Dallas Police Shooting: Gladio in de V.S.?

Hoewel ik een grote afkeer heb van het gedachtegoed van de BlackLivesMatter beweging kan ik toch niet ontkennen dat het zaakje rond de Dallas Police Shooting een beetje stinkt. Het doet me denken aan andere aanslagen en vooral aan een aanslag in dezelfde stad 53 jaar terug. Ook toen, bij de moord op JFK, waren er tientallen getuigen die meerdere schutters meenden te hebben gezien. Ook toen was er een oud militair met extremistisch gedachtegoed, die als zondebok fungeerde en ook toen werd de zondebok, voor hij ook maar voor een rechter was verschenen vermoord. Ook bij de aanslag in Oklahoma City, in 1995, waarbij 168 mensen omkwamen door bommen in een overheidsgebouw, was de zogenaamde dader een oud militair die extremistisch was geworden en zogenaamd uit wraak voor de manier waarop de overheid de Branch Davidians en Randy Weaver en zijn gezin hadden behandeld, de aanslag had gepleegd. Dat Timothy McVeigh bij een speciale eenheid diende die geheime opdrachten voor de overheid uitvoerde en dat camera beelden en 24 getuigen bewezen dat McVeigh nog een handlanger had die ook in zogenaamde Ryder vrachtwagen zat en dat experts bewezen dat het gebouw werd opgeblazen door meerdere bommen, was niet van invloed op de uitspraak van de rechter, die er nog voor zorgde dat bepaalde documenten voor het publiek verborgen bleven vanwege gevoelige informatie. Vlak voor zijn dood deed McVeigh een verzoek om geen autopsie op zijn lichaam te plegen. Dat verzoek werd ingewilligd en zijn lichaam zou gecremeerd zijn. Saillant detail is dat de archieven van de FBI over de Iran/Contra affaire en de archieven over het Whitewater schandaal waar de Clintons bij betrokken waren, in het Murrah gebouw lagen opgeslagen dat in 1995 werd opgeblazen.

Ook bij de Bosten Bombing en de aanslag op homo bar in Orlando zagen we allerlei verdachte omstandigheden waarbij overheden een dubieuze rol speelden. We zien een steeds terugkerend patroon waarbij figuren die gelieerd zijn aan de overheid of door overheidsdiensten worden aangestuurd, een aanslag plegen en dan vervolgens zelf worden uitgeschakeld.

De huidige omstandigheden met betrekking tot o.a. BlackLivesMatter doen me denken aan de wijze waarop het Gladio netwerk te werk ging. In Italië werden in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw diverse aanslagen gepleegd waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Sommige aanslagen werden door rechtse, aan de NAVO gelieerde, elementen binnen de Italiaanse overheid gepleegd maar werden in de schoenen van de Communisten geschoven. De Communisten werden ondanks eerder electorale successen door deze aanslagen kaltgestellt. Een natuurlijke bondgenoot in dit proces was de maffia die al vanaf de invasie van de Amerikanen, op Sicilië tijdens de Tweede Wereld Oorlog, met de Amerikanen samen werkte en later ook met de CIA bleef samenwerken om het communisme in te dammen. Deze samenwerking met de maffia zagen we ook terug in Turkije waar Gladio samenwerkte met Turkse heroïne smokkelaars. De drugshandel is natuurlijk zo ie zo altijd al een grote inkomstenbron voor diverse geheime diensten geweest om hun plannen, die het daglicht niet konden verdragen, te financieren.

Verder is het natuurlijk goed te vergelijken met zwarte protest bewegingen, zoals de Black Panthers die in de jaren 60 en 70 werden geïnfiltreerd en kapot gemaakt door de FBI. Black Lives Matter is een beweging die gefinancierd wordt door o.a. George Soros. U weet wel die fijne miljardair die overal op de wereld, met zijn organisaties, revoluties veroorzaakt. Een van de leiders van Black Lives Matters woont in een huis van een Soros fonds. Dat Black Lives Matters een beweging van niets is, die alleen maar bezig is om onrust te zaaien, bewijst het feit dat ze helemaal niet geïnteresseerd zijn in het voorkomen van zoveel mogelijk moorden op zwarten want dan zouden ze wel gaan protesteren tegen het geweld van zwarten onderling in grote steden als Chicago en Detroit waar iedere week honderden zwarten worden neergeschoten door hun zogenaamde broeders en dat nog wel in zogenaamde pistool vrije zones. Black Lives Matter is alleen geïnteresseerd in zwarte slachtoffers als die vermoord zijn door een blanke. Volgens hun zogenaamde logica is dat dan een racistische moord omdat de slachtoffers bij voorbaat al onschuldige, vredelievende mensen zijn. Dat achteraf vaak blijkt dat ze een meterslang strafblad hebben en dat bewezen is dat zwarte mensen, procentueel gezien veel meer betrokken zijn bij criminele activiteiten, doet dan niet ter zake. In New York bijv. bestaat de bevolking voor 24% uit zwarten maar plegen zij 75%  van de geweldsdelicten met wapens. Dat ze daarom meer in aanraking met de politie komen en meer in de gevangenis zitten komt bij de BLM mensen blijkbaar niet op.

Ik krijg de indruk dat Black Lives Matter een soort  oproep oproerkraaiers zijn die, wanneer bepaalde overheidsdiensten hun hulp nodig hebben, op komen draven. In het geval van de schietpartij in Dallas moet we nog maar  afwachten wat nu de werkelijke toedracht van dit verhaal is. Was er echt maar een schutter en wat zijn de bewijzen tegen deze Mijnheer M.X. (referentie Malcolm X). Is hij daadwerkelijk de schutter en is hij daadwerkelijk overleden. Dat laatste lijkt vergezocht maar sinds de zogenaamde schietpartij op de school in Sandy Hook kijk ik nergens meer van op. Het lijkt ongeloofwaardig dat een groep acteurs een schietincident met tientallen doden in scene zouden zetten maar aan de andere kant is het bewezen dat overheden soms eigen burgers daadwerkelijk opofferen voor hogere doeleinden dus waarom niet de massa voor de gek houden met een toneelstukje waarbij helemaal geen slachtoffers vallen, beter toch?

Ook de wijze waarop de verdachte van de police shootings in Dallas aan zijn einde kwam roept veel vragen op. Waarom iemand, die geen kant meer op kan, vermoorden zonder dat je bewijs hebt dat hij de daadwerkelijke en enige dader is? M.X werd met explosieven, afgevuurd door een robot, vermoord. Moest deze wijze van handelen misschien een precedent scheppen voor toekomstige zaken waarin verdachten niet meer voor de rechter worden gebracht maar gewoon, standrechtelijke worden veroordeeld en ter dood gebracht door robots?

In hoe verre de aanslagen nu werkelijk zijn geïnstigeerd door ondergrondse overheidselementen of dat het gewoon echt het werk is van eenzame extremisten, valt voor mij als leek natuurlijk moeilijk vast te stellen. Het enige dat we wel met zekerheid kunnen stellen is dat we steeds hetzelfde patroon waarnemen van de ex militair of FBI handlanger, die doordraait, een aanslag pleegt en dan vervolgens voor dat er sprake is van een eerlijk proces, zelf het loodje legt. Ook is er steevast sprake van een oefening van de geheime diensten, het leger of de politie, vlak voor de aanslag en steevast is de oefening een exacte kopie van de aanslag.

Steeds weer zien we dezelfde modus operandi. WTC aanslag 1993, OKC aanslag 1995, 9/11 2001, 2005 7/7 Londen, Breivik aanslagen 2011, Sandy Hook 2012, Boston marathon aanslag 2013 en de aanslagen in Parijs en Brussel.

In de jaren 60 en 70 zagen we ook grote onrust in de samenleving. Destijds waren het ook Marxistisch georiënteerde groeperingen die aanslagen pleegden zoals de RAF, de Rode Brigade, de PLO en de Black Panthers. Nu zijn het ook weer linkse burgerrechten bewegingen en vooral Islamitische terreur die verdeeldheid en onrust zaaien in de samenleving. 

Het doel is het creëren van verdeeldheid, angst en onrust. Ouderwetse verdeel en heers tactieken die er toe moeten leiden dat de overheid meer controle over de burgers krijgt. Onze elite predikt gelijkheid en verzoening maar hun daden spreken een andere taal. Die daden creëren een multi religieuze, multi etnische en multi culturele onderklasse die tegen elkaar worden opgestookt zodat ze geen eenheid kunnen vormen om hun lot te veranderen of in opstand komen. Ondertussen profiteert de stinkendrijke internationale elite van open grenzen en goedkope arbeid waarna ze hun vermogens verbergen in ondoordringbare constructies op belasting paradijzen. De werkende onderklasse wordt leeggeplukt via belastingen en kan naast de druk die de globalisering op hun werk en inkomen legt ook nog eens de uitkeringen ophoesten voor de vele maatschappelijk mislukte immigranten. Immigranten die ook nog eens worden opgedraaid door verderfelijke ideologieën, als de Islam, die hen opstoken tegen het westen en vanuit een soort zelfhaat en jaloezie aanslagen gaan plegen, die vervolgens weer goed worden gepraat door linkse wegkijkers die een wel zeer vreemd bondgenootschap zijn aangegaan met deze extremisten die niets moeten weten van vrouwen en homo rechten en vrijheid van meningsuiting. Dat laatste past dan wel weer bij de linkse kerk omdat ze, als verkapte Bolsjewisten, ook helemaal niet zitten te wachten op andere meningen en het liefste een communistische heilstaat zouden stichten.

In hoeverre we de Islamitische en Linkse terreur nu werkelijk moeten zien als het grote kwaad in onze samenleving kan ik moeilijk inschatten. Je kunt de wereld immers vanuit zoveel verschillende standpunten bekijken en in hoeverre deze bewegingen worden misbruikt door geheime diensten is ook weer lastig herleiden maar in grote lijnen zie ik een scheidslijn tussen nationalisten en libertariers enerzijds en globalisten anderzijds. Ik denk dat vooral de laatste groep voor de grootste problemen in deze wereld zorgt. Het zijn vooral de globalistische control freaks die iedere wereldburger willen controleren in een wereld met open grenzen en open markten en iedereen die daar tegen in gaat wordt een kopje kleiner gemaakt. Het zijn de multi nationals die de dienst uit maken en onze samenlevingen moeten aan hun eisen worden aangepast. Mensen en landen die tegensputteren worden door de geheime diensten vakkundig aan de kant gezet of uit de weggeruimd en tegenstand vanuit de samenleving wordt doormiddel van gecontroleerde oppositie en false flag aanslagen een bepaalde richting ingeduwd. Deze internationale elite wil complete controle over grondstoffen, onderwijs, de media, de farmaceutische industrie en de voedsel productie.

Er bestaat natuurlijk echt terrorisme maar helaas komt dat terrorisme ook weer voort uit keuzes die onze elites hebben gemaakt. Door het tijdelijk, opportunistisch, samenwerken met bepaalde extremisten ontstaan er zelf gecreëerde monsters die ook weer monsters baren en die monsters hebben weer invloed op mensen in het westen die geïnspireerd raken en hun eigen zielige leventjes  kleur willen geven met zogenaamde heroïsche daden, die dan weer het leven kosten aan westerlingen die zich nauwelijks bewust zijn van de monsters die onze eigen elite heeft geschapen…

Zo ontstaat een vicieuze cirkel van onschuldige slachtoffers, naïevelingen, psychopaten en machtswellustelingen die de poort naar de hel opent.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geschiedenis, propaganda en ongewenste waarheden

 “De meeste effectieve manier om mensen te vernietigen is het ontkennen en uitwissen van het begrip van hun eigen geschiedenis”

-George Orwell-

In de dagen rond dodenherdenking en Bevrijdingsdag werd ik me er weer van bewust hoe je het begrip geschiedenis eigenlijk voor een ieder z’n karretje kan spannen. Geschiedenis wordt op allerlei manieren gebruikt en misbruikt voor politieke doeleinden en het verkrijgen van macht en erkenning.

In de week van de dodenherdenking zag ik op de publieke omroep voornamelijk documentaires voorbij komen over Joodse mensen en in talkshows werd de herdenking ook zwaar gedomineerd door deze groep. Nu heeft die bevolkingsgroep, met zo’n 5 miljoen doden, natuurlijk flink geleden onder de Nazi bezetting maar de 75 miljoen andere doden die wereldwijd in WO2  vielen, worden vrijwel volkomen genegeerd en dat is toch op z’n minst schoftig te noemen. Het slachtofferschap van de Joden is een politiek wapen geworden dat ze (net als de Palestijnen) ten volle uitbuiten. Ook wordt ons al decennia lang wijs gemaakt dat de Amerikanen, Britten en Canadezen de Nazi’s hebben verslagen terwijl ze in feite gewoon hebben afgewacht tot de Russen, ten koste van zo’n 20 miljoen mensen, de Duitsers op de knieën kregen en toen nog even het laatste zetje hebben gegeven. Dat laatste zetje koste natuurlijk ook nog genoeg moeite en ging ook ten koste van honderdduizenden doden maar toch.

Geschiedenis werd vrijwel direct politieke propaganda toen de Sovjet Unie na de Tweede Wereld Oorlog onze nieuwe vijand werd. Sindsdien werd onze kijk op de geschiedenis vrijwel altijd overgoten met een flinke scheut NAVO saus en worden we sinds het einde van de oorlog doodgegooid met Hollywood films over heldhaftige Amerikanen en de Holocaust en wordt met vrijwel geen woord gerept over de werkelijke overwinnaars en grootste slachtoffers van de Nazi’s, de Russen.

Vandaag de dag is geschiedenis meer dan ooit politiek geworden. Met grote regelmaat zien we de laatste jaren zwarte mensen voorbij komen die zwaar gefrustreerd zijn over hun positie in de maatschappij, die volgens hen niet helemaal uit de verf is gekomen door allerlei vormen van discriminatie en slavernij. In de V.S. zien we allemaal bewegingen opkomen die strijden tegen de manier waarop de politie met zwarte mensen omgaat en bij de laatste Osars was er een beweging die eiste dat er meer zwarte mensen in films te zien waren. In Nederland kennen we natuurlijk de antizwarte piet beweging met als hoofdvrouw de immer verontwaardigde Sylvana Simmons. Nu valt het natuurlijk niet te ontkennen dat zwarte mensen tot in de jaren 60 van de vorige eeuw werden gediscrimineerd maar voor de argumenten van de huidige generatie zwarte activisten moet je wel heel erg met de geschiedenis en logica aan de loop gaan. Ook worden we via de media opgescheept met het beeld dat alle rassen buiten de blanken om zielig en slachtoffer zijn. De Indiaan bijv. wordt tegenwoordig neergezet als een vredelievende greenpeace achtige figuur, die in complete harmonie met de natuur leefde en geen vlieg kwaad deed maar het echte verhaal van de  oorlogzuchtige Indiaan krijg je zelden tot nooit voorgeschoteld. We krijgen zielige verhalen tot ons over trotse op bizon jagende hippies die grote stukken grond kwijt raakten aan die Duivelse blanken maar de logische gedachte dat het toch wel heel vreemd zou zijn dat enkele honderdduizenden mensen een landmassa ter grote van Noord Amerika, alleen zouden bezitten, lijkt bij weinig mensen op te komen. Ze kenden geen zogenaamd geen eigendommen of landsgrenzen en leefden in harmonie met de natuur maar ondertussen waren ze continu in oorlog met andere Indianen stammen en die strijd ging toch ook echt om land en goederen. Tegenwoordig bezitten ze, dankzij herstel betalingen van de V.S. en Canada, met kleine groepen mensen stukken land die groter zijn dan Frankrijk. Natuurlijk hebben Europeanen zich schuldig gemaakt aan genocide tegenover de Indianen maar andersom gebeurde er ook genoeg en de gemiddelde blanke kolonist zal destijds een bloedhekel aan Indianen gehad hebben in de periode dat ze continu op hun hoede moesten zijn voor deze autochtone groep die soms hele gezinnen en dorpen uitmoorden. Als je moet overleven en je gezin moet redden, dan tellen al die gevoeligheden, over bijv. de juist naam voor de Indianen of gelijkheid van rassen en de seksen, niet mee. Dat politiek correcte gelul is echt een luxe die we ons, als mensheid, pas vrij recent kunnen permitteren. Het is natuurlijk maar de vraag of het een zegen is dat we bijv. in een wereld leven waar we ons druk kunnen maken over 0,3% van de bevolking en of deze 0,3% genderneutrale mensen wel naar de juiste wc kunnen gaan. We worden in onze huidige westerse maatschappij geterroriseerd door minderheden die de samenleving proberen te overheersen met hun gevoeligheden en alle rechten die ze opeisen. De gevoeligheden van een van die minderheden, de moslims, overheersen momenteel het nieuws en het debat in onze westerse samenlevingen en hun gevoeligheden zorgen er voor dat onze westerse samenleving, op een negatieve manier verandert. Door ons bevochten vrijheden komen weer op nieuw ter discussie te staan en het feit dat linkse partijen de kant van de moslim minderheid kiezen, zorgt er voor dat er een tweedeling in de maatschappij ontstaat.

De slavernij is ook zo’n hoofdstuk uit onze geschiedenis boeken dat compleet wordt gedomineerd door zwarte slachtoffers en blanke daders. Het ware verhaal is natuurlijk heel anders. Slavernij bestaat al duizenden jaren en de daders en slachtoffers waren en zijn van alle kleuren. Blanken springen het meest in het oog omdat ze in een vrij recente periode, in een land, dat momenteel het rijkste en machtigste land van de wereld is, hun gruweldaden hebben gepleegd. Dat ze daarbij werden geholpen door Afrikanen en dat Arabieren en Aziaten veel grotere slavenhandelaren waren is in de discussie helemaal ondergesneeuwd geraakt. Er waren honderdduizenden blanke en miljoenen Aziatische slaven maar daar hoor je tegenwoordig geen blanke of Aziaat meer over klagen. Dat blanke christenen de eersten ter wereld waren die slavernij op morele gronden afschaften, natuurlijk veel te laat, maar goed, lijkt ook geen enkele rol te spelen, terwijl je toch de vraag kan stellen waarom al die andere rassen de slavernij niet eerder hebben afgeschaft.

Ook wordt ons onder het mom van het gelijkheidsdenkend wijs gemaakt dat alle mensen hetzelfde zijn maar dat blijkt ook een leugen te zijn. Alle mensen zijn misschien gelijkwaardig maar gelijk zijn ze allerminst. Genetisch gezien zit er een verschil tussen Afrikanen en Europeanen en Aziaten.  Die laatste twee groepen hebben namelijk Neanderthaler DNA in zich waardoor ze, qua DNA, zo’n 3% af kunnen wijken van Afrikanen. Ook is gebleken dat bijv. in Nederland, Marokkanen en Turken zo’n 15 punten lager scoren op een IQ test dan de autochtone bevolking. In de V.S. is dat niet anders, waar de zwarte bevolking ook flink lager scoort en de Aziaten weer gemiddeld 10 punten hoger scoren dan de blanke bevolking. De rechter hersenhelft van zwarte mensen schijnt beter ontwikkelt te zijn tegenover een beter ontwikkelde linker hersenhelft bij witte mensen. Ook is gebleken dat zwarte mensen zich lichamelijk sneller ontwikkelen, seksueel actiever zijn en meer betrokken zijn bij criminaliteit. Nu zijn daar, naast een lager gemiddeld IQ, natuurlijk allerlei sociale factoren voor aan te wijzen maar het IQ speelt toch zeker een grote rol. Het ontkennen van deze feiten en aangeboren genetische eigenschappen leidt er mijns inziens toe dat we niet adequaat kunnen reageren op problemen in de samenleving.

“IQ is een betere voorspeller voor toekomstige armoede dan afkomst uit een arm nest; armoede komt acht maal vaker voor bij volwassenen met arme ouders dan bij mensen van rijke komaf; maar een laag IQ is een vijftienmaal betere voorspeller voor armoede. En zo gaat het ook met onwettige kinderen (achtmaal vaker bij mensen met een IQ onder 75 dan bij IQ's boven 125) en gevangenisstraf (tienmaal meer mensen met een IQ onder de 100 dan met een IQ boven de 100 in de gevangenis).”                  -citaat uit artikel NRC 17nov 1994-

Geschiedenis en de waarheid zijn toetsstenen van het politiek correcte evangelie geworden en zijn daardoor onderhevig aan hevige corrosie. Veel universiteiten zijn tegenwoordig geen bronnen van kennis meer maar verzamelplekken van snel gekwetste zielen die zich vooral druk maken of hun eigen identiteit wel volledig uit de verf komt. Veel professoren geven tegenwoordig zogenaamde “trigger warnings” waarin ze de studenten vooraf waarschuwen voor eventuele gevoelige passages in hun colleges. Er is geen sprake meer van een onderzoekende houding die moet leiden tot een onbepaalde uitkomst. Die uitkomst moet eerst getest worden op allerlei gevoeligheden van de studenten. Waarheidsvinding en kritische argumentatie moeten vooral ver weg gehouden worden van de tere zieltjes van de studenten. Deze gekwetste studenten vinden dat de maatschappij ze van alles is verschuldigd en dat hun afkomst hun bepaalde rechten geeft. Het eventueel falen van deze studenten is altijd de schuld van de witte, kapitalistische, westerse, door mannen gedomineerde maatschappij en heeft natuurlijk niets te maken met gebreken in hun eigen karakter, intelligentie, culturele achtergrond of opvoeding.

Moslim jongeren in Europese achterstandswijken geven de schuld van hun falen aan de overheid terwijl zij en hun ouders zich verder totaal afzijdig houden van de maatschappij en de blik, zonder enige toekomstvisie, blijven richten op de landen en culturen van herkomst. Ook in de V.S. zien we weinig zelfkennis bij de zwarte bevolking als het om de problemen in zwarte wijken gaat. Een blinde kan zien wat het probleem is, namelijk een negatieve criminele, drugs en slachtoffer cultuur waarin mannen weigeren verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezinnen waardoor ze in een vicieuze cirkel van criminaliteit en werkeloosheid blijven hangen.

Het vreemde is natuurlijk dat er twee standaarden worden gehanteerd in de wijze waarop mensen en samenlevingen worden beoordeeld. In het westen moeten we alle culturen accepteren en eisen mensen die emigreren naar het westen allerlei rechten op. Ook moeten we respect hebben voor de cultuur van allerlei minderheden en moeten we een bijna heilige bewondering hebben voor allerlei culturen en gewoontes van mensen in andere landen en doen we er alles aan om die culturen in stand te houden. We vinden het bijv. nu belangrijk dat de oude Aboriginal cultuur van de oorspronkelijke bewoners van het huidige Australië bewaard blijft maar ondertussen doen we er in Europa alles aan om onze eigen cultuur te verkrachten met allerlei Amerikaanse en Islamitische culturele invloeden.

Waarom zijn onze eigen cultuur en tradities niet belangrijk? Die dubbele standaard is toch op z’n minst vreemd te noemen en valt misschien alleen te begrijpen als je er van uit gaat dat onze elite het westen gebruikt als een soort proefballon voor een wereld waarin er in de toekomst nog maar plaats zal zijn voor 1 visie op alles. 1 cultuur, 1 religie, 1 ras, 1 geschiedenis en 1 door een wereldregering opgelegde, allesoverheersende waarheid. Dat deze waarheid niets meer van doen heeft met de wereld om ons heen en hoe wij die ervaren, doet dan niet meer terzake.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het referendum en de chagrijnige (Urker) elite

Dat de Urker en landelijke elites dit referendum niet zagen zitten mag duidelijk zijn. Vanaf dag een werd het tegengewerkt, wat zich al meteen uitte in het plan van de gemeente Urk om maar 2 stembureaus te openen. Achter zo’n beslissing moet wel een enorm chagrijn schuil gaan want anders kan ik niet verklaren dat je in een dorp waar normaal 8 stembureaus zijn er maar 2 wil gebruiken. Dan ben je toch echt niet bezig om de burger aan te moedigen om te gaan stemmen. Uiteindelijk werd dat aantal, na wat boze reacties uit Urk, omhoog gebracht naar 5.

Nu waren er allerlei excuses van de gemeente. Te weinig geld,  de verwachtte lage opkomst (had de SGP soms wat ingefluisterd?) en scholen die teveel overlast hadden van stembureaus. Stuk voor stuk makkelijk te weerleggen. Ik had zelfs nog aangeboden om een snipperdag op te nemen om zo’n stembureau gratis te bemannen maar dat is misschien nog een optie voor een volgend referendum. Met een beetje goede wil en organisatie moet je toch makkelijk een normaal aantal stembureaus kunnen gebruiken met het geld wat de overheid beschikbaar stelde. De verwachtte lage opkomst ( vorig referendum nog mee dan 70%), klopte dus wel maar de gemeente deed er dan ook alles aan gedaan om de kiezers uit het Urkerhard te weren. Ze waren op het briljante idee gekomen dat het hele Urkerhard naar 1 stembureau (Talmahaven) moest. In samenwerking met het slechte weer en de grotere afstanden zullen veel twijfelaars zijn thuisgebleven. Daarnaast was er natuurlijk de oproep van de SGP en CU om Voor te stemmen of tactisch thuis te blijven zodat dan de kiesdrempel niet zou worden gehaald. Aangezien dit de 2 grootste partijen van Urk zijn en zij ongetwijfeld de meeste invloed uitoefenen, is het eigenlijk nog een wonder dat er nog een opkomst van 36% was waarvan 83% Tegen stemde.

Er was nog een Urker die een hoorzitting had aangevraagd over de wijze waarop de gemeente Urk met dit referendum omging, waarop hij een antwoord kreeg 3 dagen NA het referendum met de vraag of hij nog belang had om de zaak door te zetten…

Het plaatselijk sufferdje was duidelijk ook niet van dit referendum gecharmeerd. In de aanloop deden ze niet moeilijk over wat minder stembureaus en de uitslag kon rekenen op enkele regeltjes tekst, weggestopt op pagina 14 tussen een vergiftigd hondje en een reünie.

Ik heb trouwens de laatste maanden nog nooit zoveel zogenaamde intellectuelen horen zeggen dat ze niet begrepen waar dit referendum over ging en dat ze daarom eigenlijk geen mening konden geven. De zogenaamd minder ‘slimme’ mensen begrepen meteen waar het om draaide. Na al tientallen keren te zijn voorgelogen door onze politici en nadat we al tientallen miljarden aan allerlei zwakke broeders (o.a. Griekenland) hebben moeten overmaken, hadden veel mensen direct in de gaten dat dit verdrag in de toekomst zal leiden tot een lidmaatschap van de Oekraïne bij de EU en vele miljarden die we w.s. weer moeten overmaken, nadat de Oekraïne niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen en dat het militaire gedeelte van het verdrag, onherroepelijk zal leiden tot veel gesodemieter en wellicht oorlog met Rusland. Daarnaast snappen alle laag opgeleidde en betaalde mensen dat er door dit verdrag zometeen weer nieuwe (naast de Polen, Roemenen etc.) laagbetaalde arbeiders uit de Oekraïne komen om hun baantjes in te pikken en hun arbeidsrechten te ondermijnen. Daar hoef je echt geen verdrag van voor tot achter voor door te lezen om dat te begrijpen.

Verder was dit natuurlijk ook pas de eerste mogelijkheid, na de invoering van de referendum wet, om enige inspraak te kunnen organiseren met betrekking tot een EU onderwerp. De inniatiefnemers hadden natuurlijk veel liever gestemd over de invoering van de Euro of überhaupt toetreding tot een EU in haar huidige vorm.

Al met al moet de gemeente Urk zich denk ik schamen voor de wijze waarop ze met dit referendum zijn omgesprongen. Ze hebben de Urker burger eigenlijk gewoon ontmoedigd om van hun democratische rechten gebruik te maken.

Als dit soort praktijken bij de volgende landelijke, provinciale, Europese of plaatselijke verkiezingen weer plaatsvinden dan staan de CU en SGP waarschijnlijk moord en brand te schreeuwen omdat de verkiezingen worden ondermijnd en dan zijn ze w.s. weer de grootste voorstanders van het democratisch proces, dat dan opeens natuurlijk wel goed moet worden bewaakt…

Ik denk dat je de gemeente Urk in deze dan ook hypocrisie en nalatig bestuur kan verwijten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanslagen Brussel, uitgelegd aan een kind.

Als ik nu eens aan mijn dochter moest uitleggen hoe dat nu precies met die aanslagen in Brussel en Parijs zit, wat zou ik dan zeggen?

Kijk, lieve schat, het zit zo. Wij wonen in het westen en onze voorouders hebben er, dankzij hun moed, geestelijk en technisch vernuft, doorzettingsvermogen en ook heel veel slechtigheid en moord en doodslag, voor gezorgd dat wij hier heel rijk zijn in vergelijking met de rest van de wereld.

Vroeger had je in andere werelddelen ook hele machtige rijken, zoals de Mongolen, Ottomanen en Perzen die toen sterker dan ons waren en ons regelmatig in de pan hakten maar de laatste eeuwen hebben wij in Europa een grote voorsprong genomen op technisch gebied en tactische oorlogsvoering en omdat we net even iets sluwer en slechter waren dan de rest van de wereld zijn we nu zo’n beetje de baas van de wereld.
Dat wil niet zeggen dat we ook zomaar de baas blijven. Daarvoor moeten we wel zorgen dat we de baas blijven over de grootste olie gebieden van de wereld. Het militair sterkste land van de wereld is de V.S. en die hebben een heel slim systeem bedacht waardoor ze onbeperkt geld kunnen lenen zonder dat ze het ooit terug betalen. Dat systeem hebben ze het Petrodollar systeem genoemd en dat houdt in dat alle olie op de wereld verkocht moest worden in dollars. Daardoor hebben alle landen dollars nodig en daardoor werd de dollar de wereld reserve munt. Dat petrodollar systeem is de basis van de Amerikaanse economie. Als die afspraak wegvalt dan stort de Amerikaanse economie waarschijnlijk binnen no time in. De Amerikanen doen er dan ook alles aan omdat systeem in stand te houden en daarvoor hebben ze controle nodig over het Midden Oosten en Centraal Azië, want dat zijn de belangrijkste olie gebieden op de wereld en daar lopen de belangrijkste olie en gas leidingen. Om controle over de regio te krijgen hebben de Amerikanen en hun bondgenoten al heel veel oorlogen gevoerd en steunen ze al heel lang allerlei dictators en radicale moslim groeperingen, waardoor heel veel moslims een nog grotere hekel aan het westen hebben gekregen.

Die moslims verhuizen massaal naar het westen, waar ze zo’n hekel aan hebben, omdat ze het thuis, economisch gezien niet zo goed hebben. In het westen kunnen deze moslims ongestoord hun gang gaan. Ze hebben vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en ze krijgen allerlei sociale uitkeringen en gratis opleidingen waardoor ze hier prima kunnen leven. Nu hebben we in het westen een heel groot probleem en dat zijn naïeve linkse mensen. Deze mensen zijn de afstammelingen van een systeem dat het communisme heette. Communisten waren mensen die geloofden dat iedereen gelijk was en dat we alles eerlijk moesten delen. Nu weet je misschien dat niet iedereen gelijk is, want er zijn domme, slimme, eerlijke, oneerlijke, luie, hardwerkende, lieve, valse en allerlei soorten mensen en al snel bleek dat het systeem niet werkte en vooral voor veel ellende en verdriet zorgde. Toch zijn er vandaag de dag nog steeds mensen die in dat systeem geloven en die denken dat alle mensen, religies en culturen gelijk zijn. Iedereen die daar anders over denk noemen ze een racist, terwijl het natuurlijk niets met racisme heeft te maken maar dat begrijpen ze niet. Deze linkse mensen geloven dat je andere mensen die hier komen wonen geen strobreed in de weg mag leggen. Ze hoeven de taal niet te leren en ze hoeven zich niet aan te passen aan onze normen en waarden en ze vinden dat wij, als westerlingen, tot in eeuwigheid schuldig zijn tegenover allerlei zielige mensen vanover de hele wereld, vanwege ons koloniaal verleden. Deze linkse mensen geloofden in het marxisme en de filosofie van de Frankfurt school. Deze filosofie denkt dat alle mensen en culturen door elkaar moeten worden gemixt en dat iedereen gelijk moet zijn. Vrouwen moeten mannen worden en omgekeerd, alle vormen van seks en relaties moeten vrij zijn en er mogen geen grenzen zijn voor personen en goederen. Multi Nationals vinden dat ook een heel mooi systeem omdat ze daardoor overal dezelfde regels hebben, geen last hebben van grenzen en overal naartoe kunnen gaan met hun bedrijven waar de laagste loonkosten zijn.

Deze naïeve linkse mensen vinden dus dat ieder mens dezelfde rechten heeft terwijl een nationalist vind dat iemand die uit zijn land komt de meeste rechten heeft en hij of zij vind ook dat een politicus uit zijn of haar land, in de eerste plaats moet opkomen voor de mensen uit dat specifieke land. Rechtse en nationalistische mensen lijken zich vaak veel meer bewust te zijn van de natuur van de mens en de manier waarop deze wereld in elkaar zit en werkt. Deze rechtse mensen lijken veel beter te begrijpen dat mensen egoïstisch zijn en vooral opkomen voor hun eigen rechten en de rechten van hun naasten.
Helaas hebben de linkse naïeve mensen en hun internationale vriendjes heel veel invloed gekregen in deze wereld. Zij willen geloven in een utopische wereld, die ze doormiddel van hun politieke invloed naar hun hand willen zetten. Het westen dient voor deze mensen als een soort proeflaboratorium waarin ze al hun politieke experimenten uitproberen. Daarom begonnen ze in het westen met de multi culturele samenleving, terwijl ze in de rest van de wereld zogenaamd de diversiteit van de culturen prijzen en aanmoedigen. Heel vreemd want een westerling heeft blijkbaar geen recht op zijn eigen cultuur en iemand die in het westen voor zijn cultuur opkomt wordt als een racist beschouwd terwijl iemand die in Afrika voor zijn cultuur opkomt als een held wordt gezien.
Maar goed, er kwamen dus heel veel mensen vanuit vooral Islamitische landen naar de westerse landen. Veel mensen uit die culturen pasten zich aan maar nog veel meer deden dat niet en gingen in getto’s bij elkaar wonen waar ze de cultuur uit hun geboortelanden konden voortzetten, vaak gefinancierd door een uitkering van een regering die ze principieel gezien tot op het bot haten.

Veel jongeren uit die moslim gezinnen gingen zich bezighouden met criminele activiteiten omdat ze geen zin hadden om eerst te studeren en dan te gaan werken. Veel te veel moeite voor te weinig geld. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Het zat deze jongens niet mee omdat ze thuis ook heel weinig opvoeding meekregen. De veelal Islamitische culturele achtergrond bleek, met haar omerta en leugenachtige, goedpraat cultuur een gigantisch nadeel mee te brengen voor een goede assimilatie in de westerse cultuur. Enerzijds was daar ook de vrijheid en de goddeloze cultuur die ze meekregen op straat en daarnaast de werd thuis nog de woestijn cultuur gepredikt, waarin vrouwen en vrijheid niet zo hoog in aanzien staan. Veel moslim jongeren hebben dan ook last van een soort schizofrene levenshouding en kunnen, mede door de Islam, nooit een duidelijke keuze maken voor het land waar ze geboren zijn.

Even doorspoelen naar vandaag. Door bomaanslagen in Brussel zijn er weer tientallen mensen gedood en honderden gewonden gevallen. Het zoveelste incident van moslim terrorisme. Nu begrijp ik dat veel moslim jongeren de westerse maatschappij en media hypocriet vinden als het om het buitenland beleid van het westen gaat maar de praatjes van de naïeve linkse mensen die maar praten over te weinig kansen en te weinig werk, vind ik grote bullshit. Deze jongeren krijgen kansen genoeg maar kiezen voor de makkelijkste weg. Zij zijn gefrustreerd over de onmacht van hun thuislanden tegenover de militaire macht van het westen. Ze zijn gefrustreerd over de financiële, sportieve en culturele macht van het westen en weten dat hun thuislanden daar vrijwel niets tegenover kunnen zetten en ze zijn vooral gefrustreerd over het feit dat zij, met hun islamitische achtergrond, blijkbaar niet binnen die westerse cultuur passen. Uit die frustratie komen de aanslagen voort en het is de houding van de naïeve linkse mensen, die heilig in de multi culturele samenleving geloven en daarnaast de naïeve houding van rechtse mensen die heilig geloven in de onfeilbaarheid van het westen en de NAVO, die er voor zorgt dat we in deze situatie zitten. Nou, dat was ongeveer in een notendop waar deze aanslagen over gaan.

Zo schat, ik hoop dat je er iets van snapt, sorry dat ik zo langdradig was. Slaap lekker.

Ps. nog even snel een oplossing voor de problemen: stoppen met de multi culturele samenleving, stoppen met de EU, weer terug naar de oude vertrouwde natie staten en gewone ouderwetse handelsbetrekkingen tussen die naties. Stoppen met het imperialisme van de NAVO en het steunen van het olie imperialisme van de V.S., stoppen met het doodknuffelen van moslims maar ze keihard wijzen op hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de natie en de grondwet, stoppen met de globalisering en opkomen voor de eigen arbeiders. Gezond verstand moet weer de boventoon gaan voeren boven allerlei plannetjes van hopeloos naïeve linkse typetjes die niets van de wereld begrijpen en rechtse haviken die alleen maar geïnteresseerd zijn in geld en macht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijd voor een nieuwe politieke koers op Urk en in Nederland

"Politieke taal is bedacht om leugens waarheidsgetrouw te laten klinken en moord respectabel"

-George Orwell-

Berechja schandaal, illegale barren, buitendijkse haven, windmolenpark NOP, de besluiteloosheid rondom en onnodige extra kosten haventerrein, de machtstrijd binnen de SGP, de vele onhandige en arrogante uitingen van burgemeester en wethouders in de media en nu als laatste het achterhouden van de brief van de staatssecretaris. Zomaar een greep uit wat recente schandalen. Ik vraag me af waarom wij eigenlijk nog een gemeenteraad en burgemeester en wethouders nodig hebben want ze lijken vaak meer kapot te maken dan dat ze iets positiefs bijdragen aan onze samenleving.

Veel Urkers stemmen al jaren achteloos op hun partijtje zonder verder te kijken of ze die stem überhaupt wel waard zijn. Kijk nou eens naar de SGP. ( met de SGP bedoel ik ook HvU, wat een onderafdeling van de SGP is.) Al jaren kunnen ze steevast rekenen op een vaste groep kiezers maar als we bijv. kijken naar wat ze landelijk doen dan kom ik tot de conclusie dat ze een crimineel en leugenachtig kabinet steunen dat ook nog eens allerlei christelijke steunpilaren onderuit schoffelt. De SGP is gewoon niets meer of minder dan een soort VVD voor refo’s en ze denken door tegen de macht aan te schuren ook nog wat binnen te kunnen halen. Een stukje opportunisme van de zwarte snit. Met principes heeft het niets te maken. Dat de SGP opportunistisch was wist ik natuurlijk al dankzij het windmolenpark NOP dossier. De landelijke SGP en de afdelingen van de NOP en Urk waren in eerste instantie voor het windmolenpark en pas toen bleek dat de Urker bevolking tegen was kwam de plaatselijke SGP plotseling in opstand toen het al veel te laat was. Ook de laatste tijd valt de SGP me vies tegen. Eerst lieten ze al blijken niets in het referendum te zien en riepen ze de SGP’ers op om niet te gaan stemmen en later stemden ze ook nog in de 2e kamer tegen de motie van Pieter Omtzigt, over het opvragen van de radarbeelden van de Oekraïense luchtvaartdienst met betrekking tot de MH17. Wederom een vriendendienst voor de vriendjes van D66, VVD en PVDA. In mijn ogen is het bewust crimineel om dergelijke informatie achter te willen houden maar de SGP heeft blijkbaar geen enkele moeite om mee te werken aan deze doofpotcultuur.

Ook plaatselijk zien we dat de SGP er een zooitje van maakt. Ze waren recent verwikkeld in een interne machtsstrijd en probeerden via allerlei dwangmiddelen en lasterpraat elkaar het leven zuur te maken. Ook de burgemeester speelde daarin een zeer kwalijke rol. Verder zorgt de SGP er al jaren voor dat het illegale barren probleem niet wordt opgelost en dat er geen goed gecontroleerde legale horeca voor terug komt. Met de Bijbel in de hand en de kop in het zand.

Maar denk nou niet dat andere partijen het veel beter doen. Van de CU en het CDA hoef je ook niet echt veel te verwachten en ook deze partijen hebben flinke steken laten vallen en landelijk zijn zowel de CU als het CDA een soort linkse lulletjes partijen geworden.

Hoe nu verder. Ten eerste stem nou eens niet zo stompzinnig op je vertrouwde partijtje omdat die zogenaamd de enige “echte” christelijke partij is. Wat heb je aan een christelijke partij als ze je naar de afgrond brengen? Kan je dan soms nog tevreden opkijken, helemaal verkreukeld onder op de bodem van het ravijn en met je laatste adem zeggen: “maar ze waren wel christelijk.” Wat is dat christelijke nog waard als ze in de praktijk alleen maar heulen met de “vijand” en qua stemgedrag nauwelijks nog te onderscheiden zijn van niet christelijke partijen.

Ook weer zo typisch is de manier waarop de gemeente Urk met het referendum van 6 april omgaat. Iedere gemeente krijgt geld om die verkiezingen te organiseren en op Urk hebben ze toen blijkbaar gedacht: “laten we dat geld lekker gebruiken om wat gaten te dichten.”

Eerst zouden er maar 3 stembureaus opengaan maar al snel veranderde dat na wat gesputter vanuit de gemeente, in 5 stembureaus. Goede tactiek want nog steeds 3 stembureaus minder en weer wat geld bespaart. Vervolgens komen ze dan met een verdeling van de stembureaus die er voor zorgt dat zowat het hele nieuwe plan van Urk naar de Talma haven moet komen om te kunnen stemmen. Te debiel voor woorden. Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat enkele mensen binnen het gemeentebestuur aandelen hebben in Shell of ander partijen die geld willen verdienen in de Oekraïne. Als reden werd gegeven de verwachtte lage opkomst en dat in een gemeente die bij het laatste referendum de hoogste opkomst van Nederland had. Urkers stemmen graag en maken gelukkig veel gebruik van hun democratische rechten maar de gemeente Urk vind die democratie blijkbaar maar niks en misbruikt een democratische stemronde om nog snel even wat centen te besparen. Denk maar niet dat er bij de volgende landelijke, provinciale, Europese of plaatselijke verkiezingen ook maar 1 cent bezuinigt wordt. Dan zijn de SGP boys in eens wel voor democratie en staan ze met de neus bovenop het goede verloop van het democratisch proces, want o wee als de SGP dan een stemmetje minder krijgt van hun zwarte schaapjes.

Het wordt tijd dat we eens stoppen met die stompzinnige partij politiek. Deze manier van volksvertegenwoordiging stamt nog uit de tijd van de postkoest en heeft niets meer te maken met de huidige realiteit waarin de burger veel meer informatie tot zijn of haar beschikking heeft. Het is veel makkelijker om te stemmen, bijv. met gebruikmaking van DigiD en we hebben als goed ontwikkelde burgers echt geen Jan doedel meer nodig die ons vertegenwoordigd in Den Haag of een gemeenteraad.

Natuurlijk kan je waardering opbrengen voor mensen die zich politiek inzetten voor de samenleving en er zijn natuurlijk ook hele goede, principiële, gedreven politici maar helaas zorgt de partij structuur er voor dat een bepaald soort conformistische personen naar boven komen drijven en dat zijn vaak mensen van het slag opportunistische machtswellustelingen. Likken naar boven en trappen naar beneden.

“Als je het allemaal zo goed weet ga dan zelf de politiek in”, hoor ik u denken. Ik denk niet dat het zin heeft om in de politiek te gaan als je de politieke structuur zoals die nu bestaat afwijst.

Dit politieke systeem, van volksvertegenwoordiging via partijen is mijns inziens failliet en het wordt tijd voor een democratie 2.0 waarin de burger weer meer te zeggen krijgt en niet alleen bestuurd wordt door een elite die totaal geen voeling meer heeft met een groot deel van de bevolking.

En Urkers, laat u stem zoveel mogelijk horen op 6 april bij het referendum, want onze bestuurlijke elite zit flink met dit referendum in haar maag en door NEE te stemmen kunnen we als Nederlanders nog enigszins met onze vinger in de pap meeroeren. Ook als onze regering er niets mee doet of als het Europees gezien geen verschil maakt dan nog denk ik dat het zin heeft om te gaan stemmen omdat op we op die manier het democratisch faillissement van Nederland en Europa kunnen laten zien en misschien dat de mensen dan eens echt wakker worden en actie gaan ondernemen tegen het langzaam doodbloeden van de democratie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hebben we nog wat te zeggen?

6 april a.s. kunnen we als Nederlandse burgers onze stem laten horen in een referendum. Veel mensen zien het onderwerp van dit referendum als een non issue of willen er niets mee te maken hebben omdat het uit de Geenstijl hoek komt die ze dan weer liëren aan de PVV.

Ik denk dat veel mensen het belang van dit referendum onderschatten. Ten eerste is ieder referendum, wat mij betreft, een feest voor de democratie. Ik heb zelf het gevoel dat democratie in Nederland en de EU steeds minder voor stelt. Over kleine zaken mogen we nog meepraten maar over de grote lijnen van het beleid en hoe we als Nederland in deze wereld staan hebben we weinig meer te zeggen. Onze bestuurlijke elite heeft haar ziel verkocht aan globalisering, multi culturalisme en de politieke en financiële eenwording van Europa. We lopen braaf mee aan de riem van de Amerikanen en doen alles wat zij willen binnen het NAVO verband. Over het geo politieke beleid hebben wij als Nederlanders vrijwel niets meer te zeggen. Nu kunnen we onze stem laten horen over een associatie verdrag met de Oekraïne. Onze elite wil ons laten geloven dat het allemaal niets voor stelt en dat de Oekraïne never nooit niet bij de EU zal komen. Wie het verleden kent voorspelt de toekomst en iedereen met een gram hersens weet waar dit toe gaat leiden. Ten eerste komt er weer een leger van arbeiders Europa binnen die u laaggeschoolde arbeid, voor een appel en een ei, maar wat graag over willen nemen. Ten tweede krijgen we er op de lange termijn een tweede Griekenland bij met nog meer corruptie en een nog slechtere economie. Ten derde en dat is misschien nog wel het belangrijkste punt. We krijgen onherroepelijk gesodemieter met Rusland omdat de Oekraïne een belangrijke buffer vormt tussen Duitsland en Rusland. Het lijkt soms wel of we in het westen het geheugen van een mier hebben als het op geschiedenis aan komt. Rusland is al diverse keren aangevallen vanuit het westen en de Russen zijn dat nog niet vergeten. De laatste keer kostte dat meer dan 20 miljoen Russen het leven. Natuurlijk zijn de Russen zelf ook geen lieverdjes maar het lijkt me logisch dat een wereldmacht als Rusland geen gedonder aan haar grenzen wil. Net zo min als de V.S. kernwapens in Cuba of Mexico wil, zo wil Rusland ook controle houden over haar buurlanden.

Dit associatie verdrag is dus het begin van veel ellende en dat kunnen we misschien nog voorkomen. Als blijkt dat we het toch niet kunnen voorkomen en het ondanks het referendum toch allemaal maar doorgaat dan is dat een mooi signaal aan de Nederlandse en Europese kiezers. Namelijk, een duidelijk signaal dat we echt niets meer te zeggen hebben en dat het hoog tijd wordt voor een echte revolutie waarbij we onze bestuurlijke elite aan de kant schuiven en schoon schip maken met nieuwe mensen die wel voor de belangen van de Nederlandse burger opkomen en niet alleen voor de multi nationals en internationale vriendjes.

Daarom is het referendum van 6 april a.s. dus belangrijk en daarom begrijp ik er ook geen snars van dat vele gemeenten in Nederland schijt hebben aan de democratie en flink bezuinigen op het aantal stembureaus. Ik kan me niet aan de indruk ontrekken, dat er vanuit Den Haag signalen het land zijn ingestuurd, om dit referendum maar een even zo onopvallend mogelijk te saboteren.

Ook op Urk besloten ze eerst 2 van de 8 stembureaus open te gooien. Dat leek me eigenlijk een soort tactiek. Immers als er dan bezwaar gemaakt wordt dan doen we er een paar stembureaus bij en dan lijkt dat heel wat maar ondertussen bezuinigen we toch mooi en saboteren we het referendum. Ik kreeg onlangs bericht dat ze nu 5 van de 8 stembureaus gebruiken gaan. Als reden gaven ze op: de verwachtte lagen opkomst. Dat laatste is nogal lachwekkend als je bedenkt dat Urk bij het vorige referendum, met meer dan 90%, de hoogste opkomst had van heel Nederland.

Door minder stembureaus te gebruiken, creeer je een situatie waarin mensen, die verder van de stembureaus afwonen en niet zo gepassioneerd zijn voor het onderwerp, veel minder snel zullen gaan stemmen, dan wanneer het stembureau op de hoek gewoon open is. De opkomst zal daardoor veel lager worden.

Bij een beschaafde democratie horen verkiezingen en die kosten, net als gezondheidszorg, politie, openbaar vervoer en het leger, nu eenmaal geld. Natuurlijk kan je besluiten zaken efficienter en goedkoper uit te gaan voeren maar doe dat dan bij alle verkiezingen en niet alleen bij een referendum over een kwestie die onze elite, nu even niet zo goed uitkomt.

Met het bezuinigen op het aantal stembureaus bewijst de gemeente Urk haar inwoners en de democratie een zeer slechte dienst.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zijn we de weg kwijt in de eeuw van het ego?

Vroeger was het leven simpel. God was de baas en daaronder was er een duidelijke hiërarchie van koningen, graven, bankiers, priesters, gouverneurs, burgemeesters, dokters etc. Als mens moest je in dit aards tranendal zo braaf mogelijk zijn, geduldig het lijden ondergaan en hard werken om een plaatsje in de hemel te verdienen. Tegenwoordig ligt dat allemaal heel anders. God en waarheid zijn voor de doorsnee westerling vage begrippen geworden en door de vergaande individualisering en een hoge levensstandaard denken de mensen dat ze allemaal autonome en machtige personen zijn geworden.

De moderne mens moet zelf maar uitzoeken hoe de wereld in elkaar zit en dat is misschien maar goed ook. Het vertrouwen in de oude instituties verdwijnt en ieder mens die zijn of haar ogen en oren een beetje heeft open staan komt al snel tot de conclusie dat het begrip waarheid wel heel vaag is geworden. De waarheid is natuurlijk relatief en afhankelijk van de beschouwer maar wie kan je eigenlijk nog vertrouwen en waar kan je als mens nog op bouwen?

In mijn woonplaats Urk zie ik die onzekerheid ook om me heen opdoemen. Vroeger domineerden de kerktorens de Urker skyline, die ondanks de vele verschillende denominaties, toch een en dezelfde richting aangaven, namelijk richting de hemel, van waar wij het moesten zoeken en verwachten. Nu wordt het blikveld op Urk gedomineerd door windmolens die, aan alle kanten, hoog boven ons dorp uittorenen, de nieuwe kerktorens van de groene religie, die met hun wieken alle kanten opwijzen en daarmee lijken aan te geven dat de waarheid misschien wel in het midden ligt. Een religie die minstens net zo vaag is als de oude vertrouwde religies. Ook bij deze nieuwe religie moeten we geloven in toekomstige zaken (zoveel graden opwarming) die we niet feitelijk kunnen aantonen. Ook bij deze religie krijgen we een goed gevoel als we “goede” dingen doen voor de natuur en moeder aarde.

Enkele duizenden jaren terug was het nog allemaal vrij eenvoudig. De mens en alles in de wereld om haar heen was mysterieus en de mens was zelf ook onderdeel van dat mysterie. De wind, de zon, de bomen, alles om de mens heen was religieus en zinvol en alles gaf het leven van de mens zin. Een mens hoefde niet te geloven want de mens was om zich heen continu getuige van het goddelijke.

Doordat de mens zich ontwikkelde van groepsdier tot individu veranderde dat. De mens ging meer in haar eigen schedel wonen en beschouwde de wereld vanuit die schedel op een afstandje. De mens ging vanaf dat moment geloven in zaken die er niet waren en ging daarom geloven in toekomstige utopische denkbeelden. Door dat geloof ontwikkelde zich een toekomst visie die tot uiting kwam in allerlei technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De mens ging meer en meer geloven in haar eigen invloed op de maatschappij en de wereld en begon in te zien dat we door onze keuzes ook zelf invloed kunnen hebben op ons lot.

Die individualisatie was misschien goed voor de ontwikkeling van de redelijkheid en de technologische en filosofische ontwikkeling van de mens maar het stelde de mens ook voor allerlei problemen waar men vroeger nauwelijks tot geen last van had. Eenzaamheid, depressie, doelloosheid etc.

Die individualisatie culmineerde uiteindelijk in de ontwikkeling van de democratie. In het begin van de vorige eeuw begon de massa om meer inspraak te schreeuwen. De ontwikkeling van de democratische beginselen was een manier van de elite om die inspraak te beteugelen. De massa werd immers geleid door allerlei irreële emoties en gevoelens en was daardoor niet in staat om de juiste keuzes te maken.

Bekend is dat de psycho analytische technieken van Sigmund Freud werden gebruikt door zijn neef Edward Bernays (een van de grondleggers van propaganda technieken) om de massa te controleren. Bernays werd door de overheid van de V.S en de grote multi nationals gevraagd om de technieken van Freud toe te passen op het manipuleren en in toom houden van de massa. De seksuele en agressieve emoties moesten in ieder mens beteugeld worden en werden gebruikt om consumenten van het individu te maken. Het kopen van specifiek op de consument toegepaste producten moest de mensen de indruk geven dat ze invloed en macht hadden. Democratie zoals wij die kennen is dus in feite een farce, een systeem bedacht om de macht van het volk te beteugelen zonder dat ze het zelf in de gaten hebben.

Daar sta je dan als modern mens in 2015. Je wordt aan alle kanten gemanipuleerd in een wereld waar je steeds minder grip op hebt en de moderne wetenschap vertelt je dat God dood is en dat we op een grote steen rondvliegen in een doel en zielloos en onverschillig universum. Je wordt aan alle kanten bespioneerd door overheden en multi nationals en velen zien hun leefwereld, door de opkomst van de multi culturele samenleving, met het jaar veranderen. Wat heb je dan nog voor houvast?

De meeste mensen zoeken die houvast in de liefde van vrouw/man en kinderen, familie, de gezelligheid met vrienden en mijn niet aflatende verwondering over de wereld en de mensen die er op leven en de soms prachtige natuur op die aarde. Ook ervaren veel mensen nog een vorm van spiritualiteit die hen te kennen geeft dat dit leven een doel heeft en hun daarom houvast geeft. Veel mensen willen echter ook iets tastbaars nalaten en de wereld veranderen. Ik denk dat je dat laatste alleen in het klein kan doen. Je kunt een positieve invloed uitoefenen op je eigen leefomgeving en je ziet de laatste tijd dan ook veel initiatieven van mensen die zich afkeren van het systeem en zelf proberen het systeem en hun leefwereld te veranderen. Hou het simpel en klein lijkt daarbij het beste devies.

Voor houvast heb je in principe geen instituties, zoals kerkgenootschappen, nodig. De eeuwige verwondering over het leven, een flinke dosis zelfkennis en het besef dat je als mens nooit alles zult weten of begrijpen moet voldoende zijn. We moeten beseffen dat religie een manier is om mensen te verbinden en je te verhouden tot andere mensen. Die verbondenheid en het omzien naar elkaar is natuurlijk enorm belangrijk maar kan op meerdere manieren worden toegepast. De oude manier waarbij een religieuze autoriteit je vertelde hoe je moest leven en geloven is niet meer van deze tijd. Het blijven zoeken en leren is denk ik een van de mooiste onderdelen van het leven. Voltaire zei het al: “Koester de mensen die de waarheid zoeken maar kijk uit voor de mensen die de waarheid hebben gevonden”

We blijven dan natuurlijk nog wel met het knagende gevoel zitten dat we genaaid worden door een elitair systeem en dat die elite een hele grote negatieve invloed op ons leven en het menselijk bestaan in het algemeen hebben. Kunnen we daar nog iets aan veranderen en wat stellen we daarvoor in de plaats? We worden geregeerd door een elite die gelooft in grote utopische plannen die alle mensen over de hele wereld een moeten maken terwijl de “gewone” man of vrouw in de straat daar eigenlijk geen behoefte aan heeft, een stuk authenticiteit zoekt en graag meer invloed wil hebben op zijn of haar dagelijkse leefomgeving. De meeste mensen willen volksvertegenwoordigers die voor hun lokale belangen opkomen en niet de belangen van hun internationale vriendjes.

Een Nieuwe Weg.

Nu is het misschien arrogant om alle wereld problemen hier even op te lossen maar ik doe toch een poging. Om een menswaardig bestaan te kunnen leiden zullen we de wereld, denk ik, moeten decentraliseren en een ieder zijn eigen bestaan en cultuur moeten gunnen. De utopische belangen van onze elite en de financiële belangen van onze multi nationals leiden alleen maar tot oorlog en vervreemding. Ook hier is het devies: simpel en klein. Dus hou het lokaal en laten we ophouden met die globalisering. Handel tussen landen is er zo ie zo wel en met het beschermen van je eigen economie is niet zoveel mis. Die hele globalisering is vooral gunstig voor multi nationals die zo lekker, ongeremd, hun gang kunnen gaan.

Een voorlopige oplossing zijn misschien kleine natie staten, met een absolute vrijheid van meningsuiting, waarin de beslissingen worden genomen aan de hand van referenda. In Nederland zou dat bijv. via DigiD kunnen. Iedere Nederlander kan bijv. aangeven welke onderwerpen hij of zij belangrijk vindt en over de populairste onderwerpen kan dan via DigiD worden gestemd. Geen politieke partijen meer maar een vorm van directe democratie, waarin de door een meerderheid gestemde voorstellen door gespecialiseerde ambtenaren tot uitvoering worden gebracht. Deze ambtenaren worden streng gecontroleerd door een commissie van burgers, journalisten, een ombudsman en rechters, die bijv. om de twee jaar veranderd. Eventueel kunnen er per provincie, naar gelang het aantal inwoners, enkele gekozen volksvertenwoordigers worden afgevaardigd die hun achterban kunnen inlichten over de uitvoering van beleid en er kan bijv., om Nederland te vertegenwoordigen, een minister president en een minister van buitenlandse zaken worden gekozen.

Belangrijk is dan ook dat er veel verschillende opinies te zien en te beluisteren zijn in de media. Er moet ook ruimte zijn voor extreem linkse en rechtse standpunten in talkshows en het nieuws. De macht om geld te creëren moet bij de banken worden weggehaald en er moet een strikte scheiding komen tussen financiële speculatie en het uitlenen van geld voor huizen en bedrijven. Er moet een nieuw financieel systeem komen waarin eeuwige groei en geld als schuld veel kleinere rollen krijgen dan nu het geval is. De privacy van de burger moet op internet en in het echte leven gewaarborgd zijn. Geld lenen door banken moet niet meer worden gesubsidieerd door de overheid maar daarnaast moet de overheid zich wel gaan bezighouden met het uitlenen van geld aan het MKB om op die manier de economie weer aan te jagen. Ook moet er veel minder belasting worden geheven op diesel, zodat het vervoer van producten goedkoper wordt. Geen geld meer naar co2 reductie maar wel naar het daadwerkelijk schoon houden van onze natuur en leefwereld en daarnaast subsidie voor ieder huishouden in Nederland voor het zelf opwekken van zonenergie.

Onze overheid ligt in bed met de grote energie bedrijven van deze wereld en wil daarom ook niet een ECHT alternatief zoeken voor olie, gas en kolen als energie bron. Daarom subsidiëren ze windmolens ook zo graag omdat die geen werkelijke bedreiging vormen voor de olie en gas jongens. De meest simpele oplossing is bijv. op ieder huis dakpannen met zonnecellen, zodat ieder huishouden in haar eigen energie kan voorzien. Maar ja, daar zit de overheid en de grote energie jongens niet op te wachten. Want minder inkomsten qua olie en gas en minder inkomsten qua belasting. Onze overheid is wat dat betreft dus enorm hypocriet bezig. What else is new…

We moeten naar een wereld waarin de macht van banken, de olie industrie en de wapenhandel flink wordt ingeperkt. De lobbyisten van deze partijen zorgen voor veel onnodig leed in de wereld en kunnen daarom als kiespijn worden gemist.

He, verrek, laat ik me toch weer in met utopische gedachten en ik zou het nog wel klein houden.

Of mis ik misschien het grote plaatje en is de huidige gang van zaken, waarin eeuwige groei en oorlog de mensheid opzwepen, nodig om deze planeet te kunnen ontvluchten? Misschien weet onze elite meer en worden we bedreigd door een of ander gigantische meteoor die de wereld en de mensheid en haar beschaving gaat vernietigen en helpt die oorlog en ellende ons om ons technologisch sneller te ontwikkelen zodat we het menselijk bestaan elders in dit universum voort kunnen zetten.

Tja, dat kan natuurlijk ook nog. Miljoenen laten sterven om Miljarden te laten leven. In dat geval bied ik mijn nederige excuses aan voor mijn kritische noten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naastenliefde…goed en slecht?

Tijdens de afgelopen kerstdagen werden we, in de media, weer traditioneel vol gestouwd met een flinke portie naastenliefde. Nu hadden we de laatste maanden onze portie natuurlijk ook al wel gehad, met het hele vluchtelingengebeuren en natuurlijk raakt het mij ook als ik bijv. in de laatste uitzending van RKK zie hoe allerlei mensen zorgen voor hun naasten. Dat is inspirerend en hoopgevend.

Ik was altijd een grote fan van het begrip naastenliefde. Nu is dat begrip de laatste eeuwen natuurlijk enorm uitgebreid. Naaste, of naast, betekent iemand die dicht bij je staat. In het Engels bestaat er eigenlijk geen woord voor en vertalen ze het met het liefhebben van je buurman of vrouw. Dat gaat helemaal niet over iemand aan de andere kant van de wereld maar zorgen dat je op je eigen leefomgeving een positieve invloed hebt op mensen die dus letterlijk dicht bij je staan. Dat is ook niet meer dan logisch, want anders verlies je het overzicht en de focus om je eigen leefomgeving te verbeteren.

De laatste decennia is dat begrip enorm verwatert. Misschien omdat het ons economisch voor de wind gaat en we toch, als westerlingen, een zeker schuldgevoel met ons meedragen over de manier waarop we aan die rijkdom kwamen en komen. In het westen zit ons het Calvinistische schuldgevoel ingebakken en daarom doen we met z’n allen mee aan allerlei inzamelingsacties voor zielige mensen aan de andere kant van de wereld. Rond die inzamelingen is een miljoenen industrie ontstaan van mensen die hun brood verdienen met het leed van anderen en het is daarnaast algemeen bekend dat een groot percentage van de ingezamelde gelden nooit bij de beoogde doelen aankomt en dat die liefdadigheid dictators in het zadel houdt omdat de directe noodzaak tot revolutie wordt ondermijnd en daardoor slecht beleid en bestuur blijft voort woekeren. Afijn, het zij zo. Het komt in principe allemaal voort uit goede bedoelingen en naastenliefde is natuurlijk enorm belangrijk voor het functioneren van onze samenlevingen omdat betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel kenmerken zijn van naastenliefde. Echter de laatste tijd is het tot mij doorgedrongen dat naastenliefde ook een hele negatieve kant heeft.

Dat laatste drong tot me door tijdens de recente vluchtelingen crisis en de discussie rond zwarte piet. Wat is namelijk het geval. In naastenliefde zit ook een soort zelfmoord mechanisme verborgen. In feite zien we dat ook terug in de theologie rond de kruisdood van Jezus en uit de catechismus waarin wordt gesteld dat we onze oude natuur moeten doden. Natuurlijk komt naastenliefde niet exclusief bij het christendom voor maar we zien het bij het christendom denk ik wel in haar meest extreme vorm terug. De vijand liefhebben, andere wang toekeren etc. zijn zaken die in theorie een grote rol in nemen binnen het christendom waardoor je bepaalde natuurlijke verdedigings mechanismen ondermijnt.

Met naastenliefde als zelfmoordmechanisme heb ik dus een groot probleem. Het lijkt wel of het christendom een soort raamwerk biedt voor de globalisering en daarmee het cultureel erfgoed van deze wereld teniet doet. Mensen worden op allerlei wijsgemaakt dat ze hun naaste moeten liefhebben en daarmee bedoelen ze tegenwoordig, ieder mens op deze wereld en daarmee geven die mensen hun eigen cultuur, vooral in het rijke westen, een doodsteek. Kijk bijv. naar hoe de Europeanen de wereld kolonialiseerden en daarbij de lokale bevolkingen dwongen om het christendom over te nemen, wat er toe leidde dat lokale culturen werden vernietigd. Of kijk naar onze eigen Europese Keltische en Germaanse culturen die door het christendom langzaam werden weggevaagd.

Datzelfde zien we nu op een veel subtielere manier gebeuren onder het mom van naastenliefde, in de vorm van de multi culturele samenleving waarbij we zo ver gaan om het onze “naasten” uit verre landen, het zo proberen naar de zin te maken dat we daarbij onze eigen cultuur opofferen. We doen zelfs een paar stapjes terug in onze eigen ontwikkeling om het de moslims naar de zin te maken. De vrijheid van meningsuiting is al zodanig aangetast dat onze cabaretiers bepaalde zaken niet meer durven te benoemen. Een Nederlandse cartoonist (nekschot) werd door een arrestatieteam van zijn bed gelicht omdat hij discriminerende tekeningen zou maken en ons Sinterklaas feest loopt in combinatie met zwarte piet, op haar laatste benen, omdat een zeer kleine minderheid van de geïmporteerde Nederlanders er moeite mee heeft en in enkele Europese hoofdsteden zijn al Sharia wijken, waar je als westerse vrouw met een kort rokje, niet meer welkom bent.

Ik kan me niet aan de indruk ontwekken dat een dergelijke, zelf vernietigende houding vooral voortkomt uit het samengaan van de christelijke vorm van naastenliefde en het socialisme. Je hoeft trouwens geen professor te zijn om de overeenkomsten tussen het communisme en het christendom te kunnen aanwijzen.

Ik zelf ga er van uit dat je goed moet zijn voor gasten maar dat de gast zich respectvol moet gedragen en zich aan moet passen aan lands wijs en eer. De multi culturele samenleving bestaat nog maar zo’n veertig jaar maar onze elite doet net of het de gewoonste zaak van de wereld is, terwijl het tegendeel waar is. Het multi culturalisme komt namelijk alleen voor in westerse, christelijke landen en niet in landen als Japan, china of zuid-korea.

Ik ben helemaal voor het goed en vriendelijk zijn voor je naaste, voor je gezin, je familie, je buren en dat lijkt me een natuurlijke gang van zaken die ook voortkomen uit een zeker eigenbelang. Het is in feite een overlevingsstrategie maar die strategie kan dus ook overgaan in zelfmoord als het te ver wordt doorgevoerd.

Ik heb daarom ook meer vertrouwen in gezond verstand en een gezond eigen belang dan ongelimiteerde naastenliefde…

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Making a Murderer

Als er ooit een true crime documentaire is geweest die aantoont dat er samenzweringen op overheids niveau plaats vinden is het wel de Netflix serie Making a Murderer. In deze tiendelige documentaire val je letterlijk van de ene verbazing in de andere. Net als je denkt het niet gekker of corrupter kan, dan gebeurd het toch.

In de documentaire maken we kennis met Steven Avery. Een eenvoudige man met een zeer sterke geest, afkomstig uit een trailer trash familie, die een groot stuk grond bezitten van 40 hectare, waar ze een auto sloperij op runnen.

Avery is getrouwd, heeft vier kinderen en wordt midden jaren tachtig opgepakt voor de verkrachting van een vrouw op een strand in de buurt. De Avery familie staat plaatselijk niet zo goed aangeschreven en het plaatselijke politie departement heeft om wat voor reden dan ook een kijkje op Steven Avery. Op wat kwajongens streken na heeft hij nooit echt wat misdaan. Het enige grotere vergrijp is dat hij een vrouw, een nicht van de plaatselijke sheriff, die over hem roddelde had bedreigd met een niet geladen wapen.

Avery werd zonder enig bewijs en met een waterdicht alibi opgepakt voor de verkrachting terwijl er direct al een zeden delinquent aan de oppervlakte komt waarvan gezegd kan worden dat hij waarschijnlijk de dader is.

Kort gezegd, Avery wordt zonder enig bewijs veroordeeld en beland in de cel waar hij na 18 jaar weer uitkomt omdat een groep pro deo advocaten zich hard maakt voor zijn zaak en er achter komen dat er DNA bewijs is achtergehouden dat in de richting van de zeden delinquent leidt.

Avery heeft zijn kinderen nooit zien opgroeien en eist een genoegdoening voor het leed dat hem is aangericht van 36 miljoen dollar. Bij die claim worden ook twee politie agenten aangeklaagd die door hun ernstige nalatigheid en achterhouden van bewijs, Avery ernstig tekort hebben gedaan.

Kort daarop wordt een vrouw, Teresa Hallback, vermist, die foto’s voor een auto magazine op de sloop van Avery’s familie maakte. Na enkele dagen wordt de auto van de vrouw op het sloop terrein gevonden. Direct focust het onderzoek zich volledig op Avery. Het terrein wordt enkele weken afgesloten en meerdere keren doorzocht maar pas na de vondst van de sleutel van de vermiste vrouw door een agent die door Avery werd aangeklaagd, wordt Avery weer opgepakt. Let wel de trailer van Avery was al meerder keren doorzocht en de sleutel lag gewoon in een hoek bij een bureau in het volle zicht en was daarvoor dus niet gevonden. Even later werden bloed resten van Avery in de auto gevonden en bot resten van de vermiste vrouw op een kampvuur plaats bij de trailer van Avery.

Avery schikt inmiddels de claim die hij tegen het plaatselijke politie korps had neergelegd, voor enkele tonnen zodat hij een goede advocaat kon betalen.

De politie vond intussen geen enkel ander direct bewijs en kwam na enkele maanden op de proppen met een verklaring van een zwakbegaafde neef, met een IQ van 70, van Avery die onder druk van de politie een verhaal had opgehangen dat hem volledig, zoals te zien op video-opnames, door de politie in de mond was gelegd. Avery zou samen met de jongen de vrouw hebben verkracht, de keel doorgesneden en later vermoord hebben. Gek genoeg was er van zowel de vrouw als de jongen geen enkel DNA bewijs te vinden in de trailer van Avery, waar dit alles zich zou hebben afgepeeld. Al snel kwam ook aan het licht dat er met bloed geknoeid was van Avery dat tijdens zijn gevangenschap voor de eerdere verkrachting was afgenomen.

Het zegel was verbroken en er was met een naald bloed uit het buisje gehaald. Ook was er nog een vaag bewijs van een kogel met DNA van de vermoorde vrouw. Die kogel was gevonden door de andere agent die door Avery was aangeklaagd. Gek genoeg had de politie op deze plek ook vijf maanden lang niets kunnen vinden.

Afijn, bekijk het zelf en val van de ene verbazing in de andere. Een rechter die compleet aan de kant van de aanklager staat, twee gestoorde aanklagers, corrupte advocaten, corrupte getuigen, DNA wetenschappers die er een puinhoop van maken.

Wat zou nu het motief kunnen zijn om Avery er in te luizen? Er doen verschillende theorieën de ronde.

Theorie 1: Het plaatselijke politiekorps probeert kostte wat kost haar reputatie te redden en te voorkomen dat ze miljoenen aan Avery moeten betalen.

Theorie 2: De twee aangeklaagde politiemannen manipuleren het onderzoek en proberen hun carrière te redden en te voorkomen dat ze persoonlijk geld moeten betalen aan Avery.

Theorie 3: De grond waarop de sloperij van de familie Avery zit zou enorm veel waard zijn vanwege grondstoffen die daar aanwezig zouden zijn en de plaatselijke elite probeert de familie van hun land te krijgen.

Theorie 4: De ex van Teresa zou het hebben gedaan. Hij beschikte ook over haar wachtwoord en gebruikersnaam van haar telefoon en op die telefoon waren voicemails gewist nadat Teresa was verdwenen.

Theorie 5: Teresa zou zijn vermoord door familieleden van Avery, omdat ze foto’s had gemaakt van bepaalde zaken, gerelateerd aan drugshandel. Die familieleden probeerden daarna de moord in de schoenen van Avery te schuiven.

Hoe het ook zit, de documentaire toont aan hoe moeilijk het is om als burger je recht te krijgen als de overheid tegen je samenspant.

Voor wie niet gelooft in complot theorieën zou dit wel eens een eye opener kunnen zijn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

De waarheid over sex

“Everything is about sex, except sex is about power”

Sex at dawn is een boek van Christopher Ryan en een van de meest interessante boeken die ik de laatste tijd heb gelezen. Het gaat over de seksualiteit van de mens en de oorsprong van onze seksualiteit. Niet dat het allemaal nieuw en wereldschokkend is maar toch.

Dit boek maakt de stelling hard dat mensen van oorsprong niet monogaam waren en dat we daarom, in grote delen van de wereld een probleem hebben met seksualiteit en relaties. Dat wil niet zeggen dat het boek een monogame relatie afwijst maar wel dat de schrijver op zoek gaat naar de oorsprong van onze seksuele problemen. Met seksuele problemen bedoel ik dat er een groot verschil zit tussen hoe mensen over seks praten en denken en de daadwerkelijke natuurlijke behoeftes op seksueel gebied.

Volgens Ryan zijn er wetenschappelijk gezien veel aanwijzingen dat de mens van oorsprong in kleine groepen rondtrok en dat er binnen die groep sprake was van wisselende seksuele contacten. Kinderen werden door de hele groep opgevoed en wie het kind had verwekt was niet van belang.

In de loop der eeuwen is er een soort stilzwijgende overeenkomst tussen de geilaard (man) en de hoer (vrouw) ontstaan. Dat klinkt hard maar in feite biedt een vrouw haar seksualiteit aan in ruil voor bescherming en eten. Dat betekent dat er nogal wat overeenkomsten zijn tussen de manier waarop hoeren seks hebben voor geld en vrouwen, bewust of onbewust, seks hebben voor bescherming en eten.

Een man wordt van nature geprikkeld door variatie maar mag daar in de monogame relatie niet aan toe geven. Een vrouw maakt tijdens het vrijen opgewonden geluiden en dat is volgens Ryan, van oudsher, een signaal naar andere mannen om ook mee te gaan doen met de vrijpartij. Veel mannen voelen zich aangetrokken tot porno waarin 1 vrouw wordt “genomen” door meerdere mannen. Dat komt volgens Ryan voort uit de oudheid waar een vrouw aan de rest van de groep te kennen gaf dat er een vrijpartij gaande was. Door seks met meerdere mannen te hebben zou de vrouw het beste zaad selecteren.

Er wordt vaak gezegd dat mannen hun verstand tussen hun benen hebben en dat klopt ook. In een onderzoek waarin mannen en vrouwen pornografisch materiaal te zien kregen in allerlei variaties, man, vrouw, man, man, vrouw, vrouw, dieren etc., en de testpersonen moesten aangeven waarvan zij dachten opgewonden te raken, bleek dat hetero mannen alleen opgewonden werden van seks waar vrouwen bij betrokken waren en dat gaven ze ook aan. Bij de vrouwen was er echter een probleem. De hetero vrouwen bleken overal opgewonden van te raken maar gaven aan alleen van man vrouw seks opgewonden te raken. Er zit dus bij vrouwen blijkbaar iets scheef in de relatie tussen hersenen en vagina.

Ook hebben vrouwen een probleem door het gebruik van de pil. Door die pil raakt hun normale hormoonhuishouding in de war en vallen ze op andere mannen, dan die waar ze van nature op zouden vallen. Als ze van de pil af gaan komen ze er in eens achter dat ze helemaal niet op hun mannetje vallen. Het gevolg is, volgen Ryan, dat veel relaties door de pil op de klippen lopen. Ook zijn veel vrouwen zich er niet van bewust dat zij zich sexier kleden rondom hun eisprong en rond dat moment ook veel sneller vreemdgaan.

By the way, wist u dat lippenstift voor het eerst door Egyptische hoeren werd gebruikt om aan te geven dat ze gespecialiseerd waren in orale seks…t’is maar dat u het weet.

Ryan zegt dus dat mannen van nature van veel variatie houden op seks gebied en dat vrouwen daar minder behoefte aan hebben. Mannen worden veel sneller jaloers als hun vrouw seks heeft met een ander en zien dat ook eerder als een deal breaker, terwijl vrouwen weer veel jaloerser worden als hun man een daadwerkelijke emotionele relatie heeft met een andere vrouw.

Volgens hem zou het beter zijn als monogame stellen wat minder hoge verwachtingen van de huwelijkse trouw zouden hebben en accepteren dat hun partner af en toe ook eens een scheve schaats rijdt. Scheiden is volgens hem zelden een goede optie omdat je eigenlijk toch op de persoon valt waar je al mee getrouwd was. Door verliefdheid op een andere persoon dan je partner, lijkt alles een stuk mooier en beter maar zo gauw dat gevoel en de hormonen weg zijn kom je er meestal achter dat je in de aap bent gelogeerd.

Hoe zijn we als mensen nu aan zo’n schizofrene houding tegenover seks gekomen?

Het komt volgens Ryan voort uit hebzucht. Het waren de eerste hebzuchtige control freaks die ons hebben opgescheept met onze hypocriete houding ten opzichte van seksualiteit.

Toen de landbouw haar intrede deed, begon het gesodemieter. Land, vrouwen, kinderen en vee werden eigendom en daar kwam weer de jaloezie en de monogamie uit voort.

In jager verzamelaars samenlevingen zie je dat vrouwen in hoger aanzien staan en veel meer seksuele vrijheid hebben terwijl je in agrarische samenleving ziet dat vrouwen en hun seksualiteit onderdrukt worden. Eerst werd de vrouw gezien als de gever van het leven en diende ze daarom vaak ook als basis voor veel godsdiensten. Later namen de mannen de zaak over en deed met de komst van 1 God ook langzamerhand de monogamie haar intrede. Vooral met de komst van het christendom en de Islam was het gedaan met het “genieten” wat uiteindelijk resulteerde in het Victoriaanse tijdperk waarin het genieten van seks een zonde was geworden. Seks was alleen binnen het huwelijk toegestaan en alleen voor de voortplanting. Masturberen was een zonde en je kon er ook nog eens de meest vreselijke ziektes van krijgen. Door de puriteinen werden, voor zowel man als vrouw, besnijdenissen uitgevoerd. Er valt misschien iets voor te zeggen dat de opgekropte seksuele frustratie ten dele verantwoordelijk was voor het ontstaan van twee wereld oorlogen. Sigmund Freud noemde de kanalisering van seksuele energie sublimatie. De opgekropte seksuele frustratie en het kanaliseren daarvan hoefde volgens hem niet altijd negatief te zijn. De seksuele energie kon ook gebruikt worden om te excelleren in de maatschappij op het vlak van kunst, wetenschap of andere activiteiten. In die zin heeft de seksuele repressie misschien wel bijgedragen tot ongekende snelle ontwikkeling van de mens de laatste twee eeuwen.

Er valt natuurlijk ook wel veel te zeggen voor monogamie vanuit het standpunt van de machthebbers. De monogame relatie en het gezin zorgen voor orde, rust en netheid en bovenal controle. Al die kleine b.v.t’jes die met elkaar concurreren om geld en voedsel zijn en verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen kinderen zijn veel makkelijker onder controle te houden dan een meute, onverantwoordelijke, rondwippende hippies. Daarnaast is het natuurlijk ook beter voor de volksgezondheid, want minder geslachtsziekten en het is het beter voor de opvoeding van het kind dat er een vader en moeder aanwezig zijn in het gezin.

Al met al kunnen we denk ik concluderen dat seks een bijzonder onderwerp blijft en dat we ondanks onze wil en ons bewustzijn nog steeds slaven zijn van onze hormonen…

In het verlengde van de kanalisering van seksuele energie die Freud sublimatie noemde zien we in “From Hell” de graphic novel van Alan Moore een hele interessante theorie over de kanalisering van emoties doormiddel van bepaalde gebouwen die volgens een bepaalde verhouding zijn gebouwd en bepaalde patronen weergeven. Moore zet het verhaal neer van William Gull, de hofarts van de koningin, die Jack de Ripper zou zijn en de moorden o.a. pleegde vanuit een soort goddelijke predestinatie om de geboorte van de twintigste eeuw te bewerkstelligen. Gull neemt zijn koetsier mee op een reis door Londen en laat hem allerlei symbolische plekken zien die tesamen een pentagram vormen. Centraal staan de kerken van Nicholas Hawksmoor die volgens het verhaal in een soort magisch ritueel werden gebruikt door Jack de Ripper. Deze magische plekken verwijzen ook naar locaties als Stonehenge en Glastonbury die door leylijnen zijn verbonden en een rol speelden in de oude heidense godsdiensten in Engeland en omstreken. Of zoals Gull zo mooi zegt in de film “From Hell”: “Onder de huid van de geschiedenis, liggen de aderen van Londen”

Andere interessante aspecten in het verhaal zijn het lidmaatschap van de Vrijmetselaars en de rol die de Vrijmetselarij speelt in westerse maatschappij, filosofie en het ontwerp van onze westerse steden en de haat die Gull heeft tegenover vrouwen en de krachten die zij vertegenwoordigen. In “Sex at Dawn” zien we dat voor de komst van de landbouw, de maatschappij werd gedomineerd door vrouwelijke krachten. Gull zegt in “From Hell” dat de vrouwelijke krachten, of beter gezegd, de emoties, de boventoon voerden in die oude wereld en dat de mensheid in feite pas een sprong voorwaarts heeft gemaakt nadat de mannelijke krachten en daarmee de rede, de overhand kregen. Het mannelijke staat volgens hem voor de rede en het vrouwelijke voor de emotie en hij denkt dat hij er, door zijn magische rituelen, voor heeft gezorgd dat de vrouwelijke emoties geen overhand konden krijgen in de twintigste eeuw. Door het uitschakelen van de emoties en een meer prominente plaats voor de rede zal de mens uiteindelijk kunnen ontsnappen aan haar aardse juk…

Ik vraag me trouwens af of een wereld zonder emoties überhaupt wel de moeite waard is. Liefde, haat, wraak, lachen, huilen, geilheid, jaloezie, gulzigheid etc. zijn uiteindelijk toch de zaken die dit leven wat meer sjeu geven.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Worden we opgezweept voor nieuwe kruistochten tegen de Islam?

Worden we opgezweept voor nieuwe kruistochten tegen de Islam?


“Aan de basis is onze grootste overeenkomst dat we allemaal deze planeet bewonen, dat we allemaal dezelfde lucht inademen, dat we allemaal van onze kinderen houden en dat we allemaal sterfelijk zijn.”

-JFK-

Met die woorden ben ik het in grote lijnen eens. Alle mensen zijn gemiddeld genomen hetzelfde. We hebben dezelfde dromen en we proberen er het beste van te maken op deze planeet.

Deze wereld is mooi door de grote diversiteit van leven. Er is prachtige natuur en er zijn allerlei verschillende volken met verschillende culturen. Helaas is het zo dat we op deze wereld ook verwikkeld zijn in een strijd om macht, grondstoffen en land. In zekere zin is alles op deze aarde oorlog. Oorlog tussen verschillende krachten. Door de eeuwen heen zijn daardoor grenzen ontstaan tussen volkeren en culturen. Blijkbaar zitten wij mensen zo in elkaar dat we vooral gericht zijn op het voortbestaan van onze eigen genen en we willen graag zelf bepalen hoe het er aan toe gaat in onze leefomgeving.

Tot voor kort kwamen de meeste mensen niet of nauwelijks in contact met andere culturen. Van vluchtelingen, asielzoekers en andere religies had je vrijwel niets te duchten. Als ze er al waren dan hielden ze zich wel gedeisd en er was geen sociaal vangnet waardoor ze hun eigen broek op moesten houden.

De industrialisatie, techniek en globalisering veranderden die wereld. Er ontstonden wereld markten en multi nationals die er voor zorgden dat er immigranten stromen op gang kwamen. De rechtse politici zorgden er voor dat hun zakenvriendjes goedkope arbeiders kregen en daarmee de vakbonden konden ondermijnen en de linkse politici zagen een grote stroom potentiële kiezers op zich afkomen. Het multi culturele drama was geboren.

De laatste maanden zagen we in Nederland en Europa in het algemeen een enorme stroom vluchtelingen op gang komen. Het leek wel of Turkije bewust vluchtelingen door liet stromen en na de historisch domme woorden van Merkel was het hek helemaal van de dam. Maanden lang moesten we knuffel verhalen aanhoren in de linkse media over die “zielige” vluchtelingen en moesten ze niets weten van al die “rechtse” praatjes van driekwart van de Nederlandse bevolking die na enkele decennia ervaring met een mislukte multi culturele samenleving de buik vol hadden van al die nieuwe Nederlanders en dan vooral de moslims.

Nu, na de laatste aanslagen in Parijs, is de stemming in de media in eens omgeslagen. Bij DWDD en Pauw wisten ze eerst van gekkigheid niet hoe ze de PVV moesten bashen en de vluchtelingen moesten knuffelen maar nu hadden ze het ineens over de grenzen die dicht moesten en al die ISIS aanhangers die tussen de vluchtelingen zaten. In eens laten de salon socialisten van de VARA hun ware aard zien. Principeloze angsthazen die hun zo geliefde vluchtelingen meer een dienst zouden bewijzen door nu eens echt te benoemen wie verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ISIS, Al Quida en het multi culturele drama. De zogenaamde linkse media heeft de laatste decennia geheuld met de vijand. Ze hebben de imperialistische oorlogen van de NAVO gesteund en hebben geweigerd te benoemen wat er daarnaast mis was met de integratie van moslims in het westen. Ze hebben de komst van miljoenen moslims naar het westen gesteund en daarmee de vrouwen en homo emancipatie een slechte dienst bewezen. Feitelijk hebben ze natuurlijk helemaal niets op met moslim immigranten maar omdat ze zichzelf zo “goed” en verheven vinden, omdat ze zo objectief en principieel zijn, omdat ze zoveel schuldgevoelens hebben over wat hun voorouders die arme immigranten honderden jaren terug allemaal hebben aangedaan, omdat ze nog vol zitten met dat verrekte Protestantse schuldgevoel, zullen ze niet toegeven dat ze eigenlijk neerkijken op die achterlijke moslim paupers. Het zijn idealisten zonder enige zelfkennis maar met wel enorm veel zelfverachting. Zoveel zelfverachting dat ze onze eigen cultuur verkwanselen en opofferen om toch maar vooral aan het multi cultureel ideaal te voldoen.

Nu enkele dagen na de aanslagen in Parijs worden we overspoeld met propaganda. De V.S. rolt zogenaamd het ene ISIS kopstuk na het andere op terwijl de Russen alleen maar ziekenhuizen bombarderen. Onze media weigert echter de roze olifant in de hoek van de kamer te zien namelijk het feit dat Saoedie Arabie, Israel en de V.S. verantwoordelijk zijn voor de klote zooi waar we nu met z’n allen in zitten en als dat al tussen de regels door erkend wordt dan is er toch in ieder geval geen sprake van een samenzwering. Nee, het zijn natuurlijk gewoon een stelletje incompetente debielen bij elkaar die maar wat aanklooien. Een gecoördineerde destabilisatie actie is, ondanks de vele bewijzen natuurlijk onzinnig gelul van aluhoedjes.

In het kort komt het denk ik hier op neer. De V.S., Israel en Saoedie Arabie proberen al jaren het midden oosten te destabiliseren zodat ze het weer in kunnen richten naar hun eigen wensen. In Europa kwam meer en meer kritiek op het beleid van de V.S. Het laatste project, Syrië, is een mislukking omdat Assad en Rusland blijven dwars liggen. Ten einde raad heeft de V.S. aan Turkije gevraagd om een vluchtelingenstroom op gang te brengen naar Europa. Er komen een aantal terroristische aanslagen, met of zonder hulp van inlichtingendiensten en Europa gaat in eens beseffen, door de vluchtelingenstroom en aanslagen, dat we met een groot probleem zitten en dat we een grond oorlog moeten steunen in Syrië. De V.S. maakt een deal met Rusland, zodat Rusland nog ergens een midden landse zee haven heeft en de V.S. krijgt eindelijk steun van Europa voor haar strijdt in Syrië. Er wordt een no fly zone gerealiseerd en Syrië kan worden overgenomen en opgedeeld. Israel is blij dat aartsvijand Syrië flink verzwakt is, Saoedie Arabie heeft de Sjiieten een belangrijke slag toegebracht en de V.S. kan de regio met haar grondstoffen, handelsroutes en belangrijke olie en gas pijpleidingen blijven controleren.

Wij worden in Europa dus genaaid en onze politici doen hier aan mee uit angst voor handels embargo’s en andere financiële represailles van de V.S.

Daarnaast is er nog een reële mogelijkheid dat onze Europese elite deze aanslagen gebruikt voor het uitbreiden van de Europese Unie. Er wordt nu geschreeuwd om een soort Europese FBI en meer samenwerking van de inlichtingendiensten en het bewaken van de buiten grenzen. Het zou me niets verbazen als ze deze aanslagen gebruiken om die Europese eenheid te bewerkstelligen.

Verder blijf ik, ondanks dat ik helemaal niets op heb met moslims of de moslimcultuur, toch zeer wantrouwig tegenover de uitleg van de media en de overheid ten aanzien van terroristisch aanslagen, aangezien ik daarbij altijd aan de false flag aanvallen van Gladio moet denken. Ook zie je steeds weer dezelfde kenmerken terugkeren. Er is vrijwel altijd een anti terrorisme oefening aan de gang in dezelfde stad op hetzelfde moment en de terroristen zijn altijd zo dom om overal paspoorten en telefoons te laten slingeren. Ook zijn de terroristen vrijwel altijd goede bekenden van de inlichtingendiensten. Het kan dus heel goed zo zijn dat deze aanvallen gebruikt worden om bepaalde politieke doeleinden te bewerkstelligen doormiddel van het manipuleren van niet al te snuggere, criminele moslim jongeren.

Gladio was een Europees ondergronds netwerk dat na de Tweede Wereld oorlog was opgezet door de V.S. en West-Europa om de opkomst van het communisme tegen te werken of bij een eventuele Sovjet inval verzet te plegen. Daarbij werd geen middel geschuwd. Er werden terroristische false flag aanslagen gepleegd waarbij honderden doden vielen, waarna de aanslagen in de schoenen van de communisten werden geschoven. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de serie aanslagen in Italië in de jaren 60/70 en 80 van de vorige eeuw.

Het zou me dan ook niets verbazen als bleek dat een Gladio achtige organisatie achter de aanslagen in Parijs zou zitten. Zijn de moslims de nieuwe communisten? En worden zij misschien misbruikt en opgestookt door, aan de NAVO gelieerde, rechtse elementen, die ons willen opzwepen tot nieuwe kruistochten tegen de Islam? Iedere samenleving schijnt immers een vijand of vijandsbeeld nodig te hebben om succesvol te zijn. Worden we wellicht klaargestoomd voor een soort eindbaas battle tussen de Islam en het christendom en kan er daarna een nieuwe wereld orde worden gebouwd op de puinhopen van die oorlog? Nog niet zo lang terug hadden we de tegenstelling tussen het kapitalisme en het communisme. Die laatste groep is nu een soort links light geworden en daardoor onschadelijk gemaakt. Er waren destijds overal op de wereld linkse en rechtse terreur bewegingen die elkaar de kop insloegen. Na de val van de muur was de moslim wereld waarschijnlijk de volgende pion die moest worden omgestoten om tot een verenigde wereld te kunnen komen.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ik het helemaal verkeerd zie en dat er gewoon een groep moslim extremisten is die de wereld wil veroveren doormiddel van terreur maar ik twijfel daar toch sterk aan.

De huidige elite probeert koste wat kost een systeem in stand te houden wat in feite al jaren failliet is. De basis daarvan is het Petrodollar systeem en daar aan vast gekoppeld het financiële systeem dat gebaseerd is op eeuwige groei. Dit systeem vereist dat problemen altijd vooruitgeschoven moeten worden naar een volgende generatie. Trek je immers een kaart uit het kaartenhuis dan stort het in. De laatste stuiptrekkingen van dit systeem zorgen voor veel ellende en leed. Het lijkt op een crimineel die op de vlucht is voor de politie en daarbij op alles en iedereen om hem heen aan het schieten is in een laatste poging om te ontsnappen aan de realiteit.

Meer bommen, meer haat en meer oorlog zijn in mijn ogen niet de oplossing. De enige oplossing is dat wij als kiezers eisen dat onze politici niet langer de imperialistische oorlogen van de V.S. en de NAVO steunen en dat we daarnaast de multi culturele samenleving failliet verklaren en de invoer van moslims en vluchtelingen naar Europa stop zetten. Het blijkt nu weer waar de loyaliteit van de meeste mensen ligt. De meeste moslims voelen zich geen Europeaan en de meeste, zogenaamd multi cultureel ingestelde Europeanen, hebben als het er op aan komt meer met een blanke christelijke Parijzenaar op, dan met een Arabier of Afrikaan. Nu wordt pas echt duidelijk dat het hele multi culturele verhaal een nietszeggend, huichelachtig verhaal is.

Laten we eerlijk zijn. De moslim cultuur past niet bij de westerse cultuur maar dat wil niet zeggen dat wij ons nu moeten laten opstoken tegen de moslim wereld. Je kunt het de moslims natuurlijk kwalijk nemen dat ze zich niet goed hebben aangepast aan onze samenleving maar aan de andere kant werd hen ook geen strobreed in de weg gelegd door onze politici die vanuit idealistische en egoïstische motieven de getto cultuur hebben gevoed.

Het wordt tijd dat we onze elite een schop onder de kont geven en na gaan denken over een nieuwe inrichting van de democratie en eens gaan kijken hoe we de media op nieuw vorm kunnen geven zodat wij minder afhankelijk worden van overheidspropaganda en een meer divers geluid te horen krijgen, zodat wij beter geïnformeerd worden.

Ik denk dat het nu of nooit is. Of de elite, die streeft naar een Nieuwe Wereld Orde slaat nu haar beslissende slag of de meute wordt eindelijk eens wakker en beseft dat ze vreselijk genaaid worden. De praatjes van de mensen achter de NWO zijn in principe mooi. Alle mensen verenigd zonder grenzen, een economie, geen natie staten die oorlog met elkaar voeren, geen discriminatie, een wereld godsdienst etc. maar in de praktijk komt dat volgens mij neer op een nachtmerrie waar mensen helemaal niets meer te zeggen hebben en onder het juk van een werelddictatuur leven zonder dat ze hun eigen regio nog kunnen besturen naar hun eigen inzicht. Het komt neer op meer controle dus minder vrijheid. Dat beetje vrijheid komt ook met een prijs maar het is in ieder geval nog een vorm van vrijheid.

We moeten dus nu even stil gaan staan, in de spiegel kijken en eens goed kijken naar onze eigen fouten en beseffen dat we zelf de hoofdschuldigen zijn van de crisis waar we nu in zitten. We moeten weer even gaan beseffen dat het leven niet draait om de nieuwste smartphone, musical, tv serie of mode trend maar dat we als mensen een balans moeten zien te vinden tussen eigen belang, ons gezin, ons land, ons werk, ons consumeren en de belangen van andere mensen met wie we moeten samenleven (niet per se in hetzelfde land) op deze wereld. We moeten gaan beseffen dat de V.S. en ander machten mensen vermoorden in onze naam zodat wij goedkope olie en goedkope producten kunnen kopen. We moeten beseffen dat alles met elkaar is verbonden en we moeten beseffen dat we tegen elkaar worden opgestookt door een elite die garen spint bij oorlog en verderf.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De moord op een profeet

“Ik ken de namen”

De moord op een profeet.

Pier Paolo Pasolini, schrijver, cineast, dichter en intellectueel was een ongrijpbare en controversiële figuur die veel mensen tegen zich in het harnas joeg. Hij was marxist en homoseksueel maar hij had desondanks toch ook weer een zekere affectie met de katholieke kerk. Ondanks zijn Marxistische ideeën was hij toch niet te beroerd om af en toe even flink tegen de linkse kerk aan te trappen. Een goudeerlijke non conformist die vanwege die karakter eigenschappen waarschijnlijk ook veel vijanden maakte. Hij zag bijv. niets in het internationalisme van de communistische beweging omdat je daardoor je wortels kwijt raakt en hij koos niet bij voorbaat de kant van de linkse beweging tijdens gewelddadige protesten van de linkse beweging.

Pasolini gaf een jaar voorzijn dood, in een essay uit november 1974, getiteld “Is dit een militaire staatsgreep? Ik weet…” zijn visie op Italië. In dat essay laat hij geen spaan heel van de zittende macht. Hij verwijt politici en journalisten dat ze hun mond houden over de personen die achter de aanslagen in Brescia, Bologna en Milaan zaten, waarbij tientallen doden en honderden gewonden vielen. Deze aanslagen werden in de schoenen van de communisten geschoven. Rechtse elementen, gelieerd aan de NAVO en de CIA waren bang dat de communisten aan de macht zouden komen in Italië en daardoor een bruggenhoofd zouden vormen naar de rest van Europa.

Na de Tweede Wereld Oorlog was er in Italië een soort alliantie ontstaan tussen de maffia, de CIA en de Christen democraten, met het doel de communisten zoveel mogelijk dwars te zitten. Om te voorkomen dat de communisten aan de macht kwamen werden “false flag” aanslagen gepleegd. Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat deze, “namen die niet genoemd mogen worden”, ook achter de moord op Pasolini zaten.

Deze rechtse elementen in de Italiaanse samenleving, die ondermeer ontstaan zijn uit het bekende Gladio netwerk, kwamen bijeen in het vrijmetselaars loge P2, dat later ook nog een rol speelde in de moorden op de politicus Aldo Moro, de journalist Mino Percorelli, de bankier van het Vaticaan Roberto Calvi en de bomaanslag op het station van Bologna in 1980. De Italiaanse oud premier Giulio Andreotti wordt door velen nog steeds gezien als een van de verantwoordelijken voor deze serie aanslagen. Andereotti werd in eerste instantie ook veroordeeld voor zijn maffia connecties maar die veroordeling werd later geseponeerd omdat de wet die contacten tussen maffia en politiek verbiedt, pas in 1983 haar intrede deed en aangezien de contacten tussen Andreotti en de maffia van voor 1983 stamden was deze wet niet op Andereotti van toepassing.

Pasolini werd zelf op 2 november 1975 vermoord. Zogenaamd door een “one night stand” met wie Pasolini ruzie zou hebben gekregen. Getuigen spraken echter van meerdere daders en Pasolini was zo toegetakeld dat het er sterk op lijkt dat hij door meerdere personen werd aangevallen. Jaren later trok de “dader” zijn verklaring ook weer in en beschuldigde 3 mannen met een Siciliaans accent die Pasolini “een smerige communist” genoemd zouden hebben. De zaak werd echter niet heropend vanwege gebrek aan bewijs.

Een van de redenen die vaak worden genoemd waarom Pasolini zou zijn vermoord is de veronderstelling dat Pasolini bewijsmateriaal zou hebben, dat de opvolger van Enrico Mattei, de oprichter van het staatsenergie bedrijf ENI, een zekere Euginio Cefis, achter de moord op Mattei zou zitten. Mattei kwam om tijdens een vliegtuigongeluk maar er waren sterke aanwijzingen dat er een bom in het vliegtuig was geplaatst. Pasolini zou op het punt hebben gestaan om naar buiten te brengen dat Euginio Cefis achter de aanslag op Mattei zou zitten.

Mattei werd volgens maffia baas Thomas Buscetta vermoord omdat hij de grote Amerikaanse olie bedrijven dwars zat. Ook steunde Mattei openlijk onafhankelijkheids bewegingen in o.a. Algerije, waardoor de Franse geheime dienst het ook op hem gemunt zou hebben. Mattei ging met zijn beleid lijnrecht tegen de belangen van de NAVO partners in en moest daarom, ondanks de successen die hij voor Italië boekte, verdwijnen. Net als Pasolini was Mattei dus een luis in de pels van de grote jongens. De gedachte van Mattei, dat de bevolking van olie producerende landen, ook moesten profiteren van de olie opbrengsten en zijn olie deals met de Sovjet Unie, maakten hem niet populair bij de grote olie jongens. Mattei past wat dat betreft prima in het rijtje van Mossadeq in Iran en Hugo Chavez in Venezuela, die ook werden tegengewerkt door Amerikaanse en Europese olie bedrijven, omdat ze de brutaliteit hadden om olie te nationaliseren en daardoor het veld moesten ruimen.

De journalist Mateo de Mateo, die over de zaak Mattei schreef, verdween vlak voor een afspraak met een filmmaker in 1970. Zijn lichaam is tot op de dag van vandaag niet gevonden. Volgens ingewijden zou de moord op Mateo, naast zijn onderzoek naar Mattei, o.a. ook te maken hebben met het feit dat Mateo onthullingen deed over drugssmokkel tussen Sicilië en de V.S. en een ophanden zijn coup van fascisten in Italië, die in 1971 aan het licht kwam en voorkomen kon worden.

Profeet

Nu 40 jaar na de moord op Pasolini kunnen we zeggen dat de man profetische gaven bezat. Zijn kritiek op de Italiaanse maatschappij lijkt als een soort mal op de huidige Italiaanse samenleving te passen. Hij voorzag bijv. al dat een Berlusconi achtige figuur op zou komen die doormiddel van een vrijwel totale macht over de media de politieke macht over zou nemen. Hij voorzag de leegte en zielloosheid van de consumptie maatschappij en zag tot zijn grote ongenoegen dat de linkse beweging ook in de val van het consumentisme zou trappen. Hij voorzag de problemen die de kerk zou krijgen doordat het christendom een agrarische godsdienst was in een geïndustrialiseerde samenleving.

De grootmeester van het P2 loge, Licio Gelli, sprak in 2003 tegen een Italiaanse krant de volgende woorden over P2 lid Berlusconi.

Elke morgen spreek ik met mijn geweten en die dialoog maakt me kalm. Ik kijk naar het land, lees de krant en denk:

“Alles wordt realiteit, stukje voor stukje, beetje voor beetje. Om eerlijk te zijn, zou ik er copyright rechten op moeten aanvragen. Justitie, TV, publieke orde. Ik schreef er dertig jaar terug al over. Berlusconi is een bijzondere man, een man die handelt. Dit is wat Italië nodig heef: niet een man van woorden maar een man van daden.

Zijn kritiek op de “fascistische” kliek, het huwelijk tussen de Christen Democraten, Maffia, P2, de CIA en multi nationals en de plannen die zij met Italie hadden, is Pasolini waarschijnlijk fataal geworden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Wereld Is Gek

“Als je zelf geen plan hebt wordt je onderdeel van het plan van een ander”

-Terence Mckenna-

We leven in interessante en gestoorde tijden. Aan de ene kant kunnen we dankzij internet allerlei nieuws, vanuit allerlei invalshoeken en meningen over dat nieuws tot ons krijgen en hebben we een enorme schatkamer aan kennis aan onze voeten liggen, waardoor we de mogelijkheid hebben om ons zelf te onderwijzen en inzicht te krijgen in zaken waar we vroeger geen weet van hadden maar aan de andere kant lijkt het begrip waarheid steeds minder inhoud te krijgen en valt er vaak geen touw meer vast te knopen aan de gebeurtenissen in de wereld. Daarnaast zien we de wanhopige pogingen van onze overheden en media om het beleid van die overheden en de gevolgen die dat beleid op onze levens heeft, nog enigszins recht te praten. Recht te praten wat krom is, wel te verstaan. Beleid dat niets te maken heeft met logische keuzes of gezond verstand maar vooral met idealistische lange termijn visies van een doorgeslagen elite.

Laten we eens kijken naar het vluchtelingen probleem en de oorlog in Syrie. Al jarenlang zitten de V.S., England, Israel en de Soedie Arabie de zaak op te stoken in het Midden Oosten en wij lopen daar als NAVO partner blindelings achteraan omdat het ons anders geld gaat kosten in de vorm van contracten die onze multi nationals mislopen. Willens en wetens steunen we het criminele beleid van de V.S. wat al vele honderdduizenden mensen het leven heeft gekost. Onze media probeert de argeloze burger er nog van te overtuigen dat het allemaal is voortgekomen uit de innerlijke drang van de Arabische volkeren, naar mensenrechten en democratie maar iedereen die dat nog geloofd moet zich toch echt eens na laten kijken.

De V.S., Israel en Saoedie Arabie hebben jaren terug al te kennen gegeven wat hun plannen waren. De vijanden Syrië, Iran, Libië en Irak moesten een “regime change” ondergaan en om dat te bereiken moest er eerst flink gestookt worden onder de burgers van die landen. Oppositie groepen werden in die landen opgericht en financieel gesteund. Zo rond 2010 kwam er in Tunesië, Bahrein en Egypte ook steeds meer oppositie tegen de door de V.S. gesteunde dictators en zoals we allemaal weten gelden voor dat soort dictators andere regels dan de dictators die bijv. bondgenoot van Rusland zijn. In Bahrein werd de oppositie kapotgeschoten door het leger van Saoedie Arabie en in Egypte werden de democratisch gekozen Moslim Broeders weer vervangen door een dictator die de V.S. en Israel gunstig gezind was.

Syrië was de laatste pion die even van het bord moest worden gestoten. Om het sterke leger van Assad, dat door Rusland wordt gesteund, weg te krijgen werd een huurlingen leger van moslim fundamentalisten opgezet. Ineens was daar IS of ISIS. Een groep fundamentalistische wilden die in prachtige nieuwe Toyota trucks, dood en verderf zaaiden in de regio en klaarblijkelijk zonder al te veel tegenstand op konden trekken naar Damascus. Israel was zogenaamd de grote vijand van deze barbaren maar eerst moest Assad nog even een kopje kleiner gemaakt worden. Uit het westen kwamen ineens allemaal jongemannen die door ISIS waren geronseld om deel te nemen in de strijd tegen Assad. De V.S. had natuurlijk grondtroepen nodig omdat ze vanuit de V.S. weinig steun kregen voor een grondoorlog. Ongeveer een jaar geleden begon de kritiek toe te nemen op ISIS en bleek het middel erger dan de kwaal. De V.S. en coalitie genoten, waaronder Nederland, besloten ISIS te gaan bombarderen. Resultaat…ISIS boekte nog meer terrein winst tegenover Assad. Al die high tech bombardementen waren blijkbaar kansloos tegenover de barbaren in hun Toyota’s. Inmiddels was wel duidelijk dat de V.S. helemaal niet tegen ISIS vocht maar hen steunde tegenover Assad. Hadden we dat niet eerder gezien in de jaren tachtig toen de V.S. de Muhjahideen steunden in Afghanistan? Rusland kon het niet langer aanzien en kwam hun bondgenoot Assad een handje helpen. Binnen een week had Rusland meer winst geboekt tegenover ISIS dan de V.S. in een jaar. Ra ra, hoe kan dat? Er begon zich een duidelijk beeld af te tekenen van de machten achter ISIS. Die machten gebruiken ISIS tegenover hun vijand Hezbollah en Rusland om op die manier de Sjitische en Russische invloed in de regio te minimaliseren.

Turkije en Soedie Arabie voeren intussen wat privé oorlogjes uit met de Koerden en Jeminieten en Israel probeert nog even wanhopig het westen op te stoken tegen Iran, die aldus Israel, al dertig jaar op het punt staan Israel van de kaart te vegen maar daar om wat voor reden dan ook maar niet aan toe komen. Al met al zijn de plannen van de Israelische en Amerikaanse denktanks “A Clean Break” en “Project for a new American century”, op Iran na, aardig geslaagd. Rusland probeert de plannen van deze internationale elite nog enigszins te dwarsbomen en wordt daarom aan alle kanten zwart gemaakt in de westerse main stream media.

Inmiddels zien we waar de plannen van deze denktanks en de stook acties van de V.S. en haar bondgenoten toe hebben geleid. Honderdduizenden doden, compleet geruïneerde landen, miljoenen vluchtelingen en een geregiseerde “clash of civalizations” tussen de christelijke en islamitische wereld.

Onze politici proberen ons wijs te maken dat deze situatie hun compleet overvalt en dat ze er ook allemaal niets aan kunnen doen. Wie echter wat verder kijkt dan zijn neus lang is ziet dat de crisis die nu in Europa, Oekraïne en het Midden Oosten is ontstaan, van het begin tot het eind de schuld is van falende politici en de steun die ze hebben gegeven aan een crimineel imperialistisch systeem in ruil voor dertig zilverlingen.

Politici die zich niets aantrekken van democratie en de burgers die ze eigenlijk moeten vertegenwoordigen. Politici die zich laten chanteren door de financiële wereld en graaibankiers. Politici die met hun internationalistisch ingestelde vriendjes afspreken om, tegen de zin van een meerderheid van de burgers, de multi culturele samenleving te promoten. Politici die zeggen wat op te hebben met liberale normen en waarden maar desondanks horden mensen binnenhalen die uit een woestijncultuur komen die helemaal niets op heeft met die normen en waarden en dan vervolgens, ondanks een decennia lange geschiedenis van slechte ervaringen met allochtonen, vreemd opkijken als blijkt dat die cultuur niet samengaat met de onze en de integratie van die mensen zeer moeizaam verloopt en tot een enorme druk op de westerse samenleving en verzorgingsstaat leidt. Politici die wetgeving maken die er voor zorgt dat arbeid verdwijnt naar lage loon landen en handelsverdragen tekenen die onze democratisch gekozen wetten aan de kant schuiven. Politici die ons opschepen met een Europese muntunie en daar willens en wetens allemaal landen aan mee laten doen die daar helemaal niet klaar voor zijn om vervolgens als oplossing voor de ontstane problemen nog meer macht voor de EU opeisen en als u daar een probleem mee heeft dan bent u een fascist, een Nazi of een samenzwerings idioot. Als u logisch kunt nadenken en niet meer in de propaganda en bullshit van onze media tuint dan bent een gefrustreerde xenofoob. Dat inmiddels een meerderheid van de Europese bevolking onder die noemer valt zal onze Internationaal georiënteerde elite een rotzorg zijn. Zij hebben er alles voor over om hun einddoel te bereiken en dat mag ten koste gaan van democratie en miljoenen doden en vluchtelingen. Zij stoken de zaak tegen elkaar op door hun beleid en komen uiteindelijk als overwinnaar uit de rokende puinhopen die ze zelf hebben gecreëerd. Uiteindelijk moet de natiestaat, religie en de witte boze man wijken voor de Nieuwe Wereld Orde. Een nieuwe wereld waarin een grote arme onderklasse in machteloze economische regio’s, met multi culturele samenlevingen en gemixte rassen, onder het juk van een stinkend rijke elite, mag vechten om de korsten die van de tafel vallen. Een wereld met 1 pop cultuur en 1 pop religie waar vrijheid een vaag begrip is geworden en diversititeit meer en meer uitsterft.

Vergeet niet dat dit alles wordt uitgevoerd ter meerdere eer en glorie en het in stand houden van het menselijk ras. Oke, we zullen dan wat offers moeten brengen maar het is uiteindelijk allemaal goed bedoeld. Orde uit chaos. Om de mensheid bij elkaar te kunnen brengen zullen er heel wat mensen geofferd moeten worden op het altaar van de vooruitgang. Zonder gebroken eieren geen omelet. Onze elite kijkt niet naar het leed van individuen, zij zien het grote plaatje en het uiteindelijke doel dat soms decennia of eeuwen ver weg ligt. Zij zien het tonen van emoties als een zwaktebod en zweren trouw aan internationale belangen in plaats van de balangen van de mensen uit hun eigen land die ze zogenaamd vertegenwoordigen. Deze verlichte personen kijken over de horizon en vertrappen alles wat hun voor de voeten loopt in hun eeuwenlange zoektocht naar de eeuwige roem.

Ze hebben dezelfde idealistische grondhouding als Adrain Veidt in “The Watchmen” Hij creeert een false flag aanval op New York waarbij miljoenen mensen omkomen maar wel leidt tot een voorlopige wereldvrede. Zoals Veidt het zelf uitdrukt: “Killing millions to save Billions”

Dit soort mensen vergeet echter dat er allerlei krachten en machten meespelen en dat daardoor de uitkomsten van hun idealistische plannen vaak totaal onvoorziene aspecten met zich meebrengen.

De rekening van die politieke experimenten betalen wij met z’n allen.