Urk in de media


Een moskee op Urk

Enige tijd terug waren er een stel moslims op Urk die in discussie gingen met Urkers en de Islam aan hen probeerden te slijten. Hoe noem je dat eigenlijk moslims die hun geloof over proberen te brengen? Evangeliseren komt immers direct van het evangelie af en is gelinkt aan het Christelijk geloof. Islamiseren of iets dergelijks? In het filmpje over deze actie zien we ook een kerk in Amsterdam die nu is veranderd in een moskee.

Toen we het met collega’s over deze actie kregen zei ik gekscherend dat Urker moslims de Petra kerk hadden overgenomen en dat ze er nu een moskee van zouden maken met minaret en al. Iedere vrijdag oproep tot gebed. Ik merkte nog op dat Urkers daar toch alle begrip voor zouden hebben want ze maken per slot van rekening bijna allemaal dankbaar gebruik van de vrijheid van godsdienst die we hier in Nederland hebben en dat zouden ze dan een anders gelovige toch ook wel gunnen?

De discussie barste los en al snel kreeg ik de indruk dat niemand daar erg open voor stond en ik kreeg zelf de indruk dat een dergelijke moskee geen lang leven beschoren zou zijn.

Tja, ik zit zelf ook niet te wachten op een moskee in m’n buurt. Het lijkt me nogal vervreemdend om het Allah Akbar uit de luidsprekers te moeten horen. Bij Nederland horen, soms helaas, kerkklokken, net als sloten, gras, zee, koeien, kerken, voetbal, haring, paling, bloemkool, u begrijpt me wel, maar toch zeker geen moskee? Of is dat een kwestie van wennen en is dat misschien over honderd jaar dood normaal?

Al die rare types met die rare kledij en dan natuurlijk de politiek van de Islam die vrouwen en anders denkenden onderdrukt. Oké, dat kennen we hier natuurlijk ook van de SGP maar dat is toch vertrouwder en het lijkt minder kwaadaardig te zijn. Van Urkers kan ik het, meestal, nog wel hebben dat ze massaal naar de kerk gaan. Toch hetzelfde bloed, uiterlijk, gewoonten, moraal, humor etc. Van allochtonen met wie ik weinig gemeen heb, kan ik dat veel minder hebben. Weinig ruimdenkend en kleingeestig misschien maar het zijn volgens mij, gedachten die bij 99% van de mensheid opkomen als ze in hun eigen omgeving in aanraking komen met andere culturen en religies.

Eigenlijk zou het toch doodnormaal moeten zijn dat wij die mensen een plek gunnen waar ze hun geloof kunnen belijden. Ik hoor mensen dan zeggen: “In heel veel moslim landen is er ook geen enkel begrip en geen enkele plek voor christenen, ze worden zelfs gedood of met de dood bedreigd.”

Ja, dat is waar maar heeft dat misschien niet meer met de imperialistische politiek van het (christelijke westen) te maken en moeten wij dan ook niet gewoon het goede voorbeeld geven.

Of is de Islam echt een gevaar voor het westen en moeten we een dergelijke weinig tolerante godsdienst niet gewoon zoveel mogelijk tegenwerken?

Een Nederlandse autochtone jongen, die tot de Islam is bekeerd, merkt aan het eind van het filmpje op dat hij gelooft dat Nederland een moslim land wordt. Ik vraag me dan af of wat dat betekent voor Nederland. Als ik naar de moslim landen kijk dan wordt ik daar toch niet echt jaloers op, qua economie, kennis, mensenrechten, vrijheid etc. Het lijkt me dan ook onwenselijk dat Nederland een moslim land zal worden. Dat lijkt me niet echt een land waar ik mijn kinderen zou willen zien opgroeien.

Hoewel ik vaak kritisch op Urk ben moet ik toch zeggen dat ik blij ben dat op Urk, procentueel gezien, de minste allochtonen van Nederland wonen. Ik zie persoonlijk geen enkel voordeel in een Multi culturele samenleving en ik ben dan ook blij dat we op Urk tot nu toe voor de grootste problemen van die Multi culturele samenleving bespaard zijn gebleven.

Toch zullen we denk ik in de toekomst met die problemen in aanraking komen. Hoe gaan we daar mee om en kunnen we onszelf dan nog recht in de ogen kijken? Dat is de vraag...


De overdreven reactie van de media op Urk

Het filmpje over Urk, van Gewest tot Gewest uit 2000, zette me aan het denken. Als ik de inhoudt van het filmpje bekijk dan bekruipt me de gedachte: “waarom reageert de media altijd zo overdreven op Urk?” In een land waar hooliganisme, drugsgebruik, stelen, corruptie, moorden meer en meer dagelijkse praktijken zijn is het toch opvallend te noemen dat de media zich massaal focust op een dorpje waar wat stenen worden gegooid tijdens uit de hand gelopen opstootjes. Urkers zijn blijkbaar nieuwsgierig en sensatiebelust…tja, als dat het ergste is.

Natuurlijk, op Urk hebben we ook problemen. Ik noem bijv. overmatig drank gebruik, opkomende drugs problematiek en scooter overlast. Ook ik heb me vaak enorm geërgerd aan het scooter rijden in de koninginnenachten en de relletjes die ontstonden nadat burgemeester Kroon een einde wilde maken aan de excessen rondom dit achterlijke stukje folklore, maar wederom was daar de enorme aandacht van de media voor een, in het licht van de dagelijkse gebeurtenissen op deze wereld, klein voorvalletje.

Is Urk, qua jeugd en uitspattingen anders dan andere dorpen en steden? Ik denk het niet. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Urk zich in positieve zin onderscheid van andere Nederlandse dorpen en steden door de werklust, hulpvaardigheid en het geven aan goede doelen. Ook is Urk een van de veiligste gemeenten van Nederland. Op wat kleinere criminaliteit na is het hier over het algemeen rustig. Vaak zijn bij grotere zaken ook nog mensen van buiten Urk betrokken of het gaat om import Urkers.
 

Waarom dan die buitenproportionele aandacht voor Urk van de media. Het antwoord dat vaak overblijft is geloof van Urkers en het grote aantal kerken op Urk. Blijkbaar wordt er van een Christen verwacht, door de heidense buitenwereld, dat zij van onbesproken gedrag zijn.

Is dat gerechtvaardigd?

Ten dele mag je een mens natuurlijk aanspreken op zijn woorden en het gedrag dat zo’n persoon vertoond. Zit er tussen woord en daad een groot gapend gat dan kan je natuurlijk terecht spreken van schijnheilig of hypocriet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een Christen geen fouten mag maken of qua natuur anders of beter is dan een niet Christen. Een mens is geneigd tot alle kwaad…zoals bijna iedere Urker geleerd zal hebben in zijn jeugd. Een niet Urker is natuurlijk net zo goed of slecht als een Urker maar blijkbaar hoeven niet gelovige mensen geen rekenschap af te leggen van hun daden. Dat is natuurlijk pertinent onjuist. Ieder mens heeft een morele verantwoordelijkheid.

Persoonlijk denk ik dat de oorzaak ergens anders ligt. In Nederland mag je namelijk niet meer anders zijn. De media probeert ons een beeld van de Nederlander door de strot te duwen dat eigenlijk niet bestaat.

We moeten allemaal Multi culti personen worden die zich allemaal aanpassen aan het algemeen beschaafde beeld van de Nederlander. Iedereen die anders is of anders denkt wordt aangepakt.

Dorpen als Urk die zich niet aanpassen aan de algemene moraal van Nederland, worden te kakken gezet. Anders zijn is een bedreiging voor de status quo.

We moeten allemaal om 12 uur eten en we moeten allemaal op zondagmiddag naar de meubel boulevard. We moeten het Darwinistische atheïsme omarmen en we mogen niet trots zijn op onze eigen cultuur. Dorpen waar de oud Hollandse cultuur nog in zwang is en waar de oude protestants Hollandse normen en waarden nog worden gehandhaafd zijn misschien leuk als folklore maar worden door de media ook als een bedreiging gezien. De media prediken het evangelie van de moderne geglobaliseerde burger. Een burger die geen directe binding meer heeft met een dorp, volk of plek maar een kosmopolitische inslag heeft en zich daarom thuis voelt in iedere westers georiënteerde stad. Een eenling zonder roots, niet gebonden door familie, geloof of sociale controle.

Een dergelijke levensstijl heeft zeker enkele voordelen ten opzichte van het soms bekrompen dorpsleven in Urk, waar zelfstandig denken niet echt wordt gewaardeerd en de sociale controle soms beklemmend kan zijn, maar heeft ook veel schaduwzijden en zorgt voor een asociale maatschappij zonder enige onderlinge binding.

Urk is anders en is daarom op een soort Boer zoekt vrouw achtige manier ook erg interessant voor de media maar daaronder schuilt ook een gedachte dat de Urker cultuur een natuurlijke vijand is van alles waar de liberale media voor staan.

Vergezocht wellicht of blind voor de fouten van Urk? Misschien is dat waar maar toch bekropen mij deze gedachten tijdens het zien van dit filmpje uit 2000.