Doar Proat Lub

Een dag doorgebracht zonder het zien of horen van schoonheid, zonder het overdenken van een mysterie of het zoeken naar waarheid, is een verloren dag.

-Lewis Mumford-

Verzamelde columns

Onderwijs Berechja onder de maat?

Nu naar buiten is gekomen dat volgens de inspectie het onderwijs niveau op het Berechja college onder de maat is heeft iedereen natuurlijk zijn mening klaar. Slechte directeur,leraren die geen orde kunnen houden en altijd ziek zijn, de jeugd die geen respect meer heeft voor autoriteiten, ouders die hun kinderen niet meer opvoeden, dialect etc.

Het verschil, met vroeger, is denk ik dat het algemene niveau van het onderwijs omhoog is gekrikt. In mijn tijd, zeg maar zo’n 25 jaar terug, slaagde nog ongeveer 99% voor de Mavo. Dat zegt toch wel iets over het niveau of te wel het ontbreken er van. Leraren die jaren lang hun gangetje konden gaan op hun eigen dooie akkertje kunnen dat nu wel vergeten, ze moeten aan allerlei nieuwe standaarden voldoen en daarnaast is de wereld gewoon veranderd. Het rijtjes stampen is verleden tijd. Dat heeft natuurlijk invloed op de korte termijn resultaten maar wat heb je op de lange termijn aan het kunnen aanwijzen van Oslo op een landkaart of dat de valversnelling 9,8 meter per seconde is? Het overgrote deel van de mensen zal dergelijke feiten kennis nooit nodig hebben in hun leven. Veel ouders raken nu in paniek als hun kinderen niet meer, dat zogenaamde, niveau halen dat zij nog wel haalden.

Het is denk ik veel belangrijker dat kinderen onafhankelijk en logisch leren denken. We noemen een onderwijs instelling niet voor niets school, wat verwijst naar een school vissen die allemaal in dezelfde richting zwemmen. Het zou moeten gaan om de lange termijn, hoe kunnen we verantwoordelijke, onafhankelijk denkende burgers creëren.

Natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, aardrijkskunde, zijn vakken waar bar weinig Mavo klanten wat aan zullen hebben in hun leven.

Als je die vakken laat vallen kan men zich meer focussen op de vakken die er wel toe doen. Het meer focussen op computer kennis, programmeren, programma’s etc. talen, leren omgaan met geld, wat is geld, hoe zit een hypotheek in elkaar, EHBO, etc.

Een kind in contact brengen met zijn of haar talenten en die door ontwikkelen is veel belangrijker dan al die zogenaamde kennis die op scholen wordt opgedaan. Mijn ervaring is dat de werkelijke kennis buiten school wordt opgedaan.

Ouders moeten denk ik zelf hun kinderen ook meer gaan bijsturen in het nemen van keuzes, omdat zij de kinderen tenslotte het beste kennen en daardoor hun kinderen meer kansen kunnen bieden maar dat houdt ook in dat je realistisch moet zijn. De meeste kinderen zijn geen Newtons en zijn gewoon meer geschikt voor de vis, de bouw, schilder, de verzorging, kapster of technische beroepen.

Het probleem is denk ik ook dat veel Urkers op nogal gespannen voet leven met kennis en wetenschap. Een boekenkast is in de meeste huizen op Urk ver te zoeken en boeken, kranten en tijdschriften worden vaak als rommel gezien. “Wat moet je met al die boeken dan?” was een legendarische vraag van een vrouw die bij ons op bezoek kwam.

Ook zou wat meer discipline in de Urker opvoeding geen kwaad kunnen. Op Urk is men vaak erg makkelijk met regeltjes en zie je kleine kinderen tot s’avonds laat nog over straat zwalken.

Ter geruststelling aan de ouders van Berechja kinderen. In mijn tijd was er voor sommige leraren respect en voor anderen totaal niet en was het in de klas dan ook vaak een ongedisciplineerd rot zooitje. Ook op dat vlak is er denk ik weinig veranderd en we moeten niet vergeten dat Mavo/Lbo kinderen vaak gewoon veel lastiger zijn dan Havo/Vwo kinderen. Als ik er aan denk dat ik er een stuk of tien van mijn eigen persoontje van destijds in de klas zou hebben zou ik denk ik als leraar een moord begaan…wat dat betreft verdienen deze leraren toch wat meer respect van de ouders want het is tenslotte zoals het spreekwoord zegt: “Ieder meent zijn uil een valk”
“Jeugd honken bedreiging legale horeca”

Vrijdag 25 januari 2013 was er een bijeenkomst over het horecabeleid op Urk in een zaal van het Berechja college. Dezelfde thema’s die al decennia op Urk spelen kwamen weer aan bod. Namelijk teveel illegale, te weinig legale horeca en hoe we legale horeca in kunnen passen in een zogenaamd Christelijk dorp.

De orthodoxe politieke richtingen steken al jaren de kop in het zand en willen geen verantwoording nemen voor legale horeca. Het beleid is er nu zelfs op gericht om illegale barren aan te moedigen, tenminste zolang ze zich maar aan bepaalde regels houden.

Te zot voor woorden natuurlijk. Misschien wordt het tijd voor wat illegale hoerenketen en een paar illegale gokgelegenheden op Urk. Zolang de gemeente maar geen verantwoordelijkheid draagt kan immers alles?

Waarom zou iemand nu nog een legale horeca tent beginnen op Urk. Je zou wel gek zijn. Gewoon een box kopen, even een bar timmeren, zet er nog een gokkast bij en het geld stroomt binnen.

In Orthodoxe kringen mogen ze normaal gesproken nog al graag vermelden dat “de mens geneigd is tot alle kwaad.” Blijkbaar vergeten ze dat als ze in de politiek gaan. Dan moet  er blijkbaar vanuit gegaan worden dat de mens perfect is en dat je daarom ook geen regels hoeft op te stellen voor, in hun ogen, verderfelijke zaken als horeca, abortus, euthanasie, pop concerten etc.

Juist deze orthodoxe broeders zouden beter moeten weten…

Afijn, we zullen nog wel decennia door blijven modderen wat dit onderwerp betreft. In ieder geval zolang de kiezers op Urk in groten getale blijven stemmen op orthodox of nog orthodoxer.

Deze mensen denken over het algemeen alleen aan de eigen achterban en niet aan de “beste” oplossing voor de hele Urker samenleving. Realisme en toekomst visie wordt opgeofferd voor vrome praatjes en schijnheilige politieke manoeuvres. De Urker jeugd zit immers toch in de koffiebar… want wat we niet zien dat is er ook niet.Drugs op Urk, verontwaardiging terecht?

Volgens een recent artikel van het Urkerland is drugsgebruik op Urk steeds normaler geworden. Ik moest daarbij denken aan een onderzoek naar het rioolwater van Volendam dat onlangs getest werd op bepaalde stoffen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er in Volendam procentueel gezien zo veel gesnoven werd dat ze in de top tien van Europa terecht kwamen.

Ik vroeg me toen af hoe Urk het er vanaf zou brengen bij een dergelijke test? Eigenlijk ben ik nog meer benieuwd naar andere stoffen die in ons rioolwater zouden kunnen zitten.  Hoeveel afvalstoffen van anti depressiva zitten er bijv. in ons rioolwater? Hoeveel mensen zijn op Urk niet verslaafd aan medicijnen, alcohol en sigaretten?

Hoeveel mensen zijn kortom verslaafd aan maatschappelijk geaccepteerde drugssoorten. Zijn deze laatste drugssoorten niet een veel groter probleem voor onze maatschappij?

We doen er bijna allemaal aan mee. Iedereen kent wel iemand die al jaren anti depressiva slikt of dagelijks een half kratje bier weg werkt. Als veel mensen het doen wordt het blijkbaar normaal en zijn er in eens veel minder morele bezwaren.

Als je echter naar de feiten kijkt dan blijkt dat alcohol en nicotine meer verslavend zijn dan bijv. marihuana. Toch zal bijna iedere ouder zijn kind liever een biertje en een sigaretje geven dan een jointje. Begrijpelijk natuurlijk, maar toch. Niemand zit er op te wachten dat kinderen in aanraking met drugs komen maar vroeg of laat zal dat toch gebeuren. Veel problemen die er met drugs zijn komen voort uit het feit dat ze illegaal zijn. Die illegaliteit zorgt er voor dat een zeer hoog percentage van de misdrijven in Nederland iets met drugs te maken hebben. Dat betekent een enorme belasting voor ons rechtssysteem. Het kost handen vol met geld en het levert ons niets op. Het legaliseren van drugs door de overheid zou mijns inziens een oplossing zijn. Mensen hebben hoe dan ook toch de neiging om dingen te doen die verkeerd voor ze zijn en op die manier kan de belastingdienst er ook nog van profiteren, net als ze dat al van alcohol, sigaretten en gokken doen.

De “war on drugs” is aantoonbaar een verloren strijdt, dat zullen zelfs de meest koppige anti drugs mensen ook vroeg of laat toe moeten geven. Het probleem is dat de oorlog tegen drugs ook aan de legale kant miljarden euro’s oplevert. Wat moeten we met al dat gevangenis personeel en al die politie en douane mensen doen als drugs wordt gelegaliseerd en wat te denken van onze banken (zoals HSBC) die maar wat graag de miljarden winsten van de drugscartels op speciale bankrekeningen wit wassen.

Misschien moeten we een voorbeeld nemen aan Portugal waar 10 jaar na het legaliseren van alle soorten drugs de problemen zijn gehalveerd.

Kortom, misschien moeten we ons als maatschappij en gemeenschap eens gaan focussen op de echte problemen in plaats van het verontwaardigd doen over die verfoeilijke drugskikkers om daarmee de zaken die aan de basis liggen maar te kunnen bedekken met een laagje misplaatste morele verontwaardiging.Column Chris kramer

Zalig Uiteinde

Een zalig uiteinde is in deze dagen een veel gehoorde toewensing. Helaas wordt dat uiteinde voor meer en meer Urkers steeds minder zalig.

Urk en dan vooral de nieuwere gedeelten van Urk, veranderen zo rond november in een soort oorlogsgebied waar je de hele dag door en vooral s’avonds tussen 6 uur en 11 uur om de paar minuten een enorme opdonder hoort. Ook wil er nog wel eens een of ander malloot een lekkere vuurwerkbom afsteken tussen 11 uur s’avonds en 1 uur s’nachts. Een verdwaalde vluchteling uit een oorlogsgebied zal zich in deze periode op Urk al snel thuis voelen en nostalgische gevoelens krijgen naar zijn thuisland.

Honden en katten kunnen hun lol niet op en blinde mensen met een blinde geleide hond moeten maar gewoon een maand of twee thuis blijven. Zieken en mensen die nachtdiensten draaien kunnen de broodnodige rust wel vergeten en als je dan geen vuurwerk hoort dan word je wel wakker gehouden door het steeds aanhoudende klokken gejengel dat dezer dagen ook zo populair is. De ene kerk probeert de andere te overtroeven en zelfs s’avonds moet tegen twaalven nog wel even doorgejengeld worden dat de kerstnachtdienst toch echt is afgelopen. Zalig Kerstfeest…

Deze kerken willen de term “zondagsrust” nogal graag in de mond nemen maar wat ze daar nu precies mee bedoelen is mij onduidelijk, aangezien ze zelf een Rooms Katholieke traditie opgebouwd hebben tot een niveau waar de paapsen jaloers op zouden zijn. In de beginjaren van het Protestantisme waren kerkklokken ondenkbaar omdat dat een Goddeloze Paapsche gewoonte was. Wat dat betreft zijn ze hier ook ver afgezakt. Het is trouwens opvallend dat er onder kerktijd het minste vuurwerk is  te horen, waardoor ik al snel tot de conclusie kom dat de “daders” waarschijnlijk onder Gods woord zitten. Mijn blinde buurvrouw is daar geloof ik ook achter aangezien ze snel onder kerktijd nog even een rondje met haar hond doet.

Wat ook bijgedragen heeft aan dit vuurwerk fenomeen zijn de trouwstelletjes die op onzalig tijdstippen nog snel even een paar pijlen de lucht in schieten om hun onvergetelijke dag nog even extra te accentueren. We kunnen hier op Urk dan ook bijna het hele jaar gemiddeld een keer in de week genieten van de feestvreugde van onze medeburgers...gezellig toch, s'nachts om 1 uur rechtop in je bed...

Afijn, veel Urkers vinden mij maar een zeikerd als ik dergelijke onderwerpen wel eens aanroer. Blijkbaar wordt het rekening houden met je naaste tegenwoordig als een vorm van zeiken gezien.

Urk is en blijft uniek, ook wat dit betreft. Ik herinner me dat ik vorig jaar rond deze tijd vaak op ziekenbezoek in Sneek moest zijn. Als ik dan terug reed zag en hoorde ik nergens vuurwerk maar als ik dan in de buurt van Urk kwam dan zag je de vuurpijlen al van ver. Urk wordt in mijn ogen steeds asocialer, kinderen lopen tot laat over straat te zwalken en worden naar buiten geschopt omdat mams toch echt drie keer op een dag de vloer moet veilen en de kinderen anders alleen maar rotzooi maken. Laat ze dan buiten maar lekker rotzooi trappen, geef ze wat vuurwerk meer en ze gillen het uit. Wat zijn dat toch een leuke ouders die hun kinderen zoveel vrijheid gunnen. Als ze s’zondags maar in de kerk zitten dan is alles goed toch?

Christelijk Urk op z’n best…
Column Chris Kramer

Urk en Israel


Bij ons op Urk verschijnen regelmatig foto’s in de plaatselijke krant van (bestuurs)leden van Christenen voor Israel die door ons dorp paraderen met Israëlische hoogwaardigheidsbekleders of vertegenwoordigers van het Judaïsme. Zo was onlangs nog een foto te zien van een oud burgemeester van ons dorp en lid van Christenen voor Israel, die in Jeruzalem trots poseerde met Benjamin Netanyahu.

Ook stond er laatst een artikel in het Urkerland over twee Urker meisjes die zich als vrijwilliger inzetten voor het Israëlische leger. Ik vraag me af of dat niet een vorm van landverraad is? Zou een Urker Turk gaan dienen in het Turkse leger dan waren de rapen waarschijnlijk gaar maar als het om Israel gaat dan gelden er andere regels…

Israel en Joodse mensen kunnen in vele Urker ogen geen kwaad doen en de acties van Israel worden, waarschijnlijk met de gebeurtenissen in de Tweede Wereld Oorlog in het achterhoofd, volkomen kritiekloos bekeken. Emotie zonder rede maakt blind en dat is in dit geval waarschijnlijk ook zo.

Door overal de Tweede Wereld Oorlog bij te halen en iedere kritiek te bestempelen als antisemitisme worden bijna alle discussies en vredesprocessen dood geslagen. Enige vorm van zelfreflectie is vaak ver te zoeken.

Misschien heb ik het christendom altijd wel verkeerd begrepen maar in mijn ogen draait het christendom toch vooral om het opkomen voor de zwakken, de verdrukten, de armen, de vertrapten. Het lijkt wel of veel Christenen van tegenwoordig niets meer op hebben met de figuur van Jezus. Ze zien hem maar als een idealistische hippie en ze associëren zich liever met stoere oorlogzuchtige cowboys die VN resoluties negeren en de wereld in permanente staat van oorlog brengen. Voorwaarts Christen strijders.

Christenen voor Israel is een organisatie die, aldus de eigen website, gelooft dat God nog speciale plannen heeft met Israel en het Joodse volk. Israel en de Joden kunnen op de onvoorwaardelijke steun van deze organisatie rekenen.

 

Deze visie druist volgens mij tegen de algemene Christelijke leer in, die er van uit gaat dat Israel staat voor de gemeenschap van gelovigen, die belijden dat Jezus voor hun zonden aan het kruis is gestorven.

Joden zijn dus in feite, volgens de officiële Christelijke leer, geen haar beter dan andere ‘heidenen’.

De visie van Christenen voor Israel is verder nogal vreemd als je bedenkt dat de meeste Israëliërs, atheïstische zionisten zijn en de Orthodoxe Joden aldaar al helemaal niets op hebben met de figuur van Jezus. In de Talmoed, een van de belangrijkste boeken binnen het Jodendom, wordt de figuur Jezus absoluut niet gewaardeerd en staat in een van de teksten te lezen dat Jezus in de hel wordt gekookt in menselijke uitwerpselen. Ook is het bekend dat evangeliseren in Israel uit den boze en zelfs verboden is.

Misschien wordt de visie van Christenen voor Israel wel ingegeven door een schuldgevoel over de behandeling van Joden door Christenen door de eeuwen heen. Vele Joden werden in het verleden vermoord tijdens pogroms door Christenen met de moord op miljoenen Joden door het Christelijke Duitse volk, tijdens de Tweede Wereld Oorlog, als voorlopig sluitstuk.

Het lijkt er echter meer op dat deze Christenen voor Israel, de Joden zien als een groep die opgeofferd moet worden om de Armageddon en de wederkomst van Christus te bewerkstelligen, als een soort zelf vervullende profetie.

Ook kan het natuurlijk zo zijn dat Christenen voor Israel achter de schermen gewoon niets meer is dan een zoveelste dekmantel voor westerse imperialistische belangen.

Ik ben bijv. zelf al jaren van mening dat Israel destijds bewust is gecreëerd door westerse belangen groeperingen om als ontwrichtende factor in het midden oosten te dienen.

 

De warme samenwerking is in ieder geval nogal opmerkelijk en het lijkt er sterk op dat deze groep Christenen en Joden elkaar misbruiken voor hun eigen dubieuze plannetjes, dit natuurlijk in de lijn van Evangelische Christenen en de Joodse lobby die in de V.S. met elkaar ook een soort rituele dodendans uitvoeren.

De Christelijke/Joodse en Moslim schaapjes/soldaatjes worden door deze groeperingen onder valse voorwendselen als democratie en vrijheid, naar de slachtbank geleid, voor geo politieke machtsspelletjes, grondstoffen en keihard economisch gewin.

Feit is dat Christenen voor Israel een groep zionisten steunt die maar een doel lijken te hebben en dat is het Midden Oosten en Centraal Azië in brand steken.

Redenen genoeg dus om nog een goed na te denken voordat u met deze zionisten en Christenen voor Israel in zee gaat.(reageer via twitter @doarproatlub of via het discussie forum)