1 januari 2021

Open brief aan alle bestuurders, directeuren, burgemeesters, politici, ministers, wethouders in Nederland.

2020 is voorbij….we hebben dit jaar veel geleerd over virussen, de overheid, elkaar, leven, dood en wat vrijheid en democratie nu eigenlijk precies waard zijn.

Het was even onwennig in maart 2020 toen we geconfronteerd werden met de eerste lockdown. De meeste mensen hadden toen nog wel enig begrip voor de maatregelen van de overheid.

Er was toen nog weinig bekend over het virus maar intussen weten we al heel veel over dit virus. We weten nu o.a. dat het voor mensen onder de 70 jaar zelfs minder gevaarlijk is dan een normaal griep virus en dat dit coronavirus vooral meer risico met zich meebrengt voor bejaarde mensen met een of meerdere aandoeningen. Al met al was er sprake van een lichte oversterfte in 2020 na een jaar van ondersterfte in 2019. Veel valt te verklaren vanuit vergrijzing en een groeiende bevolking.

De problemen die nu ontstaan zijn voortgekomen uit het afschalen van de zorg en het PCR testbeleid waardoor er in sommige ziekenhuizen nu een tekort aan personeel en IC bedden is.

Het is natuurlijk belachelijk dat een rijk land blijkbaar niet in staat is om een grote griepgolf op te vangen en niet voorbereid is op de zorg voor de babyboom generatie.

Het is immers logisch dat de grootste groep ouderen ooit, ook meer zorg nodig heeft.

Er stonden het afgelopen jaar 2 groepen tegenover elkaar.

Aan de ene kant een groep mensen die, samen met de overheid en de media, de oorlog verklaarden aan een coronavirus en er alles voor over hadden om dat virus te stoppen.

Aan de andere kant een groep mensen die het idee hebben dat de corona maatregelen erger zijn dan de kwaal en dat die maatregelen de economie en samenleving ernstige schade toebrengen en dat je moet accepteren dat een dergelijk virus bij het leven hoort.

Tot die laatste groep behoren wij...

Hoe nu verder in 2021?

Wij hebben van 2020 geleerd dat het in 2021 anders moet. Dit kan zo niet langer.

Wij vinden onze vrijheid en grondrechten belangrijker dan schijnveiligheid en een onredelijke angst.

Wij vinden de risico’s niet in verhouding staan tot de schade die de gehele samenleving oploopt door de corona maatregelen.

Wij vinden dat wetten moeten worden getoetst aan de grondwet.

Wij vinden dat kinderen naar school horen te gaan, normaal met elkaar moeten kunnen spelen en sporten.

Wij vinden dat volwassenen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid.

Wij vinden het belangrijk dat familie, vrienden en mensen in het algemeen, elkaar ontmoeten en bezoeken.

Wij vinden toenadering belangrijker dan afstand.

Wij vinden dat de overheid de zorg goed op orde moet brengen.

Wij vinden dat de regering Rutte verantwoordelijk gehouden moet worden voor het afschalen van de zorg.

Wij vinden dat er naar meerdere oplossingen en meerdere medicijnen moet worden gekeken.

Wij vinden dat de PCR testen een verkeerd beeld geven, niet te vertrouwen zijn en alleen maar onnodige onrust aanwakkeren.

Wij vinden dat de media een realistisch beeld moeten neer gaan zetten en de burgers niet onnodige angst moeten aanpraten.

Wij vinden dat de media onafhankelijk van de overheid hoort te zijn.

Wij vinden dat de media meerdere kanten van het verhaal moet laten zien.

Wij vinden dat de samenleving weer terug hoort te gaan naar het oude normaal

Wij vinden dat je mensen zelf de keuze en mogelijkheden moet geven om zichzelf te beschermen of isoleren.

Wij vinden dat mensen zelf de vrijheid moeten hebben om zich wel of niet te laten vaccineren.

Wij vinden dat je mensen niet via indirecte druk mag dwingen om zich te laten vaccineren.

Wij vinden het dragen van mondkappen, door het gebrek aan wetenschappelijk bewijs, onnodig en onwenselijk gezien de negatieve psychologische en sociale gevolgen.

Wij zijn van mening dat het algemeen belang de belangrijkste maatstaf moet zijn.

Wij vinden dat ziekte, lijden en de dood onderdeel van het leven zijn en dat je dat tot op zekere hoogte moet accepteren.

Wij zijn dankbaar dat wetenschappers, artsen en chirurgen ons helpen ons beter te maken maar zij moeten niet de maat van alle dingen worden en gaan bepalen hoe wij moeten gaan leven.

Wij willen niet dat virologen de baas van ons land worden.

Wij vinden dat bepaalde, kleine risico’s bij het leven horen en dat het leven onleefbaar wordt als je die risico’s niet accepteert.

Wij geloven dat er meer is dan dit aardse leven alleen.

Wij geloven in een eeuwige ziel, een hiernamaals en putten daar hoop en troost uit.

Wij geloven dat de dood voor bejaarde mensen bij het leven hoort.

Wij geloven in een autonoom, vrij mens dat zelf kan nadenken en beslissingen kan nemen.

Wij willen geen onderdeel zijn van een gedragsexperiment.

Wij willen niet dat de overheid corona misbruikt voor het doordrukken van technocratische, duurzame en financieel/economische plannen.

Ons doel voor 2021

De samenleving moet weer open, de economie moet weer gaan draaien en mensen moeten weer gaan leven.

Leven uit angst is geen leven.

Houd op met die belachelijke maatregelen.

Bescherm de zwakkeren als zij dat zelf willen en bied hen de zorg die ze nodig zijn als ze zich willen isoleren.

Sluit ouderen niet op. Laat de keuze aan hun zelf of laat, als ze niet meer zelf kunnen kiezen, hun familie beslissen over isolatie of vrij wonen.

Richt bejaardenhuizen zo in dat er een keuze kan zijn voor isolatie.

Informeer mensen goed over hoe ze hun immuunsysteem kunnen verbeteren door middel van goede voeding, extra vitaminen, een goed gewicht, weinig stress, positieve levenshouding, buitenlucht, zonneschijn en bewegen.

Behandel burgers niet als kinderen...ga er vanuit dat het autonome, vrije mensen zijn die zelf beslissingen kunnen nemen.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we zorgen dat een van de rijkste landen ter wereld een zware, griep golf aan kan in het winterseizoen.

Vanaf nu geen lockdowns meer…

Wij zijn er klaar mee.

Wij gaan weer normaal doen.

Hier trappen we niet nog een keer in.

Met bezorgde groeten,


De vrije burger

(Chris Kramer, Auke Post)


Open brief aan gemeente urk op facebook auke post en op twitter (doarproatlub)


Als je het er mee eens bent stuur dan je naam en adres naar:
openbrieflockdown@gmail.com


We gaan alle namen onder de brief zetten en aanbieden aan o.a. de Urker Gemeenteraad, burgemeester en wethouders

Onderstaande mensen steunen deze open brief:

Peter Bakker, Leny Meun, Lie van Urk, Yvonne van Urk, Hessel Hakvoort, Siebe Romkes, Hendrik Kramer, Karina Kramer, Williane Kramer, Anneke den Hartog, Arina de Jong, Gerrit Hoefnagel, Peter den Dunnen, Marijke den Dunnen, Arie Lievaart, Jannie Hoogenkamp, Cornelis Post, Fetske Post, Auke Post, Dealine Romkes, Pieter Taal, Maarten de Boer, Albert Barends, Alydia Ras, A van den Berg, Anneke Ras, Alie Woord, Dineke de Boer, Jan Kramer, Teun Pasterkamp, Elles Pasterkamp, A. Post, Jacob Snoek, Deborah Post-Buter, Fokke Baarsen, Petra Baarsen, Gerrit Woord, Aagje Woord, Wilhelmina Bakker, Jacoba Kramer Ter Beek, Berjan Post, Aagje Guyt Vellinga, Cobie den Hartog, Diana Mansveld, Willie Romkes Molenaar, Sjonny de Vries, Willem Kramer, Johanna Kramer, Marrielle Post de Boer, Willem de Boer, Jah Hakvoort, Henriette Hakvoort, Antje Bakker, Annete Schenk, Marco Buter, Wouter Akkerman, Harm Bakker, Pieter Mulder, Aline Mulder, Antje Bakker Post, Meindert van Laar,Gerco LImburg, Jan Hendrik de Wit, Jan Koster, Evert Meun, Rein de Vries, Peter Roos, Bonnetta Roos,Harm Hendrik Kaptijn, Sjoerd van Slooten, Henk Visscher, Pieter ten Napel, Klaas Kramer, Riekelt Snoek, Jannie Baarssen, Wouter Heijns, Janneke Kramer, Anneke Weerstand, Geja Hartman, Janneke Loosman, Jan Woord, Jelle de Wit, Geke Romkes, Albert Hendrik Hakvoort, Jannie Keuter, Andre Hakvoort, Cees Bakker, Marijke Bakker, Janny Kramer, Ester Bakker, Sjoerdjelle Bakker, familie T. Romkes, Jan Post, Lydia Wezelman, Klaas Bakker, Riekelt Loosman, Anne Gre Roskam, Peter Lens, Kees de Vries, Teun de Boer, Johan Post, Janneke Post Romkes, Jannie Post, Nellie Meun, Arie de Wit, Rein Korf, Marlies de Boer, Caro Heijboer, Leen Heijboer, Riekelt Post, Janneke Post Bakker, Kees de Vries, Gijs van der Lee, Jochem Woord, Riekie van den Berg Meun, Albert van Urk, Jurie Hoefnagel, Albert Weerstand, Petra de Boer, J. Van Veen, Willemien Broersma, Margriet de Vries, Nellie Bakker, Lucianne Bakker, Bettina Hartman, Lummier Ras, Grietje Post, Alie Bakker, Eline Bakker, Geke Kramer, Alie van Slooten, Willie Wakker, Lisa de Heus, Jan Pieter Bakker, Julia de Wit, Armanda de Wit, Lubbert van Veldhuizen, Angela Pasterkamp Roth, Ankie de Wit, A. ten Napel, Sjoerd Pasterkamp, Evelien van Slooten, Jelbert Loosman, Herma Steigstra, Paulus Schinkel, Johanna Post, Vrouwke Keuter, Bertus Keuter, Pieter Bos, Kobus Bos, Gerrit Hoorn, Teun Bakker, Jelle Baarssen, M Ekkelenkamp, Geke Snoek, Jannie van Urk, Jacob Hakvoort, Jannie Hakvoort, Hendrik Pasterkamp, Anita Oost, Albert Dirk Oost, Kees Bakker, Yvonne van Urk, Robert ten Napel, Jantine ten Napel, Jan Kaptijn, Lisa Leeuwenstein, Dianka de Vries, Arno Mazereeuw, Dietrich van der Heijden, Ingeborg van der Heijden, A de Jong Zwaan, P. de Jong, Margriet Hoekstra, Jorian de Vries, Hendrik Romkes, Nellie Meun, P Bode ten Napel, JT Bode, Marret Snoek, Co van den Heuvel Hoekstra, Annie van der Lee,