Hoe Winston Churchill over Joden dacht

Hieronder staat een artikel van Winston Churchill dat hij in 1920 schreef over de Russische revolutie en wie daar volgens hem verantwoordelijk voor waren. Het is een veelzeggend stuk, dat een goede inkijk geeft in de wereld van de jaren 20 van de vorige eeuw en hoe er toen in hogere kringen over Joden werd gedacht.

De meest opvallende punten uit het stuk zijn mijns inziens dat Churchill de Russische revolutie vrijwel geheel op het conto van de Joden schrijft. Sterker nog, bijna iedere revolutie uit de 19e en 20e eeuw komt volgens Churchill voort uit Joodse kringen.

Churchill keurt de wraakacties en pogroms die volgen op de revoluties ten strengste af en stelt dat vooral onschuldige Joden daar de dupe van werden.

Het meest opvallende is denk ik de laatste zin van zijn artikel. Als je bedenkt dat Engeland, met de Balfour verklaring, aan de basis staat van de staat Israël, dan is het misschien al te toevallig dat juist tijdens de Russische revolutie in 1917 ook deze Balfour verklaring werd afgegeven. Was dit wellicht een poging om de revolutionaire Joodse Bolsjewieken impotent te maken door middel van het zionisme? Steunde de Britse elite het zionisme om het Bolsjewisme in te dammen en de steun van de Joodse Amerikaanse lobby te verkrijgen? Ook veelzeggend is de zin waarin Churchill schrijft dat Trotsky een wereldwijde communistische staat onder Joodse leiding nastreeft.

Eigenlijk was Churchill volgens dit artikel, in hedendaagse termen, een Aluhoedje eem Wappie, een complotdenker…

Illustrated Sunday Herald, 8 Februari 1920, pagina 5

Het Zionisme versus het Bolsjewisme

Winston S. Churchill

Sommige mensen houden van Joden en anderen niet; maar geen weldenkend mens kan twijfelen aan het feit dat ze zondermeer het meest bijzondere en opmerkelijke ras ter wereld zijn.

Toch kan het zo zijn dat dit bijzondere ras tegenwoordig aan de basis staat van het produceren van een systeem van moraal en filosofie, dat net ze kwaadaardig is als het christendom goedaardig was, dat als het niet wordt tegengehouden, alles vernietigd wat het christendom heeft opgebouwd. Het lijkt wel of het evangelie van de Christus en de Antichrist voorbestemd waren uit hetzelfde ras voort te komen; en dat dit mystiek en geheimzinnige ras is verkozen voor uitzonderlijke manifestaties, van zowel het goddelijke als het duivelse.

De genationaliseerde Russische Joden, ondanks alle ellende en tegenslagen die ze hebben verdragen, zijn in staat gebleken een eerbare en succesvolle rol te vervullen binnen het Russische leven. Als bankiers en industriëlen hebben ze zich ingezet voor de ontwikkeling van de Russische economie en ze speelden een belangrijke rol in het opzetten van Russische coöperaties. In de politiek geven ze hun steun vooral aan linkse progressieve bewegingen en ze hechten veel waarde aan vriendschap met Frankrijk en Groot Brittannië.  

Internationale Joden

In tegenstelling tot al deze Joodse inspanningen zien we de opkomst van de Internationale Joden. De aanhang van dit sinistere bondgenootschap zijn meestal mannen die voortkomen uit ongelukkige bevolkingsgroepen van landen waar Joden vervolgd worden vanwege hun ras. De meeste van hen hebben het geloof van hun voorvaderen verlaten en hebben geen enkel geloof meer in een hiernamaals. Deze beweging onder de Joden is niet nieuw. Van de dagen van Spartacus-Weishaupt tot die van Karl Marx, tot Trotsky(Rusland), Bela Kun (Hongarije), Rosa Luxebourg (Duitsland) en Emma Goldman (Verenigde Staten), is dit wereldwijde complot tot het omvergooien van de beschaving en de reconstructie van de samenleving op basis van aanhoudende ontwikkeling, van jaloerse kwaadwilligheid en onmogelijke gelijkheid, langzaam blijven groeien. Het heeft, zoals Mrs. Webster al aan toonde, een grote rol gespeeld in de Franse revolutie. Het is de oorsprong van iedere gezagsondermijnende beweging geweest gedurende de 19e eeuw; en uiteindelijk, hebben deze uitzonderlijke personages uit de onderwereld van de Europese en Amerikaanse steden het Russische volk bij de haren gepakt en zijn ze de onbetwiste leiders van dat enorme rijk geworden.

Terroristische Joden

Er is geen noodzaak om de rol, die de Internationale atheïstische Joden hebben gespeeld in de creatie van het Bolsjewisme en het tot stand komen van de Russische revolutie, te overdrijven. Het is zeker een grote rol geweest. De meerderheid van de leiders was van Joodse afkomst en de inspiratie en aansturende krachten kwamen ook van Joodse leiders. Tus Tchitchrin, een echt Rus, wordt totaal overschaduwd door zijn ondergeschikte Litvinoff en de invloed van Russen als Bukharin of Lunacharski kan niet vergeleken worden met de macht van Trotsky of zelfs Zinovieff, de dictator van de Rode Citadel (Petrograd) of van Krassin of Radek—allen Joden. Binnen de Sovjet instituties, is de overheersing van de Joden helemaal verbazingwekkend en de vooraanstaande en belangrijkste posities binnen de organisatie die contra revoluties moet tegengaan worden ook door Joden vervuld.

Dezelfde duivelse aanwezigheid van Joden zagen we terug gedurende de terreur periode van Bela Kun in Hongarije. Hetzelfde fenomeen zien we terug in Duitsland, vooral in Beieren, waar deze waanzin de kans krijgt om te parasiteren op de tijdelijke terugval van het Duitse volk. Natuurlijk zijn er ook veel niet Joden in deze landen die net zo slecht zijn als de Joodse revolutionairen maar toch is de rol van de laatstgenoemde groep enorm disproportioneel naar hun aandeel van de bevolking.

Beschermer van de Joden

Het is logisch dat er nu enorme wraakgevoelens leven onder het Russische volk. Waar het gezag van Generaal Denikin gold, was de Joodse bevolking beschermd en werden maatregelen getroffen door zijn officieren om wraakacties te voorkomen en mensen die zich daaraan schuldig maakten te bestraffen. Dit was zo opvallend dat Generaal Deniken door de propaganda van Petlurist werd afgeschilderd als de beschermer van de Joden. Twee nichtjes genaamd Healy, familie van Tim Healy, lieten volgens hun persoonlijk ervaringen in Kiev optekenen dat in twee gevallen officieren die zich schuldig maakten aan overtredingen tegenover Joden, in rang werden verlaagd en naar het front werden gestuurd. Maar er is ook een groep bandieten, die binnen het Russisch rijk steeds groter wordt, die hun bloedlust botvieren op de onschuldige Joodse bevolking wanneer ze maar de kans krijgen. De bandiet Makhno, de horden van Petlura en Gregorieff, die zich manifesteren met brute slachtpartijen en misbruik maken van de domme massa en haar bereidwilligheid tot antisemitisme in haar vuilste vormen. Het feit dat in veel gevallen, Joodse belangen en Joodse heilige plaatsen, worden uitgezonderd, door de Bolsjewisten, van hun universele vijandigheid, geeft aanleiding om het Joodse ras te associëren met de schurkenstreken die nu door hen worden uitgevoerd.

Een thuisland voor de Joden

Het zionisme, is binnen het Joodse ras de derde politieke opvatting, en in scherpe tegenstelling tot het internationaal communisme.

Het zionisme was binnen de Bolsjewistische kringen al een factor van belang binnen de Russische politiek als concurrent voor het communisme. De wijze waarop Trotsky de zionisten aanviel en in het bijzonder Dr. Weissmann, was veelzeggend. Het was voor hem duidelijk dat zijn plannen voor een wereldwijde communistische staat onder Joodse leiding, werden gedwarsboomd door dit nieuwe ideaal, dat de energie en hoop van Joden in alle landen focust op een veel simpeler, eerlijker en beter te bereiken doel. De strijd die nu begint tussen de zionistische Joden en Bolsjewistische Joden is niets minder dan een strijd om de ziel van het Joodse volk.

Einde Artikel

Hieronder een voorbeeld van hoe het er aan toe ging tijdens de zuiveringen van Stalin. Dit is een film over de moord op zo’n 21.000 Poolse soldaten in 1940 door de Bolsjewieken. De eerste massamoord van WO2 in Europa.

De wonderlijke familie Biden en de laptop from hell

Joe Biden en zijn eerste vrouw Neilia, hadden 3 kinderen. Hunter, Beau en Naomi.

In 1972 kwamen Neilia en Naomi om bij een auto ongeluk. Joe zou daarna uiteindelijk trouwen met een vrouw genaamd Jill trouwen. Hij kende haar al omdat ze tijdens het auto ongeluk de babysitter van de Bidens was.

Dat lijkt normaal...ze kregen een dochter genaamd Ashley. Ashley leeft een rustig leven en zit vaak in verslavingsklinieken voor diverse verslavingen. Helaas is de meest verstandige en normale van de drie, Beau, in 2015 overleden door een hersentumor.

Hij was getrouwd met Haillie en ze kregen 2 kinderen, een jongen en een meisje genaamd Natalie, die 11 jaar oud was toen haar vader overleed.

In 2015 kwam broer Hunter zijn schoonzuster Haillie ‘troosten’, hij was destijds getrouwd met Kathleen Biden sinds 1993.

Hij krijgt een seks relatie met de vrouw van zijn overleden broer in 2015...zijn vrouw Kathleen kwam er achter en ze gingen scheiden.

Hunter gaat bij zijn ex schoonzuster/vriendin Haillie en haar 2 kinderen wonen.

Intussen naait hij een beetje in het rond met strippers en maakt een stripper zwanger.

In 2018 wordt hij daarvoor door Haillie op straat geschopt.

Hij ontkent dat het zijn kind is, hoewel een vaderschapstest laat zien dat het zijn kind is. Hij trouwt uiteindelijk met een vrouw genaamd Melissa in 2019 na een relatie van 6 dagen.

Daar eindigt het verhaal nog niet.

Dan is daar de laptop uit de hel...vol met emails, tekstberichten, fotoś, kinderporno, video's en ander smerig materiaal.

Hunter Biden bracht de laptop naar een reparateur in Delaware, waar hij woonachtig is.

Hij schijnt de laptop in het water te hebben laten gevallen onder invloed van Crystal Meth.

Daarna vergat hij de laptop en betaalde de 85 euro kosten ook niet aan de reparateur en daardoor kwam de laptop in het bezit van de reparateur.

Toen de reparateur zag wat er op de harde schijf van de laptop stond nam hij contact op met de FBI, waarop geen reactie kwam.

UIteindelijk kwam de laptop bij Rudy Giulianni terecht die hem daarna aan de politie van Delaware gaf nadat hij 4 kopieën had gemaakt van de harde schijf.

Het bleek dat er aardig wat kinderporno op stond...in veel gevallen waren er Chinese kinderen bij betrokken die Hunter op de vele zakenreizen naar China ontmoette.

De CCP, Communistische Chinese Partij, gebruikt dit materiaal om Hunter Biden te chanteren.

Ze brengen je in contact met de meisjes en filmen je dan zonder dat je het weet en vervolgens houden ze je met dit materiaal en smeergeld aan het lijntje, zodat ze goede deals met vader Joe Biden kunnen sluiten.

Hunter Biden kreeg miljoenen dollars voor de gunsten van zijn vader in de 8 jaar dat hij vice president was. Hunter maakte de contacten en deelde het geld met zijn vader.

Joe Biden verkocht zijn land met hulp van zijn aan crystal meth verslaafde zoon.

Het wordt nog erger. Er werden emails van de laptop van Hunter gepubliceerd tussen Beau Biden’s weduwe, Haillie en Joe Biden in 2017/2018 toen zij en Hunter nog samenleefden.

Ze hadden over het grensoverschrijdende seksuele leven van Hunter tegenover haar 14 jarige dochter Natalie. Hunterś eigen nichtje.

Haillie vertelde Joe dat ze het gevoel had dat ze haar eigen kinderen in gevaar bracht door haar relatie met Hunter.

Joe wist van de contacten van Hunter met zijn nichtje en adviseerde zijn schoondochter om in therapie te gaan.

Niemand ging naar de politie en het misbruik escaleerde daarna nog verder.

Dat was de reden dat ze haar relatie met Hunter verbrak.

Tussen de fotoś van Hunter, waar hij seks had met 14 jarige Chinese meisjes, zaten ook naaktfotoś van een ander 14 jarig meisje en van Hunter met haar in seksuele poses.

Dat was dus zijn 14 jarige nichtje.

Zij was 14 en hij 48!!!

Kortgezegd. Een man die zijn eigen huishouden en gezin niet kan kort houden heeft niets te zoeken in het Witte Huis.

Volgens Rudy zit er nog meer in het vat met betrekking tot Joe Biden.

O.a. dat Joe Biden rijk werd van het witwassen van buitenlands geld in de V.S. waarbij hij zijn zoon als tussenpersoon gebruikte.

Biden is zo corrupt als het maar kan en zelfs Hillary Clinton lijkt bij hem vergeleken een non.

Misschien maakt dat ook duidelijk waarom Obama niet achter hem wou staan tot hij de laatst overgebleven kandidaat was bij de Democraten.

Twitter…een links liberaal wapen?

Ik werd onlangs definitief van Twitter verwijderd. Ik geloof na de vijfde waarschuwing. Allemaal kleine dingetjes die op een normaal platform met vrije meningsuiting geen probleem zouden zijn. Geen bedreigingen of racisme.

Enerzijds vond ik het jammer omdat je door de jaren heen toch iets opbouwt en je je mening af en toe met veel mensen kan delen.

Per jaar zo’n 2,5 miljoen hits volgens Twitter analytics en dan begin je daarna weer op nul…

Aan de andere kant is het misschien wel goed omdat Twitter een verslaving was en je er weer van bewust wordt dat jouw mening eigenlijk nauwelijks enige invloed heeft en dat de meeste mensen die je volgen eigenlijk niets met je op hebben of er alleen voor sensatie op zitten.

Wat me ook al opviel is dat in protest of beroep gaan tegen de beslissing van Twitter geen enkel nut heeft. Zij hebben een totaal onoverzichtelijke en niet transparante manier van werken.

Tegelijkertijd vond er iets heel interessants plaats met Twitter. Elon Musk gaf aan dat hij het platform wou overkopen nadat hij aan zijn volgers op Twitter had gevraagd of de vrijheid van meningsuiting nog wel goed tot zijn recht kwam op Twitter.

Er ontstond daarna een onthullende serie van gebeurtenissen.

Ten eerste probeerden de Twitter bazen nog te slijmen met Musk maar al gauw begrepen ze dat dit het einde van hun linkse speeltje zou zijn.

Iedereen die op Twitter zit weet dat linkse meningen en linkse agenda punten voorrang krijgen op Twitter. Linkse mensen kunnen veel meer flikken dan rechtse mensen en worden zelden tot nooit van Twitter geschorst.

Al snel kwamen er protesten uit de links liberale hoek dat het niet moest kunnen dat een miljardair zoveel invloed had en dat hij zo maar zo’n platform kon overnemen.

Dat Facebook en bijna alle grote tech en media bedrijven in handen zijn van links georiënteerde mensen was echter nooit eerder een probleem.

De communisten en fascisten kropen uit hun holen om te vertellen dat absolute vrijheid van meningsuiting eigenlijk levensgevaarlijk was. Oud minister onder Clinton Robert Reich schreef zelfs dat een vrijheid van meningsuiting zonder grenzen zou leiden tot totalitarisme.

Het kwam er kortom op neer dat de links liberalen bang waren dat ze het narratief niet meer konden bepalen. Twitter is blijkbaar erg belangrijk als het om serieuze meningsvorming gaat op deze aardkloot.

Een ander punt dat naar voren kwam is de wijze waarop ze de algoritmen hebben geprogrammeerd en of de Twitter wellicht wel heel close was met de Amerikaanse overheid.

Is Twitter misschien een CIA platform dat de mening op deze wereld moet vormen richting een naar de CIA gewenste vorm? Een voortzetting van Operation Mockingbird?

Is het Twitter bestuur doodsbenauwd om de algoritmen prijs te geven omdat dan misschien blijkt dat ze al jarenlang de zaak aan het besodemieteren zijn? Dat ze bewust bepaalde algoritmen zo hebben ingevoerd dat de links liberale meningen gemeengoed zouden worden?

Musk legde een mega bod neer voor de Twitter aandelen. 54% hoger dan de huidige marktwaarde maar het Twitter bestuur was niet van plan om die aandelen te verkopen, terwijl een meerderheid van de aandeelhouders waarschijnlijk wel oren had naar deze deal.

Gelukkig kwam er hulp van de bazen van de wereld. Het investeringsfonds Vanguard dat ongeveer driekwart van de wereld bezit…zij zorgden dat ze de meeste aandelen in handen kregen en ook een prins uit Saoedi Arabië deed een duit in het zakje.

Twee super kapitalisten die schijt hebben aan vrije meningsuiting kwamen Twitter te hulp tegen de boosaardige Musk die zomaar de vrijheid van meningsuiting wil herstellen op Twitter.

Om Musk dwars te zitten was er gelukkig nog de mogelijkheid om een soort zelfmoordpil te slikken en dat deed het Twitter bestuur dan ook…zonder dit voor te leggen aan de aandeelhouders. Ze kunnen denk ik ook flinke schadeclaims verwachten de komende weken van ontevreden aandeelhouders die veel geld zijn verloren en binnenkort kan Musk de zaak waarschijnlijk alsnog overnemen voor veel minder geld…

Afijn…dit hele overname circus is alleen al mooi omdat het feilloos blootlegt hoe de media en de sociale media werken en in handen zijn van een links liberale elite die helemaal geen belang hebben bij vrijheid, vrijheid van meningsuiting of democratie…het enige wat ze willen is hun visie opleggen aan de rest.

De waan van de dag

Alles wat ik weet komt uit de kranten en dat is mijn alibi voor mijn onwetendheid schreef Will Rogers en Edward Murrow zei: een natie van schapen creëert een overheid van wolven.

Na twee jaar dagelijks nieuws over Corona is het beeld compleet verschoven naar de oorlog in de Oekraïne. We krijgen van onze overheid en media een zeer eenzijdig beeld voorgeschoteld. Rusland en Poetin slecht, Oekraïne en Zelensky goed is het simplistische beeld.

De Nederlandse burger die zich twee jaar lang heeft laten opdraaien door de overheid door met mondkappen rond te lopen, QR codes te gebruiken en zich aan alle maatregelen te houden, lopen nu weer te schreeuwen dat wij in oorlog met Rusland zijn en proberen te deugen door Oekraïense vlaggetjes te plaatsen in hun profielen op social media. Zelf gaan ze natuurlijk nooit naar het front…dat moeten anderen opknappen. In de V.S. hebben ze daar een term voor. Chicken Hawks of te wel Kippen havikken. Onze politici en de Navo weten al jaren dat ze met vuur spelen en dat ze de Oekraïne opofferen voor westerse belangen. Het is een schaakspel en iedere grootmeester kan bij een bepaalde zet de tegenreactie voorspellen. In dit geval was de reactie van Rusland ook voorspelbaar. De oekraïne is enorm belangrijk voor Rusland als bufferstaat maar ook als toegangspoort tot de Europese markt. Rusland wil een Euraziatisch rijk zijn. Op die manier kunnen ze twee markten bedienen.

Voorspelbaar dus. De burgers in de Oekraïne betalen de hoofdprijs maar wij moeten nu ook een prijs betalen. We krijgen weer een berg vluchtelingen, we betalen de hoofdprijs voor energie, de inflatie gaat omhoog en zometeen kunnen we weer miljarden betalen om het corrupte Oekraïne bij de Eu te halen.

In zowel Rusland als de Oekraïne is er geen democratie, in beide landen worden kritische geluiden uit de media en de samenleving kapot gemaakt en in beide landen zijn corrupte mensen aan de macht die zichzelf met miljarden verrijken.

In de oude Sovjet Unie wisten de mensen dat ze werden voorgelogen door hun overheid en door hun media. Iedereen wist dat de Pravda pure staatspropaganda was dus niemand nam dat serieus. Wij leven samen met mensen die geloven dat het nieuws wat de NOS brengt 100% onafhankelijk en correct is en dat hun krantjes de enige echte waarheid brengen.

Het nieuws wordt aan alle kanten gekleurd. Bijna alle kranten en media bedrijven zijn in handen van bedrijven die ook weer belangen hebben in bijv. de wapenindustrie of de farmaceutische industrie. Hoofdredacteuren hebben zelf politieke voorkeuren en maken politieke keuzes. Ieder weldenkend mens beseft dat onafhankelijkheid en objectiviteit niet bestaat. Alles wordt bekeken vanuit een bepaald perspectief.

Inmiddels zijn we zo ver afgezakt in het westen dat Russische tv zenders en Nieuws bedrijven zoals Russia Today worden geweerd van het internet en de televisiekanalen in Europa. We mogen die kant van het verhaal dus niet horen. Wij mogen dus niet zelf een mening vormen. We mogen alleen de westerse propaganda tot ons nemen. Die houdt ongeveer in dat de NAVO 100% goed is en Rusland honderd procent slecht.

In de media wordt een hetze gecreëerd, want we moeten allemaal, als 1 volk achter de EU en de NAVO staan. Inmiddels werden ruiten ingegooid van Russische winkels, werd de Russische Dirigent van het orkest in München ontslagen omdat hij geen afstand van Poetin wilde doen, worden Russen geweerd bij allerlei evenementen en worden allerlei Russische producten, zoals wodka, geboycot.

Ik kan me niet herinneren dat we ooit 1 fles coca cola minder hebben gedronken omdat de Verenigde Staten. Vietnam, Irak, Syrië of Afghanistan aanviel…

De koude oorlog is weer terug en daarmee kunnen ze Rusland uitsluiten van de westerse markten, kan de wapenindustrie weer vele duizenden miljarden verdienen, kunnen de westerse olie en gasbedrijven weer miljarden verdienen en kunnen we thuis de energietransitie versneld doordrammen.

Het gekke is ook dat we niets meer horen van terrorisme, Al Qaida of Isis. We zien geen aanslagen meer. Blijkbaar hadden ze die boeman even niet nodig tijdens corona en nu we de koude oorlog weer hebben opgetuigd kunnen de terroristen weer wat rustiger aan doen.

De Rusland haat van nu deed me denken aan het McCarthyisme in de Jaren 50 in de Verenigde Staten, toen iedereen die pro Rusland was of communistische sympathieën had een beroepsverbod kreeg.

Er ontstond daar een ware heksenjacht en burgers gingen elkaar aangeven op verdenking van communisme.

Het vreemde is dat het toen om mensen van de links liberale kant ging en nu om mensen van de conservatief rechtse kant.

Als je nu zegt neutraal te willen blijven in het Rusland-Oekraïne conflict, wordt je in de media afgemaakt. Er werden zelfs oproepen gedaan bij Op1 dat de neutrale houding van Thierry Baudet richting landverraad ging. Vroeger werd je daarvoor opgehangen zei de oude baas van de militaire inlichtingendienst.

Hoe vreemd is het dat iemand als Baudet, die zich al jaren sterk maakt voor Nederland en het Nederlandse volk. Die opkwam voor vrijheid en grondrechten in Corona tijd. Die voorzag dat het klimaatbeleid ons een stuk armer zou maken. Die de autonomie van Nederland wil versterken tegenover de EU, die tegen massa immigratie is, die pleit voor meer democratie, voor referenda en en gekozen burgemeesters, die al in 2016 voorzag dat het associatieverdrag met de Oekraïne zou leiden tot een conflict met Rusland en een lidmaatschap van de EU van de Oekraïne en daar toen een referendum over heeft weten op te zetten waarbij een grote meerderheid aangaf tegen het aantrekken van de banden met de Oekraïne te zijn.

DIE man wordt nu weggezet als landverrader terwijl de mensen van D66, CDA, VVD, ChristenUnie, PVDA en Groenlinks ons al jaren uitleveren aan allerlei internationale verdragen en internationale instituten als het World Economic Forum en steeds meer autonomie weggeven aan de EU en ons al twee jaar van lockdown naar lockdown slepen…dat zijn nu de patriotten..

De waan van de dag regeert…

Verzet begint met vragen stellen die je dan vervolgens weer aan een ander stelt zegt Remco Campert in zijn gedicht "Verzet"

Misschien dat het tijd wordt dat de Nederlandse bevolking eens wat meer vragen gaat stellen en niet alles maar voor zoete koek slikt wat hun wordt voorgeschoteld door de media en de overheid.

Het grote schaakspel

De adviseur van de Amerikaanse president Carter en prominent lid van de Trilaterale Commissie Zbigniew Brzezinski schreef in zijn boek “Het Grote Schaakbord” over het belang van Centraal Azië. Wie die regio beheerst, beheerst de wereld…was zijn motto.

Die landmassa verbindt de belangrijkste economische gebieden van de wereld en over die landmassa lopen de belangrijkste handels, olie en gas lijnen.

Het is opvallend dat de meeste conflicten op de wereld ook rond dit soort belangrijke handels, olie en gas lijnen plaatsvinden, zoals te zien op de foto hierboven.

Het is dus ook niet zo vreemd dat we vooral in die regio veel oorlogen en conflicten zien.

De supermachten van de wereld, de V.S., Rusland en China spelen een wereldwijd schaakspel. De zetten in het schaakspel zijn voor grootmeesters voorspelbaar en bij dit geopolitieke schaakspel is dat niet anders.

Brzezinski, kwam oorspronkelijk uit Polen en had van daaruit ook een grondige hekel aan Rusland.

Brzezinski zei over de Oekraïne: De Oekraïne is een nieuw en belangrijk gebied op het grote schaakbord van EurAzië.. Het is van vitaal belang dat de Oekraïne onafhankelijk wordt om Rusland te transformeren want zonder de Oekraïne is Rusland geen EurAziatisch rijk meer.

Met andere woorden de V.S weet dondersgoed dat ze de Oekraïne gebruiken om Rusland te breken. Als de Oekraïne namelijk bij de EU en de NAVO komt dan is Rusland de mogelijkheid kwijtgeraakt om in 2 continenten macht uit te oefenen.

De Oekraïne wordt dus gebruikt als schaakstuk in het grote geopolitieke schaakspel om Rusland uit te schakelen en de Oekraïners worden daarvoor opgeofferd.

Het westen heeft hier dus veel bij te winnen.

Ten eerste was er altijd al het doel van de V.S. en Engeland om er voor te zorgen dat er nooit een goede band zou ontstaan tussen Duitsland en Rusland. Duitsland werd begin vorige eeuwe een concurrent voor England/V.S. en de opkomst van Duitsland moest worden gestopt. Ze waren vooral bang dat het industrieel zeer sterke Duitsland zou samenwerken met Rusland omdat de Duitsers dan goedkoop en makkelijk aan grondstoffen zouden komen en onafhankelijk van de Engelse en Amerikaanse grondstoffen zou worden.

De laatste decennia zagen we een toenadering tussen Duitsland en Rusland. Ondermeer de Nordstream Gas Lijnen die Duitsland en Nederland van goedkoop Russisch gas moesten voorzien.

Is het toevallig dat er direct een oorlog ontstond in de Oekraïne die deze samenwerking dwars ging zitten?

Het westen beloofde de Oekraïners allerlei zaken die ze niet waar konden maken, zoals een NAVO lidmaatschap en een EU lidmaatschap, waardoor de pro EU Oekraïners steeds meer branie kregen tegenover Rusland.

Iedere wereldmacht wil controle over haar buren. Dat is voor Rusland niet anders dan China of de V.S. Het is triest en een kwalijke zaak voor vrijheid en democratie maar het is een keiharde realiteit.

De ramkoers die de V.S en de EU/England uitzetten tegenover Rusland kon niet anders leiden dat tot dit conflict.

Het westen heeft nog veel meer te winnen bij dit conflict. Door deze dreiging van Rusland en de oorlog in de Oekraïne zullen veel Europeanen geneigd zijn om voor een Europees leger te zijn. Ook kunnen de Europese regeringen druk zetten op de energietransitie door dit conflict. De Europese leiders zullen nu nog meer gaan hameren op de omschakeling naar andere energiebronnen dan gas of olie.

Verder hebben natuurlijk alle niet Russische leveranciers van olie en gas, op de lange termijn, voordeel van dit conflict. Ook de wapenindustrie gaat weer duizenden miljarden verdienen dankzij deze vernieuwde koude oorlog die waarschijnlijk weer decennia gaat aanhouden.

De Europese burgers worden door hun eigen overheden bestolen en bedrogen en het conflict in de Oekraïne zal, na 2 jaar Corona crisis, de Europese burgers nog meer richting de Great Reset en Agenda 2030 duwen.

Nu buitelen de Nederlandse politici over elkaar heen om Poetin en de oorlog te veroordelen terwijl ze zelf aan de basis staan van dit conflict.

Een ongelooflijk hypocriet stelletje daar in de 2e kamer die zeer selectief verontwaardigd zijn. Ik hoor ze nooit zo reageren als de V.S. een land aanvalt.

Het mooiste is nog dat ze Baudet van landverraad betichten terwijl die nu juist al jaren pleit voor een onafhankelijk, soeverein Nederland dat uit de EU stapt, met veel minder migranten en islam invloeden…hoezo landverrader.

De mensen die ons willen uitleveren aan de EU, immigranten belangrijker vinden dan Nederlanders en het WEF en de Islam ruim baan geven komen dan toch eerder aan bod als landverrader zou ik zeggen.

Trouwens nooit geweten dat je sinds de val van de muur niet pro Russisch mag zijn.

Het is toch typisch dat we nu in Nederland blijkbaar allemaal fan van de Oekraïne zijn terwijl we een paar jaar terug bij het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne in grote meerderheid tegen stemden.

We wilden de Oekraïne niet bij de EU en de NAVO omdat we de problemen wel aan zagen komen en nu zou het in eens anders zijn?

Natuurlijk zijn we ook geen fan van Poetin maar we begrijpen hoe de wereld werkt en zijn niet van gister.

Rutte en co vinden het blijkbaar gerechtvaardigd dat de Nederlandse burger de portemonnee moet trekken om de Oekraïne binnen de EU te trekken. Als de Oekraïne bij de EU komt gaat ons dat weer vele miljarden kosten omdat zeer corrupte land stabiel te maken en de Nederlandse arbeiders krijgen weer concurrentie van goedkope arbeidsmigranten uit de Oekraïne wat de lonen weer gaat temperen.

Wij en onze kinderen en kleinkinderen krijgen de rekening in de maag gesplitst door de Eurofielen en globalisten.

Denk daar eens goed over na als u in het stemhokje staat op 16 maart.

De huidige coalitie zit er niet voor de Nederlandse burger maar vooral om de internationale afspraken na te komen.

Biderman’s Opsomming van Drukmiddelen is een opsomming die ontwikkeld is door de socioloog Albert Biderman in 1957 om de Chinese en Koreaanse martel methoden weer te geven op Amerikaanse gevangenen in de Koreaanse oorlog.

De opsomming geeft 8 martel methoden die een individu psychisch kunnen breken.

Hier de 8 martelmethoden met daaronder de link naar de huidige tijd met de methoden die onze overheden gebruiken tijdens de Corona crisis.

1 Isolatie (1956 Opsomming van drukmiddelen)

-Ontmeem het individu een sociaal netwerk zodat ze zich niet kunnen verzetten

-Maak het individu afhankelijk van de gijzelnemer

-Het individu gaat zich intens zorgen maken om zichzelf

Isolatie (Covid 19)

-afstand houden

-quarantaine

-zelf isolatie

-isolatie van geliefden

2 Monopoliseren van waarneming 1956

-Fixeert alle aandacht op de huidige netelige situatie

-frustreert alle actie die niet gericht is op medewerking

-Schakel motivatie uit die niet wordt gecontroleerd door de gijzelnemer

Monopolisatie van waarneming (covid 19)

-Beperk bewegingsvrijheid

-Voorkom samenkomsten zoals demonstraties, sport, concerten

-Domineer alle media 24/, censureer informatie

3 Veroorzaakte zwakte 1956

-verzwak de mentale en fysieke mogelijkheid om je te verzetten

-mensen raken uitgeput door spanning en angst

Veroorzaakte zwakte (covid 19)

-Verplicht thuisblijven, alle media is negatief en zaait angst

-sporten en sociaal contact is verboden

4 Bedreigingen 1956

-Houdt spanning en wanhoop in stand

-Verplichtingen en gevolgen voor het niet meewerken

Bedreigingen covid 19

-Dreig met het sluiten van winkels en bedrijven met hoge boetes

-Quarantaine kampen en verplichte vaccinatie

5 Incidenteel toegeeflijk 1956

-Geeft motivatie voor medewerking

-Laat je niet wennen aan ontberingen

-Creëert hoop voor verandering en vermindert verzet

-Houdt mensen in het onzekere

Incidenteel toegeeflijk

-Laat sommige sectoren heropenen

-Laat restaurants open maar niet volledig

-Laat meer mensen bij elkaar komen

-Na de toegeeflijkheid weer strengere regels

6 Laat je almacht zien 1956

-Laat zien dat verzet zinloos is

-Laat zien wie de baas is

-Geeft motivatie voor medewerking

Laat je almacht zien (covid 19)

-sluit hele economieën wereldwijd

-creëer geld uit niets

-Ontwikkel totale controle met nanochips en andere technieken

7 Vernederen 1956

-Verzet lijkt erger dan meewerken

-Creëert gevoel van hulpeloosheid

-Creëert angst voor vrijheid en afhankelijkheid van gijzelnemer

Vernederen (Covid 19)

-Beschaam mensen die weigeren een mondkap te dragen en geen afstand houden

-Laat mensen in rijen en achter lijnen staan

-Overal handen schoon maken

8 Zinloze regels handhaven 1956

-Ontwikkeld de gewoonte om mee te werken

-De eisen die gesteld worden zijn onlogisch en tegenstrijdig

-De regels over wat meewerken is kunnen veranderen

-Laat nog eens zien wie de baas is

Zinloze regels handhaven covid 19

-Familie leden moeten afstand houden

-Thuis mondkappen dragen, mondkap tijdens seks of seks op afstand

-Steeds veranderlijke regels over aantal mensen dat bij elkaar mag komen

-De hele dag handen wassen

(Ik kwam deze zeer genuanceerde en sterke brief tegen en vroeg toestemming om die hier op mijn website te plaatsen. De brief geeft in mijn ogen heel sterk aan dat de nuance compleet zoek is in het corona debat en dat er niet meer nuchter wordt nagedacht over andere oplossingen dan een vaccin.)


Ik ben onderdeel van de bubbel van progressief stemmende lezers van NRC/Trouw/Volkskrant etc, liefhebbers van filmhuis, theater, literatuur, musea. Het is de bubbel waarin ook veel kritiek klinkt op ongevaccineerden. Ik deel de ergernis over complotdenkers. Maar wat ik ingewikkeld vind is dat iedereen die niet gevaccineerd is in de steeds sterkere publieke polarisatie over een kam geschoren wordt; de nuance is ver te zoeken. Terwijl het in mijn ervaring om een nogal diverse groep gaat, inclusief veel intelligente, sociale, maatschappelijk betrokken mensen. Het afgelopen jaar probeer ik in allerlei verbanden steeds actief de dialoog te zoeken omdat ik geloof dat naast zorg voor elkaar, empathie en onderling begrip de sleutel zijn om het als samenleving een beetje te kunnen redden met elkaar. De respectloze uitlatingen van Hugo de Jonge dragen hier bepaald niet aan bij.

De meeste gevaccineerden die ik spreek geven aan dat ze ervoor kozen uit zorg voor hun gezondheid en omdat ze de overtuiging hebben dat het de beste sociale keuze is. En de laatste maanden steeds meer omdat het de toegang tot reizen en veel sociale activiteiten geworden is. Al die redenen begrijp ik, hoewel ik het ingewikkeld vind dat mensen zich om niet-medische redenen gedwongen voelen tot vaccineren. Het valt mij in mijn privé- en professionele omgeving echter op dat mensen (wel én niet ingeënt) die hun vragen hebben bij vaccineren als dé oplossing of bij het coronabeleid in z’n algemeenheid, daar heel voorzichtig mee zijn: ze zijn bang voor repercussies of om in de foute hoek gezet te worden. Het is al snel een taboe geworden, want je wekt de indruk asociaal te zijn. En zo lijkt kritiek nu vooral het domein geworden te zijn van wappies en complotdenkers, terwijl die kritische groep echt veelkleuriger is. Zie bv. de LinkedIn-posts van CEO van het OLVG-ziekenhuis Maurice van den Bosch, die zich overtuigd liet vaccineren maar steeds vaker zijn zorgen uit over de toenemende controledrang van de overheid. Moedig voor iemand op zijn positie: hij heeft ‘skin in the game’ zoals dat zo mooi heet – en hij is zeker niet de enige in de ziekenhuis- en zorgwereld.

Door de invoering van de QR-code wordt de maatschappelijke tweedeling versterkt, niet in het minst door de ontmenselijkende manier waarop over de groep ongevaccineerden gesproken wordt. De QR-code is voor deze toepassing ethisch gezien discutabel (zie bv. wat filosoof René ten Bos en klinisch ethicus Erwin Kompanje hierover zeggen) en roept ook bij gevaccineerden gemengde gevoelens op: ik ken er meerderen die weigeren deze app op hun telefoon te installeren. En zeker sinds duidelijk is dat gevaccineerden ook besmettelijk kunnen zijn, zorgt toelating o.b.v. de QR-code voor schijnveiligheid. De maatregel is nota bene ingevoerd op een moment dat er al een hoge immuniteit in Nederland was (door vaccinatie en doorgemaakte infecties, die tot een robuuste immuniteit blijken te leiden), weinig coronapatiënten op de ic, en net nadat in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië alle maatregelen losgelaten waren. Persoonlijk koos ik er ook voor mij (nog niet) te laten vaccineren. Mijn man en ik zijn beslist geen antivaxxers, we hebben onze kinderen destijds overtuigd volgens het Rijksvaccinatieprogramma laten inenten. Maar we informeren ons wel uitgebreid over nieuwe medische ontwikkelingen en besloten voor de coronavaccins af te wachten tot het afronden van de onderzoeksperiode eind 2023. We hebben daarover met de huisarts en enkele in academische ziekenhuizen werkzame medici uit onze privékring overlegd, met als belangrijkste vraag: “is het asociaal als we het niét doen?” omdat dat tegen een kernwaarde van ons zou ingaan. “Nee, inenten doe je voor jezelf”, zeiden deze artsen stellig. Wij kozen ervoor ons aan de basisregels te houden: thuisblijven bij klachten (niet gehad de afgelopen anderhalf jaar), kwetsbaren helpen beschermen, een CO2-meter mee om te zorgen voor voldoende frisse lucht. En niet in het minst: zorgen voor een sterk immuunsysteem door een gezonde leefstijl, om de kans zo klein mogelijk te maken dat we een beroep op de zorg zouden moeten doen. Mijn partner en ik zijn vanaf onze twintiger jaren al bewust bezig met gezond en duurzaam leven, ook vanuit de overtuiging dat wij rentmeesters op aarde zijn. We waren mede-initiatiefnemers van een sociaal project met ruimte om mensen in nood op te vangen dat al tientallen jaren goed draait. Sociale cohesie en omzien naar elkaar: ook erg goed voor ieders immuunsysteem. Wat ik daarmee willen zeggen is dat wij onszelf zien als betrokken, betrouwbare burgers met zorg voor anderen,

gemotiveerd om een constructieve bijdrage aan de samenleving te leveren. En toch worden wij nu door het kabinet en OMT op zeer discutabele gronden bestempeld als een gevaar voor de gezondheid van anderen en wordt ons de toegang ontzegd tot de horeca, bioscopen en theaters tenzij we een invasieve test af laten nemen met behoorlijk wat vals-negatieve of -positieve uitslagen. Wij baseerden onze keuze op de principes van positieve gezondheid en op medisch-wetenschappelijke gronden, vaak andere dan die waar het OMT zich op baseert. Voorstanders van vaccinatie roepen steeds: we volgen de wetenschap. Maar er zijn ook geluiden dat één van de grote verliezers in deze crisis de onafhankelijke wetenschap is, een zorgelijke ontwikkeling die al langer aan de gang was, zoals ter sprake komt in het gesprek op De Nieuwe Wereld tussen VU-hoogleraar Wiskunde/Waarschijnlijkheidsrekenen Ronald Meester, epidemioloog en oud-hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin Dick Bijl en VU-hoofddocent /cultuurfilosoof Ad Verbrugge.

Het is onze vrees dat de gekozen strategie voor massavaccinatie uitloopt op een eindeloos aantal ‘booster’-inentingen. We hadden hoop op een risicogestuurd beleid, door het vaccineren van kwetsbaren en 70-plussers, en voor de rest natuurlijke immuniteit in de bevolking op te bouwen door het virus rond te laten gaan onder de gezonde en jonge mensen (wat bv. in Urk gebeurd lijkt te zijn, hoe vreemd dat eerst ook leek). Met deze mening kom je helaas al snel in de hoek van de wappies terecht.

Wat mij dwars zit is vooral dat het lijkt alsof tegengeluiden met kracht de kop ingedrukt moeten worden, en dat de uit de psychologie bekende mechanismen van ‘group think’ en cognitieve dissonantie volop aan het werk zijn, zowel in het OMT en kabinet, als bij de burgemeesters en in veel media. Nog begrijpelijk tijdens de eerste golf toen we niet wisten wat ons overkwam. Maar anderhalf jaar later is er weinig te merken van de zo noodzakelijke steile leercurve. Ook in de wereld om ons heen zien wij verbijsterende dingen: krantenkoppen in Australië “Obey or starve”, geroepen door de overheid tegen mensen met bezwaren tegen vaccineren: zij verliezen hun banen en zijn dan niet meer in staat om hun gezinnen te kunnen voeden. Demonstraties worden daar met geweld uiteen geslagen. In Canada heeft premier Trudeau aangekondigd dat er na half november geen ruimte meer is voor ongevaccineerde werknemers, in Nieuw-Zeeland idem; zelfs huisartsen die zich niet willen laten vaccineren verliezen hun licentie. In Italië en Frankrijk worden tegenstanders van het beleid steeds meer afgeknepen.

Vragen die mij de afgelopen tijd bezighouden en bezorgd maken:

- Indringende maatregelen die de samenleving worden opgelegd, horen toch getoetst te worden aan de basale vraag in een rechtsstaat of het redelijk en billijk is? Hoe kan het dan nu gebeuren dat er zo met in principe overheidsgetrouwe burgers als wij wordt omgegaan, wat is de proportionaliteit van de maatregelen?

- Waarom is er niet meer serieuze aandacht voor alternatieve visies, zoals bijvoorbeeld door het Artsen Covid Collectief op redelijke wijze en wetenschappelijk onderbouwd bepleit wordt? Hun motto ‘Van angst naar vertrouwen’ lijkt me erg relevant, gezien de angstpandemie waarin we collectief verzeild geraakt lijken te zijn. En ja, ik ken ook de kritiek op het Artsencollectief, maar wat me daarbij opvalt is dat dan het kind vaak met het badwater wordt weggegooid.

- Hoe kan het dat er zo weinig tegendruk is vanuit de burgemeesters van grotere steden, die toch meer gewend zijn aan de dynamiek van stem en tegenstem? Kunnen zij niet meer doen om “de boel bij elkaar te houden”?

- Waarom worden er duizenden Boa’s aangetrokken voor handhaving van de QR-pas, terwijl dat in principe een tijdelijke maatregel van een maand zou zijn?

- Waarom zijn alleen de CoronaCheckApp en QR-code geldig, en mogen gevaccineerden het gele vaccinatieboekje niet gebruiken, nota bene een officieel document van VWS en de WHO, gedrukt door de SdU?

- Waarom mag een officiële serologische labtest waaruit antistoffen blijken als gevolg van een doorgemaakte corona-infectie niet als toegangsbewijs gelden, terwijl de daardoor verkregen immuniteit langduriger is dan die na vaccinatie?

- Waarom houdt iemand met een QR-code vanwege vaccinatie z’n groene vinkje als hij positief getest wordt (dus naar binnen mag, en anderen kan besmetten)?

Wat heeft het bovenstaande allemaal nog met volksgezondheid te maken? Het is eigenlijk alleen maar te begrijpen vanuit de gedachte dat beleidsmakers per se vast wil houden aan de QR-pas, nu voor corona, straks voor elke andere variant van een virus of wat voor controlereden dan ook. Het demissionaire kabinet zorgt er op deze wijze voor dat er een samenleving van dwang, wantrouwen en controle geïnstitutionaliseerd wordt. Draait dit systeem eenmaal, dan is het moeilijk om het weer te ontmantelen. We weten maar al te goed hoe machthebbers systemen naar hun hand kunnen zetten.

Kortom: met de dag word ik ongeruster. Als een sociaal betrokken burger vraag ik mij langzamerhand af wie er voor de rechten van ongevaccineerden opkomt: dat zijn niet alleen mensen die daar bewust voor kiezen, maar ook mensen die het vanwege hun fragiele gezondheid de prik niet mogen. Het gaat al met al om 2,4 miljoen 18-plussers, een forse minderheid en daarnaast nog de vele tieners die amper ziek worden van een besmetting en zich niet onnodig willen laten prikken. Door de gekozen tweespalt-brengende QR-aanpak wordt deze grote groep Nederlanders in de marge gedrukt.

Ik voel mij als Nederlander door dit alles vervreemden van de regering, als stadsbewoner in de steek gelaten door het gedweeë stadsbestuur nu ik niet meer normaal van allerlei publieke voorzieningen gebruik mag maken zonder QR-code of akelige test. Daarom was ik blij met de scherpe bijdragen van Johan Fretz, die zijn verontwaardiging uitte over deze blinde vlek van progressief Nederland. En met de NRC-column van Rosanne Hertzberger waarin ze de zogenaamde drang ‘dwang’ noemde, die nauwelijks meerwaarde zou opleveren voor de volksgezondheid.

Is wat eerst een middel leek om een crisis op te lossen, inmiddels een doel op zich geworden?

Nooit had ik kunnen verzinnen dat we met z’n allen in het huidige systeem van wantrouwen en controle terecht zouden kunnen komen. Ik mag bidden dat het geen hellend vlak is, maar ben er wel erg bezorgd over.

Het lijkt mij in elk geval belangrijk voor ons sociale weefsel dat het beeld over mensen die kiezen voor (voorlopig) niet vaccineren verrijkt wordt: meer nuance kan helpen om elkaar te verstaan en goed samen te leven. Dat vraagt in plaats van snel oordelen dan wel om echte nieuwsgierigheid om elkaar te willen beluisteren en begrijpen. Eerst even goed ademhalen en bedenken dat er in principe aan beide kanten goedbedoelende mensen staan, voordat we terug gaan tetteren.

“Sobibor begon in het Vondelpark”

Je mag van veel mensen geen vergelijkingen maken met de periode voor de Tweede Wereldoorlog, in Nazi Duitsland, als het om de corona discussie gaat.

Veel mensen kennen de geschiedenis blijkbaar niet zo goed en snappen niet dat de Nazi dictatuur niet met Sobibor begon. Het begon met kleine wetjes en regeltjes die de vrijheid en grondrechten van veel mensen beperkten. “Sobibor begon in het Vondelpark” betekent dat het begon met kleine pesterijtjes. Joden mochten niet meer in het Vondelpark komen... “Verboden voor Joden.” Nu gaat het niet om een ras of religie maar om de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van demonstratie en de autonomie over het eigen lichaam. Grondrechten die in deze tijd met voeten worden getreden of zwaar onder druk staan.

In het totalitaire communistische systeem in Rusland was het niet anders. Ook daar begon het klein en lieten mensen van alles over zich heenkomen onder het mom van: : ach, het zal zo wel over zijn. Nog een paar maanden de kiezen op elkaar. Zo slecht zijn mensen niet. Ze hebben het beste met ons voor.”

De beroemde Russische schrijver Alexander Solzjenitsyn had spijt als haren op z’h hoofd dat ze het zo ver hadden laten komen. Dat ze niet eerder gezegd hadden van: “tot hier en niet verder”. Dat ze eerder de moed hadden gehad om in opstand te komen tegen het totalitaire systeem. Dan hadden ze het misschien in de kiem kunnen smoren.

Over die spijt schreef hij het volgende:

“We maalden en dachten later in de kampen nog vaak: hoe zou het gelopen zijn als alle beveiligings ambtenaren, als ze een arrestatie moesten doen, niet zeker waren geweest of ze levend teruggekomen waren en s avonds afscheid hadden genomen van hun families voor ze aan het werk gingen?

Of gedurende perioden van massa arrestaties, bijv. in Leningrad, toen een kwart van de gehele bevolking daar werd gearresteerd, niet simpel alles maar hadden geaccepteerd en afgewacht, vol angst voor iedere bonk op de deur maar begrepen hadden dat ze niets te verliezen hadden en in de hallen van hun appartementencomplexen een hinderlaag hadden gelegd met een stuk of zes mensen met bijlen, hamers en poken of wat ook maar voor handen lag?

De organen zouden al snel een tekort aan personeel en transport hebben gehad en de vervloekte machine zou, ondanks de bloeddorst van Stalin, al snel tot stilstand gekomen zijn.

Als, als….maar we hadden de vrijheid niet lief genoeg en nog erger...we hadden geen besef van de werkelijke situatie.

We verdienden gewoon simpelweg alles was ons daarna overkwam.”

De Goelag Archipel zou voor iedereen die op de middelbare school zit, verplicht leesvoer moeten zijn. Het boek geeft mooi weer hoe een duivels systeem een volk en een mens kapot kan maken. Hoe de geest van een volk op een subtiele manier in slaap wordt gesust en hoe mensen, families tegen elkaar worden opgestookt. Een compleet onzinnig en vaak compleet onlogisch systeem dat iedere eigen wil en elk initiatief stuk slaat.

Miljoenen mensen werden in Rusland geëxecuteerd na schijnprocessen of afgevoerd naar de Goelag kampen waar ze ook vaak om het leven kwamen door de slechte omstandigheden, het zware werk en de slechte voeding.

Toen Hitler zijn eerste slachtoffers nog moest maken hadden de Bolsjewieken in Rusland al miljoenen doden op hun geweten. Solzhenitsyn vraag zich in de Goelag kampen af waarom ze niet eerder tegen het systeem in opstand zijn gekomen. Een vraag die hem zijn hele leven dwars zou blijven zitten.

Ook het boek ‘Verhalen uit Kolyma’ van Varlam Shalamov vertelt op schitterende wijze over het leven in de Goelag kampen, waar je van iedere menselijkheid wordt ontdaan in een systeem waarin logica, moraal, principes, eer en geweten geen enkele rol meer spelen.

Alleen zij overleven die het meeste geluk hebben, de beste connecties hebben, het meest vals spelen,

Shalamov schrijft:

“De arrestaties in de jaren 30 waren totaal willekeurig slachtoffers die onder het mom van een klasse oorlog werden gearresteerd voor het versterken van het socialistische systeem..

De professoren, vakbondsleiders, soldaten en arbeiders die de overvolle gevangenissen vulden hadden niets om zichzelf mee te verdedigen op persoonlijke eerlijkheid en naïviteit na en dat waren precies de kwaliteiten die het de taak van de rechterlijke macht makkelijker maakte in plaats van moeilijker..

De afwezigheid van van een verenigend ideaal ondermijnde de morele opstand van de gevangenen. Ze waren geen vijanden van de overheid nog staats criminelen en ze stierven zonder te weten waarom ze moesten ze sterven.

Hun zelfvertrouwen en bitterheid werden nergens door gesteund.

Ze stierven eenzaam in de witte woestijn van Kolyma van honger, kou, werk, mishandelingen en ziektes.

Ze leerden onmiddellijk om elkaar niet te verdedigen of te steunen en dat was precies het doel van de autoriteiten. De zielen van de overlevenden waren zwaar gecorrumpeerd en hun lichamen waren niet geschikt voor lichamelijke arbeid.”

Een totaal lamgeslagen bevolking die alleen nog maar het eigen hachje denkt. Een bevolking die niet meer in opstand durft te komen.

Nu is het natuurlijk niet helemaal terecht als je de situatie in Rusland of Duitsland uit de jaren 30/40 van de vorige eeuw met onze samenleving gaat vergelijken in Corona tijden maar er valt wel zeker iets van te leren.

Zoals Solzhenitsyn en Shalamov allebei aangeven is het noodzakelijk dat je in vroeg stadium in opstand komt tegen onrecht. Het begint klein.

De Fabian Society is een socialistische beweging waarvan o.a. HG Wells en Bernard Shaw lid waren. De beweging werd vernoemd naar de Romeinse generaal Fabius Maximus die er een tactiek van de lange adem op na hield. Hij omsingelde een vijand soms maanden, sneed hun toevoer routes af en wachtte af. Het symbool van de Fabian society zijn een wolf in schaapskleren en een schildpad. Heel langzaam zaken veranderen in de maatschappij. Degene met de langste adem wint. Niet gelijk het onderste uit de kan willen. Het kan wel een paar decennia duren.

Zo gaat het nu ook in onze westerse samenlevingen. Langzaam, stapje voor stapje worden we een bepaalde richting ingeduwd. Een richting die eindigt in centralisatie van macht en controle over burgers.

Dit Corona tijdperk biedt overheden heel veel mogelijkheden om burgers te controleren, om wetgeving te veranderen.

We moeten daarom nu ontzettend alert zijn. Ik ben totaal niet koningsgezind maar Alexander sprak een hele mooie zin uit tijdens de laatste dodenherdenking.

“Sobibor begon in het Vondelpark”

Dingen beginnen klein en groeien uit tot iets verschrikkelijks omdat mensen wegkijken, niet dapper durven zijn, niet opkomen voor hun principes en niet opkomen voor de zwakken in de samenleving.

Het is in deze tijd ook heel belangrijk dat je ergens voor staat. Laat je leven niet regeren door angst.

Aan ons dus de taak om te leren van onze voorouders, van Solzjenitsyn en Shalamov en het niet zo ver te laten komen. We kunnen er nu nog wat aan doen.

In beginsel proberen we het natuurlijk op een vredelievende manier al zal het niet lang duren voor we genoodzaakt zijn om over te stappen op zwaardere middelen als de overheid niet wil luisteren. Als een meerderheid er voor kiest om je grondrechten af te pakken, rechten die je van je schepper bij je geboorte hebt meegekregen, dan ben je genoodzaakt om voor die rechten op te komen. Goedschiks of kwaadschiks.

Hoe kunnen we de overheid verslaan?

1 Vorm een belangengroep in je woonwijk, in je dorp, in je stad. Vorm een groep met collega’s op je werk zodat jullie samen eventuele maatregelen kunnen aanvechten.

2 Maak een lijst van alle politici en bestuurders in je directe omgeving.

Bestuurders van scholen, bejaardentehuizen etc.

Benader deze mensen persoonlijk. Eerst per e mail en social media. Als ze niet willen luisteren, probeer ze dan zo vriendelijk mogelijk, persoonlijk te benaderen.

Probeer ze voor je zaak te winnen en wijs ze op jou achterban die op hen kan stemmen.

3 Maak ze ook goed duidelijk dat je hen persoonlijk verantwoordelijk zal houden voor eventuele, anti democratische of totalitaire maatregelen in je gemeente of bij je kind op school.

4 Maak zo veel mogelijk geluid op social media. Speel in op sentimenten die er onder de bevolking leven.

5 Vorm samen een juridisch front. Klaag de overheid aan als ze je vrijheid beperken.

Probeer zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een advocaat en laat die bepaalde overheidsinstanties aanklagen.

Qua corona maatregelen kan je het beste de noodzaak en urgentie van de maatregelen in twijfel trekken. De overheid is dan genoodzaakt om te bewijzen dat hun maatregelen, op dat moment, gerechtvaardigd zijn.

6 Maak een lijst van bedrijven, winkels, restaurants, bestuurders die ongevaccineerden discrimineren en zorg ervoor dat deze mensen worden geboycot door de groep.

Laat je geld spreken.

De mens, Jezus, vrijheid en de duivel

Wat is de essentie van het menszijn? We zien tegenwoordig een splitsing ontstaan in de samenleving tussen twee wereldbeelden. Aan de ene kant de mensen die geloven in de maakbare samenleving, die een vooruitgangsdenken hebben waarin de mens uiteindelijk zelf God moet worden. Ze streven naar een perfecte samenleving op aarde, zonder leed, zonder zorgen, zonder dood.

Aan de andere kant de gelovige, religieuze, spirituele mens die deze aarde als een tussenstation beschouwd op weg naar het eeuwige leven. Die geloven in een leven na dit leven en de aarde beschouwen als een leerproces waarin je moet leren omgaan met tegenslag, lijden en dood en elkaar daarin ook vooral moet bijstaan. Je naaste moet troosten en helpen. Deze mensen accepteren dat risico’s bij het leven horen en dat God hen helpt moeilijkheden te overkomen.

Twee mensbeelden...Aan de ene kant het wereldbeeld waarin de mens God moet worden en aan de andere kant het wereldbeeld waarin God mens werd.

Zijn negatieve zaken als lijden, dood, ziekte, honger, moord etc en de manier waarop we daar mee omgaan niet bij uitstek de zaken definiëren als mens?

Stel er komt een utopia op aarde. Alle problemen worden opgelost. Via CRISPR kunnen we mensen genetisch manipuleren en er voor zorgen dat er geen erfelijke ziektes meer worden doorgegeven, door zelfrijdende autoś gebeuren er geen ongelukken meer, door allerlei soorten drugs en medicijnen zijn mensen niet meer depressief of ziek, mensen worden niet meer gediscrimineerd, er is geen oorlog meer, goederen, energie en voedsel worden eerlijk verdeeld etc. Wat voor mens blijft er dan over?

Ik denk dat alles wat de mens ooit uniek heeft gemaakt dan wegvalt. Het avonturisme, het nieuwsgierige, mededogen, liefde, haat etc, het positieve en het negatieve zijn het meest van invloed op wie wij zijn.

Dostojevski

We zien deze redenatie ook terug in het werk van Fjodor Dostojevski die stelt dat we niet moeten streven naar perfectie maar tevreden moeten zijn met hoe de mens nu is omdat we anders wellicht geen mens meer zijn. Het streven naar een utopia zorgt alleen maar voor ellende. En daar weten ze in Rusland alles van.

In zijn roman “De Gebroeders Karamazov” vertelt iemand een verhaal over “De Grootinquisiteur van Sevilla”. Daarin wordt vertelt dat Jezus al is teruggekomen op de aarde in Spanje van de zestiende eeuw, waar Hij wordt gearresteerd door de inquisiteur nadat Hij een kind tot leven heeft gewekt.

De oude inquisiteur betreedt de gevangenis en spreekt Jezus aan. 'Ik' staat voor de grootinquisiteur, 'u' voor Jezus, 'hem' voor de duivel, 'wij' voor de kerk en 'zij' voor de mensen. Maar u hebt het recht niet om nog iets toe te voegen aan uw woorden van vroeger. Waarom bent u ons komen hinderen? Waarom bent u ons voor de voeten komen lopen? Morgen zal ik u tot de brandstapel veroordelen en laten verbranden als de ergste ketter.

De inquisiteur begint Jezus te verwijten dat Hij het helemaal verkeerd heeft aangepakt.

Hij verwijst naar de verleiding door de duivel in Mattheüs 4 waarin de duivel Jezus 3x probeert te verleiden. Eerst door een wonder te doen door van stenen brood te maken na 40 dagen honger, dan probeert de duivel Jezus te verleiden Zijn macht te misbruiken en Zijn vrijheid van beslissen op te geven voor machtsvertoon.

Als laatste zegt de Duivel alle macht op aarde, over alle koninkrijken aan Jezus te geven.

De inquisiteur vertelt dan dat de Kerk, na het vertrek van Jezus, al deze verleidingen heeft aangenomen van de duivel en met de duivel in zee is gegaan voor de goede zaak.

De kerk zorgt voor het wonder, het mysterie en de autoriteit.

De inquisiteur is van mening dat de mens niet kan omgaan met vrijheid en dat de mens een autoriteit nodig heeft die zegt wat ze moeten doen. Alleen door het pact met de duivel is de kerk in staat om alle mensen met elkaar te verbinden.

“De mens zoekt met de meeste spoed degene aan wie hij die gave van de vrijheid kan overdragen. Zelfs de dood is de mens verkieslijker dan de vrije keuze in het onderscheiden tussen goed en kwaad. Er is niets verlokkender, maar ook niets kwellender voor de mens dan zijn gewetensvrijheid. Ze kunnen nooit vrij zijn, omdat zij zwak zijn. Verdorven zijn zij en opstandig, maar uiteindelijk zullen zij zich onderwerpen.”

De inquisiteur over het verbond met de duivel:

“Wordt u maar niet boos, ik wil uw liefde niet, omdat ik u zelf niet liefheb. Luister dan: wij zijn niet met u, maar met hem, ziedaar ons geheim! Wij zijn allang niet meer met u, maar met hem, al acht eeuwen. Precies acht eeuwen geleden hebben wij van hem aangenomen wat u met verontwaardiging verwierp: wij accepteerden Rome van hem en het zwaard des keizers en hebben ons als aardse keizers beschouwd en als de enige ware keizers. Eenmaal zullen we de onbetwiste machthebbers zijn. Waarom hebt u ook die laatste gave afgewezen? Wie immers zal over de wereld heersen behalve diegenen die het menselijk geweten beheersen en in wier handen zich hun brood bevindt? We hebben dan ook het zwaard van de keizer genomen en daarna hebben we u natuurlijk verloochend en zijn we hem gevolgd.

Zij zullen bewonderd naar ons opzien en ons als goden beschouwen, omdat wij de leiding hebben genomen en er in hebben toegestemd de last van hun vrijheid te dragen en over hen te heersen. Maar wij zullen zeggen dat we aan u gehoorzaam zijn en in uw naam heersen. Wij zullen hen wederom bedriegen, want u zullen we voortaan uit ons midden weren.

U had een te hoge dunk van de mens, want ook al zijn het rebellen, toch zijn zij natuurlijk maar slaven. Kijk rond en oordeel zelf; er zijn nu al vijftien eeuwen verlopen: wie heeft zich tot u opgeheven? Ik bezweer u dat de mens zwakker en minderwaardiger is dan u aannam. Kan hij soms hetzelfde presteren als u, kan hij dat?”

Jezus kijkt de inquisiteur alleen maar aan en zegt verder niets. Hij loopt op de inquisiteur af en geeft hem een kus...waarop de inquisiteur in complete verwarring, de deur van de cel open gooit en Jezus toe schreeuwt dat hij moet vertrekken en nooit meer terug moet komen.

De onderstaande tekst is een vertaling van een Tweet van AmericanStrong.

De Bidens...een gezellige familie...

Joe Biden en zijn eerste vrouw Neilia, hadden 3 kinderen. Hunter, Beau en Naomi.

In 1972 kwamen Neilia en Naomi om bij een auto ongeluk. Joe zou daarna uiteindelijk trouwen met een vrouw genaamd Jill trouwen. Hij kende haar al omdat ze tijdens het auto ongeluk de babysitter van de Bidens was.

Dat lijkt normaal...ze kregen een dochter genaamd Ashley. Ashley leeft een rustig leven en zit vaak in verslavingsklinieken voor diverse verslavingen. Helaas is de meest verstandige en normale van de drie, Beau, in 2015 overleden door een hersentumor.

Hij was getrouwd met Haillie en ze kregen 2 kinderen, een jongen en een meisje genaamd Natalie, die 11 jaar oud was toen haar vader overleed.

In 2015 kwam broer Hunter zijn schoonzuster Haillie ‘troosten’, hij was destijds getrouwd met Kathleen Biden sinds 1993.

Hij krijgt een seks relatie met de vrouw van zijn overleden broer in 2015...zijn vrouw Kathleen kwam er achter en ze gingen scheiden.

Hunter gaat bij zijn ex schoonzuster/vriendin Haillie en haar 2 kinderen wonen.

Intussen naait hij een beetje in het rond met strippers en maakt een stripper zwanger.

In 2018 wordt hij daarvoor door Haillie op straat geschopt.

Hij ontkent dat het zijn kind is, hoewel een vaderschapstest laat zien dat het zijn kind is. Hij trouwt uiteindelijk met een vrouw genaamd Melissa in 2019 na een relatie van 6 dagen.

Daar eindigt het verhaal nog niet.

Dan is daar de laptop uit de hel...vol met emails, tekstberichten, fotoś, kinderporno, video's en ander smerig materiaal.

Hunter Biden bracht de laptop naar een reparateur in Delaware, waar hij woonachtig is.

Hij schijnt de laptop in het water te hebben laten gevallen onder invloed van Crystal Meth.

Daarna vergat hij de laptop en betaalde de 85 euro kosten ook niet aan de reparateur en daardoor kwam de laptop in het bezit van de reparateur.

Toen de reparateur zag wat er op de harde schijf van de laptop stond nam hij contact op met de FBI, waarop geen reactie kwam.

UIteindelijk kwam de laptop bij Rudy Giulianni terecht die hem daarna aan de politie van Delaware gaf nadat hij 4 kopieën had gemaakt van de harde schijf.

Het bleek dat er aardig wat kinderporno op stond...in veel gevallen waren er Chinese kinderen bij betrokken die Hunter op de vele zakenreizen naar China ontmoette.

De CCP, Communistische Chinese Partij, gebruikt dit materiaal om Hunter Biden te chanteren.

Ze brengen je in contact met de meisjes en filmen je dan zonder dat je het weet en vervolgens houden ze je met dit materiaal en smeergeld aan het lijntje, zodat ze goede deals met vader Joe Biden kunnen sluiten.

Hunter Biden kreeg miljoenen dollars voor de gunsten van zijn vader in de 8 jaar dat hij vice president was. Hunter maakte de contacten en deelde het geld met zijn vader.

Joe Biden verkocht zijn land met hulp van zijn aan crystal meth verslaafde zoon.

Het wordt nog erger. Er werden emails van de laptop van Hunter gepubliceerd tussen Beau Biden’s weduwe, Haillie en Joe Biden in 2017/2018 toen zij en Hunter nog samenleefden.

Ze hadden over het grensoverschrijdende seksuele leven van Hunter tegenover haar 14 jarige dochter Natalie. Hunterś eigen nichtje.

Haillie vertelde Joe dat ze het gevoel had dat ze haar eigen kinderen in gevaar bracht door haar relatie met Hunter.

Joe wist van de contacten van Hunter met zijn nichtje en adviseerde zijn schoondochter om in therapie te gaan.

Niemand ging naar de politie en het misbruik escaleerde daarna nog verder.

Dat was de reden dat ze haar relatie met Hunter verbrak.

Tussen de fotoś van Hunter, waar hij seks had met 14 jarige Chinese meisjes, zaten ook naaktfotoś van een ander 14 jarig meisje en van Hunter met haar in seksuele poses.

Dat was dus zijn 14 jarige nichtje.

Zij was 14 en hij 48!!!

Kortgezegd. Een man die zijn eigen huishouden en gezin niet kan kort houden heeft niets te zoeken in het Witte Huis.

Volgens Rudy zit er nog meer in het vat met betrekking tot Joe Biden.

O.a. dat Joe Biden rijk werd van het witwassen van buitenlands geld in de V.S. waarbij hij zijn zoon als tussenpersoon gebruikte.

Biden is zo corrupt als het maar kan en zelfs Hillary Clinton lijkt bij hem vergeleken een non.

Misschien maakt dat ook duidelijk waarom Obama niet achter hem wou staan tot hij de laatst overgebleven kandidaat was bij de Democraten.

De meesten van ons hebben wel een paar reden om een vaccin te weigeren, maar weinigen zullen met zoveel redenen komen als Rabbi Chananaya Weissman.

Hij heeft er maar liefst 31 en stuk voor stuk zijn het goede redenen om ver uit de buurt te blijven van een coronavaccin. En mocht je mensen kennen die het wel overwegen, dan kan je ze deze lijst geven en wie weet, misschien zal hun gezonde verstand dan alsnog de overhand krijgen.

 1. Het is geen vaccin, het is een medische behandeling en Weissman zegt geen behoefte te hebben voor een behandeling voor een ziekte die hij niet heeft.
 2. De farmaceutische industrie, politici, medisch establishment en de media spannen samen om dit desondanks toch een vaccin te noemen, terwijl het dit niet is. Dit met het doel om mensen een medische behandeling te laten ondergaan. Omdat ze ons misleiden vertrouw ik ze niet en wil ik niets te maken hebben met hun medische behandeling.
 3. De veronderstelde voordelen van deze medische behandeling zijn minimaal en zullen sowieso niet langdurig van aard zijn. Het establishment geeft dit ook toe en spreekt dan ook al over steeds weer terugkerende vaccinaties.
 4. Ik kan het risico om erg ziek te worden door een virus verkleinen door mijn immuunsysteem op een natuurlijke wijze te versterken.
 5. Het establishment blijft volhouden dat deze medische behandeling veilig is. Ze kunnen dit helemaal niet weten omdat de langere termijn effecten nooit zijn getest. Dit zal ook de komende jaren nog niet het geval zijn. Omdat ze ook hier ons misleiden vertrouw ik ze niet en wil niets met hun behandeling te maken hebben.
 6. De farmaceutische bedrijven hebben geen enkele aansprakelijkheid als er iets misgaat kunnen niet worden aangeklaagd voor schade. Hetzelfde geldt voor de politici die deze behandeling pushen. Weissman zegt zichzelf dan ook niet te zullen laten injecteren met een nieuwe experimentele medische behandeling als de mensen erachter geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Hij gaat niet zijn leven riskeren terwijl zij totaal niets riskeren.
 7. De premier van Israël heef openlijk toegegeven dat de mensen in Israël het laboratorium van de wereld zijn voor deze experimentele behandeling. Weissman heeft geen enkele belangstelling om te fungeren als proefkonijn of zijn lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap.
 8. Israël heeft erin toegestemd om medische gegevens van haar burgers te delen met buitenlandse farmaceutische bedrijven als een fundamenteel onderdeel van hun overeenkomst om deze behandeling te ontvangen.
 9. De leidinggevenden van Pfizer hebben toegegeven dat ze geen gebruik hebben gemaakt van hun eigen behandeling, ondanks al hun blabla en geruststellingen. Ze hebben gezegd dat ze het zouden overwegen, maar het niet eerlijk vinden om voor te dringen. Dit is volgens Weissman een totaal onzin verhaal, want er zou natuurlijk geen mens ter wereld problemen hebben met het feit dat de leiding van Pfizer van al die miljarden vaccines die ze produceren er enkele voor zichzelf hielden.
 10. De mainstreammedia hebben bovenstaand verhaal geaccepteerd zonder daarbij één kritische vraag te stellen. Sterker nog, ze prijzen de leiding van Pfizer vanwege “hun zelf opoffering” door het niet zelf eerst nemen van hun experimentele behandeling.
 11. Dan enkele feiten waar we niet omheen kunnen: Bill Gates claimt dat deze vaccins onmisbaar zijn voor de overleving van het menselijk ras. Bill Gates gelooft dat er teveel mensen zijn en dat we dit aantal terug moeten brengen. Bill Gates, één van de rijkste mensen ter wereld en heeft zelf geen vaccin genomen. Dit omdat hij geen haast heeft. Weissman bedankt dan ook voor de eer om een medische behandeling die deze man aanbeveelt, te nemen.
 12. Het establishment heeft niets anders gedaan dan deze behandeling eenzijdig bejubelen. Politici en media dringen er bij mensen op aan om deze behandeling te ondergaan omdat het een morele en burgerlijke plicht zou zijn. De voordelen van de behandeling worden schromelijk overdreven, de nadelen genegeerd en dingen die ze niet weten worden aan de kant geschoven.
 13. Er vindt een massale propaganda-actie plaats om mensen over te halen deze behandeling te ondergaan. Politici en beroemdheden maken selfies om te laten zien dat ze worden geïnjecteerd (in sommige gevallen nepinjecties) en dit alles wordt in de media gehypet als iets dat cool en slim is om te doen. Weissman zegt dat dit niet de manier is waarop een medische behandeling moet worden aangeraden en het maakt hem enorm boos.
 14. De grote massa doet braaf wat er van hen wordt verlangd. Ook zij maken selfies van het moment dat ze worden geïnjecteerd, en voeden daarmee hun soortgenoten met een druk om ook hetzelfde te doen. Er is iets heel alarmerends en ziekmakend in dit alles en Weissman wil daar dan ook niets mee te maken hebben.
 15. Mensen die zorgen uiten over deze medische behandeling worden publiekelijk neergesabeld, belachelijk gemaakt, gecensureerd, uitgesloten, bedreigd en soms zelfs ontslagen. Dit betreft dan vooral medische professionals die wetenschappelijk onderbouwde bezwaren hebben tegen deze behandeling. Professionals die ook vaak uit eerste hand de verschrikkelijk bijwerkingen, waaronder de dood, hebben kunnen constateren na een injectie.
 16. We hebben te maken met het grootste medische experiment uit de geschiedenis van de mensheid.
 17. Met opzet wordt het juist niet gebracht als het grootste medische experiment in de geschiedenis van de mensheid en wordt over het feit dat het een medisch experiment is luidkeels gezwegen.
 18. Als ze eerlijk zouden zijn, dan zouden er heel weinig mensen vrijwillig deelnemen aan een dergelijk experiment. Het manipuleren van de massa om onder valse voorwaarden deel te nemen aan een medisch experiment overschrijdt de grenzen van de medische ethiek en democratische wetgeving.
 19. Het medisch establishment informeert het publiek totaal niet over bovenstaande. Zij zijn niets anders dan marketingagenten geworden voor een experimentele behandeling. Zij werken samen met de grote farmaceutische bedrijven en politici die daarmee deals hebben gesloten.
 20. Op verschillende manieren wordt er druk op mensen uitgeoefend om zich te laten injecteren. Manieren die de regels van medische ethiek en de democratie schenden. Weissman zegt dat de beste manier om hem iets juist niet te laten doen is door te proberen hem te dwingen.
 21. De overheid heeft het protocol voor het virus en de behandeling daarvan voor de komende 30 jaar verzegeld. Dit is informatie waar het publiek recht op heeft en de overheid heeft de plicht die te delen. Wat proberen ze te verbergen? Moeten mensen werkelijk geloven dat alles hieromtrent kosher is?
 22. De overheid kan onze medische gegevens wel delen met de grote farmaceutische bedrijven, maar ze willen hun eigen protocol niet met ons delen?
 23. Het establishment heeft artsen, rabbi’s, de media geronseld om de mensen lastig te vallen die niet geinjecteerd willen worden met deze medische behandeling. Mensen worden uitgescholden, complotdenkers genoemd, dat ze tegen de wetenschap zijn, dat ze egoistisch zijn, moordenaars zijn, dat ze niets om de ouderen geven, dat het allemaal hun schuld is dat de overheid gedwongen wordt om draconische maatregelen ten nemen. En dat allemaal omdat wij niet geinjecteerd willen worden met een experimentele behandeling. Er wordt de mensen zelfs verteld dat ze een religieuze plicht hebben om het te doen en dat het niet doen een zonde is. Ze zeggen dat mensen die niet meedoen de rest van hun leven binnen kunnen blijven en uitgesloten zullen worden van de maatschappij. Hoe durven ze?
 24. Ik ken veel mensen die de vaccinatie hebben gehad, maar niemand van hen heeft de wetenschap bestudeerd, de voor en tegens voorzichtig afgewogen, of heeft de vaccinatie optie vergeleken met andere alternatieve mogelijkheden. Geen van hen was goed geïnformeerd en heeft daardoor besloten dat deze medische behandeling voor hen het beste was. Integendeel, ze zijn geinjecteerd vanwege de media hype, de propaganda, de druk, de angst, het blinde vertrouwen in wat de “experts” zeggen. Ook Weissman vergelijkt het gedrag van mensen met via massahysterie meegezogen worden in een soort sekte.
 25. De farmaceutische bedrijven kennen een lange geschiedenis van het veroorzaken van massale puinhopen met wondermedicijnen die ze loslaten op een nietsvermoedende bevolking. Dit, zelfs nadat er serieuze problemen aan het licht zijn gekomen. En dan, in plaats van op de pauzeknop te drukken en de marketing van deze producten stop te zetten totdat de problemen afdoende zijn onderzocht en opgelost, doen de farmaceutische bedrijven er alles aan om die informatie te onderdrukken en blijven doorgaan met het pushen van hun producten.
 26. We zien nu al met de snelheid van het licht de horrorverhalen naar buiten komen, maar dit alles interesseert de politici niet. Zij worden door het medisch establishment aan de kant geschoven als onkundig, de media negeren het en de farmaceutische industrie blijft full speed doorgaan en zij die iets durven zeggen wordt keihard de mond gesnoerd en/of worden bestraft.
 27. Hoewel er inmiddels talloze mensen zijn overleden nadat ze een injectie toegediend kregen, waaronder perfect gezonde mensen, is het niet toegestaan om zelfs maar te suggereren dat het “vaccin” er iets mee te maken had. Wanneer je dat doet, ben je niet wetenschappelijk bezig en zal dit ervoor zorgen dat er meer mensen doodgaan.
 28. Weissman zegt te walgen van de religieuze, sekte-achtige verering van een farmaceutisch product en zal dan ook niet aan dit ritueel deelnemen.
 29. Weismann wordt belaagd door “zijn zorgverlener” om zich te laten injecteren, maar toch hebben ze hem geen enkele informatie verstrekt over de behandeling of mogelijke alternatieven. Alles wat hij te weten is gekomen, heeft hij zelf elders gehaald. Geïnformeerde toestemming is verworden tot toestemming omdat het zo hoort, Weissman bedankt voor de eer.
 30. Ik zie allemaal leugens, corruptie, propaganda, manipulatie, censuur, bullying, schending van de medische ethiek, het ontbreken van wetenschappelijke integriteit, onderdrukking van ongemakkelijke bijwerkingen, het wegvegen van gerechtvaardigde zorgen, hysterie, sekte-achtig gedrag, onwetendheid, tunnelvisie, angst, medische en politieke tirannie, geheime protocollen, gebrek aan werkelijke zorgen om menselijk leven, gebrek aan respect voor elementaire menselijke rechten en vrijheden, het verdraaien van de Thora, het ontbreken van gezond verstand, het demoniseren van goede mensen, het uitvoeren van het grootste medische experiment ooit door hebzuchtige, onbetrouwbare, godloze mensen, het gebrek aan aansprakelijkheid van hen die eisen dat ik alle risico neem. Dit is wat Weissman allemaal waarneemt en waardoor hij heeft besloten dat iemand anders zijn plaats in de rij mag innemen. Wat hem brengt tot de laatste reden waarom hij een vaccinatie weigert.
 31. De hele zaak stinkt.

(Column uit maart 2020...helaas nog steeds actueel...)

De lessen voor Corona tijden van Philip Roth’s Nemesis

“Je hebt een geweten en een geweten is een waardevol iets maar niet als je er door gaat denken dat jij schuldig bent aan zaken die ver buiten jouw verantwoordelijkheid vallen”

-Philip Roth, Nemesis

Onlangs beluisterde ik de Nemesis van Philip Roth op mijn werk. Een prachtige roman over een waargebeurde Polio uitbraak in New Jersey tijdens de Tweede Wereldoorlog. Roth laat de vertwijfeling, de angst, de onzekerheid en het wantrouwen zien van mensen die in zoń polio uitbraak leven maar hij laat ook de moed zien en hoe anders de mensen destijds in het leven stonden.

Nu zijn we al zwaar overspannen als er een grote groep bejaarden overlijdt door een zwaar griepvirus laat staan dat er een virus zou rondwaren waaraan vooral kinderen zouden sterven. De hippe, bakfiets soja, control freak moeders zouden zich, alleen bij de gedachte al, de haren uit de kop trekken en massaal van een brug afspringen.

Het laat natuurlijk zien hoe de samenleving veranderd is naar een maakbare samenleving waarin de dood, gelukkig maar, steeds minder bij het leven is gaan horen in Westerse samenlevingen.

Dat is natuurlijk een grote vooruitgang te noemen maar toch maak ik me wel zorgen over onze samenleving als ik de reactie op het Corona gebeuren bekijk.

Je ziet nu mensen die zichzelf, uit panische angst voor de onzichtbare vijand, compleet isoleren. Ze gaan zelfs zo ver dat ze hun eigen kinderen niet meer knuffelen of kussen. Ze gaan of mogen niet meer naar hun hoogbejaarde vader of moeder en houden keurig overal 1,5 meter afstand. Ik krijg het idee dat dit soort mensen rijp zijn voor de slacht. Zo kan je toch niet leven?

Laten we wel zijn, het leven is een dodelijke ziekte en we besmetten elkaar al duizenden jaren met ziektes. Hoeveel bejaarde mensen zijn er al overleden door een liefdevolle kus van hun eigen kinderen of kleinkinderen? Zoń virus is immers snel overgebracht.

Je kan alleen een gelukkig en gezond leven leiden als je accepteert dat bepaalde risicoś bij het leven horen. Natuurlijk is het verstandig om bij het oversteken van de weg naar links en rechts te kijken maar dan kijken we geen honderd keer heen en weer omdat het anders onmogelijk wordt om die weg over te steken. Een mens moet het leven aangaan en de sprong in het diepe wagen om überhaupt normaal te kunnen leven. Als je als mens, gaat bedenken wat je allemaal kan overkomen en als je alle risicoś wil uitsluiten wordt het leven onleefbaar.

“Angst ontmand je, angst degradeert je. Leren minder angst te hebben...dat is onze taak”

-Philip Roth, Nemesis

Hoeveel psychische schade heeft dit Corona gedoe wel niet aangebracht bij miljoenen mensen die nu helemaal panisch zijn om iemand een hand te geven en denken dat als je te dicht bij iemand komt dat je dan een dodelijk virus te pakken hebt?

Hoeveel mensen zijn in psychische problemen gekomen door de sociale isolatie om nog maar te zwijgen over de enorme economische schade? Hoeveel bedrijven zullen er failliet gaan en hoeveel psychische schade zal dat aanrichten? Hoeveel huwelijken zullen extra onder druk komen te staan door financiële problemen?

“Hij werd er door geraakt hoe levens ontsporen en hoe machteloos wij zijn tegenover de krachten van het lot. En wat is de rol van God in dit alles?”

-Philip Roth, Nemesis

Ze hebben het wel eens over de grootste of beste generatie en dan hebben ze het over de generatie van de mensen die in WO2 vochten en leefden. Het was een generatie die psychisch gezien denk ik tien keer sterker was als de generaties die na WO2 zijn geboren.

Hard werken, accepteren, op de kiezen bijten, trouw, doorzettingsvermogen, angst overwinnen. Dat zijn termen die ik bij die generatie vind passen en die nu op veel mensen die nu leven niet meer van toepassing zijn.

Onze samenleving zal daar ook een grote rol in spelen. Ik denk dat de druk die veel partners voelen om fulltime te gaan werken, met tophypotheken op de nek, het wegbrengen van kinderen naar crèches en de totale hectiek van hun levens er toe leiden dat mensen sneller overspannen raken.

Een ander groot verschil is dat veel mensen in deze tijd in God nog zoute bonen geloven. Ze zijn stuurloos en waaien met alle spirituele winden mee. Voor sommige mensen is dat goed en de onafhankelijkheid van de kerk is voor veel onafhankelijk denkende mensen ook heel goed geweest maar voor het gros van de mensen is het juist goed dat ze een beetje spirituele houvast hebben en gemeenschapszin in bijv. een kerk.

Destijds was het overlijden van mensen nog gegrondvest in een grotere betekenis en konden mensen nog met levensvragen terecht bij een kerk die overal een antwoord op had en na de dood zou het allemaal goed komen. Dat is nog eens een mooi toekomstperspectief.

Dus mensen….laten we de draad weer oppakken. Laat u niet regeren door angst. Durf te leven…

Schouders eronder. Hoppa!!!

De kop in het zand...politiek op Urk

Ik heb in het verleden wel vaker gezegd dat er op Urk politieke partijen zijn die met de bijbel in de hand en de kop in het zand politiek bedrijven.

Ze willen maar niet accepteren dat de Urker jeugd en jong volwassenen graag mogen uitgaan en het geweldig vinden om met elkaar een drankje te nuttigen. Muziekje d’r bij, lekker flirten, het gros van de Urker jeugd ontmoet op deze manier zijn of haar partner.

Nog steeds gaat een groot deel van de Urker ouders en politiek er vanuit dat de jeugd even de wilde veren van zich moeten afschudden en dan komt het daarna allemaal wel goed.

Dat is ook zeker op een deel van Urker jeugd van toepassing maar voor een steeds groter deel ook niet. UItgaan en horeca worden steeds belangrijker voor vele Urkers.

Een groot deel van de Urker politiek wil geen verantwoordelijkheid nemen voor een realistisch horecabeleid op Urk en maakt het de legale horeca onmogelijk om goed te kunnen functioneren.

Wegkijken is beleid geworden.

Na het recente boek van Matthias Declercq over Urk is het voor veel mensen maar weer eens inzichtelijk geworden in welke situatie het gedoogbeleid Urk heeft gebracht.

Aan de ene kant de kerkelijke Urker en daarnaast de werkelijke Urker. Een groot deel van de Urker jeugd heeft de laatste 30 jaar geleerd dat er een speciaal deel van Urk is waar je het, net als in het Wilde Westen, niet zo nauw hoeft te nemen met de regeltjes.

Op het platteland zijn dit soort illegale keten ook heel normaal maar achter die keten zit ook een goede reden. Daar zijn kroegen niet rendabel omdat het om allemaal kleine dorpjes en een verzameling boerderijen gaat. Hier hebben we een inwonertal van 21.000 maar we hebben nog hetzelfde aantal legale barren als toen er 14.000 inwoners waren. Het aantal illegale barren is wel enorm toegenomen. Toen ik uitging in de jaren 90 waren illegale barren eigenlijk alleen voor de zondagavond en Oud en Nieuw. Nu gebruikt de gemeente ze als de opvulling voor hun eigen falende horecabeleid.

We hebben dus 21.000 inwoners en naar verhouding de grootste jeugd van Nederland maar er is eigenlijk niets voor de jeugd te doen.

Het zou de gemeente sieren als ze bijv. een ondernemer zouden subsidiëren die een bowlingcentrum/bar/restaurant zou beginnen op Urk.

Daarnaast moet het aantal legale horeca gelegenheden natuurlijk enorm omhoog worden geschroefd.

Een groot deel van de baldadigheid van de Urker jeugd komt voort uit dit waardeloze horecabeleid.

Een weldenkend mens kan het natuurlijk niet goedkeuren dat mensen zwaar vuurwerk afschieten op brandweerlieden en het openbare leven daarmee onveilig maken maar waar komt die agressie en frustratie vandaan?

Nu wil de nieuwe burgemeester van Urk laten zien dat hij zijn mannetje staat. Met veel machtsvertoon, camera’s, ME, veiligheidsrisicogebied, fouilleren etc gaat hij de problemen te lijf.

Op zich niet verkeerd dat je als burgemeester vierkant achter de wet en je mensen gaat staan maar hij kiest net het verkeerde moment.

Corona

We hebben namelijk te maken met strenge corona maatregelen. De oudere jeugd mag niets meer. Ze mogen niet samenkomen, ze mogen niet zingen, ze mogen niet in competitieverband sporten, ze mogen niet uitgaan en zelfs thuis mogen ze maar beperkt andere mensen ontvangen.

Volgens onze Urker gemeente allemaal voor het goede doel. We moeten immers samen dit meest verschrikkelijke virus aller tijden er onder proberen te krijgen.

De gemeente Urk en het Urkerland proberen ons iedere week te overtuigen van de ernst van dit virus. Urk is immers nr 1 in Nederland qua besmettingen.

De informatie die u krijgt is zeer eenzijdig en eigenlijk misdadig slecht. Ze proberen u angst aan te praten.

De realiteit is heel anders. Er zijn sinds maart 2020 10 mensen aan Covid 19 overleden en 32 mensen opgenomen in het ziekenhuis voor Covid 19.

Hele normale aantallen die we bijna ieder jaar terug zien. We hebben op Urk momenteel een hele kleine oversterfte ten opzichte van andere jaren.

Ik hoorde van zorgmedewerkers in de Talma dat daar hoogbejaarde mensen overlijden die allerlei aandoeningen onder de leden hebben maar toch als Covid dode worden doorgegeven. Ik weet niet of daar ook een financiële motivatie achter zit maar je zou het haast gaan denken.

De maatregelen zijn vrijwel altijd onlogisch en wetenschappelijk niet onderbouwd. Toch verwacht de overheid en dus ook de gemeente Urk dat iedereen zich aan deze regels houdt.

Van de jongeren, die zelf nauwelijks risico lopen, wordt verwacht dat ze begrip hebben. Jij doet het immers ook voor je opa of oma? Als opa zou ik het verschrikkelijk vinden als mijn kleinkinderen en kinderen voor mij hun vrijheid zouden moeten opgeven.

Op 4 mei j.l. tijdens dodenherdenking zei koning Willem Alexander het volgende:

“Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.”

Helaas zitten we die vrije, democratische rechtsstaat nu zelf om zeep te helpen vanwege een overspannen reactie op een laag risico virus.

Testen

Half Urk laat zich momenteel testen. Al die werkgevers en werknemers en hun familieleden zouden zich eens even moeten verdiepen in het bovenstaande filmpje waar heel duidelijk uiteen wordt gezet dat de PCR test volkomen onbetrouwbaar is en niet aantoont of iemand Covid 19 heeft of besmettelijk is.

Het is ontzettend triest en misschien wel crimineel dat onze overheid heeft besloten, om begin september, het aantal cycli te verhogen van de Covid PCR test.

Een PCR test is er op gericht om moleculen te vermenigvuldigen zodat je beter weet wat voor materiaal je onderzoekt.

Boven de 30 cycli wordt het resultaat onbetrouwbaar.

Onze overheid heeft het aantal cycli verhoogd naar 40/45.

Dus begin september, net voordat het jaarlijkse griepseizoen begint, wordt het aantal cycli verhoogd waardoor je dus veel meer vals positieve gevallen krijgt. Je zou bijna denken dat ze dat met opzet hebben gedaan.

Als half Urk zich dan in een keer laat testen dan is het logisch dat je hoge besmetting cijfers en veel vals positieven krijgt en ook helemaal niemand lijkt zich af te vragen of een dergelijk aantal besmettingen misschien wel heel normaal is voor deze tijd van het jaar.

Wannabe Randstedelingen

Maar goed, de landelijke media springt er bovenop en dan schamen veel verlichte Urkers, met hoge opleidingen zich direct voor hun Urker afkomst en gaan bij de politiek en burgemeester aandringen op maatregelen. De Urker intelligentsia wil zich graag meten met de Randstad.

Ze gaan niet even rustig naar de cijfers kijken, die je zo kan vinden en al maanden bekend zijn. Nee, ze gaan klakkeloos mee met het landelijke beleid. Zelf nadenken is verboden. Het groepsdenken, waar ze de Urkers altijd van betichten, is gemeengoed geworden binnen de overheid, de media en de landelijke elite.

Vervolgens wordt het beleid omgegooid. Waar er eerst nog een beetje coulance was ten opzichte van de illegale barren, werd nu alles dichtgegooid, werden weer boetes uitgedeeld en werd de Urker jeugd aangeschoten wild.

Brave broeders

Veel brave broers en zusters, die nooit te beroerd zijn om hun totale vertrouwen in God voor je voeten neer te gooien en heilig geloven in Gods trouw, voorzienigheid en een eeuwig leven in het hiernamaals, buitelen over elkaar heen om HET VIRUS te bezweren.

Ze eisen dat je een mondkap opdoet als je de kerk binnengaat en je mag niet meer tot Gods eer zingen. Dat laten ze over aan een opname die wordt afgespeeld.

Gelukkig zijn er ook nog kerken waar ze dit niet doen en hun vrijheid wel gebruiken en hun geloof kracht bijzetten door hun daden.

Aan het eind van deze crisis moeten de Urker kerken maar eens de balans op gaan maken. Waar eerst nog een zekere sociale controle was, is die nu helemaal weggevallen en gaan veel mensen niet meer naar de kerk. Dat zijn mensen die al op het randje zaten en nu hoogstwaarschijnlijk niet meer terugkeren.

Wereldwijd mogen mensen niet meer naar de kerk gaan, met medewerking van veel christenen want die zijn benauwd dat ze negatieve pers krijgen of beticht worden van asociaal gedrag.

Hoe zo asociaal? Urk staat bovenaan in allerlei lijstjes die aantonen dat we heel erg sociaal zijn. Laat ze maar praten...geen woorden maar daden.

Moeten we nu echt een voorbeeld nemen aan de Randstad. Daar waar mensen niet naar elkaar omkijken, waar de kerk geen rol van betekenis meer speelt...moet Urk dat als voorbeeld nemen?

Religie betekent samenbinden maar de overheid is bezig om Nederland te ontbinden. Niet meer naast elkaar maar ver van elkaar. Andere mensen zijn gevaarlijk. Ze creëren letterlijk en figuurlijk afstand. Liefde is in 2020 dodelijk geworden.

Oplossing

De Urker politiek moet haar gedoogbeleid, dat ze al tientallen jaren gebruiken, voortzetten in de Corona crisis.

Gewoon gedogen en laat de boa’s thuis.

Illegale barren zijn niet voor niets illegaal, dus wettelijk verboden, dus waarom zou je de landelijke corona maatregelen ook niet kunnen negeren en gedogen dat jongeren bij elkaar komen?

Sta het de Urker legale horeca ook weer toe om open te gaan anders maken jullie deze sector helemaal kapot.

Sluit de teststraten want daar heb je helemaal niets aan. Ze zorgen alleen maar voor verwarring en onnodige angst.

Blijf gewoon thuis als je ziek bent en ga als je verkouden bent of griep hebt niet naar ouderen en zwakken.

Pak na de Corona Crisis het horecabeleid met de hoogste prioriteit op en kom binnen een half jaar met een voorstel want als je dat niet doet dan zitten we de komende twintig jaar nog met rellende jongeren.

En laat eens enkele experts langskomen op het Gemeentehuis, die uitleg geven over PCR testen, mortaliteitscijfers covid, virussen en vaccinaties, zodat jullie zelf ook in staat zijn om beslissingen te nemen over zaken die ons als Urkers allemaal aan gaan...onze vrijheid, onze grondrechten en onze veiligheid.

Medische dictatuur

Testen testen, we moeten meer testen. Iedereen met een beetje verstand kon aan zien komen dat dit op een ramp uit zou lopen. Als je meer gaat testen krijg je meer vals positieve gevallen van mensen die nauwelijks ziek zijn maar ze worden wel door de overheidspropaganda gebruikt om de coroana maatregelen te rechtvaardigen.

Het wordt een soort zelfvervullende profetie.

Het begint al met de houding van mensen tegenover virussen, die sinds een dik half jaar, totaal is veranderd. Een groot deel van de Nederlandse bevolking accepteert niet meer dat mensen elkaar besmetten met virussen. Het is een deel van de bevolking die zeer overheidsgetrouw is, die iedere dag het NOS nieuws en de Nederlandse talkshows volgt en trouwe krantenlezers zijn. Ze leven in een bubbel van overheidspropaganda en hebben nog steeds niet door dat het virus eigenlijk niet zoveel voorsteld.

Ze zijn maandenlang geïndoctrineerd door de media. Meer maatregelen, het gaat niet goed, we moeten de IC’s ontzien, we moeten mondkappen dragen, je doet het voor een ander, alleen samen kunnen we het virus verslaan, afstand houden, handen desinfecteren, ouders niet opzoeken, lockdowns, etc..

Het is natuurlijk erg moeilijk, als je de overheid als maanden trouw volgt, om toe te geven dat je eigenlijk een fout zat. Je bent al maanden bezig je serieus aan al die maatregelen te houden met de beste bedoelingen en dan sijpelen de cijfers een beetje door.

Het blijkt dat het virus voor 99,8% van de bevolking nauwelijks gevaarlijk is. Dat 0,23% van de totale groep die het virus krijgt overlijd en dat de mensen die overlijden voornamelijk ouder dan 80 jaar zijn en gemiddeld overlijden op 81 jarige leeftijd wat weer precies de levensverwachting in Nederland is.

Tja...dan wil je misschien niet toegeven dat je er naast zat en dat je al die tijd, met goede bedoelingen, hebt meegewerkt aan een systeem wat de samenleving en economie kapot maakt.

Na de eerste golf hadden die mensen hun verstand terug kunnen krijgen maar velen bleven vol houden. Voortschrijdend inzicht was ineens een begrip waar nog maar weinig waardering voor was.

We moesten testen, testen en nog eens testen. Dan kunnen we het probleem bij de bron aanpakken en als er dan een vaccin zou komen dan zou het probleem opgelost zijn.

Ik vraag me af of die mensen zelf wel eens onderzoek naar iets doen? Verdiep je eens een uurtje in vaccins. Dan hoef je nog niet eens naar de alternatieve visie op vaccineren te kijken maar gewoon het officiële vaccinatie verhaal. Hoeveel mensen onderzoeken, voordat ze hun dierbaarste bezit op aarde laten vaccineren, wat zo’n vaccin precies inhoudt, wat de bijwerkingen zijn, wat er in zo’n vaccin zit. Vrijwel niemand doet dat. We laten ze gewoon vaccineren. Het zal wel goed zijn.

Waarom denken mensen dat dit vaccin, beter zal werken dan de griepprik, die zelfs volgens Bill Gates, nauwelijks effectief is voor ouderen, terwijl dat toch de doelgroep is die het meest risico loopt bij griepgolven.

Daarmee zijn we ook op een punt beland wat me al tijden zeer verwonderd. Hoe anders ouderen in het leven staan dan een jaar of dertig terug.

Toen waren bejaarden die overleden nog normaal en accepteerden bejaarden zelf de dood ook veel beter. Nu lijkt er iets in de mensheid te zijn geslopen dat de dood niet meer lijkt te accepteren.

Een groot deel van de oudere mensen in Nederland heeft het geloof in God en een hiernamaals verloren en daardoor klampen ze zich met alles wat ze hebben vast aan dit leven. Velen vinden het zelfs normaal dat ze hun kinderen niet meer zien, spreken en knuffelen. Als ze maar niet ziek worden.

Het is door de eeuwen heen normaal geweest dat ouderen zich opofferen voor jongeren. Als er bijv. in een stam te weinig eten was dan kregen de kinderen, jongeren en volwassenen eerder te eten dan de hoogbejaarden. Logisch toch...de jeugd heeft de toekomst en de jeugd moeten je genen doorgeven.

Nu leven we in een maatschappij waarin jongeren zich op moeten offeren voor ouderen. Ze moeten een deel van hun jeugd opgeven, niet meer uitgaan, niet meer reizen, niet meer naar school gaan, geen competitiesport, geen andere jongeren ontmoeten want je zou wel eens het enorm kleine risico kunnen lopen dat je een bejaarde besmet en die bejaarde overlijdt dan, met vele andere onderliggende klachten, op 81 jarige leeftijd in plaats van 82 jaar...daar leggen wij onze samenleving nu voor plat. Daarvoor gaan duizenden bedrijven failliet, gaan tienduizenden hun werk verliezen, krijgen mensen psychische klachten, kunnen operaties niet worden uitgevoerd en de enorme kosten, de honderden miljarden schuiven we door naar onze kinderen en kleinkinderen...over egoisme gesproken.

Onze overheid probeert ons al vanaf het begin ervan te overtuigen dat het scharnier waar alles om draait de zorg is. De zorg kan de druk niet aan. We moeten respect hebben voor de mensen in de zorg en daarom moeten wij ons aan de regels houden.

Diezelfde overheid heeft de zorg in een dusdanige staat gebracht dat een van de rijkste landen ter wereld een simpele griepgolf niet meer kan opvangen.

We moesten met man en macht de IC capaciteit verhogen. Daarvoor werden noodhospitalen opgericht maar toen het aantal mensen op de ICś drastisch afnam werden die noodhospitalen ook direct weer gesloten terwijl iedereen wist dat er in het begin van het griepseizoen weer dezelfde situatie zou ontstaan.

Een van de corona hogepriesters. Diederik Gommers vond het onnodig om extra IC capaciteit te handhaven want er was niets te doen voor die mensen en het koste alleen maar geld om enkele maanden later te schreeuwen om strengere maatregelen. De horeca moest weer dicht etc. Dat soort lamzakken bestuurd je land.

Met zń allen klappen voor de zorg, wat op zich terecht is, want een mooi en belangrijk beroep maar die zorgmedewerkers werden een soort heiligen en hun mening, vaak vertroebeld door een tunnelvisie, telde voor tien, terwijl ze het qua normale werkzaamheden, over het algemeen rustiger kregen, want minder operaties en vaak ook nog genoeg tijd over hadden om met elkaar allerlei melige Tik Tok filmpjes te maken...wij hebben er op het werk de tijd niet voor...

Maar goed testen, testen, testen…

Is het misschien zo dat als je meer gaat testen dat je dan ook meer mensen krijgt die positief testen? Briljant...natuurlijk is dat zo...

Het is inmiddels bekend dat de testen die gebruikt worden totaal niet te vertrouwen zijn. De uitvinder van de PCR test gaf zelf al aan dat ze voor dit soort doelen niet geschikt zijn. Dan gaat het nog om de uitvoering van de test. Hoeveel cycli laat je bijv. maken en dat het draait om de interpretatie van de persoon die de test uitvoert. Je kan dode virussen en levende virus resten vinden etc. Elon Musk, de bekende miljardair, automaker, Tesla en Space X directeur liet zich op 1 dag 4 keer testen op Covid 19. 2x positief en 2x negatief. En onlangs bracht moleculair bioloog Peter Borger en een groep wetenschappers een lijst met meer dan 10 punten uit over wat er allemaal mis mee is met de PCR test. Zelfs OMT lid Marion Koopmans moest uitenindelijk toegeven dat de PCR test niet geschikt was om aan te tonen of mensen wel of niet besmettelijk waren en of ze een levend of resten van een dood virus met zich meedroegen.

Daar baseert de overheid dus mede haar beleid op.

Verder zijn de sneltesten nog minder te vertrouwen en die sneltesten worden nu overal gebruikt.

Ondertussen moeten onze kinderen op de middelbare scholen met mondkappen oplopen. Het helpt niet of nauwelijks maar om enkele oudere leraren tevreden te stellen worden ze toch maar overal ingevoerd. Het gaat om gedragsverandering. We moeten allemaal laten zien dat we aan de ‘goede’ kant staan. Kritische mensen zijn complotdenkers geworden. Mensen die voor zichzelf opkomen zijn vreemde snuiters. Aanstellers, asocialen.

De mondkap is een religie geworden. Er zijn niet echt bewijzen voor maar je moet meedoen, je moet je aanpassen, je moet je eigen gezondheid op het spel zetten, we moeten onze expressie, die ons uniek maakt bedekken. We zien er hetzelfde uit door de mondkap en wekken daarmee de indruk alsof we ook allemaal hetzelfde zouden denken. Gij zult het eeuwige leven verkrijgen door afstand te houden, alle verbinding der mensen te negeren en een mondkap te dragen...

Zogenaamd promoot de overheid diversiteit maar eigenlijk moet iedereen een wereldburger worden met precies dezelfde denkbeelden. Want echte diversiteit van meningen is gevaarlijk. Daardoor krijg je oorlog. Andere meningen, andere religies, andere waarheden...dat is gevaarlijk.

Het is nu al zover dat de wereldleiders gewoon openlijk toegeven dat ze deze Corona crisis misbruiken voor het doorzetten van de Grote omschakeling en het uitvoeren van Agenda 21.

Klaus Schwab, Justin Trudeau, Bill Gates en vele anderen zijn daar heel eerlijk in. Het is wat dat betreft ook helemaal geen complot, het is alleen een probleem dat de meeste mensen het niet willen zien.

De politieke voordelen en de politieke intenties zijn duidelijk. Gedragsverandering, zodat we akkoord gaan met vaccinaties, met meer controle, met het afschaffen van cash geld, met het afschaffen van de natiestaat en het opgeven van anonimiteit en autonomie.

Geef uw ziel aan de overheid in ruil voor een basisloon en gratis gezondheidszorg. Voor de rest moet je je bek houden.

Het grote probleem zijn denk ik de mensen op verantwoordelijke posities, die deksels goed aanvoelen dat er iets niet helemaal in de haak is, dat de cijfers deze maatregelen niet rechtvaardigen, wiens gezonde verstand zegt dat het allemaal zwaar overtrokken is maar desondanks toch blijven handhaven, blijven meegaan met de overheid en hun eigen geweten en gezonde verstand niet laten spreken om hun baantje te behouden.

Dit soort mensen voelt denk ik niet goed aan dat deze maatregelen en inperking van vrijheid niet meer weggaan als we dit blijven accepteren en ze onderschatten hun eigen rol in dit gebeuren.

We zullen allemaal in ons leven, op ons werk, in onze familie en vriendenkring een duidelijk statement moeten maken waar we voor staan. Tot hier en niet verder, hier trek ik de grens.

Als je denk dat de maatregelen begin volgend jaar worden opgeheven omdat we ons ‘goed’ gedragen dan heb ik nog wel een paar bruggen voor je te koop.

De overheid bemoeit zich nu met alles. Ze willen zelfs gaan bepalen of je wel of niet kerst en Sinterklaas moet gaan vieren, met hoeveel mensen en met wie precies. Volgend jaar misschien alleen nog maar kerst vieren voor de mensen die genoeg deugpunten hebben gekregen van het sociale kredietsysteem dat we binnenkort ongetwijfeld gaan overnemen uit China.

Nu kan ik mensen die Rutte laten bepalen of je Sinterklaas of Kerst mag vieren met je familie sowieso niet meer echt serieus nemen.

Helaas lijkt ons land nog vol te zitten met dit soort deug neuzen en zullen de spanningen alleen maar toe gaan nemen tussen de wappies en deugneuzen.

We zijn in een oorlog zonder kogels beland maar of dat zo blijft is maar zeer de vraag.

ADRES VAN AFZENDER DATUM

PLAATS AANGETEKEND

SCHOOLADRES

Betreft: Mondkapjes Verplichting (NAAM SCHOOL) in relatie tot mijn zoon/dochter (NAAM LEERLING + KLAS) en de andere leerlingen.

Geachte mevrouw/meneer (NAAM RECTOR), directie,

Daar meerdere medisch experts inmiddels hebben verklaard dat mondkapjes schadelijk zijn voor de gezondheid, in het bijzonder voor kinderen, en een verplichting om deze te dragen tevens de universele rechten van de mens schendt, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Uit diverse uitlatingen en berichten blijkt dat zowel het RIVM als de overheid aangeven dat het dragen van een (niet medisch) mondkapje geen bescherming biedt in medische zin, maar dat de reden dat dit toch wordt geadviseerd is vanuit het oogpunt van gedragsbeïnvloeding. Uitspraak van Minister Tamara van Ark op 29 juli 2020, waarvan u de beelden met geluid heeft. Aangezien uw school heeft gemeend een mondkapjes plicht voor leerlingen in te voeren, bij deze graag uw aandacht voor de volgende punten:

1- Ik vraag u, binnen onderstaande termijn, mij een juridisch geldend en medisch getoetst stuk van het ministerie van VWS/ GGD/ RIVM toe te zenden waarin aangegeven wordt:

a- Waartegen, in welke mate en hoe; mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes bescherming bieden aan mijn kind en anderen. b- Dat mondkapjes cq NIET-beschermende mondkapjes de gezondheid van mijn kind niet schaden OF bij welk gebruik en in welke mate mondkapjes c.q. NIET beschermende mondkapjes de gezondheid van mijn kind kunnen schaden. c- Hoe mijn kind om zou moeten gaan met mondkapjes zodat verkeerd gebruik uitgesloten is en de gezondheid van mijn kind niet geschaad wordt. d- Welk gedrag er beïnvloed zou moeten worden. f- Wat het doel is van experimenten t.b.v. gedragsbeïnvloeding. g- Wat een eventueel psychisch gevolg kan zijn van deze experimenten t.b.v. gedragsbeïnvloeding.

2- Ik vraag u ook om een juridisch geldende verklaring af te geven waarin uw scholengemeenschap verantwoordelijkheid neemt en aansprakelijk is voor onderstaande: a- Schade aan de gezondheid van mijn kind door het dragen van mondkapjes c.q. NIET-beschermende mondkapjes, nu en in de toekomst, ten gevolge van de door u opgedragen mondkapjes plicht. b- Fysieke en/of psychische schade van mijn kind, nu en in de toekomst, als gevolg van experimenten t.b.v. gedragsbeïnvloeding. c- Psychische schade met betrekking tot de rest van ons gezin, nu en in de toekomst, als gevolg van experimenten t.b.v. gedragsbeïnvloeding van mijn kind.

3- Daar de mondkapjes plicht de onderstaande wetten overtreedt vraag ik u ook om de hieronder gevraagde juridisch geldende stukken c.q. gerechtelijke bevelen mij toe te zenden waarmee u aantoont dat u gerechtigd bent een mondkapjes plicht in te voeren en waarmee u, en daarmee ook ik, gevrijwaard bent van juridische gevolgen i.v.m. het overtreden van onderstaande wetten: a- Een juridisch geldende vrijwaring van het ministerie van justitie m.b.t. juridische gevolgen i.v.m. het overtreden van de wet; verbod op gezichtsbedekkende kleding. b- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is de wet op vrijheid van kledingkeuze te overtreden. c- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is een bevel tot mondkapjes plicht uit te vaardigen. d- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is een bevel uit te vaardigen waarmee u dus bevoegd bent de grondwet te overtreden en bevoegd bent de grondrechten en de Europese rechten van mijn kind aan te tasten. e- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is experimenten t.b.v. gedragsbeïnvloeding, die eventueel psychische dan wel fysieke schade aan de gezondheid toe zouden kunnen brengen, met mijn kind uit te voeren. f- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is de code van Neurenberg, die bovenstaande experimenten verbiedt, te overtreden.

4- Ik vraag u ook schriftelijk aan te geven welke sancties u bereid bent op te leggen: a- Wanneer de door uw scholengemeenschap opgelegde mondkapjes plicht niet opgevolgd wordt. Ik vraag u daarbij in uw achterhoofd te houden dat er naast een plicht, ook een recht op onderwijs geldt in Nederland. Daar ik uit onder andere bovenstaande de conclusie trek dat uw scholengemeenschap door bovenstaande maatregel de gezondheid van mijn kind schade toebrengt, de grondwet en andere wetten overtreedt en de grondrechten en de universele rechten van de mens schendt, kan ik niet anders dan uw scholengemeenschap ter verantwoording roepen en aansprakelijk stellen i.v.m. al het bovenstaande. Omdat ik er vanuit ga dat uw scholengemeenschap deze maatregel allang getoetst heeft aan de medische waarde en noodzaak, de (grond-)wet, de grondrechten, de rechten van de mens en de code van Neurenberg en u dus alle gevraagde stukken in uw bezit heeft, of zou moeten hebben, ga ik ervan uit dat het toezenden van deze stukken niet langer dan VEERTIEN dagen na dagtekening hoeft te duren. Tevens ga ik ervan uit, dat wanneer u 100% achter het gebruik staat van het nut van mondkapjes c.q. NIET-beschermende mondkapjes en dus overtuigd bent van de veiligheid, u geen bezwaar heeft de aansprakelijkheid uit punt 2/a, 2/b en 2/c op u te nemen. Ik laat (NAAM KIND) vrij in zijn/haar keuze m.b.t. het opvolgen van de door u opgelegde maatregelen, maar houd me, als ouder, het recht voor, tot ontvangst van ALLE bovenstaande stukken, (NAAM KIND) te vrijwaren van bovenstaande door u opgelegde mondkapjes plicht. Tevens ga ik ervan uit dat dit schrijven op geen enkele manier ten nadele van (NAAM KIND) behandeld wordt. Ook vraag ik u dit schrijven niet aan (NAAM KIND) te overleggen en/of met hem/haar te behandelen. Communicatie hierover vindt enkel plaats met mij, zijn/haar ouder. Ik behoud me het recht voor om dit schrijven en al uw aan mij toegestuurde stukken aan mijn advocaat toe te zenden voor juridische toetsing. Dank voor uw tijd en aandacht en ik vertrouw erop dat u dit schrijven uiterst zorgvuldig zult behandelen en de gevraagde stukken en uw antwoord op korte termijn doch binnen VEERTIEN dagen na dagtekening aan mij zult zenden.

Met vriendelijke groeten,

NAAM OUDER(S) (moeder/vader NAAM KIND + KLAS)

Gonzo op Urk

Diep in de onderwereld van het Urker uitgaansleven

Als man, met een zojuist verkregen mid life crisis op zak, was het niet zo moeilijk om mij over te halen een avondje te gaan stappen met wat voetbalvrienden.

Het was tenslotte al weer zo’n vijftien jaar terug dat ik mijzelf ieder weekend tot een deerniswekkend hoopje mens terug reduceerde en onvergetelijke gezellige avondjes afwisselde met meelijkwekkende optredens in de krochten van de Urker onderwereld.

Ik was eigenlijk wel benieuwd wat de staat van het Urker uitgaansleven zou zijn en of het publiek, de uitbaters en de gelegenheden zijn veranderd.

Voor ik met de jongens meeging belde ik eerst mijn advocaat op om hem duidelijk te maken dat hij zich direct moest melden in de sporthal. Zonder deze brave besneden man, een ervaren kickbokser van twee meter, zet ik geen stap meer en zeker niet in de het uitgaansleven van Urk wat volgens de landelijke media vol zit met cokesnuivende, hardwerkende, losgeslagen, orthodoxe Christenen. Levensgevaarlijk…  Mijn advocaat kan me in bepaalde extreme omstandigheden advies geven, me uit hachelijke situaties redden en zondig dreigen met een rechtszaak.

Om alvast wat in de stemming te komen bestelden we eerst een paar blaadjes bier in de sporthal. De bieren smaakten goed na het voetbal maar brachten ons helaas nog niet in de juiste stemming en we waren dus genoodzaakt om enkele kopstootjes te nemen van een geheim brouwsel dat de beheerder van de sporthal zelf in zijn kelder maakt. Er wordt gezegd dat een van de ingrediënten een giftige paddenstoel is die achter de sporthal groeit. Het werkt in ieder geval wel want ik begon al zeer snel enorm in mezelf te geloven en was van mening dat ik met mijn vijftien kilo overgewicht en grijzende en kale kruin nu wel klaar was voor avondje stappen.

Onder begeleiding van de kerkklokken gingen we om zes uur eerst naar een verenigingsgebouw in de buurt van de sporthal waar ik aan de bar in een gesprek raakte met een gemeenteraadslid en ouderling van een kerk die flink aangeschoten zijn frustraties zat te spuien over het feit dat hij nu verplicht was te fietsen of te lopen over de boulevard langs de vuurtoren. Mijn suggestie dat hij misschien vanwege zijn gewicht maar beter overal naar toe kon gaan fietsen en lopen viel niet in goede aarde. “De gelovigen zullen zich niet haasten en lichamelijke oefening is tot weinig nut” was zijn repliek net voordat hij van z’n kruk afviel. Enkele zangbroeders brachten hem naar huis toe waar moeder de vrouw al met een soeppien op hem zat te wachten.

Toen enkele mannenbroeders onder het genot van de op Urk zo populaire Friese kruidenbitter nog een gezang op het zeetje brachten, werd het voor ons tijd om de vertrek vlag te hijsen.


Eerst maar eens naar eens naar een illegale bar op het industrie terrein die de illustere naam “De Vinger Bar” draagt. Waar die naam weg komt werd me al snel duidelijk toen we de bar binnen kwamen. Een groep jongens en meisjes zat in stilte om een tafel heen en toen wij gingen zitten stak er iemand een vinger op. Deze welgeklede en naar bleek welbespraakte jongeman nam het woord en er ontstond al snel een discussie over de politieke situatie in Europa en hoe het nu verder moet. Als je je ook wilde mengen in de discussie moest je eerst je vinger opsteken en ook de sinas en andere frisse versnaperingen werden op deze manier besteld.

Mijn advocaat adviseerde me om hier snel te vertrekken omdat deze brave zielen wel eens een smet voor mijn reputatie zouden kunnen betekenen.

Ik begreep in een keer wel waarom onze plaatselijke orthodoxe politieke partijen zo ingenomen zijn met het illegale barren circuit. In dit soort gelegenheden kan onze jeugd zich op een beschaafde manier verpozen zonder te worden verleid door op geld beluste uitbaters.


Op naar het dorp waar we eerst werden belaagde door enkele leden van de orthodoxe maffia die ons er van wilden weerhouden onze weg te vervolgen. Toen ik toch verder probeerde te lopen werd ik met een staten bijbel op mijn hoofd geslagen. Gelukkig kon mijn besneden advocaat de mannen van mij wegjagen want anders had er een stille tocht op Urk kunnen plaatsvinden. Na dit bloedige oponthoudt belanden we in café het Zoldertje. Toen ik binnen kwam schoten er allemaal kinderen onder de tafels en ik kreeg de indruk dat ze in deze kinderopvang net begonnen waren met een ouderwets verstoppertje spelen. Na enige tijd kwamen er weer wat hoofden schuchter achter de stoelen en tafels te voorschijn. “Gelukkig, het is m’n vader niet”, hoorde ik enkele kinderen met een vers diploma van de lagere school op zak zeggen.

Achter de bar stond een mevrouw van eerbiedwaardige leeftijd die ondanks haar AOW pensioen nog steeds de eindjes bij elkaar moest knopen door het verkopen van alcoholische dranken aan losgeslagen pubers.

Ik keek eens wat om me heen toen ik oogcontact kreeg met een jongen van een jaar of vijftien. Ik keek hem waarschijnlijk niet iets te lang aan want al snel kwam hij met een groep vrienden om me heen staan. “We zullen die ouwe lul wel eens in een kanger meppen”,  zei de jongen.

Gelukkig had ik nog wat snoep in mijn jaszak zitten en met een zure bom en een rolletje trekdrok kon ik ze om de tuin leiden.

Ondertussen sommeerde mijn advocaat de jongens om ruim baan te maken en kon ik de beteuterde barbejaarde, die net blij was dat er iemand aan de bar zat die Van Basten nog had zien scoren op het EK van 88, achterlaten en onze weg vervolgen op deze kroegentocht.


Op naar het “schippertje” waar ik terstond een bekende Nederlander tegen het lijf liep. Deze man was enkele weken lang een geliefd figuur in een docu soap in het bekende programma “Man bijt hond” maar hij was helaas niet in staat mij een handtekening te verschaffen.

Aan de bar gezeten bleek dat ik tussen een bokker en een peker was beland. Toen ik dit in de gaten kreeg kon ik de verleiding niet weerstaan om eens een balletje op te gooien over de nieuwe sorteer machines in de afslag. Als snel vlogen de bijvoeglijke naamwoorden over de bar, gevolgd door wild arm bewegingen die resulteerden in een mislukte knokpartij.

Tevreden liep ik met mijn voetbal vrienden naar buiten. “Het Haventje” zat propvol en “de Start” was ons iets te ruig dus we liepen gelijk maar door naar “de Pub” waar good old Rod Stewart met knijpstem nog steeds achter de bar stond. De Pub is een legendarische opgepimpte kast met een bar maar bij tijd en wijl zeker gezellig en er hebben zelfs landelijk bekende artiesten opgetreden net voordat ze erg bekend werden of toen ze al op hun retour waren.

Na een paar Amsterdammertjes gingen we eens in de “Wabu” kijken. Vroeger kwamen hier vooral de studenten en dat waren in de ogen van de gemiddelde Urker destijds “homo’s”. Dat zegt iets over de minachting op Urk voor opleidingen en het vermeerderen van kennis.

Nog steeds zaten hier vooral studenten en mijn advocaat adviseerde me dan ook te vertrekken omdat mijn heteroseksuele imago wel eens een dreun kon krijgen in dit cafe.

Met de kraag hoog opgetrokken verlieten we de Wabu en kwamen we er achter dat we toen nergens meer in konden komen.

Dan maar weer het illegale circuit in. Op het industrie terrein belanden we in een bar waar menig legaal uitbater stik jaloers op zou zijn. We waren inmiddels zo beschonken dat we de schroom van ons hadden afgegooid en onze beste break dance moves ten beste gaven op de dansvloer.

Ondanks mijn beschonken staat merkte ik al snel de meelijkwekkende blikken die ik kreeg van de jongeren rond de dansvloer. Vroeger kon ik nog wegkomen met een Pulp Fiction schaarbeweging maar tegenwoordig moet je echt kunnen dansen en zitten ze zeker niet te wachten op een kale gozer die wanhopig de moonwalk probeert na te doen.

Gelukkig verlosten mijn vrienden me uit mijn lijden en sleepten me mee naar de “Oude Dijk”.

“Effen Chillen”, zeiden ze.

Het moet gezegd worden dat de Oude Dijk een van de meest sociale en gezellige buurten van Urk is want zelfs s’nachts om vier uur kan je daar nog gewoon bij een buurman binnenvallen om even gezellig een neutje mee te drinken.

Omdat ik me niet zo erg fit voelde kreeg ik van een gezellige buurman een pilletje aangeboden waar ik, aldus de buurman, weer snel topfit van zou worden. Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken en je moet tenslotte ook wat vertrouwen hebben in de mensheid en ik slikte dit pilletje dan ook door met een grote slok bier. Het moet gezegd worden dat ik me al snel een stuk beter voelde en dat ik de mensen om me heen ook steeds aardiger begon te vinden.

Het is toch ook wat met die drugs op Urk he…begon ik een gesprek. De andere aanwezigen begonnen hard te lachen en ik nestelde me stevig tegen een kat die daar in de bank lag. Al snel belande ik in een heftige discussie met deze kat over het feit dat ze s’nachts van die rare jank geluiden maken. De kat verzekerde dat ik ook rare jank geluiden zou maken als ik zag wat zij zagen en ik wist wat zij wisten.

Mijn vrienden vonden het nu tijd om me thuis af te gaan leveren. Gelukkig begreep mijn vrouw ook dat een man af en toe een verzetje nodig heeft en kon ik dus met een gerust hart gaan slapen na een avondje Gonzo op Urk.

Hunter Knielus Thompson

lluminati Internationaal

Datum: 11 Oktober 2019

Locatie: Ergens in Zwitserland

Spreker: De Verlichte

Welkom,

U weet allemaal waarom we hier bij elkaar zijn. We zijn op een punt aangekomen dat we de problemen niet langer vooruit kunnen schuiven. We hebben dat jaren kunnen doen door het ongelimiteerd bijdrukken van geld en het verlagen van de rente maar de koek is op. De rekening moet worden betaald. Natuurlijk gaan wij die rekening, zoals altijd, niet zelf betalen. Die rekening betaalt het gepeupel. Wij zorgen dat we er op tijd uitspringen. We dumpen onze aandelen pakketten voordat de koersen op de beurs gaan dalen. En daarna kopen we alles weer lekker goedkoop op.

We weten allemaal dat onze banken op omvallen staan, dat Italië en Spanje failliet zijn en dat de EU op het punt staat om uit elkaar te vallen, dat de staatsschuld van de V.S. niet meer te handhaven is, dat de dollar waarschijnlijk binnenkort geen wereldmunt meer zal zijn en dat China haar economie jarenlang kunstmatig heeft laten groeien.

Het blijft natuurlijk van essentieel belang dat de centralisatie van macht gecontinueerd wordt in de toekomst.

Er zijn nu veel rechtse populisten die veel stemmen trekken en een gevaar zijn voor de globalisering en open grenzen.

Deze populisten zullen nooit instemmen met een nieuw reddingsplan voor zuid Europese landen en het redden van de banken.

In het verleden hebben we vaak oorlogen gebruikt om onze belangen te dienen maar die oorlogen hadden zoń enorme impact op de samenlevingen dat we die weg liever niet meer bewandelen tot het echt nodig is.

Gelukkig hebben we een plan kunnen bedenken dat, met de steun van ons allemaal en een goede samenwerking, een ongekend succes kan worden. Een plan waarmee we dezelfde schok teweeg kunnen brengen en dezelfde resultaten kunnen bereiken als met een oorlog.

De afgelopen jaren hebben we wereldwijd een paar zware griepgolven gehad en wetenschappers voorspellen dit seizoen weer een zware griepgolf en wij gaan op de golven van deze griep meeliften. Onze vrienden in de media en politiek gaan een gigantische paniek organiseren onder de bevolking van de aarde. De afvaardiging uit China heeft al aangegeven dat ze het startpunt willen zijn voor een wereldwijde griep pandemie. Wetenschappers hebben een Corona griepvirus gecreëerd dat voornamelijk hoogbejaarde mensen aanvalt.

We laten het eerst een paar maanden in China rondwaren en de Chinese overheid zal inzetten op het onder quarantaine stellen van tientallen miljoenen mensen. Vervolgens laten we groepen mensen uit China naar Italië reizen om de ziekte daar te verspreiden. Italië is hier mee akkoord gegaan. Ze brengen dit offer omdat hun land moet worden gered door de Noord Europese landen. De media en politici zullen de paniek die ontstaat uitbuiten en het gebrek aan informatie in ons voordeel uitspelen. We gaan in diverse landen diverse maatregelen nemen om te zien en te leren hoe we de burgers zo goed mogelijk kunnen beheersen, controleren en bespelen.

Doordat de angst en paniek die er ontstaat zal er een grote financiële en economische crisis ontstaan. Veel mensen zullen eisen dat er quarantaine maatregelen worden genomen en dat zal er voor zorgen dat heel veel bedrijven niet meer kunnen functioneren. De wereldeconomie zal in een recessie komen.

Door het Coronavirus zal er een zekere mate van solidariteit ontstaan onder een groot deel van de Europese bevolking en daardoor zal er steun komen voor politici die Italiaanse en Spaanse schulden willen overnemen. Ook kunnen we door dit virus onze balansen zuiveren van alle financiële rotzooi die we er de laatste decennia op hebben gedumpt. We krijgen de kans om weer met een schone lei te beginnen doordat we alle schuld op het Corona virus kunnen gooien.

Een ander voordeel is dat we kunnen aandringen op verplichte vaccinaties en het afschaffen van contant geld. Contant geld heeft als nadeel dat het niet of nauwelijks te traceren is en daardoor kunnen we minder goed in de gaten houden waar mensen zijn en wat ze met hun geld doen. Ook missen we, zolang er contant geld bestaat, miljarden aan belastingen door zwarte markten en zwart werk.

De door ons verspreidde angst zal er voor zorgen dat mensen zich makkelijker laten vaccineren en ook onderling er bij elkaar op gaan aandringen om te vaccineren. Niet vaccineren zal meer en meer als asociaal worden gezien en mensen zullen gaan eisen dat niet gevaccineerden niet meer mee kunnen doen in de samenleving.

Ook zullen onze politici aandringen op nog meer Europese samenwerking. Er moet een Europees leger komen dat de Europese grenzen gaat bewaken en de fundamenten voor een Europese superstaat moeten nu verder worden opgebouwd.

In de V.S., hebben de medewerkers van de president aangegeven dat ze akkoord gaan met het redden van de banken en het financiële systeem in ruil voor een herverkiezing van de president.

Als dit goed uitpakt dan kunnen we deze angst voor virussen verder uitwerken en in de toekomst in gaan zetten voor verdere maatregelen die de privacy en de vrijheid van burgers beperken zodat we de burgerij nog beter kunnen beheersen en controleren.

Ook zal er door het Coronavirus een discussie losbarsten over de omgang met ouderen in de zorg en zal de kijk op euthanasie veranderen. Door de enorme impact die het redden van groepen ouderen nu heeft gehad op de samenleving en economie zal de vraag worden gesteld hoe ver we moeten gaan om ouderen te behandelen en wat het leven van een bejaarde waard is voor de samenleving.

We zitten al jaren in onze maag met de babyboomgeneratie, die een grote druk op de samenleving zullen leggen doordat ze gemiddeld steeds ouder worden en daardoor langer gebruik maken van pensioengelden en gezondheidszorg.

Verder rekenen we er op dat er een spirituele opleving komt na Pasen 2020 omdat dan de meeste landen hun burgers weer meer vrijheid gaan geven en mensen dankbaar zijn dat ze het overleefd hebben en door de pandemie meer over dood en leven gaan nadenken en er achter komen dat ze een leeg bestaan leiden zonder God.

Die mensen gaan zich weer aansluiten bij kerkgenootschappen, moskeeën, synagogen etc. en wij kunnen die mensen daardoor weer beter controleren.

Oke mensen, bedankt voor uw aanwezigheid. Ik hoef u niet te vertellen dat dit allemaal strikt geheim is. U krijgt de details nog te horen via u districtshoofden.

Lucifer zij met u.

De Brugtarter

(Dikke van Dale: een brugtarter is een brugwachter die van tarten houdt)

Op Urk hebben we nu al enige tijd te maken met het irritante fenomeen dat alle Urkers brugwachters (iemand die voor een brug wacht) zijn geworden omdat ze geterroriseerd worden door enkele brugtarters. Heel Urk vraagt zich af waarom deze personen het toch in hun zotte hoofd halen om net voor etenstijd en net na etenstijd de brug open te zetten voor een of ander plezier jacht of een paar nozems van Rijkswaterstaat die na een dagje koffie drinken op het water weer terug varen.

Je zou toch denken dat, helemaal nu er allerlei asfalterings projecten aan de gang zijn en een van die brugtarters nota bene zelf mede schuldig was aan het veroorzaken van problemen bij de Urker sluis, er toch wel enig begrip zou zijn voor de irritaties bij de automobilisten en het tarten van die automobilisten achterwege zou blijven.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaf al te kennen van de ratten besnuffeld te zijn toen hij antwoord gaf op de vraag waarom de brug nu juist op die tijden open moest: “Het verkeer over water is net zo belangrijk als het verkeer over de weg.”

Met andere woorden: we moeten niet zeuren over het feit dat er dagelijks in Nederland honderdduizenden mensen voor een brug staan te wachten omdat enkele plezier jachtjes, kruisers of zeilschepen moeten passeren.

Van de vrachtschepen, die echt belangrijk voor onze economie zijn, hebben we meestal geen last omdat die wel onder bijv. de ketelbrug door kunnen varen en al moeten we voor vrachtschepen wachten dan is daar natuurlijk veel meer begrip voor dan voor de plezier vaart.

Wat is de economische schade wel niet aan het vrachtverkeer over de weg in Nederland wegens oponthoudt door bruggen? Nederland is een water land en dat moeten we koesteren maar laten we wel even nuchter blijven nadenken met z’n allen.

Afijn, op Urk hebben we dus een brugwachter die blijkbaar het ‘befehl ist befehl’ principe hanteert en weigert rekening te houden met duizenden plaatsgenoten. Daarom wilde ik wel eens een pittig gesprek met deze man voeren en toog ik met mijn besneden advocaat, want je weet maar nooit met die brugwachters, naar de Urker sluis.

Achteraf valt alles op z’n plek. Wat bleek namelijk, er is sprake van oud zeer. De opa van deze man had ooit eens een conflict gehad met enkele Urker vissers over palingfuiken op het IJsselmeer, zijn zoon wordt jaarlijks twee keer verslagen door een pupillen team van SVU, zijn zwager heeft een bloedhekel aan Urker koor muziek, zijn vrouw houdt niet van tong en schol, zijn dochter wordt ieder jaar tweede achter een dansteam van Keep Fit en zelf schijnt hij ooit eens gepest te zijn op een school in Emmeloord door een paar Urker galbakken. Toen er via via de kans kwam om op de Urker sluis te gaan dienen, hoefde de beste man dan ook niet lang na te denken. Eindelijk wraak…

Ik hoop daarom dat u in het vervolg wat meer begrip kan opbrengen voor deze brugwachter als u weer eens met het water in uw mond, uzelf staat op te vreten voor een Urker brug.