Nepnieuws en de gevestigde media

 “De geschiedenis zal me gunstig gezind zijn omdat ik die zelf ga schrijven”

                                      -Winston Churchill-

Churchill is de laatste tijd weer prominent in beeld. Hij was natuurlijk altijd al populair maar nu is hij te zien in meerdere tv series en films. Hij werd ondermeer meesterlijk vertolkt door John Lithgow in The Crown en door Gary Oldman in Darkest Hour. Er wordt een beeld neergezet van een onverschrokken ijzervreter en humorist zonder wie de wereld verloren zou zijn geweest in de strijd tegen Hitler. Dat is het beeld dat westerse historici graag van hem neerzetten. Het andere beeld is dat van de oorlogzuchtige racist, die gifgasbommen gebruikte, die door zijn fouten tijdens WO1 duizenden mensen de dood in joeg, die alles deed om het grote Britse rijk in stand te houden en fel tegen was op vredesonderhandelingen met de Nazi’s wat er natuurlijk indirect toe leidde dat miljoenen mensen de dood vonden. Die laatste Churchill kent bijna niemand maar zo werkt ons westerse systeem. Als je aan bepaalde westerse normen voldoet, westerse normen en waarden promoot en de westerse globaliserings politiek steunt dan deug je en word je voor de rest alles vergeven.

Ben je bijv. zwart en conservatief (Ben Carson) dan moeten ze je niet maar zwart en pro globalisering (Obama)dan ben je de top of de bill. Ben je vrouw en conservatief (Marie Le Pen) dan tel je ook niet mee maar ben je vrouw en pro globalisering (Hillary Clinton) dan zie ze alles door de vingers.

Geschiedenis en nieuws worden al zo lang als de wereld bestaat gebruikt en misbruikt door alles en iedereen. Neem nu de recente demonstraties in Iran. Als Islam criticus kan ik begrijpen dat die mensen onder de Islamitische dictatuur weg willen maar aan de andere kant weet ik ook dat westerse machten al decennia lang onrust zaaien in Iran en de gehele Islamitische wereld. Kleine minderheden worden opgestookt met geld en wapens en de belofte dat ze na de revolutie boven Jan zijn. (zie o.a. operatie Ajax) Iraanse geleerden en generaals werden vermoord door commando teams. Iran werd aangevallen met het Stuxnet computer virus. Hezbollah is een door Iran gesteunde organisatie en de grootse vijand van Israel en Iran staat in het lijstje van 7 landen die de V.S. heeft gerangschikt in de as van het kwaad, dus je hoeft niet echt hoogbegaafd te zijn om te kunnen concluderen dat Iran een doelwit van de V.S. is.

Nepnieuws

Veel westerse leiders en partijen willen iets gaan ondernemen tegen nepnieuws. Iedereen met een grammetje gezond verstand kan begrijpen wat dit voor consequenties gaat hebben namelijk censuur tegenover groepen in de samenleving die onze overheid niet zo ziet zitten. Kritische tegengeluiden zullen steeds minder een stem krijgen en op die manier kan onze overheid haar plannetjes lekker doordrukken zonder al te veel tegenwerking. Je zult bijv. zien dat feiten die de open grenzen ideologie of het geloof in de opwarming van de aarde tegenspreken, heel snel in het laatje van nepnieuws zullen belanden.

Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis en propaganda dan weet je ook dat ieder land op deze wereld gebruik maakt van propaganda. Onze westerse leiders willen ons doen laten geloven dat alleen landen als Rusland met propaganda bezig zijn en dat de Russische media niet te vertrouwen zijn ten opzichte van onze westerse media, die zeg maar voor bijna 100% de waarheid zouden spreken. Natuurlijk is de pers in het westen nog redelijk vrij maar veel mensen vermoeden denk ik niet dat er innige banden zijn tussen de overheid en de media en dat ook in het westen allerlei hogere belangen vaak een grote rol spelen in het vaak vertekende nieuws wat wij te horen en te zien krijgen.

New York Times

De New York Times zou wat dat betreft een soort ijkpunt voor de journalistiek zijn. Als het in de NYT staat dan is het echt waar. Nog steeds denken veel mensen uit de vooral wat hoger opgeleide kringen dat dit waar is.  

Luister bijv. eens naar het verhaal van James Risen, een journalist die voor de NYT werkte en in 2004, dus ver voor Snowden, via een bron te horen kreeg dat de Amerikaanse overheid massaal haar eigen burgers afluisterde. Hij schreef daar een verhaal over en legde dat voor aan de directeur van de NSA, die natuurlijk alles ontkende maar wel even een bevriende redacteur bij de NYT belde die er voor zorgde dat het verhaal van Risen niet werd geplaatst.

Even daarvoor had de NYT er wel aan meegewerkt dat de V.S. in 2003 Irak binnenviel door het verhaal van de massa vernietigings wapens te steunen terwijl diverse bronnen aangaven dat dit niet klopte. Risen werd op alle mogelijke manieren tegengewerkt door de Bush en Obama regeringen en werd daarbij in zijn zoektocht naar de waarheid net zo hard tegengewerkt door zijn eigen krant.

Church Commissie

Iedereen kent ondertussen ook het verhaal van de Church commissie. Een commissie die in de jaren 70 van de vorige eeuw al tot de volgende conclusie kwamen over de samenwerking tussen de CIA en de gevestigde media. In het rapport van de Church commissie staat:

“The CIA currently maintains a network of several hundred foreign individuals around the world who provide intelligence for the CIA and at times attempt to influence opinion through the use of covert propaganda. These individuals provide the CIA with direct access to a large number of newspapers and periodicals, scores of press services and news agencies, radio and television stations, commercial book publishers, and other foreign media outlets.”

“Approximately 50 of the [Agency] assets are individual American journalists or employees of U.S. media organizations. Of these, fewer than half are "accredited" by U.S. media organizations ... The remaining individuals are non-accredited freelance contributors and media representatives abroad ... More than a dozen United States news organizations and commercial publishing houses formerly provided cover for CIA agents abroad. A few of these organizations were unaware that they provided this cover.”

De CIA heeft dus een grote vinger in de media pap en dan kunnen we het ook nog even hebben over de rol die het Amerikaanse leger en de CIA spelen in Hollywood, want het is bekend dat er een innige samenwerking is tussen die partijen. Hollywood producers krijgen toegang tot middelen van het Amerikaanse leger maar daar moet wel iets tegenover staan en dat is meestal gewoon pure propaganda voor het Amerikaanse leger. Je zou kunnen stellen dat Hollywood films de beste wervings methode is voor het Amerikaanse leger om jongens te manipuleren om soldaat te worden.

Nep nieuws is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is alles wat verzwegen wordt door onze media om toch maar vooral te voldoen aan de consensus realiteit die de westerse elite ons dicteert. De media is willens en wetens medeplichtig aan moord, genocide en alle andere ellende die bij oorlog hoort.

Oekraïne/Syrië

Neem nu de Oekraïne. De westerse pers kiest er voor om de hele kwestie daar op een bepaalde manier te belichten. Rusland is de grote boosdoener, die corrupte heersers steunt en daarom kwam het Oekraïense volk in opstand, waarbij ze werden beschoten op het Maidan plein door handlangers van de regering en MH17 werd expres neergehaald door aan Rusland gelieerde rebellen. Dat is de consensus in de westerse media. Je kunt net zo makkelijk het volgende verhaal vertellen dat minstens net zo’n waarheidsgehalte heeft als het eerste. Namelijk dat westerse machten zitten te stoken in Oekraïne zodat ze meer westers gezind worden. Daarbij werden ondermeer Neo Nazi’s gesteund. De schoten op het Maidan plein werden hoogstwaarschijnlijk afgevuurd door aan westerse machten gelieerde figuren uit Georgië. De Estlandse minister van buitenlandse zaken sprak daarover in een opgenomen telefoon gesprek met de minister van buitenlandse zaken van de EU Catherine Ashton. Hij zegt o.a. “Janoekovitsj zat niet achter de sluipschutters op het Maidan plein maar iemand van de nieuwe coalitie”. De Oekraïne is zelf onderdeel van het onderzoek naar MH-17 en saboteert ieder onderzoek dat in de richting wijst van West Oekraiense betrokkenheid bij het neerschieten van MH-17.

En zo kunnen we naar ieder groot nieuws evenement kijken met een andere bril dan de consensus bril van het westen. Ik denk nog even aan Syrië waar de consensus was dat Assad met enkele trouwe volgelingen tegen de rest van het Syrische volk vocht. De waarheid was echter dat Syrië op een lijstje stond van de V.S en Israel waarvan de Hezbollah gezinde overheid moest verdwijnen. Ook Saoedie Arabie en Quatar steunden die machtswisseling. Saoedie Arabie omdat ze Sjiieten en Iran haten en Quatar omdat ze een grote gasleiding wilden aanleggen die moest concurreren met een gasleiding uit Iran. Extremistische moslim rebellen werden gesteund met wapens, informatie en geld door o.a. de V.S. en Israel en diezelfde landen waren verantwoordelijk voor de opkomst van ISIS. Dat verhaal kregen wij echter via de gevestigde media nooit te horen.

Nep nieuws is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is alles wat verzwegen wordt door onze media om toch maar vooral te voldoen aan de consensus realiteit die de westerse elite ons dicteert. De media is daarom willens en wetens medeplichtig aan moord, genocide en alle andere ellende die bij oorlog hoort.

Het zou veel meer moeten gaan over de context van gebeurtenissen die we totaal niet meekrijgen in het nieuws wat ons wordt voorgeschoteld. Er wordt in ons nieuws zelden tot nooit verwezen naar eerdere gebeurtenissen. Het zijn allemaal op zich zelf staande evenementen terwijl dat natuurlijk grote onzin is. Objectieve journalistiek laat een verhaal van meerde kanten zien.

Een goed journalistiek verslag zou de gebeurtenissen in het perspectief van de geschiedenis moeten plaatsen en de kijker moeten wijzen op het grote plaatje waardoor mensen een veel genuanceerder beeld krijgen van de wereldproblematiek.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Een update voor christelijke naastenliefde

‘Heb uw naaste lief als u zelf’ is een tekst uit de Bijbel waar je te pas en te onpas mee om je oren wordt geslagen en deze tekst wordt door veel christenen beschouwd als een  van de kernteksten in de Bijbel.

Persoonlijk denk ik dat het tijd wordt voor een nieuwe kijk op die tekst omdat ik merk dat je naaste lief hebben als jezelf de lading niet meer dekt. Ten eerste kom je voor het probleem te staan van hoeveel je van jezelf houdt en hoeveel waarde je aan jezelf en je eigen normen en waarden hecht. Als je bijv. een of andere tokkie bent die tot diep in de nacht zit te zuipen met keiharde muziek aan, dan zal je weinig tot geen last ervaren van je buren. Terwijl iemand die zelf extreem veel rekening met een ander houdt dat ook verwacht van zijn naaste.

Het komt denk ik meer neer op de uitleg die ik een keer hoorde over het verhaal uit de Bijbel waarin Jezus zegt dat je ‘de andere wang moet toekeren’. Vaak wordt dat uitgelegd als dat je een soort passieve, pacifistische houding zou moeten aannemen, niet direct je geduld moet verliezen en niet agressief worden maar je gerust nog een keer moet laten slaan. Een andere versie waar ik meer mee kan is het inzicht dat iemand die zijn andere wang toekeert zijn of haar hoofd draait zodat je meer gaat kijken vanuit het standpunt van je tegenstander. Probeer je in te leven in de gedachtewereld en gevoelens van andere mensen en misschien leer je dan iemand beter begrijpen. Het toekeren van je andere wang impliceert ook dat je niet met je moet laten sollen. Je geeft iemand twee kansen, want je hebt immers maar twee wangen en daarna wordt het misschien zaaks om wat stringentere maatregelen te gaan nemen. Christenen draven vaak door in naastenliefde en zien een Eskimo aan de andere kant van de wereld ook als naaste terwijl de definitie van naaste in het woordenboek toch vrij duidelijk is, namelijk: “personen die dicht bij iemand staan, mensen waar een goede band mee is”. In het engels hebben ze het zelfs specifiek over een buurman. Je naaste liefhebben is een handige regel om er voor te zorgen dat de onderlinge relaties goed blijven en de leefbaarheid in kleine gemeenschappen zo optimaal als mogelijk is.

De term naastenliefde komt in de Bijbel naar voren in de vraag van een geleerde: “wie is dan mijn naaste?” Jezus vertelt vervolgens het verhaal van de Barmhartige Samaritaan waarin iemand die van Jeruzalem naar Jericho reist, wordt overvallen en gewond wordt achtergelaten. Een vrome priester en een Leviet laten hem aan zijn lot over maar een Samaritaan helpt hem op alle mogelijke manieren. De zogenaamde vreemdeling is dus meer zijn naaste dan de Leviet en de priester, die veel dichter bij hem zouden moeten staan.

Het probleem is dat de ‘naaste’ een compleet verkracht begrip is geworden in deze geglobaliseerde wereld. Natuurlijk moet ik een Eskimo, die bij mij in de straat wordt overvallen en gewond achterblijft, zo goed mogelijk helpen. Dat is normale medemenselijkheid maar moet ik ook mensen gaan opvangen uit Syrië? Is dat ook mijn naaste als die mensen ook in de regio kunnen worden opgevangen? Wat heeft het voor zin om jaarlijks tienduizenden mensen te gaan opvangen die hier meer naar toe lijken te komen uit economische overwegingen en in vele gevallen niet geneigd zijn zich aan te passen aan de cultuur van Nederland? Ook hebben dit soort migranten met een Islam achtergrond heel vaak een negatieve invloed op de Nederlandse maatschappij met oververtegenwoordiging in criminaliteit en uitkeringen en een negatieve invloed op de rechten van vrouwen en homoseksuelen. Wat heeft het toelaten van dergelijke bevolkingsgroepen, die uit landen hier duizenden kilometers vandaan komen, met naastenliefde te maken? Is dat niet meer een uiting van naïviteit en domheid van onszelf en zit er achter het binnenlaten van miljoenen vreemdelingen niet een hele andere politieke bedoeling?

Een andere bekende tekst is die waar wordt opgeroepen om ‘Je vijand lief te hebben’. Ieder redelijk mens kan begrijpen wat er met deze tekst wordt bedoeld. Het is natuurlijk zo onnatuurlijk als het maar kan maar je kunt begrijpen dat je vijanden op een gegeven moment moet vergeven en proberen lief te hebben om te voorkomen dat je in een vicieuze cirkel van haat en wraak terecht komt. Een andere kant van het verhaal is dat veel moderne christenen daardoor totaal weerloos zijn geworden. In deze wereld moet je ook bereid zijn om je eigen cultuur, samenleving, gezin, familie, religie te beschermen tegen echte vijanden die proberen jou manier van leven kapot te maken en totaal niet van plan zijn om de autochtone cultuur of religie enige ruimte te geven omdat ze een agressieve en fundamentalistische kijk op het leven hebben waarin geen plaats is voor andersdenkenden.

Het is mijns inziens tijd voor een andere visie op die teksten uit de Bijbel. Een goed advies, in het verlengde van de Bijbel, aan ieder mens op deze aarde zouden denk ik de volgende 4 leefregels zijn.

1 Probeer in alle redelijkheid, zoveel mogelijk rekening te houden met je naaste.

Dat houdt in dat je, tot in het redelijke, probeert mee te denken met je buren en familie om de samenleving zo leefbaar mogelijk te houden. Houdt rekening met buren qua geluids en stank overlast laat in de avond en de nacht. Denk na over wat jou leefwijze voor impact heeft op je omgeving en bedenk je dat er mensen zijn die jou voorkeuren totaal afkeuren. Een goede stelregel is dat je daarbij gewoon, samen met je gezin, de Nederlandse wet, als uitgangspunt neemt. Bijv. tussen 10 uur s’avonds en 7 uur s’ochtends geluidsoverlast voorkomen.

2 Wees zoveel mogelijk vriendelijk, bescheiden, behulpzaam en beleefd maar laat niet over je heen lopen en vergeet niet je gezonde verstand te gebruiken, een vijand is vaak ook gewoon echt een vijand.

Dit spreekt natuurlijk voor zich. Je moet wel goed zijn maar niet gek. Durf ook ergens voor te staan en bedenk dat je niets voorstelt zonder je vrijheid, gezin, familie en cultuur. Dat zijn zaken die het waard zijn om voor te vechten maar vergeet daarnaast niet om te allen tijde zoveel mogelijk een liefdevol en hulpvaardig mens te blijven.

3 Een goed leven bestaat voornamelijk uit liefde geven en liefde ontvangen, sta open voor het mysterie en de schoonheid van het leven, wees vergevingsgezind en laat je hart niet vergiftigen met haat.

De kern van het leven is de liefde en om een goed en gelukkig leven te kunnen leven is liefde een noodzaak. Om goed te kunnen leven moet je ook mensen kunnen vergeven en je niet laten regeren door haat. Haat vreet je op en een bekende uitspraak is dat iemand die je haat, in jouw hoofd woont zonder dat ze daar huur voor betalen. Dat betekent ook dat je mensen een kans moet geven. Iemand bij voorbaat al haten vanwege huidskleur, religie of achtergrond is mijns inziens nogal stompzinnig. Veel mensen verzanden in materialisme en verafgoden de wetenschap waarbij ze vergeten dat wetenschap geen enkel bevredigend antwoord heeft op de meest belangrijke vragen in dit leven.

4 Kies enkele waardevolle principes en hou je daar aan vast maar kijk uit voor een teveel aan principes. Daar word je alleen maar vervelend van voor jezelf en vooral je omgeving.

Ik merk dat veel mensen in de westerse wereld doelloos en stuurloos leven en daardoor waaien ze met alle winden mee en zijn ze ten diepste ziels ongelukkig. Ergens voor staan is belangrijk en het helpt als je jezelf dan kan vasthouden aan een geloof, gezin of werk maar een valkuil voor veel mensen is dat ze doorslaan in hun eigen geloof en daarom met hun principes en regeltjes een plaag worden voor hun omgeving. U kent ze wel de fundamentalistische religieuze mensen, bureaucraten en linkse actie voerders.

Ik denk dat we met deze regels in ons achterhoofd een heel eind komen…

De beste wensen en een gelukkig nieuw jaar.

Dominee Bubbe