namelijk ook met mij eens kunnen zijn maar daarnaast is het natuurlijk een gotspe dat dit statenlid en zijn partij, die zelf mede verantwoordelijk zijn voor de afbraak van de zorg in Nederland en daarmee deze hele crisis hebben mogelijk gemaakt. (even geredeneerd vanuit het standpunt van mensen die denken dit het meest verschrikkelijke virus op aarde is).

Al jaren hebben we iedere winter te maken met overvolle ziekenhuizen en patiënten die moeten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, vanwege diverse griepgolven.

Stel je bent verantwoordelijk voor het zorgbeleid in Nederland. Je gaat eens nadenken en je ziet in alle statistieken dat er een enorme grijze golf op ons afkomt middels de babyboom generatie. De grootste groep ouderen aller tijden.

Wat doe je dan? Dan zeg je alle zeilen bijzetten. Meer zorg, meer zorgmedewerkers, meer IC bedden…

Toch? Nee, wat deden de verantwoordelijken van VVD, CDA, PVDA, D66, CU namelijk…?

Die gingen afschalen, die gingen zorgmedewerkers ontslaan, die vonden dat er wel minder IC bedden konden komen. 70.000 zorgmedewerkers werden ontslagen.

En dan durft flapdrol van Slooten mij te beschuldigen van een dikke middelvinger.

Dit heerschap die in zijn portefeuille als statenlid o.a. over duurzaamheid gaat, viel jaren terug al door de mand toen hij met zijn CDA VOOR de komst van het windmolenpark bij Urk was. Een project dat de Nederlandse belastingbetaler vele miljarden heeft gekost en ook nog gaat kosten.

Ik hoorde hem toen in een raadsvergadering al blijk geven van zijn onkunde toen hij een windmolen specialist, die de plaatselijke politiek moest voorlichten, ging verwijten waarom hij niet eerder aan de bel had getrokken. Die man reageerde toen zeer verbaasd en antwoordde...dat is toch u taak? Ik weet dat nog goed omdat ik toen op de publieke tribune zat en bijna van mijn stoel af rolde toen flapdrol van Slooten deze vraag stelde.

Maar goed, dit soort flapdrollen, zonder ruggengraat komen altijd bovendrijven in de politiek. De Wiebessen, de Jettes, de Klavers…

IC’s

Het argument van de IC’s en corona is geen griepje, slaat ook echt helemaal nergens op.

Iedereen die een IC bezoekt, op ieder moment van het jaar, nu en tien jaar geleden, zal daarvan onder de indruk zijn. Daar liggen geen mensen met een gebroken been maar mensen die tegen de dood aan zitten.

Daar liggen ook al jaren mennsen die zware longontstekingen hebben en dat is nu niet anders.

Het griepje verhaal is ook ontzettend dom omdat griep heel gevaarlijk kan zijn voor kwetsbare mensen en er ieder jaar duizenden mensen aan overlijden.

Griep is voor jongeren zelfs gevaarlijker dan corona.

Maar goed, het valt me op veel mensen die voor de maatregelen van de overheid zijn vaak niet uitblinken in het naar voren brengen van argumenten. Ze komen met van die emotionele dooddoeners. Zo van...ik ken ook iemand die het heeft, mijn oom is er aan overleden, ik heb een collega, ik ben er zelf ook flink ziek van geweest...maar daarmee vergeten ze het grote plaatje en de plek van Corona in het grote geheel. (gemiddelde leeftijd overledenen met Covid is 81 jaar)

De enorme schade van het corona beleid voor de hele samenleving daar praten ze nooit over. Het gaat altijd om individueel leed.

Ik heb zelf een zuster die als arts in een ziekenhuis in Amsterdam werkt en het op dit gebied ook roerend met mij eens is.

Zij zit in een collectief van artsen die een brandbrief hebben geschreven naar de overheid waarin ze stellen dat het middel erger is dan de kwaal.

Iedereen die een beetje nuchter kan nadenken, vrijheid en grondrechten als meest belangrijke waarden ziet en niet in 2020 is geboren, kan zien dat het middel inderdaad erger dan de kwaal is. Iedereen kan de cijfers tot zich nemen en iedereen kan daaruit conclusies trekken.

Het probleem is dat veel mensen niet zelf na willen denken en in tijden van crisis vertrouwen op de grote leider die hen naar de veilige haven zal brengen. Ze zitten in een angstpsychose en kunnen daardoor niet meer helder nadenken en geen eerlijke afwegingen maken.

We leven voor het eerst in een tijd waarin bejaarde mensen belangrijker geworden zijn dan kinderen en het lijkt wel of veel van de corona strijders het gevoel hebben of ze in een oorlog zijn beland en dan is het opgeven van vrijheden toch niet zo’n probleem om het virus te verslaan?

We zijn inderdaad in een oorlog beland...het is niet een oorlog tegen het virus maar een oorlog tegen de mensheid.

Het is een psychologische oorlog, waarin mensen tegen elkaar worden opgestookt met angst voor onzichtbare vijanden (virussen, co2) en overheden dit virus en de opwarming van de aarde gebruiken om ons te conditioneren en ons zaken te laten accepteren die we normaal niet zouden accepteren en hun kans schoon zien om er beleid door te drukken.

Het allergrootste probleem is in mijn ogen dat het pijnlijk duidelijk is geworden dat de gemiddelde Nederlander in God nog zoete peren gelooft en daardoor geen perspectief heeft op een leven na de dood. Alles draait om overleven, alles is gericht op het eeuwige leven op aarde. Dat is ook iets wat Klaus Schwab van het World Economic Forum duidelijk maakt.

We zitten in een overgangstijd waarin het lichaam van de mens steeds meer zal versmelten met techniek. Het transhumanisme zal hoogtij vieren en het eeuwige leven op aarde zal steeds dichter bij komen...een soort nieuwe toren van Babel.

Wat zet het christendom en de kerk daar tegenover?

Helaas bitter weinig. De kerk maakt zich voor heel druk om de wereld en hoe de wereld naar hen kijkt. Ze bieden geen alternatief voor de koude, atheïstische en wetenschappelijke blik op het leven.

Eeuwenlang bood de kerk juist wel dat alternatief omdat ze mensen hoop boden. Al het leed en ellende op deze aarde had een doel en via het geloof in Jezus, die voor onze zonden was gestorven, konden mensen in de hemel komen.

Ook als niet christen vind ik dat een prachtige en hoopvolle boodschap.

Wat biedt de kerk nu? Een groot deel van de kerk lijkt te zeggen. Afstand houden, niet naar de kerk gaan, niet zingen, bejaarden niet opzoeken, stuur maar een kaartje, want het leven op deze aarde is belangrijker dan het leven na de dood.

Dat lijkt de boodschap te zijn.

Het allerbelangrijkste in deze tijd is het bepalen van je levenshouding en je visie op de dood...en daar gaan veel mensen, naar mijn mening, nu juist de mist mee in...


“Van alle dictaturen is een dictatuur die met goede wil wordt uitgeoefend voor het welzijn van haar slachtoffers, de ergste.

Ik zou liever leven onder een roof baron dan onder almachtige moraalridders. De wreedheid van de roof Barron is af en toe afwezig en zijn hebzucht is soms verzadigd maar degenen die ons kwellen voor ons welzijn zullen daarmee doorgaan omdat ze het doen met de goedkeuring van hun eigen geweten.

Ze zullen misschien eerder naar de hemel gaan maar zullen van de aarde een hel maken.

Hun vriendelijkheid steekt als een onverdraaglijke belediging.

Door tegen je eigen wil ergens van genezen te worden en voor zaken die we zelf niet als een ziekte beschouwen, zet je op hetzelfde niveau als een kind, een imbeciel of een huisdier.”

-C.S. Lewis


Je mag demonstreren maar met je rug tegen de muur…

Tekst uit een bekend liedje van Klein Orkest. Het gaat over het leven in Oost Duitsland tijdens de Koude Oorlog.

We kennen allemaal de verhalen over de Stasi die van alle burgers dossiers aanlegden en burgers die elkaar verraden als ze er andere politieke meningen dan de overheid op na hielden.

In Nederland gaan we hard die kant op.

Nederland is al jaar en dag koploper, wereldwijd, met telefoontaps en onlangs kwamen we er achter dat het leger een afdeling heeft die dossiers aan legd over ‘complotdenkers’.

Vrijheid is een groot goed. Tenminste, dat horen we ieder jaar met dodenherdenking, dan staan veel mensen die nu alle vrijheid willen afpakken om een laag risico virus te bezweren, het hardst te deugen. Ze vinden op 4 en 5 mei de vrijheid heel belangrijk, het allerbelangrijkste wat er is. Daar hebben onze voorouders voor gevochten en we moeten die voorouders dankbaar zijn dat ze hun levens voor onze vrijheid hebben gegeven. Helemaal mee eens hoor maar veel van die mensen weten nu niet hoe snel ze die verworven vrijheden uit handen moeten geven omdat ze een onredelijke angst hebben voor een laag risico virus.

Het demonstratierecht is een groot recht, tenminste als je onze politici moet geloven. Het is vooral een groot recht als je voor het overheidsbeleid bent en geen gevaar vormt voor die overheid. Black LIves Matter geen probleem, duurzaamheid/co2/opwarming van de aarde...geen probleem. De kinderen kregen er zelfs een dagje vrij van school voor.

Boerenprotesten, anti lockdown, tegen windmolens...groot probleem. Dan blijkt de overheid het demonstratierecht ineens niet meer zo belangrijk te vinden en doen ze alles om je dwars te zitten.

Ik heb in mijn leven aan 3 protesten meegedaan. 1 anti lockdown protest in Den Haag. Daar een grote politiemacht met ME, paarden, waterkanonnen etc. Ik stond daar rustig met enkele mensen te praten. Hooguit 100 mensen aanwezig en wij werden gesommeerd om weg te gaan door zwaarbewapende ME’ers. We konden via een vriendelijk gesprek de situatie ontdooien maar het had ook anders kunnen aflopen.

Ik heb een keer tegen windmolens gedemonstreerd op de dijk bij Urk, daar wel politie aanwezig maar verder geen problemen.

Afgelopen weekend ging ik met een soort GGD pak bij de Albert Heijn op Urk demonstreren. Respectvol en vriendelijk bood ik de klanten die binnengingen een flyer aan waar de negatieve effecten van het dragen van een mondkap opstaan.

Binnen een kwartier kwam er een bedrijfsleider naar buiten die me vroeg om ergens anders te gaan staan. Hij wees naar een plek midden op het plein waar geen mensen langskomen lopen. Ik maakte hem duidelijk dat hier de meeste mensen langskomen en dat dat voor mijn actie het meest rendement op zou leveren.

Hij begon over anderhalve meter afstand houden bij de deur terwijl er bij hem in de zaak in de gangpaden niemand anderhalve meter afstand houdt. Ik weigerde om weg te gaan.

‘Als je niet weggaat dan bel ik de politie’, zei hij. ‘Je doet maar’, was mijn repliek.

Hij wou ook nog beweren dat 75% van de klanten blij waren met de mondkapplicht.

Even later kwam er ook nog een andere AH snuiter verhaal halen. Je moet bij de overheid zijn zij hij. Kijk bij Albert Heijn spinnen ze garen bij deze crisis. Ze maken grote winsten dus die vinden het allemaal wel best. Laat de angst maar voortduren...

Een half uur later kwamen er inderdaad 2 politiemensen. ‘Wat doe je hier, je moet je identificeren, je valt klanten lastig, je bent onherkenbaar”..zelf liep hij met een grote mondkap op en was ook nauwelijks herkenbaar.

Afijn, praatje gemaakt en duidelijk gemaakt wat ik deed en dat ik echt geen mensen lastig viel.

Die politiemensen hadden ook geen poot om op te staan dus die dropen weer af.

Ik was eigenlijk van plan om nog bij een andere supermarkt te gaan flyeren maar omdat ik van mening ben dat je nooit voor kinderachtige mensen moet buigen besloot ik om nog een uurtje extra bij de AH te blijven staan.

Bijna alle klanten waren positief op enkele zure, ouwe dozen na.

Het leuke is dat er jarenlang bedelende zigeuners voor diezelfde AH hebben gezeten en dan komt een bezorgde burger een flyer uitdelen en dan zijn ze daar niet van gediend.

Nu snap ik het aan de ene kant wel want de eigenaar van die supermarkt, Henk Slump, verdiend op twee manieren goed aan de crisis. Ten eerste natuurlijk met z’n supermarkt die een top omzet draait en ook met de Covid teststraten in de polder waar hij geld mee verdiend.

(Hieronder een foto van de situatie bij AH genomen door een camera van de AH op Urk)

Politie

Wat me ook erg opvalt in contact met politiemensen en het beeld dat je krijgt via allerlei filmpjes op social media is dat ze heel erg vast lijken te zitten in een soort befehl ist befehl houding. Ik sprak daar enkele agenten in Den Haag ook op aan. Ik wees ze op het feit dat ze niet alleen de overheid moeten dienen maar er ook zijn voor de burger en de grondwet, grondrechten en vrijheden van burgers ook moeten beschermen.

Ik krijg de indruk dat dat laatste nu niet echt een prioriteit is van politiemensen.

Nu is het natuurlijk een lastig beroep en je moet in soms gevaarlijke situaties optreden met vaak vervelende mensen die allemaal beledigingen en bedreigingen naar je hoofd slingeren maar ik zie toch ook vaak dat de politie compleet onredelijk optreedt tegenover beleefde mensen en puur aan machtsvertoon doet.

Ook dit weekend weer op Urk. We hebben een nieuwe burgemeester die helemaal niets van Urk en de Urker jeugd begrjipt. Hij snapt niet dat hij het allemaal alleen maar erger maakt.

Er zijn al weken rellen omdat de jeugd gewoon geen zak te doen heeft en er geen alternatieven worden geboden. Vervolgens gaat deze slimme jongen het allemaal nog erger maken door van Urk een soort politiestaat te maken in het weekend. Een risicogebied, waar je gefouileerd mag worden, allerlei camera’s worden ingezet en de polite drones gebruikt.

Urk als oorlogsgebied...en wat gebeurd er als je mensen de oorlog verklaart? Juist dan krijg je oorlog.

Ik vond het leuke, ludieke acties van de jeugd, die massaal als Zwarte Piet of Sinterklaas waren verkleed op Sinterklaas avond en door Urk trokken om toch nog enig vertier te bieden in een tijd dat de overheid zelfs Sinterklaas en Kerst lijkt te willen verbieden.

Een slimme burgervader zou zijn fouten inzien en een echte oplossing zoeken. Het begint nu echt een kinderachtig spelletje te worden.

Die oplossing is...gedoog de illegale horeca nog een tijdje...dat doen jullie nu al zo lang. Dan kunnen die paar maanden extra er ook nog wel bij. Zorg dat de oudere jeugd weer wedstrijden kan spelen. Stel bijv. de hobby voetbal velden open en laat ze daar weer een competitie spelen. Alles gebeurt daar in de buitenlucht. Laat jongeren met hun eigen vriendenkring in boxen op het industrieterrein samen komen. Knijp een oogje dicht zolang de corona maatregelen worden aangehouden.

Zorg dat de legale horeca goed wordt gecompenseerd voor verlies van omzet.

Laat de extra politie, boa's en ME lekker thuis tijdens de rest van de lockdown. Accepteer dat dit virus bij het leven hoort en laten we het leven weer oppakken.


Onderstaand een brandbrief van kinderarts Giliam Kuijpers over het Corona beleid. Zeer de moeite waard met enkele hele sterke punten over wat er allemaal misgaat in de manier waarop we nu Corona benaderen in de zorg en de samenleving.


27 november 2020


Aan:

Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd Mw. Dr. Marina Eckenhausen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Betreft:

Grootschalige Bedreiging Patientveiligheid a.g.v. Corona Testbeleid

Geachte mevr. Eckenhausen,

Inleiding

De directe aanleiding om contact met u op te nemen is een recente video op Facebook van een aangedane burger. Ik bestudeerde deze video en kwam tot de conclusie dat hier sprake is van een vermoedelijke calamiteit die direct herleidbaar is tot het vigerende corona testbeleid. Zoals u als geen ander weet is een calamiteit een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg én die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid. Voor de volledigheid vindt u onderstaand een link naar de bewuste video1. Vanuit mijn achtergrond als kinderarts, medisch manager kwaliteit en directeur beleid KNMG heb ik mij jarenlang ingezet voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid zowel regionaal als landelijk. Vanuit eigen ervaring heb ik gezien, dat ernstige bedreigingen voor de patiëntveiligheid ontstaan uit systeemfouten. Niet de wie vraag is daarbij relevant maar de waarom vraag.

To err is human

Het beloop van onderhavige casus is voor mij niet slechts een eenmalige verdrietige en onfortuinlijke gebeurtenis, maar staat symbool voor een onderliggende systeemfout van ongekende omvang. Een systeemfout die stelselmatig wordt genegeerd en die op grote schaal alle klassieke elementen van het “Zwitserse kaasmodel” van James Reason2 in zich draagt. Daarbij komen dan nog de klassieke “Groupthink” van Irving Janis3, een onveilige aanspreekcultuur en een collectieve bewustzijnsvernauwing die we zo goed kennen uit de lucht- en ruimtevaartrampen en andere catastrofes uit de (recente) geschiedenis. De systeemfout wordt gevoed door het vigerende coronabeleid waarin de RT PCR testen een cruciale rol spelen. Niet alleen zijn alle huidige corona maatregelen gebaseerd op deze RT PCR testen, ook de ziekenhuiscapaciteit en het medisch handelen van de zorgverleners worden rechtstreeks beïnvloed door deze RT PCR testen. Wellicht was u reeds op de hoogte van de grote tekortkomingen van de RT PCR test. Deze zijn dermate ernstig dat er inmiddels een zgn. Retraction Paper is ingediend door terzake kundige wetenschappers4. Ook heeft het Portugese hof van beroep de RT PCR test inmiddels als onbetrouwbaar gekwalificeerd5. De kern van de systeemfout is gelegen in het grote aantal fout-positieve testuitslagen. De (fout)positieve testuitslagen worden stelselmatig door zowel overheid als media aangeduid als coronabesmettingen. Als zodanig worden de positief geteste mensen ook gemarkeerd als besmettelijke coronapatiënten. In Nederland wordt tot op heden nog steeds gebruik gemaakt van deze RT PCR test met alle gevolgen van dien. De casus uit de video staat niet op zichzelf. Als gevolg van het grootschalige testen (in de nabije toekomst zal dit alleen nog maar groteskere vormen gaan aannemen) moet men veronderstellen, dat de patiëntveiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen systematisch en structureel ernstig wordt bedreigd.

De gatenkaas van het coronabeleid

Mensen met klachten dienen getest te worden op corona. Dit gebeurt voor het overgrote deel in de corona teststraten. Er komt geen dokter aan te pas. Iedere goed opgeleide dokter weet dat een klinische blik vooraf gaat aan aanvullend onderzoek. Als de symptomen overduidelijk passen bij een specifieke diagnose is een negatieve testuitslag niet relevant. Omgekeerd zal een positieve testuitslag de dokter niet imponeren als de patiënt nauwelijks tot geen specifieke klachten heeft. Een goede arts heeft èn verstand van achtergrondincidenties èn weet hoe je een tests zeer betrouwbaar kan inzetten en interpreteren om een goede diagnose te kunnen stellen. Hieronder zal ik puntsgewijs en kernachtig de elementen benoemen die allen een substantiële bijdrage leveren aan een bedreiging van de patiëntveiligheid:

1. Er zijn veel fout-positieve uitslagen. Een positieve RT PCR test mag niet worden verward met een besmetting, besmettelijkheid, laat staan een goede diagnose;

2. De fout-positief geteste mensen worden als coronapatiënten opgenomen op de corona afdeling indien het klachtenpatroon en de patiëntkarakteristieken een opname rechtvaardigen. Deze patiënten worden als coronapatiënt behandeld (zie onderhavige casus);

3. De behandeling van een coronapatiënt is veeleisend voor de zorgverleners. Dit draagt nog eens bij aan een grotere kans op incidenten;

4. Door “cognitive bias” worden andere diagnoses minder snel en minder vanzelfsprekend overwogen bij een eenmaal positief geteste ‘coronapatiënt’. Een brede klinische blik kan afwezig zijn a.g.v. bewustzijnsvernauwing met alle gevolgen van dien (zie onderhavige casus);

5. Veel zorgverleners zitten thuis met een fout-positieve testuitslag waardoor de (toch al beperkte) ziekenhuiscapaciteit verder wordt ondermijnd. Personeelskrapte zorgt daarnaast voor extra belasting van de zorgverleners aan het bed met oververmoeidheid en incidenten tot gevolg;

6. Tegenspraak van bezorgde collega’s is nauwelijks mogelijk. Momenteel worden veel artsen letterlijk de mond gesnoerd die zich zorgen maken over de coronamaatregelen in het algemeen en het RT PCR testbeleid in het bijzonder. Er is sprake van onvervalste censuur. De groupthink doet zijn werk en een open aanspreekcultuur is afwezig in het (wetenschappelijke) coronadebat. Ik wil hierbij nogmaals de allergrootste ramp ooit in de luchtvaart in uw herinnering roepen: de u welbekende Tenerife ramp. Veroorzaakt door menselijk falen, waarbij tegenspraak niet werd geduld;

7. Een gezonde en transparante feedbackloop is daardoor in alle lagen van de gezondheidszorg afwezig. Dit belemmert het vermogen om de noodzakelijke lessen te leren en om met voortschrijdend inzicht snel levensreddende verbeteringen te implementeren;

8. Afschaling van de reguliere zorg a.g.v. het capaciteitsprobleem zorgt voor uitgestelde diagnoses, gemiste diagnoses en dientengevolge ernstige gevolgen voor andere patiënten. De patiëntveiligheid wordt hierdoor andermaal stelselmatig bedreigd;

9. The “conspiracy of silence” beschermt weliswaar de eindverantwoordelijke vakbroeders en beleidsmakers voor gezichtsverlies, maar laat de Titanic steeds meer koersen op een ongeëvenaarde ijsberg.

Deze opsomming is niet limitatief. Deze opsomming is slechts een klein overzicht van de meest in het oog springende elementen van de corona systeemfout voor zover het de ziekenhuiszorg betreft. Alle overige desastreuze (lange termijn) effecten voor de Nederlandse volksgezondheid a.g.v. het (korte termijn) coronabeleid laat ik nu buiten beschouwing. U kunt hierover uitgebreide informatie vinden op internet. Desgewenst kan ik u daarover informeren.

Operatie geslaagd, patiënt overleden

Inmiddels weten we ongelooflijk veel over de wetenschappelijke achtergronden van het coronavirus6’7, de wereldwijde wetmatigheden van het beloop van de coronagolven8 en de effecten van de maatregelen. De WHO beschrijft een IFR van 0,23% voor de totale populatie en een spectaculair lage IFR van 0,05% voor de mensen < 70 jaar9. Ook heeft de WHO inmiddels geconcludeerd dat lockdowns te allen tijde voorkomen moeten worden i.v.m. de desastreuze effecten voor de mensheid10. Daarmee is onomstotelijk aangetoond dat de maatregelen velen malen erger zijn dan het virus zelf. Als klap op de vuurpijl las ik deze week een slotpassage uit het boek “Covid-19-The Great Reset” van de oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, Prof. Klaus Schwab11. Deze slotpassage is wat mij betreft schokkend in het licht van de huidige maatregelen: “However, at a global level, if viewed in terms of the percentage of the global population effected, the corona crisis is (so far) one of the least deadly pandemics the world has experience over the last 2000 years. In all likelihood, unless the pandemic evolves in an unforeseen way, the consequences of COVID-19 in terms of health and mortality will be mild compared to previous pandemics”.

Burgerplicht

U zult zich ongetwijfeld afvragen waarom ondergetekende op een vrijdagavond in de pen is geklommen en u deze brief schrijft. Temeer omdat een ruime meerderheid van de Nederlandse burgers zich gewillig en/of angstig onderwerpt aan de coronamaatregelen. In het huidige straatbeeld kunt u dat treffend zien aan de vele niet werkzame mondmaskers. Deze burgers volgen plichtsgetrouw de opdrachten van de beleidsmakers in de veronderstelling dat zij daarmee het juiste doen en wellicht ook om sancties te voorkomen. Dat is heel begrijpelijk en invoelbaar. Zij hebben geen flauw benul van wat zich afspeelt achter de schermen. Zij hebben geen flauw benul dat zich voor hun ogen een systeemfout afspeelt van ongekende omvang. Zij geloven in de integriteit, transparantie en professionaliteit van de sleutelfiguren in deze coronacrisis. Zo hoort het normaal gesproken ook te zijn. Door alle zeer gefundeerde informatie die de afgelopen maanden tot mij is gekomen beschouw ik mezelf niet meer als een burger die geen flauw benul heeft. Ik ben inmiddels zo geschrokken en verontrust, dat ik het als mijn burgerplicht beschouw om u op de hoogte te stellen van de laatste wetenschappelijke inzichten. Mogelijkerwijs hebben deze inzichten u niet bereikt als gevolg van de censuur en groupthink. Deze inzichten laten overduidelijk zien dat niet het coronavirus ons grootste probleem is maar de manier waarop we ermee om gaan. The human factor dus. U bent een sleutelfiguur in de gezondheidszorg. Ik ga er helemaal vanuit dat u uw uiterste best doet om de patiëntveiligheid voor alle Nederlanders te waarborgen in deze bijzondere tijd. Na het lezen van deze aangetekende brief kunt u uw ogen niet meer sluiten voor de grootschalige bedreiging van de patiëntveiligheid als gevolg van het vigerende corona (test)beleid. Dat maakt ook dat u uw verantwoordelijkheid dient te nemen om een grootscheeps onderzoek in te stellen naar de corona systeemfouten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Bovenal doe ik een beroep op uw medemenselijkheid en uw hart. Wat momenteel in Nederland (en in de wereld) gebeurt raakt steeds meer losgezongen van een rationele, weloverwogen bestrijding van een virusepidemie. In feite staat onze menselijkheid op het spel. Ik hoop van harte dat u de moed en het lef heeft om op te staan. Voor ons allemaal. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij een reactie stuurt. Deze brief wil ik graag afsluiten met een veelzeggende quote van James Reason:

“Defences, barriers and safeguards not only protect a system, they can also cause its catastrophic breakdown”.

Hoogachtend,

Giliam Kuijpers, MD, MCM

giliam@medgezel.nl

www.medgezel.nl


Medische dictatuur

Testen testen, we moeten meer testen. Iedereen met een beetje verstand kon aan zien komen dat dit op een ramp uit zou lopen. Als je meer gaat testen krijg je meer vals positieve gevallen van mensen die nauwelijks ziek zijn maar ze worden wel door de overheidspropaganda gebruikt om de coroana maatregelen te rechtvaardigen.

Het wordt een soort zelfvervullende profetie.

Het begint al met de houding van mensen tegenover virussen, die sinds een dik half jaar, totaal is veranderd. Een groot deel van de Nederlandse bevolking accepteert niet meer dat mensen elkaar besmetten met virussen. Het is een deel van de bevolking die zeer overheidsgetrouw is, die iedere dag het NOS nieuws en de Nederlandse talkshows volgt en trouwe krantenlezers zijn. Ze leven in een bubbel van overheidspropaganda en hebben nog steeds niet door dat het virus eigenlijk niet zoveel voorsteld.

Ze zijn maandenlang geïndoctrineerd door de media. Meer maatregelen, het gaat niet goed, we moeten de IC’s ontzien, we moeten mondkappen dragen, je doet het voor een ander, alleen samen kunnen we het virus verslaan, afstand houden, handen desinfecteren, ouders niet opzoeken, lockdowns, etc..

Het is natuurlijk erg moeilijk, als je de overheid als maanden trouw volgt, om toe te geven dat je eigenlijk een fout zat. Je bent al maanden bezig je serieus aan al die maatregelen te houden met de beste bedoelingen en dan sijpelen de cijfers een beetje door.

Het blijkt dat het virus voor 99,8% van de bevolking nauwelijks gevaarlijk is. Dat 0,23% van de totale groep die het virus krijgt overlijd en dat de mensen die overlijden voornamelijk ouder dan 80 jaar zijn en gemiddeld overlijden op 81 jarige leeftijd wat weer precies de levensverwachting in Nederland is.

Tja...dan wil je misschien niet toegeven dat je er naast zat en dat je al die tijd, met goede bedoelingen, hebt meegewerkt aan een systeem wat de samenleving en economie kapot maakt.

Na de eerste golf hadden die mensen hun verstand terug kunnen krijgen maar velen bleven vol houden. Voortschrijdend inzicht was ineens een begrip waar nog maar weinig waardering voor was.

We moesten testen, testen en nog eens testen. Dan kunnen we het probleem bij de bron aanpakken en als er dan een vaccin zou komen dan zou het probleem opgelost zijn.

Ik vraag me af of die mensen zelf wel eens onderzoek naar iets doen? Verdiep je eens een uurtje in vaccins. Dan hoef je nog niet eens naar de alternatieve visie op vaccineren te kijken maar gewoon het officiële vaccinatie verhaal. Hoeveel mensen onderzoeken, voordat ze hun dierbaarste bezit op aarde laten vaccineren, wat zo’n vaccin precies inhoudt, wat de bijwerkingen zijn, wat er in zo’n vaccin zit. Vrijwel niemand doet dat. We laten ze gewoon vaccineren. Het zal wel goed zijn.

Waarom denken mensen dat dit vaccin, beter zal werken dan de griepprik, die zelfs volgens Bill Gates, nauwelijks effectief is voor ouderen, terwijl dat toch de doelgroep is die het meest risico loopt bij griepgolven.

Daarmee zijn we ook op een punt beland wat me al tijden zeer verwonderd. Hoe anders ouderen in het leven staan dan een jaar of dertig terug.

Toen waren bejaarden die overleden nog normaal en accepteerden bejaarden zelf de dood ook veel beter. Nu lijkt er iets in de mensheid te zijn geslopen dat de dood niet meer lijkt te accepteren.

Een groot deel van de oudere mensen in Nederland heeft het geloof in God en een hiernamaals verloren en daardoor klampen ze zich met alles wat ze hebben vast aan dit leven. Velen vinden het zelfs normaal dat ze hun kinderen niet meer zien, spreken en knuffelen. Als ze maar niet ziek worden.

Het is door de eeuwen heen normaal geweest dat ouderen zich opofferen voor jongeren. Als er bijv. in een stam te weinig eten was dan kregen de kinderen, jongeren en volwassenen eerder te eten dan de hoogbejaarden. Logisch toch...de jeugd heeft de toekomst en de jeugd moeten je genen doorgeven.

Nu leven we in een maatschappij waarin jongeren zich op moeten offeren voor ouderen. Ze moeten een deel van hun jeugd opgeven, niet meer uitgaan, niet meer reizen, niet meer naar school gaan, geen competitiesport, geen andere jongeren ontmoeten want je zou wel eens het enorm kleine risico kunnen lopen dat je een bejaarde besmet en die bejaarde overlijdt dan, met vele andere onderliggende klachten, op 81 jarige leeftijd in plaats van 82 jaar...daar leggen wij onze samenleving nu voor plat. Daarvoor gaan duizenden bedrijven failliet, gaan tienduizenden hun werk verliezen, krijgen mensen psychische klachten, kunnen operaties niet worden uitgevoerd en de enorme kosten, de honderden miljarden schuiven we door naar onze kinderen en kleinkinderen...over egoisme gesproken.

Onze overheid probeert ons al vanaf het begin ervan te overtuigen dat het scharnier waar alles om draait de zorg is. De zorg kan de druk niet aan. We moeten respect hebben voor de mensen in de zorg en daarom moeten wij ons aan de regels houden.

Diezelfde overheid heeft de zorg in een dusdanige staat gebracht dat een van de rijkste landen ter wereld een simpele griepgolf niet meer kan opvangen.

We moesten met man en macht de IC capaciteit verhogen. Daarvoor werden noodhospitalen opgericht maar toen het aantal mensen op de ICś drastisch afnam werden die noodhospitalen ook direct weer gesloten terwijl iedereen wist dat er in het begin van het griepseizoen weer dezelfde situatie zou ontstaan.

Een van de corona hogepriesters. Diederik Gommers vond het onnodig om extra IC capaciteit te handhaven want er was niets te doen voor die mensen en het koste alleen maar geld om enkele maanden later te schreeuwen om strengere maatregelen. De horeca moest weer dicht etc. Dat soort lamzakken bestuurd je land.

Met zń allen klappen voor de zorg, wat op zich terecht is, want een mooi en belangrijk beroep maar die zorgmedewerkers werden een soort heiligen en hun mening, vaak vertroebeld door een tunnelvisie, telde voor tien, terwijl ze het qua normale werkzaamheden, over het algemeen rustiger kregen, want minder operaties en vaak ook nog genoeg tijd over hadden om met elkaar allerlei melige Tik Tok filmpjes te maken...wij hebben er op het werk de tijd niet voor...

Maar goed testen, testen, testen…

Is het misschien zo dat als je meer gaat testen dat je dan ook meer mensen krijgt die positief testen? Briljant...natuurlijk is dat zo...

Het is inmiddels bekend dat de testen die gebruikt worden totaal niet te vertrouwen zijn. De uitvinder van de PCR test gaf zelf al aan dat ze voor dit soort doelen niet geschikt zijn. Dan gaat het nog om de uitvoering van de test. Hoeveel cycli laat je bijv. maken en dat het draait om de interpretatie van de persoon die de test uitvoert. Je kan dode virussen en levende virus resten vinden etc. Elon Musk, de bekende miljardair, automaker, Tesla en Space X directeur liet zich op 1 dag 4 keer testen op Covid 19. 2x positief en 2x negatief. En onlangs bracht moleculair bioloog Peter Borger en een groep wetenschappers een lijst met meer dan 10 punten uit over wat er allemaal mis mee is met de PCR test. Zelfs OMT lid Marion Koopmans moest uitenindelijk toegeven dat de PCR test niet geschikt was om aan te tonen of mensen wel of niet besmettelijk waren en of ze een levend of resten van een dood virus met zich meedroegen.

Daar baseert de overheid dus mede haar beleid op.

Verder zijn de sneltesten nog minder te vertrouwen en die sneltesten worden nu overal gebruikt.

Ondertussen moeten onze kinderen op de middelbare scholen met mondkappen oplopen. Het helpt niet of nauwelijks maar om enkele oudere leraren tevreden te stellen worden ze toch maar overal ingevoerd. Het gaat om gedragsverandering. We moeten allemaal laten zien dat we aan de ‘goede’ kant staan. Kritische mensen zijn complotdenkers geworden. Mensen die voor zichzelf opkomen zijn vreemde snuiters. Aanstellers, asocialen.

De mondkap is een religie geworden. Er zijn niet echt bewijzen voor maar je moet meedoen, je moet je aanpassen, je moet je eigen gezondheid op het spel zetten, we moeten onze expressie, die ons uniek maakt bedekken. We zien er hetzelfde uit door de mondkap en wekken daarmee de indruk alsof we ook allemaal hetzelfde zouden denken. Gij zult het eeuwige leven verkrijgen door afstand te houden, alle verbinding der mensen te negeren en een mondkap te dragen...

Zogenaamd promoot de overheid diversiteit maar eigenlijk moet iedereen een wereldburger worden met precies dezelfde denkbeelden. Want echte diversiteit van meningen is gevaarlijk. Daardoor krijg je oorlog. Andere meningen, andere religies, andere waarheden...dat is gevaarlijk.

Het is nu al zover dat de wereldleiders gewoon openlijk toegeven dat ze deze Corona crisis misbruiken voor het doorzetten van de Grote omschakeling en het uitvoeren van Agenda 21.

Klaus Schwab, Justin Trudeau, Bill Gates en vele anderen zijn daar heel eerlijk in. Het is wat dat betreft ook helemaal geen complot, het is alleen een probleem dat de meeste mensen het niet willen zien.

De politieke voordelen en de politieke intenties zijn duidelijk. Gedragsverandering, zodat we akkoord gaan met vaccinaties, met meer controle, met het afschaffen van cash geld, met het afschaffen van de natiestaat en het opgeven van anonimiteit en autonomie.

Geef uw ziel aan de overheid in ruil voor een basisloon en gratis gezondheidszorg. Voor de rest moet je je bek houden.

Het grote probleem zijn denk ik de mensen op verantwoordelijke posities, die deksels goed aanvoelen dat er iets niet helemaal in de haak is, dat de cijfers deze maatregelen niet rechtvaardigen, wiens gezonde verstand zegt dat het allemaal zwaar overtrokken is maar desondanks toch blijven handhaven, blijven meegaan met de overheid en hun eigen geweten en gezonde verstand niet laten spreken om hun baantje te behouden.

Dit soort mensen voelt denk ik niet goed aan dat deze maatregelen en inperking van vrijheid niet meer weggaan als we dit blijven accepteren en ze onderschatten hun eigen rol in dit gebeuren.

We zullen allemaal in ons leven, op ons werk, in onze familie en vriendenkring een duidelijk statement moeten maken waar we voor staan. Tot hier en niet verder, hier trek ik de grens.

Als je denk dat de maatregelen begin volgend jaar worden opgeheven omdat we ons ‘goed’ gedragen dan heb ik nog wel een paar bruggen voor je te koop.

De overheid bemoeit zich nu met alles. Ze willen zelfs gaan bepalen of je wel of niet kerst en Sinterklaas moet gaan vieren, met hoeveel mensen en met wie precies. Volgend jaar misschien alleen nog maar kerst vieren voor de mensen die genoeg deugpunten hebben gekregen van het sociale kredietsysteem dat we binnenkort ongetwijfeld gaan overnemen uit China.

Nu kan ik mensen die Rutte laten bepalen of je Sinterklaas of Kerst mag vieren met je familie sowieso niet meer echt serieus nemen.

Helaas lijkt ons land nog vol te zitten met dit soort deug neuzen en zullen de spanningen alleen maar toe gaan nemen tussen de wappies en deugneuzen.

We zijn in een oorlog zonder kogels beland maar of dat zo blijft is maar zeer de vraag.


Presidentsverkiezingen V.S. 2020

Er staat heel wat op het spel. Aan de ene kant hebben we de linkse mensen, media, het grootkapitaal achter BiG Tech, alle bedrijven die belang hebben bij globalisering, de CIA, de FBI, de open grenzen fans en de mensen die voor massa immigratie zijn.

Aan de andere kant de conservatieven, veel christenen, nationalisten, de mensen die voor grenzen zijn, tegen massa immigratie en tegen globalisering.

Beide partijen vinden dat de wereld nu op een tweesprong staat en dat het heel belangrijk is dat Trump of Biden wint want daarmee zal een van die wereldbeelden gaan domineren in de komende jaren.

Trump zat in de lift. Ondanks alle pogingen om hem kapot te maken de afgelopen vier jaar ging het goed met Trump. Hij kon veel van zijn plannen waarmaken en bleef zijn achterban trouw door zijn verkiezingsbeloftes na te komen. Iets wat vrij uniek schijnt te zijn in de politieke arena.

Trump werd door velen gehaat vanwege zijn stijl, ook veel rechts conservatieven en christenen konden hem niet verdragen.

Het leek er op dat ze liever iemand aan de macht hadden die goede omgangsvormen had, mooie praatjes en zalvende woorden sprak maar hen ondertussen op allerlei manieren keihard naaide...type Obama/Clinton zeg maar...veel mooie woorden maar niets om het lijf.

Keizers zonder kleren.

Trump kwam op tegen China. Dat was broodnodig want die waren door onze westerse elite in het zadel geholpen om het productiecentrum van de wereld te worden maar zijn daardoor zo machtig geworden dat ze wereldwijd steeds meer invloed kregen.

Nu staat de V.S. wereldwijd niet zo goed bekend maar China nog veel minder. Daar hebben ze een echte dictatuur, daar hebben ze geen oppositie, geen vrije pers en geen vrijheid van meningsuiting of godsdienst.

Dat land moet de nieuwe leider van de wereld gaan worden en onze westerse elite werkt daar keihard aan mee. Gevolgen, slavenarbeid in China, miljoenen productie banen die in het westen verdwijnen, een teloorgang van de westerse middenklasse en arbeiders.


De globalisten hebben een plan met de wereld en Trump stak een stok in hun wielen.

Opeens waren klimaatakkoorden, duurzaamheid, open grenzen en massa immigratie niet meer vanzelfsprekend.

Ze probeerden van alles. Seksschandalen, beschuldigingen over Russische invloed, impeachment en alles wat er tussen in zit maar niets bleef plakken aan teflon Trump omdat hij geheel onconventioneel te werk ging.

Normaal gaat een politicus diep door het stof maar Trump koos de aanval en heel veel mensen konden dat waarderen en keken recht door de leugens van de media heen.

Nog nooit in de geschiedenis is er een wereldleider geweest die zoveel shit over zich heen heeft gehad van allerlei kanten en toch werd Trump door sommigen als een dictator beschouwd. Hij moet dan wel de slechtste dictator uit de geschiedenis zijn want welke dictator laat vrijwel alle nieuwsstations 24 uur per dag shit over zich heen storten?

Het ging Trump voor de wind. Hij kreeg China onder de duim, beperkte illegale immigratie, pakte ISIS aan, duwde Iran terug in het mandje, wist Israël om de tafel te krijgen met Arabische grootmachten, bracht veel werk terug naar de V.S., deed veel voor christenen en stelde conservatieve rechters aan, liet de economie van de V.S. en de beurzen flink groeien en wist de werkloosheid tot historische lage cijfers terug te dringen.

Corona

Toen kwam Corona...vanaf dat moment deden de Democraten er alles aan om de Amerikaanse economie kapot te maken. In vrijwel alle Democratische staten werden strenge lockdowns afgekondigd en moesten mensen zich aan strenge corona maatregelen houden.

Ondertussen deden ze alles om, zogenaamd, zwarte opstanden te faciliteren. De Black Lives Matter beweging werd geen strobreed in de weg gelegd en konden straffeloos complete delen van binnensteden vernielen en in de brand steken.

Resultaat was een enorme onrust in de gehele Amerikaanse samenleving.

De verkiezingen stonden voor de deur. Trump was niet van de lockdowns. Hij wilde diverse medicijnen, zoals Hydroxychloroquine met Zink, vrijgeven in de strijd tegen Corona maar werd daarin gedwarsboomd. Een middel dat al 50 jaar werd gebruikt voor malaria en reuma was ineens onveilig. Inmiddels was gebleken dat het virus helemaal niet zo dodelijk was maar veel Democratische staten bleven vasthouden aan strenge Corona maatregelen.

Trump wilde de zaak weer open gooien. Hij koos voor vrijheid en zag wel in dat een leven in angst voor een laag risico virus geen leven is.

Hij hield grote verkiezings rallyś terwijl de Democratische kandidaat vanuit een soort bunker campagne deed.

Biden werd gekozen als kandidaat, als vertegenwoordiger van het establishment.

Al direct kwamen er zaken aan het licht over de Biden familie die het daglicht niet konden verdragen en in het duister werden gehouden door de gevestigde media.

De zoon van Biden, Hunter, werd ervan beticht dat hij steekpenningen aannam in ruil voor de toegang tot zijn vader die 8 jaar lang vice president was.

Enkele weken voor de verkiezingen kwam er ook nog een laptop van Hunter Biden boven water die door een reparateur werd overhandigd aan de FBI. Op die laptop stond kinderporno, seks van Hunter met minderjarigen en emails aan zijn vader waaruit kon worden opgemaakt dat de Bidens steekpenningen kregen uit Oekraïne en China.

De Democraten bleven er op hameren dat Corona ontzettend gevaarlijk was en adviseerden hun volgers om niet live te stemmen maar per post te gaan stemmen.

De peilingen wezen aan dat Biden makkelijk zou gaan winnen. In 2016 bleken die peilingen er faliekant naast te zitten dus er waren weinig mensen die de polls nog echt vertrouwden.

De media en alle verstandige mensen waren het er over eens. Amerika was klaar met Trump.

Big Tech was inmiddels overgestapt op regelrechte censuur en plaatste waarschuwingen bij Trump tweets en tweets van andere conservatieve stemmen.

De verkiezingsdag, 3 november 2020

Het begon goed voor Trump. Zoals gewoonlijk kwamen er meer Trump aanhangers om daadwerkelijk te gaan stemmen bij de stembureaus dan Democraten. De eerste uitslagen gaven dan ook winst voor Trump aan maar dat veranderde in de avond toen er steeds meer stemmen geteld werden die per post waren binnengekomen. De staat Arizona, werd door Fox News, aan Biden gegeven, terwijl het op dat moment nog helemaal niet zeker was. Fox News beinvloede daarmee op dat moment de verkiezingen en stak Trump een dolk in de rug.

In de nacht na de verkiezingen ging het snel. De voorsprong van Trump werd steeds kleiner en er kwamen soms wel 100.000 stemmen tegelijk binnen voor Biden, wat natuurlijk vrijwel onmogelijk is.

De dag na de verkiezingen waren veel Trump fans en de Trump administratie er van overtuigd dat er vormen van verkiezingsfraude waren gepleegd.

Er kwamen op Twitter steeds meer berichten en filmpjes binnen waaruit een zekere vorm van fraude viel op te maken.

Er waren dode mensen die stemden, stemmen die na sluitingstijd binnenkwamen en nog geteld werden, staten waar geen identificatie nodig is om te stemmen, problemen met software waardoor ineens duizenden stemmen van Biden naar trump gingen etc.

Kortom een zooitje.

Over de hele wereld waren de media extatisch en blij dat hun status quo eindelijk weer hersteld was. De weg naar De Nieuwe Wereld Orde lag weer open. Eindelijk waren de intelligente, humane types weer aan de macht…eindelijk waren ze verlost van de man die hun al vier jaar dwars zat, geen oorlog was begonnen, de relaties met Noord Korea had verbeterd en was opgekomen voor de Amerikaanse arbeider en middenklasse maar wel veel mensen gekwetst had en emotioneel in de war gebracht.

Die 71 miljoen idioten moesten blij zijn dat ze niet massaal werden opgehangen voor het stemmen op Trump was een mening die geregeld naar voren werd gebracht op social media.

De media riep Biden tot winnaar uit en vele staatshoofden, waaronder Mark Rutte, feliciteerden Biden met de overwinning ondanks dat er nog steeds geen officiële winnaar was omdat er nog rechtszaken liepen in verschillende staten waar de verschillen tussen Trump en Biden zeer klein zijn. Trump had dus nog alle kans om te winnen maar hij was volgens de media een slechte verliezer en een gevaarlijke gek die uit het Witte Huis moest worden gesleept.

De Democraten vierden met duizenden feest op de pleinen terwijl hun leider ze had opgeroepen om toch vooral thuis te blijven en per post te stemmen...want Corona.

Iedereen die een geheugen heeft dat langer dan vier jaar terug gaat, weet natuurlijk dat de Democraten Trump vanaf het begin op alle manieren hebben dwarsgezeten, vals beschuldigd en tegengewerkt en nu klagen de linksmensen massaal dat Trump niet sportief is.

We hebben vier jaar lang gejank aan moeten horen van linkse mensen over Trump, ze hebben vier jaar lang geen goed woord voor hem over gehad, hem overal voor uitgemaakt en die linkse meute heeft dit jaar vele binnensteden gesloopt omdat ze zich onheus bejegend voelen en dan moet we nu binnen een week alles vergeten en sportief zijn.

Daar is het te laat voor. Het gaat om 2 groepen die in elkaar de satan zien. De tijd van begrip en praten is voorbij. 2 wereldbeelden die lijnrecht tegenover elkaar staan.

Als Trump nu alsnog president wordt dan zijn de rapen gaar. Dan wordt het een soort burgeroorlog maar voor de Amerikaanse middenklasse, christen en arbeider zou het een zegen zijn. Ook voor de Nederlandse middenklasse en arbeiders heeft het een positief effect omdat China en de globalisten veel minder machtig zullen zijn met Trump in het Witte Huis en dat heeft ook weer een positief effect op populistische partijen in Europa.

Trump is misschien een hork, een opschepper maar ik denk dat hij op dit moment de beste keuze is voor mensen die in vrijheid willen leven.

Met Biden gaan we terug naar imperialistische oorlogen, de V.S. als politieman van de wereld, globalisering en een China dat steeds machtiger wordt.

Meer politiek correct gelul en identiteitspolitiek.

En natuurlijk meer lockdowns, beperking van vrijheid, het voortzetten van duurzame, klimaat politiek en het implementeren van Agenda 21 en The Big Reset.


Brief aan Trump

Onlangs (25 oktober 2020) schreef de oud Aartsbisschop van de V.S. Carlo Maria Vigano, voor de tweede keer een brief aan president Donald Trump om hem een hart onder de riem te steken en te waarschuwen.

Deze brief is zeer opmerkelijk omdat de hoogste leider van de katholieke kerk hier direct praat over een samenzwering van globalisten, die hij als het kwaad ziet en dat zij de Corona crisis misbruiken om Een Grote Reset door te voeren.

Ook is zijn kritiek, op wereldleiders, de kerk en de paus, niet mals.

Hij roept op om in opstand te komen tegen deze machten van het kwaad.

Hieronder de vertaling van de brief


Mijnheer de president,

Staat u mij toe om u aan te spreken op dit moment waarop de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid.

Ik schrijf u aan als Aartsbisschop van de V.S. en ik schrijf u aan in midden van een stilte van de religieuze en burgerlijke overheden.

Dat u mijn woorden mag accepteren als die van “een stem die roept uit de woestijn” (Joh 1 23)

Zoals ik al zei in mijn brief in juni, op dit historisch moment zien we de krachten van het kwaad zich verzamelen in een strijdt tegen de krachten van het goede. De krachten van het kwaad lijken goed georganiseerd als ze strijden tegen de kinderen van het licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd lijken nu ze zijn verlaten door hun spirituele leiders.

We zien nu dagelijks de aanvallen vermenigvuldigen van degenen die de basis van onze samenleving willen vernietigen: de natuurlijke familie, respect voor het menselijk leven, de liefde voor je land, vrijheid van onderwijs en ondernemen.

We zien dat de leiders van naties en de religieuze leiders zich overgeven en de zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke grondslag accepteren terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen worden afgepakt in naam van een gezondheidsrisico, terwijl het steeds duidelijker wordt dat die de basis legt voor een inhumane, gezichtsloze tyrannie.

Een wereldwijd plan, genaamd De Grote Reset ontvouwd zich nu. Opgezet door een wereldwijde elite die de mensheid wil onderdrukken, terwijl ze maatregelen opleggen die individuele vrijheden en de vrijheid van de gehele bevolking, drastisch beperken.

In vele naties is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd, in andere staten is het nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders, die de uitvoerders van dit duivelse project zijn, staan gewetenloze karakters die het World Economic Forum en Event 201 financieren en hun agenda promoten.

Het doel van De Grote Reset is het invoeren van een medische dictatuur die doelt op het invoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen en zich verstopt achter verleidelijke beloftes van een universeel basisinkomen en het wegschrijven van persoonlijke schulden. Het IMF verlangt hier voor terug dat mensen afstand doen van persoonlijke bezittingen en zich achter een covid 19/21 vaccinatieprogramma scharen dat door Bill Gates en de farmaceutische industrie wordt aangeprezen.

Naast de enorme economische belangen die de initiatiefnemers van De Grote Reset motiveren, zullen de gedwongen vaccinaties samengaan met een gezondheids paspoort en een digitaal paspoort, waardoor ze de gehele wereldbevolking kunnen controleren op contact met zieke mensen. Degenen die deze maatregelen niet accepteren zullen worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest worden gezet en al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.

Mijnheer de president, ik neem aan dat u zich ervan bewust bent dat De Grote Reset in sommige landen al worden uitgevoerd aan het eind van dit jaar en begin volgend jaar. Voor dit doel zijn al weer nieuwe lockdowns gepland, die zullen worden gerechtvaardigd door 2e en 3e golven van de pandemie. U weet welke inzet er is geweest om angst te zaaien en welke draconische legitieme maatregelen er zijn genomen om de individuele vrijheden te beperken, waardoor een wereldwijde economische crisis ontstond. De ontwerpers van het plan gebruiken deze crisis om De Grote Reset onvermijdelijk te maken voor de naties, waarmee ze de oude wereld een genadeklap willen geven.

Maar deze wereld, mijnheer de president, bestaat uit mensen, genegenheid, geloof, cultuur, tradities en idealen. Mensen en waarden gedragen zich niet als robots, we gehoorzamen niet als machines, omdat we een ziel en een hart hebben, en omdat we worden samengebracht door een spirituele band die kracht van boven krijgt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net als Lucifer in het begin van de tijd deed met zijn “Ik zal niet dienen.”

Veel mensen, zoals we weten, zijn geïrriteerd door deze verwijzing naar de strijd tussen het goede en het kwade en het gebruik van een apocalyptische toon, die volgens hen de geesten kwaad maakt en verdeling zaait. Het is niet verbazingwekkend dat de vijand boos wordt omdat ze ontmaskerd worden net als ze denken dat ze onbetwist naar de eindstreep kunnen rijden. Wat verbazingwekkend is dat niemand aan de alarmbel trekt. De reactie van de macht achter de schermen naar degenen die het plan afwijzen in niet overtuigend en onsamenhangend, maar begrijpelijk. Net nu de gevestigde media met hen samenwerkt, waardoor de overgang naar de NIeuwe Wereld Orde vrijwel moeiteloos zou verlopen, komen er allerlei schandalen, misdaden en misleidingen aan het licht

Een aantal maanden terug was het nog makkelijk om de term ‘Complotdenker’ te geven aan hen die tegen hun verschrikkelijke plannen waren en nu worden uitgevoerd tot in de kleinste details. Niemand, tot afgelopen februari, had gedacht, dat in al onze steden burgers worden gearresteerd omdat ze simpelweg over straat liepen, om te ademen, hun bedrijven open te houden, om naar de kerk te gaan. Toch gebeurd dat nu over de hele wereld. Zelfs in het idyllische Italië, dat veel mensen als een betoverend mooi land zien, met haar oude gebouwen kerken en charmante steden en karakteristieke dorpen. En terwijl de politici zich barricaderen in hun paleizen, van waar ze decreten uitgeven alsPerzische heersers, gaan bedrijven failliet, gaan winkels dicht en mensen niet meer kunnen leven, reizen, werken en bidden. De desastreuze psychologische effecten van deze operatie kunnen we nu al zien, beginnend met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en kinderen die worden gescheiden van hun vrienden en klasgenoten en hun lessen moeten volgen achter een computer scherm.

In de schrift spreekt Paulus over “degene die zich verzet” tegen de manifestaties van het mysterie van het onrecht. (2 Thess 2 6-7).

In het religieuze leven is het obstakel voor het kwaad de kerk in de politiek sfeer zijn het degenen die in opstand komen tegen de Nieuwe Wereld Orde.

Het is wel duidelijk dat degene die nu Paus is zijn rol vanaf het begin al heeft verzaakt door het verdedigen en promoten van de globaistishe ideologie en het steunen van de agenda van een onzichtbare fractie binnen de kerk, die hem hebben gekozen uit hun kringen.

Mijnheer de president, u heeft duidelijk gemaakt dat u de natiestaat wil beschermen. Een natie onder God, fundamentele vrijheden en waarden waarover niet onderhandeld kan worden, die nu worden ontkent en aangevochten.

U bent het mijnheer de president die tegen de macht achter de schermen opkomt, tegen de aanval door de kinderen van de duisternis.

Daarom is het van groot belang om de mensen van goede wil ervan te overtuigen dat ze gaan stemmen. Niet zozeer vanwege politieke zaken maar vanwege het historisch belang van dit moment en onze wereld, die ze willen vernietigen door de lockdowns.

U tegenstanders zijn onze tegenstanders. Het is de vijand van het menselijk ras. “Hij die vanaf het begin een moordenaar was” (Joh 8 44)

Om u heen hebben zich, met geloof en moed, verzameld degenen die u zien als het laatste bastion tegen een werelddictatuur.

Het alternatief is een persoon die wordt gemanipuleerd door de macht achter de schermen, die is aangetast door schandalen en corruptie, die met de V.S. hetzelfde zal doen wat Paus Bergoglio met de kerk doet en de Italiaanse premier Conte met Italië, Macron met Frankrijk, Sanchez met Spanje etc.

De natuur van Biden is gevoelig voor chantage, net als de prelaten van de magische cirkel in het Vaticaan. waardoor hij gebruikt zal worden door bepaalde machten die hem zullen manipuleren bij nationale en internationale politieke kwesties.

Het is duidelijk dat er achter de schermen al iemand klaar wordt gestoomd om Biden te vervangen als de gelegenheid zich voordoet.

En toch is er hoop in het midden van een schijnbaar uitzichtloze situatie.

De tegenstander weet niet hoe ze moeten liefhebben en ze begrijpen niet dat het niet genoeg is om een universeel basisinkomen en sanering van schulden te beloven om de massa te onderwerpen en ze als vee te laten brandmerken. De mensheid, die al heel lang wordt misbruikt door dictatoriale krachten, ontdekt weer dat ze een ziel hebben en begrijpt dat dat ze hun vrijheid niet gaan inruilen voor homogenisatie en het opheffen van hun identiteit. Ze beginnen te begrijpen dat familie, sociale interactie, geloof en cultuur de eerlijke mensen verbindt.

De Grote Reset is gedoemd om te mislukken omdat degenen die achter de plannen zitten niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die bereid zijn om de straat op te gaan om hun rechten, hun geliefden te beschermen en hun kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven.

De inhumane nivellering van dit globalistische project zal uit elkaar barsten door de standvastige en moedige tegenstand van de kinderen van het licht.

De vijand heeft de satan achter zich staan. Hij die allen weet wat haat is.

Maar wij hebben de almachtige God aan onze kant staan, de God die legers klaar heeft staan voor de strijd en de God die het hoofd van de oude slang zal vermorzelen.

“Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?” (Rom. 8 31)

Mijnheer de president, u zult zich er van bewust zijn, dat het vijf voor twaalf is en de V.S. wordt beschouwd als de verdedigingslijn tegen het globalisme.

Stel u vertrouwen in God, gesterkt door de woorden van de apostel Paulus “Ik kan alles doen door Hem die mij kracht geeft” (Phil 4 13)

Om een instrument te zijn van de Goddelijke voorzienigheid is een grote verantwoording, waarvoor u zeker alle genade die u nodig bent, zult ontvangen, omdat u in het gebed gedragen wordt door allen die u steunen.

Met hemelse hoop en de zekerheid dat ik voor u, u vrouwe en u medewerkers zal bidden zend ik u mijn zegen,

Carlo Maria Vigano


Aan alle Urkers…

Het aantal besmettingen op Urk is laag, het aantal ziekenhuis en IC opnames is laag maar toch worden de maatregelen ook op Urk weer aangescherpt.

De kerken kregen het de afgelopen week al voor de kiezen in de media en dat resulteerde er al in dat in sommige kerken, minder mensen naar de diensten mogen komen, met mondkappen in een uit moeten lopen en niet meer mogen zingen tijdens sommige diensten.

Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik ken geen mensen die opgenomen zijn in ziekenhuizen of weken lang thuis ziek zijn. Ik ken wel mensen die een beetje verkouden zijn en zich niet 100% fit voelen maar daar houdt het ook mee op.

Als we echter de media en de zogenaamde experts moeten geloven dan liggen de lijken opgestapeld in de straten

Er is dus buiten de normale seizoensgriep en verkoudheid om eigenlijk niets aan de hand en de problemen die er zijn in ziekenhuizen worden eigenlijk veroorzaakt door de Corona maatregelen zelf. Die vergen zoveel tijd van het personeel dat ze aan andere, meer belangrijke zaken niet toekomen. Daarnaast moeten ze vaak ook nog getest worden als ze een loopneus hebben en lopen dan de kans op in thuis quarantaine te moeten terwijl ze gewoon fit zijn, wat weer leidt tot personeelstekorten in ziekenhuizen.

Achttien plussers mogen nu niet meer voetballen en basketballen. Mensen mogen niet meer bij elkaar komen, de horeca en cultuur sector moeten er weer flink onder lijden etc. Hoe lang gaan wij dit nog pikken mensen?

Veel kerkmensen beroepen zich op Romeinen waarin volgens hen wordt opgeroepen om alles maar te pikken van de overheid wat natuurlijk de grootste kolder is die er bestaat. Urkers zijn toch niet voor niets Protestanten? Daar zit het woord PROTEST in. Jezus, Maarten Luther, Calvijn, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer...allen kwamen ze op tegen de overheid. God staat boven de overheid en als een overheid dingen doet die tegen het christelijk geloof ingaan dan is het natuurlijk onzin om die overheid te volgen.

Het probleem is natuurlijk dat iedereen er maar klakkeloos in meegaat. Bestuurders struikelen over elkaar heen om de maatregelen op te volgen. Ze willen allemaal het braafste jongetje van de klas zijn en durven zelf geen beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op gezond verstand want stel je voor...de gemeente, de verzekering. Allemaal gelul.

De gemeente kijkt wel lekker uit om een vereniging/kerk met honderden mensen hard te gaan aanpakken want dat krijgen ze weer op hun eigen brood terug.

Er is alleen een beetje persoonlijke moed voor nodig. Pik het niet langer, negeer de corona maatregelen, leef gewoon weer je normale leven en accepteer de consequenties. Dat kan betekenen dat je een boete krijgt of ruzie met bepaalde mensen. Dat is dan maar zo. Als je principes in het leven hebt dan moet je daarvoor staan.

Ik denk dat het een hele goede zaak is dat je in dit geval voor vrijheid en je grondrechten opkomt. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor je kinderen want als dit zo doorgaat dan zullen zij de vrijheid niet kennen die wij wel ons hele leven hebben gekend.


Mondkappen op school

Corona op Urk

Inmiddels was me natuurlijk al duidelijk geworden dat de Corona maatregelen Urk ook niet zijn voorbij gegaan. De sportcompetities werden meer dan gehalveerd, er verschenen mondkapjes op het werk en de Urker horeca werd gesloten. Gelukkig waren we hier niet zo gek als in sommige andere delen van Nederland en bleven de maatregelen op Urk nog beperkt.

Na de zomervakantie leek het de goede kant op te gaan in Nederland. De meeste mensen leken het gezonde verstand weer een beetje terug te krijgen en het Corona virus enigszins te kunnen relativeren.

De overheid begon echter met een grote campagne...testen, testen, testen was het devies.

Nou dat hebben we geweten. Vooral de hoger opgeleide, gezagsgetrouwe types lieten zich massaal vrijwillig testen en daarnaast moesten nog veel mensen zich laten testen voor hun werk op scholen of in de zorg.

Nu heeft de uitvinder van de PCR test zelf aangegeven dat die test allerlei virussen kan aantonen en ook dode virusdeeltjes aantoont. Dat betekent dat er heel veel mensen vals positief testen voor Covid 19.

Met andere woorden. Heel veel mensen die nu in de statistieken staan vermeld als positief zijn dat niet en daarnaast zijn de meeste mensen die zich laten testen nauwelijks ziek.

Deze door de overheid opgeklopte cijfers dienen nu als bewijs voor het doorgeslagen Corona beleid en van de week kwam een meerderheid zelfs overeen om een Corona Wet in het leven te roepen.

De toename van positieve testen hebben nu geleid tot nieuwe maatregelen. De horeca is er natuurlijk de dupe van en kinderen wordt het dringende advies gegeven om op scholen mondkappen te gaan dragen. Kinderen die zelf nauwelijks enig risico lopen, moeten nu hun eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid gaan opofferen voor enkele overspannen leraren die geen redelijke risico analyse kunnen maken.

Het mortaliteitscijfer van Covid 19 ligt rond de 0,3% en dat van de griep 0,2%. Ja maar, zeggen veel mensen dan, door Covid 19 hebben mensen veel meer last van langdurige longklachten en bij influenza is dat niet het geval. Tja, dat lijkt mij een onbewezen stelling aangezien er al duizenden jaren mensen longontstekingen krijgen.

Ga maar eens op een IC rondlopen is vaak het volgende dat je hoort. Ja duh...op een IC rondlopen is nog nooit leuk geweest. Daar komen geen mensen die een bloedneus hebben. Ook tijdens de griepgolf van 2018 waren de IC’s en ziekenhuizen in sommige streken van het land overbelast en ook toen was het geen pretje om op die IC’s rond te lopen.

Ik heb me al eerder verbaasd over het feit dat christelijke mensen zich zo makkelijk laten meeslepen door deze hype en helemaal de Reformatorische afdeling op Urk. Gelukkig laten die in de kerken zien dat ze nog enig vertrouwen op God en Zijn voorzienigheid hebben maar op het Pieter Zandt worden mensen nu ook al het Dringende Advies gegeven om een mondkap te dragen.

Ook het Berechja College geeft dit Dringende Advies. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze vanaf maandag 5 oktober een mondkap op doen.

Ik vraag me af of de mensen die hierover beslissen zich ook nog wel eens ergens in verdiepen en hun informatie ook nog wel eens buiten de officiële kanalen zoeken. Iedereen die denkt dat een overheid 100% te vertrouwen is en niet gestuurd wordt door diverse belangen, die niet automatisch het algemeen belang dienen, kan nog wel een paar geschiedenis lesjes gebruiken.

Je kan er donder op zeggen dat dit gezeur het hele winterseizoen gaat aanhouden. Sinds maart 2020 horen griep en verkoudheid niet meer bij het leven. Afstand houden, mondkap, handen wassen...allemaal beperkingen waar de duivel erg blij mee zal zijn. Het creëert letterlijk en figuurlijk afstand tussen geliefden, kinderen, oma’s, opa’s, kerkgangers, je naaste en zorgt ervoor dat je andere mensen als een gevaar gaat zien. De overheid propageert dat je dit juist voor je naaste doet maar ondertussen maak je onder het mom van naastenliefde enorm veel kapot. Veel mensen zullen smetvrees krijgen en een slechtere weerstand door het afstand houden en overdreven handen wassen en desinfecteren.

Als je als ouders deze maatregelen bij je kinder inprent creëer je psychologische schade.

Sta daar maar eens bij stil voordat u uw kind met een mondkap naar school laat gaan.

Hieronder het citaat uit ‘Brieven uit de hel’ van C.S. Lewis en bedenk jezelf dan eens of je misschien ook uit angst voor ziekte en dood je ziel aan de duivel hebt verkocht.

“En hoe kreeg je het voor elkaar om destijds zoveel zielen naar de hel te krijgen?

-Uit Angst. - Aha, oke. Prima strategie. Een oude strategie maar nog altijd prima te gebruiken.

Maar waar waren ze bang voor? Waren ze bang om te worden gemarteld? Bang voor oorlog? Bang voor honger?

-Nee, bang om ziek te worden.

Maar werd er dan niemand anders ziek in die tijd? - Ja natuurlijk werden ze ziek.

Ging er dan niemand dood? -Ja, natuurlijk gingen ze dood.

Was er dan geen geneesmiddel voor de ziekte? - Ja die was er wel.

Dan begrijp ik er niets van.

Niemand geloofde nog in of werd opgevoed met het eeuwige leven en de eeuwige dood.

Ze dachten dat dit leven het enige leven was en ze hielden er aan vast met alles wat ze hadden al ging het ten koste van hun genegenheid voor anderen.

Ze knuffelden niet meer en groeten elkaar niet, ze hadden dagenlang geen menselijk contact.

Hun geld (ze verloren hun banen, maakten al hun spaargeld op en waren nog steeds blij dat ze hun brood niet konden verdienen maar wel veilig waren).

Hun Intelligentie (de ene dag vertelde de media het ene om dat andere dag het tegenovergestelde te vertellen maar ze geloofden er nog steeds heilig in).

Hun vrijheid (ze kwamen hun huizen niet uit, ze maakten geen wandeling en ze bezochten geen familie).

Het was een groot, vrijwillig concentratiekamp voor vrijwillige gevangenen.

Ze accepteerden alles maar dan ook alles om hun miserabele leventjes nog maar 1 dag voort te kunnen zetten.

Ze hadden niet het flauwste benul dat alleen Hij, en alleen Hij, degene is die het leven geeft en neemt.

Zo simpel was het, zo makkelijk was het nog nooit gegaan.”

  • Brieven uit de hel, C.S. Lewis

Videotheken op Urk.

Ik hoorde dat de VideoStunter er mee stopt. Het einde van een tijdperk van 40 jaar videotheken op Urk.

Ik weet het nog goed. Begin jaren 80 van de vorige eeuw werd de eerste videotheek op Urk geopend, genaamd Broadway, bij het Marktplein, achter waar nu Slagerij Brouwer zit.

We waren een jaar of acht en we voetbalden altijd op het Marktplein, waar dat toen nog kon, want er stonden amper autoś. Het hele Marktplein was omgeven door grote bomen en dat waren onze doelen.

Ik was nog nooit in de bioscoop geweest en van videofilms hadden we nog nooit gehoord. We hadden thuis wel een tv maar die speelde alleen woensdagmiddag een uurtje en zaterdagavond, als we naar The A Team of The Knightrider keken, een rol. Voor de rest stond de EO altijd aan. Soms zag je op tv trailers van films voorbij komen. Bijv. van The Goonies, Star Wars of ET en dan hoopte je ooit eens zo’n film te gaan bekijken maar bioscoopbezoek was in die dagen op Urk nog vrij uitzonderlijk voor de meer serieus christelijke gezinnen.

Om ons heen woonden veel Oud Gereformeerden en die hadden natuurlijk al helemaal geen televisie en wij waren in hun ogen al de moderne goddelozen.

Mijn eerste bioscoopfilm zag ik met mijn vriend Steven Korf (de Pooi) toen we samen gingen logeren bij mijn oudste zuster Marret, die boven een winkel (de Steps), in de winkelstraat in Haarlem woonde. We reden met een vrachtwagen vanaf Urk mee naar Ijmuiden, waar mijn zwager Johan ons ophaalde. Het was voor ons een heel avontuur waarvan vooral het bioscoopbezoek nog steeds in mijn geheugen staat gegrift. We gingen naar The Karate Kid, wat in die tijd DE film voor jongens was en Steven en ik gingen al die Karate technieken, inclusief ‘de Pelikaan”, waarbij je op een voet ging staan en een soort bicycle kick maakte, direct na het verlaten van de bioscoop op elkaar toepassen.

Ondanks dat we zelf geen van allen een videospeler thuis hadden staan, waren we niet weg te slaan bij de eerste Urker videotheek. De eigenaar moet vast een bloedhekel aans ons hebben gehad. Het zever liep ons uit de mond van de poster van ‘First Blood’ in de etalage, die ik pas vele jaren later heb gezien. Binnen hing een klein tv’tje aan de muur waarop de nieuwste trailers continu werden afgespeeld en daar zagen we onze held Rambo voor het eerst in actie.

In de sportkantine van SVU die stond waar de huidige pastorie van de Gereformeerde Gemeente bij het Wilhelmina Park, nu staat, werden destijds ook vaak films gedraaid van Bruce Lee of Bud Spencer en Terence Hill.

Als de film was afgelopen begon iedereen met elkaar te knokken, vaak verdeeld op buurten of kerkelijk afkomst, en gingen we de bewegingen van Bruce Lee in de praktijk brengen.

Ik meen dat er destijds een lid van bekende Urker familie, die naar veel voortplantend, knaagdier zijn vernoemd, van het dak van de kantine sprong, in navolging van een scène van Bruce Lee en daarbij beide benen brak.

Zo zie je maar dat de dominees niet helemaal ongelijk hadden als ze het over de verderfelijke invloed van de televisie en films hadden.

We werden ouder en er kwamen meer videotheken op Urk bij. Waar nu Sport 2000 zit, zat toen een videotheek, achter Snackbar de Ommele zat er een en natuurlijk de VideoStunter, die toen nog in Wijk 7 zat en later Gerardo.

Mijn ouders gingen op een gegeven moment vaak een weekje weg en dan werd ik ondergebracht bij tante Mina, tante Corrie of tante Tiemp maar gelukkig had ik wel een sleutel van het huis laten namaken en kon dan overdag daar films kijken. Alleen of met vrienden. Je had in die tijd ook nog de keuze uit Betamax of VHS films. Dat hing samen met het afspeelsysteem wat je thuis had. Er was eerst ook nog Video 2000 van Phillips maar dat raakt al snel uit de gratie.

Ik huurde dan een MovieBox en een aantal films voor een week en we gingen dan uit school kijken naar Platoon, Evil Dead of een lachfilm van Eddie Murphy.

Een filmpje huren hoorde toen nog echt bij het wekelijks ritueel. Even naar Koster, effe wat lekkers halen en natuurlijk een filmpje huren en een gezellig praatje met Klaas over de films die we hadden gezien.

Begin jaren 90 kregen we voor het eerst zelf een videorecorder op de van Suchtelenlaan en hoefde ik geen Moviebox meer te huren. Het gezellige ritueel bleef. Films kijken en bekritiseren werd een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik kon echt enorm genieten van een mooie film. Wat dat betreft is die magie nu wel een beetje verdwenen. Films kijken is nu niet meer bijzonder. Je download of je kijkt op Netflix. Je hoeft er geen moeite meer voor te doen, je hoeft niet meer te wachten en ik heb nog maar zeer zelden dat ik onder de indruk ben van een film. Je mag blij zijn als er twee of drie op je netvlies blijven hangen.

Eind jaren 90 kwam natuurlijk de dvd in opmars en was het snel gedaan met de videobanden. Het vervelende terugspoelen en de vaak slechte kwaliteit maakte plaats voor digitale kwaliteit. Iedereen ging surround systemen plaatsen en we verwonderden ons voor de prachtige beeld en geluidskwaliteit. Het vervelende was wel dat er krassen op de dvd’s kwamen waardoor films soms niet meer te bekijken waren.

Uiteindelijk bleven alleen de VideoStunter en Gerardo’s Moviehouse over.

Door het internet zat er nog weinig toekomst in de dvd verhuur en dat resulteerde er dus in dat na 40 jaar een einde kwam aan de verhuur van films op Urk.

Toch wel jammer...toch weer een stukje Urker geschiedenis dat nu verdwijnt.


TV en hersenspoeling

We horen al jaren het verhaal dat mensen worden gehersenspoeld door de televisie...maar in hoeverre zit daar een kern van waarheid in?

Ik zag op Tweet voorbij komen met de tekst: “Typ US6506148B2 in op Google”

Dat bleek een pagina voor patenten in de V.S. te zijn en dit patent heeft de titel:

Nervous system manipulation by electromagnetic fields from monitors

Het blijkt om een patent te gaan van een Nederlander genaamd Hendricus G. Loos die in de jaren 50 naar de V.S verhuisde en daar ging werken voor de militaire industrie.

In de jaren 90 schreef hij een aantal patenten op zijn naam die vrijwel allemaal te maken hadden met de beïnvloeding van mensen door middel van elektromagnetische velden.

We zitten tegenwoordig een groot deel van de dag naar een beeldscherm te kijken. Smartphone, Laptop, TV.

Uit het patent komt naar voren dat ze door het veranderen van frequenties op je beeldscherm je bijv. je meer geïrriteerd kunnen laten voelen of je bloeddruk omhoog kunnen brengen. Het kan dus zo zijn dat iemand die een televisie uitzending maakt over een bepaald politiek onderwerp, bij dat onderwerp ook een bepaalde elektromagnetische frequentie toevoegt om de boodschap extra over te brengen en u beïnvloeden om op een bepaalde manier te reageren.

Wellicht wordt het gebruikt tijdens reclames om ons in een bepaalde stemming te brengen.

Het is natuurlijk ook wel logisch. Alles bestaat uit frequenties en daarom kan je ook alles beïnvloeden door middel van frequenties. Denk bijv. aan wat er in een magnetron gebeurd.

Hendricus overleed in 2017 in Californië. In 2016 werd een Twitter account aangemaakt onder dezelfde naam. Opvallend is dat de maker van dit account een citaat van Aldous Huxley gebruikte. “Je gelooft dingen omdat je geconditioneerd bent om die dingen te geloven”

Op de achtergrond een foto van het testbeeld van een televisie…

Er is verder weinig bekend over deze mysterieuze figuur die dus bezig was met het beïnvloeden van mensen via televisie en computerschermen.

Was hij misschien onderdeel van het welbekende MK Ultra programma dat hersenspoeling en beïnvloeding van mensen hoog op de agenda had staan?

Grappig is dat aan het eind van het patent het volgende staat:

“Bepaalde monitoren kunnen elektromagnetische velden uitzenden die een trilling op kunnen wekken in een persoon die dichtbij staat zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Dit is niet de bedoeling omdat het de weg opent voor misbruik van deze toepassing, waardoor mensen, zonder dat ze het weten worden blootgesteld aan manipulatie van hun zenuwstelsel voor hun onbekende doeleinden. Dit soort toepassingen zijn niet ethisch en zijn niet aan te raden. Het wordt hier vermeld om het publiek te waarschuwen voor dergelijke praktijken terwijl ze internetten, tv kijken of een video/dvd kijken.”

Wat is dan precies het doel van zijn uitvinding? Zijn er ook positieve kanten aan het elektromagnetisch beïnvloeden van mensen? Misschien wordt het gebruikt om ons tot rust te brengen en in slaap te laten vallen voor de tv. Na een drukke dag werken en consumeren, de welverdiende rust.


Vrijheid of angst? Tijd om keuzes te maken

We zijn op een punt aanbeland waarop we de bokken van de schapen moeten scheiden...ben je voor vrijheid en democratie of ga je mee met de overheid in de onderdrukking van burgerrechten en het in stand houden van het angstvirus?

We zullen familieleden, collega's, directeuren, bestuurders, burgemeesters, ambtenaren, politiemensen en journalisten op hun verantwoordelijkheid moeten aanspreken want dit kan zo niet langer. We kunnen niet langer accepteren dat de overheid, politie en de media Nederland kapot maken.

Corona speelt nog nauwelijks een rol maar overheerst nog steeds onze samenleving en het nieuws.

UIt alle cijfers blijkt dat deze hele zogenaamde pandemie zwaar overtrokken is en dat overheden de wereld in een economische crisis hebben gestort die zijn weerga niet kent.

Overheden blijven maar doorgaan met het handhaven van onzinnige corona regels en maken daarmee het leven van miljoenen mensen zuur en zorgen er voor dat miljoenen mensen niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Duizenden bedrijven gaan failliet. Restaurants, discoś, nachtclubs, theaters, festivals en zowat de hele cultuursector gaan naar de knoppen door een overheid die niet met gezond verstand regeert maar een plan voor ogen heeft waarvan wij de details niet mogen weten.

Voor mij was vanaf het begin al duidelijk dat dit te maken had met andere agenda’s die het systeem willen redden. De zittende macht die baat hebben bij globalisering, open grenzen, massa immigratie, co2 wetgeving etc., kwamen steeds meer onder druk te staan. Wilders, Baudet, Le Pen, Brexit, Trump, Bolsonaro, Gele Hesjes, Hong Kong, AFD, Orban. Allerlei populistische, nationalistische bewegingen die steeds populairder werden.

Dan was er ook nog eens een economische en financieel systeem dat op omvallen stond en binnen de politieke elites waren ze ook nog eens bang dat de Europese Unie in elkaar zou klappen nadat de Britten er uit waren gestapt. Griekenland was al een financiële puinhoop en daar kwamen Italië en Spanje nog eens bij.

De Corona crisis was een geschenk uit de hemel voor de zittende macht.

In een klap waren ze van de wereldwijde demonstraties af, in een klap hadden ze een excuus voor hun financiële wanbeleid en in een klap hadden ze een excuus om de zuid Europese landen te redden.

Tegelijkertijd kunnen ze nog wat oude plannetjes doordrukken...verplichte vaccinaties, afschaffen cash geld, basisloon waarmee ze mensen nog meer afhankelijk van de overheid willen maken. Het klinkt misschien vreemd maar in het westen gaan we meer en meer richting een staatsvorm die op fascisme begint te lijken.

Als je wel eens hebt opgezocht wat fascisme betekent dan kan je zien dat fascisme het samengaan van de overheid en multinationals inhoudt. Dat zien we wereldwijd gebeuren. De big tech en andere multinationals gaan nog meer de dienst uit maken. Zij profiteren ook het meest van een geglobaliseerde wereld zonder grenzen, waar overal dezelfde regels gelden.

In Nazi Duitsland zag je hetzelfde gebeuren. Grote bedrijven zoals Bayer, Siemens, IG Farben, Krupp etc. wisten bijv. allemaal enorm te profiteren van de oorlog, slavenarbeid en deze bedrijven hadden het ook voor het zeggen in Duitsland.

De democratie in Nederland staat meer en meer onder druk en een groep die zich in het bijzonder schuldig maakt aan de teloorgang van die democratie en het vrije woord is de media.

De pers is daadwerkelijk de vijand van het volk geworden. Ze beschermen op allerlei manieren de zittende macht en het Status Quo. Op ieder dossier laten ze het afweten om daadwerkelijk op zoek te gaan naar de waarheid. Journalisten volgen braaf de protocollen van hun hoofdredacteuren als het gaat om Trump, Brexit, c02 opwarming, immigratie, corona, zwarte piet, boeren, klimaatbeleid, identiteitspolitiek etc.

De hoofdredacteuren zijn de poortwachters voor de zittende macht en zij zorgen er voor dat journalisten binnen de vastgestelde kaders schrijven. Afwijkende meningen worden niet of nauwelijks geduld. Het evangelie der globalisering en open grenzen moet worden verkondigd.

Ook het Corona evangelie van de overheid werd klakkeloos gevolgd door de media. Avond aan avond moesten we het gezeik van virologen aanhoren. Vooral Ab Osterhaus, die bij de vorige pandemie al een enorme flater had geslagen, was weer niet van de buis te branden. Niet dat hij iets te melden had maar hij mocht toch overal zijn mening over geven. Een normaal mens zou na de flater met de Mexicaanse griep de rest van zijn leven niet meer op tv durven verschijnen maar de redactie van Op1 zag dat juist als een pluspunt.

Ook als het gaat om bijv. de politiek in de V.S. dan laten ze altijd maar een kant van het verhaal horen en een ding is zeker dat is niet de kant van Trump. Trump is de satan in het de ogen van de wereldwijde media, die in hem een figuur zien die een stok in de wielen van de globalisering steekt....en dat is natuurlijk een doodzonde. Nog nooit in de geschiedenis is een president zo afgebrand terwijl zijn achterban uiterst tevreden was, omdat Trump veel van zijn verkiezingsbeloftes nakwam en dat is iets dat maar weinig politici doen.

Je zou toch denken dat een president die onzinnige oorlogen wil stoppen, banen terug wil halen uit China en die opkomt voor Amerikanen wel in de smaak zou moeten vallen maar niets is minder waar. Ze hebben liever een president die het spelletje meespeelt, beleefd is en zijn verkiezingsbeloftes niet nakomt.

Ook de verslaggeving over BLM was om te janken zo slecht. Super eenzijdig en kritiekloos. Alle filmpjes van rellen, vernielingen, moorden, mishandelingen werden natuurlijk achterwege gelaten want die passen niet in de objectieve agenda van onze media.

Ook de politiek laat het enorm afweten. Ze durven geen positie in te nemen want stel dat het toch misgaat dan zijn ze weer kiezer kwijt en alles draait om stemmen. De huidige politiek heeft geen principes meer en het ontbreekt aan visie en gezond verstand.

Waar is de oppositie? Alleen de PVV en FvD laten nog iets van zich horen maar dat houdt ook niet over.

Ik denk dat de politiek is gekaapt door de bejaarden. Bejaarden zijn immers de mensen die procentueel gezien het meest stemmen en de groep bejaarden wordt de komende jaren alleen maar groter. Een belangrijke bron van potentiële kiezers en die willen ze niet tegen de grijze haren instrijken.

Daarom houden ze nu nog steeds vast aan idiote corona regels die de maatschappij lam leggen in plaats van dat ze zeggen wat er echt moet gebeuren.

Rutte zou op tv gewoon het eerlijke verhaal moeten vertellen maar dat kan je van een aartsleugenaar en een man zonder visie ook niet verwachten.

Een goede minister president had na 2 maanden gezegd:

Geachte landgenoten, we zullen keuzes moeten maken. We moeten afwegingen maken en die afwegingen moet het in het voordeel zijn van zoveel mogelijk mensen in de Nederlandse samenleving en helaas zullen daardoor hoogbejaarde mensen misschien enkele maanden eerder overlijden door Corona maar als wij op deze manier doorgaan zullen er in de toekomst veel meer mensen overlijden die nu geen goede zorg krijgen en zullen er tienduizenden mensen hun baan kwijt raken en duizenden ondernemers failliet gaan, wat een enorme economische en psychologische schade zal opleveren. Ook willen we onze kinderen een normaal leven geven en ze niet opzadelen met allerlei angsten en psychische stoornissen.

Daarom gaan we vanaf vandaag weer NORMAAL doen en heffen we alle maatregelen op.

We adviseren oudere en kwetsbare mensen om bepaalde maatregelen in acht te nemen om hun eigen gezondheid te beschermen en we hopen dat buren, collega’s, familie en vrienden zoveel mogelijk rekening willen houden met dit soort mensen en hen zoveel mogelijk willen bijstaan en helpen.

Als je een volwaardig leven wil leiden dan houdt dat in dat je bepaalde risico’s accepteert omdat het leven anders onleefbaar wordt. Als we familie, vrienden, knuffelen, liefde, seks, dansen, drinken, feesten en werken belangrijk vinden dan zullen we moeten accepteren dat het contact met andere mensen bepaalde risico’s met zich meebrengt.

Een van die risico’s is het overbrengen van virussen. Dat doen we al tienduizenden jaren en ons immuunsysteem is er op ingesteld om die virussen te verslaan. Het is voor ons immuunsysteem ook beter dat we in aanraking komen met bacteriën en virussen. Sociaal afstand houden zal ons immuunsysteem alleen maar verzwakken.

We moeten daarom nu met z’n allen er de schouders weer onder zetten om Nederland weer het prachtland te laten zijn dat het enkele maanden terug nog was.

Ik wens u succes en Gods zegen.

Zoiets zou een premier zeggen die het beste met ons allemaal voor heeft...maar dat heeft hij niet. Hij dient een internationale elite die de natiestaat kapot willen maken, die een verenigde staten van Europa willen, die meer en meer autonomie willen overdragen naar Brussel en de Corona crisis als een kans zien om die agenda door te drukken. Daarom houden ze ook zo vast aan die maatregelen.

Deze keizer draagt geen kleren en gelukkig zijn er meer en meer mensen die dat inzien.

Aan ons de taak om die keizer en zijn consorten met pek en veren het land uit te jagen.


Corona...een opmaat naar Agenda 21

Ik denk dat een deel van de elite een beetje geschrokken zijn van de tegenstand met betrekking tot de Corona maatregelen

Ze hadden denk ik verwacht dat nu iedereen wel met een mondkapje op de zolder zou zitten en alles zou doen wat de overheid voorschrijft. App op de telefoon, zelf quarantaine en zeer positief over vaccineren maar dat valt, helaas voor hen, een beetje tegen.

Veel mensen prikken in tussendoor het verhaal heen en zien dat de regering stompzinnig blijft vasthouden aan maatregelen die alleen maar veel schade aanrichten.

Als we deze houding van onze overheid en veel bestuurders en burgers met hen, blijven accepteren dan weet ik wel wat er deze winter gaat gebeuren. Dan gaan ze de normale griep ook niet meer accepteren want je kan niet met droge ogen dit beleid verdedigen en dan een griepgolf over je heen laten komen zonder dezelfde maatregelen af te kondigen.

Wen er dus maar aan dat griep niet meer bij het leven hoort en dat er zo nu en dan lokale lockdowns komen, steeds meer mensen mondkapjes dragen en locatie apps en corona paspoorten normaal gaan worden. Tenminste dat willen ze ons meer en meer gaan opdringen als we niet oppassen.

We hebben duizenden jaren geaccepteerd dat griepachtige virussen bij het leven horen maar inmiddels lijkt bij veel mensen en vooral de elite het roer om.

Kijk...die elite dat begrijp ik. Die willen dit virus voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Het implementeren van Agenda 21/30 van de VN en grote reset van het economische systeem maar al die mensen die hier klakkeloos in meegaan begrijp ik niet.

Wat is er nou eigenlijk veranderd ten opzichte van een half jaar terug? Het enige dat er veranderd is, is de perceptie van veel mensen op ziektes en virussen en daardoor kan de overheid hen als een speelbal alle kanten opschieten.

Veel mensen zitten vast in angst en kunnen niet meer nuchter nadenken.

Volgens Hugo de Jonge en de mensen van het RIVM is het nu normaal dat er 0 besmettingen zijn van een virus.

0 besmettingen is nog NOOIT normaal geweest. Er zijn altijd mensen besmet en de methode die ze gebruiken om het virus vast te stellen bij mensen is zeer omstreden.

Die methode wordt vervolgens wel gebruikt om iedereen die met jou in contact is geweest, zonder getest te zijn, op te roepen om 2 weken in quarantaine te gaan.

Logisch nadenken lijkt meer en meer iets van vroeger te zijn.

Onze overheid zit maar te zeuren over besmettingen terwijl de ziekenhuizen leeg zijn en er bijna geen griep of corona doden zijn te betreuren.

De internationale elite, die samenkomen in Davos, weten dat ze vlakbij hun doel zijn en ze willen nu nog even doordrukken. Nog even de angst er in houden dan hebben ze ons waar ze ons hebben willen.

Ze hebben nu een unieke kans om het grondwerk neer te leggen voor Agenda 21 en dat houdt voor de komende 30 jaar het volgende in.

VN AGENDA 21….DE DOELEN

1 Mensen naar de stad. Geen privé bezit van land.

2 Geen persoonlijk vervoer alleen openbaar vervoer

3 Einde aan cash geld.

4 Het einde van de familie

5 Kinderen opgevoed door de staat.

6 Verplichte vaccins

7 Microchip voor reizen, betalen, controle

8 Invoeren sociaal krediet systeem (China)

9 Alleen reizen met toestemming

10 Internet der dingen (5G)

11 Universeel basisinkomen

12 Een einde aan nationale soevereiniteit

13 Alle bedrijven in handen van overheid/cooperaties

14 Geen huizen voor 1 familie

15 Het einde van privé bezit.

Van al deze punten zie al in meer of mindere mate bewijzen te voorschijn komen in onze samenleving.

Het is aan ons om dit te stoppen.


Beschaafd oorlog voeren

Zo vlak voor de herdenking van de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima werden we weer eens met onze neus op de feiten gedrukt als het gaat om de enorme schade die bommen aanrichten.

In Libanon was een enorme ontploffing en een groot deel van de stad werd weggeblazen.

Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren weten we nog niet. Het kan zijn dat het een dom ongeluk was, het gevolg van het onverantwoord opslaan van gevaarlijke stoffen en vuurwerk. Het kan een opslagplaats van wapens en munitie van Hezbollah of een andere groepering zijn geweest die per ongeluk in de hens is gegaan maar het kan ook heel goed een gericht aanslag zijn geweest van bijv. Israel of een terroristische organisatie die het christelijke deel van Beiroet wilde aanvallen.

Sommige militaire experts spreken over een nucleaire tactische bom.

Dit soort bommen zouden ook al eens in Jemen zijn gebruikt en wellicht was dit een waarschuwing aan het adres van de vijanden van Israël...de volgende keer komt de echte bom...

Israël en Hezbollah zijn natuurlijk al decennia in oorlog met elkaar. De laatste jaren zagen we al veel aanvallen op Hezbollah door Israël in Syrië en ook de laatste weken waren er schermutselingen aan het grensgebied tussen Israël en Libanon.

Misschien was de burgeroorlog in Syrië ook wel ten dele het gevolg van een oorlog tussen Israël en Hezbollah. De sjiitische moslims van Iran, Syrië, Libanon, Rusland tegen de Soennitische moslims en V.S./Golfstaten/Saoedi Arabië/Israël/Turkije.

Netanyahu die zwaar onder druk ligt in eigen land kan deze afleiding goed gebruiken en hij waarschuwde in 2018 al voor de veiligheidsraad dat Hezbollah diverse lanceerplaats voor raketten had midden in bevolkte gebieden in Beiroet.

Misschien was dit een aanval van Israël op zoń opslagplek voor zwaar militair materieel van Hezbollah en liep dat allemaal gigantisch uit te klauwen waardoor een explosie ontstond die niet voorzien was.

Oorlog, van persoonlijke strijd naar onpersoonlijk

Vroeger pakte je een zwaard, mes of bijl om mensen en dieren aan te vallen of jezelf te verdedigen. Met de speer, pijl en boog, kruisboog werd het al wat afstandelijker en die ontwikkeling zette zich steeds verder door wat uiteindelijk resulteerde in drone bombardementen. Er zitten nu mensen in een stad in de V.S. bombardementen uit te voeren in Afghanistan via een drone.

Ze kijken op hun beeldscherm, alsof ze een video game spelen en beslissen vanuit de luie stoel over leven en dood om daarna weer naar huis te gaan en met de kids te gaan spelen.

Het risico dat soldaten om het leven komen is flink gedaald en het vechten is meer en meer onpersoonlijk geworden.

De massale bombardementen van de Tweede Wereldoorlog zijn daar wellicht het beste voorbeeld van al liepen de bemanningen van de Vliegende Forten nog wel een groot risico om niet meer thuis te komen. Ze gooiden met hun bommen complete steden plat en vermoorden miljoenen mensen.

In de Eerste Wereldoorlog werden de eerste echte bombardementen uitgevoerd maar dat ging nog zeer amateuristisch.

Het eerste echte grote bombardement was tijdens de Spaanse burgeroorlog in 1937 waar de Duitse luchtmacht Franco te hulp kwam en in Guernica honderden Basken om het leven brachten met hun bommen.

In Nederland kennen we natuurlijk allemaal de bombardementen op Rotterdam, Middelburg, Eindhoven door de Naziś maar eigenlijk hebben de geallieerden veel meer doden op hun geweten wat dit betreft. Als je op de site van het NIOD kijkt dan zie je een lijst van 40 plaatsen die zijn gebombardeerd door de geallieerden met 4843 slachtoffers tot gevolg.

Door Duitse bombardementen kwamen 1323 mensen om het leven.

Een opmerkelijk verschil dus. De geallieerden hielden nauwelijks tot geen rekening met eventuele burgerslachtoffers en de zogenaamde precisie bombardementen waren nauwelijks precies te noemen.

Ik herinner met een interview met de Natuurkundige Freeman Dyson die in de Tweede Wereldoorlog voor Bomber Command werkte en bombardementen moest voorbereiden.

Hij stelde dat hij in feite hetzelfde deed als de medewerkers van Adolf Eichman...iemand die berekeningen maakte en de vernietiging van zoveel mogelijk burgers mogelijk maakte.

Dat zagen we bijv. in het bombardement op Dresden. Nu hoef je natuurlijk absoluut geen medelijden te hebben met de Duitsers die zelf begonnen met het bombarderen van steden in Spanje, Nederland, Engeland maar het is toch opmerkelijk te noemen dat het destijds heel gewoon was dat je een complete stad met de grond gelijk maakte. Dat werd gezien als een militair doel terwijl het gewoon een pure oorlogsmisdaad was. Het bombardement op Dresden was een oorlogsmisdaad met het doel zoveel mogelijk burgers te doden. Er werd geëxperimenteerd met het creëren van vuurstormen door brandbommen. Die technieken en tactieken zagen we later terugkeren in Japan waar honderdduizenden mensen over de kling werden gejaagd in Tokyo en andere steden.

Klap op de vuurpijl waren natuurlijk de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki waarbij meer dan honderdduizend mensen om het leven kwamen door 2 bommen.

Deze steden waren al enige tijd van te voren uitgekozen. De meeste andere steden waren al gebombardeerd maar deze steden werden uitgezonderd. Ze moesten mooi en gaaf blijven zodat de schade van de atoombommen extra goed te zien was.

Er is altijd gezegd dat de atoombommen er voor hebben gezorgd dat er tienduizenden Amerikaanse levens zijn gespaard omdat ze anders een invasie in Japan hadden moeten doen.

Daar klopt weinig tot niets van. De Japanners waren al verslagen en wilden zich overgeven. Het enige wat hun nog dwarszat is de onvoorwaardelijke overgave waarbinnen hun keizer verantwoordelijk gesteld zou worden voor oorlogsmisdaden. Dat wilden de Japanners niet en iedereen die iets snapt van de Japanse cultuur had dit kunnen begrijpen.

De Japanners wisten dat de Russen nu ook mee gingen doen in de oorlog tegen Japan en waren ontzettend bang dat de Russen delen van Japan over zouden nemen. De Japanners waren dus bereid om zich over te geven op een voorwaarde...dat hun Keizer ongeschonden bleef.

Lijkt me nou niet iets waar de geallieerden zich niet overheen konden zetten...tenzij er andere motieven waren…

Die motieven waren vrijwel zeker dat de Amerikanen koste wat kost die atoombommen wilden laten vallen om hun wereldheerschappij op touw te kunnen zetten en hun toekomstige vijanden, de Sovjet Unie, een duidelijk signaal te kunnen geven.

Een ander punt dat wellicht een rol speelde in het uitkiezen van deze steden is het feit dat Hiroshima en Nagasaki de plaatsen zijn waar de meeste christenen woonden in Japan. Het christendom heeft nooit echt voet aan wal gekregen en het overgrote deel hangt het Shintoïsme en het Boeddhisme aan en daarom is het misschien opvallend dat juist deze christelijke plekken werden uitgekozen om de eerste Atoombommen te droppen.

Veel van de mensen achter de atoombom waren betrokken bij de Vrijmetselaars en die hangen het Luciferisme aan….een milde vorm van het Satanisme.

Was de ontploffing van de atoombom een soort occult ritueel dat de ondergang van het het christendom in werking stelde? Misschien wat te ver gezocht maar ik hou het in mijn achterhoofd.

Vanaf die tijd zijn bombardementen preciezer geworden maar er zijn nog altijd enorm veel burgerslachtoffers te betreuren.

Dat blijkt ook uit de cijfers van de Amerikaanse drone bombardementen waarbij nog altijd zeer veel ‘onschuldige’ slachtoffers vallen.

Hoe moet dat zijn geweest voor een piloot in WO2…

Je laat een paar honderd bommen los op de bonnefooi. Beneden lopen mensen rond die hun alledaagse dingen doen. Kinderen spelen, pa is naar het werk, ma klust wat en dan gaan ineens het luchtalarm en voordat je het het weet vallen de eerste bommen. Complete wijken worden vernietigd, historische gebouwen worden met de grond gelijk gemaakt en hele families worden uitgemoord door bommen uit vliegtuigen die op grote hoogte over je stad vliegen.

Je kijkt je vijand nog nauwelijks in de ogen..

De wereld is een strijdtoneel geworden voor laffe moordenaars die op afstand elkaar te lijf gaan. De terroristen plaatsen een bom en de soldaten gebruiken allerlei technieken om maar niet in de buurt van vijand te hoeven komen.

Het is moorden per afstandsbediening.

Of we er moreel gezien op vooruit zijn gegaan als mensen is nog maar de vraag. We willen wel vlees eten maar niet accepteren dat daar dieren voor worden geslacht en we willen wel oorlog voeren maar er mogen geen militairen van onszelf dood gaan en als we oorlog voeren willen we zo min mogelijk in contact komen met de vijand om ze te vermoorden.