Dit stuk schreef ik een jaar of zes terug.....

Urker Alles Mag Weekend

“Een van de meest laffe dingen die mensen doen, is de ogen sluiten voor feiten”

-C.S. Lewis-

“Het enige wat nodig is voor de overwinning van het kwaad, is dat goede mensen het negeren en niets doen”

-Edmond Burke-


Toen ik nog in de puber zat in de jaren 80/90 van de vorige eeuw, kon ik altijd enorm genieten van Rembo & Rembo. Daarin zat ook een item over de familie “Mag Dat”. De familie “Mag Dat” beeldde dan nogal ongebruikelijke situaties uit om vervolgens een opvoedkundig oordeel te vragen aan de heren Rembo&Rembo. Meestal was dat oordeel precies het tegenovergestelde van wat je normaal gezien zou verwachten, wat dat betreft zou het zo een Urker gezin kunnen zijn.

Urkers hebben een zekere wetteloosheid in zich. Het zal een buitenstaander misschien vreemd in de oren klinken dat Urkers, waarvan zo’n 94% naar de kerk schijnt te gaan, niet zo erg van regeltjes houden, maar toch is het zo. Die wetteloosheid komt denk ik voort uit de eiland cultuur, waarbinnen we gewend waren onze eigen boontjes te doppen en daarnaast de aard van het ruige vissersbestaan. De visserij eist toch een zekere mate van onverschilligheid en stoerheid. Niet te veel nadenken, niet te veel piekeren. Gewoon doen. Voor het laatste restje twijfel en angst hadden de meeste Urkers dan nog wel vertrouwen in God.

Die eiland cultuur zien we bijv. ook terug op Sicilië. Die wetteloosheid en het regelen van zaken binnen de eigen familie en groep, zien we daar in een heel ernstige vorm terug, die uiteindelijk geresulteerd heeft in de “Cosa Nostra”, “Onze Zaak”. Ook de maffia heeft hele nauwe banden met het geloof en de cultuur waar ze uit voortkomen.

Nu zou ik natuurlijk enorm overdrijven om Urk daadwerkelijk met Sicilië te vergelijken. Gelukkig is het op Urk nog kinderspel vergeleken met de uitwassen van corruptie, afpersing en moord die daar aan de orde van de dag zijn.

Toch kan ik wel enigszins een link maken. Op Sicilië bestaan twee rechtstaten naast elkaar en dat zie ik op kleine schaal ook op Urk terug. Op Urk zien we meer en meer dat er twee werelden zijn. De illegale en de legale en misschien in het verlengde daarvan: de kerkelijke Urker en de werkelijke Urker.

O.a. het barretjes gedoogbeleid van onze gemeenteraad heeft een soort betonrot veroorzaakt in onze Urker rechtsstaat. Dat gedoogbeleid is de laatste jaren de spuitgaten uitgelopen. In het verlengde daarvan zien we nu met de vuurwerk terreur hetzelfde ontstaan. Gemeenteraadsleden die een beetje popi jopie doen, het negeren, er om lachen en het zelfs goedkeuren als het maar binnen de perken blijft. Ondertussen vergeten ze dat ze een rechtsstaat vertegenwoordigen die door hun laffe houding steeds verder afbrokkelt. Ze hebben niet in de gaten dat door hun manier van politiek bedrijven de jeugd steeds meer de boodschap krijgt dat ze het allemaal niet zo nauw hoeven te nemen met de wet. Barretjes, scooters, vuurwerk, alcohol, drugs, het ligt allemaal in het verlengde van een slap gemeentebeleid dat weigert op te treden tegen mensen die de wet overtreden. Erger nog ze kunnen niet optreden omdat ze dan het falen van hun eigen schijnheilige praatjes moeten toegeven. Ze moeten dan erkennen dat ze met hun horeca beleid al 30 jaar achter de feiten aanlopen. Tja, als je nu die barretjes dicht zou gooien, dan heb je pas echt een probleem.

Hoe dom of laf moet je zijn om die problemen niet te willen zien en ze maar voor je uit te schuiven? Het overgrote deel van de Urker jeugd (en veel volwassenen) wil nu eenmaal feesten en beesten. Of de kerk en politiek dat nu leuk vindt of niet. Dat is een feit. Dat feit kan je negeren of je kan er wat mee doen om op die manier problemen te voorkomen. Helaas is de Urker gemeenschap zelf natuurlijk debet aan dit hele verhaal. Ik bedoel, als je tegen je eigen levensstijl in, toch gewoon maar SGP en Hart voor Urk blijft stemmen dan moet je natuurlijk ook niet gaan lopen zeiken. Die partijen stoppen nu eenmaal graag met de Bijbel in de hand de kop in het zand.

Die vreemde mentaliteit, waardoor veel Urkers tegen hun eigen belangen en leefstijl stemmen, is natuurlijk bizar. Hoe kan het toch dat Urkers zo extreem zijn? Zijn Urkers een soort Marokkanen? Komt het door de strenge godsdienstige opvoeding dat ze, buiten de deur, vaak zo grenzeloos zijn? Hoe kan het dat in het meest kerkelijke dorp van Nederland, zoveel gezopen wordt, zoveel vuurwerk de lucht in wordt geknald, zoveel scooter overlast is? Kunnen Urkers niet opvoeden? Zit het in de genen? Of komt het door de grote gezinnen? Schop de kinderen naar buiten en laat ze daar rotzooi trappen, dan hebben de ouders er zelf geen last van.

Misschien wordt het tijd voor een “Alles Mag Weekend”op Urk om de druk even van de ketel te halen. Het valt ook niet mee om je het hele jaar aan al die regeltje te houden. Gij zult dit niet, gij zult dat niet, daar word je natuurlijk ook een beetje opstandig van. Voor de buitenkerkelijke mensen is het al moeilijk genoeg om zich aan al die wettelijke regeltjes te houden, laat staan dat je dan ook nog al die extra regeltjes van de kerk, voor je kiezen krijgt. Veel Urkers zijn zwaar gefrustreerd door al die regeltjes en kunnen daardoor geen rekening meer houden met andere mensen. Het wordt ze allemaal teveel.


Een keer per jaar een “Alles Mag Weekend” is dan misschien de oplossing. Net als de katholieken, hun carnaval hebben, krijgen wij onze “Alles Mag” periode. Wil je lekker bezopen, naakt over straat lopen en een vuurpijl uit je kont de lucht in knallen. Doe maar lekker, dit weekend mag alles. Dan kunnen de “normale” Urkers even een weekendje naar Landal Greenparks en dan gaan we na het “Alles Mag Weekend” weer gewoon lekker normaal doen. Dan zijn de “Tokkies” hun stress een beetje kwijt, dan kunnen onze kerkende medeUrkers even lekker uit hun dak gaan met seks, drugs, drank en rock en roll (de boog kan immers niet altijd gespannen staan), zodat ze daarna weer lekker in de pas van dominee kunnen meelopen.

Doen we gelijk wat illegale straatraces met auto’s, motors en scooters, een stierenrace, net als in Pamplona, door het oude dorp, aalscholvers jagen op de haven en verplassen vanaf de vuurtoren.

Dat moet, dan samen met Koninginnedag en Oud en Nieuw, toch genoeg zijn om als Urker de rest van het jaar normaal mee te kunnen draaien in een rechtsstaat waar je rekening met elkaar houdt?