Opa...waarom deed u niets?

Verkiezingen Europese Unie

De opkomst voor de Europese Verkiezingen zijn altijd laag en veel mensen namen en nemen deze verkiezingen niet serieus. Ze zien ze als een ver van m'n bed show waar ze weinig invloed op hebben maar je zou nu toch eens door moeten gaan krijgen dat de E.U. bijna alles beslist over onze levens en dat we meer en meer een Europese superstaat in worden gerommeld.

Als u net als ik er van overtuigd bent dat zo'n Europese superstaat geen goed idee is dan wordt het toch echt tijd om op FVD, PVV of de SP te gaan stemmen want de rest van de partijen hobbelen lekker mee richting het afschaffen van de natiestaat.

De E.U. was een droom van de Nazi's en werd gerealiseerd onder druk van de V.S. die een nieuwe wereld orde voor ogen hebben waarin de wereld verdeeld is in vier economische blokken waarvan de E.U er een is.

Kunt u uw kinderen en kleinkinderen nog recht in de ogen aankijken als zij straks niets meer te vertellen hebben over Nederland en alles gedicteerd wordt uit Brussel waar de dienst wordt uitgemaakt door Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië en ze uw de vraag stellen: "maar opa/oma...waarom heeft u dit allemaal laten gebeuren?"

Ja lieve schat. Opa was verblind door het economische verhaal van de E.U. en opa was bang voor racist te worden uitgemaakt toen zijn land werd overspoeld door immigranten en opa wilde graag meelopen met de massa en stemde daarom op partijen die allerlei ambitieuze klimaatdoelstellingen hadden en opa was gewoon een slappe zak omdat hij een paar euro meer aan het eind van de maand belangrijker vond dan dat Nederlanders autonome beslissingen konden nemen over Nederland.

En opa weet ook wel dat het nu te laat is en dat de provincie Nederland nu een losgeslagen stuk land is waar allerlei bevolkingsgroepen op voet van oorlog met elkaar leven in afgezonderde delen van het land en de Islam nu groter is dan het christendom en tientallen zetels in de Tweede kamer vertegenwoordigen.

En Oma weet ook wel dat ze jarenlang Groenlinks heeft gestemd en dat ze het heel jammer vind dat haar kleindochters nu niet meer kunnen rondlopen met sexy kleding en op school alles gescheiden moeten doen van de jongens en met een mannelijke begeleider op stap moeten. En Oma ziet nu ook wel in dat die klimaatwetgeving eigenlijk niets met rationeel denken te maken had maar een puur, emotionele reactie was op een leegte die veel westerlingen voelen omdat ze hun religie kwijt zijn geraakt en in het Groene Geloof een nieuwe levensinvulling vonden en oma baalt er nu ook wel van dat Nederland door die wetgeving miljarden euro's armer is geworden zonder dat het enige invloed had op het milieu of het klimaat.

We gaan naar een Europa waarin een rijke bovenlaag van ski vakantie naar zon vakantie hopt en een grote, arme onderlaag door Europa reist van laagbetaalde baan naar laagbetaalde baan.

Europa gaat het pretpark van de wereld worden. Het continent waar de wereldelite haar utopische denkbeelden op bot viert, wat symbool staat voor de verloedering van een beschaving. Een beschaving die we in duizenden jaren hebben opgebouwd gooien we binnen 50 jaar in de uitverkoop omdat we zo nodig progressief en modern moeten zijn en alle door generaties vergaarde kennis bij het afval zetten.

De komende jaren zullen beslissen welke kant we definitief opgaan en u kunt daar een rol in spelen door te stemmen. Dat stemmen niet helpt is een fabeltje omdat blijkt dat partijen die veel stemmen uit bepaalde regio's krijgen ook veel eerder geneigd zijn om zich in te zetten voor die regio.

Als een partij als FvD groot wordt hebben ze veel meer macht om dwars te gaan liggen en het belang van de Nederlanders voorop te stellen.

Je ziet bijv. dat de partij van Orban in Hongarije gewoon lekker dwars ligt en het vertikt om vluchtelingen op te nemen. Het kan dus wel maar de politiek wil en durf is er niet in Nederland.

Stem 23 mei a.s. FVD, PVV of SP als u Nederland en uzelf nog een klein beetje serieus neemt.


Het ontstaan en de toekomst van het christendom

Het begin van religie en vrede

De Franse filosoof/theoloog Rene Girard is er van overtuigd dat religie is ontstaan vanuit het verlangen naar vrede en de moord op een zondebok. Volgens hem zien we dit fenomeen in iedere religie terug.

Eerst is er de basis van zijn filosofie genaamd Mimesis van het verlangen wat er op neerkomt dat de mens een nabootser of na-aper is qua gedrag en verlangen. In bijna alles wat de mens drijft komt het verlangen om andere mensen na te doen en het zichzelf spiegelen naar de verlangens van andere mensen, naar boven drijven. We zien dat bijv. sterk terug in de mode wereld. Dat nabootsen van elkaar resulteert uiteindelijk in een enorme competitie om dezelfde vrouwen, mannen, grondstoffen, voedsel, grond etc. wat uitmond in ruzie en oorlog.

Mensen kunnen die oorlog maar moeilijk verdragen omdat ze kinderen krijgen die het best gedijen in rust en vrede. Menselijke kinderen hebben in tegenstelling tot de meeste dieren jarenlange verzorging nodig voor ze zelfstandig worden. Er is daarom dus altijd een verlangen naar vrede en het bereiken van die vrede leidde tot de eerste religies. Om zover te komen werd er meestal een zondebok gezocht. Een slachtoffer dat de schuld van de hele gemeenschap op zich moest nemen. Deze persoon werd dan vaak gelyncht door de gemeenschap waarna de rust weerkeerde en de vrede kon aanvangen. De persoon die werd gedood werd dan later als een soort god vereert en vaak ook opgegeten. Het slachten van de zondebok, meestal een onschuldig slachtoffer, zorgde er voor dat een escalatie van geweld werd voorkomen.

In de loop der tijd ontstonden er allerlei religies en mythes die op hetzelfde principe waren gebaseerd. De mens was tot die tijd een weerloos slachtoffer van de Goden. Goed of slecht speelden geen rol. Er bestond geen zonde en de mens was een weerloos slachtoffer van het lot dat hij geduldig onderging.

Daar kwam verandering in met de komst van het Judaïsme dat ineens een hele andere kijk op het leven naar voren bracht.

Volgens Rene Girard kunnen we in de bijbel prachtig deze ontwikkeling van de mensheid terugzien. We zien bijv. in het het verhaal van Adam en Eva in Genesis de Mimesis theorie terug. Het nabootsten van gedrag en verlangen door Adam en Eva, die de duivel en elkaar nadoen en het verlangen naar de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad delen.

Dan zien we in het verhaal van Kaïn en abel de jaloezie die ontstaat door de Mimesis terug waardoor Abel een zondebok wordt.

Verder is er dan natuurlijk het verhaal van Abraham die zijn zoon Izaak wil offeren. Dat verhaal geeft ook een omslag weer in het denken van de mens. Tot die tijd waren mensenoffers zo ongeveer normaal en de ultieme manier om de Goden te beïnvloeden.

We kennen natuurlijk allemaal het voorbeeld van de Azteken die honderdduizenden mensoffers brachten op hun piramides. De leden van rivaliserende stammen werden massaal geofferd op een blok bovenop de piramide in de hoop de Goden gunstig te stemmen. Het hart van hun zondebokken werden verwijderd en de lichamen werden van de trappen gegooid waarna het vlees door de bevolking werd opgegeten.

In onze samenleving wordt het verhaal van Abraham en Izaak vaak als een wreed verhaal gezien en veel mensen zien het als een verhaal waar we moreel gezien niets van kunnen leren. Het zou om het onwankelbaar geloof van Abraham gaan maar misschien zit er wel een veel diepere laag in dat verhaal namelijk het omslagpunt van mensenoffers naar dierlijke offers. Het begin van een nieuw moreel besef.

Dat zien we ook terug in het verhaal van Jozef wat volgens Girard een van de mooiste en belangrijkste verhalen uit de menselijke geschiedenis is omdat we in dat verhaal het ontstaan van het christendom zien maar ook de zondebok en mimesis theorie van Girard terug zien komen.

Jozef is de elfde van twaalf zonen en is samen met zijn jongste broer Benjamin de zoon van Jakob's lievelingsvrouw Rachel. Jozef en Benjamin worden voorgetrokken tenopzichtte van de andere zonen van Jakob en die krijgen daarom een hekel aan Jozef. Jozef droomt dan ook nog dat zijn broers voor hem zullen buigen en dat leidt er o.a. toe dat zijn broers hem willen doden. Jozef moet geslachtofferd worden maar zijn oudste broer weet dat te voorkomen ook al wordt Jozef uiteindelijk wel als slaaf verkocht naar Egypte terwijl zijn broers vader Jakob wijsmaken dat hij is verscheurd door een wild dier.

Jozef beland aan het hof van de Farao waar de vrouw van de Farao, Potifar, een oogje op hem krijgt. Jozef blijft echter trouw aan zijn meester en slaat de avances af waardoor Potifar een hekel aan hem krijgt en er voor zorgt dat hij onterecht beschuldigt wordt. Jozef staat al bekend om zijn vermogen om dromen uit te leggen en in de gevangenis krijgt hij de kans om een droom van de farao uit te leggen die er toe zal leiden dat Egypte, tijdens de zeven vette jaren, graan gaat opslaan voor de zeven magere jaren. Jozef wordt de adviseur van de farao en een machtig man binnen Egypte. Vanuit de hele regio komen de mensen om graan te kopen en dan ziet Jozef opeens ook zijn broers weer verschijnen. Jozef wil hen uittesten en gebruikt daar zijn jongste broer Benjamin voor. De oudste broer Juda werpt zich op als vervanger voor Benjamin en dat zorgt ervoor dat Jozef zijn broers kan vergeven. Hij maakt zich aan hen bekend en de banden worden hersteld.

Hier zien we de omslag van het schuldige naar het onschuldige slachtoffer. Jozef gaat niet akkoord met zijn lot en de beschuldigingen aan zijn adres. Waar de mythische slachtoffers in de oudheid ook altijd schuldig waren en hun lot accepteerden, zien we hier een mens die voor zichzelf opkomt en zijn eigen onschuld bepleit. Een mens die vragen stelt over het bestaan en het lot van de mens, een kritisch mens.

Die kritische mens zien we ook terug in Job. Job is een vragensteller die niet zomaar klakkeloos zijn lot aanvaard.

Die hele manier van denken leid natuurlijk uiteindelijk naar Jezus. De figuur van Jezus is de ultieme zondebok, die de zonden van de mensheid wegvast met zijn bloed.

Ik heb de filosoof Slavoj Zizek wel eens horen zeggen dat Jezus aan het kruis ook een soort goedmaking van God was voor de fouten die Hij/Zij zelf had gemaakt.

Hij stelt dat God tijdens de kruisiging, zoals Chesterton al schreef, voor een moment zelf een atheïst wordt als Jezus de woorden uitspreekt: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

De almachtige God wordt vervangen door de heilige geest, die overal aanwezig is waar de liefde aanwezig is. De mens is niet langer de speelbal van de Goden maar probeert zelf het heft in handen te nemen.

Vergeven maar ook vechten

Mattheus 10

34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.

36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.

37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.

38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.

Na het bloed en schuld offer van Jezus bestaat de zondebok dus niet meer voor mensen die het christendom aanhangen maar wat komt daar dan voor in de plaats?

Het offer van Jezus opende de weg naar een heilig leven maar opende ook de weg naar het onbegrensde geweld omdat met Jezus het boek van de zondebok heeft gesloten.

In de bijbel staat een passage waarin Jezus zegt dat hij dat hij niet vrede komt brengen maar het zwaard.

Deze tekst kan je natuurlijk op veel manieren uitleggen maar ik zal ook eens een duit in het zakje doen.

De laatste decennia geven veel christelijke leiders christenen de indruk dat ze een soort communistische hippies moet zijn die iedereen liefhebben. Laat alles maar over je heen komen, keer de andere wang maar toe en heb je naaste maar lief al schijt hij/zij over je heen. Natuurlijk zijn naastenliefde en vergeving belangrijke onderdelen van het christendom maar Mattheus 10 schijnt licht op een aspect wat hede ten dage vaak over het hoofd wordt gezien.

Christen zijn betekent ook ergens voor staan en je niet als een lulletje roze water in de hoek laten zetten. Het betekent dat je principieel bent en voor die christelijke principes vecht.

Die principes zullen tweedracht zaaien en conflicten veroorzaken.

In de Middel Eeuwen moest het christelijke Europa beschermt worden tegen de Islamitische troepen van de Ottomanen en Berbers en werden christelijke legers naar Palestina gestuurd om Jeruzalem te veroveren.

De Islamieten veroverden Spanje en stonden voor de poorten van Wenen en het was aan de christelijke Vlad de Spietser te danken dat de Ottomanen niet verder kwamen dan Roemenië. Hij was lid van "De orde van de Draak' die hadden gezworen het christendom te beschermen tegen de Ottomanen.

Je kan de Tweede Oorlog en Koude Oorlog ook op een bepaalde manier als oorlogen beschouwen van het christendom tegen twee goddeloze systemen het Nazisme en Bolsjewisme.

Met andere woorden het lieve christendom dat alles maar over zich heen laat komen en zichzelf niet beschermd heeft nooit bestaan. Misschien moeten de Europese christenen zich daar wat meer bewust van zijn in een tijd dat de Islam, geholpen door onze eigen leiders, steeds meer een gevaar voor de Europese cultuur en de Europese samenlevingen gaat worden.

Zelfverdediging

Het is dus belangrijk om af en toe de wapens (politiek, pen, pistool) op te pakken om jezelf, je familie, je dorp of stad, je land, je religie en je cultuur te verdedigen, want er kan zomaar een Cortes langskomen of een Ottomaanse Sultan die je van alles op gaat leggen en er voor zorgt dat je hele cultuur en autonomie naar de kloten gaat. Eigenlijk is dat ook heel Bijbels. Jezus zegt immers: ik ben niet gekomen om vrede te brengen, ik ben gekomen om het zwaard te brengen en in het oude testament leren we dat we vooral voor onszelf en onze cultuur op moeten komen. Daar worden duizenden Filistijnen en andere stammen met vrouwen, ouderen, kinderen en vee over de kling gejaagd om het uiteindelijk doel, de verovering van een gebied en de stichting van een eigen staat te bewerkstelligen.

Kortom luister niet naar al die geitenbreier christenen, die hippie achtige, Youth for Christ types die nu massaal Groen Links en Christen Unie stemmen. Zij verkondigen een valse christelijke leer die slechts de helft van het verhaal vertelt en vergeet dat er een balans moet zijn tussen goed en kwaad, licht en donker. Als je alleen maar lief bent zullen mensen je gaan misbruiken, je moet ergens voor staan in dit leven en daar ook letterlijk voor vechten anders ben je geen knip voor de neus waard. De “GOEDEN” moeten het vuur brandende houden. Je moet goed zijn als het kan maar ook slecht durven zijn op de momenten dat het er op aan komt.

Apocalyps

Rene Girard ziet de Openbaringen van Paulus als een waarschuwing aan de mens. Als de mensheid zich niet volledig overgeeft aan het christendom dan is de Apocalyps het logische gevolg van een mensheid die zich meer en meer afkeert van het christendom.

Jezus heeft ons volgens hem verlost van de oermythe die alle religies heeft gegrondvest, namelijk de moord op een onschuldige zondebok maar daardoor wordt onze samenleving niet meer beschermd door de grenzen van de zondebok mythe die de samenleving beschermde tegen een totale vernietiging.

Veel christenen zien de apocalyps als een straf van God maar Girard ziet de deze als een logisch gevolg van het menselijk handelen. De enige manier waarop het nog kan worden gestopt is als mensen geen wraak nemen en elkaar gaan vergeven maar iedereen weet dat zoiets een illusie is en zal leiden tot culturele zelfmoord. Een wereld die gebaseerd is op concurrentie zal alleen maar leiden tot een escalatie van conflicten en oorlogen.

Vrouwen krijgen steeds meer macht en komen op hoge posities in de maatschappij terecht. Vrouwen hebben bepaalde kwaliteiten maar als die niet op een goede manier in balans wordt gebracht met mannelijke kwaliteiten dan betekent dat het einde van onze samenleving want, in een meer vrouwelijke samenleving, waar emoties en naïviteit een grotere rol spelen, zal er steeds meer ruimte ontstaan voor de Islam, dat veel meer gebaseerd is op mannelijkheid, overheersing en agressie.

Tijd om de balans te herstellen. Meer mannelijkheid, meer bewustzijn van onze eigen ontstaansgeschiedenis, onze eigen wortels en de belangrijke rol die het christendom in onze samenleving speelt.

Als we het roer niet snel omgooien zijn we ten dode opgeschreven. We zijn in oorlog. Niet alleen met de Islam maar vooral met links liberale landgenoten die onze samenleving van binnenuit kapot maken.

We leven in een wereld waarin groepen mensen vechten om invloed, macht, grondstoffen en geld en of we het nu leuk vinden of niet, we zullen voor onze eigen manier van leven moeten opkomen en vechten want als jezelf geen plan hebt dan word je onderdeel van het plan van een ander.

Game of Thrones

Ik zag gister de tweede aflevering van het laatste seizoen van Game of Thrones en moest toen aan de strijd tussen moslims en christenen denken.

Het is net alsof de White Walkers voor de muur staan en niemand gelooft dat ze echt bestaan. Ook hier in Nederland zijn er miljoenen mensen die denken dat het allemaal wel mee valt en dat het slecht een kwestie van tijd is voor de moslims net als ons worden en dezelfde normen en waarden gaan hanteren. Mensen worden net als in Game of Thrones pas wakker als het bijna te laat is.

In die aflevering zag ik een citaat van Samwell: "als we vergeten wie we zijn, en wat we gedaan hebben zijn we geen mensen meer maar dieren"

Die kant gaan we ook met de westerse samenleving op. We weten niet meer wie we zijn, we kennen onze geschiedenis niet meer en laten onze cultuur en geschiedenis overnemen door mensen die ons en onze cultuur haten.

Oorlog

Laat ik duidelijk zijn. Ik ben absoluut geen fan van het domme, imperialistische buitenland beleid van de V.S. en de meeste NAVO landen. 99% van de oorlogen zijn onnodig en worden alleen gevoerd omdat bepaalde elites er financieel beter van worden.

Met oorlog bedoel ik, je dierbaren, jezelf, je land, je cultuur beschermen tegen krachten van buiten en binnen die daarvoor een bedreiging vormen en dat kan je het best op een vreedzame manier doen door vooruit te kijken.

Er was eens een bekende Kung Fu meester, die een leerling had die zijn technieken perfect kon uitvoeren. Op een dag kwam de leerling bij de meester trots vertellen dat hij een paar mannen in elkaar had geslagen door perfect gebruik te maken van de Kung Fu technieken. De leerling was heel tevreden over zichzelf maar de meester was niet in zijn sas. Wat had hij verkeerd gedaan? Vroeg de leerling . Zag je de mannen al aankomen. Zei de meester. Ja...antwoordde de leerling....Waarop de meester zei: Dan had je naar de overkant van de straat moet lopen.

Een gevecht voorkomen is beter dan vechten. Met dat voorkomen bedoelen ze niet dat je een angsthaas moet zijn maar dat je je verstand vooruit moet sturen. Voorkomen is beter dan genezen en dat geld in ieder aspect van het leven en dus ook voor politici die hier in Nederland en andere westerse landen een sociaal experiment zijn aangegaan zonder verder over de consequenties na te denken.

Het zijn onze politici en onze instanties die we, in beginsel vreedzaam, op andere gedachten moeten brengen, doormiddel van politieke druk, acties op social media, demonstraties, het boycotten van producten, kranten, tv/radio zenders etc. Er zal meer rechtse media moeten komen en meer ruimte binnen de media voor conservatieve ideeën en programma's en als dat niet lukt dan zullen we misschien tot hardere acties moeten overgaan.

We staan op een keerpunt en het is aan ons om de wereld in ons voordeel te veranderen.


De grote roze olifant

Nee, het grootste probleem van deze tijd is niet het klimaat of co2 uitstoot. Het grootste probleem is de krimp van de westerse bevolking. Dat is de grote roze olifant waar niemand over spreekt.

Bijna alle problemen die we nu in onze maatschappij zien, zijn te herleiden tot die krimp en het zijn vooral de oplossingen die onze elites aandragen en de eisen die het bedrijfsleven stellen die voor de grootste problemen zorgen.

We gaan terug naar de jaren 70. Er kwamen denktanks zoals de Club van Rome, de Bilderberg conferentie etc. samen om de wereld vorm te geven voor de komende decennia. Wat is namelijk het geval. Onze elites kwamen er achter dat de westerse bevolking ging krimpen. Hoe gaan we dit oplossen? Dat is de vraag die werd gesteld.

U moet namelijk beseffen dat een krimpende bevolking een enorme invloed heeft op de samenleving en de economie. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid zagen we dat de piramide vorm die nodig is voor groei in de bevolking en economie niet meer zou worden gehaald. Na de oorlog werden heel veel kinderen geboren. De babyboom generatie zorgde voor een enorme economische groei maar toen kwamen de jaren 60 en 70. Baas in eigen buik. Feminisme en de pil werden populair en vrouwen gingen steeds meer toetreden tot de arbeidsmarkt. Dat in combinatie met de verzorgingsstaat zorgden er voor dat vrouwen steeds onafhankelijker werden en ook minder kinderen kregen. Om een bevolking gezond te houden moeten stellen 2,1 kinderen krijgen.

De elite zag dat er een dalende trend was ingezet en heden ten dage zitten we in Nederland en de meeste andere Europese landen op 1,6 kind per stel. Iedere gek kan uitrekenen dat we met een grote babyboom generatie en een lage vervangings graad, grote financiële problemen tegemoet kunnen zien. De pensioenen die ons nu voorgerekend worden zullen niet meer kunnen worden uitbetaald. De consumptie in de maatschappij zal gigantisch achteruit gaan waardoor het bedrijfsleven minder zal verdienen en de zorgkosten zullen enorm toenemen.

Die danktanks zullen dit in de jaren 70 hebben zien aankomen en zullen hebben gedacht meerdere vliegen in een klap te kunnen doden. Als we nu eens alle problemen op een hoop gooien. Armoede, religieuze conflicten, honger, overbevolking in de derde wereld, bevolkingskrimp in het westen. Er kwam iemand op een briljant idee.

We gaan de overbevolking uit Afrika en het Midden Oosten overbrengen naar Europa waar ze een krimp in de bevolking krijgen. Op die manier kunnen we de economie laten groeien, kunnen we de bevolking laten groeien, kunnen we die Afrikanen en Arabieren wat beschaving bijbrengen, die dat ook weer thuis uit gaan dragen en dat zorgt weer voor emancipatie van de vrouwen in Afrika en het Midden Oosten, wat daar weer voor minder kinderen zorgt, wat weer de armoede en honger oplost, de immigratie in Europa zorgt ook voor verlichting van de Islam en de instroom van immigranten zorgt weer voor loonmatiging in het westen zodat de westerse bedrijven goedkope arbeid krijgen en door de immigratie hun producten ook weer kunnen verkopen aan een groeiende bevolking.

Zo opgelost...fluitje van een cent.

Het probleem is dat de praktijk altijd weerbarstiger is en geen rekening houdt met de theorie.

Het bleek al snel dat de integratie van immigranten vaak geen succes was en dat de arbeidsparticipatie van immigranten gemiddeld veel lager lag dan die van de autochtone bevolking en deze immigranten dus buitensporig veel gebruik maakten van uitkeringen en dus per saldo niets opleverden. Ook bleken ze oververtegenwoordigd in de criminaliteit wat voor veel onrust onder de autochtone bevolking zorgde en ook de verlichting van de Islam viel vies tegen. Doordat veel moslim immigranten slecht integreerden hielden ze nog meer vast aan de eigen cultuur en werden ze religieus gezien vaak allen maar conservatiever.

Het oplossen van de bevolkingskrimp in het westen doormiddel van immigratie is op meerdere fronten belachelijk. Ten eerste moeten al die immigranten ook weer verzorgt worden als ze oud worden en zullen er dus steeds meer immigranten moeten bijkomen omdat de oorspronkelijke immigranten al snel de zelfde geboortecijfers als de oorspronkelijke bevolking hebben. Nederland zal dus moeten blijven groeien en dat is natuurlijk gans onmogelijk. stel je voor 60 miljoen mensen in Nederland...we stellen het probleem dus alleen maar uit. Een ander probleem is dat je de oorspronkelijke cultuur en bevolking van een land helemaal naar de kloten helpt.

De enige oplossing is dat we zullen moeten accepteren dat we krimpen, dat we niet meer zullen groeien en onze economie daar op instellen. We moeten eerlijk zijn en onze overheid zal deze boodschap keihard aan de man moeten brengen. Een krimp van de bevolking zou er ook nog voor zorgen dat we de klimaatdoelstellingen van Parijs gaan halen (mocht je in de co2 sprookjes geloven) en daar zal de linkse goedmens weer erg blij mee zijn.

Andere voordelen zijn dat de lonen zullen stijgen, de prijzen van huizen lager zullen worden, het veel rustiger in Nederland zal worden en we weer enigszins normaal over de wegen kunnen rijden zonder al te veel files.

Het zijn denk ik vooral de gevestigde orde, de ondernemers, de multi nationals, de bedrijven die erg veel moeite zullen hebben met de transitie naar een krimp maatschappij. Deze mensen willen hun financiële positie behouden en zien de negatieve gevolgen voor hun bedrijven en beleggingen. Het zijn dan ook vooral dit soort mensen die immigratie aan alle kanten aanmoedigen. De rekening leggen ze bij de maatschappij neer.

De grote vervanging

De schutter die in Christchurch 50 mensen doodschoot, sprak in zijn manifest zijn zorgen uit over de grote vervanging. Die grote vervanging is het vervangen van de westerse, blanke bevolking door immigranten uit Afrika en het midden Oosten waardoor de bevolkingssamenstelling en cultuur van de Westerse landen uiteindelijk zal veranderen.

Iedereen die ook maar enig onderzoek doet naar dit fenomeen weet dat hij gelijk heeft maar toch mag daar niet over gesproken worden want dan ben je een racist, Nazi etc. Door de terroristische aanslag in Christchruch zal het nog moeilijker worden om dit onderwerp op een normale manier te bespreken maar ik ga het toch proberen.

Ik geef u even een voorbeeld. De Engelsen vochten in de Tweede Wereld Oorlog tegen de Duitsers. Even buiten beschouwing latend dat Engeland en vooral Churchill veel steken lieten vallen in deze Oorlog, kunnen we toch zeggen dat de gemiddelde Engelsman uit vaderlandsliefde ten strijde trok en samen met Rusland en de V.S. de Duitsers versloeg. Het hele doel van die oorlog was voor die simpele Engelse soldaat om er voor te zorgen dat de Duitsers niet de baas zouden worden over Engeland. Ze keerden na de oorlog terug naar hun vertrouwde kopje thee en een Engeland wat nog onder het autonome bewind van de Engelsman stond.

Stel je nu eens voor dat het met de Duitse economie niet zo goed was gegaan na de oorlog en miljoenen Duitsers naar Engeland zouden vertrekken om daar als economisch immigrant aan de slag te gaan. Tientallen jaren later waren sommige Engelse steden compleet VerDuitst. Overal hoorde je Schlager muziek, zag je Duitsers met Beierse kledij en overal waren biertenten met curry worst en zuurkool....hoe denk je dat de gemiddelde Engelse soldaat, die in de Tweede Wereld Oorlog had gevochten, zich dan zou voelen?

Ik vermoed dat deze soldaat zich afvraagt: waar heb ik nu eigenlijk voor gevochten, als de Duitsers alsnog de Engelse steden overnemen? Hebben hier nu honderdduizenden Engelsen het leven voor gelaten?

Tot voor 40 jaar terug was het compleet ondenkbaar in wat voor samenleving dan ook dat je de eigen cultuur zou opgeven en de eigen genetische bloedlijn zou doorbreken, door massaal mensen van andere rassen en culturen in je land toe te laten.

Dat is toch wat er bij ons gebeurd. Je mag jezelf wel eens afvragen of je het erg vindt of onze cultuur over honderd jaar nog wel bestaat en of het erg is dat blanke mensen een minderheid gaan worden in hun eigen landen. Veel linkse mensen die hier helemaal geen moeite hebben zullen het verschrikkelijk vinden als bijv. Afrika helemaal wit zal worden en de oorspronkelijke zwarte culturen zouden verdwijnen.

Dat zijn legitieme vragen. Iedereen vindt het doodnormaal dat Eskimo's of Indianen opkomen voor hun eigen culturen en ras maar onze elites en media gooien iedere blanke op de brandstapel die opkomt voor de blanke, christelijke, Germaanse cultuur.

Het is niet de schuld van de immigranten, dus maak niet de fout om racistische haat te kweken tegenover de mensen die hier binnenkomen maar het is wel de fout van onze overheden die dit onzalige plan hebben bedacht.

En voor iedereen die nog twijfelt aan de bedoelingen van onze elites, lees dan even het VN rapport genaamd "Report on REPLACEMENT migration" uit 2000.

Dat geeft heel duidelijk de doelstellingen van onze elites weer. Namelijk het opvangen van de populatie krimp doormiddel van migratie uit Afrika en het Midden Oosten.


Wat hebben de moord op JFK, Polio en een kankervirus met elkaar gemeen?

Het boek Dr Mary's Monkeys van Ed Haslam bevat wat mij betreft een van de meest intrigerende verhalen die ik ooit heb gelezen.

Ed haslam groeide op in New Orleans ten tijde van de moord op Kennedy in 1963. In New Orleans woonde destijds ook Jim Garrison, een oorlogsveteraan van de Tweede Oorlog, die zich inmiddels had opgewerkt tot aanklager bij justitie. Garrison ging de moord op Kennedy onderzoeken en kwam er al snel achter dat er een link was tussen New Orleans en de moord op Kennedy in Dallas. In New Orleans woonden figuren als Guy Bannister, Clay Shaw en David Ferrie die allemaal gelinkt konden worden aan Lee Harvey Oswald en een aan de CIA gelieerde rechts extremistische beweging die ballingen uit Cuba opleidde en een invasie in Cuba voorbereidde om Fidel Castro van de troon te stoten.

Volgens Garrison was het deze groep die een team van schutters opleidde om Kennedy te vermoorden. Ze waren Kennedy gaan haten nadat hij had geweigerd om luchtsteun te geven bij een door de CIA gesteunde aanval door rebellen op Cuba, wat later bekend werd als het het Varkensbaai incident. Ze verloren daarbij veel kameraden en Kennedy wilde na dit fiasco ook nog eens de CIA gaan aanpakken en reorganiseren en vrede sluiten met de communisten in Rusland en Cuba. Hiermee maakte Kennedy veel vijanden binnen de wapenindustrie, CIA en de maffia en tekende daarmee zijn doodsvonnis.

Oswald moest de indruk wekken een Communist te zijn maar werkte ondertussen samen met deze groep communisten haters. Hij werd als zondebok gebruikt bij de moord op JFK. De indruk moest worden gewekt dat een communist, die alleen opereerde, Kennedy had vermoord. Oswald moest de ware daders uit de wind te houden.

Jim Garrison over wie Oliver Stone de film 'JFK' maakte, daagde Clay Shaw, een bekende en machtige zakenman uit New Orleans voor de rechter in verband met vermeende betrokkenheid bij de moord op Kennedy. Garrison werd aan alle kanten tegengewerkt door de overheid, bewijzen werden gestolen en vernietigd, getuigen werden niet gehoord en Shaw werd vrijgesproken. Later bleek er wel degelijk een connectie tussen Shaw en Oswald te zijn maar Shaw heeft slechts een bijrol in dit verhaal.

Een van de hoofdrollen gaat naar David Ferrie. Ferrie was een CIA piloot met een zeer markant uiterlijk. Door een ziekte had hij geen lichaamshaar en maakte hij gebruik van getekende wenkbrauwen en pruiken. Ook was hij priester bij een duistere katholieke sekte genaamd de orthodox old cahtolic church. Ferrie werd ook aangeklaagd door Garrison en toen ze zijn woning gingen onderzoeken vonden ze daar duizenden muizen in een ondergronds laboratorium dat Ferrie gebruikte voor kanker onderzoek. Via Ferrie komen we terecht bij dr. Mary Sherman. Een gerenommeerd kanker onderzoekster die met Ferrie samenwerkte.

David Ferrie overleed onder verdachte omstandigheden enkele dagen nadat Garrison hem had aangeklaagd voor de moord op John F. Kennedy.

Dr. Mary Sherman werd in 1964 ook onder verdachte omstandigheden gevonden. Ze was in brand gestoken. Ze had diverse messteken maar er was geen bloed aanwezig op locatie waar ze werd gevonden en haar rechter arm en zo'n beetje de hele rechterkant, van haar bovenlichaam tot haar heupen, was verdwenen. Deze verwondingen werden toegeschreven aan een bestralingsmachine waar ze mee werkte.

Het bleek dat Sherman met Ferrie samenwerkten aan een biologisch wapen waarmee de CIA Fidel Castro en andere tegenstanders wilden vermoorden. Het biologische wapen dat kanker veroorzaakte werd eerst getest op muizen en apen maar later ook op een gevangene van de Angola staats gevangenis, die 'vrijwillig' meedeed aan het experiment en binnen enkele dagen overleed.

Hoe erg dit ook allemaal is het grote verhaal is nog veel erger.

Polio

Na de Tweede Wereld Oorlog ontstond er een wereldwijde Polio epidemie waardoor veel mensen stierven of gehandicapt raakten. De farmaceutische industrie was naarstig op zoek naar een vaccin tegen Polio en midden jaren 50 leek het zo ver te zijn. Er was alleen een groot probleem. Het vaccin was nog niet geschikt voor de markt. Uit testen op apen bleek dat gevaccineerde apen verlamd raakten en andere aandoeningen kregen maar de wetenschappers en farmaceuten wilden het vaccin koste wat kost op de markt brengen. Een van de onderzoekers Dr. Alton Ochsner gebruikt zelfs zijn eigen kleinkinderen als voorbeeld en injecteerde hen om het Amerikaanse publiek te laten zien dat het vaccin veilig was. Een kleinzoon van Ochsner overleed hier door en een kleindochter kreeg direct polio maar overleefde het wel.

Het middel was inmiddels vrijgegeven en al snel vielen de eerste doden en kregen de gevaccineerden massaal polio.

En of dat nog niet erg genoeg was...al snel bleek het polio vaccin ook nog eens besmet te zijn met een virus dat kanker veroorzaakte.

Apen

Apen werden in die tijd gezien als de ideale test dieren omdat ze genetisch gezien dicht bij de mens staan maar apen dragen ook allerlei, voor mensen gevaarlijke, ziektes bij zich.

Aan de ene kant werden met de beste bedoelingen experimenten op apen gedaan, die er voor zorgden dat de apen een verschrikkelijk leven hadden maar er natuurlijk op gericht waren om mensen te helpen en aan de andere kant werden deze experimenten ook uitgevoerd om daarmee biologische wapens te ontwikkelen.

Vaak ging dat mis. Apen verwonden hun verzorgers en daardoor raakten verzorgers besmet en die gingen dan vervolgens gewoon weer naar huis of wetenschappers kwamen in aanraking met de virussen die ze ontwikkelden en konden s'avonds gewoon bij hun familie aanschuiven. Dat gaat zelfs nu nog wel eens mis. De protocollen waren in de jaren 50/60 nog niet zo streng. Ook ontstonden er door de experimenten allerlei nieuwe virussen en ziektes. Veel mensen zijn er van overtuigd dat door de experimenten met apen en kanker, het AIDS virus is ontstaan. Over de oorsprong van AIDs wordt nog veel gediscussieerd maar de meest gangbare theorie is dat HIV ontstond door een virus uit apennieren dat in polio vaccins terechtkwam. Dit polio vaccin werd ontwikkeld in Philadelphia en voor het eerst gebruikt in de Congo in Afrika.

Dr Mary en ander wetenschappers werden ingehuurd om het polio virus kanker vrij te maken en door hun kennis van dit soort projecten en de ontwikkeling van biologische wapens waren wetenschappers als Dr. Mary natuurlijk een gevaar voor de staatsveiligheid en de geldbuidel van de farmaceutische industrie.

Alleen in de V.S. werden al 30 miljoen mensen gevaccineerd met een polio vaccin dat een kanker virus bevatte. Hoeveel mensen zijn hierdoor wel niet overleden? Dat zou zo maar in de miljoenen kunnen lopen.

Denk je eens in wat er zou gebeuren als deze beweringen allemaal bewezen zouden worden en alle feiten aan het licht zouden komen. Geen mens zou de overheid en de gezondheidszorg meer vertrouwen. De farmaceutische bedrijven die de vaccins gemaakt hebben zouden failliet gaan door alle claims.

Waren de werkgevers van Dr. Mary bang dat ze, in verband met haar relatie met David Ferrie, door Jim Garrison gedagvaard zou worden in de JFK zaak en dat haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van een kankervirus dragend biologisch wapen en haar werk voor het polio vaccin naar buiten zou komen?

De kans is heel groot dat Dr. Mary daarom een kopje kleiner moest worden gemaakt en ze past daarmee naadloos in een rij van getuigen en verdachten die in de Kennedy zaak op zeer verdachte wijze zijn omgekomen of vermoord.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linkse Jankers

Dat linkse mensen slechte verliezers zijn was al eerder gebleken met de winst van Trump in de V.S. Daar zitten ze nu al meer dan twee jaar te janken en kunnen ze maar niet accepteren dat je in een verkiezing kan winnen en verliezen.

Ook met de winst van Baudet en Forum voor Democratie zien we overal de linkse ratten uit hun holen komen om emmers stront uit te gieten over de winnaar van de verkiezingen.

Er worden oproepen gedaan om Volkert van der G. weer in stelling te brengen en de Nederlandse B sterren doen net of de bruinhemden weer door de straten marcheren en mensen oppakken die andere ideeën hebben. Freek de Jonge deed bij het boekenbal een laatste emotionele oproep, voordat de moslims naar de gaskamers en hijzelf naar een concentratiekamp voor dissidente intellectuelen zal worden gebracht. Hij riep op om een gezamenlijk statement te maken tegenover de speech van Baudet, er van uit gaande dat iedere schrijver op het Boekenbal dezelfde mening deelt. Ten eerste is het natuurlijk van een stuitende arrogantie als je er vanuit gaat dat iedereen hetzelfde denkt maar blijkbaar is dat in die kringen ook zo. Dat zegt ook iets over de armoede van de Nederlandse letteren. Waar zijn de gebroeders Reve, Gerrit Komrij, Juules Deelder en Theo van Gogh als je ze nodig hebt? De schrijvers van tegenwoordig zijn blijkbaar allemaal brave, politiek correcte figuren die geen nieuwe of interessante visies meer hebben op de maatschappij.

Waar vroeger schrijvers tegen de macht aanschopten kunnen ze nu zo opgenomen worden in de regering want ze delen alle standpunten van de midden partijen.

Het vreemde is ook dat Freek de Jonge de oproep deed tijdens een minuut stilte voor de slachtoffers van een aanslag door moslims in Nederland. Daarmee schoffeerde hij de mensen die omkomen door moslim terreur. Die aanslagen daar heeft links het natuurlijk liever niet over want dat bederft het positieve beeld wat ze willen scheppen van immigranten. Nee de FvD stemmer die is pas gevaarlijk en laten we het vooral niet hebben over de manier waarop veel moslims met vrouwen omgaan, oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit en een gevaar vormen voor de staatsveiligheid

Vergist u zich niet mensen. De Nazi's van FvD gaan eerdaags door de Nederlandse straten marcheren. Ze nemen het machtigste leger der aarde (Het Nederlandse) over en gaan met dat machtige leger heel Europa veroveren en alle moslims executeren. De Joden, die meer te vrezen hebben van de linkse partijen en de moslims, blijven deze keer buiten schot. Hebben die ook een keer geluk en dat hebben ze ook wel verdiend na alle ellende die ze al hebben meegemaakt. Iedereen die te weinig co2 uitstoot gaat naar een heropvoedingskamp en iedereen die nog shoarma durft te eten moet verplicht tien borden boerenkool achter elkaar opeten.

Als ik de morele verontwaardiging in de media en op Twitter aanschouw en als ik discussies aan ga met mensen uit mijn eigen familie, waarvan sommigen ook extreem links zijn dan moet ik bij mezelf denken aan de zwarte kousen kerk van de jaren 50. Want daar doen ze mij erg aan denken met hun morele superioriteits-gevoelens. Het elkaar continu de maat nemen over hoeveel co2 je uitstoot, over het aantal vliegreizen dat je maakt , of je nog plastic zakjes gebruikt, of je wel genoeg naar Greenpeace door linkt op social media, of je wel wel genoeg bij de kringloopwinkel koopt en of je wel op Groen Links stemt. Dat doet me denken aan Gereformeerden die elkaar de maat namen over of je op zondag op de fiets zat of voetbalde of tv keek en je daar op aanspraken. Op zondag flink vroom doen met je zwarte pak en door de week alles doen wat God verboden heeft. Het vrome volk van toen is veranderd van de kleur zwart naar groen. Dat blijkt wel als je de onderzoeken ziet naar het gedrag van linkse stemmers. Die blijken op de VVD na namelijk veel meer co2 uit te stoten dan de gemiddelde FvD of PVV stemmer.

Schijnheilige zeikstralen zijn het die het redelijke en logisch nadenken aan de kant hebben geschoven voor emotie en hysterie. Er zijn nu hele volksstammen kinderen die door hun ouders en onderwijzers jarenlang zijn geïndoctrineerd met het Groen Links gedachtegoed en echt geloven dat de wereld over 15 jaar niet meer bestaat. Daar wordt in de media ook helemaal niet kritisch op gereageerd wat ze vroeger wel altijd deden met allerlei christelijke sektes die het einde van de wereld aankondigden. Dat soort mensen werden altijd voor gek verklaard maar de huidige apocalyptische groene sektes worden met veel begrip omgeven.?

De linkse kerk waar Fortuijn over sprak, is groter dan ooit te voren. Mensen zijn na de massale kerkverlating op zoek naar zingeving en vinden dat in de verering van moeder aarde.

Dat mensen zich zo druk maken om moeder aarde is natuurlijk ook een gevolg van het feit dat ze teveel geld en teveel vrije tijd hebben. Het zijn ook vooral vrouwen die zich erg druk om maken om dity soort zaken en dan vooral witte vrouwen. Witte vrouwen zijn zie je over de hele wereld op foto's van goede doelen met zwarte baby'tjes in hun armen of ze maken zich druk om het uitsterven van de Zuid Chinese boskikker of de Noord Atlantische zebra. Je ziet bijna nooit zwarte of Aziatische vrouwen die zich daar mee bezig houden want die hebben wel wat beters te doen namelijk: 'overleven, werken en voor hun gezin zorgen!'

Mensen die zich druk maken over de hele wereld, laten in hun eigen omgeving vaak nogal wat steken vallen. Ze willen vaak zo braaf zijn dat ze desnoods maar zich zelf en hun eigen kinderen, stad, land opofferen aan de politiek correcte goden. Weg met de blanke westerling, weg met de westerse cultuur. Alle culturen zijn gelijk en die cultuur van die bosjes man die de clitoris van zijn vrouw afsnijdt, is echt niets minder dan de westerse cultuur die kathedralen bouwde, prachtige muziek, films en boeken voortbracht en bijna alle technologische uitvinden die er op deze aarde bestaan.

Het is deze weg met ons mentaliteit die er voor heeft gezorgd dat FVD nu de grootste partij van Nederland is maar dat willen linkse en de midden partijen maar niet begrijpen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urk...de wespensteek voor medialand

Na zo'n weekje rellen op Urk en de mediarellen er om heen kom je er toch wel weer achter hoe de hazen lopen in Nederland.

Je ziet aan de ene kant een gefrustreerde rechtse autochtone bevolking die deze rellen op Urk aangrijpen om hun frustraties over de multi culturele samenleving tegenover allochtonen te ventileren en aan de andere kant zie je direct een groep allochtonen die minstens net zo racistisch zijn en de rellen aangrijpen om 'hun' eigen 'soort' te beschermen en zo ver gaan om vanuit heel Nederland naar Urk te komen om 'hun' broeders te beschermen. Waren ze in de Arabische wereld ook maar zo gebroederlijk, denk ik dan. Vraag me af of ze voor een Sjiitische broeder uit Iran of Jemen ook zo in de bres waren gesprongen? Maar goed, zoals we allemaal weten ligt de ware aard van de mens onder een dun laagje beschaving en hoeft er maar wat te gebeuren om die ware aard naar boven te laten komen. Ieder mens is in mijn ogen, als het er op aankomt racistisch of in ieder geval een cultuur racist want bijna iedereen zal zich bij de 'eigen' groep het beste thuis voelen. De schapen worden van de bokken gescheiden als de nood aan de man is. Je wordt als mens dan eigenlijk gedwongen om een keuze te maken. Grote groepen Urkers die helemaal niets met racisme hebben zullen zich nu onbewust toch wat racistischer voelen na de bedreigingen van buitenaf door Turken en Marokkanen en hele volksstammen Nederlandse moslims zullen dezelfde gevoelens hebben ten opzichte van de blanke, christelijke westerlingen na het relletje op Urk en de aanslagen op de moskeeën in Nieuw Zeeland.

Alle vooroordelen, die er over en weer bestaan van autochtoon, allochtoon, links en rechts, werden weer bevestigt in de vele screenshots van social media uitwisselingen.

Natuurlijk zijn ten eerste de Urker relschoppers, die zo laf waren om met een groep een op Urk woonachtige allochtoon aan te vallen, de hoofdschuldigen. Wel weer interessant om te zien hoe de menselijke psyche in elkaar zit. Je ziet allerlei vormen van groepsdwang, imitatie gedrag, sensatie zoekers en niet te vergeten het bekende fenomeen van de agressie die in samenlevingen ontstaat als grote groepen jeugd (vooral jongens) misschien te weinig vertier en doelen hebben en dan maar gaan lopen rotzooien. Het binnendringen van een huis en het bedreigen van huisgenoten van hun vermaledijde vijand was dom en laf.

Vervolgens zien we hoe de media werkt en vooral de sociale media waarin iedereen elkaar zit op te draaien en allerlei frustraties en vooroordelen worden gelinkt aan deze uit de hand gelopen vechtpartij om de eer van een meisje en enkele jongens.

We worden in de media en Opsporing Verzocht dagelijks om de oren geslagen met het criminele gedrag van vooral Marokkaanse en ander allochtone mensen, waar heel Nederland en vooral de Marokkaanse gemeenschap haar schouders over op haalt en dan komt er zo'n buitensporige reactie op een incident op Urk.

Media

Heel Nederland springt er bovenop en dat zien we vaker gebeuren met Urk. Ik heb daar in het verleden wel eens een analyse over geschreven die er op neer komt dat de media voornamelijk links georiënteerd is en Urk alles vertegenwoordigd waar de journalisten zich in de jaren 70 aan hebben ontworsteld. Het progressieve, open grenzen denken tegenover het gesloten conservatisme van Urk en ze vinden Urk helemaal irritant omdat het eigenlijk ook nog een zeer succesvolle samenleving vertegenwoordigd waardoor Urk toch min of meer een streep door de rekening van het links, liberale gedachtegoed haalt.

Urk staat in positieve zin in veel lijstjes bovenaan in Nederland. Op Urk is het gezin nog de hoeksteen van de samenleving, op Urk is er nog sociale controle maar ook sociale steun voor elkaar, Op Urk kent men elkaar nog en op Urk zijn het christendom en conservatieve normen en waarden nog de basis van de gemeenschap en dat is tegenovergesteld aan het links, liberale denken dat individualisme voorstaat, dat los is van religie, dat het gezin niet meer als hoeksteen ziet en waar mensen geen band meer hebben met de streek waar ze vandaan komen.

Als je het goed bekijkt hebben Urkers eigenlijk veel gemeen met Turken en Marokkanen die ook nog aan deze traditionele en conservatieve normen en waarden vasthouden. Het verschil met Urkers is dat linkse partijen moslims als slachtoffers zien en daarom voor hen andere standaarden hanteren dan voor een blanke Urker. Want die blanke Urker heeft volgens het marxistische gedachtegoed, een witte bevoorrechte positie en dan maakt het niet uit dat de Urker bevolking honderden jaren in armoede heeft geleefd en nog nooit in hun leven een slaaf hebben of hadden gezien en pas voor het eerst een zwart mens zagen toen basketbal begin jaren 80 van de vorige eeuw op eens erg populair werd op het voormalige eiland. Urkers hebben zich opgewerkt uit de armoede en hebben al eeuwen lang niets van de landelijke en Europese overheden te verwachten die de vissers in hun werkzaamheden vaak alleen maar dwarszitten. Dat bleek onlangs weer toen de puls visserij ter discussie stond en daardoor is er ook een zekere afkeer ontstaan van de 'vreemden' buiten Urk en het gezag dat zij vertegenwoordigen en dat zal ook bijgedragen hebben aan de saamhorigheid op Urk. Zoiets heeft natuurlijk ook negatieve kanten wat kan leiden tot anarchistische trekjes, teveel sociale controle en na-aap gedrag.

Het wordt de Urkers ook altijd nagedragen dat ze zo christelijk zijn en dat is natuurlijk niet zo vreemd. Mensen die zeggen volgens een hoge moraal te leven kunnen daar op afgerekend worden maar als je er over nadenkt dan is de enige kritiek die ja kan hebben op christenen een christelijke kritiek. Want waar komen vrijwel alle normen en waarden in deze samenleving vandaan...juist het christendom. Mensen die niet religieus zijn spiegelen zich ook vaak aan een soort christendom zonder christus en God. Wat blijft er over zonder religie en god. Het recht van de sterkste. Het recht van de natuur. Dat neemt niet weg dat veel Urkers schijnheilig zijn en wat moeten gaan doen met die kritiek en hetzelfde geld voor moslims die een hoge moraal prediken maar dat in de praktijk ook vaak laten afweten.

Het voorlopig dieptepunt was wat mij betreft de radio column van Elfie Tromp. Zelden zo'n kinderachtige, domme column gehoord. Natuurlijk snap ik dat je in een column alles een beetje aandikt om iets duidelijk te maken maar deze column sloeg de plank finaal mis. Ten eerste omdat de column zon beetje alle, al duizend keer voorgekauwde, vooroordelen bevatte die er bestaan over Urk en Urkers en natuurlijk kloppen vooroordelen vaak maar nog veel vaker niet. Ten tweede omdat ze mensen met een erfelijke ziekte bespotte. Ten derde omdat ze er blijk van gaf helemaal niets van Urk af te weten en ten vierde omdat ze aan de haal ging met nepnieuws dat allang naar het rijk der fabeltjes was verwezen om haar politieke gram te kunnen halen. Het leek of ze die column al jaren had klaarliggen en er alleen nog de juiste gebeurtenis bij moest worden gezocht. Ik vermoed dat ze al politie aan de deur had gekregen als deze column over Joden of Marokkanen in Amsterdam was gegaan.

Daarbovenop kwam nog eens de aanslag op moskeeën in Nieuw Zeeland van naar het schijnt doorgedraaide rechts extremistische figuren. Dat was weer olie op het vuur zo vlak voor de provinciale verkiezingen in Nederland. De linkse opiniemakers waren er als de kippen bij om deze terroristen aan de PVV, FvD en de gebeurtenissen op Urk te linken.

Dezelfde figuren staan altijd vooraan om toch vooral niet alle moslims over een kam te scheren als er weer eens een terroristische aanslag door moslims in Europa is gepleegd en ik heb deze figuren ook nog nooit een traan zien plengen om de vele christenen die de laatste jaren zijn vermoord in het Midden Oosten en Centraal Azië.

De scheidslijnen tussen links en rechts worden steeds duidelijker.

Links staat voor open grenzen, LGBT, moslims, allochtonen, klimaatbeleid, anti Israël, globalisme.

Rechtst staat voor grens controles, minder immigranten, sceptisch tegenover klimaatbeleid, pro Israël en nationalisme.

Zondebok

Er wordt niet meer naar elkaar geluisterd, de hakken worden in het zand gezet. De geschiedenis zit vol met cycli en we zitten nu ook weer in een tijd van de geschiedenis waarin mensen de grenzen gaan verzetten. De sterren staan weer in de revolutie stand.

Duidelijk is dat ons politieke systeem geen goed antwoord meer heeft op wat er in de samenleving speelt en we ons systeem dusdanig moeten aanpassen zodat we eens een echt democratisch stelsel kunnen gaan opbouwen waarin je als burger wordt gehoord en waar de stem van de meerderheid echt de boventoon voert. Daarbij is het ook belangrijk dat er meer journalisten komen die zich tot doel stellen om de macht te controleren en niet, zoals nu vaak het geval is, tegen de macht aan lopen te schuren en vaak het verlengstuk zijn van die macht. Er moet meer echte onderzoeksjournalistiek komen die op zoek is naar pure feiten en er moet een grotere diversiteit aan meningen komen op de televisie en radio.

Misschien dat de discussie en de onderling verhoudingen in Nederland dan weer wat beter kunnen worden.

Voorlopig zal het eerst erger worden voor het beter wordt. Het gif en de frustraties moeten er uit en volgens het duizenden jaren oude zondebok systeem, waar de Franse menswetenschapper Rene Girard over schreef, zal er eerst een zondebok moeten worden gedood voordat de rivaliserende groepen weer tot bezinning komen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederland naar de kloten

Als burger van dit land begrijp ik Nederland niet meer zo goed en ik heb de indruk dat velen dat onbegrip met mij delen. Nederland zou een van de top landen van de wereld moeten zijn waar alles goed is geregeld en geen corruptie voorkomt maar als ik zo om mee heen kijk dan hebben de mensen in veel landen om ons heen, die lager in de lijstjes staan, het een stuk beter. We zien dat ziekenhuizen moeten sluiten en dat veel Nederlanders zich in België laten behandelen omdat de zorg daar beter en goedkoper is. In navolging van Engeland en de V.S. moesten wij zo nodig allerlei overheidsbedrijven over laten nemen door de markt. Dat hebben we geweten. De gezondheidszorg wordt, ondanks dat er meer concurrentie zou komen en dus goedkopere, ieder jaar duurder. De verzekeraars, waarvan sommigen zeggen geen winstoogmerk te hebben, maken ieder jaar miljarden winsten maar de premies blijven omhoog gaan, klimaatbeleid zorgt voor torenhoge energie rekeningen, btw gaat omhoog, thuis blijven zitten in de bijstand is veel voordeliger dan aan het werk gaan, onze overheid probeert al 40 jaar het asielbeleid te verbeteren maar is nog steeds niet in staat om binnen een normale termijn uitsluitsel te geven en mensen die niet mogen blijven uit te zetten, onze publieke omroep verkoopt voornamelijk linkse propaganda, Nederland wordt steeds drukker, de wegen slippen dicht, er ontstaat meer en meer vijandigheid tussen verschillende bevolkingsgroepen, nationale feesten zijn in eens racistisch en onze geschiedenis moet aangepast worden aan de gevoeligheden van piepkleine minderheden, we hebben steeds minder te zeggen als Nederlanders omdat alles vanuit de E.U. wordt beslist en internationale verdragen onze nationale gevoelens, meningen en besluiten compleet buitenspel zetten, grote multi nationals doen achter de schermen handje klap met de overheid en deze ‘deep state’ beslist in grote lijnen de koers van Nederland.

Qua koopkracht staan we op plaats 15 in Europa en in veel landen om ons heen kunnen ze veel vroeger met pensioen. Dan denk ik bij mezelf: wat gaat hier mis? Hoe kan het dat we een van de beste economieën op aarde hebben maar dat de gemiddelde Nederlander al 20/30 jaar stil staat met zijn loon en er, aan het eind van de streep, eigenlijk alleen maar op achteruit is gegaan.

Zijn we nu beter af als een arbeider 40 jaar terug? Ik durf het te betwijfelen. 40 jaar terug ging half Nederland met vervroegd pensioen en kon je als s’ochtends verkeerd uit je bed stapte een WAO uitkering krijgen. Een arbeider kon toen nog alleen de kost verdienen en kon zijn partner gewoon op de kinderen laten passen. Ze konden toen ook een auto kopen en op vakantie. Iedere student kon toen nog tot zijn 30e gratis studeren, als stel zat je gewoon met z’n tweeën voor een kleine premie in het ziekenfonds dat alles vergoede. Er was geen eigen bijdrage maar ook geen miljoen klaplopers uit andere landen die zonder enige bijdrage toch compleet profiteren van ons sociale stelsel.

Wat zijn we er nu als samenleving eigenlijk beter van geworden dat vrouwen massaal zijn gaan werken, dat we onze kinderen naar een crèche moeten brengen en dat we met open grenzen moeten leven waardoor allerlei goedkope arbeidskrachten vanuit heel Europa hier naar toe kunnen komen? Wat zijn we beter geworden van de massale instroom van immigranten en wat zijn we beter geworden van het feit dat China is toegetreden tot de wereldmarkt?

Populisme

We zien nu overal om ons heen de opkomst van nationalistische politici die strijden tegen de globalisering. Overal ontstaan volksbewegingen van mensen die het zat zijn. Mensen die de onbegrensde instroom van immigranten niet meer pikken, mensen die de co2 sprookjes niet meer geloven, mensen die het niet meer pikken dat de lonen maar gelijk blijven en de prijzen blijven stijgen.

Als je met die mensen sympathiseert ben je een populist volgens de gevestigde orde en media. En die term populist is eigenlijk synoniem met fascist. Deze media fungeert tegenwoordig alleen nog maar als een doorgeefluik van de overheid en vertikken het om hun werk te doen, wat het controleren van de macht zou moeten zijn. De media is onderdeel geworden van de macht en fungeren als poortwachters om het evangelie van de globalisten door te geven en iedereen die afvallig is of een andere mening heeft wordt de grond ingeboord. In de V.S. zijn vijf media bedrijven die bijna alle tv zenders, internetsites en kranten in bezit hebben en het is dan ook ontstellend om te zien hoe eenzijdig het nieuws daar maar ook hier wordt gebracht. Ze praten allemaal uit dezelfde mond. Ze focussen op dezelfde onderwerpen en nemen zelfs precies dezeflde teksten van elkaar over.

Kinderen

Populisten nemen ze dan niet serieus maar daarentegen nemen ze kinderen tegenwoordig wel heel erg serieus. We moeten nu naar kinderen luisteren die al jaren zwaar geïndoctrineerd worden door de media, ouders en onderwijzers. Er kwam ineens een beweging van kinderen opzetten die spijbelden voor het klimaat. Al snel bleken daar bepaalde linkse groepering achter te zitten. De dommigheid straalde er aan alle kanten vanaf bij deze kinderen die normaal gesproken alleen belang hebben bij hun telefoon en de macdonalds en er geen seconde over zullen denken om op een vrije zaterdag voor het klimaat te gaan demonstreren. ‘Co2 weg er mee’, schreeuwden ze in Den Haag, zich blijkbaar niet bewust van het feit dat Co2 een wezenlijk onderdeel is van het leven op deze aarde. Waar vroeger religieuze sektes nog voor gek werden verklaard die het einde van de wereld aankondigden zijn dit soort meningen nu main stream geworden.

Ik ben zelf een kind geweest en ik heb zelf kinderen en ik kan u een ding vertellen. Op politiek vlak moet je een kind nooit serieus nemen want iedereen die een beetje kennis heeft weet dat kinderen meestal egoïstische onbenullen zijn. Als puber denk je de wijsheid in pacht te hebben terwijl je er later achter komt dat je maar een domme snotneus was. Maar goed diezelfde kinderen die niet mogen stemmen, een auto besturen, een huis mogen kopen etc., achten we nu wel in staat om een hele afgewogen mening te vormen over het klimaat en het Co2 beleid.

Europa

We zitten in Europa nu met de naweeën van de babyboom generatie die er voor zorgt dat er een grote groep ouderen met pensioen gaat en de Europese sociale stelsels heel veel geld gaan kosten qua gezondheidszorg. Onze politici denken dat probleem op te lossen door grote groepen immigranten uit Afrika en het Midden Oosten toe te laten waarvan ze verwachten dat die wel even de sociale lasten op gaan brengen voor de baby boomers. De praktijk leert ons dat grote groepen immigranten illegaal werk verrichten en nog grotere groepen immigranten massaal misbruik maken van ons sociale stelstel. Immigratie kost dus meer dan dat het oplevert.

Onze elite laat zich leiden door het bedrijfsleven. Die vinden al die goedkope arbeid prachtig en nemen de maatschappelijk problemen op de koop toe. Illegale arbeid en legale arbeid uit de Oostblok landen zorgt er voor dat de vakbonden en de autochtone arbeider worden ondermijnd.

De E.U. krijgt meer en meer macht. Decennia lang werden de burgers van de E.U landen een beetje in slaap gesukkeld maar stapje voor stapje werd de macht van de E.U. uitgebreid door onze elite terwijl wij lagen te slapen en eenmaal wakker geworden voor voldongen feiten stonden. Beste voorbeeld van deze tactiek is onze eigen Mark Rutte die met enige regelmaat roept dat de E.U. minder macht moet hebben en het de nationale parlementen weer meer macht moeten krijgen maar in de praktijk stemt hij voor iedere machtsuitbreiding van de E.U. Door de macht van de E.U. en allerlei internationale verdragen zijn we niet meer in staat om onze eigen regels te maken. Ik vermoed dat een grote meerderheid in Nederland het liefst de grenzen dicht zou gooien voor immigranten maar we zijn zelfs niet meer in staat om uitgeprocedeerde criminelen en terroristen uit dit land te weren. We kunnen zelfs geen IS strijders meer weigeren. De E.U. creëert een probleem en komt vervolgens met de oplossing….Meer macht voor de E.U.

Voorbeeld. De E.U. steunt allerlei oorlogen in het Midden Oosten en Centraal Azië. Irak, Afghanistan, Libië, Syrië waarbij op de achtergrond allerlei financiële en geo politieke belangen dienen maar die worden verbloemd met mooie praatjes over democratie en mensenrechten. Kaddafi moest weg uit Libië en het gevolg was dat immigranten stromen, die Kaddafi al decennia tegenhield, op gang kwamen en mensensmokkelaars in samenwerking met NGO’s iedere week duizenden mensen in Italië, Spanje en Griekenland aan wal zetten. Door de oorlog in Syrië, waar de E.U. ook nog eens allerlei moslim extremisten steunden waardoor IS enorm kon groeien, kwam daar nog een groep oorlogsvluchtelingen uit Syrië bij en werden we in Europa overspoeld. Gevolg ontwrichting van de Europese samenlevingen, terroristische aanslagen, toename van criminaliteit en verkrachtingen en enorme sociale kosten. De E.U. creëerde dus een probleem en de oplossing was meer politie, meer samenwerking, meer controle, meer privacy schendingen, een Europees leger en een Europese recherche.

Een logische oplossing zou zijn. Met NAVO schepen patrouilleren voor de Turkse en Libische kust en mensensmokkelaars tegenhouden. Grenzen dicht en iedereen die niets in Europa heeft te zoeken weer terugbrengen naar het land van herkomst maar van logische oplossingen is de E.U. nog nooit beter geworden omdat de E.U. floreert bij chaos en ellende want dan kan de grote broer het oplossen en kunnen ze verwijzen naar de Tweede Wereld Oorlog want een wereld oorlog loert ten allen tijde op de achtergrond. Je ziet dat nu ook weer bij de Brexit waar de E.U. er samen met Engelse politici als Teresa May er alles aan doen om de zaak te saboteren en angst visioenen te zaaien onder bevolking over de gevolgen van de Brexit. Ze zijn natuurlijk ontzettend bang dat er meer landen willen uitstappen want dat zou het einde van hun utopische project betekenen.

Klimaat

De laatste jaren worden we overspoeld door media en politici die allemaal het klimaat evangelie verkondigen. Het is een oude religie, die moeder natuur of moeder aarde aanbidt, in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast heb je ook nog van de Christen Unie en CDA christenen die het als gebod van de Heere zien dat ze de Co2 duivel moeten verslaan.

Vindt u het ook niet vreemd dat al deze partijen met dezelfde mond spreken. Ze zijn er allemaal heilig van overtuigd dat het Co2 monster onze grootste vijand is en dat we alle middelen moeten inzetten om dit verschrikkelijke monster te bestrijden.

Nog nooit in mijn leven heb ik zulke grote groepen mensen achter een dergelijk vaag verhaal aan zien lopen. Miljoenen mensen geloven in vage klimaat modellen, die nog vagere voorspellingen doen over een periode van honderd jaar terwijl we nog niet eens het weer van over 3 weken kunnen voorspellen. Miljoenen mensen lopen achter de rattenvanger van Hamelen aan en beseffen niet dat er grotere belangen achter dit soort doemdenken schuilgaan.

De elites van deze wereld die over ons heersen en ons als vee op hun boerderij zien hebben bepaalde plannen met deze wereld en het hele klimaat en co2 verhaal is daar onderdeel van.

Het westen moet gedeindustrialiseert worden en daar zijn we natuurlijk al een jaar of dertig mee bezig. De co2 belastingen zullen er voor zorgen dat meer en meer industrie gaat verdwijnen naar lage loon landen. Daarnaast zorgt het klimaat beleid in hoge mate voor totale controle over mensen. Onder het mom van energie bezuinigingen staan we toe dat steeds meer technologie onze huizen binnenkomt die onze hele levens controleren. Deze smart technologie of het internet der dingen, wat wil zeggen dat alles met elkaar verbonden is via internet, zorgt er voor dat alle facetten van onze leven onder controle staan van multi nationals en overheden.

De elites die over ons heersen, of ze nu links, rechts, christelijk of atheïst zijn, hebben uiteindelijk allemaal dezelfde toekomst visie. Een nieuwe wereld orde. Een wereld zonder grenzen, met 1 munt, met 1 overheid, met 1 religie en 1 ras. Dat klinkt u misschien een beetje vreemd in de oren maar alle maatregelen die onze overheden nemen wijzen uiteindelijk in die richting.

De Russen

Onze politici en media beweren al jaren dat de Russen onze verkiezingen beïnvloeden en schreeuwen daar moord en brand over. Rusland is, u ze weer machtiger worden, op eens weer de grote vijand. De hypocrisie is stuitend als je naar de V.S. kijkt die al decennia lang verkiezingen beïnvloeden en coups ondersteunen maar hevig verontwaardigd zijn als een paar Russische trollen op Facebook invloed zouden uitoefenen op de Amerikaanse verkiezingen. Ook in Nederland en Engeland werd gewezen op deze gevaren. Vooral de linkse media buitelen over elkaar heen om dit grote gevaar te benoemen maar wat schets mijn verbazing als ik kijk naar Venezuela waar een coup van een niet democratisch gekozen figuur wordt gesteund, die in Amerika is opgeleid en de democratisch gekozen leider van dat land probeert af te zetten. Ook de Nederlandse regering was er als de kippen bij om deze figuur te erkennen als nieuw president van Venezuela… Waar is nu de verontwaardiging in de linkse media over de inmenging van buitenaf? Maar goed we wisten natuurlijk al langer dat het westen enorm hypocriet is en dat we het heel normaal vonden dat de Amerikanen in de jaren 90 van de vorige eeuw na de val van de muur de verkiezingen in Rusland manipuleerden en er alles aan deden om het land leeg te roven maar dat is dan ook een goede Amerikaanse traditie die al tientallen jaren over de hele wereld landen leeg roven. De CIA fungeert al jaren als het moord commando van de Amerikaanse multi nationals en zij zorgen er voor dat landen die de Amerikanen tegenwerken al snel overstag gaan door het plegen van coups, moorden, opleggen van sancties en financiële oorlogsvoering middels banken. En natuurlijk zijn China en Rusland geen haar beter maar die doen er tenminste niet zo schijnheilig over.


Verkiezingen

Na alle leugens van Rutte en alle leugens van D66, VVD, CDA, PVDA, Christen Unie, SGP, Groen Links wordt het misschien tijd dat u zich niet meer als een schaap naar de slachtbank laat leiden. Als u nu nog niet begrijpt dat deze partijen in feite allemaal een pot nat zijn dan zult u het nooit begrijpen. Als u nu nog niet snapt dat deze partijen nooit iets zullen veranderen aan de open grenzen en de grote instroom van immigranten dan bent u reddeloos verloren, als u nog steeds gelooft dan deze partijen het beste met Nederland voor hebben dan bent u waarschijnlijk een tikje eenvoudig , als u nu nog niet snapt dat de EU alleen maar machtiger zal worden en Nederland daardoor steeds minder autonoom zal zijn dan bent u een hopeloos geval. Als je als christen mens nu nog steeds denkt dat het CDA, Christen Unie en de SGP voor christenen opkomen en echt iets gaan veranderen ten gunste van christenen in Nederland dan kan alleen de Heere u nog redden.

Er zijn veel mensen die denken dat de democratie een wapen van onze elites is om ons voor de gek te houden. Een manier om ons de overtuiging te geven dat we nog iets te zeggen hebben over onze levens maar eigenlijk komt het er op neer dat een groep wolven met een lammetje gaat overleggen wat ze s’avonds gaan eten.

Zelf ben ik nog niet zo cynisch. Ik denk dat mensen die het net als ik zat zijn eens uit hun comfort zone moeten stappen en de gok moeten aangaan met Forum voor Democratie en de PVV.

Gooi het eens over een andere boeg. We kunnen wel blijven mopperen maar u weet net zo goed als ik dat de gevestigde midden partijen nooit iets zullen veranderen. Zij willen alleen maar aan de macht blijven en zij dienen de globalisering.

Geef de FvD en de PVV eens het voordeel van de twijfel, laat het ze een keer proberen en als het niet bevalt dan kunt u ze weer wegstemmen en kunt u in ieder geval zeggen dat u het geprobeerd heeft.

Maar blijven stemmen op dat kleine christelijke partijtje of weer stemmen op het CDA, VVD of PVDA die al decennia lang aan de macht zijn, zal Nederland niet veranderen. Stemt u daar toch weer op dan moet u ook niet gaan zeuren dat Nederland naar de kloten gaat, dat immigranten meer en meer een negatieve invloed zullen hebben op onze normen en waarden en onze cultuur, dat we steeds minder te zeggen hebben over ons eigen land en onze eigen leefomgeving, dat Nederland uiteindelijk zal veranderen in een overbevolkte mengelmoes, vol met etnische spanningen, een soort Amerikaans getto aan de Rijn waar van onze Germaanse en Protestantse wortels uiteindelijk nog nauwelijks iets terug te vinden zal zijn.


Waarom ik als niet christen toch grotendeels achter de Nashville verklaring sta

De afgelopen dagen was er weer eens een relletje op social media. Enkele Nederlandse dominees en prominente personen binnen de Nederlandse Protestantse en Evangelische kringen hadden de Nashville verklaring ondertekend. De Nashville verklaring is een document, afkomstig uit de V.S., waarin Amerikaanse christenen nog eens even duidelijk stellen hoe zij in deze tijd, waarin homoseksualiteit, transseksualiteit, buitenechtelijke seks en buitenechtelijke relaties worden gepromoot, tegen dit soort zaken aankijken en daarover een ferm, ouderwets christelijk, standpunt innemen.

Links en rechts liberaal Nederland stonden op hun kop en ze buitelden over elkaar heen om de Nashville verklaring en de mensen die het ondertekenden te veroordelen.

Ten eerste van waar de enorme ophef? Dat heeft denk ik mede te maken met de prominente rol die homoseksuelen in de huidige samenleving innemen. De media wereld zit vol met homoseksuelen en misschien dat er daarom ook meer aandacht aan dit soort zaken wordt besteed. Verder zijn homoseksuelen binnen de seculiere westerse samenleving een soort heiligen geworden en misschien is dat wel een overspannen reactie op het feit dat homoseksuelen natuurlijk eeuwen lang, min of meer, in het verborgen moesten opereren. Er is hun veel onrecht aangedaan maar na de jaren 60 van de vorige eeuw, toen uit de kast komen steeds meer werd geacepteerd werden we na verloop van tijd ook doodgegooid met deze leuke, extra verte types. Paul de Leeuw, Albert Mol, Gorden, Gerard Joling, Marc Marie Huijbregts en nog een hele rits aan homoseksuelen ging ons avond aan avond vermaken en we vonden het allemaal leuk en aardig maar na verloop van tijd wisten we het wel. Het nieuwtje was er af en waar veel mensen eerst nog wel konden lachen om de extravagante optredens tijdens de gay pride optochten, begonnen steeds meer mensen zich daar nu ook aan te ergeren. Homo’s werden de elite. Ze kwamen op hoge posities, zijn oververtegenwoordigd in de media, hebben gelijke rechten, kunnen trouwen en waren een soort geweten van Nederland geworden.

Ik zag onlangs een tv-serie over Andrew Cunanen. Hij vermoorde in de jaren negentig van de vorige eeuw vijf mensen, onder wie de mode ontwerper Gianni Versace. Cunanen was homoseksueel, net als vier van zijn slachtoffers. In de serie komt de haat naar voren die homo’s vaak over zich heen krijgen en ik vroeg me af waarom een heteroseksuele man zichzelf nu eigenlijk bedreigd zou voelen door een homoseksueel en zich blijkbaar zo ergert aan homoseksuelen dat ze die in elkaar willen slaan of vermoorden. Heb je dan misschien zelf homoseksuele gevoelens en schaam je jezelf daarvoor? Er zijn kortom redenen genoeg om het op te nemen voor homoseksuelen maar mag je dan ook kritiek hebben op de homoseksuele levensstijl en het promoten van die levensstijl? Ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat iemand een probleem heeft met twee mannen die van elkaar houden en al jaren met elkaar zijn getrouwd maar wel weer met homoseksuelen die de darkroom als heilige kerk zien en het liefst onbeschermde seks hebben omdat ze dan Aids kunnen krijgen wat voor die groep weer een soort medaille van verdienste is omdat je dan pas een ‘echte homo’ zou zijn.

Als verlicht en liberaal mens vind je het belachelijk dat er nog landen en culturen zijn waar homoseksuelen niet worden geaccepteerd en mensen die daar anders over denken zijn kleingeestig en achterlijk. Meestal klopt dat ook wel maar misschien zijn er ook mensen die langer dan twee seconden over dit onderwerp nadenken en ook een zeker gevaar zien in de verheerlijking van homoseksualiteit.

Het christelijk geloof ziet het gezin als de hoeksteen van de samenleving. Een man en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn, kinderen krijgen en belijden dat Jezus voor hun zonden aan het kruis is gestorven. Dat we allemaal in zonde ontvangen en geboren zijn en alleen door het bloed van christus en de genade van God nog gered kunnen worden, is de basis van het christelijk geloof.

Het christelijk geloof heeft daarnaast enkele leefregels die gebaseerd zijn op de Bijbel en een leidraad zijn voor een gelukkig en zinvol bestaan op deze aarde. Niet moorden, niet stelen, niet vreemdgaan, trouw binnen het huwelijk, niet liegen, niet roddelen etc.

Het christendom zet hoog in en weet ook wel dat wij ons, als zondige mensen, nauwelijks aan deze idealen en verwachtingen kunnen voldoen maar het zou toch ook dom zijn om als religie niet van het hoogste ideaal uit te gaan. Minder kan immers altijd nog en dat minder zien we iedere dag om ons heen gebeuren en ook christenen maken zich natuurlijk schuldig aan al deze zonden. Een zonde is trouwens een bewuste keuze om iets te doen waarvan je weet dat het verkeerd is.

Als niet christen maar wel met een christelijke achtergrond, wonend in het meest christelijke dorp van Nederland heb ik een hele andere kijk op homoseksualiteit en transseksualiteit. Bij mij staat het begrip zonde niet voorop of het idee wat de Bijbel zegt over deze zaken. Nee, bij mij staat puur het praktische belang van de mens voorop. Ik zie homoseksualiteit als een afwijking in de natuur. Deze mensen worden zo geboren en ik hoop dat ze gelukkig worden en de liefde van hun leven vinden waarmee ze trouwen of samenwonen, ze zoeken het maar uit. Ik zie ze als mijn medemensen met dezelfde rechten en plichten als ik maar wel als een minderheid die niet de norm moet gaan bepalen. Ik zie transseksualiteit als een geestes ziekte die beter door een psycholoog kan worden behandeld dan door een daadwerkelijke geslachtsverandering. Dat blijkt ook wel als je ziet hoe ontzettend veel van dit soort mensen zelfmoord plegen na een geslachtsverandering.

Net als het christendom denk ik dat het huwelijk belangrijk is. Dat trouw aan elkaar belangrijk is en dat het voorplanten binnen een huwelijk belangrijk is voor de man en de vrouw maar ook voor de kinderen. Dat het huwelijk vaak misgaat en veel mensen scheiden wil nog niet zeggen dat het geen mooi en strevenwaardig ideaal is. Als het goed gaat is het denk ik het mooiste wat een mens kan overkomen. Twee mensen die elkaar trouw beloven, van elkaar houden, voor elkaar vechten, samen kinderen opvoeden en hun kinderen een mannelijk en vrouwelijk voorbeeld geven. Dat was duizenden jaren de norm en dat moet wat mij betreft in het belang van de mensheid ook zo blijven.

De laatste jaren worden we in de media, via films en tv series platgegooid met homo en trans seksualiteit. In bijna iedere film en tv serie zie je homo stellen en als het een beetje meezit, is er ook nog wel een transseksuele broer of zuster die ten tonele verschijnt. Ook is vreemdgaan en scheiden de normaalste zaak van de wereld. Het percentage alleenstaande vaders en moeders in films is bizar hoog en verder worden in bijna iedere film en serie relaties tussen verschillende rassen aangemoedigd. In reclames worden we ook doodgegooid met dit fenomeen. Je zou zeggen dat een bedrijf toch weinig belang heeft bij 5% (homoseksualiteit), 0,2% (transseksualiteit), 23% (allochtoon) van de bevolking maar bedrijven als o.a. onze Nationale Spoorwegen en Eneco zien er toch brood in om zich specifiek op deze groepen te richten.

Je kunt er dus bijna niet omheen dat we midden in een soort propaganda oorlog zitten. Er is een liberale elite die ons iets op wil dringen. De moderne mens is niet langer gebonden aan ras, sekse, huwelijk, religie, geschiedenis…nee, de moderne mens is zelf God en als een echte God betaamt, creëert deze nieuwe mens zijn eigen leven.

Het gevaar dat ik zie in deze beweging en ideologie is dat het gezin als hoeksteen verdwijnt. We gaan op deze manier naar een maatschappij toe van designer baby’s die met een vergunning worden geboren in een laboratorium nadat je genoeg sociaal krediet bij elkaar hebt gespaard of nog erger…kinderen die vanaf de geboorte, vanuit de reageerbuis, door de staat worden opgevoed. Als het man, vrouw gezin weg valt dan krijgt de overheid nog meer macht over mensen. Ik denk dat de promotie van homoseksualiteit en transseksualiteit een stap in die richting is. Nu kunnen we nog zelf kinderen krijgen en opvoeden en dat heeft er toe geleid dat er heel veel verschillende visies op het leven zijn. Nu kan je nog Oud Gereformeerd zijn en je kinderen ook in die leer opvoeden/indoctrineren of Groen Linkser zijn en je kinderen indoctrineren met een groene visie op het leven. Dat is vrijheid…maar kan dat eerdaags nog wel?

Het christendom gaat dus uit van een ideaalbeeld en dat ideaal is een man en een vrouw die kinderen krijgen binnen het huwelijk. Dat zorgt voor rust, dat zorgt voor een vertrouwde thuissituatie, dat zorgt voor vrouwelijke en mannelijke liefde en die mix is denk ik ideaal voor een kind. Verder zijn deze kinderen, als het goed is, genetisch gezien aan de vader en moeder gelinkt.

Homoseksuele relaties gaan sneller stuk, meestal zijn de kinderen die ze verzorgen niet genetisch aan een van de ouders gelinkt en ontbreekt mannelijke of vrouwelijke liefde voor de kinderen. Dat wil niet zeggen dat twee mannen of vrouwen een kind niet zouden kunnen opvoeden. Vaak doen ze dat beter als menig hetero stel maar het gaat nu even om het ideaal beeld en dat ideaal beeld is er gewoon niet voor homoseksuele stellen.

Ik weet wel, het christendom heeft ook andere belangen bij het huwelijk tussen man en vrouw namelijk het verkrijgen van nieuwe leden. Religies willen groeien en daarom juichen ze het krijgen van zoveel mogelijk kinderen binnen het huwelijk toe maar uiteindelijk zit er denk ik wel een positieve en doordachte visie achter de Nashville verklaring, namelijk de bezorgdheid om de mensheid en het voortbestaan van de mensheid en die bezorgdheid deel ik met deze christenen.

Verder krijgt de kerk nu natuurlijk wel een koekje van eigen deeg want de homo propaganda is een vorm van socialisatie. Socialisatie is een maatschappelijk, dwingend proces om iemand de normen en waarden van de groep bij te brengen en dat is natuurlijk iets waar de kerk eeuwen lang wereldkampioen in is geweest. Links liberalen zijn de nieuwe pausen. De vervolgden van toen zijn de nieuwe machthebbers en zij hebben de pijlen van de inquisitie nu op de christenen gericht.

Tijd voor de christenen om terug te vechten en hun waardevolle positie in de maatschappij vast te houden of te heroveren want het links liberale gedachtegoed zal alleen maar tot de ondergang van Nederland leiden. We hebben in Nederland weer mensen nodig die echt conservatief zijn en vasthouden aan normen en waarden die door de levenswijsheid van de generaties voor ons zijn vergaard. Wel conservatief met een open en onderzoekende blik natuurlijk. Geen halsstarrig conservatisme dat vastgeketend zit een religieuze gevangenis maar een conservatisme dat het verleden en de tegenwoordige tijd op waarde weet te schatten.

Wie wat bewaard die heeft wat…het links liberale denken leidt tot mensen die geen geschiedenis hebben, geen god, geen land en geen familie. Wat overblijft is een opgeblazen ego en een lege ziel.


Psycho geografie en de sterren

Denkt u er wel eens over na welke invloed uw omgeving op u heeft? De invloed van gebouwen, van bomen, van bergen, van rivieren, oceanen, energielijnen onder de grond en de stand van de sterren.

Welke psychologische effecten heeft een gebouw bijv. op een mens. Ik denk dat bijna iedereen, die door de prachtige oude binnensteden van bijv. Amsterdam of Antwerpen loopt, daar een opgewekt gevoel van krijgt. Prachtige architectuur afgewisseld met gezellige grachten daar knapt een mens van op maar ga nu eens door de buitenwijken van de meeste grote steden lopen. Grote, lelijke flatgebouwen. Vierkante betonblokken die je als mens een nietig en depressief gevoel geven. Ook de aanwezigheid van natuur heeft invloed. Het schijnt dat bijv. een bepaald aantal planten in een klaslokaal er al voor kunnen zorgen dat kinderen zich anders gedragen. Stedelijke architecten kunnen de psyche van mensen beïnvloeden door bouwstijlen en groenvoorzieningen.

Ook onze natuurlijke omgeving heeft invloed op ons leven. De volksaard van mensen die bijv. met bergen omringd opgroeien is anders dan die van mensen die aan de kust opgroeien. Kust mensen zijn meer open (de wijde open blik over de zee) en meer ondernemend dan mensen in de bergen die in hun volksaard gevormd zijn door de bergen en ook beperkt zijn door die bergen. Het reizen is moeilijker, minder contacten met andere mensen etc.

De intellectuele elite van deze wereld is zich al duizenden jaren bewust van de effecten van architectuur en de omgeving op de psyche van de mens. Ze noemen dat psycho geografie.

From Hell

“From Hell” van Alan Moore gaat over de Jack de Ripper zaak en daarin wordt de theorie naar voren gebracht dat de hofarts van de koningin (William Gull), gesteund door zijn Vrijmetselaar vriendjes, de moorden zou hebben gepleegd. Ook zou er in de moorden een vrijmetselaars ritueel verborgen zitten.

Tijdens een rit met zijn koetsier door Londen legt William Gull zijn visie op Londen en de geschiedenis uit. Steden, stenen en plaatsen zijn volgens hem levende organismen die de sporen van de geschiedenis met zich meedragen. In de stenen zit het bloed, de angst, de vreugde, de emoties van vele generaties mensen. Gull: “De taal van Stenen en Symbolen spreekt direct tot het onderbewustzijn.” Gull vervolgd dat er, al zolang als de mensheid bestaat, een strijd gaande is tussen vrouwen en mannen, tussen de linker en rechter hersenhelften, tussen de zon en de maan. Gull:“Het is in de oorlog tussen de zon en de maan dat de man de macht van de vrouw steelt. De linker hersenhelft overwint de rechter. De rede ketent de krankzinnigheid”

Gull vraagt op een gegeven moment: “Vind je vrouwen leuk, als sekse? De manier waarop ze denken? De dingen die ze zeggen? Zou je bijvoorbeeld een wereld tolereren waarin vrouwen de baas waren? Waar mannen gebonden zouden zijn aan hun grillen en bestuurd werden door hun hoon? Vroeger hadden vrouwen macht, toen we nog in grotten leefden en het leven draaide om het mysterie van de geboorte en daarom waren vrouwen heilig en waren de eerste goden vrouwelijk”

Gull:”Godinnen werden vervangen door goden. Daarna kwam het offeren van kinderen waardoor het belangrijkste vrouwelijke symbool, het moederschap, hun magische macht, werd kapot gemaakt.” “Met symbolen halen mannen vrouwen naar beneden en met symbolen houden ze vrouwen daar”

In veel westerse steden zie je obelisken in het straatbeeld. Een fallus symbool dat voortkomt uit het verhaal over de afgehakte, verdwenen penis van Osiris. Ook zien we over de hele wereld kerktorens en minaretten die ook een fallus symbool voorstellen. Kortom overal om ons heen worden vrouwen geconfronteerd met de macht van de man.

De vrijmetselarij was eeuwenlang een puur mannelijke aangelegenheid, kerkgenootschappen houden vrouwen en mannen vaak strikt gescheiden en staan vaak niet toe dat vrouwen ambtelijke posities bekleden. Alan Moore kan dus best wel eens gelijk hebben met de theorie die hij door William Gull liet uitspreken, dat er een eeuwige strijd gaande is tussen het vrouwelijke en het mannelijke, de rede en het onderbewustzijn, de zon en de maan. Gull:”Vrouwen eisen nu stemrecht en gelijkwaardigheid! Zij sleuren ons mee terug naar die kinderkamer uit de oertijd, het bewind van het instinct en de tirannie van de moedermelk.” Gull ziet in “From Hell” het christendom als een voortzetting van die mannelijke krachten, een zonnen godsdienst die de zon van god vereert. Paulus de grondlegger van het christelijke geloof zou een voorganger van de Vrijmetselaars zijn geweest. Hij zegt in 1 Korintiërs 3 vers 10: “Als meesterbouwer heb ik een fundering neergelegd waarop anderen verder bouwen” Paulus geeft in zijn geschriften ook duidelijk de ondergeschikte plaats van de vrouw aan in de kerkgemeenschap.

Nicholas Hawksmoore

De kerken van de architect Hawksmoore vormen een rode draad in het verhaal over de Ripper moorden in From Hell. Op een kaart van Londen verbindt William Gull de kerken van Hawksmoore en de verschillende moord locaties met elkaar die uiteindelijk een pentagram vormen. De moorden waren een rituele betovering van de mensheid. In 1711 kreeg vrijmetselaar Hawksmoore opdracht om 50 kerken te bouwen waarvan er uiteindelijk 12 werden voltooid. De kerken zitten vol met occulte symboliek en volgens William Gull in het From Hell was Hawksmoore helemaal geen christen maar een satanist die de leer van Dionysus volgde.

In de tijd van de Rippermoorden, eind 19e eeuw, waren spiritualiteit en occultisme met een enorme comeback bezig. De elite hield zich bezig met het oproepen van geesten en occulte rituelen. De rechterhersenhelft behaalde weer kleine overwinningen. Gull ziet de moorden op de prostituees als een symbolisch ritueel om die krachten weer terug in de fles te drijven.

De invloed van gebouwen

Colin Ellard heeft met “Places of the Heart, the psychogeography of everyday life” een prachtig boek geschreven over dit onderwerp. Hij schrijft ondermeer: “we bouwen om het waarnemen, gevoelens en gedachten van mensen te veranderen, om menselijke activiteiten te organiseren, macht uit te oefenen en geld te verdienen”. Verderop over kathedralen: “dit soort gebouwen zijn ontworpen om gevoelens van mensen te veranderen en hun relatie tot het eeuwige universum te heroverwegen en hun angsten te zalven met de belofte van een leven na de dood en nog invloed op hun levens uit te oefenen nadat ze het gebouw hebben verlaten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebouwen als kathedralen en de pracht van de natuur invloed hebben op hoe we over onszelf denken, hoe we anderen behandelen en onze beleving van het verlopen van de tijd.”

“Als we een rechtbank inlopen dan is dat meestal een gebouw met hoge plafonds, grote pilaren en een indrukwekkende ingang die je het gevoel geven een nietig individu te zijn die het tegenover een machtige autoriteit moet opnemen. Het ontwerp van het gebouw zorgt ervoor dat we meer bereid zijn om ons aan te passen aan de wetgevende autoriteit”

De Sterren

We weten van veel belangrijke gebouwen en monumenten dat ze op bepaalde hoogte en breedte graden zijn geplaatst en dat ze vaak in een bepaalde positie tenopzichte van de sterren, de maan of de zon zijn geplaatst. Een mooi voorbeeld zijn de piramiden van Giza in Egypte die staan uitgelijnd met de sterren riem van Orion of de 33e breedtegraad waaromheen, wereldwijd allerlei gebouwen zijn geplaatst en natuurlijk het stratenplan van Washington in de V.S. waar gebouwen zijn uitgelijnd met sterren en straten en gebouwen een pentagram vormen. De steden Boston, New York, Philadelphia, Washington en Baltimore liggen allemaal op dezelfde diagonaal samen met Stonehenge, Teotihuacan, Baalbak. Londen, Parijs, Giza en Dedera liggen ook op eenzelfde diagonaal.

As above so below, of Boven is hetzelfde als Onder wordt meestal begrepen als de overeenkomst tussen de macrokosmos en de microkosmos of te wel de verbinding tussen het kleinste deeltje en het grote universum. Alles staat met elkaar in verbinding en alles heeft invloed op elkaar en daarom geloven veel mensen dat de stand van de hemellichamen invloed heeft op ons menselijk bestaan. Alles om ons heen heeft een trilling een frequentie.

David Icke legt heel goed uit hoe onze wereld eigenlijk in elkaar zit. Hij vergelijkt ons leven met dat van een tv signaal en een tv. De wereld bestaat alleen omdat wij die waarnemen. Door het uitzenden van trillingen op bepaalde frequenties kunnen wij doormiddel van onze tv decoder/ontvanger in ons hoofd, onze hersenen, die trillingen omzetten in beelden. Volgens Icke worden die trillingen echter gemanipuleerd op een wijze zoals we die kennen van een hypnotiseur. Die kan je ook laten geloven dat een appel een banaan is. Blijkbaar is hij in staat je perceptie te manipuleren. Hij draait misschien wel aan de knoppen van je hersendecoder, zodat je zaken anders gaat waarnemen. Zo zie ik ook de wereld waarin we leven. Er is een elite die begrijpt hoe je aan de knoppen van de uitzendfrequentie draait en hoe je die frequenties kan gebruiken.

Als je bijv. kijkt naar de Vrijmetselaars en andere geheime genootschappen dan zie je dat ze helemaal geobsedeerd zijn door symbologie en rituelen. Veel grote gebeurtenissen vinden op bepaalde geselecteerde data plaats omdat er dan een bepaalde stand van de sterren is die voor een bepaalde frequentie zorgt. De natuur en de mensheid reageren op die trilling net als dat je een tik tegen een plank geeft waar enkele glazen op staan, die vervolgens allemaal in dezelfde frequentie gaan trillen.

Kort samengevat kunnen we dus stellen dat er een kleine elite is die de mensheid bespeeld middels architectuur, propaganda via de media en begrijpt welke psychologische invloed de natuur, de sterren en onze omgeving op ons hebben. De gewonen sterveling is zich nauwelijks bewust van deze zaken en is daarom vaak niet meer dan een trekpop van de elite.

Hoe zou het bijv. komen dat bepaalde gebeurtenissen zich steeds herhalen op een periodieke manier? Een beurs of economische crash die gemiddeld om de 7/8 jaar plaats vindt, revoluties die zich om de zoveel jaar voordoen. Het is ook wel apart dat het woord revolutie een link heeft met het Engelse woord revolve, wat wentelen of draaien kan betekenen. Met andere woorden een terugkerend iets zo’n revolutie. Blijkbaar gebeuren komen er, zonder dat we ons er bewust van zijn, gevoelens en emoties bij mensen los onder bepaalde sterrenbeelden.

Het was de miljardair J.P. Morgan die zei: “miljonairs geloven niet in astrologie maar miljardairs wel”.


Het gaat slecht met de Nederlandse burger

We leven in een mooi land waar we veel zaken goed geregeld hebben. Er is weinig echte armoede, er zijn weinig daklozen, we hebben goed te eten, kunnen nog naar een ziekenhuis al wordt dat ieder jaar minder met toenemende gezondheidszorgkosten, we kunnen bijna allemaal nog op vakantie en we hebben weinig tot geen last van natuurrampen. Al met al weinig tot niets te klagen in vergelijking met de meeste andere landen op deze aardkloot. Toch gaat het niet goed met onze rechten als burgers. Er broeit wat. Mensen beginnen wakker te worden en krijgen in de gaten dat onze overheid minder en minder bezig is met de belangen van de meerderheid van de Nederlandse staatsburgers. Het enige wat een volksopstand nog tegenhoud is de economische voorspoed.

Al eeuwen zijn er elites die samenzweren tegen de burger. Zij zien de wereld als een boerderij en wij zijn het vee. Zij maken onderling afspraken die puur in hun eigen belang zijn. Je ziet de laatste jaren het percentage van de totale bezittingen van de 1% toenemen ten opzicht van de rest van bevolking. De 1% elite heeft nu 50% van alle bezittingen op de wereld in handen en daarvan bezitten 42 miljardairs meer dan 3,7 miljard armste mensen van de wereld.

Ze komen bij elkaar in Davos, de Bilderberg conferenties, etc. en maken daar afspraken over hoe de wereld zo gevormd kan worden dat hun belangen worden gediend. Daarbij maken ze gebruik van een lobby apparaat dat miljarden euro’s kan gebruiken om bepaald beleid in westerse landen op poten te zetten. De democratie en de nationale regeringen zijn instrumenten in hun handen. Ook de media wordt door de miljarden dollars en euro’s gevormd naar hun wil.

Het Marrakesh verdrag is een mooi voorbeeld. De westerse elite wil een wereld zonder grenzen want daardoor kunnen ze hun producten overal tarief vrij verplaatsen en kunnen ze gebruik maken van een leger van lage loon slaven die ze op allerlei manier kunnen uitbuiten. De natiestaat moet verdwijnen omdat mensen zich binnen een staat nog kunnen verzetten tegen wetten en regels en met elkaar saamhorig kunnen optreden tegen onrecht. In een wereld zonder natiestaten, zonder grenzen ben je niets. Je bent een van de miljarden wereldburgers. Van saamhorigheid en solidariteit is dan geen sprake meer. Je kunt je dan als burger niet meer verzetten.

De toekomst die onze elite voor zich ziet is er een waarin weerloze, apathische burgers van de wieg tot het graf, compleet gecontroleerd worden. Wonen op een vierkante meter in grote stedelijke, op elkaar gepropte betonbakken. Bezit bestaat niet meer. Geld bestaat niet meer. U heeft geen eigen huis of grond. Alles is van de staat. Het gezin als hoeksteen van de samenleving zal worden weggevaagd. Kinderen worden via de staat geboren binnen een streng gereguleerd systeem. Een sociaal beoordelingssysteem geeft u krediet en beoordeeld of u wel of niet in aanmerking komt voor bepaalde privileges. Homoseksualiteit en transseksualiteit zullen meer en meer de norm worden omdat de man vrouw relatie en het gezin leidt tot autonome mensen die zelf de touwtjes in handen willen hebben. Autonome mensen willen zelf een huis en land bezitten en zelf bepalen wat daar de regels zijn. De toekomstige mens zal een van de staat afhankelijke eenling zijn.

Dat Marrakesh verdrag is dus weer een stap in die richting. En dat verdrag laat weer erg mooi zien over hoeveel wij als burgers nog te zeggen hebben. Een elite heeft het verdrag voorbereid en ons nauwelijks geïnformeerd over de gevolgen van dat verdrag. Het zou allemaal niets voorstellen en slechts een niet bindend verdrag zijn. Waarom dan überhaupt dat verdrag tekenen? Het is aan de ophef op sociale media en de PVV en FvD te danken dat er nu überhaupt over wordt gesproken in de Tweede Kamer maar anders was het er zo doorheen gejast.

Bijna iedere burger met een beetje gezond verstand weet nu ondertussen wel dat de Multi culturele samenleving een fiasco is en massa immigratie ons land naar de knoppen zal helpen. De mensen die positief praten over immigratie beginnen over de vergrijzing. Vergrijzing, ja..so what? Dat gaat ons geld kosten maar is dat erg? Immigratie kost ons nog veel meer geld en de samenhang in de samenleving gaat er ook nog door naar de kloten. Onze elite kijkt niet meer naar burgers. Hun maakt het niet uit of Jaap Bruinsma in Coevorden woont of dat Mohammed Said daar zijn ding doet. Zij zien alleen nog maar wereldburgers. Zij hebben niets met de Nederlandse cultuur en de oorspronkelijke bewoners van Nederland. De westerse elites zijn in hun hoofd al wereldburgers.

De verdragen met hun internationale vriendjes zijn veel belangrijker dan de wil van het Nederlandse volk. Dat zie je ook terug in de Zwarte Piet discussie. De wil van de meerderheid en oude culturele gebruiken tellen niet meer. Het gaat puur om mensenrechten verdragen en de belangen van gekwetste minderheden. De autochtone meerderheid wordt als een gevaar gezien. Het referendum werd in Nederland afgeschaft. Lastig zo’n democratische meerderheid die ook zo maar een mening hebben over van alles en nog wat. Je ziet dat rechters autochtonen harder aanpakken. Er ontstaat een rechtsongelijkheid die er op gericht is om de gevoelens van de autochtone meerderheid de kop in te drukken.

Je ziet dat mensen die illegaal in Nederland verblijven, meerdere panden kraken en een verblijfsvergunning krijgen. Je ziet illegalen die roven en stelen en binnen enkele uren weer op straat staan en niet het land kunnen worden uitgezet omdat Nederland vast zit aan allerlei internationale verdragen. Je ziet dat Pegida demonstraties op allerlei manier worden tegengewerkt en dat demonstraties van minderheden op allerlei manieren worden gefaciliteerd. Je ziet dat Turken een weg mogen blokkeren en Friezen niet. Je ziet dat Marokkanen een demonstratie van Pegida met intimidatie en geweld mogen tegenhouden en dat voetbalsupporters dat niet bij anti zwarte piet demonstraties mogen doen. Er is dus sprake van rechtsongelijkheid.

Werken

Als klap op de vuurpijl moeten we nu ook nog harder gaan werken volgens het CPB. Dat we al meer dan twintig jaar stil staan en er qua koopkracht niets op vooruit zijn gegaan, komt volgens het CPB omdat we niet productief genoeg zijn. Er zijn natuurlijk verklaringen die meer logisch zijn. Wat dacht u ten eerste van de invloed van alle Oostblokkers die hier voor een habbekrats aan het werk zijn, op de positie van de Nederlandse arbeider. Dat is niet de schuld van de Oostblokkers, die over het algemeen hardwerkende mensen zijn maar wel de schuld van onze politici die verdragen tekenen die deze mensen toestaan om hier te komen werken.

Het CPB zegt dat ondanks de grote vraag naar werknemers de lonen toch vrijwel gelijk zijn gebleven. Ja, gek hé…als je een blik Polen open kan trekken. Als dat aanbod van Oostblok arbeid er niet was dan kan je als Nederlandse werknemer je eisen natuurlijk flink omhoog schroeven. Dan zijn er de laatste jaren steeds meer Nederlandse flexwerkers bijgekomen. Er stonden steeds minder werknemers onder vast contract. Meer en meer ZZPérs en andere flexwerkers die er samen met de teloorgang van de vakbonden voor zorgen dat de positie van de vast contract arbeider steeds minder sterk wordt.

Verzorgingsstaat

Het sociale vangnet wordt ook steeds kleiner. De instroom van vluchtelingen, immigranten en illegalen, die weinig tot niets bijdragen aan de Nederlandse economie en vooral veel geld kosten en daarnaast de Baby Boomers die de pensioen gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zorgen er voor dat de verzorgingsstaat zoals we die kennen onbetaalbaar wordt. Van Baby Boomers die meestal hun hele leven hard hebben gewerkt kan ik het natuurlijk wel hebben dat die ons geld gaan kosten maar van groepen mensen die van buitenaf komen, een huis krijgen, gratis gezondheidszorg en een uitkering en dan vervolgens buitensporig veel gebruik maken van allerlei uitkeringen, kan ik dat een stuk minder goed hebben. De arbeidsparticipatie en de arbeidsmoraal van deze nieuwe ‘Nederlanders’ is over het algemeen beneden peil en de gedachte die onze elite had over de instroom van immigranten blijkt niet te kloppen. Men gaat er namelijk vanuit dat als iemand op bijv. zijn twintigste jaar naar Nederland komt en dan direct gaat werken, dat die persoon dan veel goedkoper is dan een autochtoon persoon die tot zijn twintigste vaak alleen maar geld kost qua kinderbijslag, studiefinanciering etc. In de praktijk blijkt dat toch niet zo te werken.

Het gaat dus goed met de economie maar niet goed met de Nederlandse burger. De autonomie van de gemiddelde Nederlander kalf af, we worden meer en meer in een internationaal korset geperst en we worden meer en meer slaaf van een overheid die ons compleet wil controleren…blij vooruitzicht dat mij streelt…of kunnen we het tij nog keren? Moeten we misschien eens uit onze voorgekookte, comfortabele leventjes stappen en de strijdbijl gaan oppakken om weer echte vrije mensen te worden die ook echt iets te zeggen hebben over onze eigen woonomgeving en zelf de regels en wetten bepalen met een echte lokale, democratische meerderheid?


Bubbe Zeezicht

Een kleine geschiedenis van mijn vader en moeder

Daar zit hij dan achter een tafel in het Dok. Mijn vader is 91 jaar geworden. Hij is in het begin stadia van de dementie beland en kijkt tevreden en lachend voor zich uit. Hij hoort slecht en is zeer slecht ter been. Ik zeg tegen hem: “Ik hoop dat je nu eindelijk eens je verstand krijgt”, hij lacht. Hij kan altijd al smakelijk lachen. Hij beweegt zich, met een scootmobiel, nog regelmatig met mooi weer voort over Urk waar hij dan geniet van het haven en vuurtoren gebied en rijdt dan op de terugweg nog vaak even bij het graf van onze moeder langs. Hij zit nog vaak met mijn broers of zusters, die hem regelmatig komen opzoeken, op een een bankje bij de vuurtoren. Enkele huizen naast de vuurtoren groeide hij op in een groot gezin, bij een hele lieve, humoristische moeder en een karaktervolle, weinig humoristische vader voor wie hij zijn hele leven enorm veel respect en ontzag heeft gehad. Een intelligente man die je, aldus mijn vader, voor honderd procent kon vertrouwen maar niet iemand die erg gevoelig was voor tere kinderzieltjes.

Onze vader trouwde laat, rond zijn dertigste, met onze moeder die toen een jaar of 23 was en thuis haar moeder had geholpen met het grootbrengen van de vele kinderen en later nog een opleiding voor verpleegster had gedaan. Mijn opoe was een heel lief mens met twee rechterhanden en opa was een hardwerkende visser en kottereigenaar die net als mijn bebe actief was in het kerkelijke en politieke leven op Urk.

Huwelijk en geloof

M’n va en moe lagen qua geloof redelijk op een lijn en waren ondanks hun dagelijkse gekibbel en vele ruzies toch ook vooral erg gek op elkaar. Ze kregen 7 kinderen en waren meer dan 50 jaar getrouwd, maakten allebei de Tweede Wereld Oorlog mee, maakten armoede mee en maakten ook rijkdom mee. Ze zagen de wereld veranderen. Telefoon, radio, film, auto’s, televisie, vliegtuigen, video recorder, dvd, mobiele telefoon, internet…de wereld kwam in een stroomversnelling qua techniek maar ook de ethiek en moraal van de mensen veranderde. Vanuit teveel regeltjes en teveel stijfheid sloeg de maatschappij eind jaren 60 van de vorige eeuw over naar teveel vrijheid en te weinig regels. Het was denk ik moeilijk voor die generatie om dat allemaal in goede banen te leiden binnen de gezinnen en de conflicten met kinderen, die snakten naar vrijheid en een eigen leven, waren vaak onvermijdelijk.

Onze vader was nog echt een strijder voor het WARE Gereformeerde geloof. Hij zat met enkele strijders in organisaties als “Schrift en Getuigenis” en “Waarheid en Eenheid” en was er heilig van overtuigd dat ze de Gereformeerde kerk moesten beschermen tegen vrijzinnigen die de zaak van binnenuit aan het kapot maken waren. Ik heb mede leren typen doordat ik de vele ingezonden stukken van vader moest overtypen, die hij in een voor velen onleesbaar handschrift tot in de late uurtjes zat te schrijven.

Zijn studeerkamer stond vol met boeken, die vooral over de Gereformeerde leer gingen en meestal een christelijke achtergrond hadden of met de Tweede Wereld Oorlog hadden te maken. Hij was een echte autodidact. Toen we vorig jaar zijn huis leeghaalden omdat het verkocht werd wisten we niet wat we met alle paparassen en boeken aanmoesten. Tijdens het opruimen dacht ik regelmatig dat ik met een soort heiligschennis bezig was omdat ik zo achteloos al die papieren weggooide. Daar ging een leven en een geschiedenis weg in een container of naar Waypoint.

Eerst enkele jaren smit geweest bij Jelle de Smit maar toen zijn zeeziekte overwonnen en bij zijn vader en broers aan boord beland wat uiteindelijk leidde tot kotter eigenaar en schipper. Met de UK 57 had hij soms moeilijke tijden, als er bijv. weer een motor in elkaar draaide maar kon over het algemeen goed zijn geld verdienen en kon de kotter eind jaren 80 goed verkopen en het kwantum goed verhuren. Ik hoorde later van mensen die bij vader hadden gevaren dat ze het qua financiën en sociale aspecten altijd goed hadden op de UK 57 maar dat het qua eten vaak nogal karig was. Onze moeder had de neiging om de helft van het boodschappen briefje dat door de kok werd aangeleverd, door te krassen en omdat zij zelf veel gezondheidsproblemen had, was ze altijd bezig met de nieuwste gezondheidstrends en was dan niet te beroerd om die bij de bemanning van de UK 57 op te dringen. De evangelisatie drang zat er op vele fronten in. Ze waren allebei geheelonthouders. Folderen en collecteren voor de drank bestrijding en een hartgrondige hekel aan roken. Ze maakten door die fundamentalistische houding ook wel eens vijanden maar over het algemeen konden ze met de meeste mensen wel goed opschieten. Ze hadden ook vaak vrienden van buiten Urk, die ze vaak ontmoeten in kerken buiten Urk of uitnodigden als ze op Urk naar de kerk gingen.

Vrienden en familie

Lilly uit Amsterdam, een markante, deftige dame, die mijn moeder ontmoette toen ze werd geopereerd aan vochtproblemen in haar arm die ze had opgelopen toen haar lymfklieren waren weggehaald na een operatie. Een weduwe uit Amsterdam, die uit een ongelovig milieu kwam maar toch regelmatig bij ons over de vloer kwam en met mijn ouders mee naar de kerk ging. Na haar overlijden werd haar uitvaartdienst op ludieke wijze geleid door Schoenmaker/dominee Klaas de Boer. Die had ze een keer zien preken en zijn manier van doen en preken sprak haar wel aan. Dan had je nog de Noya’s uit Venlo. Een Molukse familie die we ontmoeten op vakantie en waar ze hun leven lang contact mee hebben gehouden. Mijn moeder verteld dat ik als klein jongetje bij vader Noya op schoot zat en met mijn vinger over zijn wang ging om vervolgens naar mijn vinger te kijken of er wat op zat.

Mijnheer en mevrouw Westra een stel uit Emmeloord waarvan de vrouw bijna al mijn zusters en broer typeles had gegeven. Toen mevrouw Westra haar man overleed ging ze vaak op zondag middag naar de Bethelkerk op Urk om daarna bij ons brood te gaan eten. Een intelligente en bijzondere vrouw die een mooi maar ook tragisch leven had gehad ondermeer omdat drie kinderen van haar zelfmoord hadden gepleegd.

Dan had je nog de Mollen. Hele vriendelijke en gezellige mensen uit Emmeloord die mijn vader en moeder hadden ontmoet doormiddel van de liefde voor het varen. Ze waren van de zware stempel maar dat stond een vriendschap niet in de weg. Onze ouders en de mollen hadden allebei een prachtige kruiser waarmee ze jarenlang heel Nederland hebben doorgevaren.

Zo zijn er nog heel wat mensen van buiten Urk waar mijn ouders jarenlang goede contacten mee hebben onderhouden. Ze mochten er graag op uittrekken.

Ook op Urk hadden ze vele vrienden en bekenden. Vader kon het vooral goed vinden met zijn broers Jan en Klaas, vrienden Louw en Hendrik Post en zijn zusters Tiemp en Kaat. Moeder kon het goed vinden met haar zusters en broers maar omdat mijn moeder vaak nogal eigengereid en koppig was waren er ook regelmatig ruzies maar dat kwam uiteindelijk altijd wel weer goed. Ik logeerde vaak bij tante Mina of tante Corrie. Twee lieve en bijzondere tantes waar het altijd goed toeven was.

Ome Jan of ome Grote, zoal hij beter bekend stond, was ook een graag geziene gast bij ons thuis. Zijn stopwoordje “tjong” gebruik ik nog vrijwel iedere dag. Dat “tjong” kwam er meestal heel enthousiast uit als mijn vader iets over het nieuws vertelde. Hij schreef brieven naar allerlei wereldleiders die hij dan Gods zegen meegaf.

Oom Klaas was een humoristische, gezellige man die net als va bovenop het nieuws zat en maatschappelijk erg betrokken was. Vriend Louw was de man die iedere zondag in de Bethelkerk de wet op prachtige wijze voorlas en vriend Henderik was een soort Archie Bunker die met gevatte opmerkingen en veel humor het leven en het nieuws verwoorde.

Willy en Piet Snoek waren goede vrienden met wie ze het, ondanks het wat meer vrijzinnige karakter van Willy en Piet, toch altijd goed konden vinden. Piet was in mijn beleving een hele gezellige, lieve, goedlachse man en Willy een gezellige, intelligente en charmante vrouw.

Tante Tiemp werd een begrip in ons gezin. Vaak logeerden of aten we daar en we gingen er bijna iedere week wel op de koffie. Tante Tiemp was begiftigd met een lief karakter en een heerlijke, cynische humor en vooral veel zelfspot. Haar koek en taarten waren een begrip binnen ons gezin. Ome Geert was een lieve, vriendelijke man die altijd een soort keuterboer was geweest en altijd belangstellend was. Op het laatst van zijn leven plaagden we hem nog wel eens. Hij trilde toen heel erg en als hij dan op visite bij ons kwam dan deden we z’n kopje helemaal tot aan de rand vol met thee of koffie wat natuurlijk gegarandeerd leidde tot overstromingen waarbij wij dan als ramptoeristen lachend toekeken.

Kerk

Op kerkelijk gebied hebben va en moe roerige tijden gekend waarbij ze uiteindelijk bij hun eigen Gereformeerde kerk weggingen omdat ze vonden dat de Gereformeerde kerk afdwaalde van de ware Gereformeerde leer. Ik herinner me vele discussies en briefwisselingen van mijn vader. Regelmatig werden stukken van hem geplaatst in landelijke dagbladen en plaatselijke weekbladen. Het probleem was dat hij formeel gezien misschien wel gelijk had maar dat religie natuurlijk voor een belangrijk deel uit andere factoren bestaat en dat vergat hij nog wel eens. Van een van die briefwisselingen in Trouw is zelfs nog een boekje uitgegeven genaamd “Het hek is van de dam” Je had in die periode een enorme strijd tussen vrijzinnige en behoudende types. Mannen als Kuitert, Karel en Nico ter Linden en aan de andere kant figuren als mijn vader. Vader reageerde op een stuk van H.S. Versnel, die het zoenoffer van Jezus niet letterlijk nam, met een grote advertentie in Trouw en dat bleef niet onopgemerkt.

Als je tegen vader inging dan was een van zijn vaste tegenwerpingen: “daar moet je de achtergronden van kennen”, waarmee hij suggereerde dat wij eigenlijk geen mening konden hebben over zaken waar we geen verstand van hadden. Als we het echt niet kunnen winnen in een discussie gebruiken wij deze dooddoener als broers en zusters nog wel eens lachend tegen elkaar.

De schoonheid en de troost

Onze moeder overleed in 2012 op 78 jarige leeftijd. Ik mis haar nog vaak. Ik kon altijd heel goed mijzelf bij haar zijn. Ondanks haar in marmer gegoten standpunten kon ze andere mensen toch heel goed los en vrij laten. Ze maakte zich nooit zo druk. Ze was heel relaxt en kon zich goed overgeven aan de situatie. Heel veel geduld. Ze lag veel in ziekenhuizen en was zonder dat ze het wist een van de eerste westerlingen die mindfullness en zen boeddhisme in de praktijk bracht als ze weer eens weken plat moest liggen. Nadat ze borstkanker kreeg heeft ze vele vrouwen geholpen en van informatie voorzien die door dezelfde ziekte werden getroffen.

Ik moest altijd lachen als ze een verhaal vertelde want die konden voor mijn gevoel wel weken duren. Ik zei dan half in: “moeder even de korte, snelle versie” maar dat resulteerde meestal in het weer opnieuw beginnen van het verhaal. Ze was een eigengereide vrouw die voor haar mening durfde op te komen en voor de duivel niet bang was.

Ik kom nu zelf in een fase van het leven dat dingen veranderen. Je lichaam wil vaak niet meer zoals je dat zelf wil. Je lichaam begint af te takelen. Met sporten word je een parodie op jezelf. Je wordt grijs en kaal. Vanochtend op een bankje uitkijkend over het Ijsselmeer, een prachtig bewegend schilderij waarvan de wolken, vogels, schepen en schuimkoppen van plaats veranderen, begon ik na te denken over het leven en het leven van mijn ouders. Als ik mijn vader nu zie en dat hij door zijn dementie eigenlijk veel leuker en liever is geworden. Een beminnelijke en dankbare man, terwijl hij vroeger vaak moeilijk te plezieren was en soms lastig in de omgang. Mijn ouders gingen op een gegeven moment ieder zondag bij ons eten en het gebeurde met enige regelmaat dat mijn vader dan dol de deur uitstapte en weg reed met de auto na een uit de hand gelopen discussie met mij. Mijn moeder bleef dan gewoon eten en ik bracht mijn moeder dan na het eten thuis waarbij ik nog even naar binnen wipte. We gaven elkaar dan een hand. “Bubbedrift”, je kent het wel en “wie zichzelf overwint is sterker dan die een stad inneemt” zeiden we en dan was het weer goed.

Toch vreemd dat je blijkbaar eerst je verstand en de scherpe kanten van je karakter moet verliezen om je meest charmante en lieve kanten de ruimte te kunnen geven. Mijn vader is z’n hele leven strijdbaar geweest. Altijd een scherpe mening. Een trotste, ijdele man. Toen hij 88 werd wilde hij nog steeds niet op een scootmobiel. “Dat is voor oude mensen”, zei hij dan.

Waar strijden we eigenlijk voor in dit leven? Ik heb ook overal een mening over en ik weet alles heel goed voor een ander maar het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat we allemaal in softe watjes veranderen die de hele dag maar dankbaar glimlachen en alles maar goed vinden. Om vrijheid voor jezelf te creëren heb je pit en karakter nodig en zal je voor jezelf op moeten komen. “Als jezelf geen plan hebt dan word je onderdeel van iemand anders z’n plan”, zei Terence Mckenna.

Waarheen, waarvoor? Hebben we een doel en wat is onze oorsprong? Mijn vader en moeder wisten hun hele leven zeker dat die vragen worden beantwoord door de Bijbel en het christendom.

Ikzelf denk dat het antwoord op die vragen niet belangrijk is maar dat de reis die je in het leven maakt en de vragen die je stelt belangrijker zijn dan het doel en de antwoorden. Je moet het avontuur aangaan en het geluk zoeken. Ik zie daarin ook een overeenkomst met het verhaal van “de verloren zoon” uit de Bijbel. God, de vader laat de verloren zoon, de gepassioneerde, onverstandige en avontuurlijke kant van de mens, los om het avontuur aan te gaan, de zogenaamde reis van de held, die we ook van Joseph Campbell kennen. Tijdens die reis moet een mens ervaring opdoen en zichzelf leren kennen. Positieve en negatieve kanten komen dan naar boven drijven. In diezelfde mens zit ook de serieuze zoon, die overal teveel over nadenkt, behoudend en negatief is. Alles rationeel beschouwd. Het is natuurlijk de kunst om die twee kanten in evenwicht te brengen. De liefde van de vader voor zijn kinderen is zo groot dat hij ze los laat om uit vrije wil weer terug te kunnen keren.

De levens van mijn ouders hadden zin omdat ze het avontuur zijn aangegaan. Ze zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Hebben liefgehad, soms gehaat, hebben gewerkt en geluierd, hebben gelooft en getwijfeld, hebben gewonnen en verloren, hebben zeven kinderen groot gebracht. Kortom ze hebben geleefd. Het ware beide geen makkelijke personen. Het waren echte mensen vol lek en gebrek zoals mijn vader vaak zei maar is dat niet wat het mens zijn juist mooi en interessant maakt?

Het einde van een mensenleven draait om overgeven en loslaten. Als ik mijn vaders gerimpelde handen zie dan zie ik daarin de geschiedenis van zijn leven. Met die handen heeft hij gespeeld, gewerkt, liefgehad, geslagen, gevochten, geaaid, geknuffeld, geschreven. Een leven vol fouten, een leven van vallen en opstaan maar vooral een leven dat de moeite waard was en een ode aan de schoonheid en de troost is.


De Oorlog om uw wereldvisie

Magie is de wereld naar je hand zetten…Magie is het op een zodanige manier manipuleren van de publieke opinie dat mensen zich gaan gedragen naar jouw visie.

De grootmeester van het P2 loge, Licio Gelli, sprak in 2003 tegen een Italiaanse krant de volgende woorden over P2 lid Berlusconi:
Elke morgen spreek ik met mijn geweten en die dialoog maakt me kalm. Ik kijk naar het land, lees de krant en denk:
“Alles wordt realiteit, stukje voor stukje, beetje voor beetje. Om eerlijk te zijn, zou ik er copyright rechten op moeten aanvragen. Justitie, TV, publieke orde. Ik schreef er dertig jaar terug al over. Berlusconi is een bijzondere man, een man die handelt. Dit is wat Italië nodig heef: niet een man van woorden maar een man van daden.”

De adviseur van Bush, Karl Rove, sprak de volgende woorden:
"wij creëren onze eigen realiteit, wij maken de geschiedenis en alles wat jullie kunnen doen is ons bestuderen"

Dit zijn voorbeelden van moderne magiërs. Mensen die de wereld naar hun hand zetten en de slag winnen om het wereldbeeld van de mensheid.

Veel moderne mensen denken dat magie en occultisme geen rol meer spelen in de moderne tijd maar niets is minder waar. Magie en occultisme speelden een grote rol in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en spelen ook nu nog een grote rol.

Wij worden onbewust gemanipuleerd door allerlei symbolen in de media en in de media worden we dagelijks betoverd door magische spreuken. In het Engels betekent het woord spellen (spell) naast spellen ook een betovering. Woorden hebben macht en doormiddel van gedachten en woorden kunnen we deze wereld veranderen.

In het boek over Diane Fortune, The magical battle of Britain, lezen we over een groep occultisten die onder leiding van Diane Fortune wekelijks bezweringen uitspreken en occulte rituelen uitvoeren om daarmee Nazi Duitsland te verzwakken. Een van de doelen was het bespelen van de visie van het Britse volk waarbij ze spraken van een Worldview War. Ze gingen zelfs zo ver dat ze de geesten van mythologische figuren, die een belangrijke rol speelden in de Engelse geschiedenis, gingen oproepen om te gaan strijden tegen de Nazi’s. Ook werden onder leiding van Ian Flemming, de schrijver van de Bond verhalen, diverse occulte operaties uitgevoerd. Zo was er een door Aleister Crowley geregisseerd occult ritueel in Ashdown Forrest in Zuid Engeland waar honderden figuranten aan meewerkten en dat later bekend werd als Operatie Mistletoe.

The Nine

In 1952 vond in de Amerikaanse staat Maine een seance plaats waaraan negen personen deelnamen onder leiding van een Indiase man genaamd D.G. Venod die contact zocht met de oude goden van de Egyptenaren. De seance vond plaats in een boerderij van Andrije Puharich die contacten had met de CIA en voor hen paranormale experimenten uitvoerde binnen een organisatie die de Round Table heette en werd opgezet door vrijmetselaar en vice president Henry Wallace, die ook verantwoordelijk was voor de vrijmetselaars symbolen op de Amerikaanse dollar biljetten.

De groep van negen bestond uit:
Henry and Georgia Jackson, Alice Bouverie, Marcella Du Pont, Carl Betz, Vonnie Beck, Arthur and Ruth Young and Andrija Puharich.

Arthur M. Young, de uitvinder van de Bell helikopter en zijn vrouw Ruth die bevriend was met Lee Harvey Oswald en zijn vrouw Marina. Zij zorgde o.a. dat Oswald een baan kreeg bij de Texas School book depository.

De rest van de groep waren allemaal figuren uit de Amerikaanse high society en bijna allemaal hadden ze op de een of andere manier contacten met de CIA. Via de seances maakten ze contact met de 9 Egyptische goden en waren ze op de een of andere manier betrokken bij MK Ultra en het vinden van psycho actieve stoffen die poorten moesten openen naar andere dimensies en contacten moesten stimuleren met andere dimensies.

Bedenk je eens in dat een groep invloedrijke en hoog aanzien staande Nederlanders een dergelijke groep op zou richten in deze tijd. Ze zouden van het ene op het andere moment niet meer serieus worden genomen maar de top van de elite gelooft blijkbaar in occulte zaken terwijl de regionen daar onder vaak niets met religie en occultisme van doen willen hebben.

Hollywood

De heilige bossen of hout van de heilige boom die verwijzen naar de rituelen van de druïden. Druïden die mensen betoverden met hun illusies en rituelen en ook nu zien we in Hollywood een industrie die mensen betoverd en beïnvloed met illusies en magische bezweringen.

De films die we zien hebben een bewuste en onbewuste invloed op ons. Toen ik een jaar of achttien was moest ik altijd lachen als mensen in christelijke kringen waarschuwden voor bepaalde films en televisie series. Ik vond dat altijd bekrompen en kortzichtig. Natuurlijk overdreven die christenen vaak en draafden ze door in hun moralisme maar ik vraag me wel eens af hoeveel invloed films nu daadwerkelijk hebben op onze maatschappij. Hoeveel jonge mannen zijn bijv. op het criminele pad beland door films als Scarface, The Godfather en Goodfellas. Goodfellas was altijd een van mijn favoriete films en iedere keer als ik die film zag kreeg ik de neiging om ook iets crimineels te gaan doen want die Henry Hill uit Goodfellas was toch een goeie pik. Hij was wel een boefje natuurlijk maar wel een leuke boef en ze hadden het ook zo gezellig met elkaar die maffia mannen. Hoeren, snoeren, snuiven, zuipen, gokken. Die levensstijl wordt in dat soort films enorm geromantiseerd.

Hetzelfde zie je nu gebeuren naar aanleiding van de serie Narco waar de eerste seizoenen over het leven van Pablo Escobar gaan. Die man wordt door ontzettend veel jonge mannen op een voetstuk gezet en zijn bekendste huurmoordenaar (die meer dan 200 mensen persoonlijk vermoorde) is nu een nationale bekendheid in Columbia en toeristen vragen hem om een foto met handtekening.

Kortom Hollywood heeft een enorme invloed op de wereld en de manier waarop wij naar de wereld kijken maar met welke boodschap wil Hollywood ons indoctrineren? Er wordt ons een wereldbeeld opgedrongen waarin buitenechtelijke seks, scheidingen, homoseksualiteit, transgenders, drugs en alleenstaande ouders heel normaal zijn. Dat begint al met Disney die in Duckstad allemaal hoofdfiguren rond heeft lopen als Donald Duck, Mickey Mouse, Guus Geluk, Oom Dagobert, Willy Wortel etc. die als volwassen mensen allemaal alleenstaand zijn of zoals Donald Duck alleenstaand met de zorg van 3 neefjes. (de moeder is waarschijnlijk een heroïne prostituee die haar kinderen bij broer Donald heeft gedropt) Ik kan mezelf niet aan de indruk onttrekken dat hier een onderbewuste boodschap achter zit.

Die boodschap is dat het gezin als hoeksteen van de samenleving moet verdwijnen en dat we als mensen allemaal een grote familie moeten worden onder de hoede van de overheid die alles voor ons beslist en ons compleet controleert.

We kennen natuurlijk ook allemaal de innige banden tussen Hollywood en defensie. Die twee werken regelmatig samen. Hollywood kan dan gebruik maken van militair materieel en piloten, soldaten etc. en defensie kan een draai geven aan verhalen en haar propaganda loslaten in Hollywood films.

Films en de media over het algemeen worden gebruikt om verhalen en gebeurtenissen te spinnen en dat is natuurlijk niets anders dan de oorlog om onze blik op de wereld.

Rakettechnologie en Occultisme

Het is denk ik ook opvallend dat rakettechnologie lijkt samen te gaan met belangstelling voor occultisme. Dat zagen we natuurlijk bij de Nazi wetenschappers en ook bij de belangrijkste persoon voor het Amerikaanse raket technologie programma, Jack Parsons. Jack Parsons was goed bevriend met Aleister Crowley en Ron L. Hubbard en was zijn hele volwassen leven bezig met occulte rituelen. Zou het kunnen dat de occulte belangstelling van dit soort mensen hen in contact bracht met andere dimensies en dat ze daardoor bepaalde kennis konden verwerven die hen in staat stelde om dergelijke baanbrekende uitvindingen te doen?

De occulte en historische belangstelling van de Nazi’s was natuurlijk sowieso opmerkelijk. Expedities die zochten naar de Heilige Graal, de holle aarde, Atlantis en allerlei magische voorwerpen die de Nazi’s machtiger moesten maken.

Waren de Nazi’s gestoord om in dergelijke zaken te geloven of wisten ze misschien meer dan de gemiddelde sterveling op deze aarde en kan je misschien je voordeel doen met occulte en magische krachten?

Dit laatste komt ook naar voren in de tv serie die nu over Jack Parsons is gemaakt genaamd “Strange Angel”


Last van een te groot hart

In het Urkerland stond een column over een brandstichting/vernieling bij een pizzeria in Wijk 2 en daar zouden de letters PVV op een muur zijn aangebracht. Ieder weldenkend mens keurt dergelijke laffe daden af. De columnist had denk ik last van een overdosis Tweede Wereld Oorlog na een mei maand vol oorlogs en holocaust films want in de column werd er van alles bijgesleept. Van Kristalnacht tot concentratiekampen. Een nogal overtrokken reactie omdat het ten eerste nog helemaal niet bekend is wie de daders zijn en het dus ook nog uit een andere hoek kan komen en om nu na een brandstichting al de kritstalnacht kaart te gaan trekken lijkt me toch sterk overdreven aangezien we hier in een vrij land leven waar asielzoekers, immigranten vaak nog meer rechten hebben dan de autochtone bevolking en het onze regering zelfs niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers, die straffeloos diverse panden kraken, het land uit te zetten.

Het is helemaal belachelijk als je bedenkt dat het juist de immigranten en asielzoekers zijn die voor veel overlast en criminaliteit zorgen en een enorme druk leggen op uitkeringen en andere sociale voorzieningen. Dat zijn gewoon feiten. Om dan aan te komen met vergelijkingen met de Tweede Wereld Oorlog is eigenlijk lachwekkend. Veel van de immigranten die ons land binnen komen zijn moslim en laat nou juist die groep bovenmatig anti Semitisch zijn en laat nou juist door die groep het aantal anti semitisme gevallen sterk zijn toegenomen in onze samenleving.

Je hoeft er trouwens niet raar van op te kijken dat het geweld tegen de pizzaboer uit een hele andere hoek komt. Het komt regelmatig voor dat zogenaamde slachtoffers van discriminatie zelf dingen in scene zetten of dat bijv. linkse mensen, rechtse mensen en vice versa, in een kwaad daglicht willen stellen en het kan ook nog een soort pizza oorlog zijn. Bijv. een concurrent die niet zo blij is met deze zaak. Onlangs was er nog een zaak in de V.S. waarbij linkse mensen bedreigingen tegen Joodse instellingen in de schoenen van Trump aanhangers probeerden te schuiven. Daarvoor werden een Joodse jongen en een zwarte man opgepakt die de bedreigingen hadden uitgevoerd.

Ik lees het Urkerland bij mijn vader en dan lees ik vaak een column van een persoon die met grote regelmaat asielzoekers ophemelt. Het zijn in zijn ogen allemaal hardwerkende helden die niet de waardering krijgen die ze verdienen. Nu zitten er natuurlijk hardwerkende helden tussen maar de cijfers spreken ook deze columnist tegen. Van asielzoekers blijkt het overgrote deel na een aantal jaren in ons land te hebben verbleven nog niet aan het werk te zijn, de taal vaak niet machtig te zijn en slecht te integreren. Dat zijn cijfer die je gewoon bij het CBS kan opvragen. Met een door liefde verblinde naïviteit deze mensen gaan ophemelen en denken dat je de hele werled op je nek kan nemen is in mijn ogen nogal dom. Dit soort ‘goede’mensen heeft een aanzuigende werking op asielzoekers en de samenleving kan de brokken opruimen als het misgaat. Toenemende criminaliteit en een toenemende aanslag op ons sociale stelsel is het gevolg en dan zijn dit soort naïevelingen niet aansprakelijk voor de gevolgen van hun grote hart.

Het probleem is denk ik dat dit soort columnisten last heeft van minimaal twee dingen. Ten eerste een te groot hart en ten tweede een soort christelijk schuldgevoel wat hen er toe drijft om iedere vorm van logisch verstand uit het raam te gooien ten bate van het voeden van die twee zaken. De rest van de samenleving wordt de dupe van een doorgedraaide vorm van naastenliefde die uiteindelijk resulteert in culturele zelfhaat en zelfmoord.

De multi culturele samenleving is voortgekomen uit eigenbelang van werkgevers die goedkope arbeid zochten en een globalistische visie op de wereld die open grenzen promoot. Het gevolg is dat westerse samenlevingen steeds minder homogeen worden en steeds asocialer.

Je zou je als Urker kunnen afvragen waarom wij op veel lijstjes, in positieve zin, bovenaan staan in Nederland. Komt dat misschien omdat we een hechte, homogene samenleving hebben, waarin nu nog weinig allochtonen een plaats hebben? Meer nationaliteiten leidt tot minder sociale cohesie was een van de conclusies van een rapport van de WRR dat deze week verscheen.

Ik hoor regelmatig dat er op Urk door dominees stemadviezen worden gegeven of gewaarschuwd tegen bijv. de PVV. Op zich nogal vreemd omdat die partij uiteindelijk misschien meer zal betekenen voor het christendom in Nederland dan alle zogenaamd christelijke partijen bij elkaar. Zij zijn namelijk, samen met Forum voor Democratie, de enigen die de echte problemen durven te benoemen en daar ook niet om heen draaien.

Veel christelijke partijen denken nu nog een soort bondgenoot te hebben in de moslims, misschien omdat die op veel gebieden hetzelfde over het leven denken en grote waarde hechten aan vrijheid van godsdienst/onderwijs maar op de lange duur zullen de christelijke partijen zichzelf daarmee in de voet schieten.

Ieder mens is gelijkwaardig en zomaar iemand haten omdat hij of zij een ander kleurtje heeft of een ander geloof heeft is in mijn ogen stompzinnig maar het is nog stompzinniger als je als mens de gevaren om je heen niet ziet of niet wil zien.

Laten we daarom normaal en gastvrij met onze gasten op Urk omgaan maar laten we ook erkennen dat immigratie en andere culturen onze samenleving er niet beter op maken en de PVV en Forum voor Democratie zijn wat dat betreft poortwachters die we moeten koesteren. Als je zo graag andere culturen wil zien ga dan lekker op vakantie.

Om na alle negatieve voorbeelden om ons heen het paard van Troje nog te gaan binnen halen zou wel heel dom zijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Zijn Israel en Saoedie Arabie de schoothondjes van een Angelsaksische elite?

We zien de laatste tijd een escalatie ontstaan tussen Iran en Israel. Israel is natuurlijk al jaren, voor en achter de schermen, in oorlog met Iran maar de laatste tijd zie we dat Israel steeds meer aanvallen uitvoert in Syrië en die zijn zeer waarschijnlijk gericht tegen Hezbollah. Ook de huidige bondgenoot van Israel, Saoedie Arabie vecht in Jemen tegen Sjiieten en we zien dat zowel Israel als Saoedie Arabie in Syrië rebellen groepen steunen die tegen Assad vechten. Sjiieten en Soennieten maken elkaar al eeuwen het leven zuur en Israel denkt daar nu garen bij te kunnen spinnen doormiddel van een verdeel en heers tactiek. De veelal Joodse Neo Conservatieven in de V.S., hameren er onophoudelijk op dat de V.S. Iran en Syrië moet uitschakelen. Zo weten we bijv. dat de huidige veiligheidsadviseur van Trump, John Bolton, een grote voorstander is van een oorlog met Iran. John Bolton is zelf van Joodse afkomt en we weten dat veel van Trumps andere adviseurs en zijn schoonzoon ook van Joodse afkomst zijn. Dan heb je natuurlijk de onophoudelijke lobby van AIPAC en andere Joodse lobby organisaties die congres leden financieel steunen voor hun campagnes maar daar wel iets voor terug verlangen namelijk dat ze te allen tijde de belangen van Israel voorop stellen. Tel daarbij op dat Joden zwaar oververtegenwoordigd zijn in Hollywood en de grote media bedrijven en dus een enorme invloed hebben op de publieke opinie.

Als je dat zo leest en ik garandeer u dat ik al deze beweringen met feiten kan onderbouwen, dan krijg je al snel de indruk dat Israel een spelletje speelt met de V.S. en de V.S. misbruikt voor haar eigen belangen. Toch geloof ik daar niet zo erg in. Ik denk namelijk dat de belangen van de Israel in het verlengde van de belangen van de V.S. liggen en dat het Westen Israel op een bepaalde manier misbruikt.

christenen tegen moslims

De geschiedenis leert ons dat Europeanen en Arabieren al eeuwen met elkaar overhoop liggen. De moslims veroverden Spanje en werden bij Frankrijk tegengehouden door christelijke legers en datzelfde zagen we gebeuren bij de grens met Hongarije en later, in 1683, moesten de moslim legers tegengehouden worden bij Wenen en dan hadden we natuurlijk nog de kruistochten en de strijdt om de Middellandse Zee met de Berbers en Ottomanen.

Begin vorige eeuw werd voor het eerst olie ontdekt in het Midden Oosten en het begon toen bij velen wel te dagen dat het bezit van olie een enorme machtsfactor zou worden. Het is dan misschien ook niet vreemd om te bedenken dat westerse machten zich destijds hebben voorbereid op een groot moslim kalifaat met enorme olie en gas voorraden. Zijn ze toen misschien al gestart met het verdeel en heers principe en hebben toen de plannen misschien al bedacht voor een Israëlische/Saoedische staten die als een soort splijtzwammen het Midden Oosten en de Arabische wereld zouden verdelen?

Op zich niet zo’n gekke gedachte aangezien het Ottomaanse rijk toen nog oppermachtig was in die regio.

Christenen en Joden hebben sinds de Tweede Wereld Oorlog een bepaalde alliantie gevormd. Het Ottomaanse rijk werd na de Eerste Wereld Oorlog gereduceerd tot een schim van wat het ooit was geweest. Het Midden Oosten werd volgens het Sykes-Picot verdrag verdeeld en later werd de staat Israel gesticht. Sindsdien oefenen de V.S., Engeland en Frankrijk grote invloed uit op het merendeel van het Middellandse Zee gebied. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien niet zo te zijn maar als het er op aan komt is die invloed er nog steeds. We zagen dat o.a. bij Libië, waar Frankrijk een vies spelletje speelde en we zien dat nu weer gebeuren in Syrië. Iran is sinds het onafhankelijk wilde worden en de olie inkomsten ten bate van de Iraanse staat wilde gebruiken, een paria geworden in de internationale wereld en bij Irak zagen we dat onafhankelijkheid ook niet werd gewaardeerd. Toen Saddam afstand wilde doen van de dollar en koos voor de Euro en meer zijn eigen gang wild gaan werd dat direct afgestraft. Andere grote olie producenten, zoals Saoedie Arabie en de golfstaten lopen allemaal braaf aan de leiband van de V.S. en andere westerse landen.

Je kunt dus stellen dat het plan goed heeft uitgepakt. De Arabische wereld is een verdeelde wereld waarin bijna iedereen met elkaar overhoop ligt.

Misschien is het een zegen dat we bespaard zijn gebleven voor een groot Arabisch rijk met enorme grondstof voorraden maar aan de andere kant is het natuurlijk enorm cynisch te noemen dat miljoenen mensen de dupe werden en worden van deze geo politieke spelletjes.

The Carter Doctrine

De Carter Doctrine stelt dat de V.S. ten allen tijde toegang moet hebben tot goedkope olie en de adviseur van Carter, Zbigniew Brezezinski stelde dat wie controle over Centraal Azië had, controle over de wereld zou hebben want daar liggen de belangrijkste handelsroutes en de belangrijkste olie en gas lijnen. Het lijkt daarom voor de hand liggend dat de V.S. er alles aan doet om die regio onder controle te houden of te krijgen.

Of waren het misschien toch de Joden die de macht van de westerse landen misbruiken ten bate van hun eigen Groter Israel plan. Werken ze misschien 1op1 samen met het westen of misbruikt het westen Israel. Een kip en ei verhaal?

Het westen tegen Rusland

Uiteindelijk kan je natuurlijk stellen dat iedere conflict op deze wereld in feite proxy oorlogen zijn tussen de V.S. en Rusland en wellicht dat China daar de laatste jaren nog een beetje tussen is komen zitten.

Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Iran, Libië, Syrië, de oorlogen in Zuid en Midden Amerika, conflicten in Indonesië, Cambodja, Tsjetsjenië, Georgië, Oekraïne, Balkan oorlogen, de vele conflicten in Afrika. Het waren in principe, op de voor of achtergrond, allemaal conflicten tussen het westen en Rusland.

En wellicht zien we in de huidige heropleving van de koude oorlog ook een teken van de macht van de Joden. Joden hebben een conflict met Rusland omdat zij onder Poetin heel veel Joodse oligarchen het land heeft uitgezet. Oligarchen die in de jaren 90 tijdens de overgang van communisme naar kapitalisme, heel slim inspeelden op de omwenteling en dankzij hun onderlinge contacten stinkend rijk werden. Deze oligarchen werkten samen met de V.S. en het westen leek even, dankzij Jeltsin, een westers gezinde regering aan de macht te helpen maar Poetin stak daar eind jaren 90 een stokje voor. Deze aan het westen gelinkte Joodse oligarchen zinnen op wraak en doen er alles aan om het westen tegen de Russen op te stoken.

We kunnen wel stellen dat de wereld een breiwerk is van belangen en machten en dat Rusland en de V.S. daarin een hoofdrol vervullen maar dat wil niet zeggen dat mindere machten als Israel en Saoedie Arabie niet op een bepaalde achterbakse manier de grote broer naar voren schuiven om hun eigen belangen te dienen.

Maffia bazen zijn immers ook vaak slimme, gewetenloze kleine mannetjes die grote, domme, stoere mannen het vuile werk laten opknappen.

Angelsaksische elite

De grote vraag blijft dan ook, zijn de westerse elite degenen die aan de touwtjes trekken of zijn de Joden en Arabieren ons te slim af?

Ik denk niet dat de Joden en Arabieren ons te slim af waren omdat documenten uit 1916 precies aantonen wat de plannen van de Angelsaksische elite waren met de Arabische/Islamitische wereld.

Uit de memo’s van T.H. Lawrence aan de geheime dienst van Engeland blijkt de ware aard van de geo politieke plannen van Engeland.

In januari 1916 schreef Lawrence over de Arabische opstand; ‘beneficial to us because it marches with our immediate aims, the break up of the Islamic ‘bloc’ and the defeat and disruption of the Ottoman Empire, and because the states [Sherif Hussein] would set up to succeed the Turks would be … harmless to ourselves … The Arabs are even less stable than the Turks. If properly handled they would remain in a state of political mosaic, a tissue of small jealous principalities incapable of cohesion’.

Kort samengevat.

“Ons doel is het opbreken van de Arabische eenheid en het verslaan van het Ottomaanse rijk” en “Als we dit goed aanpakken dan ontstaat er een politiek verdeelde groep van jaloerse prinsdommen die niet in staat zijn tot samenwerking”

Bijna iedereen kent de film ‘Lawrence of Arabia’ wel waarin Peter O Toole T.E. Lawerence speelt die een groep Arabische nomaden gebruikt om de Ottomanen te saboteren en te verslaan. Een romantisch beeld van iemand die uit een soort liefde voor de Arabieren hen helpt de Ottomanen te verslaan. De werkelijkheid is natuurlijk dat T.E. Lawrence de Arabieren manipuleerde om via hen de Britse belangen te dienen.

Engeland zette Sherif Hussein in het zadel van een gebied wat nu Saoedie Arabie is en verbond zich daarmee met de Soennitische wereld en zorgde daarmee dat ze controle hadden over het overgrote deel van de Islamitische wereld omdat de heilige stad Mekka binnen de grenzen van de Saoedies lag.

Er werd een verbond gesloten waarbij de Angel Saksische machten beloofden olie af te nemen en Saoedie Arabie te beschermen en daar tegenover beloofde Saoedie Arabie dat ze goedkope olie zouden leveren, die olie verkopen in dollars, wat natuurlijk de basis is voor het petro-dollar systeem, wapens zou kopen van die Angel Saksische machten en het geld dat ze met de olie zouden verdienen bij Angel Saksische banken zou onderbrengen.

Een andere heilige stad Jeruzalem kwam na het verslaan van de Ottomanen ook in hand van Engeland.

In 1914 had Engeland al een toezegging (Balfour verklaring) aan de Joden gedaan dat ze zich in zou zetten voor een Joodse thuis staat in Palestina.

Met de stichting van een Joodse thuis staat loste Engeland een probleem op dat ook nog gunstige bijwerkingen had voor het doel van Engeland, het opbreken van de Arabische eenheid.

Engeland en Europa konden een groep lastige, vaak communistische, Joden kwijt, die Europees georiënteerd waren en een eigen godsdienst hebben waardoor ze als een soort splijtzwam in de Arabische regio konden fungeren.

Engeland kreeg te maken met veel Joodse economische immigranten uit Oost Europa en die waren, mede vanwege hun vaak communistische ideeën, niet zo populair bij de Britse overheid en de Britse overheid steunde dan ook de zionistische beweging om van die groep links georiënteerde Joden af te komen. Op die manier kwamen twee idealen bij elkaar. De Joodse thuis staat en de invloed en macht die de Engelsen wilden uitoefenen over het Midden Oosten.

Het is ook opvallend dat er bij christenen, die voor 1900 niets van Joden moesten hebben, in eens ook een zionistische beweging ontstond die vooral werd gevoed door het uitgeven van de Scofield Bijbel die Bijbelse teksten op een zionistische manier interpreteerde. Voor die tijd waren de Christenen nog het volk van God. Dat volk was de verzameling van mensen die geloofden dat Jezus voor hun zonden aan het kruis was gestorven. Heden ten dage gelooft een groot deel van de christenen dat de Joden het volk van God zijn en dat er voor hen een ‘speciale’ uitzonderings positie is. Die omschakeling heeft alles te maken met de zionistische propaganda van de evangelische bewegingen in de V.S. en Europa en die propaganda speelt de zionistische beweging enorm in de kaart.

Derde Wereld Oorlog

Vrijmetselaar Albert Pike zou in een brief uit 1871 hebben geschreven over drie wereldoorlogen waarvan de derde wereld oorlog er een zou zijn tussen de zionisten en Islamieten. Die Derde Wereld Oorlog lijkt al te zijn begonnen en zal misschien op stoom komen als Israel en Iran elkaar officieel de oorlog gaan verklaren.

Probeert de Amerikaanse deep state misschien de zaak te manipuleren door eerst een atoomverdrag met Iran af te sluiten om daarmee de Iraniers de kans te geven om een atoomwapen te kunnen ontwikkelen zodat er een machtsbalans ontstaat tussen Iran en Israel en daardoor Iran sneller geneigd zal zijn om Israel aan te vallen, waardoor de Angel Saksen een goede reden hebben om voor eens en voor altijd af te kunnen rekenen met Iran?

Zit de Angel Saksische deep state Israel te pushen om een oorlog te beginnen zodat de Angel Saksische elite daarna op de puinhopen van het Midden Oosten en Centraal Azië kan beginnen met de laatste fase van een Nieuwe Wereld Orde?

Het zou me niets verbazen aangezien de angel Saksische elite ook voor WW1 en WW2 zaten te pushen om een verenigd Europa te creëren en die oorlogen waren uiteindelijk de gebeurtenissen die iedereen over de streep trokken. Orde uit chaos…

Wij kunnen ons misschien moeilijk voorstellen dat er wereldleiders zijn die beslissingen nemen die miljoenen doden en vluchtelingen tot gevolg hebben. De meeste wereldleiders zijn echter aanhangers van een Gnostische visie op de wereld en zien de wereld als de schepping van de duivel. Zij kijken anders tegen het kwaad aan dan de meeste mensen en zien geen verschil tussen kwaad en goed. In hun ogen zijn kwaad en goed twee wegen die naar hetzelfde doel leiden en om dat grote doel te bereiken zullen er nu eenmaal mensen moeten worden opgeofferd. Geen omelet zonder gebroken eieren. Deze wereld is een wereld waar je aan moet ontsnappen en door herinneringen en kennis uit vorige levens te gebruiken kan je zover komen dat je niet meer reïncarneert en de uitgang vindt.

Er worden dus miljoenen pionnen opgeofferd aan dit wereldbeeld in een schaakspel waarin de mens zelf uiteindelijk God moet worden.


De terreur van de minderheid

Ik werd onlangs gevraagd om mee te doen aan het radio programma “Kwesties”. Een zwager van me presenteert het programma en aangezien het programma deze keer over Urk ging en het programma op zondag plaats vond en veel Urker prominenten dan niet wilden meewerken, was de keuze voor mij makkelijk gemaakt. Helaas liep het programma een beetje in de soep door technische problemen maar het onderwerp van deze aflevering, over de plek van Urk in de wereld, of Urk zich misschien niet wat meer moet gaan aanpassen en over hoeveel ruimte er voor minderheden is binnen de homogene, christelijke Urker samenleving, dwong me om weer eens over Urk na te denken en de vraag waarom Urk altijd zo in de spotlights staat?

Het gaat volgens mij om een strijdt tussen twee werelden. Aan de ene kant de wereld van de “nieuwe” mens. De mens die zelf God wil worden en zelf bepaald of hij/zij/zer een man of een vrouw is, zelf over leven en dood gaat met abortus en euthanasie en een wereld waarin de rechten van het individu boven alles gaan en geschiedenis alleen nog een rol speelt als men er als slachtoffer uit naar voren komt zodat ze daar politiek gezien een slaatje uit kunnen slaan. Zij worden gesteund door een media, waarvan meer dan 70% zegt links te stemmen en krijgen alle ruimte in talkshows en kranten, waar ze omringd worden met allemaal gelijk gestemde geesten, die allemaal geloven in de positieve effecten van globalisering en open grenzen en allemaal geloven in de positieve effecten van de multi culturele samenleving en allemaal denken dat de aarde ophoudt te bestaan als we niet snel iets aan de co2 uitstoot van mensen doen. We gaan in Nederland gebukt onder de terreur van minderheden. Een goed georganiseerde minderheid is veel invloedrijker dan een slecht georganiseerde massa en daarom krijgen die kleine groepjes actievoerder zo buitenproportioneel veel aandacht. Ze worden ook nog eens gesteund door een overwegend linkse media en een meerderheid aan leraren, rechters en overheidsfunctionarissen die zeggen links te stemmen. Door die steun van de media krijg je als argeloze kijker en luisteraar het idee dat minstens 50% van de Nederlanders bestaat uit homoseksuelen en transgenders en dat bijna heel Nederland pro Islam is, tegen zwarte piet is en zeehelden van hun sokkel willen stoten.

Ik dacht altijd in een democratie te leven maar “de meerderheid beslist” is hier al lang niet meer aan de orde en misschien is dat ook wel nooit zo geweest. Het gaat in Nederland om het managen van minderheden tegenover de gevaren van de massa zodat er niet teveel reuring komt in de maatschappij en we allemaal lekker veilig samen kunnen leven en daarnaast moeten natuurlijk de economische belangen van de multi nationals zo goed mogelijk worden verdedigd tegenover concurrenten uit het buitenland. De stem van de meerderheid telt dus niet. Alleen in verkiezingstijd gaan ze allemaal een beetje popi jopi zitten doen om u de indruk te geven dat ze u begrijpen en nu toch echt iets gaan doen aan de immigratie problematiek, open grenzen en uw loonstrookje. Als de stemmen binnen zijn wordt u gewoon weer keihard genaaid door een elite die u totaal niet serieus neemt.

Een linkse meerderheid domineert dus de discussie maar aan de andere kant staat volgens mij 70% van de Nederlandse samenleving die zichzelf helemaal niet erkennen in het beeld dat door de media wordt geschetst. Die leven in een hele andere wereld waarin je zelden tot nooit in aanraking komt met homoseksuelen of transgenders of linkse actievoerders. Hier op Urk geloven ze voor het grootse deel nog in een God die over het leven beschikt en hier is het leven nog heilig. Op Urk is het gezin nog de hoeksteen van de samenleving en staat hard werken in hoog aanzien (laagste werkeloosheid van Nederland). Urk laat de kracht zien van een homogene, christelijke maatschappij, waarin mensen nog voor elkaar klaar staan, waar ongelofelijk veel vrijwilligers werk wordt verricht, waar mensen het meest aan goede doelen geven van heel Nederland, waar mensen nog met elkaar trouwen (laagste scheidingspercentage van Nederland) en natuurlijk heeft Urk ook negatieve kanten, zoals een vaak bekrompen, eenzijdige christelijke visie op het leven maar volgens officiële cijfers schiet, qua negativiteit, alleen het drankgebruik en vandalisme boven het landelijk gemiddeld uit.

Je zou dus eigenlijk kunnen stellen dat Nederland, qua samenleving, misschien meer op Urk en minder op de Randstad zou moeten gaan lijken. Van de Randstad horen we, buiten economische successen om, nooit zoveel goede verhalen. Liquidaties, veel werkeloosheid, veel misbruik van uitkeringen, veel allochtonen die oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit, geweld tegen homoseksuelen

Politiek en overheid

Op Urk zien we politici als een stel lastposten die keer op keer weer allemaal irritante wetjes verzinnen waar we in het bedrijfsleven weer allemaal last van hebben. Natuurlijk moet er toezicht zijn op voedselveiligheid en veiligheid op de werkvloer maar in Den Haag en vooral Brussel weten ze van geen ophouden. Er is een hele industrie ontstaan van mannetjes en vrouwtjes die iedere keer weer nieuw onzinnige regeltjes verzinnen en het meest irritante is nog dat je wel met ze moet samenwerken omdat de afnemers bepaald certificaten eisen en zonder certificaat geen afname. Het gaat voor 100% om dezelfde producten maar er moet een stempeltje op. Een soort regeltjes maffia die zichzelf in stand houdt.

Ook de visserij heeft natuurlijk de laatste decennia te maken met een doorgeschoten regelgeving. Linkse agenda punten hebben het vissen steeds moeilijker gemaakt en vissermannen moeten meer en meer voldoen aan allerlei duurzaamheids en milieu eisen en daarnaast zien we als Urkers de gevolgen van een doorgedraaide co2 lobby die een, met miljarden subsidie gefinancierd, ijzeren gordijn van windmolens om Urk hebben gezet. Iedere onafhankelijke expert weet dat windenergie een doodlopende weg is maar die feiten mochten niet baten. Al eerder werd Urk genaaid met de verdeling van grond in de polder en toen de afsluitdijk werd dichtgemaakt bedachten de beleidsmakers dat Urkers maar naar Drenthe moesten vertrekken omdat op Urk toch geen toekomst meer lag.

Je kunt je dus afvragen wat heeft Urk ooit gehad aan politici en de politiek in het algemeen? Je hebt er eigenlijk alleen maar last van. Geen wonder dus dat er een groot wantrouwen tegen autoriteiten en politici is op Urk. Ons is namelijk nooit gevraag of we instemden met het binnenhalen van miljoenen mensen uit andere culturen en er is ons ook nooit iets gevraagd over het opgaan in een verenigd Europa. Je kunt natuurlijk wel stellen dat een meerderheid van de mensen in Nederland steeds op partijen heeft gestaan die voorstanders waren van een multi culturele samenleving en een verenigd Europa maar die partijen hebben dit altijd slim gespeeld. Het ging altijd met kleine stapjes en immigratie was altijd tijdelijk en voor we er erg in hadden waren het voldongen feiten.

Immigratie is leuk voor een elite die geld genoeg heeft en banen waarin ze geen concurrentie hoeven te duchten van laagopgeleiden uit andere landen maar een vloek voor mensen die in volksbuurten moeten samenleven met culturen die totaal niet bij de onze passen en mensen die er hele andere normen en waarden op na houden en dan ook nog in de fabriek te horen krijgen dat ze geen loonsverhoging krijgen omdat een Oostblokker het allemaal veel goedkoper kan doen.

De slecht georganiseerde massa leeft dus met de terreur van een goed georganiseerde minderheid.

Gelukkig hebben we op Urk nog een broertje dood aan dat soort minderheden maar we moeten wel scherp blijven want ook hier moeten we verplicht bepaalde hoeveelheden vluchtelingen opnemen. Ik hoor in de wandelgangen wel eens dat Urker dominees oproepen om niet op partijen als de PVV of Forum voor Democratie te stemmen omdat die niet christelijk zijn maar ik vraag me dan af wie er meer voor het christendom in Nederland betekenen? Het CDA, de SGP en de Christen Unie werken er namelijk al decennia lang aan mee dat hier hele horden moslims binnenkomen en ze schromen niet om, zoals de CU nu weer laat zien, met anti christelijke partijen als D66 samen te werken in een kabinet. Ook de SGP liet zich de laatste jaren als het sletje van Rutte behandelen door steeds weer het kabinetsbeleid te blijven steunen in ruil voor…??? Zeg het maar. Die zogenaamd christelijke partijen bereiken dus geen ene sodemieter. Abortus, euthanasie, koopzondagen en de instroom van moslims gaat allemaal door zonder dat de christelijke partijen een strobreed in de weg leggen. Wat dat betreft betekenen de PVV en Forum voor Democratie dus eigenlijk meer voor het christendom omdat die beseffen wat het christendom voor onze cultuur heeft betekend en zij willen die cultuur beschermen.

Kortom. Urk moet Urk blijven maar Urk zal ook wat slimmer moeten worden met betrekking tot het opkomen voor eigen belangen. Een full time lobbyist die continu de belangen van Urk bewaakt in de Provincie, Den Haag en Brussel zou niet verkeerd zijn. Verder moeten we nu eens echt werk gaan maken  van een eerlijk en realistisch horeca beleid. Voor de rest gaat het eigenlijk prima met Urk. Gewoon zo doorgaan en we moeten ons niet teveel aantrekken van de terreur van de minderheid.

Oh ja…en er moet natuurlijk een Chinees komen. Want wat is een Urker zonder Chinees eten?

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Nepnieuws en de gevestigde media

 “De geschiedenis zal me gunstig gezind zijn omdat ik die zelf ga schrijven”

                                      -Winston Churchill-

Churchill is de laatste tijd weer prominent in beeld. Hij was natuurlijk altijd al populair maar nu is hij te zien in meerdere tv series en films. Hij werd ondermeer meesterlijk vertolkt door John Lithgow in The Crown en door Gary Oldman in Darkest Hour. Er wordt een beeld neergezet van een onverschrokken ijzervreter en humorist zonder wie de wereld verloren zou zijn geweest in de strijd tegen Hitler. Dat is het beeld dat westerse historici graag van hem neerzetten. Het andere beeld is dat van de oorlogzuchtige racist, die gifgasbommen gebruikte, die door zijn fouten tijdens WO1 duizenden mensen de dood in joeg, die alles deed om het grote Britse rijk in stand te houden en fel tegen was op vredesonderhandelingen met de Nazi’s wat er natuurlijk indirect toe leidde dat miljoenen mensen de dood vonden. Die laatste Churchill kent bijna niemand maar zo werkt ons westerse systeem. Als je aan bepaalde westerse normen voldoet, westerse normen en waarden promoot en de westerse globaliserings politiek steunt dan deug je en word je voor de rest alles vergeven.

Ben je bijv. zwart en conservatief (Ben Carson) dan moeten ze je niet maar zwart en pro globalisering (Obama)dan ben je de top of de bill. Ben je vrouw en conservatief (Marie Le Pen) dan tel je ook niet mee maar ben je vrouw en pro globalisering (Hillary Clinton) dan zie ze alles door de vingers.

Geschiedenis en nieuws worden al zo lang als de wereld bestaat gebruikt en misbruikt door alles en iedereen. Neem nu de recente demonstraties in Iran. Als Islam criticus kan ik begrijpen dat die mensen onder de Islamitische dictatuur weg willen maar aan de andere kant weet ik ook dat westerse machten al decennia lang onrust zaaien in Iran en de gehele Islamitische wereld. Kleine minderheden worden opgestookt met geld en wapens en de belofte dat ze na de revolutie boven Jan zijn. (zie o.a. operatie Ajax) Iraanse geleerden en generaals werden vermoord door commando teams. Iran werd aangevallen met het Stuxnet computer virus. Hezbollah is een door Iran gesteunde organisatie en de grootse vijand van Israel en Iran staat in het lijstje van 7 landen die de V.S. heeft gerangschikt in de as van het kwaad, dus je hoeft niet echt hoogbegaafd te zijn om te kunnen concluderen dat Iran een doelwit van de V.S. is.

Nepnieuws

Veel westerse leiders en partijen willen iets gaan ondernemen tegen nepnieuws. Iedereen met een grammetje gezond verstand kan begrijpen wat dit voor consequenties gaat hebben namelijk censuur tegenover groepen in de samenleving die onze overheid niet zo ziet zitten. Kritische tegengeluiden zullen steeds minder een stem krijgen en op die manier kan onze overheid haar plannetjes lekker doordrukken zonder al te veel tegenwerking. Je zult bijv. zien dat feiten die de open grenzen ideologie of het geloof in de opwarming van de aarde tegenspreken, heel snel in het laatje van nepnieuws zullen belanden.

Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis en propaganda dan weet je ook dat ieder land op deze wereld gebruik maakt van propaganda. Onze westerse leiders willen ons doen laten geloven dat alleen landen als Rusland met propaganda bezig zijn en dat de Russische media niet te vertrouwen zijn ten opzichte van onze westerse media, die zeg maar voor bijna 100% de waarheid zouden spreken. Natuurlijk is de pers in het westen nog redelijk vrij maar veel mensen vermoeden denk ik niet dat er innige banden zijn tussen de overheid en de media en dat ook in het westen allerlei hogere belangen vaak een grote rol spelen in het vaak vertekende nieuws wat wij te horen en te zien krijgen.

New York Times

De New York Times zou wat dat betreft een soort ijkpunt voor de journalistiek zijn. Als het in de NYT staat dan is het echt waar. Nog steeds denken veel mensen uit de vooral wat hoger opgeleide kringen dat dit waar is.  

Luister bijv. eens naar het verhaal van James Risen, een journalist die voor de NYT werkte en in 2004, dus ver voor Snowden, via een bron te horen kreeg dat de Amerikaanse overheid massaal haar eigen burgers afluisterde. Hij schreef daar een verhaal over en legde dat voor aan de directeur van de NSA, die natuurlijk alles ontkende maar wel even een bevriende redacteur bij de NYT belde die er voor zorgde dat het verhaal van Risen niet werd geplaatst.

Even daarvoor had de NYT er wel aan meegewerkt dat de V.S. in 2003 Irak binnenviel door het verhaal van de massa vernietigings wapens te steunen terwijl diverse bronnen aangaven dat dit niet klopte. Risen werd op alle mogelijke manieren tegengewerkt door de Bush en Obama regeringen en werd daarbij in zijn zoektocht naar de waarheid net zo hard tegengewerkt door zijn eigen krant.

Church Commissie

Iedereen kent ondertussen ook het verhaal van de Church commissie. Een commissie die in de jaren 70 van de vorige eeuw al tot de volgende conclusie kwamen over de samenwerking tussen de CIA en de gevestigde media. In het rapport van de Church commissie staat:

“The CIA currently maintains a network of several hundred foreign individuals around the world who provide intelligence for the CIA and at times attempt to influence opinion through the use of covert propaganda. These individuals provide the CIA with direct access to a large number of newspapers and periodicals, scores of press services and news agencies, radio and television stations, commercial book publishers, and other foreign media outlets.”

“Approximately 50 of the [Agency] assets are individual American journalists or employees of U.S. media organizations. Of these, fewer than half are "accredited" by U.S. media organizations ... The remaining individuals are non-accredited freelance contributors and media representatives abroad ... More than a dozen United States news organizations and commercial publishing houses formerly provided cover for CIA agents abroad. A few of these organizations were unaware that they provided this cover.”

De CIA heeft dus een grote vinger in de media pap en dan kunnen we het ook nog even hebben over de rol die het Amerikaanse leger en de CIA spelen in Hollywood, want het is bekend dat er een innige samenwerking is tussen die partijen. Hollywood producers krijgen toegang tot middelen van het Amerikaanse leger maar daar moet wel iets tegenover staan en dat is meestal gewoon pure propaganda voor het Amerikaanse leger. Je zou kunnen stellen dat Hollywood films de beste wervings methode is voor het Amerikaanse leger om jongens te manipuleren om soldaat te worden.

Nep nieuws is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is alles wat verzwegen wordt door onze media om toch maar vooral te voldoen aan de consensus realiteit die de westerse elite ons dicteert. De media is willens en wetens medeplichtig aan moord, genocide en alle andere ellende die bij oorlog hoort.

Oekraïne/Syrië

Neem nu de Oekraïne. De westerse pers kiest er voor om de hele kwestie daar op een bepaalde manier te belichten. Rusland is de grote boosdoener, die corrupte heersers steunt en daarom kwam het Oekraïense volk in opstand, waarbij ze werden beschoten op het Maidan plein door handlangers van de regering en MH17 werd expres neergehaald door aan Rusland gelieerde rebellen. Dat is de consensus in de westerse media. Je kunt net zo makkelijk het volgende verhaal vertellen dat minstens net zo’n waarheidsgehalte heeft als het eerste. Namelijk dat westerse machten zitten te stoken in Oekraïne zodat ze meer westers gezind worden. Daarbij werden ondermeer Neo Nazi’s gesteund. De schoten op het Maidan plein werden hoogstwaarschijnlijk afgevuurd door aan westerse machten gelieerde figuren uit Georgië. De Estlandse minister van buitenlandse zaken sprak daarover in een opgenomen telefoon gesprek met de minister van buitenlandse zaken van de EU Catherine Ashton. Hij zegt o.a. “Janoekovitsj zat niet achter de sluipschutters op het Maidan plein maar iemand van de nieuwe coalitie”. De Oekraïne is zelf onderdeel van het onderzoek naar MH-17 en saboteert ieder onderzoek dat in de richting wijst van West Oekraiense betrokkenheid bij het neerschieten van MH-17.

En zo kunnen we naar ieder groot nieuws evenement kijken met een andere bril dan de consensus bril van het westen. Ik denk nog even aan Syrië waar de consensus was dat Assad met enkele trouwe volgelingen tegen de rest van het Syrische volk vocht. De waarheid was echter dat Syrië op een lijstje stond van de V.S en Israel waarvan de Hezbollah gezinde overheid moest verdwijnen. Ook Saoedie Arabie en Quatar steunden die machtswisseling. Saoedie Arabie omdat ze Sjiieten en Iran haten en Quatar omdat ze een grote gasleiding wilden aanleggen die moest concurreren met een gasleiding uit Iran. Extremistische moslim rebellen werden gesteund met wapens, informatie en geld door o.a. de V.S. en Israel en diezelfde landen waren verantwoordelijk voor de opkomst van ISIS. Dat verhaal kregen wij echter via de gevestigde media nooit te horen.

Nep nieuws is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is alles wat verzwegen wordt door onze media om toch maar vooral te voldoen aan de consensus realiteit die de westerse elite ons dicteert. De media is daarom willens en wetens medeplichtig aan moord, genocide en alle andere ellende die bij oorlog hoort.

Het zou veel meer moeten gaan over de context van gebeurtenissen die we totaal niet meekrijgen in het nieuws wat ons wordt voorgeschoteld. Er wordt in ons nieuws zelden tot nooit verwezen naar eerdere gebeurtenissen. Het zijn allemaal op zich zelf staande evenementen terwijl dat natuurlijk grote onzin is. Objectieve journalistiek laat een verhaal van meerde kanten zien.

Een goed journalistiek verslag zou de gebeurtenissen in het perspectief van de geschiedenis moeten plaatsen en de kijker moeten wijzen op het grote plaatje waardoor mensen een veel genuanceerder beeld krijgen van de wereldproblematiek.

------------------------------------------------------------------------------------------------


Een update voor christelijke naastenliefde

‘Heb uw naaste lief als u zelf’ is een tekst uit de Bijbel waar je te pas en te onpas mee om je oren wordt geslagen en deze tekst wordt door veel christenen beschouwd als een  van de kernteksten in de Bijbel.

Persoonlijk denk ik dat het tijd wordt voor een nieuwe kijk op die tekst omdat ik merk dat je naaste lief hebben als jezelf de lading niet meer dekt. Ten eerste kom je voor het probleem te staan van hoeveel je van jezelf houdt en hoeveel waarde je aan jezelf en je eigen normen en waarden hecht. Als je bijv. een of andere tokkie bent die tot diep in de nacht zit te zuipen met keiharde muziek aan, dan zal je weinig tot geen last ervaren van je buren. Terwijl iemand die zelf extreem veel rekening met een ander houdt dat ook verwacht van zijn naaste.

Het komt denk ik meer neer op de uitleg die ik een keer hoorde over het verhaal uit de Bijbel waarin Jezus zegt dat je ‘de andere wang moet toekeren’. Vaak wordt dat uitgelegd als dat je een soort passieve, pacifistische houding zou moeten aannemen, niet direct je geduld moet verliezen en niet agressief worden maar je gerust nog een keer moet laten slaan. Een andere versie waar ik meer mee kan is het inzicht dat iemand die zijn andere wang toekeert zijn of haar hoofd draait zodat je meer gaat kijken vanuit het standpunt van je tegenstander. Probeer je in te leven in de gedachtewereld en gevoelens van andere mensen en misschien leer je dan iemand beter begrijpen. Het toekeren van je andere wang impliceert ook dat je niet met je moet laten sollen. Je geeft iemand twee kansen, want je hebt immers maar twee wangen en daarna wordt het misschien zaaks om wat stringentere maatregelen te gaan nemen. Christenen draven vaak door in naastenliefde en zien een Eskimo aan de andere kant van de wereld ook als naaste terwijl de definitie van naaste in het woordenboek toch vrij duidelijk is, namelijk: “personen die dicht bij iemand staan, mensen waar een goede band mee is”. In het engels hebben ze het zelfs specifiek over een buurman. Je naaste liefhebben is een handige regel om er voor te zorgen dat de onderlinge relaties goed blijven en de leefbaarheid in kleine gemeenschappen zo optimaal als mogelijk is.

De term naastenliefde komt in de Bijbel naar voren in de vraag van een geleerde: “wie is dan mijn naaste?” Jezus vertelt vervolgens het verhaal van de Barmhartige Samaritaan waarin iemand die van Jeruzalem naar Jericho reist, wordt overvallen en gewond wordt achtergelaten. Een vrome priester en een Leviet laten hem aan zijn lot over maar een Samaritaan helpt hem op alle mogelijke manieren. De zogenaamde vreemdeling is dus meer zijn naaste dan de Leviet en de priester, die veel dichter bij hem zouden moeten staan.

Het probleem is dat de ‘naaste’ een compleet verkracht begrip is geworden in deze geglobaliseerde wereld. Natuurlijk moet ik een Eskimo, die bij mij in de straat wordt overvallen en gewond achterblijft, zo goed mogelijk helpen. Dat is normale medemenselijkheid maar moet ik ook mensen gaan opvangen uit Syrië? Is dat ook mijn naaste als die mensen ook in de regio kunnen worden opgevangen? Wat heeft het voor zin om jaarlijks tienduizenden mensen te gaan opvangen die hier meer naar toe lijken te komen uit economische overwegingen en in vele gevallen niet geneigd zijn zich aan te passen aan de cultuur van Nederland? Ook hebben dit soort migranten met een Islam achtergrond heel vaak een negatieve invloed op de Nederlandse maatschappij met oververtegenwoordiging in criminaliteit en uitkeringen en een negatieve invloed op de rechten van vrouwen en homoseksuelen. Wat heeft het toelaten van dergelijke bevolkingsgroepen, die uit landen hier duizenden kilometers vandaan komen, met naastenliefde te maken? Is dat niet meer een uiting van naïviteit en domheid van onszelf en zit er achter het binnenlaten van miljoenen vreemdelingen niet een hele andere politieke bedoeling?

Een andere bekende tekst is die waar wordt opgeroepen om ‘Je vijand lief te hebben’. Ieder redelijk mens kan begrijpen wat er met deze tekst wordt bedoeld. Het is natuurlijk zo onnatuurlijk als het maar kan maar je kunt begrijpen dat je vijanden op een gegeven moment moet vergeven en proberen lief te hebben om te voorkomen dat je in een vicieuze cirkel van haat en wraak terecht komt. Een andere kant van het verhaal is dat veel moderne christenen daardoor totaal weerloos zijn geworden. In deze wereld moet je ook bereid zijn om je eigen cultuur, samenleving, gezin, familie, religie te beschermen tegen echte vijanden die proberen jou manier van leven kapot te maken en totaal niet van plan zijn om de autochtone cultuur of religie enige ruimte te geven omdat ze een agressieve en fundamentalistische kijk op het leven hebben waarin geen plaats is voor andersdenkenden.

Het is mijns inziens tijd voor een andere visie op die teksten uit de Bijbel. Een goed advies, in het verlengde van de Bijbel, aan ieder mens op deze aarde zouden denk ik de volgende 4 leefregels zijn.

1 Probeer in alle redelijkheid, zoveel mogelijk rekening te houden met je naaste.

Dat houdt in dat je, tot in het redelijke, probeert mee te denken met je buren en familie om de samenleving zo leefbaar mogelijk te houden. Houdt rekening met buren qua geluids en stank overlast laat in de avond en de nacht. Denk na over wat jou leefwijze voor impact heeft op je omgeving en bedenk je dat er mensen zijn die jou voorkeuren totaal afkeuren. Een goede stelregel is dat je daarbij gewoon, samen met je gezin, de Nederlandse wet, als uitgangspunt neemt. Bijv. tussen 10 uur s’avonds en 7 uur s’ochtends geluidsoverlast voorkomen.

2 Wees zoveel mogelijk vriendelijk, bescheiden, behulpzaam en beleefd maar laat niet over je heen lopen en vergeet niet je gezonde verstand te gebruiken, een vijand is vaak ook gewoon echt een vijand.

Dit spreekt natuurlijk voor zich. Je moet wel goed zijn maar niet gek. Durf ook ergens voor te staan en bedenk dat je niets voorstelt zonder je vrijheid, gezin, familie en cultuur. Dat zijn zaken die het waard zijn om voor te vechten maar vergeet daarnaast niet om te allen tijde zoveel mogelijk een liefdevol en hulpvaardig mens te blijven.

3 Een goed leven bestaat voornamelijk uit liefde geven en liefde ontvangen, sta open voor het mysterie en de schoonheid van het leven, wees vergevingsgezind en laat je hart niet vergiftigen met haat.

De kern van het leven is de liefde en om een goed en gelukkig leven te kunnen leven is liefde een noodzaak. Om goed te kunnen leven moet je ook mensen kunnen vergeven en je niet laten regeren door haat. Haat vreet je op en een bekende uitspraak is dat iemand die je haat, in jouw hoofd woont zonder dat ze daar huur voor betalen. Dat betekent ook dat je mensen een kans moet geven. Iemand bij voorbaat al haten vanwege huidskleur, religie of achtergrond is mijns inziens nogal stompzinnig. Veel mensen verzanden in materialisme en verafgoden de wetenschap waarbij ze vergeten dat wetenschap geen enkel bevredigend antwoord heeft op de meest belangrijke vragen in dit leven.

4 Kies enkele waardevolle principes en hou je daar aan vast maar kijk uit voor een teveel aan principes. Daar word je alleen maar vervelend van voor jezelf en vooral je omgeving.

Ik merk dat veel mensen in de westerse wereld doelloos en stuurloos leven en daardoor waaien ze met alle winden mee en zijn ze ten diepste ziels ongelukkig. Ergens voor staan is belangrijk en het helpt als je jezelf dan kan vasthouden aan een geloof, gezin of werk maar een valkuil voor veel mensen is dat ze doorslaan in hun eigen geloof en daarom met hun principes en regeltjes een plaag worden voor hun omgeving. U kent ze wel de fundamentalistische religieuze mensen, bureaucraten en linkse actie voerders.

Ik denk dat we met deze regels in ons achterhoofd een heel eind komen…

De beste wensen en een gelukkig nieuw jaar.

Dominee Bubbe