CVU...Consumenten Vereniging Urk.

Het mag duidelijk zijn dat er een oorlog tegen burgers gaande is. Onze grondrechten en vrijheden zijn zwaar onder druk komen te staan door de corona maatregelen.

Er is wereldwijd een beweging in gang gezet, aangestuurd door het World Economic Forum, en internationale bestuursorganen als de WHO en de VN, welke Corona gebruiken om in sneltreinvaart onze maatschappij te veranderen. Men is bezig om klimaatplannen door te drammen, soevereiniteit over te dragen aan internationale organisaties en het totaal digitaliseren van de maatschappij te verwezenlijken. Het uiteindelijke doel is een totale controle over burgers, geldstromen, grondstoffen, energie, grond, informatie.

In iedere land, in iedere stad en in ieder dorp werken de bestuurders mee aan deze plannen. Soms bewust maar voor het grootste deel onbewust. De meeste mensen zijn tenslotte meelopers en met bestuurders is dat niet anders.

Ook op Urk zijn er veel bestuurders die niet verder kijken dan hun neus lang is en overal maar in meegaan. Dat zie je op gemeentelijk niveau maar ook bijv. op scholen, bedrijven en de besturen van diverse verenigingen.

We gaan nu richting een test maatschappij en een samenleving waarin apartheid normaal lijkt te worden middels een corona paspoort.

Het maakt ook al niet meer uit hoeveel besmettingen en ziekenhuisopnamen er zijn of hoeveel mensen er op de IC liggen met Covid of hoeveel mensen er aan overlijden.

Het enige dat nog telt zijn de dwaze modellen van het OMT en de doemscenario’s van virologen. Gezond verstand, nuchter nadenken en de acceptatie dat risico's bij het leven horen lijken te zijn geschrapt uit de beleidsplannen. Het menszijn is gereduceerd tot overleven. Hoe je leeft doet niet meer ter zake.

Laten we maar meegaan want als je er tegen ingaat maak je het jezelf alleen maar moeilijker is de tendens bij veel bestuurders.

Op de korte termijn klopt dat ook wel en dat zie je vooral op Urk waar bepaalde zaken gedoogd worden en daar mogen we in eerste instantie ook blij om zijn maar lost het ook iets op?

Je ziet nu dat we steeds verder wegzakken in dit moeras van totaal belachelijke corona regels. Dat komt omdat de meerderheid zich erbij neerlegt en meewerkt. Als je niet duidelijk maakt, tot hier en niet verder, gaan mensen over je heen lopen.

Dat is de grote fout die bestuurders nu dus maken. Je moet je nu juist wel laten horen. Je moet nu juist wel je eigen weg gaan en in opstand komen.

De gedachte is dat het binnenkort wel over zal zijn en dat dan alles weer normaal wordt. Dat is denk ik een illusie. Het kan alleen normaal worden als wij dat zelf willen en ons daar zelf voor gaan inzetten. De overheid wil niet meer dat het normaal wordt...die willen een nieuw normaal.

Als jezelf geen plan hebt dan word je onderdeel van het plan van een ander en als je maar blijft meebewegen dan sta je op een gegeven moment met je rug tegen de muur.

Wat kunnen we doen?

We zien bijv. dat bedrijven (vooral de grote ketens en multinationals) voorop lopen met het in gang zetten van bewegingen in de maatschappij; het doorvoeren van klimaatplannen, het dragen van mondkappen verplichten of dat je bijv. niet meer met contant geld kan betalen (Blokker), bepaalde scholen die super streng zijn met regels en kinderen niet meer op de eerste plaats zetten, werkgevers die belachelijke eisen stellen aan hun personeel, bol.com die boeken over Zwarte Piet uit het assortiment haalt, Coca Cola die haar personeel traint om ‘minder wit’ te zijn, diverse multinationals die BLM steunen, bedrijven die hun personeel wellicht gaan verplichten om te vaccineren etc.

Om een vuist te maken tegen deze bewegingen in Nederland en op Urk kunnen we een consumentenvereniging op richten.

CVU...consumenten vereniging Urk.

Als we genoeg leden krijgen dan kunnen we bijv. druk gaan uitoefenen op winkels, restaurants, winkelketens, de plaatselijke politiek, besturen van scholen, kranten, bioscopen, theaters etc.

Als een winkel besluit om mensen zonder mondkappen te weigeren dan gaan we die winkel met z’n allen boycotten. Wil een winkel geen cash geld meer aanpakken dan gaan we daar niet meer naar toe.

Besluit een schoolbestuur om bijv. testen verplicht te stellen dan gaan we dat schoolbestuur met z’n allen aanpakken. Mag je in een bepaald restaurant alleen eten als je getest bent... jammer dan, wij gaan daar niet meer eten. Laat een krant alleen maar een kant van het verhaal zien...dan zeggen we ons abonnement op.

We laten ons geld spreken en onze stem horen.

We kunnen ook winkels belonen die onze vrijheden en grondrechten in ere houden en oproepen om daar nu juist wel te gaan winkelen.

Onze leden oproepen om juist wel naar die school, dat vakantiepark, restaurant, die bioscoop etc. te gaan.

Laat uw stem horen, laat u niet in het pak naaien door een stelletje idioten uit Davos en Den Haag. Kom op voor de toekomst van onze kinderen. Willen we dat ze in een land komen te leven waar ze niets meer zijn dan gedigitaliseerde slaven? Dat ze komen te leven in een land waarin ze de vrijheden die wij hebben gekend, niet meer zullen meemaken.

Kom op voor uw grondrechten en de grondrechten van uw kinderen.

Wordt lid van CVU!!!

Geef uw naam en adres door via consumentenverenigingurk@gmail.com

We nemen u dan op in het ledenbestand. U krijgt een bevestiging dat u lid bent en u krijgt een periodieke update per nieuwsbrief.

We gaan op deze pagina bijhouden wat er aan de hand is op Urk en welke acties we voeren, welke winkels, bedrijven, restaurants we gaan boycotten of promoten. Welke politieke partij, welke wethouder, welke ambtenaar of welke bestuurder tegen onze belangen ingaat en wie er juist een pluim verdiend omdat ze opkomen voor onze grondrechten en vrijheid.

Voor alle duidelijkheid. Het gaat ons dus puur om winkels, bedrijven etc die het handhaven van de corona maatregelen uitermate serieus nemen en voorop lopen in het uitvoeren van de maatregelen en de klant niet vrijlaten om daar zelf een keuze in te maken.

Heb je informatie over een winkel, bedrijf, bestuurder etc., lokaal, provinciaal of landelijk, die beleid uitvoeren dat tegen onze grondrechten en vrijheden ingaat?

Geef dat dan door via consumentenverenigingurk@gmail.com

Ook willen we onze eigen Urker winkeliers/horeca een hart onder de riem steken en juist bij hen gaan winkelen/eten/drinken om hen te steunen in deze moeilijke tijden onder het motto koopt in den vreemde niet wat uw plaatsgenoot u biedt.

Samen staan we sterk.

U kunt ons volgen via deze website en op Twitter via consumentenverenigingurk