Visvakbond Urk

Heb je vragen over arbeidsconflicten of gewoon een algemene vraag, stel die dan via: Email: cbdurk@gmail.com of via Twitter: @VisvakbondUrk

Visvakbond Urk is opgericht om mensen die werkzaam zijn in de visindustrie te helpen bij arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers. Daarbij kan je denken aan conflicten over vrije dagen, doorbetaling tijdens ziekte, rechten en plichten die je hebt als je geen vast contract hebt, conflicten over regelgeving binnen een bedrijf etc.

Door de jaren heen heb ik heel veel voorbeelden gezien van situaties waarin werkgevers zich niet aan  wetgeving hielden en door de jaren heen heb ik ook geleerd dat werkgevers en werknemers elkaar nodig hebben en wederzijdse belangen hebben. We moeten vaststellen dat werkgevers een enorme belangrijke functie hebben in deze samenleving en die eer moeten wij ze ook geven. Ze nemen risico’s, ze creëren werk en zijn daardoor de motor van de economie. Ze mogen daar dus ook de vruchten van plukken. Mensen die risico’s lopen en werk creëren moeten beloond worden.

Er zijn slechte werkgevers en er zijn slechte werknemers en dat zal je altijd in je achterhoofd moeten houden als je met arbeids conflicten te maken krijgt. Helaas verpesten de slechte werknemers het vaak voor de goede en met goede werknemers bedoel ik mensen die naar eer en geweten hun werk doen en geen misbruik maken van wettelijke regelingen zoals bijv. de ziektewet. Werknemers zijn vaak geneigd zich te focussen op slechte werknemers en daar hun beleid op aan te passen. Mij lijkt het op de lange termijn veel vruchtbaarder als werkgevers zich gaan focussen op goed gedrag en dat gaan belonen. Mensen die hard werken en nooit in de ziektewet lopen, veel meer gaan belonen.

Slechte werkgevers zijn mensen die alleen maar aan zichzelf denken en zo snel mogelijk rijk willen worden over de rug van een ander. Zonder eer of geweten hun werknemers uitbuiten en zich niet houden aan wettelijke regelingen.

Helaas zien we de laatste jaren ook een gigantische opkomst van werknemers uit Oostblok landen. Je kunt het die mensen niet kwalijk nemen, het zijn over het algemeen hard werkende, betrouwbare mensen die hun graantje willen meepakken van de westerse economieën.

De gevolgen van de komst van de Oostblokkers voor de Urker werknemers zijn echter wel groot. Je zult steeds meer zien dat vaste contracten worden  vervangen door andere contract vormen waarbij werknemers worden uitbesteed aan een externe organisaties die dan de risico’s van ziekte en te weinig werk op zich nemen. Ik denk dat een dergelijke ontwikkeling slecht is voor de samenleving omdat er geen saamhorigheid meer zal zijn onder werknemers. Een bedrijf wordt dan een soort verzamelplek voor doorreizende huurlingen en dat zal ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het werk. Werknemers zullen minder productief worden omdat ze niet alle ins en outs van een afdeling weten en mensen continu opnieuw ingewerkt moeten worden. Ik heb zelf gezien dat mensen met een vast contract veel meer doen dan een Oostblokker omdat zij meer feeling hebben met het bedrijf en als ze even niets te doen hebben hun handen op andere posities laten wapperen. Ook zal het grote aanbod van arbeiders uit Oostblok landen er voor zorgen dat de onderhandelings positie van de arbeider met een vast contract steeds meer onder druk komt te staan.

Kortom redenen genoeg om als Urker viswerknemers eens samen te gaan werken om er voor te zorgen dat werken in de vis een goede baan blijft voor Urker werknemers en samen met de werkgevers er voor te zorgen dat we als Urkers onder elkaar de naam van de Urker visindustrie hoog kunnen blijven houden.